Renovering flerbostadshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering flerbostadshus"

Transkript

1 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver miljonprogramslägenheter renoveras (byggnadsteknik, tekniska installationer och energianvändning). - För närvarande renoveras miljonprogramslägenheter per år (utbyte av vattenledningar, avloppsledningar, elledningar och hygienutrustning). - Energieffektivisera vid renovering! Åke Blomsterberg, LTH och WSP,

2 Projektsammanfattning Brogården Energikoncept: Renovering med passivhusteknik. Bakgrund till renoveringen orsaker Målsättning med renoveringen: Renovera pga. slitage Öka tillgängligheten Skapa större variation i lägenhetsstorlek Förbättre den termiska komforten Minska den höga energianvändningen med minst 50 % 2

3 Brogården Plats : Ägare: Arkitekt: Alingsås AB Alingsåshem Efem Arkitektkontor Ingenjörer: Bygg: WSP VVS: Andersson & Hultmark AB Byggnadsbeskrivning Byggt Första av 18 renoverade lägenheter (av 300) Atemp (18 lägenheter) m² Trevåningsbyggnader Dåligt isolerade byggnader med F-ventilation utan värmeåtervinning 3

4 Brogården Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen 300 lägenheter, 3-4 plan, byggda under miljonprogrammet. Den första byggnaden som renoverades 18 lägenheter. Lägenheter med bra planlösningar, med generösa och lättmöblerade rum. Renovering pga. slitage Tillgängligheten behöver förbättras, lägenhetsstorleken behöver varieras Energieffektiviteten behöver förbättras. 4

5 Brogården Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen Betongstomme och lätta utfackningsväggar. Markbjälklaget platsgjuten betong utan isolering. 300 mm isolering på vinden. Fönsterna kopplade tvåglasfönster. Lägenheterna upplevdes som dragiga och dålig termisk komfort pga. otäta fasader. Balkongerna utgjorde köldbryggor. Fasadteglet var delvis fuktskadat. 5

6 Brogården Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen Byggnaderna värms av fjärrvärme. Radiatorer under fönstren, radiatorerna i dåligt skick. Fjärrvärmen är till 98 % förnybar Lägenheterna ventilerades med F-ventilation utan värmeåtervinning. Fasta belysningen av äldre ej energieffektiv typ. 6

7 Brogården Renovering Kombinera nödvändig underhållsrenovering med en uppgradering till nästan passivhusstandard med hjälp av passivhusteknik. Byte av lätta utfackningsväggar till en välisolerad ny fasad. Tilläggsisolering av gavlar, tak och platta på mark. Förbättring av lufttäthet från 2 l/sm² till 0.2 l/sm² vid 50 Pa. Byte av fönster till treglasfönster. Gamla balkonger blev vardagsrum (köldbryggeeliminering) nya balkonger på pelare. Individuell mätning av hushållsel. Byte av radiatorer till värmebatteri i T-luft. Individuell mätning av tappvarmvatten. Installation av FTX-ventilation i varje lägenhet (80 % verkningsgrad). Lågenergilampor för fast belysning. 7

8 Brogården Byggdel U-värde före renovering, W/m²K U-väggar efter renovering, W/m²K Ytterväggar 0,30 0,11 Tak 0,22 0,13 Platta på mark 0,38 0,16 Fönster 2,00 0,85 Dörrar 2,70 0,75 Byggdel Ytterväggar Efter renovering Totalt 480 mm värmeisolering. Tilläggsisolering med 430 mm på gavlarna Tak Tilläggsisolering med 400 mm Platta på mark Tilläggsisolering med 60 mm EPS Fönster Dörrar Treglasfönster Nya dörrar 8

9 Brogården kwh/år/m² Före BBR2012 Efter Total energi Uppvärmning Varmvatten 60 % reduktion Fastighetsel Fläktel 9 9

10 Brogården Byggproduktion 17,7 mkr kr/m² Totalt (prisnivå 2009) (energiåtgärder) Nuvärde (summa energibesparing investering, antagande: kalkylränta 4.25 %, kalkylperiod 50 år, energiprisökning 4 %/år) Ägaren har ett avkastningskrav på 5.5 %, fjärrvärmeprisökning på 3 % och elprisökning på 5 % över inflationen. 25 mkr (7,1 mkr) 0 kr 0 kr kr/m² (5 600 kr/m²) 10

11 Brogården Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Energi Årlig energibesparing 100 kwh/m² Inneklimat Förbättrad termisk komfort Förbättrad luftkvalitet Ekonomi Ägaren delade upp kostnaderna: 1) Energisparåtgärder, som återbetalas på 17 år. 2) Förbättrad lägenhetsstandard som betalas med hyran (5 m² större vardagsrum, renoverade badrum etc.) genom hyreshöjning på 35 %. 3) Underhållskostnader för byggnader, som behövs i vilket fall som helst. 11

12 Brogården Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Beslutsprocess hinder som överbryggades Planeringsprocessen tog längre tid delvis pga. brister i projektledningen, löstes med förbättrad projektledning. Bevarande- och tillgänglighetsfrågor i projektet tog mycket tid sent i projektet. Energifrågorna vara nära att försummas åtminstone i början av projektet. Någon måste ansvara för energifrågorna. 12

13 Brogården Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Icke-energi fördelar Nya balkonger och större vardagsrum Bättre inneklimat Förbättrad tillgänglighet (markplanet) Nytt vatten/avloppsystem Nytt elsystem Nya badrum Nytt kök Nya invändiga ytskikt. 13

14 Brogården Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Brukarutvärdering Hyresgästerna var mest nöjda med: de nya entréerna porttelefonen den friska inneluften. Hyresgästerna på bottenvåningen upplevde emellanåt: rumstemperaturen som låg under den första vintern Hyresgästerna på översta våningen upplevde: sommarrumstemperaturen som hög. 14

15 Brogården Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Ekonomiska konsekvenser för hyresgästerna Hyra före: 734 kr/m²/år ínkl. värme, varmvatten och hushållsel Hyra efter: kr/m²/år inkl. värme Hyreshöjning: kr/m²/år Energibesparing: 127 MWh/år Energipris: 1000 kr/mwh Energibesparing: 100 kr/m²/år 15

16 Brogården Projektsammanfattning Renoveringen pga. slitage. Väsentliga förbättringar av byggnadsstandaren Betydande reduktion av energianvändningen Liknande yttre arkitektur behölls Traditionella byggnadsmaterial och entreprenör. Energibesparingen återbetalas på 17 år. Planeringsprocessen tog lång tid. Omfattande och effektiv projektledning behövs och energi måste inkluderas från början. All nödvändig kompetens måste engageras från projektstart. 16

17 Brogården Erfarenheter/lärdomar Passivhusteknik vid renovering - all kompetens måste samarbeta från början. Möjligt att renovera ett miljonprograms hus till en mycket låg energianvändning med hjälp av traditionella material och traditionella entreprenörer. Central FTX-ventilation istället för lägenhetsbaserad FTX. Fasadkonstruktionen förenklas från en fyra-skikts plastbyggd konstruktion till en prefabricerad tvåskikts konstruktion. Hyresgästerna nöjda med renoveringen. Hyresgästerna måste informeras från början (hyresgästerna evakuerades under renoveringen) Prefabricerade fasadelement för nästa renoveringsfas

18 18

19 Projektsammanfattning Backa röd Energikoncept: Att uppnå en betydande reduktion av energiförlusterna. Bakgrund till renoveringen orsaker Målsättning med renoveringen: Förbättra den skadade fasaden Förbättra att alla tekniska system, pga. dåligt skick Förnya kök och badrum, vilka var i dåligt skick Förnya ytskikten i lägenheterna, behövdes Minska energianvändningen 19

20 Backa röd Plats: Ägare: Arkitekt: Ingenjörer: Göteborg Bostads AB Poseidon Pyramiden Arkitekter Bygg: Byggtekniska Byrån i Göteborg VVS: Andersson & Hultmark Byggnadsbeskrivning Första 16 renoverade lägenheterna (av st), år 2009 Atemp (16 lägenheter) m² Byggt: 1971 Prefabricerade betongelement och FT-ventilation utan värmeåtervinning 20

21 Backa röd Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen lägenheter i höghus i 8-9 våningar, lamellhus i tre våningar och små punkthus byggda under miljonprogrammet. Första renoveringen 16 lägenheter och 4 våningar. Bra planlösningar, med generösa och lättmöblerade rum. Byggnaderna renoveras pga. slitage Typiska för sjuttiotalet prefabricerad betongstomme med sandwich fasadelement. Fasaderna behövde renoveras. Otät fasad och otätt mellan lägenheter. Drag från yttervägg vid balkonger Kalla golv pga. av köldbryggor vid balkongerna. 21

22 Backa röd Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen Fjärrvärme till 81 % förnybar. I varje lägenhet radiatorer under fönsterna. FT-ventilation utan värmeåtervinning. Ej eleffektiv fast belysning. 22

23 Backa röd Renovering Kombinera nödvändig underhållsrenovering med en 65 % minskning av energianvändningen. Tilläggsisolering av vind och krypgrund Tilläggsisolering och tätning av fasaderna och nya fönster Fogarna mellan lägenheterna tätades (lufttätning) Nya lufttäta utfackningsväggar på balkongsidan Nya balkonger på pelare för att minimera köldbryggorna Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten Nytt radiatorsystem med termostatventiler. Temperaturgivare i lägenheterna. FT-ventilation uppgraderas till FTX-ventilation med roterande värmeväxlare, 85 % Lågenergilampor för fast belysning. 23

24 Backa röd Byggdel Ytterväggar U-värde före renovering, W/m²K U-värde efter renovering, W/m²K 0,31 0,12 Tak 0,14 0,10 Kryp-grund 0,40 0,10 Fönster 2,40 0,90 Byggdel Ytterväggar Efter renovering Tilläggsisolering med 200 mm Tak Totalt 500 mm värmeisolering Krypgrund Fönster Treglasfönster 24

25 Backa röd kwh/år/m² Före BBR2012 Efter 65 % reduktion Total energi Uppvärmning Varmvatten Fastighetsel 25

26 Backa röd Total (prisnivå 2009) 18,05 miljoner kr (3,75 miljoner kr energiåtgärder) 14,500 kr/m² (3,000 kr/m² energiåtgärder) Nuvärde (summa energibesparing investering, antagande: kalkylränta 4.25 %, kalkylperiod 50 år, energiprisökning 4 %/år) 3,75 miljoner kr 3,000 SEK/m² Ägaren har ett avkastningskrav på 6,25 % och antar att energipriset följer inflationen. 26

27 Backa röd Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Energi Årlig energibesparing 147 MWh. Inneklimat Förbättrad termisk komfort Förbättrad luftkvalitet Ekonomi Kostnaderna: renovering 14,3 mkr + energiåtgärder 3,75 mkr = 18,1 mkr Investeringar: standardhöjande åtgärder 6,0 mkr + åtgärder som minskar driftkostnaderna 1,8 mkr + försummat underhåll 8,3 mkr + olönsamma energisparåtgärder 1,95 mkr = 18,1 mkr Återbetalningstiden 25 år för energisparåtgärderna. 27

28 Backa röd Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Beslutsprocess hinder som överbryggades Alternativet att riva byggnaderna och bygga nya byggnader övervägdes, men ansågs inte vara praktiskt eftersom det finns en stor brist på lägenheter i Göteborg. 28

29 Backa röd Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Icke-energi fördelar Nytt vatten- och avloppssystem, varmvattencirkulation installerat. Nytt elsystem Nya badrum och kök Byte till parkettgolv i vardagsrum och sovrum Nya ytskikt i lägenheterna Säkerhetsdörrar till lägenheterna Nya utvidgade balkonger Fasaden reparerad 29

30 Backa röd Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Brukarutvärdering Hyresgästerna upplever att Drag från ytterväggar och fönster och kalla golv helt eliminerats Rumstemperaturen är mer komfortabel,, även om det blir för varmt på sommaren. Obehaglig lukter och ljudnivåer har minskat 30

31 Backa röd Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Ekonomiska konsekvenser för hyresgästerna Hyra före: 694 kr/m²/år inkl. värme och varmvatten Hyra efter: 938 kr/m²/år inkl. värme Hyreshöjning : 244 kr/m²/år Energibesparing: 160 MWh/år Energipris: 1000 kr/mwh Energibesparing : 160 x 1000=160,000 kr = 118 kr/m²/år 31

32 Backa röd Projektsammanfattning Renovering pga. slitage. Betydande förbättringar av standarden och samtidigt en betydande minskning av energianvändningen, medan en liknande yttre arkitektur behölls, dock en helt annan färg. I framtiden mindre ambitiösa renoveringar pga. låg lönsamhet, såvida inte fler lägenheter kan byggas på taket, som kan bidra till lönsamheten. Ett alternativ vid början av projektet var att riva byggnaden och bygga en ny, men det ansågs opraktiskt eftersom det finns en stor brist på lägenheter i Göteborg. Hyresgästerna har uppskattat förbättringarna av termisk komfort, luftkvalitet och ljudklimat. 32

33 Backa röd Erfarenheter/lärdomar Enligt ägaren energisparåtgärderna olönsamma. Givet ägarens ganska hårda avkastningskrav (6,25 %, energiprisökning enligt inflationen) betalar endast hälften av energiinvesteringar sig. Om energisparåtgärder av inneklimatet kunde anses vara standardhöjande och tillät en hyreshöjning så skulle lönsamheten även med de höga avkastningskraven bli rimlig. Större energirenoveringar endast möjliga i byggnader som behöver en stor traditionell renovering, vilken ofta är förorsakad av ett försummat underhåll. Lönsamheten ökar för flerfamiljshus som är större. Ägaren har fortsatt med liknande energirenoveringar av några av de återstående flerfamiljshusen i samma område. Påbyggnad med två våningar på taket för uppfyllande av lönsamhetskrav. 33

34 Projektsammanfattning Maratonvägen 36 Energikoncept: Att uppnå en betydande reduktion av energiförlusterna. Bakgrund till renoveringen orsaker Målsättning med renoveringen: Renovera pga. slitage Åtgärda ökade radonnivåer Förbättra den termiska komforten Minska energianvändningen med åtminstone 50 % 34

35 Maratonvägen Plats: Halmstad Ägare: Halmstad Fastighets AB (HFAB) Arkitekt: Krok & Tjäder Ingenjör: Bygg: Ramböll VVS: Dagsgårds VVS konsulter AB Byggnadsbeskrivning Byggt lägenheter (av 579) Atemp (51 lägenheter) m² Fyra våningar Dåligt isolerade och självdragsventilation utan värmeåtervinning 35

36 Maratonvägen Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen Typiskt miljonprogramsområde med 580 lägenheter i 21 byggnader. Byggnaderna har genomgått mycket få ändringar sedan byggnationen. I behov av underhållsåtgärder. Badrummen renoverade tidigare. Byggnaden innehåller betong som avger radon. Energianvändningen hög. Betongstomme och ytterväggar av lättbetong och tegel. Bakom balkongerna lätta utfackningsväggar. Platta tak med 0,125 m värmeisolering. Tvåglasfönster. 36

37 Maratonvägen Klimatskärm, värme-, ventilations- och belysningssystem före energirenoveringen Dragiga lägenheter med dålig termisk komfort pga. av luftläckage genom utfackningsväggarna. Balkongerna köldbryggor. Tegelfasaden delvis förstörd av rostande armering. Arkitektonisk önskan att bevara fasadintrycket. Byggnaderna värms av fjärrvärme. Radiatorer under fönsterna. Tappvarmvatten värms också av fjärrvärme. Fjärrvärmen till 95% förnybar. Självdrag utan värmeåtervinning. Trapphusbelysning icke-energieffektiv typ. 37

38 Maratonvägen Renovering Kombinera nödvändig underhållsrenovering med en 50 % minskning av energianvändningen. Tilläggsisolering av tak och utfackningsväggar bakom balkonger. Ändring av det platta taket till ett sadeltak. Förbättring av lufttätheten från 1,4 l/sm² till 0,5 l/sm² vid 50 Pa. Byte till treglasfönster. Installation av nya radiatortermostatventiler - injustering. Nya fjärrvärmeundercentraler. Nya fjärrvärmekulvertar mellan byggnaderna. Nya energieffektiva tvättmaskiner anslutna till fjärrvärme. Installation av central FTX-ventilation (motströmsvärmeväxlare 80 %) Installation av lågenergilamper för fast belysning. 38

39 Maratonvägen Byggdel U-värde före renovering, W/m²K U-värde efter renovering, W/m²K Byggdel Ytterväggar Efter renovering Tilläggsisolering av utfackningsvägg Ytterväggar 0,82 0,43 Tak 0,35 0,08 Fönster 2,7 1,0 Dörrar 2,7 1,4 Tak Tilläggsisolering med 400 mm Fönster Treglas Dörrar Nya dörrar 39

40 Maratonvägen kwh/år/m² Före BBR2012 Efter Total energi Uppvärmning 35 % reduktion Varmvatten Fastighetsel 40

41 Maratonvägen Byggproduktion 20 miljoner kr kr/m² Totalt 22,2 miljoner kr kr/m² Nuvärde (antagande: kalkylränta 4.25 %, kalkylperiod 12 år, energiprisökning 3 %/år) Ägaren har ett avkastningskrav på 5 %. Nuvärde utan renovering 13 miljoner kr 7,35 miljoner kr kr/m² kr/m² 41

42 Maratonvägen Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Energi Årlig energibesparing 53 kwh/m². Inneklimat Förbättrad termisk komfort Förbättrad luftkvalitet Ekonomi Kostnaderna kan fördelas på: 1) Energibesparande åtgärder, 2) Förbättrad lägenhetsstandard, som betalas av hyresgästerna (ny tvättstuga, renoverade trapphus och förråd etc.) med en genomsnittlig 15 % höjning av hyran, 3) Underhållskostnader, som behövdes i vilket fall som helst. 42

43 Maratonvägen Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Beslutsprocess hinder som överbryggades Enligt uppgift fanns inga större hinder. HFAB:s styrelse tog besluten i enlighet med gällande kalkylränta. Beslutsvägarna var förhållandevis korta. 43

44 Maratonvägen Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Icke-energi fördelar Bättre inneklimat Nya säkerhetsdörrar istället för de gamla lägenhetsdörrarna Nya ytskikt i trapphusen Nya inbrottssäkra förråd Nya tvättstugor Inglasade balkonger Förbättrad yttre miljö Förbättrad status för området 44

45 Maratonvägen Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Brukarutvärdering Hyresgästerna var mest nöjda med inglasning och utvidgning av balkongerna. Hyresgästerna upplever att Drag har eliminerats helt från ytterväggar och fönster. Rumstemperaturen är mer komfortabel. Ljudnivån från ute har minskat Handdukar torkar snabbare i badrummen. 45

46 Maratonvägen Förbättringar, erfarenheter och lärdomar Ekonomiska konsekvenser för hyresgästerna (2011) Hyra före: 728 kr/m²/år ínkl. värme och varmvatten Hyra efter: 837 kr/m²/år inkl. värme och varmvatten Hyreshöjning: 109 kr/m²/år Energibesparing: 239 MWh/år Energipris: 1000 kr/mwh Energibesparing: 53 kr/m²/år 46

47 Maratonvägen Projektsammanfattning Renoveringen nödvändig pga. slitage. Betydande förbättringar av standarden Minskning av energianvändningen Liknande yttre arkitektur Traditionella byggnadsmaterial och traditionella entreprenörer. Hyresgästerna uppskattar förbättringarna i termisk komfort, luftkvalitet och ljudklimat. Hyresgästerna mest nöjda med inglasning och utvidgning av balkongerna. Hyresgästerna nöjda med renoveringen totalt sett, vilken genomfördes med hyresgästerna kvarboende. 47

48 Maratonvägen Erfarenheter/lärdomar Omfattande energirenoveringar endast rimliga om stort traditionellt renoveringsbehov. Dialogen med hyresgästerna måste prioriteras före, under och efter en större renovering. Enligt enkät viktigaste för hyresgästerna trygghet och säkerhet. Många hyresgäster ogillar ändringar om alltför stora hyresökningar. Under renovering lämpligt med renoveringsvärd. Bra lösningar kom fram vid den inledande renoveringen t.ex. fönsterdetaljer, elinstallationer. Entreprenadformen var delad entreprenad, som innebar en del samordningsproblem. Partnering? 48

49 Beställargruppen bostäder, BeBo Teknikupphandlingar/tävlingar/utvecklingsprojekt Rationell isolering av klimatskärmen - pågår Värmeåtervinning på ventilation nästan slutförd Energisnål torkning av tvätt - slutförd Energiåtervinning på spillvatten - pågår Demonstrationsprojekt Rekorderlig renovering: sex flerbostadshus kostnadseffektiv halvering av energianvändningen Halvera Mera: 35 förstudier för energieffektiv renovering av flerbostadshus. 49

50 Sammanfattning Brogården Backa röd Maratonvägen Energibesparing 60 % 65 % 35 % kr/m² kr/m² kr/m² 17 år 25 år X år Hyreshöjning 35 % 35 % 15 % Investeringskostnad Återbetalningstid Evakuering/kvarboende Evakuering Evakuering Kvarboende 50 50

51 Slutsatser energieffektiv renovering Kombinera nödvändning renovering och energiåtgärder Kombinera olika energiåtgärder Produkter och koncept finns för minst halvering av energianvändningen Fördelar: Förbättrad termisk komfort Förbättrad luftkvalitet Ökat fastighetsvärde? Reducerade energikostnader? Reducerade driftkostnader? Potentiella problem: Finansiering av investeringen? Höga avkastningskrav? Ökad hyra? Evakuering av boende? Sänkt energikostnad? Minskad CO2-emission? 51

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Brogården passivhusrenovering

Brogården passivhusrenovering Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktning

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Brogården miljonhusen blir passiva

Brogården miljonhusen blir passiva Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen 579 lgh Den nya tidens hyresrätt 1 Byggmöte 18 november i Göteborg Maratonvägen Ett miljonprogramsområde i Halmstad 21 huskroppar med totalt 579 lägenheter

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Rikard Westerlund 2014-11-11 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras inom 10 åren Schneider Electric

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Cathrine Gerle Katjas gata 119 Status -Pågående uppföljning av teknik och hyresgästers upplevelser -Pågående lönsamhetsdiskussion

Läs mer

Besparingspotential i miljonprogramhusen

Besparingspotential i miljonprogramhusen Besparingspotential i miljonprogramhusen Renovering till passivhusprestanda myt eller verklighet 23 okt 2007 Catarina Warfvinge Bitr Miljöchef Bengt Dahlgren AB Univ lekt vid Lunds Tekniska Högskola Den

Läs mer

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Agenda Bakgrund Pilotprojektet; energianvändning & mål Tekniska lösningar; klimatskal Tekniska lösningar; installationer

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Passivhus vår framtida byggnorm?

Passivhus vår framtida byggnorm? Passivhus vår framtida byggnorm? Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Vi bygger klimatsmart för framtiden Passivhuscentrum Västra Götaland www.passivhuscentrum.se Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Passivhuscentrum Västra

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 150521. Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 150521. Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 150521 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Lagersberg Eskilstuna Trevånings Lamellhus byggda 1969-1974 Område uppdelat i 2 områden Lagrådsgatan och

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

www.nollhus.se Eje Sandberg

www.nollhus.se Eje Sandberg Eje Sandberg www.nollhus.se Utveckla FEBYs kriterier för passivhus. Skapa nätverk Bevaka och påverka myndigheter för att främja utvecklingen Sprida information och kunskap Rapporter Kungsbacka Eksta fastighetsbolag

Läs mer

Rk Rekorderlig Renovering

Rk Rekorderlig Renovering Rk Rekorderlig Renovering (R&R) Per Levin, Projektengagemang & Anders Jidinger, K-Konsult Energi Energieffektivisering av Miljonprogrammet R&R ska utmynna i 3-5 demonstrationsprojekt som ombyggnad med

Läs mer

Välkomna till lågenergihusen i Backa Röd

Välkomna till lågenergihusen i Backa Röd Välkomna till lågenergihusen i Backa Röd Version 2.0 Version 1.0 Cathrine Gerle, Bostads AB Poseidon Poseidon i sex punkter Lägenheter Bostadsfastigheter Fastigheternas bokförda värde Fastigheternas marknadsvärde

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter

Ett hus, fem möjligheter Emma Karlsson, WSP 1 BeBo Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder Emma Karlsson, WSP 2 Presentation Preliminär Rapport, Bakgrund Åtgärdpaketen, åtgärdsvis Diskussion om använda åtgärder Resultat, jämförelse

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

driftkostnader, förbättrad komfort, ökat byggnadsvärde med mera utvärderas. Målgruppen är beslutsfattare såsom fastighetsägare/förvaltare,

driftkostnader, förbättrad komfort, ökat byggnadsvärde med mera utvärderas. Målgruppen är beslutsfattare såsom fastighetsägare/förvaltare, Energi- och miljörenovering av miljonprogramshus Backa röd i Göteborg I Sverige finns ett stort bostadsbestånd som står inför ombyggnad. Miljonprogrammets bostäder är över 40 år gamla och behöver rustas

Läs mer

Det går att få lönsamhet i energirenovering! Mattias Westher, Bostads AB Poseidon

Det går att få lönsamhet i energirenovering! Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Det går att få lönsamhet i energirenovering! Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Utvecklingen av lågenergihusen i Backa Röd Version 2.0 Version 1.0 Agenda Utgångspunkt Pilotprojektet Katjas Gata 119 Utveckling

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR Renovering av miljonprogrammet Prata om ändringsreglerna i BBR Krav på klimatskärm vid ändring Generellt krav: Befintliga byggnader som ändras ska uppfylla samma krav som nya byggnader. Om den ändrade

Läs mer

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR Renovering av miljonprogrammet Prata om ändringsreglerna i BBR Krav på klimatskärm vid ändring Generellt krav: Befintliga byggnader som ändras ska uppfylla samma krav som nya byggnader. Om den ändrade

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Rekorderlig renovering av Gröna gatan BeBos lönsamhetsseminarium 120905

Rekorderlig renovering av Gröna gatan BeBos lönsamhetsseminarium 120905 Rekorderlig renovering av Gröna gatan BeBos lönsamhetsseminarium 120905 Agenda 1. Om Uppsalahem 2. Förnyelse på Uppsalahem 3. Bakgrund- om Gröna gatan 4. Resultat 5. Kalkylen 6. Framtiden Om Uppsalahem

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Fastighetsägare: Helsingborgshem AB Kontaktperson: John Nielsen, telefon: 042 20 82 20, mobil: 0730 70 09 20 Anders Olsson, telefon: 042 20 82 37 Total antal

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 141204 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Trettondagen Stockholmshem BÅ 2012 25 lgh ca 2295 m 2 A temp Sth stads miljöprogram FEBY 2009 MB Guld 1

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR Renovering av miljonprogrammet Prata om ändringsreglerna i BBR Krav på klimatskärm vid ändring Generellt krav: Befintliga byggnader som ändras ska uppfylla samma krav som nya byggnader. Om den ändrade

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Energi i Brogården. Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05. Publik information

Energi i Brogården. Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05. Publik information Energi i Brogården Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05 Brogården En lång process och utveckling Brogården Energimål Gäller vintern 2009-10, c:a 3,5 C kallare än normal vinter. Ur Brogården med fokus

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Konceptutveckling av prefabricerade multiaktiva fasadelement för energirenovering av flerbostadshus PROJEKTÖVERSIKT

Konceptutveckling av prefabricerade multiaktiva fasadelement för energirenovering av flerbostadshus PROJEKTÖVERSIKT Konceptutveckling av prefabricerade multiaktiva fasadelement för energirenovering av flerbostadshus PROJEKTÖVERSIKT Projektöversikt Projektgruppen LTH (Energi och ByggnadsDesign): Åke Blomsterberg (projektkoordinator)

Läs mer

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Bostadsrättsförening Rosengård, Malmö 767 lägenheter, 2500 medlemmar 8st 9-våningshus 8st 3-våningshus Byggnadsår 1969-1970 -

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Går det att halvera energianvändningen i samband med renovering?

Går det att halvera energianvändningen i samband med renovering? Går det att halvera energianvändningen i samband med renovering? JA! Ps. Det var det korta svaret. Naturligtvis beror det på förutsättningarna Nätverk (Skåneinitiativet, Uthållig kommun, Uppsala klimatprotokoll,

Läs mer

Svenska Bostäders arbete på Järva

Svenska Bostäders arbete på Järva Svenska Bostäders arbete på Järva Några exempel på upprustning, energieffektivisering och nöjda hyresgäster Yngve Green Energiansvarig Svenska Bostäder AB Järvafältet 2/3 naturreservat på 20 km2, 1/3 bostäder

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2014-03-19 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik

Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Lågenergihus - inget nytt under solen! Tidigt 1980-tal 130 m 2 uppvärmd boyta Traditionellt enplans

Läs mer

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring Sundsbro PASSIVHUS 24 lägenheter med guldvittring Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus SUNDSBRO Välkommen till vårt första passivhus. Ett sju våningar högt hus

Läs mer

TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus

TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus Agneta Persson WSP Sverige AB 2011-02-17 Min presentation Bakgrund och målsättning med teknikupphandlingen

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY

ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY Avdelning Marknad Handläggare ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY Energideklaration/analys/besiktning Bysättra 1:2 o 3:1 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus. Mattias Westher, Bostads AB Poseidon

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus. Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Agenda Bakgrund Pilotprojektet; energianvändning & mål Tekniska lösningar; klimatskal Tekniska lösningar; installationer

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

Välkommen till Portvakten Söder

Välkommen till Portvakten Söder Bo i Europas klimatsmartaste hus! Välkommen till Portvakten Söder Framtidens boende i ett hållbart samhälle Portvakten Söder Vi erbjuder 64 lägenheter i två punkthus med vardera åtta våningar. Inflyttning

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar eller, varför blir det inte som jag tänkt Vätterhem, Torbjörn Lundgren 2013-11-06 Sid 1 Bostads AB VätterHem i Jönköping Bostäder & Lokaler 8 200

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

FTX och FX återvinner men vem vinner?

FTX och FX återvinner men vem vinner? FTX och FX återvinner men vem vinner? Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Maratonvägen 579 lgh Den nya tidens hyresrätt Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer