Lågenergihus? Nära-noll-hus? Nollenergihus? Plusenergihus? Passivhus?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lågenergihus? Nära-noll-hus? Nollenergihus? Plusenergihus? Passivhus?"

Transkript

1 Lågenergihus? Nära-noll-hus? Nollenergihus? Plusenergihus? Passivhus?

2 Int. Passivhusnätverk sedan 2011 sedan länder med 2330 medlemsföretag (april 2015) 62 svenska medlemsföretag i IG Passivhus Sverige - april Tyskland Österrike Sverige Storbritannien Irland Ungern Ny Zeeland USA (NY & CA) Canada Italien Grekland Estland Portugal Spanien

3 Varför krav på värmebehov! Eje Sandberg, Sveriges Centrum för Nollenergihus

4 Vad är Passivhus? En byggnad med så låga värmeförluster att värmen kan transporteras med hygienluftflödet Svenska kriterier enligt FEBY12

5 hus Lågenergihus: definieras via kwh köpt energi Nära-noll-hus: definieras via kwh köpt energi Nollenergihus: definieras via kwh köpt energi Plusenergihus: definieras via kwh köpt energi Passivhus: definieras över byggnadens komfort, kvalitet och värmebehov

6 Passivhus 1989 Passivhuset är ingen standard som beskriver energiprestanda, utan ett koncept för att uppnå högsta möjliga termiska komfort till låg total kostnad. Ett passivhus är en byggnad för vilken termisk komfort kan uppnås endast genom förvärmning eller förkylning av det friskluftstillskott som krävs för tillräckligt god inomhusluftkvalité, utan behov av återcirkulerad luft. Passivhus är något nytt! Framtidsbyggare pristagare 2014 Bo Adamsson och Wolfgang Feist Årets Framtidsbyggare är ett instiftat pris som delas ut av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.

7 Jämförelse med BBR FÖRTYDLIGANDE AV BYGGNADENS PRESTANDA BBR : Transmissionsförluster + luftläckage + ventilationsförluster vinster + varmvattenbehov, val av värmesystem = Köpt energi (ej förbrukat energi) Internationellt certifierat passivhus: Transmissionsförluster + luftläckage + ventilationsförluster - vinster = Värmebehov Varmvattenförbrukning påverkar ej byggnadens prestanda. Val av värmesystemet påverkar ej byggnadens prestanda. Passivhus: 15 kwh/m 2 år i värmebehov Källa: BBR/PHI Författare: IGPH

8 Mer än passivhus i Europa ger oss kunskaper, erfarenheter och utveckling! Passivhus är obeprövat teknik.

9 CERTIFIERADE och KVALITETSSÄKRADE PASSIVHUS I SVERIGE Det går inte att bygga passivhus i vårt kalla och fuktiga klimat Källa: IGPH Författare: SK

10 Arkitektur Principer passivhus Kompakthet: minimerar ytor mot uteluft Fönsterstorlekar och placering: optimeras efter funktion, behov och lokala förutsättningar Solavskärmning: optimera solvinster Minimera kylbehov Kostnadseffektiv, funktionell och hållbart! Källa: IGPH Författare: SK

11 Klimatskal Välisolerat och köldbryggsfritt : genomgående isolering - skapar hållbarhet och komfort Lufttäthet: genomgående lufttäthetsskikt - - inga fuktskador, - minimera värmeförluster Passivhusfönster U wmont < 0,75W/m 2 K: - minskar värmeförluster - optimerar solvinster skapar komfort Källa: IGPH Författare: SK

12 Fastighetsteknik FTX med verkningsgrad > 80%: - minimera ventilationsförluster Förvärmning uteluft: - minimera förluster - Kylning sommartid Välisolerade kanaler och anslutningar: - minimera ventilationsförluster Källa: IGPH Författare: SK

13 Exempel nollenergihus! Stadsskogenskolan, Alingsås Passivhus + köpt o såld energi <0 (viktad energi)

14 Passivhus Nollenergihus Plushus - eller Nära Nollenergihus? EM: ingen viktning, inte primärenergital! (14 april) Konsekvenser för energideklarationssystemet? EGs direktiv? Krav på elvärmda?

15 Netto värmeenergi Alternativa förslag Mätverifiering baseras på uppmätt tillförd energi efter panna/värmepump/undercentral. Värmeförlusttal ännu enklare Mätverifiering via uppmätt energisignatur 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 y = -0,4791x + 8,7752 4,0 2,0 0,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

16 Netto värme eller Värmeförlusttal? Byggnadsfysik Form Täthet Ventilation Solinstrålning Skuggningsförhållanden Fastighetens Installationer -Kort klivslängd Personer Beteende Värmereglering Varmvattenarmaturer Beteende VFT Netto värme Summa netto årsenergi Summa köpt årsenergi (BBR) VFT = enkel kalkyl som kan förstås och följas upp av BN innan bygget startar

17 Byggnader exempel

18 Pressmeddelande från SP Sveriges första passivhus byggdes i Lindås. Radhusen började projekteras under 90-talet och färdigställdes under Genomsnittligt (uppmätt): 35 kwh/ m2 elenergi (68 kwh/ m2 inkl. hushållsel)) ERFARENHETER FRÅN SVERIGES FÖRSTA PASSIVHUS I LINDÅS Nu visar en rapport från SP att husen fortfarande har mycket låg energianvändning samma goda lufttäthet. de boende är mycket nöjda med innemiljön inga fukt eller mögelproblem Bild: Passivhuscentrum Västra Götaland Källa: Passivhuscentrum Västra Götaland

19 Eksta fastighetsbolag Vallda Heberg, Kungsbacka Svenskt världsrekord i solenergi, 40% av använd värme Villor: ngt lägre än beräknat. (lite vädring, ngt lägre temp, högre hushållsel) Hyreshus, radhus: + 20 kwh/m2 i uppvärmning. Radhus; vädrar mest VVC slinga till badrumsgolv och FTX-aggregat. Stora förluster sommartid. Äldreboendet = 50 kwh/m2 dvs enl beräknat.

20 Trollhättan, KvFridhem Eidar Bostadsbolag AB Hittills största passivhusprojekt 174 lgh i 7 byggnader Merinvestering: 0,5% (passivhusnivå =slopa radiatorsystemet) Inflyttning okt 2013 Prefab-system (betongelement) Luftvärme Roterande FTX Resultat 82% av de boende anser värmekomfort är bra eller mycket bra 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Vädringsindex hus A - G Projekterat Uppmätt avvikelse VEB 10,4 11,4 Årsvärme Fastighetsel Varmvatten Summa Uppmätt årsvärme normaliserat till 21 grader och Svebys referensvärden för hushållsel Avvikelsen kan förklaras med större vädring och mer förluster för VVC och vädring En förstudie (BEBO-projekt) indikerar förluster på 17 kwh/m2 i VVC och UC. Skulle kunna ligga på 12 kwh/m2 i kv Fridhem.

21 Kvalitetssäkring under byggnation Kvalitetssäkring i projekt - bygg och fastighetsteknik Källa: IGPH Författare: SK

22 Kvalitetssäkring och utbildning Sedan 2009 i Sverige Det finns ingen kompetens för passivhus Källa: IGPH Författare: SK

23 Internationellt certifierad Passivhusexpert (10 dagar) Allt från förfrågningsunderlag till idrifttagandet och uppföljning Passivhusdefinition Passivhuskriterier Passivhus planeringsprinciper Grundläggande principer för komfort på sommaren Grundläggande principer för energibalanseringen (PHPP) Grundläggande principer för ventilation i passivhuset Grundläggande principer för uppvärmning i passivhus Grundläggande principer för komfort på sommaren Elenergi Grundläggande principer för den ekonomiska kalkylen, LCC och LCA Anbudsförfarande, upphandling Byggledning och kvalitetssäkring Användarinformation och support Renovering med passivhuskomponenter Passivhuslokaler Studiebesök och workshops Källa: IGPH Författare: SK

24 Internationell certifierade Passivhushantverkare (3dagar) Passivhus = Komfort- Kvalitet-Energieffektivitet Passivhus- kvalitetssäkring, Byggprocess, ansvar, gränssnitt, Konstruktion utan köldbryggor, lufttät och välisolerade, passivhusfönster, Passivhusventilations- och värmesystem, Passivhusrenovering EnerPhit / EuroPhit, dagliga workshops,certifiering efter tentamen. Källa: IGPH Författare: SK

25 Skogslunden i Åkersberga Passivhus fungerar inte i verkligheten Källa: IGPH Författare: SK

26 Södra Climate Arena i Växjö RESULTAT ÅR 2 Värmebehov kwh/m 2 år (A ref ) Referensarea Certifieringskrav Internationellt Passivhus PHPP Mätresultat år 2 15 kwh/m 2 år 11 kwh/m 2 år 8 kwh/m 2 år (OBS uppmätt fjärrvärme, även belysning i hallen bidrar till värmen) Lufttäthet n 50 0,6 oms/h 0,1 oms/h 0,1 oms/h Primärenergi kwh/m 2 år (A ref ) Referensarea Köpt energi BBR/ A Temp Fjärrvärme Fastighetsel 120 kwh/m 2 år 115 kwh/m 2 år 88,7 kwh/m 2 år 30,6 kwh/m 2 år 17,1 kwh/m 2 år 6,5 plus påslag 7 = 13,5 kwh/m 2 år 18,6 kwh/m 2 år 10,1 kwh/m 2 år 8,5 kwh/m 2 år Verksamhetsel 27 kwh/m 2 år Källa: IGPH 30,8 kwh/m 2 år Författare: SK

27 Trädgårdsförskola i Skövde RESULTAT Certifieringskrav Internationellt Passivhus Mätresultat år 1 * Mätresultat år 2 Mätresultat år 3 Värmebehov kwh/m 2 år (A ref ) Referensarea 15 kwh/m 2 år 19,85 kwh/m 2 år 7,2 kwh/m 2 år 7,9 kwh/m 2 år Lufttäthet n 50 0,6 oms/h 0,1 oms/h 0,1 oms/h 0,1 oms/h Primärenergi kwh/m 2 år (A ref ) Referensarea 120 kwh/m 2 år 147 kwh/m 2 år 132 kwh/m 2 år 136 kwh/m 2 år Köpt energi BBR 31,5 kwh/m 2 år (A temp ) (Kök är inte medräknat) 17,4 kwh/m 2 år (A temp ) (Kök är inte medräknat) 16,1 kwh/m 2 år (A temp ) (Kök är inte medräknat) Fjärrvärme 11,4 kwh/m 2 år 4,2 kwh/m 2 år 3,0 kwh/m 2 år Fastighetsel 20,1 kwh/m 2 år 13,2 kwh/m 2 år 13,1 kwh/m 2 år Källa: IGPH Författare: SK

28 Passivhus - Högåsskolan Passivhus är alltid dyrare än vanliga hus Investering: Passivhusskolan Högåsskolan i Knivsta (6400 m 2 BTA) kostar kr/m 2 (utan mark) (jämfört med deras standardskolor som kostar kring kr/m 2 ) Besparning i investering och drift: Sparade energikostander varje år: kwh Producerad solenergi tillkommer. Energiprishöjningar är inte medräknade. Källa: IGPH Författare: SK

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus Version 2007:1 Forum för Energieffektiva Byggnader Förord Hösten 2005 diskuterades

Läs mer

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader,

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, 2012-01- 16 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, Direktiv 2010/31 Det är inte ekonomin eller konflikter med andra egenskapskrav

Läs mer

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE LÅGAN Rapport december 2014 Göran Frenning & Anders Ljungberg Förord Föreliggande rapport har tagits fram med stöd från LÅGAN-programmet tillsammans med SBUF (byggbranschens

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

Köldbryggor i lågenergihus

Köldbryggor i lågenergihus Byggnadssystemens inverkan på transmissionsförluster Mikael Danebjer Tomas Ekström Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader Stefan Dehlin, 2012 10 12 (reviderad 2012-11-14) The sole responsibility for the

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Energieffektivt byggande i praktiken

Energieffektivt byggande i praktiken Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer