Energieffektivisering i småhus Johan Heier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering i småhus Johan Heier"

Transkript

1 Energieffektivisering i småhus Johan Heier Högskolan Dalarna/EMC/ByggDialog Dalarna

2 Innehåll Inledning Dalarna 50% energieffektivisering till 2050? - Presentation av Philipp Weiss arbete ByggDialog Dalarnas arbete med småhus Typiska småhus BELOK S

3 Inledning Energi- och klimatstrategi i Dalarna: Minska energianvändningen i bebyggelsen med 25% till 2020 och 50% till 2050 (jämfört med 2005) (Permanentbebodda)Småhus en betydande del av bebyggelsen (59% av uppvärmda arean i Dalarna) 80% av dessa är byggda före 1981 Väldigt låg nybyggnadstakt = Vi måste fokusera på våra befintliga småhus!

4 Potential för energibesparing? Simulering av 8 typhus

5 Potential för energibesparing? Simulering av 8 typhus Ett antal scenarier för energibesparing som: ska vara ekonomiskt rimliga, ska vara tekniskt genomförbara med dagens teknik, inte ska förvanska husens yttre utseende.

6 Potential för energibesparing? Simulering av 8 typhus Ett antal scenarier för energibesparing

7 Resultat Energibesapringspotential på länsnivå (viktat efter andelen av de olika typhusen)

8 Resultat Kostnad för energibesparingsåtgärderna i kr per sparad kwh Total energirenoveringskostnad på länsnivå: 3,6 miljarder kr (56000 kr per byggnad)

9 Resultat Temperaturstyrning har hög besparingspotential och låg kostnad Fönsterbyten har relativt låg besparingspotential samt hög kostnad Tilläggsisolering av vindsutrymmen har störst potential i äldre hus med sämre isolering Några av de viktigaste förenklingarna/antagandena: Simuleringsmodellen idealiserad i flera avseenden Alla hus är i sina orginaltillstånd En stor andel av dessa hus har i verkligheten någon form av värmepump (lägre andel köpt energi vilket försvårar kostnadsbesparing)

10 Rekyleffekten Problem: Den faktiska energibesparingen blir ofta betydligt lägre!

11 Rekyleffekten är ibland avsevärd! Detta är viktigt att ha i åtanke vid energieffektivisering.

12 Energieffektiviseringsgapet energieffektivisering styrs av mer än ekonomi Sociala och politiska faktorer Attityd, normer och värderingar Personlig förmåga, engagemang Vanor och rutiner Den mänskliga faktorn Källa: flickr, Pawel Loj mind the gap CC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

13 Fallstudier

14 Fallstudier Olika angreppssätt för att radikalt minska energibehovet Finnängen: Minskad värmelast med 50%, djuprenovering (kostnadsintensiv) Hälsingbo: Minskad värmelast 72%, varsam renovering samt stort fokus på beteende och energianvändning

15 Sammanfattning Stor uppmärksamhet måste riktas mot befintliga småhus för att nå halveringsmål Det finns teknisk besparingspotential kring 30% bland de befintliga småhusen som skulle kunna uppnås på kort sikt och till en överkomlig kostnad. I verkligheten uppnås dock inte denna potential på grund av den så kallade rekyleffekten. Rekyleffekten måste räknas in i åtgärdsprogram om energibesparingsmålet ska kunna uppnås. Även besparingar kring 50% eller mer kan uppnås under relativt kort tid, vare sig husägarna har tillgång till kapital eller ej, men utmaningen är att få människor att prioritera energibesparingsåtgärder över andra saker i sina liv.

16 Arbete inom ByggDialog Dalarna Arbetar tillsammans med bl.a. Högskolan Dalarna/EMC i Lågan-projekt Typiska småhus BELOK S

17 Typiska småhus

18 Att ta fram lämpliga småhus Energi- och klimatrådgivarna i länet har involverats EKR har tagit fram förslag på möjliga småhus Projektgruppen (ByggDialog Dalarna/Högskolan Dalarna) valde ut lämpliga/typiska småhus från olika årtionden (helst orenoverade eller med väl dokumenterade renoveringar) 11 hus valdes ut för mätningar

19 Vad görs i projektet? Konstruktionsbeskrivning (relevanta särdrag till byggteknik/byggtillfälle) Termofotografering Täthetsprovning Typiska samband/problemområden? Energi- och klimatrådgivare som går en endagskurs i termofotografering/täthetsprovning på Högskolan Dalarna

20 Typhus - sammanställning

21 Termofotografering

22

23

24

25 Sammanfattning Byggnader med torpargrund eller krypgrund samt träfasad har mer otätheter oavsett byggår Ålder har påverkat byggnadernas isoleringsmängd men inte tätheten Behovet att köpa energi varierar stort med faktorer som värmekälla samt boendevanor Det är vanligt med otätheter i vinklar mellan yttervägg och tak, mellanbjälklag och golv

26 Typiska småhus några tips på enkla åtgärder Se över tätningslister runt fönster och dörrar (kanske speciellt vindsluckor samt innerdörrar mot kalla utrymmen som källare eller kattvindar). Eventuellt komplettera dörrar med isolering där det behövs. I äldre hus där man tidigare haft panna kan väggventiler stängas igen och istället kan luftavfuktare användas (i torkrum) I samband med annan renovering, täta i skarvar och hörn vägg/tak/golv

27 BELOK S(måhus) Ursprungligen BELOK Totalprojekt (kommersiella byggnader) En metod för att övertyga ekonomer Visa att hela åtgärdspaket kan uppfylla avkastningskrav Kan komma betydligt längre med energieffektivisering än enskilda åtgärder Nytt styrsystem för värme Byte av belysning Isolering av yttervägg

28 Hur går man till väga med BELOK? 1. Noggrann teknisk analys av byggnaden 2. Identifierar energieffektiviseringsåtgärder 3. Åtgärdsplan med ett möjligt åtgärdspaket (inklusive kostnader) 4. Allt läggs in i en ekonomisk modell, där investeringskostnader vägs mot minskad energiförbrukning på lång sikt 5. Åtgärderna visas i lönsamhetsordning, tills paketet nått gränsen för lönsamhet

29 Exempel: Energieffektivisering genom enskilda åtgärder Lönsamhetskrav: internränta över 7% Åtgärderna Ombyggnad av fastighetsbelysning samt Värmesystemet renoveras uppfyller kravet, dock inte Ventilationsaggregatet byts Resultat: Årlig besparing av 295 MWh el+värme

30 Exempel: Energieffektivisering genom BELOK totalprojekt Åtgärderna ordnas i ordning efter lönsamhet. Slutpunkten visar paketets totala internränta. Som paket kan alla tre åtgärder utföras inom lönsamhetskravet den något mindre lönsamma åtgärden hjälps upp av de 2 andra! Resultat: Årlig besparing av 583 MWh el+värme (mot 295 MWh)

31 Fortsatt arbete Har valt ut 4 småhus för djupare energianalys Möjliga åtgärder ska kombineras och simuleras för att implementeras i BELOK Diskussion med bank kring finansiering för energirenovering

32 Tack för er uppmärksamhet! Johan Heier, Högskolan Dalarna Energi- och miljökompetenscentrum, EMC Byggdialog Dalarna

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Energikrav för NäraNollEnergibyggnader

Energikrav för NäraNollEnergibyggnader Energikrav för NäraNollEnergibyggnader Tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser Komplettering Beställd av: Dag Lundblad Energimyndigheten Genomförd av: Peter Filipsson Catrin Heincke Per-Erik Nilsson

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Rapport för Energideklaration

Rapport för Energideklaration ! Rapport för Energideklaration Datum för besiktning: 2014-12-11 Fastighetsbeteckning: Växjö 7:31 Adress/ort: Besiktningsman på plats: Företag/ackreditering: Hagavik 18-19, Växjö Emil Deleuran Besiktningsbolaget

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering Näringsdepartementet 2015-05-12 103 33 Stockholm Anders.lonnberg@regeringskansliet.se Mattias.persson@regeringskansliet.se Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Läs mer

Miljarder skäl att spara!

Miljarder skäl att spara! Miljarder skäl att spara! Energimålen kan nås med lönsamhet i kommunernas, landstingens och allmännyttans fastigheter Värme och el i kommunernas, landstingens och allmännyttans fastigheter GWh/år 30 000

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Ett grönt och skönt MTG

Ett grönt och skönt MTG MTG kommuner i samarbete Ett grönt och skönt MTG Energieffektiviseringsstrategi Strategin för energieffektivisering omfattar Mariestads Töreboda och Gullspångs kommun (MTG), Mariehus, Törebodabostäder

Läs mer

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid.

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid. VI HAR INGET VAL DAGS ATT AGERA NU! Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. Om detta inte sker om kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer