Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus"

Transkript

1 Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Dnr Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

2 Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt campus... 3 Plats, koncept och budskapsområde... 3 Grafisk profil... 5 Budskapsstrategi... 6 Huvudbudskap... 6 Målgrupper... 6 Interna målgrupper... 6 Externa målgrupper nationellt och internationellt... 6 Informationskanaler... 7 Kanaler för intern information... 7 Kanaler för extern information... 7 Strategier... 7 Informera internt... 8 Skapa grundläggande extern information om Konstnärligt campus... 8 Skapa publicitet i media... 8 Lyfta fram individer... 8 Samarbeta med andra aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt... 8 Skapa uppmärksamhet genom evenemang... 8 Kommunikationsplanering för olika faser... 9 Ansvar... 9 De organisatoriska enheternas ansvar... 9 Eventuell framtida gemensam organisatorisk överbyggnad. Fel! Bokmärket är inte definierat. Fakultetsinformatörernas ansvar Informationsenhetens ansvar Print & Media Sid 2 (11)

3 Sid 3 (11) Inledning Kommunikationsstrategin för Konstnärligt campus ska formulera hur kommunikation långsiktigt kan stödja universitetets strategiska mål och vision för Konstnärligt campus. Kommunikationsstrategin omfattar endast helheten Konstnärligt campus och inte de ingående delarna (Konsthögskolan, Designhögskolan, Arkitekthögskolan. Bildmuseet och Humlab-X). De ingående delarna bör utarbeta separata kommunikationsstrategier och -planer vilka givetvis ska synkronisera med den övergripande. Kommunikationsstrategin beskriver övergripande mål, målgrupper, strategier, huvudbudskap, informationskanaler, huvudbudskap och ansvar avseende kommunikationen av Konstnärligt campus. Av universitetsstyrelsens beslut från (dnr ) framgår att Konstnärligt campus ska vara en unik kreativ miljö, en smältdegel för utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom arkitektur, design och konst, där studenter, lärare, forskare, föreläsare och företagare från hela världen möts. Det ska också vara en stimulerande och spännande mötesplats för både besökare och invånare i staden och regionen. Övergripande mål Det övergripande målet för vår kommunikation om Konstnärligt campus är att prioriterade målgrupper: Känner till att det finns ett Konstnärligt campus vid Umeå universitet och att det är en för Sverige unik företeelse. Upplever ett mervärde av att ha konstnärlig verksamhet samlad på ett gemensamt campus. I kommunikationsplaneringen för de olika faserna, behöver de övergripande målen brytas ner till mer specificerade kommunikationsmål. Benämningen Konstnärligt campus Benämningen Konstnärligt campus (på engelska Umeå Arts Campus) är en informativ benämning. Den säger något om den verksamhet som bedrivs där. Däremot är det ingen unik benämning eller ett egennamn, då man kan tänka sig att det kan uppföras fler konstnärliga campus på andra ställen. När man i svensk text beskriver Konstnärligt campus bör man därför gärna skriva Konstnärligt campus vid Umeå universitet för att tydliggöra hemvist för campusområdet. Plats, koncept och budskapsområde Konstnärligt campus är en plats ett av fyra campusområden vid Umeå universitet, på samma nivå som Campus Umeå, Campus Örnsköldsvik och Campus Skellefteå. Det innebär bland annat att Konstnärligt campus ska lyftas upp på samma nivå som övriga campus i vår webbstruktur, få ha en egen navigationsstruktur och att genvägen på universitetets startsida benämns Våra campus istället för Våra tre campusorter. Konstnärligt campus är ett koncept som inrymmer verksamhet vid Umeå universitet baserad på konstnärlig grund I likhet med övriga campus ska Konstnärligt campus vara ett eget budskapsområde, som vi berättar om och lyfter fram i text och bild på webben och i tryck. Det bör dock ha en annan budskapsstrategi än andra campus kopplat till särarten i verksamheten det konstnärliga.

4 Sid 4 (11) Konstnärligt campus är en egen tilläggsavsändare. De organisatoriska enheterna får själva avgöra om och när de vill använda Konstnärligt campus som avsändare och när enhetens egen avsändare ska användas. Tilläggsavsändare för Konstnärligt campus, svenska 12 punkter D:o, engelska Får användas i informations- och marknadsföringsmaterial t.ex. annonser, affischer och broschyrer när det räcker att ha Konstnärligt campus som avsändare, exempelvis när flera enheter på Konstnärligt campus är inblandade. Under en prövoperiod, fram till 31 december 2010, får dessutom högskolorna möjlighet att använda en alternativ tilläggsavsändare, där Umeå universitet byts ut mot Konstnärligt campus. Detta innebär en dispens från rektors beslut om högskolorna inom ramen för den grafiska profilen (dnr ). Vid prövotidens slut får en utvärdering göras och rektor fatta beslut om avsändarlösningen ska permanentas eller inte. Nedan framgår hur sådan tilläggsavsändare ska se ut för respektive högskola på svenska och engelska. Tilläggsavsändare högskolor på Konstnärligt campus, svenska 16 punkter D:o, engelska Får användas i informations- och marknadsföringsmaterial t.ex. annonser, affischer och broschyrer när högskolan vill stå som avsändare

5 Sid 5 (11) Humlab-X får under denna period använda avsändare som motsvarar högskoleavsändarna i storlek och innehåll. Vid prövotidens slut får en utvärdering göras och rektor fatta beslut om avsändarlösningen ska permanentas eller inte. Tilläggsavsändare Humlab, svenska 16 punkter D:o, engelska Får användas i informations- och marknadsföringsmaterial t.ex. annonser, affischer, foldrar, böcker, flyers när Humlab vill stå som avsändare Bildmuseet får använda en avsändare utformad enligt skissen nedan till vänster. Tilläggsavsändaren till höger får användas under samma prövoperiod som högskolornas avsändare. Tilläggsavsändare Bildmuseet, svenska/engelska 32 punkter Får användas i material som används för information och marknadsföring av utställningar, t.ex. annonser, affischer, foldrar, böcker, flyers. Får användas på webben. Tilläggsavsändare Bildmuseet i kombination med Konstnärligt campus, svenska och engelska 16 punkter Ska användas i andra sammanhang, när organisationen kommuniceras. Får också användas i informations- och marknadsföringsmaterial om så önskas. Konstnärligt campus kan också vara en besöksadress i kontaktuppgifter Grafisk profil Konstnärligt campus är en del av Umeå universitet. Kommunikationsinsatser och informationsmaterial som gör för Konstnärligt campus ska följa universitetets grafiska profil. Konstnärligt campus får inte ha någon egen logotyp.

6 Sid 6 (11) Budskapsstrategi Konstnärligt campus är i mindre utsträckning än Campus Örnsköldsvik och Campus Skellefteå ett geografiskt campus och till större del ett tematiskt. I våra huvudbudskap blir det därför viktigt att lyfta fram de olika konstnärliga verksamheter som bedrivs där samt de fördelar vi uppnår genom att samla dem på ett och samma ställe. Platsen Konstnärligt campus budskap som beskriver var det ligger, hur omgivningarna ser ut, hur man hittar dit, vilka byggnader och verksamheter som finns där, o.s.v. Konceptet Konstnärligt campus budskap som beskriver fördelarna med att de konstärliga verksamheterna är samlade på ett ställe kreativitet, samarbete, samverkan o.s.v. Vilka värden det tillför den utbildning och forskning som bedrivs där, samt den publika verksamheten i Bildmuseet och Humlab-X. På Konstnärligt campus finns flera enheter som marknadsförs var för sig och har egna budskap de tre högskolorna och den nya enheten med arbetsnamnet Enheten för publikt konstnärligt campus, som kommer att utgöras av Bildmuseet och HumLab-X. Huvudbudskap Huvudbudskapen bör till exempel besvara frågorna Vad ska Konstnärligt campus stå för? och Vad ska vi betona hos Konstnärligt campus och det som Konstnärligt campus erbjuder? Konstnärligt campus lyfter fram och tydliggör det konstnärliga områdets särart. Konstnärligt campus ger Umeå universitet en unik profil med ett campus för verksamhet baserad på konstnärlig grund. Konstnärligt campus etablerar Umeå som ett design-, arkitektur- och konstcentrum. Konstnärligt campus utgör en kreativ internationell miljö för utbildning och forskning. Konstnärligt campus är ett internationellt centrum för digital kultur och gestaltning. Konstnärligt campus skapar möjligheter för nyföretagande och inkubatorverksamhet. Konstnärligt campus är en stimulerande och spännande mötesplats för både besökare och invånare i staden och regionen. Målgrupper De olika huvudbudskapen kan rikta sig till en eller flera målgrupper. Målgrupperna kan omfattas av ibland samma, ibland av olika kommunikationsaktiviteter. Interna målgrupper Alla anställda vid Umeå universitet Anställda på Konstnärligt campus Alla studenter vid Umeå universitet Studenter på Konstnärligt campus Externa målgrupper nationellt och internationellt Allmänhet i Umeå

7 Sid 7 (11) Alumner Besökare och turister Beslutsfattare, politiker lokalt, regionalt och nationellt Näringsliv Medier Potentiella studenter Lärare/forskare vid andra lärosäten Yrkesverksamma inom arkitektur, design, konst och kultur Studievägledare Internationella samarbetspartner Internationella lärosäten och museer inom det konstnärliga området Internationella medier Potentiella utländska studenter I kommunikationsplaneringen för de olika faserna, behöver målgrupperna brytas ner och specificeras ytterligare. Informationskanaler Kanaler för intern information Aktum personaltidningen Anställdawebben Chefsinfo Eventuell intern webbsida för Konstnärligt campus Fakulteternas interna webbsidor Fakulteternas nyhetsbrev Interna webbsidor vid enheterna på Konstnärligt campus Torsdagsposten Kanaler för extern information Aktum Extra Alumninät och alumniutskick Annonser (webb och tryckta) Evenemang och PR-aktiviteter Fakulteternas presentationsbroschyrer (om det finns) Fakulteternas publika webbplatser Högskolornas m.fl. presentationsbroschyrer (om det finns) Högskolornas m.fl. webbplatser Konstnärligt campus tryckta material Konstnärligt campus webbplats Möten Presskonferenser Pressmeddelanden Publika centrala UmU-webben Sociala medier Studentambassadörerna Umeå universitets presentationsbroschyr Utbildningskatalogen Utbildningsmässor Strategier

8 Sid 8 (11) Informera internt Speciellt i en inledande fas, innan Konstnärligt campus blir verklighet, blir informationen till interna målgrupper viktig. Anställda och studenter som känner till och är positivt inställda till planerna att satsa på ett Konstnärligt campus kommer i sin tur att tala väl om det i sina kontakter utanför universitetet. En väl fungerande intern information gör också att ryktesspridning undviks. Anställda och studenter vid enheter placerade på Konstnärligt campus har behov av mer och annan information än gruppen anställda i stort. De behöver regelbundet information om läget, planer och tidsaspekter. De behöver få veta hur de själva och deras kolleger berörs av olika beslut. Anställda vid de olika enheterna bör få samstämmig information. Detta kan ske muntligt och skriftligt. Muntligt genom informationsmöten som hålls direkt av universitetsledningen och genom information i linjen (dvs. av respektive chef). Skapa grundläggande extern information om Konstnärligt campus Beskrivande texter om Konstnärligt campus behövs i såväl tryckt universitets- och fakultetsgemensamt informationsmaterial som på webben, som på Konstnärligt campus egen webbplats. Grundläggande informationsmaterial, som broschyrer och PowerPoint-presentationer bör också tas fram. Skapa publicitet i media Media har stor genomslagskraft och det som skrivs i media får också större trovärdighet än om universitetet berättar samma sak själv. Publicitet i media har hög kostnadseffektivitet jämfört med andra informationsinsatser (t.ex. annonsering som är mycket dyrt). Genom medierna når vi andra målgrupper. Nackdelen är förstås att vi inte kan styra över vad medierna väljer att rapportera om eller fokusera på. En viktig strategi, speciellt i ett läge där resurserna är mycket begränsade, är därför att försöka skapa så stor och så positiv publicitet som möjligt i media. Detta gör vi genom planerade mediekontakter och ett strategiskt arbete kring val av medier som vi riktar oss mot. Genom att förse medierna med bra berättelser med högt nyhetsvärde ökar chansen till publicitet. Media når vi genom pressmeddelanden, nyhetsflödet på universitetets webbplats, evenemang och att tipsa medier om intressanta personer, projekt och samarbeten. Lyfta fram individer Umeå universitet har valt att lyfta fram individer och låta dem berätta om sin upplevelse av Umeå universitet. Detsamma bör göras för Konstnärligt campus. Genom att låta studenter och deras arbete, alumner, anställda, samarbetspartner och besökare komma till tals och synliggöras i informationsmaterial och annonser, signalerar vi öppenhet och mångfald. Informationen får också högre trovärdighet. Samarbeta med andra aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Genom att samarbeta med kommunen och andra aktörer i regionen kan vi få hjälp med att uppnå mer effekt för samma pengar samtidigt som alla parter tjänar på det. Genom att lyfta fram Konstnärligt campus i informationsmaterial om Umeå och på webbplatser, exempelvis umea.se, får Konstnärligt campus mer publicitet och kommunen och andra parter ett intressant koncept och en intressant plats att berätta om och visa upp. Då Umeå blir kulturhuvudstad 2014 blir Konstnärligt campus en given arena för en mängd olika aktiviteter. Skapa uppmärksamhet genom evenemang Som ett komplement till de mer traditionella informationsaktiviteterna och informationskanalerna kan uppmärksamhet kring Konstnärligt campus skapas med hjälp av olika evenemang och PRaktiviteter, vilket förutom att man direkt når de besökare som kommer dit också kan skapa publicitet i

9 Sid 9 (11) medierna och på så sätt nå en större målgrupp. Positiv publicitet i media har ett högt värde eftersom den ofta uppfattas som mer objektiv av mottagaren än vad organisationen berättar om sig själv. Förutom att det kan skapa uppmärksamhet och positiv publicitet kan sådana arrangemang som sker i samarbete mellan de olika aktörerna på Konstnärligt campus också bidra till samhörighet, delaktighet och en hållbar utveckling av campusområdet. Nedan följer några exempel på tillfällen och förslag till aktiviteter Invigningen av Konstnärligt campus Årliga öppet-hus-aktiviteter Gemensamma aktiviteter riktade mot utvalda grupper Arrangemang i samband med Kulturhuvudstadsåret 2014, ev. i samarbete med andra parter i Umeå Ett gemensamt skapande projekt för studenter från alla högskolor (och ev. anställda) som startar i samband med invigningen och kulminerar i ett färdigt resultat under Kulturhuvudstadsåret Detta kan ge PR både under arbetets gång och när resultatet presenteras och kan därefter fungera som ett minnesmärke på Konstnärligt campus. Under förutsättning att projektet Kultur på campus fortsätter sin verksamhet skulle arrangemang ibland kunna förläggas till Konstnärligt campus som ett alternativ till Campus Umeå. Kommunikationsplanering för olika faser Kommunikationsplaner som på en mer detaljerad nivå beskriver budskap, målgrupper, kommunikationsmål och informationsaktiviteter behöver tas fram för de olika faserna i processen: 1. För tiden fram tills Konstnärligt campus öppnas/invigs 2. För själva öppningen/invigningen 3. För det löpande driftsskedet under de första två åren Ansvar De organisatoriska enheternas ansvar De organisatoriska enheterna består av Arkitekthögskolan, Konsthögskolan, Designhögskolan och Enheten för publikt konstnärligt campus (arbetsnamn) där Bildmuseet och Humlab-X kommer att ingå. Varje organisatorisk enhet: Ansvarar för att planera, budgetera och genomföra interna och externa informationsinsatser inom sitt sakområde. De organisatoriska enheterna ansvarar för att i samverkan: Planera, finansiera och genomföra campusgemensamma informationsinsatser, exempelvis en eventuell gemensam webbplats, interna och externa webbannonser, informationsmaterial, annonser och affischer i samband med enhetsöverskridande aktiviteter. Ta fram kommunikationsplaner för fas 2 och 3 (öppnande/invigning och löpande driftsskedet de första två åren), gärna i samråd med informationsenheten och fakultetsinformatörerna.

10 Sid 10 (11) För att detta ska fungera utses en av de organisatoriska enheterna till huvudansvarig och sammankallande för ett sådant samordningsarbete. Alternativt bör en gemensam informatör anställas. Fakultetsinformatörernas ansvar Fakultetsinformatörerna vid humanistisk och teknisk-naturvetenskaplig fakultet: Ansvarar för att informera om Konstnärligt campus i fakulteternas tryckta material och på webb. Kan löpande vid behov på fakultetens webbsidor lyfta fram nyheter, bilder och interna webbannonser för att informera om aktiviteter som äger rum på Konstnärligt campus. Ger vid behov berörda enheter inom sin fakultet stöd och råd i kommunikationsfrågor. Bistår berörda enheter inom sin fakultet i mediekontakter. Informationsenhetens ansvar Informationsenheten: Ansvarar för att informera om Konstnärligt campus i universitetsgemensamt material på webb och i trycksaker. Bistår enheterna i mediekontakter när det är frågan om att lyfta fram Konstnärligt campus som helhet. Kan löpande vid behov på universitetets centrala webbsidor lyfta fram nyheter, bilder och interna webbannonser för att informera om aktiviteter som äger rum på Konstnärligt campus. Ger vid behov stöd och råd i kommunikationsfrågor som avser helheten Konstnärligt campus. Tar fram kommunikationsplan för den första fasen fram till öppnandet/invigningen av Konstnärligt campus. Bistår universitetsledningen i kommunikation och mediekontakter i samband med detta. Print & Media Print & Media kan på uppdrag projektleda informationsinsatser samt formge och producera informationsmaterial webb och tryckt.

11 Bilaga: Huvudbudskap, målgrupper och förslag på informationsaktiviteter för Konstnärligt campus Huvudbudskap Målgrupper Informationsaktiviteter Konstnärligt campus utgör en kreativ internationell miljö för utbildning och forskning Internationella medier, lärare/forskare vid andra lärosäten och samarbetspartner nationellt och internationellt Mediekontakter, lyfta fram mångfalden av människor i informationsmaterial och på webben, låta individer komma till tals Konstnärligt campus skapar möjligheter för nyföretagande och inkubatorverksamhet Konstnärligt campus etablerar Umeå som ett design-, arkitektur- och konstcentrum Konstnärligt campus ger Umeå universitet en unik profil med ett campus för verksamhet baserad på konstnärlig grund Konstnärligt campus lyfter fram och tydliggör det konstnärliga områdets särart Konstnärligt campus är något mer än de ingående delarna genom sina funktionella och estetiska byggnader, sina effektiva mötesplatser och det samarbete som äger rum Konstnärligt campus är en del i satsningen på Umeå som kulturhuvudstad Konstnärligt campus är ett naturligt utflyktsmål för alla Umeåbor. Beslutsfattare, politiker, näringsliv, medier Beslutsfattare, politiker, näringsliv, medier nationellt och internationellt, potentiella studenter, lärare/forskare vid andra lärosäten, nationellt och internationellt, yrkesverksamma inom arkeologi, design och konst, samarbetspartner och konkurrenter nationellt och internationellt Beslutsfattare, politiker, potentiella studenter, medier, studievägledare, lärare/forskare vid andra lärosäten Beslutsfattare, politiker, medier, allmänhet Allmänheten, besökare, turister, ungdomar Mediekontakter, lyfta fram goda exempel i informationsmaterial och på webb, låta individer komma till tals Mediekontakter, evenemang och PRaktiviteter, Mediekontakter, lyfta fram KC i universitetsoch fakultetsgemensamt informationsmaterial och på webben, ta fram eget material för KC, evenemang och PR-aktiviteter Mediekontakter, KC lyfts fram i informationsmaterial om Umeå, annonsering, evenemang och PR-aktiviteter, arrangemang i samarbete med kommun och andra Öppna och mer riktade evenemang, bra skyltning, mediekontakter, KC lyfts fram i informationsmaterial om Umeå, annonsering, word of mouth

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen Kommunikationsstrategi Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2015 Kommunikationsstrategi för vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Övergripande strategi

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar. Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor

Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar. Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor Digitala informationsskärmar är en mycket bra kanal för att snabbt och effektivt sprida information.

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström 02-02 KOMMUNIKATIONSPLAN Forum Norr forum norr för klinisk forskning Beställare: Norrlandstingens regionförbund Mottagare: Styrgrupp Forum Norr Kommunikationsansvarig: 1 nr: Revisionshistorik Datum nr

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 PROTOKOLL Nummer 9 1.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Kommunikationsplan: en svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Kommunikationsplan: en svensk-norsk elcertifikatsmarknad Denna kommunikationsplan antogs av kommittén för den svensk-norska elcertifikatsmarknaden den 11 december 2012 Kommunikationsplan: en svensk-norsk elcertifikatsmarknad Bakgrund Sverige och Norge har från

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Proaktivt förhållningssätt med planerad kommunikation. Vivianne E Rosqvist 30 maj 2013 TUV

Proaktivt förhållningssätt med planerad kommunikation. Vivianne E Rosqvist 30 maj 2013 TUV Proaktivt förhållningssätt med planerad kommunikation Vivianne E Rosqvist kommunikationschef miljöförvaltningen i Göteborg Mål med denna stund Att du blir/blir lite mer intresserad av ett proaktivt förhållningssätt

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Disposition kommunikationsplattform:

Disposition kommunikationsplattform: Disposition kommunikationsplattform: Inledning - Kommunikationens grunder - Vision och mål Kommunikationspolicy - Riktlinjer för Nybro kommuns kommunikation - Områden för kommunikation - Ansvar och organisation

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationsplan Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Kollektivtrafiknämnden Byggnämnden Miljönämnden

Kommunikationsplan Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Kollektivtrafiknämnden Byggnämnden Miljönämnden Del 1 Kommunikationsplan Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Kollektivtrafiknämnden Byggnämnden Miljönämnden Del 2 Tillämpningsanvisningar för information och marknadsföring Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Brief EuroPride 2018

Brief EuroPride 2018 Brief EuroPride 2018 1. PROCESSEN FÖR ATT BLI BYRÅ FÖR EUROPRIDE 2018 Denna brief är ett förfrågningsunderlag från EuroPride 2018 som kommer att ligga till grund för att inleda ett långsiktigt samarbete

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

Guide för synliggörande av projekt

Guide för synliggörande av projekt Migrationsverket Funktionen för fonderna Rapport 2015-11-12 Guide för synliggörande av projekt Så här bör du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska unionen och Asyl-, migrations

Läs mer

KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND

KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Vi har påbörjat ett kommunikationsstrategiskt arbete för att tydliggöra vår verksamhet både inåt och utåt. Vi tar ett helhetsgrepp om allt det som

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter 1 Information till allmänheten Kemiföretag spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men medför också risker. Det är därför viktigt

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Grafisk originalproduktion

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Grafisk originalproduktion SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Grafisk originalproduktion Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR UPPSALA KOMMUN Detta dokument anger principer och förhållningssätt, ansvar, målgrupper, kanaler, formspråk och planeringsförutsättningar för

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN Splittring är vår styrka! Karin Dahlborg, utbildningsledare Björn Kleinhenz Joel Lind Johanna Palmborg Hanna Sjögren Britta Wålstedt KV10 September 2011 Marknadskommunikation

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle INNEHÅLL Övergripande om kommunikation... 3 Definitioner... 3 Information... 3 Kommunikation... 3 Relation... 3 Kommunikationens innehåll...

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Redovisning statsbidrag Haninge kommun som finskt förvaltningsområde

Redovisning statsbidrag Haninge kommun som finskt förvaltningsområde 5 januari 2011 Personal och verksamhetsutveckling Karin Laurin Länsstyrelsen i Stockholm Redovisning statsbidrag Haninge kommun som finskt förvaltningsområde Samråd Ett viktigt inslag i regeringens strategi

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Kommunikationsstrategi Studentboet

Kommunikationsstrategi Studentboet Antagen av Studentboets styrgrupp den 24/05/2016 Detta dokument utgör riktlinjer för Studentboets kommunikation. Riktlinjerna omfattar all kommunikation där Studentboet står som avsändare. Riktlinjerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Johan Adolfsson, koncernstaben Godkänd av Tomas Storm, tf kommunikationsdirektör 2010-02-09 Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef, 2010-02-09 Reviderad den Version Dnr kommunikationsinsatser

Läs mer

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi KOMMUNICERA och nå dina mål Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi The two words information and communication are often used interchangeably, but they signify quite different things. Information

Läs mer

Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden

Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10 med utlåtanden 23 Motion 7 Motion angående: Kontaktuppgifter på Eniro.se, Hitta.se m fl. Mitt förslag är att på riksnivå (eller delegerat till någon regional Hgf) utse

Läs mer

Konceptbeskrivning Ungagemang

Konceptbeskrivning Ungagemang Konceptbeskrivning Ungagemang Vad är Ungagemang? Syftet med Ungagemang är att skapa en fysisk mötesplats där unga ges verktyg och inspiration för att själva förvandla idéer till aktiviteter som skapar

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet Inbjudan till idéverkstad Idéverkstad: Turism på 10-talet Tid 27.10.2015 kl. 8-17. Lunch ingår. Plats Domus Bothnica, Universitetsstranden 5 i Vasa Språk svenska/engelska Anmälningar Senast 20 oktober,

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Informationspolicy och informationsstrategi. för Kårkulla samkommun

Informationspolicy och informationsstrategi. för Kårkulla samkommun Informationspolicy och informationsstrategi för Kårkulla samkommun 2012 Kårkulla samkommuns informationspolicy Kårkullla samkommun har idag över 1000 medarbetare och ett verksamhetsområde som sträcker

Läs mer

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/ Vad designer gör Designer är avgörande för den affärsmässiga framgången för innovationer. En designer har metoder för att samla in och förstå användarnas egentliga behov. Designern kan sedan omvandla behoven

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september 2003. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september 2003. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2003-10-14 Sida 1 (6) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september

Läs mer

Alla kommunicerar! Alla är experter!?

Alla kommunicerar! Alla är experter!? Alla kommunicerar! Alla är experter!? Vårt grunduppdrag: Kommunicera ett budskap så att så många som möjligt förstår så mycket som möjligt - och kommer ihåg det! Resultatutjämningsreserver Reservering

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Att skriva säljande texter Malmö 2 december. www.ljk.se

Att skriva säljande texter Malmö 2 december. www.ljk.se Att skriva säljande texter Malmö 2 december www.ljk.se Sändare Mottagare Shannon & Weaver Indirekt koppling tex via försäljningsstatistik Direkt koppling tex via marknadsundersökningar Behov/Syfte Effekt

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Upphandlingsavdelningen Sid 1(9) KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Område 1 Område 2 Område 3 Strategisk kommunikations- och kriskommunikationsplanering Strategisk intern- och förändringskommunikation

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia G 16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia Fastställda av kommunstyrelsen 2003-01-08, 1 Dnr 2002.568 105 Innehåll Sida 1. Inledning

Läs mer

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad En policy ger stöd Att kommunicera är en del av vardagen för oss som arbetar i Lidingö stad. Att kommunikationen fungerar är viktigt för att vi ska kunna

Läs mer

Praktikrapport Strandberghaage

Praktikrapport Strandberghaage Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap Praktikrapport, våren 2011

Läs mer

Riktlinjer för sponsring m m

Riktlinjer för sponsring m m Riktlinjer 1 (7) Riktlinjer för sponsring m m Inledning Skurups kommun är en politiskt styrd organisation, vilket ställer särskilda krav på styrning och ledning. För att underlätta styrningen och ledningen

Läs mer

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg Lägesrapport Kommun Lycksele kommun Kontaktperson Eva Wiberg Tidsperiod 2009-04-01--2009-06-30 1. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som

Läs mer

Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar

Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar Datum 2011-03-29 Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Det fortsatta plan- och utredningsarbetet gällande Linnéuniversitetets placering i Kalmar omfattar

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Sälja eller köpa ett företag

Sälja eller köpa ett företag Sälja eller köpa ett företag -vi gör processen lite enklare En mötesplats för säljare & köpare! Småbolagsknuten är ingen mäklartjänst i traditionell bemärkelse. Det är istället en digital mötesplats där

Läs mer

ny vision för åmåls kommun

ny vision för åmåls kommun ny vision för åmåls kommun Introduktion och bakgrund Vårt förslag till vision för Åmåls kommun baseras på ett gediget grundarbete. Vi har tagit del av undersökningar och rapporter, medverkat vid möten,

Läs mer

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-672/2006 Sida 1 (7) TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Tourism Development, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018 Ärende nr Kulturnämnden Uppsala KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Al Mån...... Handläggare Datum Diarienummer Söderberg Fia 2015-09-04 KTN-2015-0444 Kulturnämnden Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer