Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna"

Transkript

1 Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik

2 2

3 3

4 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med lägenheter, lokaler och 200 medarbetare. Gavlegårdarna omsätter årligen 900 miljoner kr och har en balansomslutning på fyra miljarder kr. 4

5 Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende baserat på begreppet Hem för Dig Det innebär att vi tillsammans med våra hyresgäster utvecklar det behovsanpassade boendet och satsar på teknik för framtiden som gör Gävle till en modern och attraktiv bostadsort Drygt 200 stycken medarbetare Ca 50 procent entreprenad 5

6 6

7 Huvudmål för energi-/driftarbetet idag Säkerställa komforten för våra hyresgäster Optimera/minska användningen av energi. Upptäcka fel och åtgärda dem. Rätt varmvattentemperatur i hela systemet 7

8 Hörnstenarna för energibesparing i bostäder 1. Hårda krav vid nyproduktion och ombyggnad 2. Hyresgästens möjligheter att bidra, delta och påverka 3. Drift 8

9 Nyproduktion BBR avsnitt 9 - Energihushållning Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst uppgår till 110 kwh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon söder och 130 kwh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon norr. De nationella energikraven ligger 30 procent över våra egna interna krav, kwh/m². Nu pågående projekt kwh/. m² 9

10 Befintlig bebyggelse -Utmaningar Förbättra komforten för hyresgästen Prioritera ombyggnader utifrån komfortfrågor i NKI Optimera energitillförseln - Satsning på styr och övervakning via nätverk Ha ett energitänk med i samtliga renoveringar - Många fastighetsägare satsar på fönster vid renovering 10

11 Nyligen genomförda energiprojekt Sänkt oljeförbrukningen från 517 till 15 m³ mellan år 2000 och Ersatt med biobränsle samt bergvärme. - Idag helt byggt bort oljeuppvärmningen 150 radhus och lägenheter har fått elvärmen ersatt med fjärrvärme Installerat 2300 elmätare Tilläggsisolering har skett av vindar samt t.ex. fasaderna på öster. Byggt bort tre mycket stora och dåligt isolerade sekundärvärmesystem. 11

12 Individuell elmätning hushållsel Pedagogiskt och tekniskt projekt Möjliggör egen kostnadspåverkan Skapar incitament att spara 12

13 13

14 Energiutbildning för hyresgäster Vände sig under 2008 till de som fått nya elmätare. Samarbete mellan ABG, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen lägenheter/hyresgäster bjuds in via hembesök. 14

15 Energiprojekt Uppkoppling för styrövervakning av 320 fjärrvärmecentraler. Energiutbildning för hyresgäster. Uppstart av elmätningssystem. Separat anslutning av fjärrvärme på Herrgårdshagen. Tilläggsisolering av vindar på Brynäs. Utbyte av termostatventiler på Söder. Utbyte av 20 stycken ventilationsanläggningar till energieffektiva. 15

16 Kwh/kvm ABG - ÖVERGR - PROJEKT - VATTEN - EL NY TEKNIK - OMVÄRLD År 16

17 17

18 9 % kr/år 18

19 19

20 Driftsövervakning 20

21 Syftet med driftsövervakning? Styrs av: Utetemperaturen Lägenhetstemperaturen Prognoser Är digitalt i realtid då det kommunicerar via vårt bredbandsnät. Justeringar sker centralt. Fel ska upptäckas av oss. Att agera! 21

22 110 Miljoner kronor per år Flödesbild 22

23 Ändr. kwh/m ² kwh/m ² % Norra distriktet 183,2 180,1-1,7 Södra distriktet 180,1 175,1-2,8 Medelvärde: 181,7 177,6-2,3 23

24 Kubikmeter ABG - ÖVERGR - PROJEKT - VATTEN - EL NY TEKNIK - OMVÄRLD Oljeuppvärmning År 15 24

25 Vatten 25

26 26

27 Normal månadsförbrukning är 1500 m³ Nu är månadsförbrukningen: 2300 m³ Dvs 27 m³ vatten per dag tar vägen någonstans. 27

28 28

29 6300 m³ 80 tkr -20 % 29

30 270 m³/mån kr/år -38 % 30

31 Driftsanalys vattenbesparing 31

32 Större vattenläcka 2008 Senaste storläckan m³ vatten 32

33 33

34 Elpris samt förbrukning Upphandlas via en mekanisk hedge. Sprider riskerna. Upphandlad elleverantör är Gävle Energisystem Källmärkt el 2006: 30,52 öre/kwh 2007: 43,85 öre/kwh 2008: 42,43 öre/kwh 2009: 50,13 öre/kwh Ändr. kwh/ m² kwh/ m² % Södra distriktet 29,9 28,7-3,9 Norra distriktet 28,2 25,7-8,8 Medelvärde: 29,1 27,2-6,4 34

35 Elprisets utveckling 35

36 Leveransår: 2007 Elpris 2007 Datum Avrop Referensprodukt Volym (MWh) Pris (öre/kwh) SEK FWWR , FWWR , FWWR , FWWR , FWWR , FWWR , FWWR , FWWR , FWWR , FWWR , FWWR , FWWR ,13 36

37 Viktigaste energiprojektet -Högförbrukarlistan 37

38 Ny teknik 38

39 Komfortgivaren -ett av de viktigaste känselspröten Möjliggör kommunikation över bredbandet för temperatur mätdata etc. Beviljad patent ! 39

40 Säkerställer rätt temperatur i lägenheterna Kan hantera mätvärden från t.ex. vv. Kommunicerar via bredband hela vägen Strömförsörjs via bredbandsnätet Inryms i bredbandsuttaget (dubbelram) Kan lätt hantera enklare larm, trygghet, dörröppning m.m. 40

41 41

42 42

43 Uppförandet av Solcellsanläggningen 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 Omvärldsanalys Det globala klimathotet är en realitet EU kommissionens förslag, som innebär att Sverige ska nå en nivå på 49 % förnybar energi till år Maud Olofsson på Energitinget: Nu behövs inte fler forskarrapporter - nu är det dags för handling Den sparade kilowattimmen är den billigaste kilowattimmen Mick Jagger hade fel. Vi har inte tiden på vår sida, Nigel Jollands från International Energy Agency 49

50 Lokala miljömål Under "Begränsad klimatpåverkan" står under rubriken "Energieffektivisering" att "AB Gavlegårdarna och Tekniska kontoret minskar energiförbrukningen och oljeförbrukning, genom energieffektiviseringar och övergång till biobränsle". Under rubriken "God bebyggd miljö" står att "2010 skall elanvändningen i hushåll och lokaler ha minskat med 15 % per person jämfört med 2000". 50

51 Tack! 51

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Fördel miljön En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Med tanke på miljön Metrima Home Solutions AB är idag störst i Sverige inom området enhetsmätning av el, värme och vatten. Tillsammans med

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 Kontor [dubbelklicka för att ändra] Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 inom ramen för Energieffektiviseringsstödet Datum: 2011-03-31 Handläggare: Liselotte Löthagen Diarienummer:

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

2,3 % Nu har 96 SABO-företag antagit energiutmaningen! Första årets resultat: Minskad energi - användning med

2,3 % Nu har 96 SABO-företag antagit energiutmaningen! Första årets resultat: Minskad energi - användning med Nu har 96 SABO-företag antagit energiutmaningen! Vad är SABOs energiutmaning och SABOs energiutmaning är ett långsiktigt projekt som omfattar en mängd aktiviteter (utbildningar, konferenser, nätverksträffar

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 INNEHÅLL Miljöansvarig har ordet 3 Miljöarbete 4-6 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2011 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

100 miljoner för miljön SÅ ARBETADE KARLSTADS KOMMUN 2007-2010

100 miljoner för miljön SÅ ARBETADE KARLSTADS KOMMUN 2007-2010 100 miljoner för miljön SÅ ARBETADE KARLSTADS KOMMUN 2007-2010 1 2 Förord Hur långt kan kommuner gå i arbetet med att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd? I början av år 2007 avsatte Karlstads kommun,

Läs mer

Upplev mer igår, idag och imorgon

Upplev mer igår, idag och imorgon Upplev mer igår, idag och imorgon Utvecklingen accelererar. Allt går snabbare. Allt blir bättre. Tekniken, underhållningen, kvaliteten. Där vi en gång bara hade två statliga kanaler i en stor, klumpig

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Falun 5 dec.2012 Arne Elmroth Professor em. Lunds Tekniska Högskola Riksdagen 2005: Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer