BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN"

Transkript

1 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

2 Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal kanaler man idag använder för olika former av näringslivsinformation. Den kanal som är mest frekvent använd är informationsbladet Easyinfo som 75 % av respondenterna uppger sig ta del av. Dagstidningars andel i detta sammanhang är 58 % vilket då innebär att denna kanal tillsammans med Easyinfo, är de två kanaler respondenterna framförallt nyttjar för näringslivsinformation. Frågeställningen huruvida man önskar närmare kontakt med ledande politiker, visar att merparten av respondenterna anser att detta är mycket viktigt. En plattform för denna typ av kommunikation är Frukostklubben. Det gavs emellertid få alternativa förslag på forum där detta möte kan ske. Vid frågan om respondenternas inställning till den lokala Polisens arbete, anser 40 % av de svarande att Polisen gör ett godkänt arbete. Cirka en tredjedel ger underkänt betyg medan en fjärdedel av respondenterna inte har någon uppfattning. För frågorna rörande Arbetsförmedlingen, så kan man konstatera att endast en mycket liten andel av respondenterna har god kännedom om den service Arbetsförmedlingen erbjuder. Av dem som har god kunskap om denna service anser också den absoluta merparten att denna service är tillräcklig. Det är också viktigt att påpeka att merparten av respondenterna inte alls har varit i kontakt med arbetsförmedlingen under året. De avslutande frågorna avseende föreningen Gränslösa företagare, visar att knappt hälften av respondenterna anser att föreningen skall arbeta och samordna kompetensutvecklingsinsatser. En likvärdig andel av respondenterna har emellertid ingen åsikt i frågan. De synpunkter som lämnades rörande föreningen var överlag positiva, antalet svar var här emellertid relativt få. 2

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Teknisk rapport 5 3. Redovisning av resultat 5 3

4 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Gren Leverantör: Easyresearch Scandinavia AB Engelbrektsgatan 17 A MALMÖ Undersökningsledare: Thomas Rebenstam 4

5 Teknisk rapport Undersökningen genomfördes via e-postenkäter mot en fast panel om 75 företag (respondenter). Respondenterna härrör i huvudsak från ett slumpmässigt urval vilket konkret innebär att sannolikheten för att ett givet företag skall bli erbjuden en plats i panelen är känd och större än noll. Konsekvensen av detta slumpmässiga förfarande är framförallt att undersökningens resultat kan anses vara representativt för samtliga företag i kommunen. Undersökningen genomfördes under tidsperioden t.o.m Svarsfrekvensen för undersökningen uppgick till 55 %. Då svarsfrekvensen är att betrakta som relativt låg, bör resultatet således tolkas försiktigt. Resultat Fråga 1. Vilka av dessa kanaler och forum förser dig med lokal näringslivsinformation? Du kan välja flera alternativ, ge även dina eventuella kommentarer i textrutan: Under svarsalternativet Annat, nämndes egna kontakter/nätverk. 5

6 Fråga 2. Anser du att det saknas någon kanal eller forum? En respondent lämnade här ett förslag om ett regelbundet månadsbrev från kommunen. Fråga 3. Förslag på teman till frukostmöten? Andra tisdagen i varje månad arrangerar Gränslösa Företagare och Bromölla kommun frukostmöte för företagare i den så kallade Frukostklubben. Har du förslag på intressanta teman att lyfta här? Fem respondenter gav här också öppna synpunkter, deras förslag på teman listas nedan: 1. Nya kassasystemet 2. Miljöfrågor, vikten av företagens miljöprofil 3. Att värna om lokala företag istället för att man hela tiden stirra sig blid på siffror. 4. Ekonomi, finansiering 5. Varför dessa möten finns? Jag serverar frukost till mina gäster då så jag kan inte deltaga. 6

7 Fråga 4. I olika sammanhang diskuteras vikten av en närmare kontakt med ledande politiker. Hur viktigt tycker du att detta är? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder inte alls viktigt, och 5 betyder mycket viktigt : Fråga 5. Vid frukostklubbens möten medverkar politiker regelbundet. Har du något annat förslag på forum där denna kontakt i övrigt skall ske? Tre respondenter gav här öppna synpunkter, deras förslag på teman listas nedan: 1. Skapa ett chatforum för politiker och företagare. 2. Övriga mötesplatser/träffar för företagare 3. Kanske en blogg Fråga 6. Vad anser du om den lokala polisens arbete? 7

8 Fråga 7. Dina eventuella kommentarer kring vad Polisen skall prioritera? Tolv respondenter valde att ge sina synpunkter i denna fråga: 1. Att bara synas gör nytta, glöm inte att köra i småbyarna också, Råby är ett stråk som används från Olofström o Näsum till både Sölvesborg o Bromölla (småvägarna)paradisvägen är en väg som går åt många håll. 2. Inte tusan skall man lägga nästan allt krut på hastigheten! Bura in brottslingarna! 3. Att tydliggöra, marknadsföra, att det patrulleras hela tiden i Bromölla tror jag ger en avskräckande effekt. 4. Ej insatt i polisens arbete men det sker allt för mycket brott i form av överfall, misshandel, inbrott osv. Rädsla och oro för att gå ut är stor i Bromölla. Detta är också ett bra tema att ta upp på frukostmöten. Hur skyddar vi oss och våra ungdomar, företag. Arbeta preventivt osv. Situationen i Bromölla är ej acceptabel. 5. All oro i centrum på helger. Man ska kunna gå ut utan att vara rädd. 6. Rasistiska inslag bland ungdomar. 7. Brottslighet kring nätter och helger. 8. Har haft över 15 inbrott på 4 månader på vår tomt på Nyängsgatan (Åbylyckorna). Inbrotten ske mestadels på helger. Jag anser att polisen ska patrullera området varje helg. 9. Ungdomsbrottslighet, villainbrott. 10. Synas i samhället på kvällarna. 11. Prioritera brottsbekämpning före fortkörning 12. Skolorna, sätt upp kameror som enbart är på när skolan ej är öppen. På så vis kan man komma åt dem som vandaliserar. 8

9 Fråga 8. Arbetsförmedlingen Känner du till Arbetsförmedlingens service till arbetsgivare? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder känner inte alls till, och 5 betyder känner mycket väl till. Fråga 9. Tycker du att Arbetsförmedlingens service är tillräcklig? 9

10 Fråga 10. Kan du mer specificera vad det är som du är missnöjd med: En respondent svarade på denna öppna fråga och påtalade sitt missnöje med arbetsförmedlingens personal överlag. Fråga 11. Hur ofta har du varit i kontakt med arbetsförmedlingen under 2008? Fråga 12. Gränslösa företagare Tycker du att Gränslösa företagare (GF) skall arbeta med och samordna kompetensutvecklingsinsatser? 10

11 Fråga 13. Vilken typ av utbildning/ utbildningar anser du då skall prioriteras? Elva respondenter gav här förslag på sådana utbildningar: 1. EU satsningar 2. Marknadsföring och grundläggande data 3. Genomföra en medlemsundersökning 4. Kunskap om att driva företag/firma. 5. Ekonomi, marknadsföring, anställningsvillkor, skatter 6. Grund datakunskap, eventuellt sms kunskap enkel webbsida, 7. Vi behöver kompetens i det mesta för att utvecklas 8. Skapa kontakter, hitta leverantörer. 9. Vet ej 10. Säljteknik mm 11. Data, specialisera sig inom vissa byggnadsbranscher. Tex, murare, målare, rörmockare Fråga 14. Har du ytterligare förslag på hur GF kan arbeta med inriktning mot skolan? Tre respondenter gav denna typ av förslag: 1. Besök på skolan 2. Hur viktigt det är för elever att förstå att man kan gå miste om ett eventuellt arbete i framtiden om man blir en känd bråkstake i skolan! 3. Studiebesök 11

12 Fråga 15. Dina övriga eventuella synpunkter på Gränslösa Företagares roll? Åtta respondenter valde att lämna sina synpunkter på Gränslösa företagare: 1. Är nog bra 2. Bra jobbat 3. Fortfarande för anonym, ut mer på fältet 4. Bra att ni finns. 5. Bra att de värnar om de lokala företagen så att vi inte behöver slå igen. 6. Marknadsföra GF bättre hos alla lokala företag. 7. Det borde ha varit före detta företagare som hållit på lång tid inom företagandet, som det är nu är det tvärtom - samt att de ser till sitt eget hus först. 8. Bra Fråga 16. CENTRUMUTVECKLING Ge dina eventuella förslag på konkreta åtgärder för att skapa mer levande centrumkärnor i såväl centralorten som i kringliggande småorter: 12 respondenter valde här att ge sina förslag: 1. Torghandel, sommarkryss 2. Aktiviteter fler handlare attraktiva lokaler till handel och inte till mäklare 3. Ta hjälp av planarkitekter för att skapa ett spännande centrum 4. Tala med hyresvärdar som har lokaler i Centrum om att sänka de hyror som företagare skall betala. 5. Som jag tidigare nämnt, kriminalitet och våld måste bort. Bromölla har ett dåligt rykte vad gäller dessa frågor. 6. Flytta ner markislagret till gallerian eller gör någon inomhus sporthall en galleria av olika aktiviteter. 7. Vi måste få igång företagandet i centrum mer, det står alldeles för många tomma lokaler. Jag tror att kommunen måste gå in och stötta företagen mer. 8. Mer handel till centrum småbutiker 9. Lägre hyror i gallerian 10. Billigare lokalhyror i centrum. Locka dit många företag på en gång. Tilltänkta kunder vill ha ett stort utbud. 11. Ser man på Gallerian har det varit katastrof från början. Förmodligen för höga hyror - allt kostar att starta upp och det tickar inte med vinst direkt. I Bromölla finns det informationsskyltar var företagen ligger, finns det i ytterområden? Göra en företagsfolder över de företag som finns, och då gäller det alla företagen som finns vid utgivningen, ex 1 gång per år, distribution till samtliga hushåll/företag. 12. Vet ej 12

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Nr 514 2001 Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Malin von Essen Uppsala Science Park, SE 751 83 UPPSALA Tel: 018-18 85 00 Fax: 018-18 86 00 skogforsk@skogforsk.se

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer