Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik"

Transkript

1 Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik

2 Lågenergihus - inget nytt under solen! Tidigt 1980-tal 130 m 2 uppvärmd boyta Traditionellt enplans hus Extra väl isolerat Ventilationsvärmeväxlare 3 x 300 W elradiatorer Vedkamin Luftvärmesystem 72 kwh/m 2 /år (inklusive hushållsel)

3 Svenska standardhus kring 1990 var mycket bra (enligt SBN80 ) Värmeåtervinning, täta, välisolerade och bra fönster

4 BFR-projektet Halmstad Ingolstadt Svensk småhusteknik exporterades kring 1990 i ett forskningsprojekt till Tyskland Träbyggnation Täta och välisolerade Värmeåtervinning Superisolerade fönster med för Tyska förhållanden mycket bra resultat!!! 110 kwh/m 2 /år och vidareutvecklades senare i Tyskland av prof. Wolfgang Feist till Passivhuskonceptet

5 Radhusen i Lindås var 2001 de första Svenska Passivhusen Initiativtagare: Arkitekt Hans Eek Beställare: Egnahemsbolaget i Göteborg Byggare: PEAB Byggforskningsrådet (numera Formas) stödde ett parallellt forskningsprojekt under planering, byggoch utvärderingsfas med SP, LTH och CTH som forskningsutförare Planering påbörjades cirka 1995 Inflyttning april 2001 Första utvärderingen Andra utvärderingen hösten 2010

6 Passivhusen i Lindås en översikt av designen

7 kwh/år Total elenergianvändning i Lindås (september 2002 augusti 2003) A1 A2 A3 A4 A5 A6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C13 C14 C15 C16 D17 D18 D19 D20 Specifik total energianvändning (medel): 68 kwh/m 2 /år

8 Jämförelse mellan Lindås och ett traditionellt hus Totalt kwh/år 1000 Traditionellt hus (125 kwh/m 2 /år) nybyggd radhuslägenhet med enkel frånluftsvärmepump hush varmv uppv fläkt Total 8279 kwh/år 668 Passivhus Lindås (68 kwh/m 2 /år) mycket välisolerat och tätt radhus med FTX-ventilation och termisk solvärme 4020

9 Energianvändningens utveckling - Lindås kwh/m² el Energianvändning (el) kwh/m² och år i Lindås År Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Hus 8 Hus 9 Hus 10 Badkarskurvan förklaras av att var mycket milda år, 2009 ett kallare år och 2010 ett extremt kallt år. Kurvan för hus 6 förklaras av att by-pass spjället har fastnat i delvis öppet läge (misstänks även för hus 8) Ingen förklaring finns till den inledningsvis höga energianvändningen i hus 7 Låg energianvändning i Lindåshusen efter 10 år (med ett undantag, hus 6)

10 Värme och ventilationssystem - Lindås Värmeväxlarna har visat sig i denna studie ha samma goda funktion efter 10 års drift. Temperaturgivare på rätt ställe för styrning av värmebatteri. Givare i frånluften fungerar inte alltid bra. Efterfrågan bland husägare av mer lättanvända aggregat Tekniska mätningar visar på behov av varningssystem (om by-pass spjället hänger sig). Rutinerna för byte av luftfilter fungerar väl.

11 Brukarkommentarer - exempel Möjlighet till vädring är mycket positivt för att motverka övertemperaturer automatik saknas. Temperaturskillnad mellan övervåning och bottenvåning överväg bättre sektionering Instruktioner om inställningar för flöden och värme på VVX-aggregatet. Om ändring till låga flöden risk för problem att fördela värmen Om ändring i flöden ändrad tryckskillnad över klimatskal Bra luftkvalitet

12 Lindås, uppföljning av lufttäthet Mätningar visar att efter 10 års drift har klimatskalet oförändrat god lufttäthet i det aktuella huset i Lindås Brukarna har inte påverkat lufttätheten negativt (plastfolien är monterad indragen) Under drifttid måste det uppmärksammas att tätningslister i dörrar och fönster behöver kontrolleras regelbundet och vid behov bytas Foto: PEAB

13 Det andra Svenska Passivhusområdet - Glumslöv i Landskrona Inflyttning Välisolerat - FTX-system - El-vattenberedare - A-klass-vitvaror - Ingen solvärme Beställare: Landskronahem (=hyresrätter) Beräknad specifik total energianvändning: 60 kwh/m2/år Stora problem med ventilationsvärmeväxlaren första vintern! (Borde inte bara ha litat på fabrikantdata vid upphandlingen)

14 Energi- och vattenanvändning - Glumslöv kwh/m² el Energianvändning (el) kwh/m² och år i Glumslöv m³ vatten/m² A temp Vattenanvändning m³/m² A temp och år i Glumslöv , Hus 1 Hus 2 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 1,5 Hus 3 Hus 4 60 Hus 5 Hus 5 Hus 6 Hus 6 Hus 7 1 Hus 7 40 Hus 8 Hus , År År Samband mellan hög vattenanvändning och hög energianvändning Jämförelse mellan Lindås och Glumslöv visar att solfångarna bidrar till cirka kwh/m 2 år lägre energianvändning.

15 Miljonprogramshusen i Brogården före ombyggnad Hög energianvändning som skulle innebära höga kostnader i framtiden Inga ekonomiska incitament för de boende att spara energi och de fick ingen återkoppling på sin energianvändning Bristande termisk komfort orsakat av köldbryggor, otätheter och otillräcklig isolering Fuktskador i betongplattan på mark Dåliga installationer Små och trånga badrum Begränsad tillgänglighet Få mötesplatser för boende

16 Utifrån ursprungliga tekniska förutsättningar valdes principiella lösningar för konstruktioner och installationssystem

17 Uppföljning av energianvändning efter ombyggnad till nära passivhusstandard Värden baserade på ett vinterhalvår, utan kompensering för den kalla vintern 2009/2010.

18 Några resultat från enkäter i Brogården 100 Ljud utifrån Luftkvalitet allmänt Mycket dåligt Dåligt Acceptabelt Bra Ej renoverade Byggnad D Byggnad E Ljud från ventilation Mycket bra Ej renoverade Byggnad D Byggnad E Ej renoverade Byggnad D Byggnad E

19 Backa Röd, Katjas Gata 119, ombyggnad till lågenergihus Status före ombyggnad 4 vånings punkthus 16 lägenheter, 3 RoK á 80 m 2 Byggnadsår 1971 Betongkonstruktion, sandwichväggar Krypgrund (mekaniskt ventilerad) Uteluftsventilerad vind F-ventilation BOA 1244 kvm, A temp 1357 kvm Energianvändning före renovering: 178 kwh/m 2 (A temp ) Pilotprojekt (Poseidon Bostads AB)

20 Energieffektiviseringsåtgärder Tilläggsisolering av klimatskärmen: U-värden (W/m 2 K) Yttervägg 0,12 (0,31) Fönster 0,9 (ca 2,4) Vindsbjälklag 0,1 (0,14) Sockel 0,3 (0,48) Bottenbjälklag 0,1 (0,4) Till- & frånluft med värmeåtervinning (FTX) Centralt FTX-aggregat i nytt fläktrum Roterande växlare Spisfläkt i resp. lägenhet Imkanaler ut i det fria utan värmeåtervinning Värmetillskott - radiatorer i lägenhet (fjärrvärme)

21 Energibesparing med föreslagna åtgärder [kwh/m 2 A temp, år] FTX, sänkn luftflöde Tak, isol 1,8 7,5 11 8,1 82 Elanvändning + 1,7 KWh/m 2 Krypgrund, isol 1,6 10 Fönster byts Yttervägg, isol Utfackn.vägg byts 5,3 2,6 4,9 0, FV Före FV Efter Balkong ny 1,1 0,

22 Energianvändning före och efter renovering av Backa Röd Energianvändning fördelad på uppvärmd yta (A temp ); Före ombyggn. Efter ombyggn. Uppmätt senare Fjärrvärme 170 kwh/m 2 54 kwh/m 2 44 kwh/m 2 Varav uppvärmning 133 kwh/m 2 25 kwh/m 2 19 kwh/m 2 varmvatten 32 kwh/m 2 25 kwh/m 2 21 kwh/m 2 kulvertförluster 5 kwh/m 2 4 kwh/m 2 4 kwh/m 2 El (fastighetsel exkl hush) 8 kwh/m 2 6 kwh/m 2 8 kwh/m 2 Totalt 178 kwh/m 2 (A temp ) 60 kwh/m 2 (A temp ) 52 kwh/m 2 (A temp ) Värden exklusive hushållsel!

23 Sammanfattning - Energianvändning Energiprestandan är fortfarande är mycket god efter nio års användning i Lindås respektive fyra års användning i Glumslöv För att få en beständigt låg energianvändning är det viktigt att övervaka att installationer fungerar väl. (t.ex. by-pass spjäll som fastnat) Genom att jämföra energianvändningen hos en grupp likadana hus under flera år kan onormala avvikelser identifieras. Beteendet i form av varmvattenanvändning och användning av hushållsel har stor betydelse för den totala energianvändningen. Individuell mätning och debitering är ett effektivt sätt att påverka det energianvändande beteendet. Solvärme har stor betydelse för totala energianvändningen i direktelvärmda hus typ Lindås. I Lindås och Glumslöv är all externt tillförd energi el, men det finns idag passivhus som värms till större delen med fjärr-/närvärme eller biobränsle

24 Trender för passivhus och lågenergihus i Sverige idag (1) Systemlösning Frillesås. (Källa EKSTA Bostads AB) Ett mycket stort område byggs just nu! Passivhus med: - Gemensam solvärmeanläggning med spetsvärme från fliseldad närvärmecentral - Golvvärme i badrum och eftervärmningsbatteri kopplat till VVC-retur

25 Trender för passivhus och lågenergihus i Sverige idag (2) Välisolerad byggnad med solvärme, värmelager och värmepump Exempel: Villa Gustafson i Bollebyggd Solfångare 20º Ackumulatortank Varmvattenr Värmepump Foto och systemlösning: AB Svenskt Klimatneutralt boende Golvvärme Värmeåtervinning frånluft Värmelager i marken

26 Några andra projekt Hamnhuset i Göteborg Oxtorget i Värnamo Foto: NCC Pumpkällehagen i Viskafors Foto: Staffan Bolminger Foto: Olofsson Bygg AB

27 Andra erfarenheter Det ursprungliga passivhuskonceptets krav på max 10 W/m 2 eller 15 kwh/m 2 utgör en begränsning i mer extrema nordiska klimat. Värmesystemet bör dimensioneras för högre uteffekt än 10 W/m 2 Viktigt att reducera internt ljud från installationer Passivhuskonceptet har större förutsättning att fungera i flerbostadshus än i fristående villor. Bra Svenska standardhus kombinerade med bergvärme kan vara lika energieffektiva. Viktigt att minimera värmeförluster i kulvertar från närvärmecentraler Centrala roterande värmeväxlare kan leda till luktöverföring mellan lägenheter Lägenhetsaggregat med roterande värmeväxlare kan ge problem med för hög fuktåterföring FTX-system inte alltid så effektiva som utlovat Mycket viktigt med noggrann och genomtänkt projektering, samt kontinuerlig uppföljning och feedback under byggprocessen Information till alla berörda om vikten av noggrant arbetsutförande och att det ska följas upp, samt engagemang hos alla, inklusive byggarbetarna

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? Monica Axell, Eva Sikander, Svein Ruud,

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus Eva Sikander, Svein Ruud Energiteknik SP Rapport 2013:14 Lätt att bygga rätt Klimatskal

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING VID RENOVERING AV GIGANTEN 6 LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 Åsa Lindell, Elsa Fahlén, Martin Jansson, Sara Hastig NCC Ett samarbetsprojekt mellan LÅGAN och: Bild

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Falun 5 dec.2012 Arne Elmroth Professor em. Lunds Tekniska Högskola Riksdagen 2005: Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder

Läs mer

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet RAPPORT Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet Ivana Kildsgaard och Anna Jarnehammar B1887 December 2009 Rapporten godkänd 2009-12-23 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

Renovering flerbostadshus

Renovering flerbostadshus Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter renoveras (byggnadsteknik, tekniska installationer och energianvändning). - För närvarande renoveras

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus -rapport etapp 1 2011-04-07 Åsa Wahlström CIT Energy Management Innehållsförteckning Förord... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANASTASIA ANDERSSON, DANIEL LARSSON Institutionen

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer