Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012"

Transkript

1 Energiutmaningar Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet Karlskrona 19 november 2012

2 Dagens Presentation Nätverket BELOK BELOKs Totalprojekt metodiken genomförda exempel vad kan göras fel? sammanfattande resultat utlysning från BELOK

3 Sveriges riksdag i juni 2006: Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande Totala användningen av energi, per uppvärmd golvarea, skall minska. Minskningen bör vara 20% till år 2020 och 50% till år 2050, jämfört med referensåret 1995 Beroendet av fossila bränslen i byggnadssektorn skall vara brutet fram till år Under samma tid skall användandet av förnyelsebar energi kontinuerligt öka

4 Målsättning för hela det svenska byggnadsbeståndet kwh/m Elektrisk energi -20% 100 Värmeenergi -50%

5 Byggnader i Sverige Befintliga småhus 190 miljoner m 2 Nybyggnad 1 miljon m 2 /år Befintliga flerbostadshus 200 miljoner m 2 Nybyggnad 1 miljon m 2 /år Befintliga lokaler 150 miljoner m 2 Nybyggnad 1-2 miljoner m 2 /år

6 Om nya hus som byggs har lågt energibehov minskar energibehovets tillväxt Byggnadsbeståndets energibehov Kan endast minskas genom åtgärder i befintliga hus

7 7

8 Sjukhus Universitet Forskning Kontor Speciella lokaler Skolor

9 FASTIGHETSFÖRETAG (60% finansiering) Akademiska Hus Castellum/ Harry Sjögren Diligentia FABEGE Fortifikationsverket Hufvudstaden Jernhusen LF Locum Luftfartsverket Malmö Stadsfastigheter Midroc Property Development SISAB Specialfastigheter Statens Fastighetsverk Vasakronan Västfastigheter Företagen representerar tillsammans ca 25% av Sveriges lokalbestånd INITIATIVTAGARE (40% finansiering) Energimyndigheten PROJEKTADMINISTRATION Byggherrarna ORDFÖRANDE Enno Abel, prof., em. KOORDINATOR & PROJEKTLEDARE Per Erik Nilsson

10 BELOK - exempel på genomförda projekt - Energieffektiv ventilation av kontor och samlingslokaler med nytt tilluftsdon - Evaporativ kylning med hjälp av kyltorn - Solavskärmning med stort ljusinsläpp - Energiuppföljning av Akademikum i Göteborg med okonventionellt energiförsörjningssystem. - Styr- och övervakningssystem anpassat efter driftpersonalens behov (teknikupphandling) - Energianalys och påverkan av glasfasad för minsta möjliga energibehov - För arkitektens arbetssätt anpassat energiberäkningsprogram - Förenklat LCC-verktyg för fastigheter - En katalog med olika typer av krav att användas vid upphandling - Hyresavtal med incitament för att finna win-win situationer för hyresvärd och hyresgäst

11 BELOKs Totalprojekt 11

12 Metodiken Totalprojekt 1 Noggrann identifiering av tänkbara åtgärder för minskning av energibehovet. Åtgärder kostnadssätts och energireduktion tas fram. 2 Fastighetsägaren genomför de åtgärder som tillsammans som ett åtgärdspaket, ligger inom företagets lönsamhetskrav för investeringar 3 Uppföljning under ett år av den verkliga spareffekten 12

13 Totalverktyget Minskad årskostnad kkr/år 800 r =25% r =20% r =15% r =12% r =10% r =8% r =6% r =4% years Investering kkr

14 Totalverktyget Minskad årskostnad kkr/år 800 r =25% r =20% r =15% r =12% r =10% r =8% r =6% r =4% years Investering kkr

15 Getholmen, Stockholm, m 2 BTA Byggd kwh/(m 2 BTA. år) 100 El 0 Värme Före Efter Lavenergikonfereansen Per Erik Nilsson

16 Årlig besparing Mkr/år 0,9 Getholmen 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 r =25% r =20% r =15% r =12% r =10% r =8% r =6% r =4% Investering Mkr

17 Verkligt utfall - Getholmen kwh/(m 2 BTA år) Före åtgärder Uppmätt Efter åtgärder Beräknad Etapp 1 Efter åtgärder Uppmätt Etapp 3 Fjärrkyla Fastighetsel Värme Efter åtgärder Korrigerade beräkningar

18 Fyrfotan Stockholm, m 2 A temp Byggd 1970 Glaven Stockholm, m 2 A temp Byggd 1955

19 Getholmen, Stockholm, m 2 BTA Byggd1975 Prisma Örebro Universitet, m 2 BTA Byggd 1995 Lavenergikonfereansen Per Erik Nilsson

20 Pennfäktaren, Stockholm m 2 BTA Byggd 1977 Hudkliniken, Sahlgrenska, Göteborg m 2 BTA Byggd 1960

21 Energibehov kwh/(m 2. år) Före åtgärder 500 Besparing 400 Efter åtgärder Golvarea m 2

22 Energibehov kwh/(m 2. år) Golvarea m 2 Real internränta % Golvarea m 2

23 Byggnad St Göran, Byggnad 40 Akutvård, sjukvård m2 BTA, 1992 Investering [kkr] Värmebesparing [kwh/m 2 år] Elbesparing [kwh/m 2 år] (75%) 55 (65%) 11 Lönsamhet 1) [%] Sahlgrenska, byggnad 115 Hudklinik samt adm m2 BRA, (75%) 27 (35%) 6 Södersjukhuset, byggnad Vårdverksamhet 1316 Flygel M m2 BTA, 1943 (alt 1) (82%) 7 (6%) 5 Södersjukhuset, byggnad 1365 Nya entrén m2 BTA, (47%) 29 (14%) 28 1) Förräntning på investerat kapital

24 Fjärrkyla Fastighetsel 0 Fjärrvärme Före Efter Ett års energimätning Verkliga kostnader Real internränta 13% kwh/(m 2. år) Ett års energimätning Verkliga kostnader Real internränta 15% 100 Fjärrkyla Fastighetsel Fjärrvärme 0 Före Efter kwh/(m 2. år) Fjärrkyla Fastighetsel Fjärrvärme 0 Före Efter Ett års energimätning Verkliga kostnader Real internränta 12%

25 Varför blir det inte alltid som man tänkt? 25

26 Vilka är de olika fallgroparna och vilka kan problemen bli? Energimässiga Ekonomiska Utförandemässiga 26

27 Totalprojekt Exempel: En skola byggd på 60 talet i originalskick 4000m 2 Ingen värmeåtervinning, FT system Dåligt isolerat klimatskal Elbehov: 50 kwh/m 2 år Värmebehov: 200 kwh/m 2 år

28 Åtgärder för energieffektivisering Värmeåtervinning Fasadisolering Takisolering Injustering av värmesystem Nya ytterdörrar Nya cirkulationspumpar Närvarostyrd ventilation Ny belysning

29 Åtgärd Injustering av värmesystem Investeringskostnad [kr] Värmebesparing [kwh/m 2 år] Elbesparing [kwh/m 2 år] Livslängd [år] Nya cirkulationspumpar Värmeåtervinning Närvarostyrd ventilation Nya ytterdörrar Takisolering Ny belysning Fasadisolering

30 Beräkning med Totalverktyget Pris för el Pris för värme 1.0 SEK/kWh 0.8 SEK/kWh

31 Paket av alla åtgärder

32 Osäkerhet i energibesparingar ±15% 7% 4%

33 Osäkerhet i kostnader ±15% 7% 4%

34 Osäkerhet i energibesparing och kostnader ±15% 7% 4%

35 Osäkerhet i energibesparing och kostnader ±15% 7% 4%

36 Nej!

37 Beräkningar Verklighet

38 Utförandemässiga problem Anläggningen fungerar inte som avsett efter genomförd och överlämnad entreprenad BELOK startar upp fokusprojekt: 1.Samordnad funktionsprovning (igång) 2.Upphandlingsrutiner för Totalprojekt (hösten 12)

39 BELOK Kommande utlysning

40 Totalprojekt Kommande erbjudande från BELOK Bidrag om 150 kkr till 20 lokalfastighetsägare utanför BELOK gruppen för att ta fram energisparpaket enligt Totalmodellen Därtill 50 kkr till dem som genomför sparpaketet och löpande redovisar energianvändningen till BELOK

41 Tack för uppmärksamheten Per Erik Nilsson 41

42

43 Exempel från projekt i lokalbyggnader BELOK Kostnader för genomförande av åtgärdspaket för energibesparing Kostnad kr/m Area m 2 43

44 Energibesparing med åtgärdspaket Energibesparing % Area m 2 Kostnad kr/m Area m 2 44

45 Internränta % Åtgärdspaketens lönsamhet Area m 2 Kostnad kr/m Area m 2 45

46 BBR 2011 Byggnad Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi (kwh/m 2 ) Klimatzon a) I II III kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme Bostäder med elvärme Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme 110 x (q 0,35) 90 x (q 0,35) 70 x (q 0,35) x (q 0,35) 55 x (q 0,35) 45 x(q 0,35) Lokaler med elvärme a) Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. b) q är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen (l/(s,m 2 )) och är ett tillägg som får tillgodoräknas då uteluftsflödet av hygieniska skäl är större än 0,35 l/(s,m 2 ) i temperaturreglerade utrymmen. Tillägget får högst tillgodoräknas upp till 1,00 l/(s,m 2 ). 46

47 Sveriges riksdag i juni 2006: Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande Totala användningen av energi, per uppvärmd golvarea, skall minska. Minskningen bör vara 20% till år 2020 och 50% till år 2050, jämfört med referensåret 1995 Beroendet av fossila bränslen i byggnadssektorn skall vara brutet fram till år Under samma tid skall användandet av förnyelsebar energi kontinuerligt öka 47

48 Exempel från projekt i lokalbyggnader BELOK Kostnader för genomförande av åtgärdspaket för energibesparing Kostnad kr/m Area m 2 48

49 Energibesparing med åtgärdspaket Energibesparing % Area m 2 Kostnad kr/m Area m 2 49

50 Internränta % Åtgärdspaketens lönsamhet Area m 2 Kostnad kr/m Area m 2 50

51 BBR 2011 Byggnad Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi (kwh/m 2 ) Klimatzon a) I II III kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme Bostäder med elvärme Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme 110 x (q 0,35) 90 x (q 0,35) 70 x (q 0,35) x (q 0,35) 55 x (q 0,35) 45 x(q 0,35) Lokaler med elvärme a) Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. b) q är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen (l/(s,m 2 )) och är ett tillägg som får tillgodoräknas då uteluftsflödet av hygieniska skäl är större än 0,35 l/(s,m 2 ) i temperaturreglerade utrymmen. Tillägget får högst tillgodoräknas upp till 1,00 l/(s,m 2 ). 51

52 Sveriges riksdag i juni 2006: Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande Totala användningen av energi, per uppvärmd golvarea, skall minska. Minskningen bör vara 20% till år 2020 och 50% till år 2050, jämfört med referensåret 1995 Beroendet av fossila bränslen i byggnadssektorn skall vara brutet fram till år Under samma tid skall användandet av förnyelsebar energi kontinuerligt öka 52

53 Fyrfotan Stockholm, m 2 A temp Byggd 1970 kwh/(m 2 Atemp år) El Värme 0 Före Efter Glaven Stockholm, m 2 A temp Byggd 1955 kwh/(m 2 BTA. år) El Värme 0 Före Efter

54 Getholmen, Stockholm, m 2 BTA Byggd kwh/(m 2 BTA. år) 100 El 0 Värme Före Efter Prisma Örebro Universitet, m 2 BTA Byggd kwh/(m 2 BTA år) El Värme Före Efter Lavenergikonfereansen Per Erik Nilsson

55 Pennfäktaren, Stockholm m 2 BTA Byggd kwh/(m 2 BTA år) El Värme Före Efter Hudkliniken, Sahlgrenska, Göteborg m 2 BTA Byggd kwh/(m 2 BTA år) El Värme Före Efter

56 Energibehov före och efter åtgärder Energibehov [kwh/m 2 år] El Värme 50 0 Före Efter åtgärder som var och en uppfyller 5 % internränta Efter åtgärder som tillsammans uppfyller 5 % internränta

57 Totalverktyget Besparing SEK/år 15 % Förräntning 10 % M T 5 % Investering MSEK 57

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader

Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader Åsa Wahlström, Lennart Jagemar, Peter Filipsson och Catrin Heincke CIT Energy Management LÅGAN Rapport 2011:01 2 Förord Föreliggande rapport är en sammanställning

Läs mer

Energikrav för NäraNollEnergibyggnader

Energikrav för NäraNollEnergibyggnader Energikrav för NäraNollEnergibyggnader Tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser Komplettering Beställd av: Dag Lundblad Energimyndigheten Genomförd av: Peter Filipsson Catrin Heincke Per-Erik Nilsson

Läs mer

2011-03-16 Fastighet

2011-03-16 Fastighet Fastighet Rickard Berg 1 1. Förutsättningar Byggnad, BTA: 33 500 m 2 Tomtarea: 11 200 m 2 1. Ett modernt kontorshus med hög standard blir uppfört 2012. 2. Huset skall ha en våningsbjälklagshöjd om cirka

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Falun 5 dec.2012 Arne Elmroth Professor em. Lunds Tekniska Högskola Riksdagen 2005: Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder

Läs mer

Placering av ny ambulansstation. Ny ambulansstation

Placering av ny ambulansstation. Ny ambulansstation Placering av ny ambulansstation Ny ambulansstation 1 (26) ENERGIRAPPORT FÖR BESLUT OM ENERGIHANDLINGSPLAN FÖR FASTIGHETER INOM LANDSTINGET VÄSTMANLAND DAN ANDERSSON ENERGICONTROLLER, FASTIGHET 2 (26)

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Miljarder skäl att spara!

Miljarder skäl att spara! Miljarder skäl att spara! Energimålen kan nås med lönsamhet i kommunernas, landstingens och allmännyttans fastigheter Värme och el i kommunernas, landstingens och allmännyttans fastigheter GWh/år 30 000

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

Byggnaders värdeökning efter genomförande av effektiviseringspaket

Byggnaders värdeökning efter genomförande av effektiviseringspaket Byggnaders värdeökning efter genomförande av effektiviseringspaket Patrik Marckert Sweco 1 (24) S w e co E n e rg u id e AB Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010 Årsfakta B FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA Årsfakta Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Om Fortifikationsverket 6 Kunder lokalbehov 1 Fortifikationsverkets hyresgäster 1 Hyres- och arrendeintäkter 12 Upplåtelsernas

Läs mer

Årsfakta verksamhetsåret 2009

Årsfakta verksamhetsåret 2009 Fortifikationsverket Kungsgatan 43 63189 Eskilstuna Tel 1-4444 www.fortv.se Fortifikationsverket Årsfakta 29 Årsfakta verksamhetsåret 29 Årsfakta Verksamhetsåret 29 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Om

Läs mer

ENERGISAMVERKAN Etapp 2

ENERGISAMVERKAN Etapp 2 ENERGISAMVERKAN Etapp 2 2008 10 12 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning och slutsatser... 5 Beräkningsredovisning... 8 Reflexioner över studien resultat och behov av vidare studier... 9 1.1 Problemformulering...

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn

Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn En förstudie på uppdrag av STEM:s Beställargrupp Lokaler BELOK Lennart Jagemar CIT Energy Management AB Per Fahlén Avdelningen för installationsteknik,

Läs mer

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler, avsnitt 9 Utgivare: Boverket

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

Energiplan 2014-03-12. Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö

Energiplan 2014-03-12. Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö Energiplan 2014-03-12 Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 3 Yttre förutsättningar... 3 Övergripande mål... 3

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer