Energirenovering av miljonprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energirenovering av miljonprogrammet"

Transkript

1 Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann

2 Bakgrundsfakta Byggdes st lgh under miljonprogramsåren Ca st av dessa behöver renoveras inom 10 åren Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 2

3 Några utmaningar Byggteknik Hållbarhet - Energi m.m. Fastighetsägaren Hyresgästen Socialt strukturellt - Planlösning & lgh-fördelning Bevarandekrav Företagsekonomiska ramar Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 3

4 Vad händer nu? 1. Allmännyttan säljer ut stora delar av miljonprogrammet 2. Privat sektor genomför projekt på affärsmässiga grunder 3. Hyresgästen får kraftigt höjda hyror Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 4

5 Fastighetsekonomiska utmaningar Fastighetsägarens perspektiv Nuvärde/Diskontering jmf kvartalsekonomi Energiprisökning Avkastningskrav Nedskrivningsbehov Fonderingar Fastighetsvärde kontra investeringskostnad Hyreshöjande + besparingar (energi + UH) Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 5

6 We are the Architects of Efficiency TM Energirenovering Light-renovering givet att byggnaden skall stå kvar i ytterligare år. Industri Förnyelse av: Tekniska installationer Klimatskal Inomhusmiljö Energi & Infrastruktur Fastigheter Bostäder IT & nätverk Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 6

7 Konceptet Energirenovering Investering/Underhåll Fokusområden: 1. Affärsmässig hållbarhet 2. Förbättrat driftnetto 3. Renovera endast det som behövs 4. Förbättrat inneklimat kr/m kr/m 2 ~ kr/m kr/m 2 Energirenovering Nybyggnation Totalrenovering Energiprojekt Förnyelsegrad Hur ser kalkylen ut? Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 7

8 Exempel 1 Fastigheten: Antal lgh: 72 Atemp: 6341 m2 (BOA: 5073 m2) Byggnadsår: 1970 Fjv och VV: 142 kwh/m2 Fastighetsel: 21 kwh/m2 Tappkallvatten: 1,9 m3/m2 Projektomfattning: Installation av IMD Renovering badrum Byte av el i lägenheterna Byte av fönster och balkongdörrar Installation frånluftsvärmepumpar, byte frånluftsfläktar, ventilationsinjustering och kanalrensning Byte av FJV-central, expansionskärl. Radiatorer i lgh inkl. badrum, värmeinjustering Installation av temperaturgivare Belysningsåtgärder Investeringsberäkning: Byte av stammar Totalkostnad 41 Mkr (8 100 kr/m 2 BOA) Styråtgärder Energibesparing/år 65 kr/m 2 (43 %) Hyreshöjning 128 kr/m 2 (15 % ) Underhållsbesparing/år 42 kr/m 2 Avkastning (~besp/inv.) 2,8 % (jfr avkastningskrav 5-7 %) Nettonuvärde (30 år, 5 % kalkylränta) - 14 Mkr + restvärde 8 Mkr = - 6 Mkr Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 8

9 Exempel 1 (forts) - avkastning per åtgärd Årlig besparing och intäktsökning (Tkr/år) Investering (Tkr) Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 9

10 Exempel 1 (forts.) alternativ omfattning Om även fasader åtgärdas: Ca 50 % energibesparing Totalkostnad 60 Mkr kr/m2 Avkastning ~2 % Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 10

11 Exempel 2 Fastigheten: Antal lgh: 52 Atemp: m2 (BOA: m2) Byggnadsår: 1968 Fjärrvärme: 192 kwh /m2 Fastighetsel: 19 kwh/m2 Vatten: - m3/m2 Behov och föreslagna åtgärder: Byte av fönster Fasadisolering FTX-ventilation, kanalrensning och ventilationsinjustering Nya balkongfronter Kompletterande uppkoppling av FTX-aggregat och ny shunt Byte av yttertak Byte pump, ny shunt, byte stamregleringsventiler, värmeinjustering Relining av köksstammar Renovering av balkonger Reparation av loftgångar inkl. inglasning Investeringsberäkning: Projektomfattning kr/m 2 IMD av KV och VV Energibesparing 75 kr/m 2 (56 %) Byte av lägenhetsdörrar Hyreshöjning 38 kr/m 2 (4 %) Byte belysning i hiss Byte till avfuktare i torkrum Underhållsbesparing 12 kr/m 2 Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 11

12 Exempel 3 Fastigheten: Antal lgh: 153 Antal lokaler: 12 Atemp: m2 (BOA: m2) Byggnadsår: 1975 Fjärrvärme: Fastighetsel: Vatten: 129 kwh/m2 18 kwh/m2 1,3 m3/ m2 Behov och föreslagna åtgärder: Tilläggsisolering av vind Elektronisk bokning av tvättstuga och bastu Frånluftsvärmepump Byte av fönster och balkongdörrar samt drevning Värmeinjustering, 2 shuntgrupper, expansionskärl samt komplettering isolering värmestammar samt byte av luftvärme i trapphus Stambyte, renovering badrum inkl. vattenspar mm (stora besparingar vad gäller UH) Belysningsåtgärder Installation av IMD Renovering av balkonger Styråtgärder Ventilationsinjustering Investeringsberäkning: Projektomfattning kr/m 2 Energibesparing 36 kr/m 2 (50 %) Hyreshöjning 100 kr/m 2 (10 %) Underhållsbesparing 52 kr/m 2 Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 12

13 Exempel 4 Fastigheten: Antal lgh: 48 Atemp: 4784m2 (BOA: ca 3141m2) Byggnadsår: 1969 Fjärrvärme: 94 kwh/m2 Fastighetsel: 4,7 kwh/m2 Vatten: 1,1m3/m2 Behov och föreslagna åtgärder: Installation FTX-ventilation Fönsteråtgärder samt nya lägenhetsdörrar Belysningsåtgärder Nytt tätskikt på tak inklusive ny sarg Invändig tätning av lister mot yttervägg Styråtgärder Installation av shuntgrupp, OTC och optimering Vattensparlatorer samt IMD Investeringsberäkning: Projektomfattning kr/m 2 Energibesparing 35 kr/m 2 (45 %) Hyreshöjning 26 kr/m 2 (3 %) Underhållsbesparing 26 kr/m 2 Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 13

14 Exempel 5 Fastigheten: Antal lgh: 70 (2 tvättstugor) Atemp: 7 779m2 (BOA: 4025m2 LOA: 2201m2) Byggnadsår: Fjärrvärme: 111 kwh /m2 El: 58 kwh/m2 (Fastighetsel, hushållsel och lokalel) Vatten: 0,7 m3/m2 Behov och föreslagna åtgärder: Byte av fläktinsatser för garageaggregat Installation av shuntgrupper samt byte av termostater och radiatorventiler Styr: uppkoppling samt styr för nya shuntar och garageagreggat Tilläggsisolering av vind Hus A (av 3 hus) Installation av rumsgivare för 4 lägenheter IMD för hushållsel och lokalel Byte av fasadbelysning vid portar Investeringsberäkning: Projektomfattning 281 kr/m 2 Energibesparing 20 kr/m 2 (23 %) Hyreshöjning 0 kr/m 2 (0 %) Underhållsbesparing 29 kr/m 2 Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 14

15 Möjliga lösningar för att nå lönsamhet Höjda hyror Avdragbar moms Räntebidrag/-avdrag Rot avdragen jmf småhus privat Fonderingar Ger: 1) Ökad avkastning på investering 2) Lägre nödvändiga hyreshöjningar Medför: 1) Hyresgäster som kan bo kvar 2) Glada fastighetsägare som ökar renoveringstakten 3) Staten backar upp Utnyttja stark ekonomi Differentierade avkastningskrav Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 15

16 Slutsatser Stora hyresökningar måste till för att få upp lönsamheten Ofta ca 50 % givet lönsamhetskrav om + 5 % Det går att halvera energianvändningen Ekonomiska styrmedel behövs Vilka är alternativen? Fastighetsägaren: Rivning + nybyggnation alt sälja vidare? Hyresgästen: fördubblade boendekostnader? Ny bostad hyra ca 1800 kr/m2 vs nyrenoverad ca 1200 kr/m2 vs status quo ca kr/m2 Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 16

17 Kontaktuppgifter Affärsutvecklingschef, Charlie Timmermann Tel: Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 17

18 Schneider Electric - Energy & Sustainability Services 18

Rekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Objektrapport för Eksta, Kv. Apelsinen Etapp 1 Rosengatan 1-23 Utarbetad av Per

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS Miljonprogrammet - Riva eller renovera En långsiktig ekonomisk jämförelse av åtgärder för en miljonprogramsbyggnad Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGICENTRUM 104 20 Stockholm Energicentrum vid Miljöförvaltningen Stockholm Stad Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar Slutrapport 15 februari 2012 ÅF Infrastructure AB Karin

Läs mer

Renovering av miljonprogrammet

Renovering av miljonprogrammet Renovering av miljonprogrammet Ur ett ägarperspektiv Renovation of the Miljonprogrammet From an ownership perspective Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Marc Benjaro Pedram Adjamloo NCC Construction

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Energieffektivt byggande i praktiken

Energieffektivt byggande i praktiken Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas

Fönsterrenovering med energiglas Fönsterrenovering med energiglas Om ni funderar på att åtgärda fönstren Bättre ekonomi Bättre inneklimat Minskad energianvän Smart renoverin Energiglas Energieffektivisering med många trumf på hand Värt

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG 2010 Medlem i branschorganisation Swetic BRF Tussmötet 1 ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG ENERGIDEKLARATION Besiktningsman Dominique Grubestedt 2010-05-04 Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas

Läs mer

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras?

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Rundabordssamtal på Global utmaning 2013-01- 25 Deltagare Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen Karin Byman, ÅF Hans

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Budget och Underhållsplan

Budget och Underhållsplan Budget och Underhållsplan för Brf Västergård 1 Räkenskapsåret 2015 Om redovisning enligt K2- regeln och budgetens roll Under 2014 trädde en ny normgivning för ekonomisk redovisning (ett så kallat K- regelverk)

Läs mer

Fastighetsbeskrivning avseende Rutvik 14:74

Fastighetsbeskrivning avseende Rutvik 14:74 LULEÅ KOMMUN 1 (4) Stadsbyggnadskontoret Mark- och exploateringsavdelningen Fastighetsbeskrivning avseende Rutvik 14:74 Luleå kommun säljer via öppen budgivning fastigheten Rutvik 14:74. Fastigheten är

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 67:15 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-15 Byggnadens adress: RANGELTORPSGATAN 29 41269 GÖTEBORG Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer