Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus. Mattias Westher, Bostads AB Poseidon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus. Mattias Westher, Bostads AB Poseidon"

Transkript

1 Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon

2 Agenda Bakgrund Pilotprojektet; energianvändning & mål Tekniska lösningar; klimatskal Tekniska lösningar; installationer Uppföljning och utfall Lönsamhet

3 Kort om Bostads AB Poseidon Allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Göteborgs Stad genom moderbolaget AB Framtiden. Antal lägenheter: Uthyrningsbar yta: st 1,6 miljoner m 2 BOA & LOA Hyresintäkter: 1,5 miljarder SEK/år Bokf. värde, fastighet 10,1 miljarder SEK Soliditet: 36,3% 185 anställda

4 Energianvändning - Fjärrvärme

5 Energianvändning inom Bostads AB Poseidon 23,8 El (kwh/m2) 23,6 23,4 23,2 23,0 El (kwh/m2) 22,8 22,6 22,

6 Bakgrund till pilotprojektet För att nå riksdagens energimål (2020/2050) behöver vi även energirenovera det befintliga beståndet. Bostäder från rekordåren och miljonprogrammet står inför omfattande upprustningar. Pilotprojektet ger oss kunskap om förutsättningar, problem och lösningar beträffande teknik, ekonomi och hur de boende upplever det.

7 BACKA RÖD

8 BACKA RÖD

9 Avkastningskrav A 1 3,75 C 3 7,5% Kalkylränta A 1 5,75 C 3 9,5% Karlaplatsen 3923 lgh Backa 1916 lgh Angered 1871 lgh Kortedala 3495 lgh Olskroken 3333 lgh Frölunda /Högsbo 4418 lgh Linné/Guldheden 4741 lgh

10 Cathrine Gerle Pilotprojektet Katjas Gata Energianvändning & mål

11 Samarbete & kunskapsutbyte Öppen prestigelös dialog där alla har bidragit med sin kunskap. De energitekniska delarna har projekteras i ett nära samarbete mellan konsulter & Skanska/ISAB. Referensgrupp som bollplank (LTH/CTH/AOHAB) Milparena med forskarexpertis (SP/CTH) Fuktsakkunnig SP

12 Grundfakta: Katjas gata 119 i Backa Röd 4 vånings punkthus 16 lägenheter 3 RoK á 80 m 2 Byggnadsår 1971 BOA 1244 kvm, A temp 1357 kvm Bef energianvändning 178 kwh/m 2 (A temp )

13 Energianvändning Energianvändning fördelad på uppvärmd yta (A temp ); Före ombyggn. Efter ombyggn. Fjärrvärme 170 kwh/m 2 54 kwh/m 2 Varav uppvärmning 133 kwh/m 2 25 kwh/m 2 varmvatten 32 kwh/m 2 25 kwh/m 2 kulvertförluster 5 kwh/m 2 4 kwh/m 2 El (fastighetsel exkl hush) 8 kwh/m 2 6 kwh/m 2 Totalt 178 kwh/m 2 (A temp ) 60 kwh/m 2 (A temp )

14 Åtgärder FTX, sänkn just. luftflöde [kwh/m 2 A temp, år] 7,5 5, ,4 Elanvändning + 1,7 KWh/m 2 Tak, isol Krypgrund, isol 11 1,8 1,3 8,1 7,3 10 1,6 1,2 Fönster byts Yttervägg, isol Utfackn.vägg byts Balkong ny 3,9 5,3 1,9 2,6 4,9 3,6 0,5 0,4 0,8 0,07 1,1 0, ,5 25,8 35 FV Före FV Efter

15 Energimål Poseidons mål Minska energianvändningen från 178 kwh/m 2 (A temp ) till ca 60 kwh/m 2! Hur når vi målet? Tätt & välisolerat klimatskal Energieffektiv och god ventilation Individuell mätning & debitering av varmvatten

16 Cathrine Gerle Tekniska lösningar - klimatskal

17 Systemlösning U-värden (W/m 2 K) Yttervägg 0,12 (0,31) Fönster 0,9 (ca 2,4) Vindsbjälklag 0,1 (0,14) Sockel 0,3 (0,48) Bottenbjälkl 0,1 (0,4)

18 Klimatskal U-värden (W/m 2 K) Yttervägg 0,12 (0,31) Fönster 0,9 (ca 2,4) Vindsbjälklag 0,1 (0,14) Vägg & tak

19 Klimatskal U-värden (W/m 2 K) Yttervägg 0,12 (0,31) Sockel 0,3 (0,48) Bottenbjälkl 0,1 (0,4)

20 Cathrine Gerle Tekniska lösningar - installationer

21 Systemval - installation Till- & frånluft med värmeåtervinning (FTX) Centralt FTX-aggregat i nytt fläktrum Roterande växlare Köksventilation: Spisfläkt i resp lägenhet med imkanaler ut i det fria utan värmeåterv. Värmetillskott: Radiatorer i lägenhet (via FV)

22 Principschema Vent

23 Fläktrum styr

24 Uppföljning och utfall Cathrine Gerle

25 Driftsövervakning

26 Mätning Individuell mätning & deb. av varmvattnet i resp lgh. Mätning av byggnadens totala -Varmvattenanvändning & temp (samt vvc) -Kallvattenanvändning -Värmemängd & temp -Fastighetsel Mätning av ovanstående även på icke ombyggt referenshus Mätning av RF & temp på vind och krypgrund

27 Tekniska problem Åtgärdade fel: Låg frånluftstemp vid vxl gav låg verkn.grad & driftstopp Temp.fall inom fläktrum; radiator i fläktrum var avstängd,+ oisol kanaler (åtgärdat) Temp.fall genom köldbrygga från rökgaskanal (åtgärdat). Okontrollerad värmeväxling mellan oisolerade T/F-kanaler i schakt, som då ger lägre returtemperatur på frånluft vid aggregat. Felmonterad kombihuv (49% kortslutning, (åtgärdat) Kondensvatten vid spisfläkt, pl 4. Kondensisol takhuv. (åtgärdat) Felinställda mätare (VV, RF & Temp i Krypgrund). Åtgärdade med missat viktiga mätdata.

28 Tekniska problem Delvis kvarstående fel: Spjäll mycket avvikelse på flödesnoggranhet. De 4 värsta reklamerade, varav 3 hade upp till 20% avvikelse och en hade 35% avvikelse (enl tillverkaren skall de max ha en avvikelse på +/- 7%). Dessa 4 reklamerade spjäll är bytta. -Hur mycket avviker övriga?

29 Tekniska anmärkningar Oisolerade kanaler inom byggnaden ger temperaturökning på tilluft upp till ca 4 grader till plan 1 (elrum) Ny injustering ventilation SFPv-mätning på fläkt gav 1,25 resp 1,49 (2 olika mätn) Krav i projektet: SFPv max 1,5 kws/m 3 Kommer att mätas efter ny injustering

30 Mätning kundupplevelse Kommentarer Katjas gata 119: En del upplever att det blåser från tilluftsdonen. Vid intervju framkommer att detta inte är ett stort problem. Julias gata 93: Upplever kallras från fönster ventiler.

31 Mätning kundupplevelse Kommentarer Katjas gata 119: inga problem Julias gata 93: väggarna är olika kalla, varierar från rum till rum

32 Mätning kundupplevelse Kommentarer Katjas gata 119: När det är mycket kallt ute. Julias gata 93: Vid låg ute temperatur och regn, stora variationer mellan rum upplevs.

33 Mätning kundupplevelse Kommentarer Katjas gata 119: Vid sol och varmt väder Julias gata 93: Vid solinstrålning och varmt väder.

34 Mätning kundupplevelse Kommentarer Katjas gata 119: svag upplevelse av matlukt- inget stort problem Julias gata 93: obehaglig lukt och matos i trapphus

35 Mätning kundupplevelse Kommentarer Katjas gata 119: Julias gata 93: Lukt kommer utifrån och från trapphus. Svaren på Ja- ibland uppger vid intervju att det inte är ett stort problem. Man känner dock mat och tobaks rök ibland (inte regelbundet).

36 Mätning kundupplevelse Kommentarer Katjas gata 119: Luften tar slut i lägenheten. Notering: Boende tror att de inte får öppna fönster Julias gata 93: vill ha spiskåpa och ventilation i köket

37 Mätning kundupplevelse Kommentarer Katjas gata 119: Spjäll till spisfläktar slår när det blåser Julias gata 93: Visslande ljud från ventilationen. Notering; torkat av vissa don vid besök.

38 Mätning kundupplevelse Kommentarer Katjas gata 119: Julias gata 93: Mätning vid kall väderlek ej utförd. De som upplever problem känner efter mycket. Går utan strumpor på golvet. Uppmätt ca 18 grader Celsius vid golv och krypgrundstemperatur visar på ca 20 grader Celsius vid intervju tillfälle.

39 Utgångspunkt: Energianvändning Energianvändning fördelad på uppvärmd yta (A temp ); Före ombyggn. Efter ombyggn. Fjärrvärme 170 kwh/m 2 54 kwh/m 2 Varav uppvärmning 133 kwh/m 2 25 kwh/m 2 varmvatten 32 kwh/m 2 25 kwh/m 2 kulvertförluster 5 kwh/m 2 4 kwh/m 2 El (fastighetsel exkl hush) 8 kwh/m 2 6 kwh/m 2 Totalt 178 kwh/m 2 (A temp ) 60 kwh/m 2 (A temp )

40 Uppföljning: Energianvändning Energianvändning fördelad på uppvärmd yta (A temp ); Område* Referenshuset. Katja 119. Fjärrvärme ,2** (170)kWh/m 2 44,4 (54)kWh/m 2 Varav uppvärmning 87,5** (133)kWh/m 2 19,3 (25)kWh/m 2 varmvatten 51,7 (32)kWh/m 2 21,1 (25)kWh/m 2 kulvertförluster 5 (5) kwh/m 2 4 (4) kwh/m 2 El (fastighetsel) 21,4 9,9 (8) kwh/m 2 7,5 (6) kwh/m 2 Totalt 188,4 154,1 **(178)kWh/m 2 (A temp ) 51,9 (60)kWh/m 2 (A temp ) * Snittförbrukning Ca kvm ** tillägg ventilation kwh/m2

41 Lönsamhet vid ombyggnad till lågenergihus

42 Förutsättningar vid energiombyggnation TEKNIK Befintligt konstruktion Byggrätt /detaljplan Gestaltning EKONOMI Investeringsutrymme Kostnadsföring Hyreshöjande åtgärder Lönsamhet energiåtgärder KUND Ombyggnadsintyg Evakuering Opinion Användarvänligt Ger förutsättningar till (energi-)ombyggnation

43 Vad kostar det? Energiombyggnaden innebär en merkostnad på kronor per lägenhet (3.000 kr/m 2 BOA) Ombyggnaden medför minskad energianvändning på ca (6.800*) kr/år och lägenhet. *Baserad på års energipris och att utgångspunkt energianvändning stämmer Om projektet Katjas Gata 119 är lönsamt beror på framtida energipriser.

44 Hur skall vi få lönsamhet? Optimera omfattningen av energiombyggnaden - välja rätt byggnader och rätt åtgärder. Vilket avkastningskrav skall energiåtgärder ha? - lika oavsett geografiskt läge i staden (inom AB Framtiden)? Ombyggnaden på Katjas Gata är lönsamt om - fjärrvärmepris höjs mer än 3,7 procentenheter/år utöver inflationen, eller - fjärrvärmepris höjs till 1,27 kr/kwh redan nästa år, eller - om statliga bidrag/skattereduktioner skulle delfinansiera energiomb, eller, - om hyran kunde höjas för att finansiera energiåtgärderna!?

45 Kan hyran finansiera energiombyggnaden? Exempel Katjas Gata 119 Efter ombyggnad kostar en 3Rok på 80m kr/mån (938 kr/m 2 ) Om hyran sattes till (6.800) kr/mån skulle energiåtgärderna tillsammans med driftskostnadsminskningen bli 100% lönsamma! Det motsvarar en ytterligare hyresökning på 66 (83) kr/m 2, totalt (1.020) kr/m 2. Detta ska ställas i relation till ursprunglig hyra om 694 kr/m 2, 4630 kr/mån Är det möjligt?

46 Nuvärdesberäkning Känslighetsanalys vid olika energiprisökningar med kalkylränta 6,25%. Större ombyggnadsetapp & byggnad (OBS gäller liknande omfattning) [kkr] % 2% 5% 0% 2% 5% Normal upprustning Energiombyggnad Energi D & U Reinvestering Investering

47 Vilka delar är lönsamma? OBS! Lönsamheten är objektspecifik och beror på merkostnaden jmfr med nödvändig upprustning. Katjas Gata 119; Installation av FTX olönsamt (p g a byggkostnader som nybyggnad av fläktrum på tak, driftskostnader och kommande reinvesteringar drar ner lönsamheten på Katjas G) Tilläggsisolering lönsamt, men utbyggnad av takfot drar ner lönsamheten Fönsterbyte- lönsamt, men utflyttning av fönster olönsamt, dock nödvändigt för köldbryggor & estetik Balkongbyte- olönsamt energimässigt, dock måste köldbryggor elimineras och yta återskapas.

48 Förutsättningar för god lönsamhet i energiombyggnation För att räkna hem en energiombyggnad krävs att bef. byggnad har ett stort upprustningsbehov Det är svårt att få lönsamhet i energiombyggnader på byggnader med få lägenheter Det är en fördel ur lönsamhetsynpunkt om ny lägenhetsyta kan skapas i samband med energiombyggnad

49 Katjas Gata 119 en nästan ny byggnad!

Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik

Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Lågenergihus - inget nytt under solen! Tidigt 1980-tal 130 m 2 uppvärmd boyta Traditionellt enplans

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 Beställargruppen Bostäder Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och fastighetsägare och förvaltare

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka RAPPORT FITTJA GÅRD 1 2011-03-14 1 (35) Handläggare Oscar Sandberg Telefon: 010-505 40 33 Mobil: 070-206 67 18 oscar.sandberg@afconsult.com Datum 2011-03-14 Uppdragsnr SABO Fittja Gård 1, Botkyrka Utredning

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING VID RENOVERING AV GIGANTEN 6 LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 Åsa Lindell, Elsa Fahlén, Martin Jansson, Sara Hastig NCC Ett samarbetsprojekt mellan LÅGAN och: Bild

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGICENTRUM 104 20 Stockholm Energicentrum vid Miljöförvaltningen Stockholm Stad Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar Slutrapport 15 februari 2012 ÅF Infrastructure AB Karin

Läs mer

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANASTASIA ANDERSSON, DANIEL LARSSON Institutionen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Rekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Objektrapport för Eksta, Kv. Apelsinen Etapp 1 Rosengatan 1-23 Utarbetad av Per

Läs mer

Renovering flerbostadshus

Renovering flerbostadshus Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter renoveras (byggnadsteknik, tekniska installationer och energianvändning). - För närvarande renoveras

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus -rapport etapp 1 2011-04-07 Åsa Wahlström CIT Energy Management Innehållsförteckning Förord... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer