Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tjörns Bostads AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30 Utses att justera Leif Göbel Justeringens plats och tid Kommunhuset Skärhamn Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Björn Möller Leif Göbel 1

2 Sida ande Övriga närvarande Björn Möller (M) Hans Kristensson (FP) Lars Carlsson (KA) Leif Göbel (S) Rigmor Friis (S) Jan-Åke Axelsson (KD) Henry Hermansson (C) Lars Lundin (S) Mats Simonsson (S) Lasse Pettersson, vd Janina Liljekvist, ekonom Janne Gregoriusson, driftsingenjör Stefan Skoglund, förvaltare Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

3 14 Fastställande av dagordning Tjörns Bostads AB fastställer dagordningen. 3

4 15 Protokoll från föregående möte 2015/2 Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet gås igenom. Det noteras att på förra mötet beslutades att ansvarig för nyanlända skulle bjudas in till detta möte. Tas upp under punkten Övrigt. 4

5 16 Protokoll från bolagsstämma 2015/6 Styrelsen noterar protokollet från bolagsstämman och lägger detta till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet gås igenom. 5

6 17 Energiredovisning/ systematiskt brandskyddsarbete Styrelsen noterar informationen. Driftsingenjör Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet. 6

7 18 Pågående projekt Styrelsen noterar informationen. VD informerar om bolagets pågående projekt. - Projektering Tångeröds förskola - Skärhamns skola fritidsavdelningen, renovering - Tubberödsgatan fasader/ fönster - Tubberödshus renovering - Köket Myggenäs skola, bygger ut, löpande underhåll - Häggvallsskolan renovering 7

8 19 Långtidsplan 2015/4 Styrelsen noterar informationen. Reviderad långtidsplan delades ut och gicks igenom. På oktobermötet tas långtidsplanen upp igen. 8

9 20 Uthyrningsläget Styrelsen noterar informationen. Stefan Skoglund informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd. Lägenheter: var alla lägenheter uthyrda. Omflyttningar: April: 5 st varav 2 st inom beståndet. Lokaler: Parkeringsplatser: Av bolagets 350 parkeringsplatser var 24 platser outhyrda

10 21 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD informerar om bolagets pågående verksamheter. - Inflyttning 70+ boendet i Kållekärr den 1 maj. Mycket positivt. - Hypergene ledningssystem införs på kommunen och TBAB förväntas delta. - Ägarrätter måste undersökas vidare och att det i förlängningen blir bra hyresrätter. - Almön diskuteras med planavdelningen. - Saga kulturhus diskuteras på kommunen. 10

11 22 Delår /7 Styrelsen godkänner upprättat resultaträkning per samt i övrigt noterar informationen. Ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med samt informerar om aktuell låneportfölj och likviditet. På delårsredovisningen i augusti läggs det till en balansräkning i utskicket. 11

12 22 Bolagets försäkringar Informationen noteras. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. Ekonom Janina Liljekvist redogör för bolagets försäkringar. 12

13 23 Bolagets tillgångar Informationen noteras. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar. Ekonom Janina Liljekvist redogör för bolagets tillgångar. 13

14 24 Bolagets avtal och upphandlingar Informationen noteras. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets avtal och upphandlingar. VD redogör för bolagets försäkringar. 14

15 25 Firmatecknare Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen av styrelseledamot eller verkställande direktör, två i förening. Styrelsen ska på styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år utse firmatecknare för Tjörns Bostads AB. Styrelsen får ej bemyndiga annan är styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt 9 i bolagsordningen. 15

16 26 Attestordning bilaga 1 Styrelsen godkänner föreslagen attestordning för Tjörns Bostads AB. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om attestordning för Tjörns Bostads AB. Ingen förändring från föregående år. 16

17 27 Attestinstruktioner 2014/52 Styrelsen godkänner föreslagna attestinstruktioner för Tjörns Bostads AB. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om attestinstruktioner för Tjörns Bostads AB. Ingen förändring från föregående år. 17

18 28 Arbetsordning 2014/48 Styrelsen antar förslagen arbetsordning för styrelsen. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Bostads AB. Ingen förändring från föregående år. 18

19 29 VD-Instruktioner 2014/49 Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år. 19

20 30 Utlämnande av allmänna handlingar Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller efter dennes bestämmande enligt 12 i bolagsordningen. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Ingen förändring från föregående år. 20

21 31 Instruktioner för ekonomisk rapportering TBAB /50 Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år. 21

22 32 Övrigt 1. På mars mötet beslutades att ansvarig för nyanlända skulle bjudas in till detta möte men vi skjuter på det till oktober mötet. 2. Rigmor Friis och Hans Kristensson har varit på SABOs kongress i april och rapporterade från den. 3. Bygga på höjden. Leif Göbel vill att styrelsen förbereder sig för det. 4. Styrelsen bjuds in till de nya lägenheterna i Kållekärr. 22

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15 Styrelsemöte nr 2 2013-05-22 1 [27] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Henry Hermansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare 2018-06-04 Styrelsemöte nr 3 Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 10:00 12.00 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset 8 juni Paragrafer 16-34 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 17.00

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 17.00 Styrelsemöte nr 3 2013-10-15 1 [17] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Henry Hermansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-14 Tjörns Bostads AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 14:00 17.30 Utses att justera Lars Lundin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21 Paragrafer

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.40. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.40. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) 2015-03-18 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.40 Utses att justera Rigmor Friis (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-26 kl. 16.00 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00 Utses att justera Jan Berndtsson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Skärhamn 2015-05-26 Paragrafer 14-25 Underskrifter

Läs mer

Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kjell Arvidsson. Christer Hermansson

Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kjell Arvidsson. Christer Hermansson 2018-05-24 Styrelsemöte nr 2 Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 15:00 15:35 Utses att justera Henry Hermansson (C) Justeringens plats och datum Kommunhuset 2018-05-30 Paragrafer 10-25 Underskrifter

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) 2014-12-10 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35 Utses att justera Christer Tegemo (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-12-17

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 13:00 15.00 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 14 december 2016 Paragrafer 53-66 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 13:00 15.45 Utses att justera Lars Lundin (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset 18 maj 2017 kl 15.00 Paragrafer 19-40 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.17.00 17.35. Lena Töppner Nilsson, sekr

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.17.00 17.35. Lena Töppner Nilsson, sekr Styrelsemöte nr 2 2014-05-21 1 [14] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.17.00 17.35 Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Björn Sporrong (S) 2 v ordf Övriga närvarande Ersättare Jessica

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15 Styrelsemöte nr 4 2012-12-05 1 [16] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Henry Hermansson

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl Styrelsemöte nr 2 2010-05-19 1 [19] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 15.25 Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande Lars-Rune Johansson (SB) ers för Hans Kristensson (FP) Louise Marklund

Läs mer

Styrelsemöte nr 1 2014-03-19 1 [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.30. Lars-Rune Johansson (SB)

Styrelsemöte nr 1 2014-03-19 1 [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.30. Lars-Rune Johansson (SB) Styrelsemöte nr 1 2014-03-19 1 [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP), 1 v ord Henry

Läs mer

Styrelsemöte nr [15] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Styrelsemöte nr [15] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Styrelsemöte nr 1 2013-03-20 1 [15] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 17.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP), 1 v ord Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 16:00 16.45 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset 19 maj kl 14.00 Paragrafer 12-31 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 18.00

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 18.00 2010-10-13 1 [14] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars Thorsson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Louise Marklund (KA) Henry Hermansson

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40 Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 1 [19] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40 Beslutande Lars-Ola Andersson (M), ordförande Dan Gustavsson (KD) ers för Hans Kristensson (FP) tom kl 14.15

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00 Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 1 [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Jan-Åke Axelsson (KD) ers för

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.25. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.25. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) 2014-10-15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.25 Utses att justera Rigmor Friis (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-10-22 kl 15.30 Paragrafer

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40 Styrelsemöte nr 6 2011-12-07 1 [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Henry Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Hans Kristensson (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Hans Kristensson (L) Sida Plats och tid Styrelserummet Valhamn kl. 09:00 11.45 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 25 oktober 2017 Paragrafer 41-54 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl. 10:00 12.00 Utses att justera Benny Andersson (S) 11-12 14-27 Jeanette Lagervall (S) 13 Justeringens plats och datum Kommunhuset den 15 juni 2017 Paragrafer 11-27

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl 2010-03-17 1 [14] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 15.20 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Jan-Åke Axelsson (KD) ers för Hans Kristensson

Läs mer

Styrelsemöte nr 2 2014-05-21 1 [24] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.25

Styrelsemöte nr 2 2014-05-21 1 [24] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.25 Styrelsemöte nr 2 2014-05-21 1 [24] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Rigmor Friis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 11:10 11:20 Utses att justera Martin Johansen (L) Justeringens plats och datum Kommunhuset 20 oktober 2016 Paragrafer 15-24 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Jan Berndtsson (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Jan Berndtsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) 2014-10-27 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl. 09.00 11.45 Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Berndtsson (S) Vallhamn, direkt efter sammanträdet Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Styrelsemöte nr 2 2012-05-25 1 [24] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) tom kl

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Jan Berndtsson (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Jan Berndtsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) 2015-03-20 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl. 09.00 10.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Berndtsson (S) Vallhamn, direkt efter sammanträdet Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Christer Hermansson (L) Björn Sporrong (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Christer Hermansson (L) Björn Sporrong (S) Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 15:00 16:20 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset Skärhamn, 22 mars 2016 Paragrafer 1-10 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Onsdag den 12 mars kl Wallhamn

Onsdag den 12 mars kl Wallhamn TJÖRNS BOSTADS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsemöte nr 1 2008-03-12 1 Blad Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdag den 12 mars kl. 14.00 17.00 Wallhamn Martin Johansen (fp) ordf Lars

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.16.00 17.20

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.16.00 17.20 Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 1 [11] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.16.00 17.20 Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) 1 v ordf Björn Sporrong (S) ers för Mona-Lisa

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.09.00 10.30

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.09.00 10.30 Styrelsemöte nr 3 2013-10-18 1 [12] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.09.00 10.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättar Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) Gösta Andersson (SB)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) 2017-04-12 Bolagsstämma Plats och tid Kommunhuset Lilla Tjörnsalen kl. 09:09 09:12 Utses att justera Martin Johansen (L) Justeringens plats och datum Kommunhuset 18 april 2017 Paragrafer 1-14 Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl. 13:30 15.15 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 15 december 2017 Paragrafer 38-51 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L) Sida Plats och tid Kommunhuset Lilla Tjörnsalen kl. 09:12 09:16 Utses att justera Martin Johansen (L) Justeringens plats och datum Kommunhuset 19 april 2017 Paragrafer 1-14 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 11:05 11.08 Utses att justera Martin Johansen (L) Justeringens plats och datum Kommunhuset 19 april 2018 Paragrafer 1-14 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 10:00 11.55 Utses att justera Lars Lundin (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset Skärhamn 2016-05-25 Paragrafer 14-39 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Rolf Sillfors (C) Jan Berndtsson (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Rolf Sillfors (C) Jan Berndtsson (S) Styrelsemöte nr 4 2013-12-20 1 [9] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.09.00 10.30 Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD), 1 v ordf Mona-Lisa Dahlberg (S), 2 v ordf Gösta

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Denise Östlund, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Denise Östlund, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare Styrelsemöte nr 1 2014-03-20 1 [14] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.16.00 17.30 Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) 1 v ordf Björn Sporrong (S) 2 v ordf Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 16:00 17:00 Utses att justera Kerstin Möller (M) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 20 oktober 2016 Paragrafer 30-40 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-16 Tjörns Hamnar AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 09:00 13.00 Ajournering kl 12.10-12.15 Utses att justera Hans Strandberg Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl. 13:30 15:30 Utses att justera Benny Andersson (S) 28-32, 34-35 Jeanette Lagervall (S) 33 Justeringens plats och datum Kommunhuset 24 oktober 2017 Paragrafer 28-37

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl. 13:30 15.15 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 22 december 2016 Paragrafer 50-62 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09:00 13.35 Ajournering: 10.43 11.02 Ajournering: 12.46 13.20 Utses att justera Jan Berndtsson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 21 oktober

Läs mer

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn TJÖRNS BOSTADS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsemöte nr 2 2008-05-21 1 Blad Tid och plats Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn Beslutande Ledamöter Martin Johansen (fp) ordf tom

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson TJÖRNS KOMMUN 2015-12-04 Tjörns Hamnar AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09:00 11.30 Ajournering 10.30 10.40 Utses att justera Jan Berndtsson Justeringens plats och datum Kommunhuset 2015-12-08

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Hans Strandberg (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Hans Strandberg (S) Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09:00 11.55 Utses att justera Hans Strandberg (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset 22 maj kl 13.30 Paragrafer 22-45 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M) Bolagsstämma 2014-04-24 1 (18) Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 14.15 14.24 Beslutande Övriga närvarande Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M) Lars-Ola Andersson (M), ordf Tjörns Bostads AB Martin

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet TMAB, Vallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet TMAB, Vallhamn kl Styrelsemöte nr 5 2013-10-14 1 [16] Plats och tid sammanträdesrummet TMAB, Vallhamn kl.13.00 16.30 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD) 1 v ordf Jan Johansson 2 v ordf (-)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

Bolagsstämma [17] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Bolagsstämma [17] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Bolagsstämma 2014-04-24 1 [17] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.14.12-14.16 Beslutande Övriga närvarande Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Lars-Ola Andersson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Styrelsemöte nr 1 2013-03-22 1 [12] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 10.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD), 1 v orf Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09:00 09.40 Utses att justera Martin Johansen Justeringens plats och datum Kommunhuset den 20 september 2017 kl 15.30 Paragrafer 15-22 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades Styrelsemöte nr 6 2014-06-16 1 [7] Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl.09.00 10.30 Mötet ajournerades 09.15 09.30 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2015-04-22

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2015-04-22 2015-04-22 Ärendeförteckning 16 Sammanträdets öppnande... 2 16a Val av protokollsjusterare... 2 16b Godkännande av dagordning... 2 17 Informationer, rapporter och diskussioner... 3 Beslutsärenden... 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn, kl Styrelsemöte nr 1 2011-03-21 1 [10] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn, kl.13.00 15.40 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD) 1 v ordf Rigmor Friis (S) 2 v ordf Övriga

Läs mer

Plats och tid Konferensrummet, Wallhamn kl. 15: Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Konferensrummet, Wallhamn kl. 15: Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, Underskrifter Sekreterare 2018-08-21 Styrelsemöte nr 4 (extra) Plats och tid Konferensrummet, Wallhamn kl. 15:00 15.40 Utses att justera Hans Strandberg Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2018-08-24 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Styrelsemöte nr 5 2011-12-09 1 [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 10.20 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) Gösta

Läs mer

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl.15.30 16.30

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl.15.30 16.30 Styrelsemöte nr 5 2009-12-07 1 [9] Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl.15.30 16.30 Beslutande Lars Thorsson (M), ordf Rosita Runegrund (KD) Mona-Lisa Dahlberg (S), v ordf Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-26 1(14) Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-26 1(14) Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15 Styrelsen 2005-05-26 1(14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15 Beslutande Benita Vikström, ordförande (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik

Läs mer

Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Extra bolagsstämma 2014-11-20 1 [11] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.10.00-10.02 Beslutande Övriga närvarande Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Lars-Ola

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:21 10:26. Underskrifter Sekreterare. Birgitta Adolfsson

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:21 10:26. Underskrifter Sekreterare. Birgitta Adolfsson 2019-04-12 Ordinarie bolagsstämma Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:21 10:26 Utses att justera Lars Larsson Paragrafer 1-15 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Torbjörn Hall Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.12.30 14.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.12.30 14.30 Styrelsemöte nr 1 2012-04-02 1 [12] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.12.30 14.30 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Mike Hansson (M) ers för Berne Petersson (KD) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 13:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 13: Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 13:00 16.25 Utses att justera Jan Berndtsson Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-10-18 Paragrafer 50-64 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Styrelsemöte nr 3 2012-10-22 1 [10] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 10.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) Gösta Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl.13.00 14.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl.13.00 14.45 Styrelsemöte nr 5 2012-10-15 1 [10] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl.13.00 14.45 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Anna Rydh (SB) ers för Berne Petersson (KD) Rigmor Friis (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendelista 1 2 3 Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll Beslutsärenden 4 5 6 Fastställande av styrdokument Deltagande vid SABO:s förtroendemannakonferens 5-6 december 2018

Läs mer

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl. 15.20 16.45 Ajournering 15.30 16.00 Ajournering 16.17 16.18

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl. 15.20 16.45 Ajournering 15.30 16.00 Ajournering 16.17 16.18 Styrelsemöte nr 7 2013-12-18 1 [7] Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl. 15.20 16.45 Ajournering 15.30 16.00 Ajournering 16.17 16.18 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Mike

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-04-10 Ärendeförteckning 12 Sammanträdets öppnande... 2 12a Val av protokollsjusterare... 2 12b Godkännande av dagordning... 2 12c Godkännande av föregående protokoll... 2 12d Styrelselogg... 3 Föredragning

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 16:00 17.15 Utses att justera Henry Hermansson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21

Läs mer

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl 2010-03-18 1 [15] Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 10.55 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars Thorsson (M), ordförande Anders Wernesten (FP) Louise Marklund (KA) Mona-Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Vallhamn kl. 09:00 11.50 Utses att justera Mona-Lisa Dahlberg (S) Justeringens plats och datum Vallhamn 2017-03-27 Paragrafer 1-21 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena

Läs mer

Ledamöter: x Ulf Lind

Ledamöter: x Ulf Lind 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 5 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 21 maj 2015, kl 10.40 11.15 Plats: Karlshamnsbostäders kontor Närvarande:

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sidan 1

Sammanträdesprotokoll Sidan 1 Sammanträdesprotokoll Sidan 1 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2018-01-29, kl. 13:30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Tommy Englund (TE) Håkan Spärlin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande

Läs mer

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund (S)

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund (S) 1 / 11 Plats och tid Bergåsen, Ånge kommunkontor kl. 10:00-12:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund (S)

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund (S) 1 / 10 Plats och tid Bergåsen, Ånge kommunkontor kl. 10:00-12:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,50 17,10 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Martti Hopponen Anders Eriksson Kurt Kvarnström Lars-Olov Eriksson Leif Eriksson Bo Brännström

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 13.01 13.07. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Anders Wernesten (FP) Mike Hansson (M)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 13.01 13.07. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Anders Wernesten (FP) Mike Hansson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2014-12-08 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 13.01 13.07 Utses att justera Justeringens plats och tid Mike Hansson (M) Omedelbar justering Paragrafer 83 89 Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr 2011-05-09 Ärendelista Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående protokoll... 2 4 Arbetsordning för styrelsen... 3 5 Attest- och utanordningsinstruktion...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl. 14:00 16.05 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset 27 oktober 2016 Paragrafer 30-49 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30 11.30 Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.15.22 15.36. Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10.

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.15.22 15.36. Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10. Bolagsstämma 2013-05-16 1 [17] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.15.22 15.36 Närvarande aktieägare Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10.000 röster Övriga närvarande

Läs mer

Hus Humleboda, Billströmska folkhögskolan, kl.18.00 18.25. Kent Kihlberg (kd) from kl 18.10, 50 Christer Olofsson (s)

Hus Humleboda, Billströmska folkhögskolan, kl.18.00 18.25. Kent Kihlberg (kd) from kl 18.10, 50 Christer Olofsson (s) Styrelsemöte nr 3 2009-06-11 1 [11] Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Hus Humleboda, Billströmska folkhögskolan, kl.18.00 18.25 Lars Thorsson (m), ordförande Anders Wernesten (fp) Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Org.nr Sammanträdesdatum Sida. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Org.nr Sammanträdesdatum Sida. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl Styrelsemöte nr 4 2010-12-06 1 [7] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl.13.00 14.15 Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande Anna Rydh (SB) ers för Lars Carlsson (KA) Lars-Göran Lundqvist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2015-05-21 Ärendeförteckning 10 Sammanträdets öppnande... 2 10a Val av protokollsjusterare... 2 10b Godkännande av dagordning... 2 10c Godkännande av föregående protokoll... 2 10d Styrelselogg... 2 11

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, 2011-03-11, kl 10.00. Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s)

Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, 2011-03-11, kl 10.00. Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s) 1 (14) Plats och tid: Konferensrum resecentrum, kl 19.00 20.15 Beslutande: Övriga närvarande: Walther Holmgren (s), ordförande Jörgen Wigertsson (v) Christer Holm (s) Allan Hultgren (s) Lars-Erik Edlund

Läs mer

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25 Styrelsemöte nr 4 2013-11-21 1 (12) Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25 Beslutande Martin Johansen (FP), ordf Bo Bertelsen, (M), 1 v ordf Benny Andersson (S), 2 v ordf Gösta Andersson (SB) Claes

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-01-27, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-01-27, kl. 13.30 Sidan 1 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-01-27, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.30 ande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande MBP S Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine Asp S Tony Ragnarsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 1 (9) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 09.30-10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Assar Nilsson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Chatarina Gustafsson (m) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer