Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker"

Transkript

1 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter vittnar om dammiga vårdavdelningar och snuskiga toaletter. Anhöriga berättar om hur de själva har tagit tvål och pappershanddukar för att göra det någorlunda rent kring sina närstående. Flera fall av bristande städning har också fått medial uppmärksamhet. Hösten 2008 larmade till exempel läkaren Björn Bragée om den omfattande smutsen på ett av Stockholms läns akutsjukhus, efter att själv ha legat inne för vård på en av sjukhusets avdelningar. Kritiken intygades bland andra av Smittskyddsinstitutet som menade att bristande städning och hygien på sjukhusen är ett välkänt problem över hela Sverige. Smutsiga vårdmiljöer försämrar inte bara patienternas upplevelse av vårdens kvalitet, utan riskerar också patientsäkerheten genom ökad risk för vårdrelaterade infektioner. Även vårdens resurser påverkas av bristande städning och hygien. Kan vi minska antalet vårdrelaterade infektioner med 50 procent i Stockholms läns landsting skulle 180 vårdplatser à 1 miljon kunna frigöras. Det är pengar som verkligen kan användas till bättre saker i vården. Socialstyrelsen har nyligen deklarerat att de är villiga att ta på sig ansvaret för tillsynen av städningen av vårdutrymmen på landets sjukhus. Men ansvaret för att det blir rent från början måste ligga på vårdgivarna. Vi Socialdemokrater kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker. Därför lanserar vi tre förslag för städningen, bland annat inspirerade av Capio S: t Görans akutsjukhus i Stockholms läns landsting, som ska bidra till en renare, fräschare och säkrare vård för alla patienter, närstående och personal. I korthet handlar förslagen om tydligare städansvar för vårdpersonalen, kontinuerliga städinspektioner och ekonomiska incitament för färre vårdrelaterade infektioner.

2 2 (5) Vårdrelaterade infektioner ökar i svensk sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför sedan ett par år tillbaka nationella mätningar av antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) på landets sjukhus. Mätningarna har under en längre period visat på en positiv trend när det gäller andelen vårdrelaterade infektioner, se Diagram 1, (SKL 2010). Mellan våren 2008 och hösten 2009 minskade andelen vårdrelaterade infektioner från 11,3 procent till 8, 9. Nu ökar dock antalet vårdrelaterade infektioner igen vilket innebär att siffran för riket nu är 9,6 procent. Utvecklingen är oroväckande och pekar på att det krävs ihållande och skärpta insatser för att få ner antalet vårdrelaterade infektioner, bland annat genom bättre städning på våra vårdinrättningar. Det minskar lidandet för den enskilda patienten och frigör resurser som kan användas på bättre sätt i vården, exempelvis till att korta vårdköer % VT08 HT08 VT09 HT09 VT10 Diagram 1. Utvecklingen av andel patienter med vårdrelaterade infektioner i procent av samtliga inlagda patienter i somatisk slutenvård (SKL 2010). men det finns ljuspunkter Inom Stockholms läns landsting finns ett par vårdgivare som särskilt utmärker sig när det gäller låga nivåer av vårdrelaterade infektioner, däribland Capio S: t Görans akutsjukhus som i flera mätningar i rad har visat på goda resultat. I diagram två 1 För mer detaljerad information om mätningen och vårdrelaterade infektioner se bifogad bilaga.

3 3 (5) nedan syns andelen vårdrelaterade infektioner i procent hos samtliga akutsjukhus i Stockholms läns landsting, och där S: t Görans sjukhus tillsammans med Norrtälje sjukhus utmärker sig med nivåer på 6, 3 respektive 2, 5 procent Detta att jämföra med riksgenomsnittet på nästan 10 procent. 2 Båda sjukhusen har valt att själva utföra städningen istället för att lägga ut tjänsten på entreprenad, något som uppenbart är ett framgångsrikt recept för att få ner andelen vårdrelaterade infektioner. Särskilt intressant är dock exemplet S: t Göran med en av landets största akutmottagningar och ett stort inflöde av patienter % Norrtälje sjukhus Capio S:t Görans sjukhus AB Södertälje sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Diagram 4. Andelen vårdrelaterade infektioner i procent av samtliga inlagda patienter nedbrutet på Stockholms läns landstings akutsjukhus, VT10, (SKL 2010). Privata Capio S: t Görans sjukhus det goda exemplet Det behövs smartare och bättre metoder för att få bort smutsen och därigenom risken för onödig bakterispridning och vårdrelaterade infektioner på sjukhusen. Men hjulen behöver inte uppfinnas två gånger. Det privata akutsjukhuset, Capio S: t Göran, i Stockholms läns landsting har redan ett framgångsrikt arbetssätt för bättre städning som vi vill att fler vårdgivare tar efter med syftet att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Nedan följer utvalda delar av sjukhusets recept för att få en fräschare och renare vård: 2 Det nationella medelvärdet ligger på 9, 6 procent vårdrelaterade infektioner. Stockholms läns landsting har ett medelvärde på 9,9.

4 Sjukhuset städar själv. S: t Görans sjukhus har valt att själva sköta städningen eftersom det till skillnad från en upphandling av tjänsterna har visat sig ha flera fördelar. Det är lättare att styra vem som ska städa vad och när och hur detta ska göras med en egen bemanning eftersom allt inte har låsts fast i ett avtal. I en upphandling måste ersättningen omförhandlas så fort man vill skärpa städningen på vissa områden och kommunikationen mellan lokalvårdare och vårdpersonal blir mycket sämre. Dessutom har man en låg personalomsättning i städteamet, vilket gör att kunskapen om lokalerna och hur de ska städas kan säkras. Införande av gränsdragningslista för arbetsuppgifter städ-/vårdpersonal. Ett vanligt förekommande problem med städningen är att vissa arbetsuppgifter tenderar att falla mellan stolarna. När det inte är tydligt vilken personalkategori som ska ansvara för vilken typ av städning, exempelvis patientnära städning vs städning av övriga vårdutrymmen händer det ofta att det inte blir gjort överhuvudtaget. S: t Görans sjukhus har därför tagit fram en lista för detta som i detalj specificerar över vilka vårdutrymmen som vårdpersonal respektive städpersonal ansvarar för. Allas ansvar att städa. Det är inte ovanligt att städutrustningen slutar vara tillgänglig när städpersonalen gått hem för dagen, trots att smuts och spill ständigt uppstår. S: t Görans har därför utrustat varje vårdavdelning med städmaterial inklusive lättanvända instruktioner om rutin för användning, något som de kallar för nödkitt. Vem som helst i sjukhusets personalstyrka, läkare, sjuksköterskor, sjukhusledningen ska snabbt kunna städa bort smuts på de tider när städpersonal inte finns till hands. Kontinuerliga kvalitetskontroller av städningen. En representant från vårdpersonalen vid varje klinik tillsammans med städledare och städrepresentant går tillsammans runt på vårdavdelningen och poängsätter städningen av olika vårdutrymmen såsom vårdrum, medicinrum, toa/dusch etc. Anmärkningar måste åtgärdas snarast och innebär också en utvärdering av utförd städning på individnivå. Avvikelsehanteringssystem för städning. Klagomål/reklamationer på städningen ska av vårdpersonalen anmälas som en avvikelse via avvikelserapporteringssystemet. Gemensam städpolicy inklusive smittstädning. Städpolicyn är framtagen i samarbete mellan städavdelningen och sjukhusets hygien- och smittskyddsgrupp och syftar till att tydliggöra ansvaret och metoderna för städningen. 4 (5)

5 5 (5) Socialdemokraternas förslag för ren, fräsch och säker vård Betydelsen av städning och rengöring av vårdutrymmen för en säkrare vård måste lyftas fram tydligare. Utgångspunkten ska vara att städningen är en integrerad del av vård- och omsorgsarbetet. Många vårdgivare jobbar redan seriöst med frågan. Men fortfarande drabbas var tionde patient i Stockholms läns landsting av en vårdrelaterad infektion, vilket visar på att det krävs fortsatta åtgärder såsom bättre städning. Vi Socialdemokrater vill driva på utvecklingen av en renare, fräschare och säkrare vård genom följande: 1. Renare sjukhus med Capio S: t Görans akutsjukhus koncept för städning Städningen måste bli en integrerad del av vård- och omsorgsarbetet där samtliga anställda, oavsett om man är sjuksköterska, lokalvårdare, eller administratör tar ansvar för att det blir rent och snyggt i vården. Detta för att vi ska kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner och leverera en patientsäker vård. Det privata akutsjukhuset Capio S: t Göran har framgångsrikt lyckats arbeta utifrån den principen. Nu vill vi att länets alla vårdgivare jobbar för en renare vård och gärna med hjälp av Capio S: t Görans modell: Egen städning, kontinuerliga kontroller av städningens kvalitet, och tydligare städansvar för vårdpersonalen respektive lokalvårdare. 2. Självrisk för komplikationer orsakade av vårdrelaterade infektioner Vi vill att Stockholms läns landsting går i bräschen för en ersättningsmodell som innebär att sjukhusen själva måste betala för vårdinsatser vid komplikationer orsakade av vårdrelaterade infektioner. Modellen ska fungera som ett skarpare incitament för vårdgivarna att hålla nere antalet vårdrelaterade infektioner genom exempelvis bättre städning och följsamhet till hygienriktlinjer. Det ska löna sig att bli ett renare och fräschare sjukhus. Om effekten blir positiv vill vi att fler landsting följer efter.

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Marie Källman 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Juni 2014 2 Innehållsförteckning Förord 5 Sammanfattning 7 Privata vårdgivare gör skillnad i svensk

Läs mer

Patientsäkerhet lönar sig

Patientsäkerhet lönar sig NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Patientsäkerhet lönar sig KOSTNADER FÖR SKADOR OCH VÅRDSKADOR I SLUTENVÅRDEN ÅR 2013 Patientsäkerhet lönar sig 1 Förord Denna rapport redovisar kostnadsberäkningar

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus 90 000 En rapport om ungas psykiska ohälsa i Stockholmsregionen 2 (28) 3 (28) Innehållsförteckning 90 000 unga i Stockholms län ska inte behöva

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård

Framtidens hälso- och sjukvård Huvudrapport Framtidens hälso- och sjukvård Långtidsutredning om sjukvården i Stockholms läns landsting 2008 2025 Huvudrapport Framtidens hälso- och sjukvård Långtidsutredning om hälso- och sjukvården

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013

Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013 Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013 Sammanfattande rapport Sammanfattning Institutet för kvalitetsindikatorer ( Indikator ) har på uppdrag av ledningen i Landstinget i

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Inger Weurlander Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:02 ISSN 1401-5129

Läs mer