Brogården miljonhusen blir passiva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brogården miljonhusen blir passiva"

Transkript

1 Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet och miljöfrågor. Mer information om BeBos hemsida Ägare: Alingsåshem Kontakt: Ing-Marie Odegren Verksamhet: Bostadsföretag Ombyggnadsår: 2008 Brogården miljonhusen blir passiva FOKUS Ombyggnad till nästan passivhusstandard. ÅTGÄRD Tilläggsisolering, FTX-ventilation och byte till energieffektiva fönster. Köldbryggor byggs bort. Individuell mätning av varmvatten. VINST Uppmätt energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel ligger på 74 kwh/m 2. Fotograf: Ulla Janson

2 Bakgrund Brogården består av 300 lägenheter, byggda under miljonprogrammet i början av 70-talet. Byggnaderna har 18 lägenheter fördelade på tre våningar och två trapphus. Lägenheterna har en bra standard avseende planlösningen, med generösa och lättmöblerade rum. Lägenheterna upplevdes emellertid dragiga och hade ett dåligt inomhusklimat, huvudsakligen pga. luftläckage vid de lätta utfackningsväggarna. Isoleringen var inte tillräcklig och de indragna balkongerna bildade en köldbrygga. Det fanns även fuktproblem i bottenplattan. Fasadteglet är utbytt sedan i början på 90- talet, men har visat sig inte vara tillräckligt hårdbränt vilket fått till följd att det absorberat fukt och fryst sönder. Radiatorerna ansågs vara utslitna. Byggnaderna hade alltså ett stort renoveringsbehov. Renoveringen fokuserades på att förbättra inneklimatet, men var ett utmärkt tillfälle att energieffektivisera. Fasaderna behövde renoveras, merkostnaden för tilläggsisolering var inte så hög. Fönster och ventilationssystem behövde bytas. Arkitektoniskt vill man bevara intrycket av t.ex. den gula tegelfasaden. Projektet följdes av avdelningen för Energi och Byggnadsdesign på Lunds Tekniska Högskola och finns avrapporterat i en doktorsavhandling från 2010 av Ulla Janson. Uppföljningen gällde det första huset som renoverades, demonstrationshuset. Energibehov Genom att huset i samband med renovering genomgick en upprustning till nästan passivhusstandard beräknades energibehovet, inkl. fastighetsel komma att ligga på ca 74 kwh/m 2 och år, vilket stämmer väl överens med mätningarna. Detta kan jämföras med 2012 års BBR-krav på 90 kwh/m 2 och år eller värdet före renovering på 175 kwh/m 2 och år. Den årliga hushållselanvändningen har mätts upp till 14 kwh/m 2 /år. Total uppmätt köpt energi är alltså ca 88 kwh/m²/år. kwh/år/m² BBR2012 Brogården Fläktel Fastighetsel exl. fläktel Varmvatten Uppvärmning Total energi Den uppmätta innetemperaturen under vinterhalvåret är ca 20 C och under sommaren kan den under kortare perioder överskrida 25 C. 2

3 Tekniska lösningar Att välja passivhus som uppvärmningsfilosofi vid en ombyggnad är en mycket större utmaning än att bygga nytt enligt samma metod. Man möter en verklighet som inte alls är designad för den nya tekniken. Alingsåshem var tvungna att bygga bort köldbryggor och lösa fuktproblem på bottenplattan som sedan isoleras. En viktig erfarenhet man gjorde är att man bör använda standardmaterial i standardstorlekar. Renoveringen genomfördes under tak dvs. ett tält byggdes. Isolering Långfasaderna har ersatts med fasader med fyra skikt med isolering, totalt 480 mm isolering. Gavelväggarna har klätts med 430 mm isolering. Vindsbjälklaget har fått 300 mm tilläggsisolering med lösull. Ovan på taket har lagts 100 mm mineralull, för att undvika fuktproblem. Bottenplattan, som ursprungligen inte hade någon isolering alls, har fått ca 60 mm isolering av EPS. Då når man inte riktigt passivhusstandard som vanligen innebär 300 mm. Lufttäthet Innanför ett installationsskikt på 70 mm finns en plastfolie. Fönster Alla fönster har bytts ut mot treglasfönster, som uppfyller kraven enligt passivhusstandarden. De nya fönstren har ett U-värde på 0,85 W/m 2 K, vilket är mer än dubbelt så bra som de gamla. Karmen är isolerad. Ventilation Varje lägenhet har fått en värmeväxlare för återvinning av värmen i ventilationsluften (FTX). Denna har placerats i badrummen. Det ursprungliga ventilationssystemet var central frånluft, utan värmeåtervinning. Alla lägenheter har fått en köksfläkt där luften leds direkt ut och blandas inte med ventilationsluften. Balkong Balkongerna har byggts in och införlivats med vardagsrummet så man slipper köldbryggor. Nya balkonger står på plintar utanpå fasaden. Uppvärmning Till skillnad från många andra passivhussystem där tillskottsvärmen är el har man i Brogården valt fjärrvärme. Ett varmvattenbatteri i värmeväxlaren eftervärmer tilluften riktigt kalla dagar. Energianvändningen för uppvärmning har reducerats från 115 till 29 kwh/m² och år enligt mätningar. Solfångare och fjärrvärme används för att producera varmvatten. För att det inte ska bli för varmt sommartid så skuggas fönstren delvis av balkonger och taksprånget har dragits ut något. Fasad En av de svåraste frågorna att lösa är materialvalet i fasaden. Hur ska fasadens kulturvärde värderas? Lösningen blev fasadtegel. Plattorna har nästan samma gula färg som teglet så att området inte har förlorat sin ursprungliga karaktär. De boende Under ombyggnationen av Brogården har ett helhetsgrepp på boendemiljön tagits, ett helhetsgrepp som bidrar till social hållbarhet. Det har skapats grupper med de boende och andra aktörer, t.ex. 3

4 näringsidkare och föreningsliv. Syftet är att skapa ett område med ökad tillgänglighet, variation och med fler mötesplatser. Brogårdsprojektet startade med att en visningslägenhet byggdes, så att de boende kunde se hur lägenheten ter sig utifrån och inifrån. Visningslägenheten skulle locka hyresgästerna till medverkan. Dessutom har hyresgästerna informerats om byggprocessen genom nyhetsbrev och lokal-tv. De boende fick flytta ut under renoveringen, eftersom åtgärder genomfördes i lägenheterna. Individuell mätning av el och varmvatten Efter renoveringen ingår inte längre el och varmvatten i hyran. Samtidigt installerades energieffektiva vitvaror och belysning. Hushållselen har minskat från uppskattat 39 till uppmätt 21 kwh/m 2. Vattenbesparande kranar och duschmunstycken har sänkt energianvändningen för varmvatten från uppskattat 42 till uppmätt 16 kwh/m 2. Partnering som arbetssätt Alingsåshems viktigaste insikt är att passivhustekniken kräver att alla kompetenser arbetar ihop från början. Därför gjorde man en partneringupphandling där man köpte byggentreprenörens kompetens. Kompetensen har viktats till 80 procent och priset till 20. Man har också gjort djupintervjuer, tagit referenser och poängsatt enligt en egen mall. Byggprojektet inleddes med en informationsdag, där alla projektdeltagare var med. Ekonomi Kostnaderna för renoveringen har delats upp på tre poster: 1. Energisparåtgärder 2. Förbättrad lägenhetsstandard betald av hyresgästen (5 m² större vardagsrum, renoverat badrum, nya kök m.m.) 3. Nödvändiga underhållskostnader Enligt Alingsåshem återbetalas energiinvesteringarna på ca 10 år. Eftersom behovet av underhåll och att höja standarden på byggnaden var så stort är energiinvesteringarna inte dominerande i projektet. Alingsåshem har gjort en kostnadsuppskattning som för varje lägenhet visar att den högre standarden borde kosta kr, energisparåtgärderna kr och underhållsåtgärderna kr dvs. totalt kr år Den verkliga kostnaden var högre för den första ombyggnaden. Hyran för lägenheterna var före renoveringen 734 kr/m² och efter kr/m². Efternivån är exkl. varmvatten och hushållsel. Hyreshöjningen motiverades av bl.a. större vardagsrum och ny ventilation. Slutsatser Den viktigaste slutsatsen är att passivhustekniken kräver att alla kompetenser i byggprocessen samarbetar från början. Projektet har visat att det är möjligt att renovera ett miljonprogramshus till en mycket låg energianvändning med hjälp av traditionella material och traditionella entreprenörer. Dessutom är det är en fördel att använda standardmaterial i standardstorlekar. Övriga lärdomar som kommer inkorporeras i den fortsatta renoveringen av Brogården är: - Central FTX istället för lägenhetsbaserad kommer att installeras, för att minska underhållsarbetet och arbetet med filterbyte - Fasadkonstruktionen kommer att förenklas från fyra skikt med isolering till två skikt med isolering, för att reducera investeringskostnaderna och underlätta arbetet i produktionen. 4

5 Faktaruta Grunddata: Golvarea (ett hus med 18 lägenheter) 1274 m² Antal lägenheter 300 st Färdigställandeår 2012 Energistandard Uppvärmningsbehov/år uppmätt (20 ºC) Effektbehov beräknat (20ºC) 29 kwh/m² 12 W/m² U-värden före efter Yttervägg 0,30 0,11 W/m²K Tak 0,22 0,13 W/m²K Platta på mark 0,38 0,16 W/m²K Fönster, medel 2,00 0,85 W/m²K Dörr 2,7 0,75 W/m²K Lufttäthet vid 50 Pa: 2,0 l/sm² 0,2 l/sm² Byggnadstyp: Betongstomme, lätta utfackningsväggar och tegelfasad Ventilationssystem: Fläktventilation med en värmeväxlare (verkningsgrad η~0.80) i varje lägenhet. Före ombyggnad central frånluft, utan värmeåtervinning. Värmesystem: Värmebatteri i tilluften, radiator i hall på markplan, fjärrvärme, solfångare. Före ombyggnad radiatorer. Byggkostnad: ca kr/m², varav energieffektivisering kr/m² Arkitekt: efem arkitekter Konstruktör: WSP Generalentreprenör: Skanska 5

Renovering flerbostadshus

Renovering flerbostadshus Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter renoveras (byggnadsteknik, tekniska installationer och energianvändning). - För närvarande renoveras

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING VID RENOVERING AV GIGANTEN 6 LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 Åsa Lindell, Elsa Fahlén, Martin Jansson, Sara Hastig NCC Ett samarbetsprojekt mellan LÅGAN och: Bild

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Rekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Objektrapport för Eksta, Kv. Apelsinen Etapp 1 Rosengatan 1-23 Utarbetad av Per

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet RAPPORT Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet Ivana Kildsgaard och Anna Jarnehammar B1887 December 2009 Rapporten godkänd 2009-12-23 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 Beställargruppen Bostäder Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och fastighetsägare och förvaltare

Läs mer

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANASTASIA ANDERSSON, DANIEL LARSSON Institutionen

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS Miljonprogrammet - Riva eller renovera En långsiktig ekonomisk jämförelse av åtgärder för en miljonprogramsbyggnad Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

Läs mer

Med siktet på småhus

Med siktet på småhus Nyhetsbrev nr. 8 September 2011 Med siktet på småhus Foto: Emrahus Ombyggnad av småhus till passivhus I Sverige bor ca 4 miljoner människor i småhus. På 1960- och 1970-talet byggdes merparten av de hus

Läs mer

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse RAPPORT Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse Livscykelkostnader och energieffektivisering vid renovering av flerbostadshus Erik Prejer, Daniel Holm, Jacob Lindblom och Kaisa Svennberg B1985

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MILJONPROGRAM BLIR MILJÖPROGRAM FORSKNINGSRESA MED TIDSNÖD VEM TAR ANSVAR FÖR STÖD OCH SUBVENTIONER? GODMORGON VISKAFORS skön ny luft med passivhusen

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer