Debt Capital Markets. 25 January, Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Debt Capital Markets. 25 January, 2010. Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft"

Transkript

1 Debt Capital Markets 25 January, 2010 Elforsk Finansiering av ny kärnkraft

2 Innehåll Marknadsuppdatering Finansieringsstruktur och finansieringskällor Exempel på finansieringar Slutsatser 2

3 Marknadsuppdatering 3

4 Syndikerade Lånemarknaden Volymutveckling MEUR Volymer Väst-Europa Deal Value, MEUR No No. of transactions Aktiv markand för företagsförvärv ledde 2006 och 2007 till starkt stigande lånevolymer Oron i marknaden och begränsningarna i bankernas balansräkningar stannade upp marknaden 2008 Q stabiliserades marknaden, som nu fungerar bättre, även om markant försiktighet fortfarande råder MEUR Volymer - Norden Deal Value, MEUR No Många internationella banker reviderade sin fokus, med ett lägre utbud av lånefinansiering i Norden som följd Nordiska företag har begränsat sina lånebehov genom kostandsbesparingar för att klara sig med de lägre erbjudna finansieringsvolymerna Bilaterala lån syns inte i statistiken No. of transactions 4 Source: Dealogic

5 Basis points pa Syndikerade Lånemarknaden Marginalutveckling Syndikerade lån i Norden Multinationella företag - Stark BBB/svag A rating Gulf War I Recession Russian Crisis Asian Crisis IT Crisis 9/11 Recession Gulf War II Lehman Brothers Marginalerna är på väg från extremt höga nivåer mot normalare territorium Sub-prime Crisis 1H-09 2H-09 5 Source: Dealogic, Loanconnector and Handelsbanken Debt Capital Markets

6 Syndikerade Lånemarknaden Löptidsutveckling Fördelning per löptid Fördelning per löptid % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1yr 18 mts % of I-grade market 2yrs 3yrs 4yrs 5yrs 6yrs 7yrs 8yrs 9yrs+ Tenor (Years) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 yr 18mth % of I-grade market Tenor (Years) 9+ All Other 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fördelning per löptid % of I-grade market 0-1 yr 18mth Tenor (Years) Tre år är den nya markandsstandarden Löptiderna har förkortats signifikant sedan Q Fem års löptid är tillgänglig för de starkaste krediterna, men till ett prispremium Kortare löptider har drivits fram av: Allmän osäkerhet i marknaden Dåligt tillgänglighet för lång bank upplåning Basel II och förnyat regelverk för banker 6 Source: LoanConnector, Reuters Loan Pricing Corporation

7 EUR bn md euro md euro EUR bn Obligationsmarknaden Volymutveckling Företagsobligationer EUR-denominerade obligationsemissioner, företag SEK-denominerade obligationsemissioner, företag (höger) Företag har under 2009 ersatt stora delar av sin bankfinansiering med obligationsemissioner 7 Source: Bloomberg and Handelsbanken Debt Capital Markets

8 Basis points pa Obligationsmarknaden Marginalutveckling Företagsobligationer EUR 5 år Marginalerna har återhämtat sig till närmast normala nivåer 8 Source: Bloomberg and Handelsbanken Debt Capital Markets

9 Maturity at issuance years Obligationsmarknaden Löptidsutveckling Företagsobligationer EUR Osäkerheten har lett till att även obligationsmarknaden bjudit på kortare finansiering 9 Source: Bloomberg and Handelsbanken Debt Capital Markets

10 Finansieringsstruktur och källor 10

11 Struktur Ägare Ägare Ägare Lånat kapital Garantier Ägare Ägare Leveransavtal AB Finansiering Ägare Byggprojekt, fastprisavtal Bygg Eget kapital Kraftverket ägs av en eller flera ägare, som också tecknar leveransavtal för elproduktionen Finansieringen är en kombination av kapital från ägarna och lånat kapital Risken i finansieringen reduceras genom åtaganden från ägarna och/eller exportgarantier 11

12 Investeringsperiod, driftperiod och finansiering Byggperiod Refinansiering Driftperiod Den initiala finansieringens löptid bör täcka byggperioden plus 2-3 års driftperiod. Under byggperioden finns risker i form av förseningar och fördyringar av projektet Efter 2-3 års driftperiod kan den initiala finansieringen ersättas med en ny struktur (refinansiering). De primära riskerna i denna fas är produktionsvolym och elprisnivå Ägarna är första risktagare genom det kapital de lägger in i bolaget, samt genom åtaganden eller garantier 12

13 Finansieringskällor och garantigivare Syndikerade banklån Flera banker går samman som långivare till bolaget. Bankerna delar på finansieringsvolym och kreditrisk Bankerna kan finansiera bolaget även under byggperioden Med rätt struktur på finansieringen kan bankmarknaden hantera mycket stora investeringar Obligationer Bolaget emitterar obligationer till investerare, främst livförsäkringsbolag och pensionsfonder Obligationsfinansiering används normalt inte under byggperioden, utan är främst ett alternativ för refinansiering sedan kraftverket tagits i produktion Med rätt struktur på finansieringen kan obligationsmarknaden hantera mycket stora investeringar Supranationals och andra (NIB, EIB, SEK) Kan potentiellt tillhandahålla delar av lånefinansieringen Komplement till bank- och obligationsfinansiering Garantier från exportkreditnämnder (Finnvera, Coface, Hermes, etc) Åtaganden från ägarna Exportkreditnämnder i olika länder kan tillhandahålla exportgarantier för de delar av investeringen som utgörs av export av utrustning från respektive land. Garanterar % av finansieringen av de delar av investeringen som utgörs av export av utrustning från respektive land. Ägarna har åtaganden mot bolaget och kan även garantera de delar av finansieringen som inte garanteras av exportkreditnämnder 13

14 Referensaffärer i Finland och Sverige Olkiluoto 1-2 Total investering ca 800 MEUR Finansieringsvolym ca 650 MEUR Finansierades via banklån med statlig garanti och garantier från Exportkreditnämnder Olkiluoto 3 Total investering ca MEUR Finansieringsvolym ca MEUR Finansierades initialt via banklån Refinansierades delvis med finansiering från Supranationals och banklån med garanti från Coface Refinansierades senare med kombination av banklån och obligationer Forsmark / MKG och Vattenfall MKG:s andel finansierades initialt via banklån 14 MKG:s andel refinansierades 1998 med kombination av banklån och obligationer, totalt ca MSEK Oskarshamn 1-3 / OKG Totala investeringar drygt MSEK, varav ca i Oskarshamn 3 Finansierades initialt via banklån Refinansierades med kombination av banklån och obligationer

15 Slutsatser Stora investeringar har kunnat finansierats historiskt och kan finansieras även i dagens marknad Förutsättningar Starka, långsiktiga ägare Robust och genomtänkt finansieringsstruktur Längre andel lån än historiskt Bank- och obligationsfinansiering kompletterad med exportkrediter och supranationals Hantering av byggrisken via fastpriskontrakt Leveransavtal och åtaganden från ägarna Högre finansieringskostnader än historiskt 15

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bakgrund Efter Lehman-kraschen 2008 blev det uppenbart att många stora systemviktiga banker hade tagit på sig omfattande likviditetsrisker. De hade

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Under åren 2005-2007

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.X.2006 K(2006) 4963 slutlig Ärende: Statligt stöd NN 62/B/2006 Tyskland & Sverige Syndikerat lån och bilateralt lån vid Framatome ANP:s uppförande av ett kärnkraftverk

Läs mer

PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter

PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter 17-136/10 1 PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter 7 oktober 2010 17-136/10 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Internationell utblick... 4 2.1 Några exempel

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig DANSKE BANK KREDITBAROMETER, 13 APRIL 12 Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig Sedan förra mättillfället oktober har det övergripande indexmåttet för riket sjunkit tydligt från till 7. Danske

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

Företagandet och kapitalförsörjningen

Företagandet och kapitalförsörjningen 20 februari 2014 Reformagendan Förslag för ett företagsammare Sverige Företagandet och kapitalförsörjningen Hur näringslivet kan klara stramare bankregler Anders Bornefalk # 14 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Finanskrisens påverkan på svenska fastighetsbolags refinansiering Examensarbete VT 2010

Finanskrisens påverkan på svenska fastighetsbolags refinansiering Examensarbete VT 2010 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 33 Kandidatprogram Fastighet & Finans Kandidatnivå, 15 hp Finanskrisens påverkan på svenska fastighetsbolags refinansiering Examensarbete VT

Läs mer

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn PROMEMORIA 1(32) Diarienummer 131 756251-13/113 Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn Externa lån och nya metoder för kringgåenden av 2009 års lagstiftning Postadress: 171 94 SOLNA Telefon:

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Inledning För att beräkna skälig avkastning på det kapital som krävs för

Läs mer