BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL"

Transkript

1 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL 2011

2 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Green Leverantör: Questback Engelbrektsgatan 17 A MALMÖ Undersökningsledare: Thomas Rebenstam Statistiker & Undersökningskonsult

3 NÄRINGSLIVSKLIMATET Vad anser Du om näringslivsklimatet i Bromölla? Procent Antal 1 0% 0 2 4,3% ,8% ,8% ,2% 7 Vet ej 10,9% 5 Medel 3,68 Svarande 46 Inget svar 0 (1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra)

4 Hur anser du att detta klimat har utvecklats det senaste året? Procent Antal 1 0% 0 2 4,3% ,9% ,3% % 6 Vet ej 17,4% 8 Medel 3,76 Svarande 46 Inget svar 0 (1 = Mycket sämre, 5 = Mycket bättre)

5 Vilka insatser ser du som viktiga med avseende på ett stärkt näringslivsklimat? Svar 1. Med tanke på ungdomsarbetslösheten. Låta ungdomar jobba som aspiranter i företag. Själv jobbar jag som resande konsult i Skåne, Blekinge och Småland (dock ej i Bromölla). Exempelvis låta någon ungdom följa med ut till dessa företag och jobba tillsammans med mig för att sedan eventuellt kunna sälja in sig själv hos företaget. 2. Se sig om mer utanför hos kommuner hur de jobbar. Exempelvis i Gnosjöområdet. 3. mer intresse för de små företagarna. < 5 anställda. Vad kan kommunen underlätta för dom. Aktivt mottagande och positivt bemötande. God infrastruktur och nätverk med kommun och näringsliv. Att kommunen marknadsför sig med fler projekt typ Ifö strand. Att verka för lägre arbetsgivaravgift samt göra det lättare att anställa vid behov Attraktiva tomter för företagare både för verksamhet och boende. Goda kommunikationer. Bemötandet från kommunala instanser gentemot presumtiva företagare. Snabb handläggning av olika ärenden. Nätverk av olika slag Aktiv företagarförening Aktivt nyföretagarcentrum Politikers och kommunala tjänstemäns kontakt med näringslivet Bra kontakt med kommun. Snabb hantering av frågor där kommunen är inblandad! Dialog mellan företag o kommun Tydlig inriktning på satsningsområde från kommunen En aktiv marknadsföring av kommunen Ett levande centrum Vara attraktiv för småföretagare enkel och rak kommunikation med kommunens företrädare att kommunens representanter besöker företagen lokala bankernas bemötande av näringslivet Finansiering Frukostmöten, snabb hantering på kommunen Förenklad upphandling! God kollektivtrafik till och från orten, ett levande centrum med mycket affärer är viktigt. Goda kontakter med kommunen och andra beslutsfattare och att vi företagare bjuds in att delta i debatten m.m. Super om kommunen ordnade mässor/utställningar eller annat som drar folk till byn. God service och information från kommuner och myndigheters sida. Nätverk. Göra det lätt och enkelt för nya företag att etablera sig. God kontakt med kommun och beslutsfattare. Även att kommun och beslutsfattare har god insikt och förståelse för företagandet. Ja förstår ej varför det slår upp den ena efter den andra pizza- frisör-massagerestaurang, detta tycker jag inte är ett stärkt näringslivsklimat. De tar ju kål på varandra genom att de får stå och ta underpriser för att de ska ha att göra. Kan inte se något som behöver förbättras Kontakter. Mer aktivt agerande från Kommunens sida. Men... det går att göra mera. Minskade fasta kostnader från kommunala bolag i Bromölla kommun som belastar både privat o företag,som höjs som man ej kan påverka, som ex,energi på nätavg,fasta avg på nät typ fakt avg,avg på tex komplettering av installation från 1200,- till 1800,-ex anställningsstop på barn omsorg o äldrevård mm, utan titta i

6 kommun hus vad finns där att dra in på. När det gäller neddragningar är jag säker på att människor hade förstått det bättre om kommunpolitiker visade även neddragningar inte barra i verksamheten ute i verksamheterna, även också i kommunhuset,t.ex. byggnadsavdelningen, vissa utåt arvoden, löner, m.m. Praktikplatser och lärlingssystem. Samspel Politiker-kommunala tjänstemän- företag. Mer personalresurs i det arbetet. snabba beslut och hjälp i myndighetsfrågor, vård och dagis skall funka. Föräldrar skall inte behöva stanna hemma från arbetet bara för att dagis har studiedag. stöttad av kommunen och andra företagare Tillgänglighet, infrastruktur Underlätta etablering Utbildningar lokalt, jag har svårt att få ihop arbetet om jag måste ta mig till Malmö, Stockholm etc. Branschrelaterade möten tex alla som arbetar med friskvård ses och planerar samarbete och dylikt. Vara lyhörd på företagen och hjälpa dom så att inte hamnar mellan olika stolar. Tänk på ytterområden dom är viktga för byarna. Vet ej Visa utåt med annonser att kommunen hjälper till att marknadsföra befintliga företag, och på så sätt locka kunder och andra företag hit. Öppen dialog! Öppenhet och vara behjälplig

7 Hur uppfattar du kommunens näringslivsservice? Procent Antal 1 0% 0 2 4,4% ,4% ,2% ,2% 10 Vet ej 6,7% 3 Medel 3,88 Svarande 45 Inget svar 1 (1 = Mycket dålig, 5 = Mycket bra)

8 Vilka förbättringar ser du när det gäller näringslivsservice? Svar? Bra information Dagis och skola måste planera så inte föräldrar behöver stanna hemma vid studiedag mm. Det får inte gå att stänga för en dag! Den är bra redan. Har inte direkt haft kontakt och vet därför inte vad som kan förbättras. Frukostmötena som ni har tycker jag är toppen. Här hänvisar alla företagare i kommunen till näringslivschefen men då han sitter i möte osv. bör det finnas någon annan ingång. Jag har bara positiva saker att säga om de tjänstemän som jag varit i kontakt med. Årliga besök är något jag tycker är trevligt och berikande. Mer fokus på de riktigt små företagarna < 5 anställda. Samla ihop information vad för krav på kompetens som behövs i de olika företagen i framtiden. För kort och långsiktig kompetensutveckling. Rådgivning för företag i utvecklingsfaser. Se föregående svar. Sätt Bromölla på kartan, locka hit kapitalstarka kunder. Tider, tillgänglighet. Vet ej. Vet ej faktiskt, har inga konkreta förslag

9 Hur upplever du överlag kontakten mellan politiker och företagare? Procent Antal 1 2,2% ,3% ,6% ,1% ,9% 4 Vet ej 8,9% 4 Medel 3,34 Svarande 45 Inget svar 1 (1 = Mycket dålig, 5 = Mycket bra)

10 Har du några förslag på hur kontakten mellan företagare och politiker kan fördjupas? Svar 1. Träffar i mindre forum. Kan vara branschanpassade, storleksanpassade etc. Arbeta mer ute i företagen var mer smidiga i sitt arbete Beslutsprocesserna i den politiska världen kan vara svåra att förstå, framförallt med tanke på led tider. Besök i verksamheterna från olika politiker och tjänstemän i olika förvaltningar. Blandat. De partier som är intresserade av att det ska startas och etableras fler företag i Bromölla måste nog ta upp detta på dagordningarna i resp parti. Istället sitter man och diskuterar om det ska inhandlas en tvättmaskin eller inte. De företagare som är intresserade kan få en politisk "fadder" Har aldrig haft kontakt med någon politiker. Bjud in dem till frukostmötena och se till att de är tillgängliga för samtal efteråt. Inbjudan till seminarier Kan bli bättre på vissa händer. Det finns fortfarande bakåtsträvare i politisk ställning som tror att man kan vinna röster på att inte göra något framåtriktat. Kanske träffas? Komma ut och möta företagen inte bara kommunalrådet. Mer aktiv kontakt mellan politiker och företagare genom att finnas mer ute i företagarnas verksamhet. Mer ut o besök företag, visa vad politiker gör som syns i kommunen, media, Nej Nej de vänder kappan efter vinden har haft företag ett litet (sen1975)men alltid fått klara mig själv, de har aldrig märkt precis att man finns. Har haft många ungdomar som haft praktikplats genom skolan o frisörskolan så man har hjälpt fram många. Ja önskar att de kunde ordna så det blev praktikplatser för ungdomarna alla har inte läshuvuden men kan mycket mera med händerna, de kan skapa och de är kreativa även de behöver en chans låt inte politikerna köra över dem. Lärlingsplatser behövs! Nej! Tack vare Per Anders Green fungerar det alldeles utmärkt Två sätt, det bästa är att politiker åker ut på företagen i form av studiebesök, eller att politiker bjuder in företagare till träffar. De politiker som skall närvara är inte bara de ledande utan även de som inte har etablerad kontakt med företagen.

11 Hur uppfattar du Arbetsförmedlingens service? Procent Antal 1 6,7% ,3% ,9% ,1% 5 5 2,2% 1 Vet ej 37,8% 17 Medel 2,82 Svarande 45 Inget svar 1 (1 = Mycket dålig, 5 = Mycket bra)

12 Vad kan förbättras när det gäller arbetsförmedlingens service? Svar? Allt! jämfört med t.ex. Kalshamn, Olofström vi varit i kontakt med Arbeta mer på fältet. Att när man söker en viss kategori så ska man få kvalificerade sökande. Ex Vi sökte chaufförer. Vi fick då som förslag från arbetsförmedlingen - en del hade inte behörigheten, någon hade alkoholproblem. En bättre urgallring! Inte någon sökande från tex Göteborg, Stockholm, Kiruna. Finns den kvar. Låt dem Tala med politikerna om Lärningsplatser inom alla områden! Fungerar bra Har dessbättre ingen erfarenhet av dess service Lyssna på vilken arbetskraft företagen behöver, Skicka ut väl förberedda praktikanter med engagemang och intresse. Med tanke på ungdomsarbetslösheten. Låta ungdomar jobba som aspiranter i företag. Själv jobbar jag som resande konsult i Skåne, Blekinge och Småland (dock ej i Bromölla). Exempelvis låta någon ungdom följa med ut till dessa företag och jobba tillsammans med mig för att sedan eventuellt kunna sälja in sig själv hos företaget. Svårt att säga då jag anser att de inte visar vad de gör för företagarna. "Syns man inte finns man inte" Vet ej Vet ej Öppettiderna känns osäkra.

13 Vet du, rent generellt, vem du skall vända dig till när du har behov att diskutera näringslivsrelaterade frågor? Ja, helt säkert Eventuellt, jag är osäker Nej Svarande Inget svar På Bromölla kommun 75,6% 17,8% 6,7% 45 1 På 20% 31,1% 48,9% 45 1 Arbetsförmedlingen På Gränslösa 51,1% 26,7% 22,2% 45 1 företagare Totalt 45 1

14 Offentlig upphandling: Ingen alls Mycket stor Medel Svar Inget svar Hur stor vetskap har du om regler/ 15,6% 28,9% 35,6% 17,8% 2,2% 2, förfarande vid offentlig upphandling? Hur stor vetskap har du om 24,4% 33,3% 31,1% 11,1% 0% 2, kommunens arbetssätt vid offentlig upphandling? Totalt 2,

15 Hur tycker du att kommuen sköter sig när det gäller offentliga upphandlingar? Procent Antal 1 0% % % % 2 5 0% 0 Svarande 5 Inget svar 0 Frågan visades för/besvarades endast av de som svarat alternativ 4 eller 5 på frågan Hur stor vetskap har du om regler/ förfarande vid offentlig upphandling?.

16 Hur kan kommunen utveckla och förbättra sitt arbete när det gäller offentlig upphandling? Svar 1. Anordna utbildningar i liten skala hur offentlig upphandling går till. 2. Som småföretagare har man ju inte orken eller tiden för att gå igenom administrationsfasen. Så ett sätt att förenkla att även småföretagare kan vara med i leken. Det verkar kört! Önskade att man kunde riva upp regler som förhindrar "hållbar" upphandling d.v.s miljöaspekter borde ha större prioritet. Fortsätta att utveckla hemsidan och att informera när ny upphandling görs ex via SMS. Ge god och öppen information. Genom att aktivt påvisa vad som sker vid en upphandling och sedan öppet redogöra och motivera sitt val. Genom enklare anbudsunderlag men tydlig fokus på mer lokal upphandling. Jag tror att det många gånger finns en risk för suboptimering. Om man gör en upphandling enligt lägsta pris principen så finns det risk att man glömmer bort service aspekten som finns på lokal nivå. Jag tror därför att slutpriset och servicen är två aspekter som måste vägas in. Kan ej svara på detta Leverantören som tvunget vill sälja in sina produkter har ett starkt övertag då man kan leverera billigare med sämre kvalité! Det är inte lätt för en inte sakkunnig att alltid veta vad som är rätt! Man skall därför svartlista de leverantörer som försöker att luras! MYCKET! Bli mycket smidigare i sättet att upphandla, värna om arbetsstillfällen i vår egen kommun så att skattebetalarnas pengar stannar här. Se till att ta fram någon som kan hjälpa de lokala företagen att lämna anbud. Den nu ansvariga står på möte efter möte och diskuterar detaljer. Min uppfattning är att många struntar i att lämna då man inte vill lägga mer tid på upphandlingar som ändå går till stora drakar. Förlorare här är kommunen. Behöver vi en upphandlare då vi ändå handlar det mesta till högre priser tillsammans med Skåne nordost? Skicka ett mejl med vad gäller till alla småföretag i kommunen när något skall tillverkas eller investeras är det inte rätt bransch kan man ju avböja. Tycker detta är svårt. Det är så många lagar och förordningar som måste följas. Det är ju inte som när vi ska köpa något. Känns som kommunen är lite bakbundna. Kanske vill men får inte. Tyvärr. är för dåligt insatt ur man jobbar idag för att kunna svara seriöst. utbilda vet ej Vet ej vet ej Vet ej tyvär! Vet ej, frågan är ej revelant i mitt företagande.. Vet ej. Vi är aldrig inblandade i offentlig upphandling och har ingen kommentar Vid upphandling av livsmedel att produkterna håller svensk kvalitets norm. Att värna om lokala företagens service. värna om lokala aktörers kunskap o tillgångar (naturligtvis inom alla regler o förordningar som gäller)

17 Vad tror du skulle underlätta för etableringen av nya företag? Svar Att synas i "rätt sammanhang" Attraktiva lokaler Satsa mycket på Unga Företagare använda nätverket Gränslösa företag bättre Bemötande, snabba beslut, mark och bygglov. Billig mark, Bra marknadsföring från kommunen. Bra boende, fungerande dagis/skola funkar inte tillfredställande idag ) Bättre tillgång på arbetskraft med högre utbildning. Det beror på vad det är för företag Efterfrågan i närheten En offentlig etableringskarta på webb samt i annonskampanjer i regionen. Många företag letar efter tomter att bygga ut på - information om att detta finns i Bromölla kan ge flera nya etableringar på orten. Ett aktivt nyföretagarcentrum. Gärna nyföretagarmässor där man kan få rådgivning och information, att tydligt marknadsföra kommunen och det denna kan hjälpa till med. Nyföretagarkvällar dit även de som startat men inte drivit företag så länge är välkomna. Massor med information och helst också hjälp till de nystartade om vart de skall vända sig om de behöver mer hjälp. Ett gott rykte som sprids av redan etablerade företagare är en god början. Fler kommuninvånare. Ännu bättre synlighet mot E22 ex Stortavla även mot väster. Det är de som kommer ifrån väster vi ska satsa på. De har snart inte råd att etablera sig i västra Skåne. Genom att öppet visa vilka lyckade nyetableringar som gjorts den senaste tiden. Information o återigen information om vilka möjligheter det finns att starta nytt, etablera sig i Ba med tanke på mark, fastigheter mm. Information och rådgivning. Presentation av erbjudande, villkor och kommunens nätverk med näringslivet. Korrekt information. locka hit företag som kan se att det finns kapitalstarka kunder i kommunen. På så sätt genererar det fler kunder. Lansera kommunen med Ivöstrand, naturen, närheten till Malmö, Köpenhamn. Lägre hyror i centrum Lägre skatter, lägre avg. på mycket, anställningsvillkor, låt löner utvecklas med ansvar o kompetens, alltså lägre i början även inom kommunala verksamheter, kommunpolitikers lön efter samma, att även kommunen arbetar som i det privata med samma konkurrens som i det privata, Lärlingsplatser Mässor och öppet hus Regelverket för både arbetslösa och personer med arbete stimulerar ej att ta risken till att starta företag. För lite/inga stimulansåtgärder för personer med jobb och arbetslösa stängs ute från A-kassa mm. Det tar tid att etablera en verksamhet. Snabba beslut Starkare profilerad lokal marknad Tillgång på arbetskraft, infrastruktur med snabba tågförbindelser. VA på tomten. Tillgång på billig energi, tillgång på bra boende, samverkan mellan företag Tillgång till riskkapital Vet ej Vet ej!

18 Svarsstatistik Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens %

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

FULLMAKT Anslutning av produkter och tjänster till underårig

FULLMAKT Anslutning av produkter och tjänster till underårig BANKENS EX. Klirregänget (6 år) Ungdomserbjudande (3 7 år) Telefonbanken självbetjäning (från 3 år) (00 kr per vald bild) Underskrift, förmyndare Namn förmyndare (på plats på kontoret) Namn förmyndare

Läs mer

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Per Hörnsten, Demoskop 2014-01-28 Kort om undersökningen Syfte Att mäta attityderna till och konsekvenser av flyttskatter bland bostadsägare

Läs mer

Styrelsens förslag till regeländring: Utredning om införande av disciplinnämnd

Styrelsens förslag till regeländring: Utredning om införande av disciplinnämnd Styrelsens förslag till regeländring: Utredning om införande av disciplinnämnd Bakgrund Styrelsen föreslår att utreda om en disciplinnämnd skall införas för att bedöma och besluta i regelärenden som anmäls

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Gruppboende funktionshinder OFF totalt Gruppboende funktionshinder OFF totalt Enkät: Anhörig/närstående till person som bor i gruppboende, jämfört med Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N= resp N=) 9 9 7 8 Besvarad Ej besvarad Enkät:

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning.

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Enkät/intervju: Personlig assistans, jämfört med Enkäten besvarades av: Brukaren Anhörig Brukaren genom annan Ej

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Lösningar till tentamen i Matematisk Statistik, 5p

Lösningar till tentamen i Matematisk Statistik, 5p Lösningar till tentamen i Matematisk Statistik, 5p LGR00 6 juni, 200 kl. 9.00 1.00 Kursansvarig: Eric Järpe Maxpoäng: 0 Betygsgränser: 12p: G, 21p: VG Hjälpmedel: Miniräknare samt tabell- och formelsamling

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Vimmerby kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Utredningar som inleds inom en månad

Utredningar som inleds inom en månad Antal aktualiseringar Antal månader mellan aktualisering och inledande av utredning. Bilaga.. Vuxna 4 mån; NO IU VALUE!; mån; mån; mån; 4 Diagrammet visar aktualiseringstider under 4, avrundad till närmaste

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jokkmokks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lindesbergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Strängnäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

DN/Ipsos Allmänheten om nya amorteringsregler Stockholm, 26 november 2014

DN/Ipsos Allmänheten om nya amorteringsregler Stockholm, 26 november 2014 DN/Ipsos Allmänheten om nya amorteringsregler Stockholm, november 0 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com, henrik.karlsson@ipsos.com 0 Ipsos. All rights reserved Nya amorteringsregler oroar storstadsbor och bostadsrättsinnehavare

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Borås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Byte klubblokal beslutsunderlag Västerås Cykelklubb, årsmötet 2015

Byte klubblokal beslutsunderlag Västerås Cykelklubb, årsmötet 2015 Byte klubblokal beslutsunderlag Västerås Cykelklubb, årsmötet 2015 Styrelsens rekommendation Intäkter och kostnader Klubbens intäkter från medlemsavgifter beräknas hamna på ungefär 210 00 kr/år (efter

Läs mer

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Temagruppen Integration i arbetslivet Jonas Karlsson Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Presentationens upplägg 1. Motivering 2. Analys utfall

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mölndals stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lysekils kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

3-å rstestet 2015 i siffror

3-å rstestet 2015 i siffror -å rstestet 2015 i siffror Allmän information Antal visade -åringar 799 Andel i förhållande till antal i årgången 4 % Antal bedömningsplatser 2 (Inklusive 2 visningshelger på Flyinge) Antal avkommor per

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer