Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll för Inera AB styrelse"

Transkript

1 Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 26 Oktober 2016, kl Plats: Inera,, Stockholm lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande styrelsen: Ej närvarande övriga: Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen Jim Aleberg (S), Västra regionen Leif Dahlby (S), Region Gotland, per telefon Daniel Forslund (L), Region Stockholm Gotland Fredrik Larsson(M), Region Uppsala Örebro, per telefon Carl-Johan Sonesson (M), Region Skåne, per telefon Per Wahlberg (M), Norra regionen, per telefon Peter Olofsson (S), Norra Regionen Johan Assarsson, VD Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Ann-Charlotte Taube, Inera Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting, per telefon Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Uppsala Örebro Anna Fransson (S), Södra regionen Martin Andréasson (M), Västra regionen Marie Morell (M), Sydöstra regionen Barbro Naroskyin, Ordförande beredningsgruppen Dag Larsson, Sjukvårdsdelegationen 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av justeringsperson Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Daniel Forslund. Sid 1/5

2 4. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes. 5. Handlingsplan Gemensamma förutsättningar Anna Gillquist och Sara Meunier presenterar SKL s handlingsplan för Gemensamma förutsättningar Styrelsens medskick är både SKL och Inera bör stå som avsändare av handlingsplanen. 6. Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon Projektet Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon informerar om slutrapport och status i forts arbete. Styrelsen konstaterar i diskussionen politiken måste vara med och formulera målen för tjänsten och det är viktigt frågor om bemanning och verksamhetsregelverk kopplat till tjänsten hanteras i ett mer samlat grepp. Frågan måste både processas mer brett och ta ett större framtidsperspektiv. Styrelsen konstaterar vidare det är bra Ineras beredningsgrupp är forts styrgrupp för projektet. Hans Karlsson sätter upp ärende i frågan för informera Hälso- och sjukvårdsdelegationen vid kommande möte. Styrelsen stödjer styrgruppens målsättning nationell samverkan ska vara i skarp drift före sommaren 2017, vilket blir ett medskick till projektet. 7. Tertialrapport 2 Minst tre gånger per år lämnas en ekonomisk resultatrapport på utfall samt avvikelse mot budget och förvaltningsplaner för respektive uppdrag. Utfall presenteras för hela företaget. I tertialrapport 2 för 2016 beskrivs status för verksamheten med övergripande information om Inera samt en ekonomisk sammanfning. Beslutsunderlag: Tertialrapport 2, 2016 godkänna Ineras tertialrapport 2 för Uppdrag kring stöd till digitala vårdmöten Det finns ett ökande intresse för digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Flera landsting och regioner prövar därför tjänster för så kallade digitala vårdmöten. Sid 2/5

3 Det finns anledning närmare analysera förutsättningarna och intresset av en för landsting och regioner gemensam strategi i frågan. En sådan analys kan exempelvis innehålla bedöma utvecklingen av ett flöde för digitala vårdmöten inom 1177 Vårdguidens e-tjänster, genom återanvändning av formulärtjänsten, tidbokningstjänsten och det tekniska gränssnitt för videoleverantörer samt ta fram ett regelverk för hur kommersiella leverantörer av digitala vårdmöten kan synliggöras inom 1177 Vårdguidens e-tjänster Intresse och förutsättningar bör undersökas via Ineras ordinarie beredningsprocess för landstings och regioners framtagande av uppdrag för Inera. Vd får i uppdrag genomföra föreslagen analys 9. Måluppföljning handlingsplanen I Ineras verksamhetsplan för 2016 står: en genomlysning kommer ske under 2016 av tidigare årsvisa mål från , för konstatera vilka mål som är uppfyllda. Inera har tillsammans med Ineras Programråd sammanställt måluppfyllelse fram till halvårsskiftet 2016, i arbetet med nå målbilden i handlingsplan Beslutsunderlag; Uppföljning av status gällande Handlingsplanen lägga rapporten till handlingarna 9. Utredning om verksamhetsövergång av Nordic Medtest (NMT) till Inera AB Enligt tidigare styrelsebeslut har Vd i uppdrag utreda en samlad testprocess och möjlig inordning av Nordic Medtest i Inera, vilket nu är fullgjort Till den 1 januari 2017 startar Inera ett nytt dotterbolag Nordic Medtest AB med säte i Karlstad. Landstinget i Värmland gör sedan en verksamhetsöverlåtelse till Ineras nya dotterbolag, se bilaga 7b Överlåtelseavtal Inera Lst Värmland Nordic Medtest NMT För de styrande dokumenten till Ineras nya dotterbolag Nordic Medtest AB har vi utgått från de dokument som nu gäller för Inera AB och anpassat dem till Nordic Medtest AB Bilaga 7c Bolagsordning NMT Bilaga 7d Arbetsordning för styrelsen NMT Bilaga 7e VD-instruktion NMT Bilaga 7f Firmateckning NMT Sid 3/5

4 Bilaga 7g Bilaga 7h Ekonomisk rapportering NMT Attestordning NMT ge Vd i uppdrag starta ett dotterbolag till Inera AB, med namn Nordic Medtest AB, som har sitt säte i Karlstad. Inera övertar befintlig verksamhet i Nordic Medtest från Landstinget i Värmland genom en verksamhetsöverlåtelse, till en köpeskilling på 0 kr enligt bilaga 7b. godkänna de styrande dokumenten för dotterbolaget Nordic Medtest AB enligt bilaga 7c-7h paragrafen förklaras omedelbart justerad 11. Ordförande och vd informerar Daniel Forslund informerar om upphandlingen för ersätta dagens journalsystem kommer upphandlas av Stockholms läns landsting (SLL) på egen hand. Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt dra sig ur den planerade gemensamma upphandlingen. Johan Assarsson informeras om en företagsövergripande kraftsamling för få bukt med de långa väntetiderna när det gäller anslutningar om ehälsomyndigheten nu söker ny generaldirektör Inera flyttar till nya lokaler på Tjärhovsgatan i maj 2017 och planerar införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt Anders Henriksson önskar styrelsen vid ett kommande möte diskuterar frågan om governance- strukturen. Hur ska vi få med oss politiska ledningarna i landsting och regioner i arbetet med nå den nya visionen? 12. Övrigt mötestider 2017 Inera kommer kalla enligt följande: 8/2-9/ Styrelseinternat lunch till lunch 30/ Styrelsemöte bokslut 20/ Ägarråd 7/ Årsstämma 7/ Föreläsning, lunchmingel mm 7/ Konst. Styrelsemöte, telefonmöte Sid 4/5

5 14/ Styrelsemöte inkl. middag 26/ Styrelsemöte 7/ Styrelsemöte 12. Mötet avslutas Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson VD Anders Henriksson Ordförande Daniel Forslund Justeringsperson Sid 5/5

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte När: onsdag den 18 maj 2016, kl. 12.00-12.30 Plats: Saturnuskonferens, Hornsgatan 12, Stockholm, lokal Cornelis Närvarande styrelsen: Närvarande

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse, årsbokslut

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse, årsbokslut Mötesprotokoll för Inera AB styrelse, årsbokslut När: onsdag den 31 mars 2016, kl. 10.00 15.00 Var: Radisson Blu, Royal Viking hotell, Vasagatan 1, lokal Scorpio Närvarande styrelsen: Närvarande övriga:

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Fredagen den 10 februari 2017, kl. 09.00-13.00 Plats: Inera,, Stockholm, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande övriga: Anders

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Torsdag 22 september 2016, kl. 09.00 12.00 Plats: Inera AB,, Stockholm, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen Martin

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: onsdag den 25 november 2015, kl. 10.00 12.00 Var: Inera, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Anders Henriksson (S), Sydöstra

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdagen den 12 november, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Martin Andréasson (M), Västra regionen, per telefon Anders

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB

Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB Tid: Onsdag den 16 maj 2018 kl. 13.30-14.00 Plats: Möte via Skype Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län Nicklas Sandström

Läs mer

Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB

Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten Anders Henriksson

Läs mer

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting Marie Morell (M), Region Östergötland

Läs mer

Sällsynta dagen 28 februari 2019

Sällsynta dagen 28 februari 2019 Sällsynta dagen 28 februari 2019 Sällsynt men inte ovanligt! Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala-Örebro bjuder in till konferens på Rudbecklaboratoriet, Fåhraeussalen, Uppsala 09.30-16.00 Vi ger dig

Läs mer

Definitionsöversyn av intrauterina behandlingar som rikssjukvård

Definitionsöversyn av intrauterina behandlingar som rikssjukvård Bilaga 1: Beslutsunderlag till RSN 14 december 2016 2016-11-22 28877/2013 1(2) Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård Daniel Brattström Daniel.Brattstrom@socialstyrelsen.se Definitionsöversyn

Läs mer

Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte nr 3 Johan Assarsson Senast ändrad Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera A

Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte nr 3 Johan Assarsson Senast ändrad Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera A Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte 2019-06-14 nr 3 Johan Assarsson Senast ändrad 2019-06-14 Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Eva Fernvall,

Läs mer

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Inera AB

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Inera AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Susan Ols 2016-04-26 RS 2016-306 Regionstyrelsen Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Inera AB Årsstämma äger rum den 18 maj 2016. Region Östergötland är delägare

Läs mer

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Region Kalmar Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten Marie Morell (M), Region Östergötland Lena Dahl, SKL

Läs mer

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte nr 5 Johan Assarsson Senast ändrad Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Närvaran

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte nr 5 Johan Assarsson Senast ändrad Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Närvaran Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte 2018-09-21 nr 5 Johan Assarsson Senast ändrad 2018-09-26 Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Landstinget i

Läs mer

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting Marie Morell (M), Region Östergötland

Läs mer

Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025

Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025 Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025 Tid och plats:8 december 2017 kl. 09:00 12:00, SKL Närvarande beredningsgruppen Hans Karlsson, Avdelningschef, SKL (ordförande) Catarina Andersson

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse, årsbokslut

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse, årsbokslut MÖTESPROTOKOLL Johan Assarsson Senast ändrad 2016-03-31 Mötesprotokoll för Inera AB styrelse, årsbokslut När: onsdag den 31 mars 2016, kl. 10.00 15.00 Var: Radisson Blu, Royal Viking hotell, Vasagatan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2015-04-22

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2015-04-22 2015-04-22 Ärendeförteckning 16 Sammanträdets öppnande... 2 16a Val av protokollsjusterare... 2 16b Godkännande av dagordning... 2 17 Informationer, rapporter och diskussioner... 3 Beslutsärenden... 4

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Minnesanteckningar Styrgruppsmöte Vision e-hälsa juni 2017

Minnesanteckningar Styrgruppsmöte Vision e-hälsa juni 2017 Minnesanteckningar 2017-06-20 Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ämnessakkunnig Niklas Eklöf 084059988 Niklas.Eklof@regeringskansliet.se Minnesanteckningar Styrgruppsmöte Vision e-hälsa

Läs mer

Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025

Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025 Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025 Tid och plats:18 oktober 2017 kl. 13:00 16:00, SKL Närvarande beredningsgruppen Hans Karlsson, Avdelningschef, SKL (ordförande) Catarina Andersson

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.17.00 17.35. Lena Töppner Nilsson, sekr

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.17.00 17.35. Lena Töppner Nilsson, sekr Styrelsemöte nr 2 2014-05-21 1 [14] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.17.00 17.35 Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Björn Sporrong (S) 2 v ordf Övriga närvarande Ersättare Jessica

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15 Styrelsemöte nr 2 2013-05-22 1 [27] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Henry Hermansson

Läs mer

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott : 2015-11-12 Plats: Närvarande: Landstingshuset, Karlstad Marie-Louise Forsberg-Fransson, Region Örebro län Vivianne Macdisi, Landstinget i Uppsala län Fredrik

Läs mer

Möte med Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion den 23 september 2016 Plats: Aros CongressCenter, Västerås

Möte med Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion den 23 september 2016 Plats: Aros CongressCenter, Västerås Möte med Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion den 23 september 2016 Plats: Aros CongressCenter, Västerås 1. Sammanträdet öppnas Ordförande öppnar mötet. 2. Upprop Anmälda förhinder: Region

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2015-05-21 Ärendeförteckning 10 Sammanträdets öppnande... 2 10a Val av protokollsjusterare... 2 10b Godkännande av dagordning... 2 10c Godkännande av föregående protokoll... 2 10d Styrelselogg... 2 11

Läs mer

Swedish Warmblood Association, SWB

Swedish Warmblood Association, SWB Swedish Warmblood Association, SWB STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Swedish Warmblood Association, SWB, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. ARBETSORDNING ALLMÄNT Denna arbetsordning har

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Bostads AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30 Utses att justera Leif Göbel Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Uppföljning i månads-, tertial- och delårsrapportering samt bokslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Uppföljning i månads-, tertial- och delårsrapportering samt bokslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:18 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Uppföljning i månads-, tertial- och delårsrapportering samt bokslut Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsen

Läs mer

Mika Romanus Ursula Fomer

Mika Romanus Ursula Fomer Styrelsen Datum Onsdagen den 29 januari Tid Styrelsemötet kl. 10.00-16.00 Lunch kl. 12.00-13.00 (Litteraturrummet) Plats Kulturrådet, Styrelserummet Deltagare Övriga närvarande Kerstin Brunnberg, ordförande

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Sammanträdesdatum. Åmål

Sammanträdesdatum. Åmål Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20140127 Plats och tid Åmål 9.00-12.00 Beslutande Ordf Peter Joensuu LiV Vice ordf. Monica Klar

Läs mer

FÖRSLAG 2017:96 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Patientavgifter för distanskontakter

FÖRSLAG 2017:96 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Patientavgifter för distanskontakter FÖRSLAG 2017:96 LS 2017-1081 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Patientavgifter för distanskontakter Stockholms läns landsting 28 (86) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL LS 2017-0084 2017-11-14 KL 10:00-10:30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-04-10 Ärendeförteckning 12 Sammanträdets öppnande... 2 12a Val av protokollsjusterare... 2 12b Godkännande av dagordning... 2 12c Godkännande av föregående protokoll... 2 12d Styrelselogg... 3 Föredragning

Läs mer

Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025

Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025 Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025 Tid och plats: Tisdagen den 15 augusti 2017 kl. 14:00-16:30, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm Närvarande beredningsgruppen Hans Karlsson,

Läs mer

Stockholms stads förvärv av aktier i Inera AB

Stockholms stads förvärv av aktier i Inera AB Utlåtande 2017:187 RI (Dnr 112-1046/2017) Stockholms stads förvärv av aktier i Inera AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Stockholms stads förvärv av SKL Företag AB 5

Läs mer

Ineras kommunala uppdrag. Johan Assarsson, vd

Ineras kommunala uppdrag. Johan Assarsson, vd Ineras kommunala uppdrag Johan Assarsson, vd Om Inera Landstingens och regionernas gemensamma digitaliseringsresa via Inera ett 40-tal tjänster 1999 2019 A HS Nästan alla kommuner har gått in som nya ägare

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Verkstaden A-salen, kl. 08.30 11.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lars-Ove Jansson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Maria Rönnehäll Ferdinand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2014-04-22

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2014-04-22 2014-04-22 Ärendeförteckning 12 Sammanträdets öppnande... 2 12a Val av protokollsjusterare... 2 12b Godkännande av dagordning... 2 12c Godkännande av föregående protokoll... 2 12d Kvarstående ärenden,

Läs mer

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Strategi för hälsa Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Visste du att Fyra i varje klass av en årskull hamnar i utanförskap. Fem i varje klass saknade behörighet till gymnasieskolan 2015/2016.

Läs mer

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00 Kallelse årsstämma i Inera AB 2015 2015 04 15 Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB KALLELSE till Ordinarie årsstämma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB 2019-05-23 Ärendeförteckning 9 Sammanträdets öppnande... 2 9A Val av protokollsjusterare... 2 9B Godkännande av dagordning... 2 9C Godkännande av föregående protokoll... 2 10 INFORMATIONSPUNKTER... 3 A.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl Styrelsemöte nr 2 2010-05-19 1 [19] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 15.25 Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande Lars-Rune Johansson (SB) ers för Hans Kristensson (FP) Louise Marklund

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll Inera Styrelse Johan Assarsson Senast ändrad 2016-09-22 Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Torsdag 22 september 2016, kl. 09.00 12.00 Plats: Inera AB, Östgötagatan 12, Stockholm,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare 2018-06-04 Styrelsemöte nr 3 Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 10:00 12.00 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset 8 juni Paragrafer 16-34 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00 Utses att justera Jan Berndtsson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Skärhamn 2015-05-26 Paragrafer 14-25 Underskrifter

Läs mer

Hur framtidssäkrar vi socialtjänsten?

Hur framtidssäkrar vi socialtjänsten? Hur framtidssäkrar vi socialtjänsten? Inledning Agenda Nationell samverkan - Vision e-hälsa 2025 Kraftsamling SKL Inera SKL Kommentus Några exempel på SKL:s arbete inom socialtjänsten Några egenheter Inledning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr 2011-05-09 Ärendelista Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående protokoll... 2 4 Arbetsordning för styrelsen... 3 5 Attest- och utanordningsinstruktion...

Läs mer

Digital utveckling i Region Uppsala

Digital utveckling i Region Uppsala Digital utveckling i Region Uppsala En kraftsamling för: Ökad transparens Förbättrad delaktighet Effektivare arbetssätt Det digitala ska vara standard Från strategi via uppdrag till handlingsplan Skynda

Läs mer

Tema digitala vårdmötet

Tema digitala vårdmötet Tema digitala vårdmötet Samverkan inom SKL koncernen Exempelvis ramavtal, upphandlingar och kravspecifikationer Exempelvis opinionsbildning, behovsinsamling och överenskommelser med staten Exempelvis gemensamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl. 10:00 12.00 Utses att justera Benny Andersson (S) 11-12 14-27 Jeanette Lagervall (S) 13 Justeringens plats och datum Kommunhuset den 15 juni 2017 Paragrafer 11-27

Läs mer

1. Bakgrund Uppdrag och organisation Ineras uppdrag Organisation för styrning och förankring... 4

1. Bakgrund Uppdrag och organisation Ineras uppdrag Organisation för styrning och förankring... 4 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Uppdrag och organisation... 4 Ineras uppdrag... 4 Organisation för styrning och förankring... 4 Ägande av tjänster och projekt... 4 Ägare och kund... 4 3. Roller och ansvar...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 23 augusti 2017 klockan 13:00-16:10 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Assar Wixe (S)

Läs mer

VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden

VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Innehåll De sex sjukvårdsregionerna Grunden för Samverkansnämnderna s ledamöter, ersättare och tjänstepersoner s roll och uppgifter Samverkansavtal för Västra Sjukvårdsregionen och Utomlänsvård inom tandvården

Läs mer

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. ARBETSORDNING ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av ASVH:s

Läs mer

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott : 2016-01-20 Plats: Närvarande: SKL, Stockholm Marie-Louise Forsberg-Fransson, Region Örebro län Börje Wennberg, Landstinget i Uppsala län, 1-5e Fredrik Larsson,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Arbetsgrupperna Enhetligare begreppsanvändning och Standarder. Anna Aldehag Sara Meunier

Arbetsgrupperna Enhetligare begreppsanvändning och Standarder. Anna Aldehag Sara Meunier Arbetsgrupperna Enhetligare begreppsanvändning och Standarder Anna Aldehag Sara Meunier Vilka är vi? > Anna Aldehag Enhetschef på Socialstyrelsen Ordförande i arbetsgruppen enhetligare begreppsanvändning,

Läs mer

Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen

Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen PROTOKOLL från styrelsemöte 2011-09-19 Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl 09-12 Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen Per Sundin Torsten Medalen, ord

Läs mer

Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025

Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025 Protokoll från möte i beredningsgrupp Vision e-hälsa 2025 Tid och plats: Tisdagen den 13 juni 2017 kl. 12:30-13:30, SKL Närvarande beredningsgruppen Hans Karlsson, Avdelningsdirektör, SKL (ordförande)

Läs mer

Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef Lennart Gustafsson, Teknisk Chef 28 Johan Åkerman, Sekreterare

Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef Lennart Gustafsson, Teknisk Chef 28 Johan Åkerman, Sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 12.00 Peter Söderström, Ordförande Peter Joensuu, Vice

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom.

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom. Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Anmälan av styrelseprotokoll

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (20)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (20) Nr 4 2006-09-20 1(20) Plats och tid Samordningsförbundets kontor, onsdagen den 20 april 2006, klockan 09.00 13.00 ande Lennart Niklasson (Kommunerna) Thomas Gutsafsson (Länsarbetsnämnden) Ulrik Hammar

Läs mer

Journal via nätet Västra Götalandsregionen

Journal via nätet Västra Götalandsregionen Journal via nätet Västra Götalandsregionen Anslutningsplan 1. Melior, sjukhusens journalsystem 2. AsynjaVisph, Närhälsan och Habilitering och hälsas journalsystem 3. Obstetrix, mödrahälsovårdens-och förlossningens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2019-02-11 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Skellefteå lasarett, lokal Lingonet vid Arom restaurang. Kl 13.00-15.30 Beslutande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.16.00 17.20

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.16.00 17.20 Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 1 [11] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.16.00 17.20 Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) 1 v ordf Björn Sporrong (S) ers för Mona-Lisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2017-03-22 Ärendeförteckning 10 Sammanträdets öppnande... 2 10a Val av protokollsjusterare... 2 10b Godkännande av dagordning... 2 10c Godkännande av föregående protokoll... 2 10d Kvarstående ärenden,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sidan 1

Sammanträdesprotokoll Sidan 1 Sammanträdesprotokoll Sidan 1 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2018-01-29, kl. 13:30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Tommy Englund (TE) Håkan Spärlin

Läs mer

Inriktning för genomförandet av uppdrag om digitala vårdmöten under 2018

Inriktning för genomförandet av uppdrag om digitala vårdmöten under 2018 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-13 1 (6) HSN 2017-1592 Handläggare: Lisa Hagberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-12-19 Inriktning för genomförandet av uppdrag om digitala vårdmöten

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 11.15-12.15 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund,

Läs mer

Protokoll från revisorskollegiet den 17 maj 2017

Protokoll från revisorskollegiet den 17 maj 2017 1 (10) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från revisorskollegiet den 17 maj 2017 Tid: 09:30-13:15 Plats: Regionens Hus Vänersborg, konferenslokal Framtiden Närvarande Beslutande Birgitta

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (10) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 26 april 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg?

Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg? Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg? 2017-10-03 Huvudmoderatorer: Sofie Zetterström, vice vd Inera Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Agenda förmiddagen Inledning Sofie

Läs mer

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Norrbotten Anslutningsläget NPÖ 22/9 2012 Analys avslutad Jämtland Västerbotten Västernorrland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB 2019-02-21 Ärendeförteckning 1 Sammanträdets öppnande... 2 1A Val av protokollsjusterare... 2 1B Godkännande av dagordning... 2 1C Godkännande av föregående protokoll... 2 2 INFORMATIONSPUNKTER... 3 A.

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Tid och plats Fredag den 26 januari 2018, kl Arnön, Karlstad CCC Mötet ajourneras kl

Tid och plats Fredag den 26 januari 2018, kl Arnön, Karlstad CCC Mötet ajourneras kl sid 1 (10) Tid och plats Fredag den 26 januari 2018, kl. 10.00-12.00 Arnön, Karlstad CCC Mötet ajourneras kl. 10.55-11.15 Tjänstgörande Ersättare Justerare Monika Bubholz (MP), ordförande Hans Nilsson

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl Styrelsemöte nr 2 2012-05-23 1 [22] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.05 Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Lars-Rune

Läs mer

Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017

Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017 Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017 Välkommen till en dag där din organisation kan ta del av resultatet från etableringen av projektet Säker digital kommunikation.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sidan 114

Sammanträdesprotokoll Sidan 114 Sammanträdesprotokoll Sidan 114 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2017-12-20, kl. 13:30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Tommy Englund

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB 2018-05-17 Ärendeförteckning 18 Sammanträdets öppnande... 2 18A Val av protokollsjusterare... 2 18B Godkännande av dagordning... 2 18C Godkännande av föregående protokoll... 2 18D Kvarstående ärenden,

Läs mer

www.nordicmedtest.se 2013-09-23

www.nordicmedtest.se 2013-09-23 www.nordicmedtest.se 2013-09-23 Nordic MedTest är ett testcenter för vård-it - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer

Läs mer

Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kjell Arvidsson. Christer Hermansson

Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kjell Arvidsson. Christer Hermansson 2018-05-24 Styrelsemöte nr 2 Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 15:00 15:35 Utses att justera Henry Hermansson (C) Justeringens plats och datum Kommunhuset 2018-05-30 Paragrafer 10-25 Underskrifter

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 (1) 2012-02-10. Övriga närvarande Stefan Bengtsson Leif Sivtoft, LO Rolf Karlsson ANSLAG/BEVIS

Sammanträdesdatum 1 (1) 2012-02-10. Övriga närvarande Stefan Bengtsson Leif Sivtoft, LO Rolf Karlsson ANSLAG/BEVIS Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknuta tjänster 1 (1) 2012-02-10 Plats och tid Konferensrum B1, Skånehuset, Kristianstad klockan 08.30-09.50 Beslutande Ersättare Leif Rülf Leif G Nilsson

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30 11.30 Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2013-01-30 Ärendeförteckning 1 Sammanträdets öppnande...2 2 Val av protokollsjusterare...2 3 Godkännande av dagordning...2 4 Godkännande av föregående protokoll...2 5 Ombyggnad av K1, återkallande av ärende...3

Läs mer

Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012

Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012 Sammanträde: Nr 2012:1 Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012 Tid: Onsdagen den 15 februari, 2012, kl. 10.00-15.00. Avbrott för lunch ca 12.00 Plats: Sahlgrenska akademin,

Läs mer