socialdemokraterna.se WORKSHOP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "socialdemokraterna.se WORKSHOP"

Transkript

1 socialdemokraterna.se WORKSHOP

2 Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet?...16 Vårt fokus ligger på framtiden! Grunden för vårt politiska arbete är att arbeta för en bättre framtid för alla. Vår politik bygger på våra tidlösa värderingar om jämlikhet, frihet och solidaritet. Vi vill bygga ett samhälle utan över- och underordning, och det innebär att vi skapar en bättre framtid för alla i hela samhället med gemensamma lösningar som grund. Det är vår kärna. Medborgarna ställer idag allt högre krav på partierna, och allt färre känner sig bundna till ett särskilt parti. Utöver sakpolitik och värderingar blir kompetens allt viktigare i valet. Vi måste anta utmaningen som väljarna ger oss och klara den med bravur. Detta är vad aktiviteterna i det här häftet handlar om: att tillsammans skapa ett parti som utvecklas, är framtidsfokuserat och som säkrar ett bra liv för alla människor. Det är den inriktning som vi kallar Socialdemokraterna framtidspartiet. Socialdemokraterna framtidspartiet har kommit till genom en lång process som har involverat många i partiet. Vi är mycket stolta över det gemensamma arbete som vi har gjort och det resultat vi har uppnått så här långt. Men nu börjar det riktiga arbetet. Vi är glada att du som är med i den här workshopen är med och bidrar med dina egna tankar och insikter för att fortsätta utveckla Socialdemokraterna och göra orden till verklighet. Det innebär att arbeta med politikutveckling, organisationsutveckling och kommunikation. Lycka till med arbetet. Vi hoppas att du kommer att tycka att detta studiematerial är intressant och givande! Stefan Löfven Carin Jämtin Materialet är producerat i samarbete med Myrdal Bratt Partners och ABF. 2 3

3 IT-utvecklingen med internet, sociala medier etc Globalisering och ökad internationell konkurrens Ökad ekonomisk tillväxt Höjd levnadsstandard för många Sämre förutsättningar för unga människor att skapa sig ett eget vuxenliv Minskande framtidstro DEL 1: VÅRT UTGÅNGSLÄGE Fråga 1. Världen och omvärlden förändras ständigt. Det har den alltid gjort. Men globalisering och teknologisk utveckling går nu snabbare än tidigare. Tidigare fattiga länder blir stormakter och konkurrerar nu inte bara med låga löner, utan också med kunskap och ny teknologi. Den globala konkurrensen ökar och även det svenska samhället förändras i snabb takt. 1.1 Vilka omvärldsförändringar tycker du har haft störst betydelse för er lokalt eller den fråga du arbetat med de senaste fem åren? Ringa in de tre viktigaste förändringarna på nästa sida och motivera varför nedan. Diskutera därefter i gruppen och försök komma överens om en eller två förändringar som ni gemensamt tycker har varit viktigast. Ökad urbanisering, allt fler flyttar till större städer Ökade klyftor och minskad jämlikhet i samhället, många har fått ökade reallöner men allt fler hamnar efter Något annat, nämligen:... Ständigt hög arbetslöshet Större krav på människors kunskaper för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden 4 5

4 Fråga 2. Varför har Socialdemokraterna förlorat de senaste riksdagsvalen? Förklaringarna till att det inte har gått särskilt bra för Socialdemokraterna i de senaste riksdagsvalen är många. Ett sätt att angripa problematiken är att titta på långa serier av opinionsundersökningar för att se hur partiet har uppfattats olika valår. När man gör det så framkommer fyra faktorer som särskilt viktiga för att vinna val: 1. Väljarna måste uppfatta att de vet vad partiet vill 2. Väljarna måste tycka att partiet är kunnigt 3. Väljarna måste uppfatta att partiet är kraftfullt 4. Väljarna måste uppfatta att partiet är framtidsinriktat När vi analyserat bilden av Socialdemokraterna i detalj framkommer att det finns stora problem med hur vi uppfattas och därmed också hur vi är som parti. Det vi ser är att människor anser att vi har bäst grundläggande värderingar vilket är väldigt positivt. Men samtidigt tycker de att vi är ett omodernt, trött och inte särskilt kompetent parti, vilket är desto mer negativt. De tycker helt enkelt inte att vi har lyckats omvandla våra i grunden fina värderingar till en politik som är relevant och viktig för samhället i dag. Profil Socialdemokraterna och Moderaterna mars april % 35% 30% 25% 20% 15% 10% M S 5% 0% Har bäst grundläggande värderingar Gammalt och trött Vill bara bevara gamla system och inte utveckla landet Har visioner för Sverige Kompetens Har lösningar på framtidens problem Är beslutsamt och målinriktat 6 7

5 2.1 Vad tror du är huvudorsakerna till att människor har denna bild (på föregående sida) av Socialdemokraterna i dag? Går det att koppla till exempelvis hur vi själva eller våra motståndare har agerat? Tänk först individuellt och försök sedan enas om tre saker i gruppen. Skriv ner resultaten nedan. Så här tycker jag Det här kom vi överens om i gruppen DEL 2 VÅR NYA INRIKTNING: SOCIALDEMOKRATERNA FRAMTIDSPARTIET Fråga 1. Partiets hela politik samlas i partiprogram, politiska riktlinjer och andra dokument som kongressen fattar beslut om. Men det går inte att genomföra allt vi vill på en gång än mindre prata om allt vi tycker är viktigt. Om vi försöker oss på det konststycket kommer vi inte heller i framtiden att framstå som särskilt tydliga, kompetenta eller handlingskraftiga. Väljarna är kloka. De tycker inte att det är trovärdigt om man som parti säger att man ska genomföra stora förbättringar på för många områden samtidigt. De tror helt enkelt inte att man kan lösa alla problem på samma gång. Om vi pratar om många olika frågor samtidigt blir det dessutom otydligt vad vi vill på en övergripande nivå. Den som gapar efter mycket förlorar ofta hela stycket, heter det, och i vårt fall skulle vi riskera att uppfattas som ett ansvarslöst och irrelevant parti som mest slänger sig med stora ord. Partistyrelsen har därför fattat beslut om en förtydligad inriktning för partiets utveckling de närmaste åren, så att väljarna och vi själva får en tydlig och klar bild av vilka vi är idag, vad vi vill som parti och vad de kan förvänta sig av oss om vi 8 9

6 vinner valen såväl lokalt, regionalt som nationellt. Riktningen omfattar såväl politik som organisation och kommunikation. Den ger oss en målbild och visar hur vi vill vara och uppfattas som parti: Socialdemokraterna framtidspartiet. Att förändras och ta oss dit målbilden pekar är en utmaning, men vi vet att vi kommer att klara det om vi fortsätter att vara beslutsamma och ta ett steg i taget. Och om vi gör det enade tillsammans i hela landet. Förändringen utgår från en vision som handlar om utgångspunkten, själva grunden för allt vårt arbete och att vår politik ser ut som den gör: 1.2 Vad betyder visionen för dig? Vad säger den om vad vi vill göra och vilken politik vi ska driva? Går den att koppla till varför du är medlem i Socialdemokraterna? Tänk först individuellt och diskutera sedan i gruppen. Skriv ner era svar nedan. Att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro Ta en minut och titta på filmen som beskriver visionen i ord och bild. (socialdemokraterna.se/framtidspartiet) 1.1 Reflektera sedan kring visionen. Hur tycker du att värderingsorden nedan hänger samman med de olika orden i visionen? Går det t ex att koppla bättre liv eller framtidstro till något av våra klassiska värderingsord? Fråga 2. Som parti måste vi alltid ta avstamp i dagens verklighet och morgondagens möjligheter och problem. Om människor inte delar vår uppfattning om verkligheten och vad som är problemen i dagens samhälle, kommer våra lösningar inte heller framstå som relevanta och viktiga. Socialdemokraterna framtidspartiet tar sitt avstamp i följande verklighetsbeskrivning, som vi vet att två av tre svenskar instämmer i: Jämlikhet Allas lika värde Utveckling Socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle Verklighetsbeskrivning Sverige är ett bra land på många sätt. Men det finns tecken på att Sverige är på väg åt fel håll. Många känner en oro inför framtiden. Kommer jobben räcka till? Kommer vi klara av att ha en välfärd med hög kvalitet? Kommer också mina barn och barnbarn att kunna ha det bra? Beskrivningen är en slags ram, som vi kan utvidga och fylla med innehåll för olika sammanhang. Den kan till exempel fungera som avstamp när man skriver en debattartikel

7 2.1 Försök komma på ett exempel som illustrerar det som beskrivs i den ganska allmänt hållna texten ovan. Vad är den största framtidsutmaningen som berör människor där du bor eller inom den fråga som ni verkar i? Vad är det man allra mest oroar sig över som Socialdemokraterna verkligen borde ha en lösning för? Som verkligen behöver en politisk lösning! Skriv gärna på post-itlappar. Försök sedan i gruppen komma överens om en till tre saker som ni gemensamt tycker allra bäst illustrerar och levandegör den här verklighetsbeskrivningen. De ord som är grönmarkerade är sådana ord som vi står för och förknippas med i dag och som vi vill förknippas med också i framtiden. De ord som är rödmarkerade är sådana som vi inte förknippas med i dag och där vi behöver förändra våra sätt att arbeta så att vi blir mer på det sättet som orden beskriver. Orden handlar alltså om vad vi vill att människor ska få för bild när de tänker på Socialdemokraterna - framtidspartiet i framtiden. 3.1 Ta några post-itlappar. På varje post-itlapp skriver du ett exempel på hur vi så konkret som möjligt beter oss i vardagen om vi ska kännetecknas av dessa ord. Samla alla era post-itlappar på en vägg och lyft ut de tre saker som ni gemensamt tycker är viktigast. Är det svårt att komma på bra konkreta exempel tänk på motsatsen för dig själv och vänd det sedan. Om man ska framstå som inkompetent, sluten och oengagerad hur ska man göra då? Fråga 3. Om vi ska utvecklas och förändras som organisation krävs en samsyn om nuläget, men också en gemensam bild av vart vi är på väg och hur vi vill vara i framtiden. Den viktigaste utgångspunkten är vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Visionen är vårt rättesnöre, men vi måste också bli tydligare internt i partiet och gentemot väljarna med vad vi värderar och vad vi utstrålar. Därför har partistyrelsen också fattat beslut om hur vi bör agera och vill uppfattas framöver. Det kan sammanfattas i följande formulering, som vi också vet ökar benägenheten att rösta på Socialdemokraterna: För de som värderar samarbete och utveckling... erbjuder Socialdemokraterna framtidsinriktade reformer för fler jobb, stabil ekonomi och hög välfärd... så att de kan känna trygghet och framtidstro. Vår personlighet är kompetent, engagerad och öppen. Värderingar, målgrupp Nytta Känsla Personlighet 12 13

8 Fråga 4. För att bli ännu tydligare med hur Socialdemokraterna framtidspartiet tänker och agerar har partistyrelsen tagit fram ett antal principer för vår politikutveckling och vårt agerande framöver. Om orden i frågan innan sammanfattar vad vårt parti är och står för visar principerna hur detta uttrycks i hur vi tänker och agerar. Det kan ses som ett slags bevis för att vi lever som vi lär och att väljarna kan lita på att det vi säger har bäring i verkligheten. Det är inte bara vackra ord utan en viktig vägledning för vår politik! Socialdemokraterna framtidspartiet Vi är ett parti som drivs av våra värderingar. Vi är passionerat övertygade om att framtiden kan bli ljusare för alla om vi samarbetar, gör rätt prioriteringar och tar itu med dagens samhällsproblem. Vi brinner för att samla människor så att vi tillsammans kan förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Vi ger människor och företag långsiktiga, stabila ekonomiska förutsättningar. När det krävs är vi villiga att ta ansvar och samarbeta med andra. Vi är beredda att fatta tuffa men nödvändiga beslut för Sveriges långsiktigt bästa, även om det ibland leder till kritik. Sveriges framgång bygger på att vi alla tar vår del av ansvaret. Därför kommer vi att betona att alla människor har både rättigheter och skyldigheter. Vi arbetar framtidsinriktat. För att få fram de bästa långsiktigt hållbara reformerna samarbetar vi med forskarvärlden, näringslivet, fackliga organisationer och det civila samhället. Tillsammans kan vi skapa ett Sverige där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Vår viktigaste prioritering är att skapa fler jobb. Ett jobb ger inte bara ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling för var och en av oss. Att alla bidrar med sitt arbete är också avgörande för Sveriges utveckling och en förutsättning för att vi ska klara välfärden även i framtiden. Ungdomsarbetslösheten måste knäckas och skolresultaten vändas så att alla får en bra start i livet. Vi kommer därför att driva igenom framtidsinriktade reformer för fler jobb och en bättre skola. 4.1 Tänk först själv på en organisation, ett företag eller en person som är långsiktig och framtidsinriktad. Som ständigt förnyar sig utifrån en och samma grundidé. Det behöver inte vara inom politikens område. Gå sedan laget runt och prata om de organisationer eller personer ni kom att tänka på. Varför är de framtidsinriktade? Vad gör de för att vara framtidsinriktade och förnya sig? Vad gör de inte? Vad kan vi lära? Vårt gemensamma välstånd är beroende av att vi exporterar varor och tjänster till andra länder. Vi prioriterar därför alltid det som långsiktigt stärker svensk konkurrenskraft. Därför är vårt mål att Sverige ska ha världens bäst utbildade befolkning, lärande genom hela livet och ett bra klimat för kunskapsintensiva företag

9 DEL 3. HUR BLIR VI SOCIALDEMOKRATERNA FRAMTIDSPARTIET? Fråga 1. I det föregående avsnittet gick vi igenom hur Socialdemokraterna framtidspartiet ska vara och agera. Det är vår målbild. Men hur långt har vi dit tycker ni? 1.1 Lägg ett föremål eller bara en lapp på golvet. Tänk er att detta representerar målet Socialdemokraterna framtidspartiet som det är beskrivet i det här arbetsmaterialet. Uppgiften är sedan att var och en ställa sig så nära eller långt bort från lappen som man uppfattar att vi är från målet i dag. 1.2 Stå kvar på de platser ni valt och motivera för varandra varför ni valde att ställa er just där. Vad ser ni för problem och möjligheter om vi ska nå målet? Hur ska vi komma över dem? Vad skulle krävas för att du skulle ställa dig närmare själva lappen? Fråga 2. Det är viktigt att komma ihåg att Socialdemokraterna framtidspartiet inte framförallt är en politisk- eller kommunikativ strategi. Det handlar om hur vi ska vara. Vi har en ambition att bli ett bättre parti, helt enkelt. Det innebär också att detta arbete har ett längre fokus än valrörelsen Strategin beräknas ta till 2016 eller kanske till och med till 2018 att genomföra. För att se till att framtidspartiet blir verklighet och genomsyrar allt vi säger och gör framöver har partistyrelsen fattat beslut om en nationell handlingsplan. Den är indelad i tre huvudområden: 1. Framtidsinriktad politikutveckling som ger tydliga reformer 2. Stark intern, utvecklingsinriktad kultur med arbetssätt och prioriteringar som följer av Socialdemokraterna framtidspartiet 3. Effektiv kommunikation som stödjer förändring och utveckling Planen innebär sammantaget att Socialdemokraterna framtidspartiet genomsyrar allt utvecklingsarbete som genomförs framöver och att nästan alla uppgifter som partiet gör påverkas i någon grad. Men vad innebär Socialdemokraterna framtidspartiet för dig som arbetar lokalt eller med en särskild fråga? Ett sätt att analysera detta är att titta på ett antal olika områden och bedöma hur väl vi presterar i dag och hur viktigt området är för vår fortsatta utveckling som framtidspartiet

10 2.1 Vilka tre till fyra saker tycker du är allra viktigast att arbeta med för att ta de första stegen mot att bli Socialdemokraterna framtidspartiet, av de som listas nedanför? Försök att kryssa minst en punkt per område. Är det svårt att välja, tänk då på: Vad är viktigast att ha på plats 2014? Vad skulle göra störst skillnad? Vad skulle ge mest positiv energi i utvecklingsarbetet? Var finns störst förbättringspotential? Tänk på att det är bättre att börja med några få saker och lyckas med dem, än att göra allt på samma gång och misslyckas. Se det inte heller som att det är en prioritering för all framtid utan en tågordning där ni börjar med några saker. Kommunikation Väl fungerande internkommunikation Väl fungerande metoder och strategier för att kommunicera med väljare Väl fungerande opinionsbildning i våra prioriterade frågor jobb och skola Politik Arbetssätt för strukturerad politikutveckling som ger nya, bra och framtidsinriktade reformer Kunskap om framtiden 2.2 Diskutera nu i grupp och försök att enas kring en gemensam prioritering. Spåna sedan fram olika konkreta saker som ni skulle kunna börja arbeta med direkt. Välutvecklat samarbete med forskare, fack, näringsliv och civilt samhälle för att få in kunskap och nya idéer Organisation Alla medlemmar och förtroendevalda har de kunskaper och den kompetens de behöver utifrån sin roll En organisationskultur som genomsyras av värderingarna samarbete och utveckling samt vår personlighet engagerad, öppen och kompetent Förtroendevalda som är engagerade, öppna, kompetenta 25 procent av våra kandidater under 35 år på listorna i valen 2014 Skriv ned de utvecklingsområden som ni ser och skicka dem till workshopsresultat@ socialdemokraterna.se. Hur ni arbetar vidare med dessa punkter kan ni sedan diskutera vidare och till exempel ta in i verksamhetsplaneringsarbete

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Studiematerial Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!... 3 Del 1: Vårt utgångsläge... 4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet... 11 Del 3: Hur blir vi Socialdemokraterna

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Handlingsplansworkshop

Handlingsplansworkshop Handlingsplansworkshop Socialdemokraterna framtidspartiet Inledning Varför finns vi? För att påverka! Hur gör vi det? Genom att driva opinion för våra idéer. Genom att vinna val så att vi kan genomföra

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med studiecirkeln är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist?

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist? Kommunikationsplan för Sveriges mest öppna parti 2012-2013 INTRODUKTION Vi finns där du finns ska vara en ledstjärna för Miljöpartiet de grönas kommunikation. Genom att vara närvarande i människors vardag

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år.

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år. Workshopmaterial 1 Workshop för föreningar och klubbar om Framtidsstaden Det här är ett workshopmaterial som vänder sig till socialdemokratiska föreningar och klubbar i Stockholms stad som vill delta i

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vår verksamhets utveckling

Vår verksamhets utveckling Vår verksamhets utveckling Folkhälsans vision att vara två steg före har alltid varit och är fortfarande en stor utmaning för vår organisation. I vår 90-åriga historia finns det många goda och uppmuntrande

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret

Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret PM 2005 RI (Dnr 119-1789/2005) Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsledningskontorets

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Syftet med. affärsplanen

Syftet med. affärsplanen 1 Syftet med affärsplanen För att komma framåt måste vi först veta åt vilket håll vi ska gå en uppgift som blir svårare och svårare när vår omvärld förvandlas i en ständigt snabbare takt. Därför har vi

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Näringslivs- och utvecklingschef, en nyinrättad tjänst. Att initiera och genomföra aktiviteter i syfte att stimulera och stärka bilden av

Läs mer

Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010

Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010 Sidan 1 av 5 Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010 Tema: Valdeltagande varför är det viktigt, varför minskar det och vad kan vi göra åt det? Med Stefan Dahlberg, forskare vid Göteborgs universitet

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. I Uppdrag: Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Dags att ta steget från ord till handling Uppdrag: Rädda Östersjön! Ni har nu

Läs mer

Vad händer sen? en lärarhandledning

Vad händer sen? en lärarhandledning Vad händer sen? en lärarhandledning Syfte och avsändare Den här lärarhandledningen är ett komplement till häftet Vad händer sen?, ett häfte från Returpack som sammanfattar hur återvinningen av burkar och

Läs mer

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är.

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är. SKOLMATERIAL Topboy - en huliganberättelse - Vi älskar att slåss, vi hymlar inte med det. Det är det vi är bra på. Slå först och slå hårdast! Ur föreställningen Topboy Men hur fan ska man orka byta liv?

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

Lathund sociala medier

Lathund sociala medier Lathund sociala medier Att komma igång och ha en aktiv närvaro i sociala medier behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Men det gör sig inte själv och det behöver underhållas och man behöver ha en

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet.

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Inledning När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Den här lektionen beskriver hur du har ett coachande förhållningssätt i utvecklingssamtalet

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Lösa konflikter som orsakar skada

Lösa konflikter som orsakar skada Lösa konflikter som orsakar skada Definitionen av konflikt är en meningsskiljaktighet eller dispyter i vilken de inblandade parterna upplever att deras behov eller intressen hotas. Det finns öppna konflikter

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-11-20 165 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Nedan följer svar på era frågor från Utvecklingspartiet! Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i.

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i. Så här går det till 1 Håll ett årsmöte Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte. UNGiKÖR kan förse dig med de flesta handlingar som behövs för mötet: 2 Dagordning (Kopiera så att alla

Läs mer

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min)

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) 1 Gå igenom agenda Var tydlig med praktikaliteter (toaletter, lokal för fika etc.) (2 min) 2 Gå igenom kursens utgångspunkter med

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER 4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER FÖRENINGAR MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER SPONSORER REGERING, RIKSDAG & EU REGLER & FÖRORDNINGAR

Läs mer

Namn: Skola: E-post: Telefon:

Namn: Skola: E-post: Telefon: PERSONLIG UTVECKLINGSPLAN Diskutera din personliga utvecklingsplan med din förman! Använd blanketten som stöd vid diskussionen. Namn: Skola: E-post: Telefon: Uppgörandet av den personliga utvecklingsplanen

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Studieplanering i organisationen

Studieplanering i organisationen Studieplanering i organisationen 1 Syftet Vi vill tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer starta en process som handlar om att utveckla studieverksamheten. Genom att presentera ett antal

Läs mer

Utvecklingssamtal Spelare

Utvecklingssamtal Spelare Utvecklingssamtal Spelare Hemuppgift Fanna BK P/F Spelarutveckling. Detta är en hemuppgift som vi tränare vill att ni går hem och svarar på. Den tar max 10-15 minuter att göra. Lämna tillbaka uppgiften

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Namn: Skola: e-post: Telefon:

Namn: Skola: e-post: Telefon: PERSONLIG UTVECKLINGSPLAN Namn: Skola: e-post: Telefon: Uppgörandet av den personliga utvecklingsplanen inleds med att skolans kontaktperson och deltagarna i projektet Arbetslivssamverkan samlas och tillsammans

Läs mer

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplan för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplanen är framtagen av Jan Byström, SISU Idrottsutbildarna och Mattias Claesson, Riksidrottsförbundet

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop!

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Förväntningar inför dagarna (från måndagen) o Inblick i framtidens äldreboende, mänskliga tekniska lösningar o Framtidssäkring beslut idag morgondagens

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

Märkestavla Upptäckare Termin: 1

Märkestavla Upptäckare Termin: 1 Termin: 1 Vägen Andra repmärket Andra repmärket är en fortsättning på det första repmärket. Genom att jobba med aktiviteter kopplade övar du dig i att lösa problem och hur du kan få nytta av rep till olika

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN DIALOGGRUPPSMÖTE 1 2 MARS 2011 DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN Dokumentation Bakgrund Den sociala välfärden i regionen ska präglas av goda levnadsvillkor

Läs mer

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?...

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?... Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?...

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag.

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. Vi arbetar med ett unikt handlingsinriktat träningsprogram för

Läs mer

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga.

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga. B 20 Motion till SAP kongressen 2009 Vi som tillhör de äldre i landet har med stor oro noterat att den borgerliga regeringen håller på att rasera den välfärd som vi och tidigare generationer kämpat för

Läs mer

Transseans på Stockholm Spiritualistiska Förening. Den 8 februari, 2016

Transseans på Stockholm Spiritualistiska Förening. Den 8 februari, 2016 Transseans på Stockholm Spiritualistiska Förening Den 8 februari, 2016 Låt mig få presentera mig, mitt namn är Efraim jag är en av dessa som använder detta medium för att informera er här på jorden om

Läs mer