KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för kalenderåret 2013 uppgår preliminärt till 5,76 % Närmare 1,7 mkr (före bolagsskatt) till goda ändamål Utmanande marknadssituation; låga räntor, begränsat utbud och stark efterfrågan Sammanfattning Investeringsportföljen på totalt 193,5 mkr är sedan tidigare fullinvesterad. Räntan för perioden 1 januari 31 december 2013 uppgår preliminärt till 5,76 % (plan 5,0 %). Utöver detta har närmare 1,7 mkr (före bolagsskatt) avsatts till goda ändamål (plan ca 0,8 mkr). Under kvartalet har investering gjorts i Opus Group (bilbesiktningar), European Directories ( gula sidorna ) samt EWOS (fiskfoder). Portföljen består utav 17 innehav, vilket är i linje med plan. Största innehaven är (i fallande ordning) Stora Enso, SSAB, Consilium, Millicom, Outokumpo, Solör Bioenergi och SOBI (Swedish Orphan Biovitrum). En komplett portföljsammanställning återfinns som bilaga. Marknadsläget under perioden har varit fortsatt utmanande med fallande räntor, ett begränsat utbud av attraktiva obligationer och ett stort överskott av investerarkapital. Detta till trots bedömer vi att avkastningsmålet på 5,0% årlig ränta till investerarna även framigenom kan upprätthållas. Marknaden Den utveckling och de trender som vi skrev om i Q3-rapporten förstärktes under hösten. Den totala emissionsvolymen i den nordiska marknaden hölls uppe på en fortsatt hög nivå, framförallt genom en stark december. Inom det sk high yeild segment där vi verkar så var det huvudsakligen fem typer av emissioner som gjordes: - Rörelsekapital till vanliga företag, vilka var relativt få beroende på bankernas goda lånevilja och kanske även på en viss försiktighet i många bolag vad gäller större investeringar - Mezzanine-liknande lån till fastighetsbolag, dvs högrisklån som säkerhetsmässigt ligger ovanför banklånen 1

2 - Lån till private equity ägda bolag, för att finansiera den köpeskilling som strukturerats som ägarlån - Norska shipping-relaterade lån, ofta med säkerhet i riggar, tankers eller liknande - Banker som emitterar eviga, efterställda lån (sk perpetuals) som är strukturerade på ett sådant sätt att de får räknas in som eget kapital vid beräkning av bankens kapitaltäckning För de bättre bolagen har kreditspreadarna tryckts ihop väsentligt, medan räntorna för de obligationer som har en högre risk har hållits kvar på relativt goda nivåer. Vad som däremot skett i detta senare segment är att belåningsgraden ökat och villkoren (de sk covenants) generellt sätt försämrats, vilket medför att investerarnas risk har ökat till förmån för en oförändrad avkastning. Vissa av private equity-firmorna är skickliga i att nyttja denna marknadssituation på ett sätt som leder tankarna till bankernas utlåning under Samtliga emissioner som vi granskat under kvartalet har fulltecknats, däremot har inte allt rusat uppåt i andrahandsmarknaden. Inledningen av 2014 har dock redan sett höjda priser generellt. Marknadssituationen kommer sannolikt att hålla i sig under inledningen av Ännu mer kapital allokeras till företagsobligationsmarknaden, ännu fler banker ser intjäningsmöjligheter i detta segment, fortsatt få bolag som behöver obligationsmarknaden för sin rörelsefinansiering och ännu större jakt på någon form av tillgång som går att skapa en obligation kring. Avkastning och risk Periodens intjänade vinstandelsränta består av följande delposter: Ränta på obligationer 6,03 % Vinst vid försäljningar 0,32 % Kursvinster (på terminer) 0,39 % Räntekostnader mm -0,04 % Förvaltningskostnader -0,08 % Till god ändamål -0,86 % Ränta för perioden 5,76 % Bokslutet är ännu inte reviderat, varför siffrorna är preliminära. Smärre korrigeringar kan därför komma att ske. GoodCause Invest är som bekant absolutavkastande, men för den som ändå vill se marknadsvärdet på portföljen så kan detta per den 30 september bedömas till ca 211,8 mkr. Den totala avkastningen för året blir då ca 8,1 %. Totalavkastning sedan start (15 mån) är 11,0 %. Avsättning till goda ändamål uppgår till närmare 1,7 mkr (före bolagsskatt), vilket tack vare bättre avkstning och lägre riskfri ränta väsentligen överstiger planerade 0,8 mkr. Pengarna kommer i enlighet med era individuella önskemål att fördelas mellan de ideella organisationer som ni valt eller som bidrag till Stiftelsen GoodCause verksamhet. 2

3 Löpande avkastning i portföljen är f n ca 6,5 %. Även om den löpande avkastningen kan komma att sjunka några tiondelar i takt med att de Stibor-baserade innehaven räknas om mot lägre räntenivåer så bör vi kunna klara vårt avkastningsmål om 5,0 % per år, netto efter välgörenhet. Samtliga investeringar är gjorda efter en fundamental kreditanalys där vi bedömt att det är en låg och balanserad risk samt att avkastning och risk balanserar. En viktig del i vår analys är att inte fokusera på ratings, som har sina fördelar men även sina uppenbara brister. För den som ändå är intresserad återfinns respektive bolags rating/skuggrating (enligt S&P-skalan) i bilaga. Den genomsnittliga ratingen är ca BB-, vilket är strax under sk investment grade. Investeringsstrategi och portföljanalys Investeringsportföljens strategi, avkastning och risk följer de planer som gjordes upp när vinstandelslånet emitterades hösten Under kvartalet har vi i princip analyserat i princip samtliga emissioner som förevarit i Norden inom det segment där vi rör oss. Detta innebär att vi även träffat företagsledningen i alla bolag där vi investerat, ofta i enskilda möten men ibland i presentationer för grupper på investerare. Londonbaserade emissioner tittar vi i princip bara på när de har en svensk bank involverad och när bolaget gör roadshowpresentation i Stockholm. De emissioner under kvartalet som mött våra investeringskriterier är Opus Group (svenskt börsnoterat bolag som driver bilbesiktningar i Sverige och USA), European Directories (driver gula sidorna i Finland, Österrike och Nederländerna) samt EWOS (norsk världsledare på laxfoder). Samtidigt har vi sålt Huhtamäki, Ramirent och en liten del av Millicom. Utöver att granska nyemissioner följer vi löpande kreditrisken i våra existerande innehav dels genom kvartalsrapporter och analyser dels genom att gå på investerarpresentationer etc när sådana erbjuds. Under kvartalet meddelade finska Outokumpo att dess huvudägare finska staten och Thyssen Krupp nått en överenskomelse som bla medförde en stor nyemission, ett nytt syndikerat lån, försäljning av vissa tillgångar och att finska staten (via sitt riskkapitalbolag Solidium) ökar sin ägarandel till ca 30%. Allt detta var mycket bra nyheter för oss långivare och medförde att obligationen nu handlas runt par. Det andra bolaget som vi följer extra väl är Orc Holding. Bolaget har en utmanande marknadssituation och handlas i marknaden runt 85% av nominellt, vilket vi inte riktigt förstår i ljuset av hur andra krediter handlas. Inte heller här tycker vi att det i dagsläget finns någon akut anledning till oro. Vi kommer att fortsätta titta på i princip alla emissioner som görs i Norden. Trots den utmanande marknadssituationen finns det möjlighet att hitta bra investeringar. Det kan exempelvis vara emissioner som pga sin storlek eller sina villkor inte passar alla investerare. Vi får även ett 3

4 bemötande hos bankerna som normalt är tillägnat väsentligt större investerare, vilket bl a ger oss bättre analysmöjligheter och ofta en god allokering vid övertecknade emissioner. Flera bedömare tror att de långa räntorna kommer att börja klättra långsamt uppåt, oavsett centralbankernas starka commitment till låga räntor. Skälen till detta finns främst i USA och stavas tillväxt och/eller centralbankens minskande stödköp av långa obligationer. Samtidigt finns det andra som tror på ett Japan-liknande scenario med en lång period av låga räntor och en stillasittande ekonomi. För egen del tror vi ingenting, utan nöjer oss med att GoodCause Invest är absolutavkastande och således ej speciellt känslig för marknadsräntorna. Med nu kända fakta är bedömningen att vi även kommande år kommer att uppnå målet på 5 % årlig avkastning. I bilaga återfinns hela investeringsportföljen. Den som vill ha ytterligare information eller som vill diskutera de olika innehaven är välkommen att höra av sig, på telefon eller mail. Under mars månad kommer årsredovisning att skickas ut, vilken då innehåller fullt reviderade siffror. Utbetalning av ränta för 2013 sker av Euroclear den 31 mars. Solna den 20 januari 2014 Johan Björklund 4

5 bilaga GoodCause Invest I AB Portföljsammanställning per den 31 december 2013 Belopp i mkr Bolag Branch Ffdat Kup Val Bel Eff ränta Rating % av total Stora Enso papper ,00% EUR 21,2 5,02% BB 10% SSAB stål ,63% SEK 20 4,65% BB+ 10% Consilium maritime ,71% SEK 20 6,71% B+ 10% Outokumpo stål ,88% EUR 16,8 6,50% B- 8% Millicom Int Cellular telekom ,125% SEK 17 5,125% BB+ 8% Solör Bioenergi A/S energi ,45% NOK 14 6,45% BB 7% SOBI läkemedel ,93% SEK 12,3 6,03% BB- 6% European Directories media ,25% EUR 11,6 7,25% B 6% Orc Software (Cidron Intr) mjukvara ,69% EUR 10,3 8,70% BB- 5% Studsvik energi ,83% SEK 10 4,83% BB- 5% Opus Group verkstad ,41% SEK 10 5,41% B+ 5% SAS AB transport ,00% SEK 9,9 9,25% B- 5% Tallink OY transport ,46% NOK 9 6,46% BB 4% West Air Express transport ,00% SEK 8 8,00% B+ 4% EWOS foder ,45% NOK 6,5 6,45% B 3% Kährs Holding golv ,42% SEK 5 8,42% B 2% Stena AB rederi mm ,13% EUR 4,8 6% BB 2% Kassa mm 0,3 0% Totalt mkr 206,7 6,51% BB- 100% Not Eff ränta - avser den effektiva ränta som investeringen ger baserat på den kurs som vi har investerat till Rating - avser bolagets officiella rating eller skuggrating enligt Standard&Poors skala 5

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för det första halvåret 2013 uppgår till 2,73%, motsvarande 5,46% på helårsbasis Fortsatt utmanande

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig DANSKE BANK KREDITBAROMETER, 13 APRIL 12 Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig Sedan förra mättillfället oktober har det övergripande indexmåttet för riket sjunkit tydligt från till 7. Danske

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2008 En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Av:

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats?

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Malin Hägg SLU, Department of Economics Thesis 568 Degree Thesis in Economics Uppsala,2009 C-level, 15 ECTS credits ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-568-SE

Läs mer