Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder"

Transkript

1 Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet Peter Carpelan Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Inledning Det råder stor brist på sjuksköterskor inom landstinget och många vårdplatser står stängda på grund av detta. Denna situation har bland annat lett till längre vårdköer, ökat lidande för patienter och framförallt försämrad patientsäkerhet. Många sjuksköterskor säger upp sig från landstinget och går till privata aktörer. År efter år har låg lön och arbetsscheman varit återkommande faktorer till varför sjusköterskor flytt yrket. Nu ses dock en förändring, arbetsmiljön är numer den främsta anledningen till varför sjuksköterskor säger upp sig från landstinget. Ökad arbetsbelastning med fler och sjukare patienter, längre vårdtider, kommuner som har svårt att uppfylla sitt ansvar, flerskiftscheman, färre vårdplatser med mera. Listan kan göras lång. På Karolinska Sjukhuset, Akutmottagningen Huddinge märks bortfallet av sjuksköterskor markant. Det är orimligt många bemanningsluckor att fylla. Mer arbete skall utföras med mindre personal under längre tid. Känslan är att patientsäkerheten är hotad. Nu får det vara nog. Huvudsakliga frågeställningar Som arbetsgrupp ställer vi oss följande frågor; varför har vi en stressig arbetsmiljö, varför har vi inte tillfredsställande scheman, varför flyr sjuksköterskorna landstinget och varför erbjuder inte landstinget konkurrenskraftiga löner gentemot privata aktörer? Stressig arbetsmiljö Arbetsmiljön på akutmottagningen påverkar arbetsgruppen mer och mer negativt. Sjukfrånvaron har ökat, detta i en redan från början decimerad skara får katastrofala konsekvenser. Färre anställda sjuksköterskor skall täcka fler akuta bemanningsluckor. Luckorna kommer med kort varsel och det råder ofta ovisshet om man får åka hem eller bli beordrad att stanna kvar. Vissa luckor bemannas aldrig upp och man får klara sig med färre sjusköterskor än vad som är standard. Det är en ond cirkel där få blir färre och där man inte längre orkar jobba ens sina 100 % vilket i sin tur leder till fler luckor. Kombinerar man de ökande bemanningsluckorna med att varje pass har fler, sjukare och äldre patienter och att inläggning förskjuts tidsmässigt med tanke på det rådande vårdplatsläget, är det logiskt att se att sjuksköterskornas arbetsbelastning är orimlig i dagsläget. Fler patienter under längre tid på akutmottagningen ökar riskerna för patienter och leder även till högre omvårdnadsbehov. I dagsläget kan detta omvårdnadsbehov ej tillgodoses då det medicinska alltid har prioritet och i vissa fall hinns inte heller de medicinska åtgärderna genomföras. Med den kommande befolkningstillväxten kan vi bara se en försämring av det rådande läget om inget görs nu. Ekonomiskt finns det inga incitament för arbetstagaren att friviligt täcka luckorna, istället borde det komma incitament från landstinget i form av högre ekonomisk ersättning. Fler skulle då vara villiga att jobba extra och belastningen skulle då bli mer jämn över arbetsgruppen. Även självkänslan hos den enskilda sjuksköterskan skulle bli högre.

2 Otillfredställande schema Arbetsgruppen har fått märkbart mindre inflytande över sina scheman vilket leder till stort missnöje. Privatlivet påverkas oerhört och personer som jobbar treskift får större krav på sig för att kunna ställa om dygnsrytmen, ibland flera gånger i veckan. För att nå en acceptabel sjusköterskebemanning på akutmottagningen krävs hundratio stycken heltidstjänster, i skrivande stund finns åttiosju. Problematiken verkar ligga i att arbetsgivaren dels har svårt att rekrytera men kanske framförallt svårigheter med att behålla personalen, och personalomsättningen för sjuksköterskor är därför hög. Slitsamma arbetstider med kort tid för återhämtning mellan passen, varvade dag- och nattjänster och för långa veckoarbetstider gör att många inte orkar fortsätta. Tidigare har Stockholms läns landsting förkortat veckoarbetstiden till 32 timmar för nattarbetare vilket är en anledning till att många fortfarande föredrar och enbart orkar jobba natt. En liknande satsning måste göras för att ta itu med de villkor som gör att medarbetare på olika sjukhus måste jobba treskift timmar i veckan. För att drägliga scheman återigen ska bli en realitet behöver personalstyrkan utökas. Ett alternativ för att arbetsgruppen skall orka jobba är att sänka arbetstidsveckan. Låg ekonomisk ersättning Sjuksköterskan har fått ökad uppmärksamhet i media, där man framförallt diskuterat löner. Detta har framgångsrikt bidragit till en ökning av ingångslöner. Dock har landstinget inte hunnit med gällande löneutvecklingen för erfarna sjuksköterskor. Stor frustration finns hos den erfarna sjuksköterskan på akutmottagningen då man ibland har lägre grundlön än den nyexaminerade men ändå förväntas ta ett större patientansvar, axla fler ansvarsområden och vara kompetensbank för oerfarna kollegor. Som erfaren sjuksköterska är man dessutom mer värd för arbetsgivaren då man har vana av en större patientgrupp och kan täcka fler bemanningsluckor. Detta är inte något som märks i lönekuvertet och erfarna sjuksköterskor hamnar efter lönemässigt. I nuläget är det ekonomisk klokt för den enskilda sjuksköterskan att byta arbetsplats inom något år, det borde istället premieras för att stanna på sin arbetsplats. På detta sätt bevarar vi även kompetensen på akutmottagningen. En tydligare och högre löneutveckling där kompetensen värderas är rätt väg att gå. Faktum är att varje ny rekrytering kostar skattebetalarna mellan tkr per sjuksköterska, vilket ger en tydlig bild av att varje sjuksköterska som stannar är pengar sparade. Förlorad tillit till landstinget Dagens sjuksköterska har större krav på sig än tidigare rörande administrativa uppgifter såsom sårvårdsansvar, hygienansvar, klinikansvar med mera, men även uppgifter av mer praktisk natur som exempelvis ledningsansvar och vårdplatskoordinering. I dagsläget finns inga incitament för den enskilda sjuksköterskan eftersom det inte premieras på något sätt. Frekvensen av uppsägningar är så pass hög och talar för att man som individ inte är redo att kämpa för sin arbetsplats, utan hellre satsar på sig själv och byter arbetsplats när kraven blir för höga. Faktum är att sjuksköterskan som yrkeskategori är lojal och ofta har ett brinnande intresse för patienterna och implementeringen av rutiner och policys som inverkar positivt för arbetsplatsens effektivitet och resultat, då det finns en stor stolthetsfaktor i detta. Men problemen med låga löner, tuffare krav, dåliga scheman och övertidsarbete på grund av växande sjukfrånvaro under lång tid, har gått för många ögon förbi alltför länge. Det råder stor misstro till vårdansvariga politiker och sjukhusledningar. Ju högre lojaliteten hos arbetsgruppen är gentemot arbetsgivaren, desto lägre personalomsättning.

3 Oförmåga hos landstinget att på riktig konkurera med andra vårdgivare Vid jämförelse av landstinget och den privata sjukvården finner man att landstinget är en mindre attraktiv arbetsgivare. Den ekonomiska ersättningen är lägre i landstinget vilket ger en väldigt naiv bild av arbetsgivaren eftersom arbetsmarknaden ger sjuksköterskan stor valfrihet med möjlighet till högre lön och större inflytande över schemaplaneringen. Slutsatsen av detta är att den privata sjukvården har lättare att rekrytera sjuksköterskor, där ett exempel är Capio S:t Görans sjukhus. Centrala frågor för professionen som behöver åtgärdas omgående är: - Höjda grundlöner och en tydlig löneutveckling. - Arbetstidsförkortning med rimliga arbetstider med tid för återhämtning. - Ändring till lönemodell med högre ersättning för obekväm arbetstid. Namn: Befattning: Underskrift:

4

5

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer

Socialchefsrapport 2015

Socialchefsrapport 2015 september 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Socialchefsrapport 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Inledning Landets socialchefer är stolta och brinner för sitt uppdrag. Nästan alla

Läs mer

Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget.

Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget. Landstingsstyrelsens förvaltning Personalstrategiska avdelningen Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget. Version 2005-09-29 2 Innehåll Sammanfattning Sammanfattande förslag till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Nulägesbeskrivning

Uppdragsbeskrivning. Nulägesbeskrivning Uppdragsbeskrivning Bristen på allmänläkare i Sverige är uttalad och en av de absolut viktigaste frågorna för hälso- och sjukvården att försöka komma till rätta med. Undertecknad fick därför hösten 2013

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Glöm MANTRAN OCH MYTER. det behövs FLER VÅRDPLATSER. Sjukhusläkarna

Glöm MANTRAN OCH MYTER. det behövs FLER VÅRDPLATSER. Sjukhusläkarna Glöm MANTRAN OCH MYTER det behövs FLER VÅRDPLATSER Sjukhusläkarna MANTRAN OCH MYTER om vårdplatser Inget annat land i Europa har så få vårdplatser per 1000 invånare som Sverige. Och det får konsekvenser.

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg!

Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg! Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg! 25 punkter för en äldreomsorg med värdighet, valfrihet och trygghet i gemenskap! Det skall vara gôtt att leva, hela livet! Att vara gammal innebär att vara en precis

Läs mer

Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård

Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård Ett projektarbete av Ola Bergstrand INNEHÅLL Sida Sammanfattning 3 Huvudförslag 4 Introduktion 5 Ramarna för projektarbetet 5 Vad efterfrågas

Läs mer

Gör karriär i offentlig sektor

Gör karriär i offentlig sektor Gör karriär i offentlig sektor Förslag för bättre karriärmöjligheter och högre löner september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning:...3 Inledning...4 Solna ett gott exempel...7 Ett(s)tort misslyckande...8

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013

Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013 Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013 Om författaren Danjell Elgebrandt är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Just nu studerar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Personliga assistenters anställningsvillkor. Rapport från en avslöjande blockad

Personliga assistenters anställningsvillkor. Rapport från en avslöjande blockad Personliga assistenters anställningsvillkor Rapport från en avslöjande blockad 1 Personliga assistenters anställningsvillkor Rapport från en avslöjande blockad www.kommunal.se 2 Bearbetning av dispensansökningar:

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer