RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RMS (Roll, Mål & Sammanhang)"

Transkript

1 RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Näringslivs- och utvecklingschef, en nyinrättad tjänst. Att initiera och genomföra aktiviteter i syfte att stimulera och stärka bilden av Lekebergs kommun som en framtidskommun. Sammanhang: Rapporterar till: Lekebergs kommun Näringslivs- och utvecklingschefen rapporterar till kommundirektör Ewa Lindberg. Näringslivs- och utvecklingschefen ingår också i kommunledningsgruppen och kommer ha en nära dialog med den politiska ledningen. Målet med denna uppdragsbeskrivning: Ø Skapa tydlighet med nuläget, målet, uppdraget Ø Säkra en intern samsyn runt förväntningar och behov Ø Attrahera de bästa kandidaterna till tjänsten Ø Skapa bästa möjliga förutsättningar för den kommande anställda att vara i samförstånd med uppdraget, och att i roll kunna agera beslutsamt med fokus på rätt prioriteringar

2 Ett arbete skapat för dig som kandidat Människor har olika upplevelser om vad som händer i en organisation. Var de kommer ifrån, hur de arbetar idag och som påverkar deras syn och perspektiv på tillvaron. En bra matchning mellan arbetsgivarens kultur och arbetstagarens grundvärderingar är viktig och skapas bäst när man integrerar så många olika intryck som möjligt och gör dem talbara. Sanningen kan se olika ut för olika människor utan att för den sakens skull vara osann. Denna uppdragsbeskrivning syftar till att hjälpa dig, som kandidat, att bli klok runt uppdraget och dess roller i organisationen, så du kan ta ställning till din energi för uppdraget och arbetsgivaren. Vi tror att detta material hjälper dig att få en korrekt bild av uppdraget och utmaningarna, så du kan bedöma matchning, nu och i framtiden, runt ledarskap, gemenskap och utveckling. Med förhoppning om intressant läsning Mia Haglund Sandahl Partners Kommundirektören har ordet I Lekbergs kommun råder ett bra företagsklimat som bygger på ett utvecklat samarbete mellan alla aktörer inom näringslivet. Det finns en framåtanda i kommunen och det satsas på framtiden. Näringslivsutveckling är ett prioriterat målområde där vi vill bli ännu bättre och därför förstärker vi nu vår organisation. I kommunledningsgruppen, där naturligtvis Näringslivs- och utvecklingschefen ingår, jobbar vi tillsammans för hela kommunen bästa. Vi har påbörjat ett långsiktigt och strategiskt arbete för att möta alla utmaningar vi har framför oss. Följ med på vår resa! Du får garanterat ett spännande och roligt uppdrag. Jag ser fram emot att träffa Dig och vad vi tillsammans kan åstadkomma. Med vänlig hälsning Ewa Lindberg Lekebergs kommun Lekebergs kommun är en relativt ung kommun. I år 2015, firar kommunen 20 år. Kommunen har en stark drivkraft. Det märks när det gäller lokala nätverk, kultursatsningar och ett dynamiskt näringsliv. I detta är Lekebergs kommun ett viktigt nav och samarbetspartner. Näringslivet i Lekeberg präglas av framåtanda och samarbetsvilja. Av de drygt 960 företagen i kommunen finns många jord- och skogsbruks, hantverks- och tillverkningsföretag. Företag som sysslar med tjänsteproduktion ökar kraftigt. Lekeberg som har ca invånare är belägen mellan Örebro och Karlskoga. Kommunen har goda kommunikationer med europavägarna E 18 och E 20 inpå knutarna liksom Örebro flygplats. Det är inte långt till tåget heller med Hallsberg och Örebro som nära grannar. Kommunen deltar i Business Region Örebro (BRO), som är ett partnerskap mellan elva

3 kommuner i Örebro län som är regionens samarbetsplattform för att hantera tillväxt och näringslivsfrågor. Det lokala näringslivets utveckling är en prioriterad politisk fråga och Lekebergs kommun har ett övergripande ansvar för detta område. Näringslivs- och utvecklingschefen har ansvar för både operativa och strategiska frågor inom området. En viktig del är att fungera som en kontaktpunkt för det lokala näringslivet och fortsätta en ökad samverkan mellan företagen och dess organisationer. I verksamheten ingår också frågor som rör landsbygdsutveckling och på sikt också besöksnäringen och turism. Lekbergs kommun i framtiden Mycket positivt har skett i Lekeberg de senaste åren. Kommunen är en tillväxtkommun och finns i en region som också växer kraftigt. Goda pendlingsmöjligheter gör det möjligt för en fortsatt befolkningstillväxt som skapar förväntningar på en positiv utveckling av redan etablerade företag och nya affärsmöjligheter i kommunen. Det finns dock fortfarande mycket att göra avseende Lekebergs kommuns organisering och prioritering inom frågor som rör näringsliv och utveckling. Kommunen samverkar idag inom BRO ( Business Region Örebro) och kan se stora fördelar med att lyckas kombinera en dynamisk landsbygd och företagsamhet med en region med stark utveckling. Lekebergs kommun är en tillväxtkommun och har under flera år ökat invånarantalet. Det innebär att kommunen planerar för flera bostäder och en god kommunal service. Kommunen har också klättrat i mätningar av kommunal service till näringslivet. Det finns en stark vilja till utveckling och nytänkande och ett stort engagemang från politiker och tjänstemän. Samarbetsvilja och att lösa frågor för kommunens bästa präglas politikens sätt att arbeta. Lekebergs geografiska placering med närhet till Örebro gör det möjligt att dra nytta av universitet, flygplats och närhet till E18/E20. Örebro kommun har växtvärk när det gäller bostäder och kommunal service vilket gör det möjligt för Lekeberg att erbjuda attraktiva alternativ för boende och företagande. Vår organisation och våra medarbetare Lekebergs kommun styrs av Lekebergsalliansen. Centerpartiet är det största partiet i alliansen, övriga partier är Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet. Oppositionspartier är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Framtidspartiet och Sverigedemokraterna.

4 Kommunledningen består av Kommundirektör, Förvaltningschef för vård och omsorg (socialchef), Förvaltningschef för kultur och bildning (skolchef), Förvaltningschef Sydnärkes IT- förvaltning, Personalchef, Ekonomichef och Teknisk chef. Lekebergs kommun ingår i samarbeten med andra kommuner, främst i Sydnärke, och har flera gemensamma nämnder, bland andra byggnämnd och miljönämnd. Kommunen har också två fastighetsbolag, Lekebergs kommunfastigheter AB och LekebergsBostäder AB. Se ytterligare information på Uppdraget som Näringslivs- och utvecklingschef Uppdraget är att bedriva ett näringslivsarbete som har en tydlig struktur och strategi och som arbetar mot uppsatta mål. Mål som i sin tur skall kommuniceras internt och externt. I rollen som Näringslivs- och utvecklingschef driver du arbetet med att utveckla Lekebergs kommun som framtidskommun. Du kommer också fungera som en sammanhållande länk mellan kommun, näringsliv, landsbygd och regionens organisationer som stödjer näringslivet. En viktig roll är att vara ingången till kommunen i näringslivsfrågor och kunna förklara och guida i den kommunala organisationen. Som nämnts i inledningen av detta dokument finns det många företag i kommunen inom jord- och skogsbruk, hantverk och tillverkningsföretag. Företagen är spridda geografisk i hela kommunen. Landsbyggdutveckling är därför viktigt där infrastrukturfrågor som bredband och bra kommunikationer är prioriterade områden. Det finns också en drivkraft i lokala byalag och andra nätverk på olika håll i kommunen. Näringslivs- och utvecklingschefen kommer också företräda kommunen i olika sammanhang. En god omvärldskunskap om näringslivets organisationer, bra kontakter i regionen ger en bra plattform för att tillgodose kommunens service till befintliga företagare och nya etableringar. I uppdraget ligger också att utveckla och skapa arenor för möten och affärer. I den del av rollen som benämns som Utvecklingschef handlar det om att samordna utvecklingsområden i kommunen och knyta samman och hitta samverkansvinster. Att vara ett stöd för kommunens verksamheter i dessa frågor och ha ett helhetsperspektiv, som på sikt leder fram till en samsyn i utvecklingsfrågor. De processer som rör utvecklingschefs- uppdraget kan skilja sig åt över tid men kan exempelvis vara uppdrag kring fiber - utbyggnad, bostadsförsörjning och nybyggnation.

5 Det finns långt framskridna planer att också besöksnäring och turism är ett uppdrag för Näringslivs- och utvecklingschefen. I dag finns ett samarbete med Örebrokompaniet som sköter marknadsföring av aktiviteter och event för Lekebergs kommun. Uppdraget innehåller flera delar, vilket kommer bli en utmaning då man kommer att hantera dessa frågor själv. Det finns idag ingen personal anställd för frågor som rör näringsliv, utveckling eller besöksnäring. Vikten av att skapa både interna- och externa nätverk för dessa frågor är därför avgörande för att uppdraget skall genomföras. Utmaningar med rollen Lekebergs kommun är en liten och ambitiös kommun med många engagerade politiker och tjänstemän. Förväntningar på den nya rollen gör det viktigt att prioritera, för att lyckas med både långa och kortsiktiga mål. Uppgifter som rör utvecklingsfrågor kräver tålamod och ett långsiktigt processtänkande där ägarskapet innehas av Näringslivs- och utvecklingschefen, med förmåga att ge inspiration till de olika verksamheterna i kommunen. Utmaningen för organisationen är att ge utvecklingschefen utrymme och mandat att ta sig an utvecklingsfrågor för att skapa synergier. Vi kan också se en utmaning i rollen som handlar om att skilja mellan att vara ett stöd och pådrivare i vissa frågor men för den skull inte ta över ansvaret för uppgifter genomförs. Rollen vi nu har fått förtroende att rekrytera till är otroligt spännande då den efterfrågar mycket i en och samma kandidat. För fel person, ett tungt och näst intill omöjligt uppdrag. För rätt person, ett uppdrag med utmanande inslag och en unik möjlighet att växa i uppdraget och göra skillnad inom en organisation som vill åstadkomma utveckling. Framtidsfokus Prioriterade områden under det närmaste året: Ø Lära känna din organisation och näringslivet i kommunen, genom att aktivt delta i befintliga nätverk och kanske utveckla nya sammanhang om behov och efterfrågan finns. Ø Utforma Näringslivsprogram för Lekebergs kommun. Ø Medverka till att ta fram bostadsförsörjningsplan. Ø Stödja arbetet med att utveckla fiber i kommunen till både medborgare och företag. Ø Ingå i och vara en aktiv part i Business Region Örebro, BRO. Prioriterade områden för de närmaste tre åren: Ø Ett väl förankrat näringslivsprogram som följer kommunens mål för näringslivsfrågor och landsbygdsutveckling, och som har tydliga mål med aktivitetsplaner. Ø Företagens bedömning av kommunens service har ökat och ranking av kommunens företagsklimat har stigit.

6 Ø Antalet företag i kommunen har ökat. Ø Processer för kommunens utvecklingsarbete som möter framtida krav på hela organisationen. Vem tror vi att du är? Ø Du har erfarenhet från utvecklingsarbete i en politiskt styrd organisation. Du har också uthålligt arbetat för att nå strategiska mål. Ø Du har kunskap om vad som styr en företagares vardag och vilka organisationer som kan underlätta i arbetet. Ø Du har högskoleutbildning, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Ø Du har lätt att kommunicera och uttrycka dig både i tal och att skriva både marknadsförande information och formella dokument. Ø Du har erfarenhet av arbeta processinriktat, och kan leda och hålla i processer. Ø Du har lätt att bygga relationer och nätverk. Ø Du driver på dig själv och kan arbeta självständigt samtidigt som du gillar att vara en del av en grupp och ett större sammanhang. Ø Du har ett starkt engagemang för samhällsfrågor. Ø Du klarar av att hantera ett brett spektra av frågor, både strategiska och operativa, där även det dagliga arbetet i verksamhetsspecifika system samt administration ingår. Vi söker en strategisk, utåtriktad och strukturerad person som har god förståelse för företagens villkor och kommunens uppdrag med en personlig lämplighet för uppdraget. Hoppas vi har fått dig nyfiken och att du kan se dig som vår nya Näringslivs- och utvecklingschef! Välkommen att söka tjänsten Skicka CV och personligt brev till För frågor, kontakta rekryteringskonsult Mia Haglund på telefon

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Kommundirektör Övergripande Mål (syfte): Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson. Det yttersta ansvaret är att verkställa kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges

Läs mer

Socialchef tillika förvaltningschef för Socialförvaltningen i Lekeberg.

Socialchef tillika förvaltningschef för Socialförvaltningen i Lekeberg. Rollbeskrivning Uppdrag: Socialchef tillika förvaltningschef för Socialförvaltningen i Lekeberg Övergripande Mål ( Syfte ): Socialchefen har på nämndens uppdrag det yttersta ansvaret för att verkställa

Läs mer

IT-chef, tillika förvaltningschef, Sydnärkes IT förvaltning. IT-chefen rapporterar till Sydnärkes IT-nämnd och kommundirektören i Lekebergs kommun.

IT-chef, tillika förvaltningschef, Sydnärkes IT förvaltning. IT-chefen rapporterar till Sydnärkes IT-nämnd och kommundirektören i Lekebergs kommun. Rollbeskrivning Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): IT-chef, tillika förvaltningschef, Sydnärkes IT förvaltning. Som van samverkansledare styra och utveckla ITförvaltningen så att de fyra medlemskommunerna

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Målet med denna uppdragsbeskrivning: Kommundirektör för Hallsbergs kommun

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Målet med denna uppdragsbeskrivning: Kommundirektör för Hallsbergs kommun RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål: Kommundirektör för Hallsbergs kommun Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson. Kommundirektören ansvarar för styrning, utveckling och

Läs mer

Förvaltningschef Kultur och bildningsförvaltningen

Förvaltningschef Kultur och bildningsförvaltningen Rollbeskrivning Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Sammanhang: Rapporterar till: Förvaltningschef Kultur och bildningsförvaltningen Strategiskt och operativt ledaransvar för förvaltningen kultur och bildnings

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Rollbeskrivning. Målet för uppdragsbeskrivningen: Ett arbete för dig? Uppdrag: Förvaltningschef för Vård och omsorgsförvaltningen

Rollbeskrivning. Målet för uppdragsbeskrivningen: Ett arbete för dig? Uppdrag: Förvaltningschef för Vård och omsorgsförvaltningen Rollbeskrivning Uppdrag: Förvaltningschef för Vård och omsorgsförvaltningen Övergripande Mål för rollen: Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret att verkställa och driva kommunens egenregi verksamhet,

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Koncernchef/VD

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Koncernchef/VD Uppdragsbeskrivning för rollen som Koncernchef/VD Styrelseordföranden har ordet Karlskoga Energi & Miljö AB står inför flera spännande utmaningar där du som blivande VD för koncernen får en nyckelroll

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

ÖKA ENTUSIASMEN. Copyright 2013 Dale Carnagie & Associates, Inc. All rights reserved. be_enthusiastic_060214_gb

ÖKA ENTUSIASMEN. Copyright 2013 Dale Carnagie & Associates, Inc. All rights reserved. be_enthusiastic_060214_gb ÖKA ENTUSIASMEN Copyright 2013 Dale Carnagie & Associates, Inc. All rights reserved. be_enthusiastic_060214_gb ÖKA ENTUSIASMEN Inom Dale Carnegie använder vi ofta ordet entusiasm. Entusiasm är ofta den

Läs mer

Rollbeskrivning. Målet med denna uppdragsbeskrivning. Ett arbete skapat för dig som kandidat. Kulturchef en nyinrättad tjänst

Rollbeskrivning. Målet med denna uppdragsbeskrivning. Ett arbete skapat för dig som kandidat. Kulturchef en nyinrättad tjänst Rollbeskrivning Uppdrag: Kulturchef en nyinrättad tjänst Övergripande Mål: Att initiera och öka samverkan av kulturaktiviteter. I syfte att stimulera kulturintresset, skapa möten och stärka bilden av Laxå

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Uppdrag och rollbeskrivning

Uppdrag och rollbeskrivning Uppdrag och rollbeskrivning Roll: Ekonomichef Organisation: Laxå kommun Som vår nya ekonomichef ska du aktivt leda ekonomi och kvalitetsarbetet för en långsiktig ekonomi i balans. Rollen innebär också

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019

Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 2015-12-30 Inledning Syftet med näringslivsarbetet i Ljusnarsbergs kommun är att identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som stödjer och

Läs mer

KUMLA FASTIGHETER. Uppdrag och Rollbeskrivning. Målet med denna uppdragsbeskrivning: Ett arbete skapat för dig som kandidat.

KUMLA FASTIGHETER. Uppdrag och Rollbeskrivning. Målet med denna uppdragsbeskrivning: Ett arbete skapat för dig som kandidat. Uppdrag och Rollbeskrivning Uppdrag: Organisation: VD Kumla Fastigheter AB Övergripande Mål ( Syfte ): Tillsammans med Kumla kommun och andra aktörer utveckla Kumla mot målen i Vision 2025. VD har det

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Transnationellt utbyte Reggio Emilia

Transnationellt utbyte Reggio Emilia CREARE VIVERE Transnationellt utbyte Reggio Emilia Rapport från resa 16 20 mars 2014 Reflektioner från resan till Reggo Emilia med deltagare från Sunne kommun, Torsby kommun och Munkfors kommun genom EU-projektet

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Lönebildning i Ystads kommun Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Verksamhet Individuell och differentierad lönesättning Långsiktiga mål Medarbetare Lön som styrmedel Kortsiktiga mål MÅL Utvecklingssamtal

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal Förhandlingsprotokoll Sågverk Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen Tid: den 12 december 2011 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal Föreningen

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. VD Till Adolf Lindgrens Stiftelse

UPPDRAGSBESKRIVNING. VD Till Adolf Lindgrens Stiftelse UPPDRAGSBESKRIVNING VD Till Adolf Lindgrens Stiftelse Målet med denna uppdragsbeskrivning: Þ Skapa tydlighet om nuläget, målet, uppdraget och rollerna inom organisationen Þ Säkra en intern samsyn runt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund VERK SAM HETS PLAN 2015 Friskis&Svettis Östersund INLEDNING Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist?

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist? Kommunikationsplan för Sveriges mest öppna parti 2012-2013 INTRODUKTION Vi finns där du finns ska vara en ledstjärna för Miljöpartiet de grönas kommunikation. Genom att vara närvarande i människors vardag

Läs mer

centerpartiets partiledarkandidater

centerpartiets partiledarkandidater centerpartiets partiledarkandidater Foto: Fredrik Persson/Scanpix anna-karin hatt Jag vill bli din partiledare, därför att jag tror på Centerpartiet som ett angeläget allmänborgerligt parti som är drivande

Läs mer

Vi jobbar tillsammans. Ledar- och medarbetarpolicy

Vi jobbar tillsammans. Ledar- och medarbetarpolicy Vi jobbar tillsammans Ledar- och medarbetarpolicy Respekt, utveckling och professionalism Sunne kommuns värdegrund är respekt, utveckling och professionalism. Värdegrunden visar tydligt vad vi tillsammans

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010 Förhandlingsprotokoll Massa/Papper Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer Tid: den 10 april 2010 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal

Läs mer

Mål för rollbeskrivningen:

Mål för rollbeskrivningen: Rollbeskrivning Uppdrag: Programdirektör för programområdet Social välfärd i Örebro kommun. Programdirektören är programnämndens ledande tjänsteman. Övergripande Mål för rollen: Utifrån ett helhetsperspektiv

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

VINNVINN konceptdokument

VINNVINN konceptdokument Konceptdokument VINNVINN05 1 VINNVINN konceptdokument Syftet med dokumentet är att lägga fast förutsättningarna för fortsättningen och utvidgningen för VINNVINN-projekten för 2005-2006. VINNVINN är ett

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013 SÖDERNS PÄRLA!!! En plats där den enskilde alltid är i fokus och alla vet sitt uppdrag. Där vi känner delaktighet, tar ett eget ansvar för

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Sundsvalls Anhörigstrategi. Kortversion

Sundsvalls Anhörigstrategi. Kortversion Sundsvalls Anhörigstrategi Kortversion oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Sundsvalls Anhörigstrategi...3 1.1 Anhörigstödet idag!...3 2 Det här ska vi utveckla!...4 2.1 Anhöriga med olika behov av stöd

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy.

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01 3, 2006 Beslut Lönepolicy Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Ärendebeskrivning Bifogad lönepolicy skall utgöra grunden för en fungerande lönebildning. Målsättningen

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Påverka ditt ledarskap

Påverka ditt ledarskap PåvilketsätttrorduledarskapsutbildningenDenGodaArbetsplatsenkommeratt. Påverkadittledarskap På ett konstruktivt sätt bättre kommunikation och mindre rädd för sanningen. Hanna Engström Jag kommer att vara

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 ÅRSREDOVISNING 2011 STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 2 Antagna av Hammarös kommunfullmäktige 2012-03-26 Hammarö kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 strategier för näringslivsarbetet. De

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer