Renovering flerbostadshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering flerbostadshus"

Transkript

1 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver miljonprogramslägenheter renoveras (byggnadsteknik, tekniska installationer och energianvändning). - För närvarande renoveras miljonprogramslägenheter per år (utbyte av vattenledningar, avloppsledningar, elledningar och hygienutrustning). - Energieffektivisera vid renovering! Åke Blomsterberg, LTH och WSP,

2 Projektsammanfattning Brogården Energikoncept: Renovering med passivhusteknik. Bakgrund till renoveringen orsaker Målsättning med renoveringen: Renovera pga. slitage Öka tillgängligheten Skapa större variation i lägenhetsstorlek Förbättre den termiska komforten Minska den höga energianvändningen med minst 50 % 2

3 Brogården Plats : Ägare: Arkitekt: Alingsås AB Alingsåshem Efem Arkitektkontor Ingenjörer: Bygg: WSP VVS: Andersson & Hultmark AB Byggnadsbeskrivning Byggt Första av 18 renoverade lägenheter (av 300) Atemp (18 lägenheter) m² Trevåningsbyggnader Dåligt isolerade byggnader med F-ventilation utan värmeåtervinning 3

4 Brogården Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen 300 lägenheter, 3-4 plan, byggda under miljonprogrammet. Den första byggnaden som renoverades 18 lägenheter. Lägenheter med bra planlösningar, med generösa och lättmöblerade rum. Renovering pga. slitage Tillgängligheten behöver förbättras, lägenhetsstorleken behöver varieras Energieffektiviteten behöver förbättras. 4

5 Brogården Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen Betongstomme och lätta utfackningsväggar. Markbjälklaget platsgjuten betong utan isolering. 300 mm isolering på vinden. Fönsterna kopplade tvåglasfönster. Lägenheterna upplevdes som dragiga och dålig termisk komfort pga. otäta fasader. Balkongerna utgjorde köldbryggor. Fasadteglet var delvis fuktskadat. 5

6 Brogården Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen Byggnaderna värms av fjärrvärme. Radiatorer under fönstren, radiatorerna i dåligt skick. Fjärrvärmen är till 98 % förnybar Lägenheterna ventilerades med F-ventilation utan värmeåtervinning. Fasta belysningen av äldre ej energieffektiv typ. 6

7 Brogården Renovering Kombinera nödvändig underhållsrenovering med en uppgradering till nästan passivhusstandard med hjälp av passivhusteknik. Byte av lätta utfackningsväggar till en välisolerad ny fasad. Tilläggsisolering av gavlar, tak och platta på mark. Förbättring av lufttäthet från 2 l/sm² till 0.2 l/sm² vid 50 Pa. Byte av fönster till treglasfönster. Gamla balkonger blev vardagsrum (köldbryggeeliminering) nya balkonger på pelare. Individuell mätning av hushållsel. Byte av radiatorer till värmebatteri i T-luft. Individuell mätning av tappvarmvatten. Installation av FTX-ventilation i varje lägenhet (80 % verkningsgrad). Lågenergilampor för fast belysning. 7

8 Brogården Byggdel U-värde före renovering, W/m²K U-väggar efter renovering, W/m²K Ytterväggar 0,30 0,11 Tak 0,22 0,13 Platta på mark 0,38 0,16 Fönster 2,00 0,85 Dörrar 2,70 0,75 Byggdel Ytterväggar Efter renovering Totalt 480 mm värmeisolering. Tilläggsisolering med 430 mm på gavlarna Tak Tilläggsisolering med 400 mm Platta på mark Tilläggsisolering med 60 mm EPS Fönster Dörrar Treglasfönster Nya dörrar 8

9 Brogården kwh/år/m² Före BBR2012 Efter Total energi Uppvärmning Varmvatten 60 % reduktion Fastighetsel Fläktel 9 9

10 Brogården Byggproduktion 17,7 mkr kr/m² Totalt (prisnivå 2009) (energiåtgärder) Nuvärde (summa energibesparing investering, antagande: kalkylränta 4.25 %, kalkylperiod 50 år, energiprisökning 4 %/år) Ägaren har ett avkastningskrav på 5.5 %, fjärrvärmeprisökning på 3 % och elprisökning på 5 % över inflationen. 25 mkr (7,1 mkr) 0 kr 0 kr kr/m² (5 600 kr/m²) 10

11 Brogården Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Energi Årlig energibesparing 100 kwh/m² Inneklimat Förbättrad termisk komfort Förbättrad luftkvalitet Ekonomi Ägaren delade upp kostnaderna: 1) Energisparåtgärder, som återbetalas på 17 år. 2) Förbättrad lägenhetsstandard som betalas med hyran (5 m² större vardagsrum, renoverade badrum etc.) genom hyreshöjning på 35 %. 3) Underhållskostnader för byggnader, som behövs i vilket fall som helst. 11

12 Brogården Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Beslutsprocess hinder som överbryggades Planeringsprocessen tog längre tid delvis pga. brister i projektledningen, löstes med förbättrad projektledning. Bevarande- och tillgänglighetsfrågor i projektet tog mycket tid sent i projektet. Energifrågorna vara nära att försummas åtminstone i början av projektet. Någon måste ansvara för energifrågorna. 12

13 Brogården Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Icke-energi fördelar Nya balkonger och större vardagsrum Bättre inneklimat Förbättrad tillgänglighet (markplanet) Nytt vatten/avloppsystem Nytt elsystem Nya badrum Nytt kök Nya invändiga ytskikt. 13

14 Brogården Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Brukarutvärdering Hyresgästerna var mest nöjda med: de nya entréerna porttelefonen den friska inneluften. Hyresgästerna på bottenvåningen upplevde emellanåt: rumstemperaturen som låg under den första vintern Hyresgästerna på översta våningen upplevde: sommarrumstemperaturen som hög. 14

15 Brogården Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Ekonomiska konsekvenser för hyresgästerna Hyra före: 734 kr/m²/år ínkl. värme, varmvatten och hushållsel Hyra efter: kr/m²/år inkl. värme Hyreshöjning: kr/m²/år Energibesparing: 127 MWh/år Energipris: 1000 kr/mwh Energibesparing: 100 kr/m²/år 15

16 Brogården Projektsammanfattning Renoveringen pga. slitage. Väsentliga förbättringar av byggnadsstandaren Betydande reduktion av energianvändningen Liknande yttre arkitektur behölls Traditionella byggnadsmaterial och entreprenör. Energibesparingen återbetalas på 17 år. Planeringsprocessen tog lång tid. Omfattande och effektiv projektledning behövs och energi måste inkluderas från början. All nödvändig kompetens måste engageras från projektstart. 16

17 Brogården Erfarenheter/lärdomar Passivhusteknik vid renovering - all kompetens måste samarbeta från början. Möjligt att renovera ett miljonprograms hus till en mycket låg energianvändning med hjälp av traditionella material och traditionella entreprenörer. Central FTX-ventilation istället för lägenhetsbaserad FTX. Fasadkonstruktionen förenklas från en fyra-skikts plastbyggd konstruktion till en prefabricerad tvåskikts konstruktion. Hyresgästerna nöjda med renoveringen. Hyresgästerna måste informeras från början (hyresgästerna evakuerades under renoveringen) Prefabricerade fasadelement för nästa renoveringsfas

18 18

19 Projektsammanfattning Backa röd Energikoncept: Att uppnå en betydande reduktion av energiförlusterna. Bakgrund till renoveringen orsaker Målsättning med renoveringen: Förbättra den skadade fasaden Förbättra att alla tekniska system, pga. dåligt skick Förnya kök och badrum, vilka var i dåligt skick Förnya ytskikten i lägenheterna, behövdes Minska energianvändningen 19

20 Backa röd Plats: Ägare: Arkitekt: Ingenjörer: Göteborg Bostads AB Poseidon Pyramiden Arkitekter Bygg: Byggtekniska Byrån i Göteborg VVS: Andersson & Hultmark Byggnadsbeskrivning Första 16 renoverade lägenheterna (av st), år 2009 Atemp (16 lägenheter) m² Byggt: 1971 Prefabricerade betongelement och FT-ventilation utan värmeåtervinning 20

21 Backa röd Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen lägenheter i höghus i 8-9 våningar, lamellhus i tre våningar och små punkthus byggda under miljonprogrammet. Första renoveringen 16 lägenheter och 4 våningar. Bra planlösningar, med generösa och lättmöblerade rum. Byggnaderna renoveras pga. slitage Typiska för sjuttiotalet prefabricerad betongstomme med sandwich fasadelement. Fasaderna behövde renoveras. Otät fasad och otätt mellan lägenheter. Drag från yttervägg vid balkonger Kalla golv pga. av köldbryggor vid balkongerna. 21

22 Backa röd Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen Fjärrvärme till 81 % förnybar. I varje lägenhet radiatorer under fönsterna. FT-ventilation utan värmeåtervinning. Ej eleffektiv fast belysning. 22

23 Backa röd Renovering Kombinera nödvändig underhållsrenovering med en 65 % minskning av energianvändningen. Tilläggsisolering av vind och krypgrund Tilläggsisolering och tätning av fasaderna och nya fönster Fogarna mellan lägenheterna tätades (lufttätning) Nya lufttäta utfackningsväggar på balkongsidan Nya balkonger på pelare för att minimera köldbryggorna Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten Nytt radiatorsystem med termostatventiler. Temperaturgivare i lägenheterna. FT-ventilation uppgraderas till FTX-ventilation med roterande värmeväxlare, 85 % Lågenergilampor för fast belysning. 23

24 Backa röd Byggdel Ytterväggar U-värde före renovering, W/m²K U-värde efter renovering, W/m²K 0,31 0,12 Tak 0,14 0,10 Kryp-grund 0,40 0,10 Fönster 2,40 0,90 Byggdel Ytterväggar Efter renovering Tilläggsisolering med 200 mm Tak Totalt 500 mm värmeisolering Krypgrund Fönster Treglasfönster 24

25 Backa röd kwh/år/m² Före BBR2012 Efter 65 % reduktion Total energi Uppvärmning Varmvatten Fastighetsel 25

26 Backa röd Total (prisnivå 2009) 18,05 miljoner kr (3,75 miljoner kr energiåtgärder) 14,500 kr/m² (3,000 kr/m² energiåtgärder) Nuvärde (summa energibesparing investering, antagande: kalkylränta 4.25 %, kalkylperiod 50 år, energiprisökning 4 %/år) 3,75 miljoner kr 3,000 SEK/m² Ägaren har ett avkastningskrav på 6,25 % och antar att energipriset följer inflationen. 26

27 Backa röd Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Energi Årlig energibesparing 147 MWh. Inneklimat Förbättrad termisk komfort Förbättrad luftkvalitet Ekonomi Kostnaderna: renovering 14,3 mkr + energiåtgärder 3,75 mkr = 18,1 mkr Investeringar: standardhöjande åtgärder 6,0 mkr + åtgärder som minskar driftkostnaderna 1,8 mkr + försummat underhåll 8,3 mkr + olönsamma energisparåtgärder 1,95 mkr = 18,1 mkr Återbetalningstiden 25 år för energisparåtgärderna. 27

28 Backa röd Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Beslutsprocess hinder som överbryggades Alternativet att riva byggnaderna och bygga nya byggnader övervägdes, men ansågs inte vara praktiskt eftersom det finns en stor brist på lägenheter i Göteborg. 28

29 Backa röd Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Icke-energi fördelar Nytt vatten- och avloppssystem, varmvattencirkulation installerat. Nytt elsystem Nya badrum och kök Byte till parkettgolv i vardagsrum och sovrum Nya ytskikt i lägenheterna Säkerhetsdörrar till lägenheterna Nya utvidgade balkonger Fasaden reparerad 29

30 Backa röd Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Brukarutvärdering Hyresgästerna upplever att Drag från ytterväggar och fönster och kalla golv helt eliminerats Rumstemperaturen är mer komfortabel,, även om det blir för varmt på sommaren. Obehaglig lukter och ljudnivåer har minskat 30

31 Backa röd Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Ekonomiska konsekvenser för hyresgästerna Hyra före: 694 kr/m²/år inkl. värme och varmvatten Hyra efter: 938 kr/m²/år inkl. värme Hyreshöjning : 244 kr/m²/år Energibesparing: 160 MWh/år Energipris: 1000 kr/mwh Energibesparing : 160 x 1000=160,000 kr = 118 kr/m²/år 31

32 Backa röd Projektsammanfattning Renovering pga. slitage. Betydande förbättringar av standarden och samtidigt en betydande minskning av energianvändningen, medan en liknande yttre arkitektur behölls, dock en helt annan färg. I framtiden mindre ambitiösa renoveringar pga. låg lönsamhet, såvida inte fler lägenheter kan byggas på taket, som kan bidra till lönsamheten. Ett alternativ vid början av projektet var att riva byggnaden och bygga en ny, men det ansågs opraktiskt eftersom det finns en stor brist på lägenheter i Göteborg. Hyresgästerna har uppskattat förbättringarna av termisk komfort, luftkvalitet och ljudklimat. 32

33 Backa röd Erfarenheter/lärdomar Enligt ägaren energisparåtgärderna olönsamma. Givet ägarens ganska hårda avkastningskrav (6,25 %, energiprisökning enligt inflationen) betalar endast hälften av energiinvesteringar sig. Om energisparåtgärder av inneklimatet kunde anses vara standardhöjande och tillät en hyreshöjning så skulle lönsamheten även med de höga avkastningskraven bli rimlig. Större energirenoveringar endast möjliga i byggnader som behöver en stor traditionell renovering, vilken ofta är förorsakad av ett försummat underhåll. Lönsamheten ökar för flerfamiljshus som är större. Ägaren har fortsatt med liknande energirenoveringar av några av de återstående flerfamiljshusen i samma område. Påbyggnad med två våningar på taket för uppfyllande av lönsamhetskrav. 33

34 Projektsammanfattning Maratonvägen 36 Energikoncept: Att uppnå en betydande reduktion av energiförlusterna. Bakgrund till renoveringen orsaker Målsättning med renoveringen: Renovera pga. slitage Åtgärda ökade radonnivåer Förbättra den termiska komforten Minska energianvändningen med åtminstone 50 % 34

35 Maratonvägen Plats: Halmstad Ägare: Halmstad Fastighets AB (HFAB) Arkitekt: Krok & Tjäder Ingenjör: Bygg: Ramböll VVS: Dagsgårds VVS konsulter AB Byggnadsbeskrivning Byggt lägenheter (av 579) Atemp (51 lägenheter) m² Fyra våningar Dåligt isolerade och självdragsventilation utan värmeåtervinning 35

36 Maratonvägen Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen Typiskt miljonprogramsområde med 580 lägenheter i 21 byggnader. Byggnaderna har genomgått mycket få ändringar sedan byggnationen. I behov av underhållsåtgärder. Badrummen renoverade tidigare. Byggnaden innehåller betong som avger radon. Energianvändningen hög. Betongstomme och ytterväggar av lättbetong och tegel. Bakom balkongerna lätta utfackningsväggar. Platta tak med 0,125 m värmeisolering. Tvåglasfönster. 36

37 Maratonvägen Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen Dragiga lägenheter med dålig termisk komfort pga. av luftläckage genom utfackningsväggarna. Balkongerna köldbryggor. Tegelfasaden delvis förstörd av rostande armering. Arkitektonisk önskan att bevara fasadintrycket. Byggnaderna värms av fjärrvärme. Radiatorer under fönsterna. Tappvarmvatten värms också av fjärrvärme. Fjärrvärmen till 95% förnybar. Självdrag utan värmeåtervinning. Trapphusbelysning icke-energieffektiv typ. 37

38 Maratonvägen Renovering Kombinera nödvändig underhållsrenovering med en 50 % minskning av energianvändningen. Tilläggsisolering av tak och utfackningsväggar bakom balkonger. Ändring av det platta taket till ett sadeltak. Förbättring av lufttätheten från 1,4 l/sm² till 0,5 l/sm² vid 50 Pa. Byte till treglasfönster. Installation av nya radiatortermostatventiler - injustering. Nya fjärrvärmeundercentraler. Nya fjärrvärmekulvertar mellan byggnaderna. Nya energieffektiva tvättmaskiner anslutna till fjärrvärme. Installation av central FTX-ventilation (motströmsvärmeväxlare 80 %) Installation av lågenergilamper för fast belysning. 38

39 Maratonvägen Byggdel U-värde före renovering, W/m²K U-värde efter renovering, W/m²K Byggdel Ytterväggar Efter renovering Tilläggsisolering av utfackningsvägg Ytterväggar 0,82 0,43 Tak 0,35 0,08 Fönster 2,7 1,0 Dörrar 2,7 1,4 Tak Tilläggsisolering med 400 mm Fönster Treglas Dörrar Nya dörrar 39

40 Maratonvägen kwh/år/m² Före BBR2012 Efter Total energi Uppvärmning 35 % reduktion Varmvatten Fastighetsel 40

41 Maratonvägen Byggproduktion 20 miljoner kr kr/m² Totalt 22,2 miljoner kr kr/m² Nuvärde (antagande: kalkylränta 4.25 %, kalkylperiod 12 år, energiprisökning 3 %/år) Ägaren har ett avkastningskrav på 5 %. Nuvärde utan renovering 13 miljoner kr 7,35 miljoner kr kr/m² kr/m² 41

42 Maratonvägen Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Energi Årlig energibesparing 53 kwh/m². Inneklimat Förbättrad termisk komfort Förbättrad luftkvalitet Ekonomi Kostnaderna kan fördelas på: 1) Energibesparande åtgärder, 2) Förbättrad lägenhetsstandard, som betalas av hyresgästerna (ny tvättstuga, renoverade trapphus och förråd etc.) med en genomsnittlig 15 % höjning av hyran, 3) Underhållskostnader, som behövdes i vilket fall som helst. 42

43 Maratonvägen Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Beslutsprocess hinder som överbryggades Enligt uppgift fanns inga större hinder. HFAB:s styrelse tog besluten i enlighet med gällande kalkylränta. Beslutsvägarna var förhållandevis korta. 43

44 Maratonvägen Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Icke-energi fördelar Bättre inneklimat Nya säkerhetsdörrar istället för de gamla lägenhetsdörrarna Nya ytskikt i trapphusen Nya inbrottssäkra förråd Nya tvättstugor Inglasade balkonger Förbättrad yttre miljö Förbättrad status för området 44

45 Maratonvägen Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Brukarutvärdering Hyresgästerna var mest nöjda med inglasning och utvidgning av balkongerna. Hyresgästerna upplever att Drag har eliminerats helt från ytterväggar och fönster. Rumstemperaturen är mer komfortabel. Ljudnivån från ute har minskat Handdukar torkar snabbare i badrummen. 45

46 Maratonvägen Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Ekonomiska konsekvenser för hyresgästerna (2011) Hyra före: 728 kr/m²/år ínkl. värme och varmvatten Hyra efter: 837 kr/m²/år inkl. värme och varmvatten Hyreshöjning: 109 kr/m²/år Energibesparing: 239 MWh/år Energipris: 1000 kr/mwh Energibesparing: 53 kr/m²/år 46

47 Maratonvägen Projektsammanfattning Renoveringen nödvändig pga. slitage. Betydande förbättringar av standarden Minskning av energianvändningen Liknande yttre arkitektur Traditionella byggnadsmaterial och traditionella entreprenörer. Hyresgästerna uppskattar förbättringarna i termisk komfort, luftkvalitet och ljudklimat. Hyresgästerna mest nöjda med inglasning och utvidgning av balkongerna. Hyresgästerna nöjda med renoveringen totalt sett, vilken genomfördes med hyresgästerna kvarboende. 47

48 Maratonvägen Erfarenheter/lärdomar Omfattande energirenoveringar endast rimliga om stort traditionellt renoveringsbehov. Dialogen med hyresgästerna måste prioriteras före, under och efter en större renovering. Enligt enkät viktigaste för hyresgästerna trygghet och säkerhet. Många hyresgäster ogillar ändringar om alltför stora hyresökningar. Under renovering lämpligt med renoveringsvärd. Bra lösningar kom fram vid den inledande renoveringen t.ex. fönsterdetaljer, elinstallationer. Entreprenadformen var delad entreprenad, som innebar en del samordningsproblem. Partnering? 48

49 Beställargruppen bostäder, BeBo Teknikupphandlingar/tävlingar/utvecklingsprojekt Rationell isolering av klimatskärmen - pågår Värmeåtervinning på ventilation nästan slutförd Energisnål torkning av tvätt - slutförd Energiåtervinning på spillvatten - pågår Demonstrationsprojekt Rekorderlig renovering: sex flerbostadshus kostnadseffektiv halvering av energianvändningen Halvera Mera: 35 förstudier för energieffektiv renovering av flerbostadshus. 49

50 Sammanfattning Brogården Backa röd Maratonvägen Energibesparing 60 % 65 % 35 % kr/m² kr/m² kr/m² 17 år 25 år X år Hyreshöjning 35 % 35 % 15 % Investeringskostnad Återbetalningstid Evakuering/kvarboende Evakuering Evakuering Kvarboende 50 50

51 Slutsatser energieffektiv renovering Kombinera nödvändning renovering och energiåtgärder Kombinera olika energiåtgärder Produkter och koncept finns för minst halvering av energianvändningen Fördelar: Förbättrad termisk komfort Förbättrad luftkvalitet Ökat fastighetsvärde? Reducerade energikostnader? Reducerade driftkostnader? Potentiella problem: Finansiering av investeringen? Höga avkastningskrav? Ökad hyra? Evakuering av boende? Sänkt energikostnad? Minskad CO2-emission? 51

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGICENTRUM 104 20 Stockholm Energicentrum vid Miljöförvaltningen Stockholm Stad Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar Slutrapport 15 februari 2012 ÅF Infrastructure AB Karin

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Rekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Objektrapport för Eksta, Kv. Apelsinen Etapp 1 Rosengatan 1-23 Utarbetad av Per

Läs mer

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANASTASIA ANDERSSON, DANIEL LARSSON Institutionen

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

Energieffektivt byggande i praktiken

Energieffektivt byggande i praktiken Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Goda exempel på. Nära noll energi-renovering (NZEBR)

Goda exempel på. Nära noll energi-renovering (NZEBR) Goda exempel på Nära noll energi-renovering (NZEBR) Contract N : IEE/13/763/ SI2.674877 March 2014 - February 2017 The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR Renovering av miljonprogrammet Prata om ändringsreglerna i BBR Krav på klimatskärm vid ändring Generellt krav: Befintliga byggnader som ändras ska uppfylla samma krav som nya byggnader. Om den ändrade

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD

HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD Inventering och behov av forskning SIM MB - Sustainability Innovation & Management in Building FÖRORD Forskargruppen SIMB på Högskolan i Halmstad har sedan 8 år bedrivit

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS Miljonprogrammet - Riva eller renovera En långsiktig ekonomisk jämförelse av åtgärder för en miljonprogramsbyggnad Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer