Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?"

Transkript

1 Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara Energianvändning 400 Oljekris 300 Befintliga flerbostadshus % 2020 Första gången sedan 1988 Energireglerna i BBR skärps 1 jan % 2050 kwh/m

2 Hur undviker vi förra energikrisens misstag? Oljekris Åtgärder lufttätning tilläggsisolerade värmde med el (VP) nya byggnadsmaterial mindre fönster FTX-ventilation Sänkt energianvändning men dålig luftkvalitet komfort fuktproblem förfulning ökad elanvändning också utebliven besparing! kwh/m I hus byggda före 1975 är väggarnas och takens isoleringsstandard låg Isolering i väggar Då ca 10 cm isolering Idag ca 25 cm isolering Isolering i tak Då ca 15 cm isolering Idag ca 40 cm isolering De flesta tak saknar gåhöjd 2

3 Fönster före 1975 och nu Det vanligaste fönstret i Sverige har ett U- värde på ca 3 W/m 2 K Jämför med de bästa idag på 0.8 W/m 2 K De flesta husen byggda mellan 1946 och 1975 ventileras med självdrag eller frånluftssystem + 25ºC Ytterst få av dessa har värmeåtervinning 3

4 Snittet i dag är 220 kwh/m 2 A temp allt inkluderat Vilka åtgärder sparar mest? Minst? Snålspolande vattenarmaturer Återvinning av värme i ventilationsluften Tilläggsisolera av vinden Lägenhetsvis mätning o deb av varmvatten Installera solfångare för varmvatten Täta klimatskalet Byta till bättre fönster Tilläggsisolera ytterväggar och åtgärda köldbryggor Injustering och temperatursänkning 1 C Små och stora energiåtgärder i ett konventionellt flerbostadshus. Räknat per åtgärd Bättre fönster -30 kwh/m 2 A temp Återvinning av värme i ventilationsluften -30 Lägenhetsvis mätning o deb av varmvatten -10 Solfångare -10 Lufttätning -5 Tilläggsisolering av vind -5 Tilläggsisolering fasad, inkl köldbryggor -5 Injustering och temperatursänkning 1 C -5 Snålspolande vattenarmaturer -5 Tänk på att det inte går att addera rakt av åtgärderna påverkar varandra, men grovt stämmer tabellen 4

5 Värmeåtervinning är effektivt, men vilket system är bäst? Frånluft med värmepump Ett FTX-aggregat i varje lgh Gemensam FTX Se upp: Om inte värmeväxlaren sköts uteblir besparingen Filter måste bytas två gånger per år i annat fall fungerar inte återvinningen och besparingen uteblir. Huset kan dra mer energi än före åtgärden!! Skötsel av förvaltarens egen personal eller serviceavtal Skötsel av boende, förvaltarens egen personal eller serviceavtal 5

6 Lägenhetsvis mätning av varmvatten också normal kostnadseffektivt och rättvist Varje mätare läses av automatiskt en gång i månaden Avräkning sker en eller två gånger om året Också effektivt att byta fönster ofta behöver inte hela bytas! Vanliga två-glasfönster Byt ut innersta glaset till glas med skikt Byt ut innersta glaset till isolerpaket 6

7 Fönsterbyte och återvinning de mest energieffektiva storåtgärderna och kan spara totalt 60 kwh/atemp! En ofta enkel åtgärd är att tilläggsisolera vinden Tilläggsisolering ovanifrån med lösull eller skivor - enkelt, effektivt Tänk på att Risk för fuktskador Injustera värmesystemet och anpassa reglerkurvan. Trist att så många tak har låglutande uppstolpade tak 7

8 Hur många åtgärder har man råd med? Varmvattenmätning 200 kkr kwh Tilläggsisolera vinden 50 kkr kwh Nya fönster 1200 kkr kwh Ventilation med återvinning 1250 kkr kwh Lurigt att räkna energibesparing 8

9 Vanliga räknelagar gäller inte för hus: Täta - 5 kwh/m 2 A temp Byta eller tilläggsisolera fönster - 30 Tilläggsisolera takbjälklaget - 5 Sänka inomhustemperaturen är en glädjekalkyl Åtgärderna motverkar varandra till viss del - 40 är rätträknat Lurigt att beräkna kostnader 9

10 Vad ska ingå i kostnadskalkylen? Ska hela kostnaden för nya fönster tas med, eller bara förbättringen? Ställkostnaden för att störa/flytta de boende Nya eller större schakt minskar bostadsytan och hyresintäkten Värmepumpar måste skötas ger årlig underhållskostnad Etc Kostnaden för varje åtgärdspaket måste beräknas noggrant Vilka kostnader ska ingå i energikalkylen och vilka i det planerade underhållet? Fönsterbyte, hela kostnaden eller bara energimässiga förbättringen? Byggnadsställning kan användas för mer än en åtgärd Ställkostnaden för att störa/flytta brukarna vilka är passa-på-åtgärderna Nya eller större schakt minskar hyresintäkten FTX behöver skötas ger årlig underhållskostnad En underhållsplan är guld värd!! 10

11 Att välja lönsamhetsmetod är lurigt! Pay-off? LCC? Internräntemetod? Kassaflödeskoll? Lönar det sig att byta fönster? från U-värde 3,0 till 1,1 W/m 2,K Kostnad Energibesparing Energipris kkr kwh/år 0,80 kr/kwh 11

12 Pay-offmetoden är vilseledande för stora åtgärder i byggnader Undersökning av fönster med U-värde 0.9 istället för 1.4 W/m 2 K Kostnad Driftbesparing Pay-offtid = 16 år kr kr/år Lönsamt?? Fönsters livslängd är ca 30 år felet är att man glömmer besparingen mellan år 16 och 30! Vad säger LCC-analysen om bättre fönster? Ytterligare uppgifter behövs: Fönstrens förväntade brukstid 30 år Årlig energiprisökning (exkl inflation) 2 % Kalkylränta (exkl inflation) 4% 12

13 LCC tar hänsyn till alla kostnader under byggnadsdelens livslängd LCC = merkostnad sparad energi * energipris * nusummefaktor i kr Från tabell per år kr/kwh Så länge LCC<0 är åtgärden lönsam Vad säger LCC-analysen om bättre fönster? Fönstrens förväntade brukstid 30 år Årlig energiprisökning (exkl inflation) 2 % Kalkylränta (exkl inflation) 4% LCC = Merkostnad sparad energi * energipris * nusummefaktor LCC = * 0,8 * 22,4 LCC = kr LCC-analysen säger LÖNSAM 13

14 Tips! Gör din egen LCC-snurra eller sno vår! Gör en LCC-räknare i excel Lägg in beställarens Kalkylränta Elpris Värmepris Bli överens om Elprisökning Värmeprisökning Brukstid Beräkna Besparing av värme Besparing av el Ta reda på Investeringskostnad Underhållskostnad Restvärde Jämför avkastningen på åtgärden med kalkylräntan! Lufttätning Tilläggsisolera vinden Nya fönster Ny ventilation med återvinning Besparing 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 r =25% r =15% r =10% r =8% r =6% r =4% Investering kkr 14

15 Låt mycket lönsamma åtgärder finansierar andra Lufttätning Tillägsisolera vinden Nya fönster Ny ventilation med återvinning Besparing 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 r =25% r =15% r =10% r =8% r =6% r =4% Investering kkr Fönsterbyte är lönsamt/olönsam beroende på lönsamhetsmetod Pay-offtiden blir 16 år, dvs olönsamt LCC blir kr, dvs lönsamt Internräntemetoden 4%, dvs olönsam som ensam åtgärd men lönsam tillsammans med andra (Kassaflödeskontroll Pengarna räcker, dvs lönsamt) 15

16 Hur får man kontroll över fukt, inneklimat, radon, eftektbehov? Oljekris Åtgärder lufttätning tilläggsisolerade värmde med el (VP) nya byggnadsmaterial mindre fönster FTX-ventilation Sänkt energianvändning men dålig luftkvalitet komfort fuktproblem förfulning ökad elanvändning också utebliven besparing! kwh/m Samtidig miljöklassning ger styrning och kontroll av övriga kvaliteter Energi Energianvändning Värmeeffekt Solvärmelast Energislag Innemiljö Ljudkvalitet Radonhalt Ventilation Kvävedioxid Fuktsäkerhet Inneklimat vinter Inneklimat sommar Dagsljus Legionella Material Dokumentation Begränsning av kemikalier Ger byggnaden betyget brons, silver eller guld 32 16

17 Några exempel på hur betyg sätts på olika funktioner Indikatorer BRONS SILVER GULD Energianvändning BBR 75% av BBR 65 % av BBR Solvärmelast < 38 W/m 2 < 29 W/m 2 < 18 W/m 2 Radonhalt Bq/m Bq/m 3 50 Bq/m 3 Termiskt klimat vinter PPD<20% PPD<15% PPD<10% 33 Summa summarum Ta ett helhetsgrepp och gör en grundlig analys, fler åtgärder kan bli lönsamma när man ändå är igång! Var försiktig vid beräkning av energibesparing och kostnader Utnyttja flera lönsamhetsmetoder hitta en som både energipersonal, förvaltaren, ekonomen och beslutsfattarna accepterar Ta hjälp av ett miljöklassningssystem så glöms inga viktiga kvaliteter 17

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2015 Fastighetsbeteckning: Prästmannen 37 Adress/ort: Lindforsgatan 14, Ramlösa Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 26/1-2015 Fastighetsbeteckning: Stora Hässlehult 2:33 Adress/ort: Hässlehultsgatan 26, Hyltebruk Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 1/12-2014 Fastighetsbeteckning: Eskilstorp 8:6 Adress/ort: Pilgatan 5, Getinge Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-01-21 Sammanställning av energideklaration SJÄLEVADS-MYCKLING 1:174 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-27 Fastighetsbeteckning: Nykterheten 1 Adress/ort: Kilingev 11, Glimåkra Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas

Fönsterrenovering med energiglas Fönsterrenovering med energiglas Om ni funderar på att åtgärda fönstren Bättre ekonomi Bättre inneklimat Minskad energianvän Smart renoverin Energiglas Energieffektivisering med många trumf på hand Värt

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar Nora, Örebro, Karlskoga, Askersund och Kumla november 2013 Kristina Landfors WSP Environmental Tel: 010-722 56 97 Mål Kvällens program Energismart villaägare

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer