Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde"

Transkript

1 Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet

2 Energieffektivisering HFAB kwh/m2 120 kwh/m2 75 kwh/m % HFAB % SABO/HFAB % HFAB % HK 114 HFAB kWh/m2

3 Maratonvägen 579 lgh Den nya tidens hyresrätt Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet

4 Maratonvägen Ett miljonprogramsområde i Halmstad 21 huskroppar med totalt 579 lägenheter Renovering av 9 hus, etapp 1 Resultat avseende energi - inneklimat - radon Renovering av hus 17, etapp 2 Erfarenheter från renovering med FTX Renovering av resterande 11 hus, etapp 3 Pågår

5 Maratonvägen Hästen Etapp 1 Halmstads Fastighets AB Etapp lägenheter Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet

6 Maratonvägen Hästen Etapp 1 Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet 1 fjv-uc erätts av 7 mindre fjv-uc Ny frånluftsventilation (F+FVP). Nytt tak. Fasader repareras&tätas. Fönster och balkongdörrar byts ut. Tilluftsventiler ovan fönster.

7 Maratonvägen Hästen Etapp 1 Balkonger med betongräcken breddas och glasas in. Övriga balkonger renoveras. Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet

8 Maratonvägen Hästen Etapp 1 Entréer och trapphus förnyas. El och tele förbättras. Ökad säkerhet och trygghet. Tvättstugor renoveras Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet

9 Maratonvägen Hästen Etapp 1 Nya fönster och balkongdörr. Isolering bröstning Säkerhetsdörr till alla lägenheter Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Frånluftskåpa ansluts till ny frånluftsventilation.

10 Resultat energiförbrukning Hästen hus Kv Hästen hus år =149 kwh/m2 A-temp Kv Hästen hus år =120 kwh/m2 A-temp Kv Hästen hus år =105 kwh/m2 A-temp Kv Hästen hus år = 97 kwh/m2 A-temp Kv Hästen hus år 2013 (prognos) 86+8= 94 kwh/m2 A-temp OBSERVERA I Kv Hästen återvinns värme ur frånluften i endast 5 huskroppar av totalt 10 Frånluftsvärmepumparna var i full drift 1 mars 2011 och hus 17 med FTX togs i drift 1 oktober 2011

11 Resultat energiförbrukning Hästen hus 21, GRADDAGS KORR FÖRBRUKNING FÖRE OMBYGGNAD I MWH Mar10-Feb11 594MWh fjv+14mwh vp-el+33mwh fast.el = 641MWh = 125 kwh/m2 A-temp GRADDAGS KORR FÖRBRUKNING EFTER OMBYGGNAD I MWH Mar11-Feb12 328MWh fjv+85mwh vp-el+26mwh fast.el= 439MWh = 86 kwh/m2 A-temp

12 Resultat frånluftsvärmepumpar Hästen hus 12,20,21 ( ) Hus 12 (betjänar hus 12-16) har använt 100,4 MWh el för att producera 357,9 MWh värme (nettobesparing 257,5 MWh) vilket ger en värmefaktor på 3.6 och en minskad kostnad på 141 kkr Hus 20 (betjänar hus 19-20) har använt 39,2 MWh el för att producera 152,3 MWh värme (nettobesparing 113,1 MWh) vilket ger en värmefaktor på 3.9 och en minskad kostnad på 65 kkr Hus 21 (betjänar hus 21) har använt 75.5 MWh el för att producera MWh värme (nettobesparing MWh) vilket ger en värmefaktor på 3.6 och en minskad kostnad på 107 kkr

13 Maratonvägen Etapp 2 Hus 17 Flera alternativ, bla FTX, studerades för hus 17.. och energiberäkningar med VIP+ gjordes.. erfarenheter från etapp 1 arbetades in..

14 Maratonvägen Etapp 2 Hus 17 Renoverades i stort sett likt etapp I men. FTX-ventilation installerades Alla lägenheter täthetsprovades Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet

15 Maratonvägen Etapp 2 Hus 17 Vald utformning 2 centrala FTX-aggregat med motströmsväxlare ny isolering på vind och nytt yttertak likt etapp 1 nya fönster med u-värde 1,0 alla lägenheter täthetsprovades

16 Argument för vald lösning RADON I sovrum och vardagsrum tillförs förvärmd tilluft vilket säkrar att radon ventileras bort KOMFORT Förvärmd tilluft med FTX ger högre komfort än kall uteluft som tillförs direkt utifrån. Dragproblemen minskar ELANVÄNDNING Total energianvändning något högre med än F+FVP men andelen el betydligt lägre FTX

17 Täthet Vid täthetsprovning enligt EN 13829:2000 av respektive lägenhet är målsättningen att ett luftläckage om max 0.5 l/s,m2 ytterväggsarea skall uppmätas. Entreprenören skall utföra och verifiera luftläckagesökning över i entreprenaden åtgärdade fönster- och dörrpartier med hjälp av lufthastighetsgivare samt värmekamera

18 Nya fönster och balkongdörr. Isolering bröstning

19 Resultat energiförbrukning Hästen hus 17&18, okt10-sep12 FÖRE OMBYGGNAD Oktober September MWh fjv + 37 MWh fast.el = 801 MWh (120kWh/m2) EFTER OMBYGGNAD Oktober September MWh fjv+ 52 MWh fast.el = 690 MWh (103kWh/m2) Fjärrvärmeförbrukningen minskade 126 MWh, -96 kkr/år Elförbrukningen ökade 15 MWh, +20 kkr/år Hus 17 (Energiberäkning VIP+) 83 kwh/m2 värme + 9 kwh/m2 fast.el = 92 kwh/m2 A-temp

20 Maratonvägen Husaren Etapp 3 Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet

21 Maratonvägen Husaren Etapp 3 Ombyggnad lik tidigare etapper pågår Byte av fönster och fönsterdörrar likt etapp 2 Nytt yttertak med tilläggsisolering Ombyggnad av yttertak sker under väderskydd Frånluftsventilation likt etapp 1 där värmen återvinns i samtliga hus och betjänar samtliga hus via 3 st fjärrvärmeundercentraler med varsin frånluftsvärmepump

22 Maratonvägen Husaren Etapp 3 Energiförbrukning FÖRE: Husaren hus 1-11 år 2009 Husaren hus 1-11 år 2010 Husaren hus 1-11 år =151 kwh/m2 A-temp =132 kwh/m2 A-temp =131 kwh/m2 A-temp EFTER: Husaren hus 1-11 år 2014 (prognos) 60+6= 66 kwh/m2 A-temp (varav 26 kwh/m2 köpt el) OBS Minskningen 2010 beror på de 3 nya fjärrvärmeundercentralerna som medfört att kulvertförlusterna minskat.

23 Siken 6, ENERGYWELL Värmeåtervinning ur frånluft Frånluftsvärmepumpen togs i drift april 2012 FÖRE: Siken 6, 15 lgh, år =134 kwh/m2 A-temp år = 87 kwh/m2 A-temp EFTER: Siken 6, 15 lgh, år 2013 (prognos) 41+13= 54 kwh/m2 A-temp

24 Karl XI, servicehus, Byte av 28 år gamla FTX-aggregat FÖRE: Karl XI, 123 lgh, år =114 kwh/m2 A-temp EFTER: Karl XI, 123 lgh, år 2013 (prognos) 47+21= 68 kwh/m2 A-temp Lönsamhetsberäkning inför beslut om att ta in anbud: PAY-BACK 5-8 år för 6 aggregat betjänande lägenheter PAY-BACK år för 3 aggregat för matsal, samling, dagcentral PAY-BACK 16 år för 2 aggregat betjänande kök, garage Antaget anbud betydligt lägre, nu inväntar vi besparingen.

25 Energieffektivisering Ventilation F Central EC-fläkt + utetemperaturkompenserad tryckreglering FX Konventionell systemlösning med köldbärarledning mellan återvinningsbatteri vid frånluftsfläktar och värmepump i undercentral Alternativ systemlösning med värmepump i anslutning till frånluftsfläktar och värmebärarledning till värmeundercentral FTX Motströmsväxlare eller roterande växlare EC-motorer

26 Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Lästips för den intresserade. Mycket energi att spara i miljonprogrammet Artikel i tidningen VVS-FORUM April 2008 Catarina Warfinge

27 Plusenergihus i Harplinge Ett flerbostadshus HFAB++ med 8 lägenheter byggt med plusenergiteknik för att på årsbasis producera mer energi än vad huset förbrukar för uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och hushållsel

28 Plusenergihuset i Harplinge ett HFAB++ Ett välisolerat passivhus med god täthet och ett energieffektivt ventilationssystem; Energieffektiv värme- och varmvattenproduktion via bergvärmepump; Elenergieffektiv fastighetsutrustning; Elenergieffektiv utrustning i lägenheterna vilket ger låg hushållselförbrukning; (belysning, spis/ugn, kyl/frys, tvätt, tork) Solkraftanläggning som på årsbasis täcker byggnadens totala energibehov

29

30

31

32

33 Plusenergihuset i Harplinge ett HFAB++ Plusenergihuset HFAB++ i Harplinge åstadkoms med: Varmvatten- och värmeenergibehovet beräknas till totalt kwh/år. Energin produceras med bergvärmepump (COP4 värme, COP3 vv) vilket resulterar i ett elbehov på kwh/år Fastighetselbehovet beräknas till 6000kWh/år Hushållselbehovet beräknas till kWh/år Totalt energibehov uppskattas bli ca kwh/år Solkraftanläggningen byggs för att producera kwh/år

34 Plusenergihuset i Harplinge ett HFAB++ Upplåtelseform blir varmhyra exklusive varmvatten och hushållsel. Individuell mätning & debitering av varmvatten och hushållsel. HFAB köper in all el inklusive hushållsel i en punkt för huset och fördelar därefter kostnaderna på hyresgästerna efter förbrukning Solkraftsanläggningens elproduktion mäts kontinuerligt Årsvis görs avstämning mellan totalt använd och producerad energi. Överskottet ges ett ekonomiskt värde som fördelas tillbaka till hyresgästerna

35 Plusenergihuset i Harplinge är ute på förfrågan. HFAB hoppas på intressanta anbud såväl tekniskt som ekonomiskt. Realiseras projektet blir det Sveriges första flerbostadsplusenergihus och vi i HFAB kommer att lära oss ytterligare mer om hållbart byggande.

36 Avslutning Att våra nya hus blir energisnåla är viktigt. men att våra gamla hus blir energisnålare är också viktigt! Det är inte frågan om antingen eller utan om både och...

37 Ulf Johansson Energi- och VVS-samordnare Halmstads Fastighets AB

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

Rapport från Energigruppens arbete

Rapport från Energigruppens arbete RAPPORT April 2010 Rapport från Energigruppens arbete Under vintern 2010 har en energigrupp arbetat med inventering av de frågor som ställts i ett antal motioner från Föreningsstämman i maj 2009. Gruppen

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Brf Runstenen i Landskrona

Brf Runstenen i Landskrona Datum 2009-01-21 1(7) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

Dags att bygga för framtiden

Dags att bygga för framtiden Dags att bygga för framtiden 400 300 Elpriset Nord Pool Spot 6 Varför ska vi satsa på vattenburen bergvärme? 200 4 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 Elpriset Nord Pool Spot kronor per

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Johannebergsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1952 Area 7002

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30 Energideklaration Asprundan 7 Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Allmänt... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit i uppdrag att

Läs mer