Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april"

Transkript

1 Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge Vi har tuffa energimål att klara; år % och år % Oljekris Energianvändning SBN BBR 1 kwh/m BBR19 1 jan 2013 Skärpta energikrav för nya hus och för ombyggnad 2 Energianvändning i typiskt flerfamiljshus byggt före 1980 ca 185 kwh/m 2 varav 125 Radiatorvärme 40 Varmvatten 20 Fastighetsel 35 Hushållsel 1

2 Hur börjar man energitänket? Vilka åtgärder ska man välja? Tilläggsisolera tak eller väggar"? Injustera värmesystemet"? Byta fönster eller täta"? Byta fläktar eller köpa värmepump..? Byta termostatventiler eller åtgärda belysningen"? Inte nog med det6 Konsekvenser på inneklimat och fukt Hur är det med radon, legionella"? Finns det bevarandekrav? Vad värderar de boende? Hur er underhållsplanen ut? Finns den? mm Hus byggda före 1975 har låg isoleringsstandard Isolering i väggar Då ca 10 cm isolering Idag ca 25 cm isolering Isolering i tak Då ca 15 cm isolering Idag ca 40 cm isolering Ändring/ombyggnad av en vägg vad säger BBR? Kravet i BBR är 0,18 W/K,m 2 vad innebär det? Typiskt konstruktion under sent 60-tal U-värde ca 0,5 W/K,m 2 Behöver tilläggsisoleras med ca 20 cm för att komma ner i 0,18 W/K,m 2 2

3 Ändring av en vägg vad är viktigt att tänka på? Lönsamhetsberäkna flera isolertjocklekar, testa 50 mm, 100 osv Glöm inte att räkna på köldbryggorna Anlita en fuktexpertvid invändig isolering En arkitekt och/eller antikvarie kan behöva anlitas Rumstemperaturenkan oftast sänkas U=0,97 U=0,53 U=0,34 Ändring av vindsbjälklag enligt BBR ner till minst U-värde 0,13 Typisk 50-tal konstruktion med betong, kutterspån och koksaska U-värde ca 0,5 W/K,m 2 Krävs ca 300 cm tilläggsisolering för att komma ner i 0,13 W/K,m 2 Fönster före 1975 och nu Sveriges vanligaste fönster har ett U- värde på ca 3 W/m 2 K Jämför med de bästa idag på 0,8 W/m 2 K 3

4 Byte av fönster vad säger BBR? Minst 1,2 W/K,m 2 bra eller dåligt? Vad gör ett fönster mer energieffektivt: Lågemissionsskikt Gasfyllnad, argon eller krypton Kan vara idé att uppgradera befintliga fönster t ex kan en glasruta kan bytas ut mot isolerrutor eller mot ruta med lågemissionsskikt 6mycket att tänka på vid fönsterbyte Är 1,2 optimalt kanske 1,0"? Gäller U-värdet för hela konstruktionen eller bara glasdelen? Är dagsljustransmittansen tillräcklig? Kontrollera fasadförändring mot varsamhetskrav Yttre kondens kan bildas Ersätt tidigare avsiktliga springer med ventiler Ljudklimatet påverkas Risken för övertemperatur vår, sommar och höst. Trä eller aluminium? Dagsljuskvaliteten? Dagsljuset påverkas av fönsterglasets kvalitet Dagsljustransmittans 78% och 48% 12 4

5 De flesta husen byggda före 1975 ventileras med självdrag eller frånluftssystem + 25ºC Inga S-system har återvinning och ytterst få F-system Värmeåtervinning sänker energibehovet mest men vilket system är bäst? Frånluft Frånluft med värmepump Ett FTX-aggregat i varje lgh Gemensam FTX Det kostar att sköta filterbyte och rengöra? Filter måste bytas minst två gånger per år i annat fall fungerar inte återvinningen och besparingen uteblir. 5

6 Lägenhetsvis mätning av varmvatten också normal kostnadseffektivt och rättvist Varje mätare läses av automatiskt en gång i månaden Avräkning sker en eller två gånger om året De boende betalar för sin förbrukning - precis som i en villa. Små och stora energiåtgärder i ett konventionellt flerbostadshus. Vilken sparar mest och minst? Täta -5 kwh/m 2 A temp Bättre fönster -30 Tilläggsisolering av vind -5 Tilläggsisolering fasad -5 Värmeåtervinning av venluft -30 Injustera värmesystemet -5 Lägenhetsvis mätning och deb av varmvatten -10 Solfångare -10 Små och stora energiåtgärder i ett konventionellt flerbostadshus. Räknat per åtgärd Bättre fönster -30 kwh/m 2 A temp Värmeåtervinning av ventluft -30 Lägenhetsvis mätning och deb av varmvatten -10 Solfångare -10 Täta -5 Tilläggsisolering av vind -5 Tilläggsisolering yttervägg -5 Injustera -5 Tänk på att det inte går att addera rakt av åtgärderna påverkar varandra, men grovt stämmer tabellen 6

7 Hur många åtgärder har man råd med? Lufttäta 100 kkr kwh Tilläggsisolera vinden 50 kkr kwh Nya fönster 1200 kkr kwh Ventilation med återvinning 1250 kkr kwh Lurigt att räkna energibesparing T ex gäller inte vanliga räknelagar för hus: Täta -8 kwh/m 2 A temp Byta eller tilläggsisolera fönster - 25 Tilläggsisolera takbjälklaget - 5 Sänka inomhustemperaturen är en glädjekalkyl Åtgärderna motverkar varandra till viss del - 42 är rätträknat Går inte att räkna för hand varken i bostäder eller i lokalbyggnader 7

8 Lurigt att beräkna kostnader Vilka kostnader ska ingå i energikalkylen? Kostnad för fönsterbyte, hela eller bara energimässiga förbättringen? Byggnadsställning kan användas för mer än en åtgärd Ställkostnaden för att störa/flytta brukarna Nya eller större schakt minskar årlig hyresintäkt Ombyggnad till FTX-system minskar värmeeffektbehovet kraftigt i rummen. Invändig tilläggsisolering av väggarna minskar årliga hyresintäkter Värmepumpar och våvbehöver skötas ger årlig underhållskostnad Osv! Kostnaden för varje åtgärdspaket måste beräknas noga En bra underhållsplan är guld värd! 8

9 Lönsamhetsmetod måste bestämmas inför investeringsbeslut Valet kan få avgörande betydelse för vilka åtgärder som väljs. Pay-off LCC Beräkning av avkastning Lönar det sig att byta fönster? Undersökning av fönster med från U- värde 3,0 till 1,1 W/m 2,K Merkostnad Energibesparing Energipris kkr kwh/år 0,80 kr/kwh Undvik pay-offmetoden, den vilseleder vid stora åtgärder Undersökning av fönster med U-värde 1.4 istället för 2.8 W/m 2 K Kostnad kr Driftbesparing kr/år Pay-offtid = 16 år OLÖNSAM! Fönsters livslängd är ca 30 år felet är att man glömmer besparingen mellan år 16 och 30! 9

10 Vad säger LCC-analysen om bättre fönster? Ytterligare uppgifter behövs: Fönstrens förväntade brukstid 30 år Årlig energiprisökning (exkl inflation) 2 % Kalkylränta (exkl inflation) 4% Energiprisökningen har varit och är fortfarande ständigt ökande Brukstider Elprisutvecklingen från 1996 (SCB) 250 Lägenhet Villa utan elvärme Villa med elvärme LCC tar hänsyn till alla kostnader under byggnadsdelens livslängd LCC = merkostnad sparad energi * energipris * nusummefaktor i kr Från tabell per år kr/kwh Så länge LCC<0 är åtgärden lönsam. LCC är mer rättvis än pay-off för byggdelar som har så lång livslängd 10

11 Tabell för nusummefaktor Kalkylräntan - energiprisökning Kalkylränta är 4 % och energiprisökning är 2 % (utöver inflation) Vad säger LCC-analysen om bättre fönster? Fönstrens förväntade brukstid 30 år Årlig energiprisökning (exkl inflation) 2 % Kalkylränta (exkl inflation) 4% LCC = Merkostnad sparad energi * energipris * nusummefaktor LCC = * 0,8 * 22,4 LCC = kr LCC-analysen säger LÖNSAMT att byta fönster! Hur många åtgärder har man råd med? Varmvattenmätning 200 kkr kwh Tilläggsisolera vinden 50 kkr kwh Nya fönster 1200 kkr kwh Ventilation med återvinning 1250 kkr kwh 11

12 Varje åtgärds avkastning Varmvattenmätning Tilläggsisolera vinden Nya fönster Ny ventilation med återvinning Årlig besparing, kkr r =15% 10% 8% r =5% r =4% r =2% Investering kkr Med internräntemetoden blir besparing av åtgärdspaket begripligt Varmvattenmäting Tilläggsisolera vinden Nya fönster Ny ventilation med återvinning Årlig besparing, kkr r =15% 10% 8% r =5% r =4% r =2% Investering kkr Här blev t o m solfångaren lönsam! 20% 15% 10% 8% 400 Livslängd 25 år 300 Årlig besparing kkr/år 200 Solfångare Återvinning 100 Fönsterbyte Tätning, vv-mätning, tilläggsisolering av vind Investering kkr 12

13 Fönsterbyte är lönsamt/olönsamberoende på lönsamhetsmetod! Pay-offtid blir 16 år LCC blir kr Avkastningsmetoden olönsamt lönsamt olönsamt som ensam åtgärd lönsamt i paket Om flera fastigheter behöver byggas om och under flera år ska ordningen planeras noga! 5 miljoner E A F D B G I J C H Energibesparing i första huset används för åtgärder i nästa En investeringsinsats räcker till åtgärder i många hus! Om man planerar lite fiffigt kan ökar möjligheterna att få ekonomi i ombyggnaden, kanske inte självfinansierande men ändå Summa summarum Var försiktig vid beräkning av energibesparing och kostnader Ta ett helhetsgrepp och gör en grundlig analys, fler åtgärder kan bli lönsamma när man ändå är igång! Utnyttja flera lönsamhetsmetoder hitta en som både energipersonal, förvaltaren, ekonomen och beslutsfattarna accepterar 13

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas

Fönsterrenovering med energiglas Fönsterrenovering med energiglas Om ni funderar på att åtgärda fönstren Bättre ekonomi Bättre inneklimat Minskad energianvän Smart renoverin Energiglas Energieffektivisering med många trumf på hand Värt

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Rapport för Energideklaration

Rapport för Energideklaration ! Rapport för Energideklaration Datum för besiktning: 2014-12-11 Fastighetsbeteckning: Växjö 7:31 Adress/ort: Besiktningsman på plats: Företag/ackreditering: Hagavik 18-19, Växjö Emil Deleuran Besiktningsbolaget

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar Nora, Örebro, Karlskoga, Askersund och Kumla november 2013 Kristina Landfors WSP Environmental Tel: 010-722 56 97 Mål Kvällens program Energismart villaägare

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer