Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader"

Transkript

1 Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense

2 OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling III. EPC-processen från kontrakt till garanterade besparingar IV. Finansiering av EPC-projekt V. EPC-strategi 2

3 4. Finansiering av EPC-projekt Finansiering av energieffektiviseringsprojekt Följande finansieringsalternativ är tillgängliga för att finansiera energieffektiviseringsåtgärder Lån på kommersiella villkor och krediter (Kommuninvest, banker, etc.) Nationellt eller internationellt stödprogram Egen finansiering Energy Performance Contracting (EPC) 3

4 4. Finansiering av EPC-projekt Finansiering av EPC-projekt A. Tredjepartsfinansiering A.1 Leverantör ansvarar för krediten A.2 Beställare ansvarar för krediten B. Finansiering via leverantör finansiering via leverantörens interna medel och kan involvera användande av eget kapital eller finansiering via olika typer av lån/leasing C. Finansiering via beställare involverar finansiering via beställarens interna medel uppbackat av en energibesparingsgaranti från leverantören kan också kopplas till lån knutna till existerande investeringsbudget och -krediter

5 4. Finansiering av EPC-projekt A.1 Tredjepartsfinansiering /krediter leverantör Leverantören ansvarar för krediten möjliggör finansiering av EPC-projektet i eget namn bär hela risken för projektet Beställaren står inte för finansieringen

6 4. Finansiering av EPC-projekt A.1 Tredjepartsfinansiering /krediter leverantör Beställare Genomförande av åtgärder Garanti energibesparingar Betalning för tjänster Återbetalning investeringar Leverantör Beviljar lån Återbetalning lån Finansiär (bank) 6

7 4. Finansiering EPC-projekt A.2 Tredjepartsfinansiering/ kredit beställare Beställaren ansvarar för krediten tecknar ett avtal direkt med finansiären (t.ex. Kommuninvest eller bank) Leverantören garanterar den utlovade energibesparingen om den utlovade energibesparingen inte uppnås, måste leverantören ersätta beställaren för differensen mellan utlovade och uppnådda energibesparingar

8 4. Finansiering av EPC-projekt A.2 Tredjepartsfinansiering/ krediter beställare Beställare Genomförande åtgärder Garanti energibesparing Betalning för tjänster Beviljar lån Leverantör Återbetalning lån Finansiär (bank) Garanterar återbetalning 8

9 4. Finansiering EPC A.1+A.2 Tredjepartsfinansiering/ Kombinerade krediter Kombinerade krediter leverantören och beställaren ansvarar för krediten lämpligt för finansiering av EPC-projekt båda parter (leverantör och beställare) medverkar i att säkerställa finansieringen lyfter fram fördelarna och minskar nackdelarna med tidigare nämnda lösningar (A1 och A2) skapar grund för en närmre affärsrelation

10 4. Finansiering EPC Att välja finansiering Vilken finansieringsform som är mest lämplig beror på en rad faktorer : villkor för olika finansieringsformer; leverantörens och beställarens kreditvärdighet; tillgängliga finansieringskällor för beställare och leverantör; det aktuella projektets lönsamhet 10

11 4. Finansiering EPC Finansiering avancerade EPC-marknader I Sverige är det vanligast med finansiering via beställaren - 90% av alla projekt finansieras via beställaren 11

12 4. Finansiering EPC Struktur projektfinansiering (1) Energikostnader besparing kostnad leverantör investering energikostnad före under efter kontraktsperiod 12

13 4. Finansiering EPC Struktur projektfinansiering (2) Fördelning besparingar Beställarens andel besparing Leverantörens andel besparing Leverantörens projektkostnader (kreditgaranti Investeringar vilka täcks av minskade driftskostnader (betalning kredit) under 13

14 4. Finansiering EPC Finansiell data Finansiell data: Driftskostnader Bränslekostnader Investeringskostnader Courtage Kostnader reparationer/underhåll/ersätta Livscykelkostnader Moms kopplat till överförande av äganderätt

15 4. Finansiering EPC Finansiella risker I samband med kontakter med finansiella institutioner så tänk på följande: Banker har vanligtvis inga egna energiexperter Banker är intresserade av besparingarna, eftersom detta är grunden för återbetalningsförmågan Fokusera på följande: De viktigaste finansieringskällorna Tillgängliga garantier Finansiella villkor Kontraktsvillkor Riskklassificering 15

16 4. Finansering EPC EPC i kombination med byggprojekt (1) Två typer av energieffektiviseringsåtgärder kan genomföras i byggnader: byggåtgärder (isolering, ersätta fönster) återbetalningstiden är åtminstone 15 år; i de flesta fall längre (investeringen kan inte återbetalas endast via minskande driftskostnader) möjliga att medfinansiera via stödprogram + ytterligare resurser, t.ex. egna medel, banklån eller liknande tekniska åtgärder (förnya energisystemen) återbetalningstiden är vanligen 4-8 år (investeringarna kan vanligen återbetalas till fullo via minskande driftskostnader) lämpliga för EPC

17 4. Finansiering EPC EPC i kombination med byggprojekt (2) Isolering är inte tillräckligt för att säkerställa optimal volym för energi- och kostnadsbesparingar Optimal lösning: isoleringsåtgärder bör kompletteras med uppgradering (teknisk) av värme- och energisystemen Det är möjligt att kombinera byggnadsåtgärder och tekniska åtgärder

18 4. Finansiering EPC EPC i kombination med byggprojekt (3) Synergieffekter: att förbättra byggkonstruktionen innebär mindre behov av investeringar i underhåll simultan renovering och optimering kräver avancerad koordinering möjliga besparingar vad gäller finansiella kostnader, d.v.s. lägre räntekostnader möjlighet att låta EPC-leverantören kontrollera kvaliteten på utrustningen som byggentreprenören installerat

19 4. Finansiering EPC EPC i kombination med byggprojekt (4) byggåtgärder endast byggnadsägaren som kan erhålla bidrag för åtgärder, inte leverantören behöver medfinansiering tekniska åtgärder garanterade besparingar täcker investeringskostnaderna om besparingarna överträffar investeringskostnaderna för de tekniska åtgärderna, kan besparingarna delvis täcka investeringar i isolering

20 Grundläggande om EPC Traditionella lösningar & EPC Endast mycket lönsamma lösningar En byggnad åt gången Flera kontrakt - fastighetsägaren ansvarar för koordinering Anbud med lägsta pris vinner kontraktet Utbildning av personal beställarens ansvar Projektet avslutat efter slutinspektion Åtgärdspaket Vanligen flera byggnader samtidigt Ett kontrakt ( Inklusive allt )- leverantören tar stort ansvar Anbudet med bäst kompetens, referenser och mesta energibesparing vinner kontraktet Utbildning är en del av projektet Projektet är avslutat när investeringen är återbetald effektiva byggnader effektiv komfort 20

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Energieffektivisering med hjälp av energitjänster. Onsdag 4 februari 2015

Energieffektivisering med hjälp av energitjänster. Onsdag 4 februari 2015 Energieffektivisering med hjälp av energitjänster Onsdag 4 februari 2015 Transparense Transparent and Energy Services Främja marknaden för energitjänster (särskilt avtal om energiprestanda) Finansieras

Läs mer

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Samverkan och samordning Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Februari 2015 1 Inledning... 3 2 Renoveringsprocessen från förberedelse till utvärdering...

Läs mer

PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter

PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter 17-136/10 1 PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter 7 oktober 2010 17-136/10 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Internationell utblick... 4 2.1 Några exempel

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Minska kostnaderna: öka bekvämligheten!

Minska kostnaderna: öka bekvämligheten! Minska kostnaderna: öka bekvämligheten! genom upphandling av energieffektiv belysning till offentliga byggnader Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 1 Det lönar sig att förändra sin

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Privat, företaget eller bådadera?

Privat, företaget eller bådadera? Räkna hem. Privat, företaget eller bådadera? Audi Finansiering; så här fungerar det. Vorsprung durch Technik innebär, förutom själva bilarna, att Audi även erbjuder sofistikerade ekonomiska lösningar som

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter. www.eumayors.eu 1

INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter. www.eumayors.eu 1 INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter www.eumayors.eu 1 INNEHÅLLSFÖR TECKNING MISSA INGA FINANSIERINGSMÖJLIGHETER 1. LOKALA MYNDIGHETERS EGNA MEDEL 2. OFFENTLIG-PRIVAT

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer