Trygghetsmätning Polismyndigheten i Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne"

Transkript

1 Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1

2 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Mätningarna har skett genom enkätundersökningar där de svarande bland annat har besvarat frågor om upplevda problem, utsattheten för brott och upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det egna bostadsområdet. Andel tillfrågade Avdelningar Svarande Tillfrågade Andel POMA ,2% POMS ,6% PONS ,1% PONV ,5% POSS ,6% SKÅNE ,8% Polismyndigheten i Skåne

3 Trygghetsindex I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska områden (polisområden, närpolisområden, kommuner och kommundelar) samt för att bestämma ett signifikant intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator, har ett s.k Trygghetsindex skapats. Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s frågor som indikerar problemnivåer inom ett geografiskt område. Polismyndigheten i Skåne

4 Indikatorer I syfte att skapa ett underlag som är lätt att överblicka och jämföra har de 33 indikatorerna grupperats enligt följande: - Problem/ordningsstörningar utemiljö missbruksproblem utomhusstörningar - Utsatthet för brott - Oro för att utsättas för brott abstrakt oro för egendomsbrott abstrakt oro för brott mot person - Konkret otrygghet - Konkret känsla av otrygghet - Polisens agerande mot problem Polismyndigheten i Skåne

5 Förklaringar av Index och nivåer Trygghetsindex Trygghetsindex är en sammanvägning av hela undersökningen. Problem med utemiljö Problem med utemiljö beskriver den tillfrågades upplevelse av problem med nedskräpning och skadegörelse Problem med missbrukare Problem med missbrukare beskriver problemen med bostäder och platser som bevistas av alkoholister och narkomaner Problem med utomhusstörningar Problem med utomhusstörningar beskriver en mängd olika störande moment i utemiljö, som t.ex. trafik, ungdomsgäng och buskörning med mopeder Problem/ordningsstörning Problem/ordningsstörning är en sammanvägning av de tre ovanstående indikatorerna. Utsatthet för brott Utsatthet för brott beskriver hur många av de tillfrågade som utsatts för brott under det senaste året. Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för egendomsbrott berör den upplevda oron att drabbas av inbrott i bostad, förråd eller fordon Oro att utsättas för brott mot person Oro att utsättas för brott mot person innebär den upplevda oron att utsättas för misshandel och/eller överfall. Allmän oro att utsättas för brott Oro att generellt utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Otrygghet i utemiljö anger om man känner sig trygg när man rör sig ensam ute sen kväll, och om det finns personer i närmiljön som man är rädd för. Avstått aktivitet Avstå aktivitet anger om man har avstått från någon aktivitet som t.ex. restaurangbesök, bio eller ett sportevenmang, med anledning av otrygghet. Konkret otrygghet Konkret otrygghet är en sammanvägning av total trygghet/otrygghet Polisens agerande mot problem Polisens agerande mot problem är en bedömning av om polisen arbetar mot problemen i den egna närmiljön. Nivå Definition 0 Närmast obefintligt problem 1 Inte alls påtagligt problem 2 Inte särskilt påtagligt problem 3 Ganska påtagligt problem 4 Påtagligt problem 5 Mycket påtagligt problem 6 Alarmerande påtagligt problem Polismyndigheten i Skåne

6 Område 2007 Polisområde Malmö 2,55 2,64 2,36 2,45 2,42 Polisområde Mellersta Skåne 1,52 1,79 1,64 1,48 1,45 Polisområde Nordöstra Skåne 1,73 2,00 1,76 1,79 1,33 Polisområde Nordvästra Skåne 2,21 2,12 1,88 1,67 1,70 Polisområde Södra Skåne 1,64 1,73 1,55 1,48 1,45 Polismyndigheten i Skåne 2,00 2,11 1,89 1,82 1,75 Trygghetsindexet i nästan hela Skåne har förbättrats sedan förra mätningen, utom i Nordväst. Anledningen till försämringen av Nordvästs siffror har att göra med att man upplever en ökad oro beträffande trafiken samt ungdomsgängen i området. Polismyndigheten i Skåne

7 Polismyndigheten i Skåne Total problembild 2,11 1,89 1,82 1,75 Nedskräpning 2,51 2,25 2,09 2,51 Skadegörelse 2,51 2,10 1,85 1,96 Utemiljö 2,51 2,18 1,97 2,23 Berusade personer, utomhus 1,39 1,25 1,25 1,51 Narkotikapåverkade personer, utomhus 1,64 1,65 1,39 1,51 Bostäder som är tillhåll för alkoholister 1,39 1,39 1,39 1,25 Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 1,65 1,39 1,39 1,25 Missbruksproblem 1,52 1,42 1,36 1,38 Folk som bråkar och slåss, utomhus 1,90 1,65 1,50 1,76 Kvinnor som antastas 1,50 1,25 1,25 1,25 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 2,90 2,25 1,90 2,21 Trafik 2,40 2,40 1,80 2,00 Bilar kör för fort 2,30 2,29 2,30 2,55 Buskörning med mopeder, mc 3,66 3,66 3,05 2,92 Trafikregler respekteras inte 1,40 1,66 1,40 1,51 Utomhusstörningar 2,29 2,17 1,89 2,03 Totalt problem i något avseende 1,80 1,25 1,25 1,25 Totalt problem i något avseende 1,80 1,25 1,25 1,25 Problem/ordningsstörningar 2,07 1,89 1,70 1,82 Under sen 12 mån utsatt för fysiskt våld 1,25 1,65 1,25 1,00 Utsatt för stöld 1,25 1,25 1,25 1,00 Utsatt för skadegörelse 1,95 1,71 1,25 1,25 Total utsatthet för brott 1,95 1,71 1,25 1,25 Utsatthet för brott 1,60 1,58 1,25 1,13 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 2,49 2,75 2,25 2,61 Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 2,00 2,00 2,14 2,00 Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 2,10 2,10 1,95 1,96 Abstrakt oro för egendomsbrott 2,20 2,28 2,11 2,19 Oro för överfallen/misshandlad i området 2,34 1,76 2,34 1,51 Total oro för att utsättas för brott 1,70 1,71 2,00 1,45 Allmän oro att utsättas för brott 1,89 1,85 1,74 1,56 Trygg ute ensam sen kväll 3,76 2,90 2,90 2,76 Otrygg ute ensam sen kväll 1,90 1,51 1,64 1,25 Finns det personer i området som Du är rädd för 1,51 1,25 1,39 1,25 Konkret känsla av otrygghet 2,39 1,89 1,98 1,76 Restaurang, bar eller disco 2,00 1,65 1,75 1,51 Sportevenemang 1,85 1,51 1,95 1,66 Åka buss eller tåg 1,85 1,85 2,25 1,96 Totalt avstått från någon aktivitet 1,85 1,51 1,75 1,51 Avstå aktiviteter 1,88 1,63 1,93 1,66 Konkret otrygghet 2,10 1,74 1,95 1,70 Polisen bryr sig om de lokala problemen 3,75 3,20 3,00 3,00 Polisen bryr sig inte om de lokala problemen 2,00 1,75 1,80 1,41 Relationskvot 3,06 2,00 2,00 1,80 Polisens agerande mot problem 2,94 2,31 2,27 2,07 Vad är bra i Polismyndigheten? Utsattheten och oron för brott har minskat. Tryggheten ute på sena kvällar och vid särskilda aktiviteter ökar. Polisen bryr sig mer om de lokala problemen Vad är mindre bra? Fler personer störs av att bilar kör för fort. Fler oroas av ungdomsgäng bråkar och stör ordningen. Nedskräpningen och skadegörelsen upplevs som ett ökande problem Polismyndigheten i Skåne

8 Trygghetsmätning 2011 Polisområde Nordvästra Skåne 1

9 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Mätningarna har skett genom enkätundersökningar, där respondenterna svarat på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det egna bostadsområdet. Trygghetsindex I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska matområden (polisområde, närpolisområden, kommuner och kommundelar) samt för att bestämma ett signifikativt intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator har ett s.k. Trygghetsindex skapat. Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s frågor som indikerar problemnivåer inom ett geografiskt område. Polismyndigheten i Skåne 2

10 Förklaringar av Index och nivåer Trygghetsindex Trygghetsindex är en sammanvägning av hela undersökningen. Problem med utemiljö Problem med utemiljö beskriver den tillfrågades upplevelse av problem med nedskräpning och skadegörelse Problem med missbrukare Problem med missbrukare beskriver problemen med bostäder och platser som bevistas av alkoholister och narkomaner Problem med utomhusstörningar Problem med utomhusstörningar beskriver en mängd olika störande moment i utemiljö, som t.ex. trafik, ungdomsgäng och buskörning med mopeder Problem/ordningsstörning Problem/ordningsstörning är en sammanvägning av de tre ovanstående indikatorerna. Utsatthet för brott Utsatthet för brott beskriver hur många av de tillfrågade som utsatts för brott under det senaste året. Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för egendomsbrott berör den upplevda oron att drabbas av inbrott i bostad, förråd eller fordon Oro att utsättas för brott mot person Oro att utsättas för brott mot person innebär den upplevda oron att utsättas för misshandel och/eller överfall. Allmän oro att utsättas för brott Oro att generellt utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Otrygghet i utemiljö anger om man känner sig trygg när man rör sig ensam ute sen kväll, och om det finns personer i närmiljön som man är rädd för. Avstått aktivitet Avstå aktivitet anger om man har avstått från någon aktivitet som t.ex. restaurangbesök, bio eller ett sportevenmang, med anledning av otrygghet. Konkret otrygghet Konkret otrygghet är en sammanvägning av total trygghet/otrygghet Polisens agerande mot problem Polisens agerande mot problem är en bedömning av om polisen arbetar mot problemen i den egna närmiljön. I modellen används begreppet "påtagligt problem" för att synliggöra tänkbara prioriteringar och uppfatta effekter av tidigare arbete. Påtagligt problem definieras som: tydligt, märkbart, dominerande, synligt, upptar allmänt medvetande i hög grad, manifest, vanligt samtalsämne i lokalsamhället. Nivå Problemnivå Färgmarkering 0 Närmast obefintligt problem 1 Inte alls påtagligt problem 2 Inte särskilt påtagligt problem 3 Ganska påtagligt problem 4 Påtagligt problem 5 Mycket påtagligt problem 6 Alarmerande påtagligt problem Polismyndigheten i Skåne 3

11 RESULTAT Polismyndigheten i Skåne 4

12 Bjuv kommun - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,45 2,42 2,27 2,27 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 4,00 3,00 3,00 3,00 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 2,00 2,50 1,75 2,25 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 2,86 2,86 2,71 2,71 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 2,00 2,00 2,00 2,00 Problem/ordningsstörningar 2,71 2,71 2,43 2,57 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 1,75 1,25 1,00 0,75 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,67 3,00 2,67 2,67 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 2,00 1,00 2,00 2,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 2,00 2,00 2,00 2,00 Allmän oro att utsättas för brott 2,11 1,89 1,78 1,67 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 2,67 2,67 3,00 2,67 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 2,25 2,25 2,25 2,00 Konkret otrygghet 2,43 2,43 2,57 2,29 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 2,33 2,67 2,33 2,67 Bjuv Positivt Relativt låg otrygghet Utsatthet för brott minskar Färre avstår från aktiviteter Negativt Ökad oro för missbruk Visst missnöje med polisen Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 5

13 Bjuv, Billesholm - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,52 2,61 2,06 1,88 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 3,50 3,50 3,50 3,00 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 1,50 1,75 1,25 1,75 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 2,86 3,00 2,14 1,86 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 2,00 3,00 2,00 2,00 Problem/ordningsstörningar 2,50 2,71 2,07 2,00 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 1,75 1,75 0,75 0,75 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 3,00 3,33 2,67 2,67 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 2,00 2,00 2,00 1,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 2,00 3,00 2,00 1,00 Allmän oro att utsättas för brott 2,22 2,44 1,67 1,44 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 3,00 3,00 2,67 2,67 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 2,75 2,25 2,00 1,75 Konkret otrygghet 2,86 2,57 2,29 2,14 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 2,67 2,67 2,67 2,00 Bjuv - områden Billesholm Positivt Låg otrygghet Ganska låg oro för missbrukare Utsatthet för brott mycket låg Negativt Ganska påtaglig oro för inbrott Ganska påtaglig oro för fortkörning Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 6

14 Bjuv, Ekeby - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,21 2,24 2,36 2,03 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 3,00 2,00 2,50 2,50 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 2,00 2,75 2,50 2,00 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 3,14 2,86 3,29 3,14 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 2,00 2,00 3,00 2,00 Problem/ordningsstörningar 2,71 2,64 2,93 2,64 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 1,00 1,00 1,00 0,50 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,67 2,67 2,67 2,00 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 1,00 1,00 2,00 1,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 1,00 1,00 2,00 1,00 Allmän oro att utsättas för brott 1,56 1,56 1,78 1,11 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 2,00 2,00 2,00 1,67 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 1,75 1,50 2,00 1,25 Konkret otrygghet 1,86 1,71 2,00 1,43 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 2,67 3,67 2,33 3,33 Bjuv - områden Ekeby Positivt Minskad oro för missbrukare Utsatthet för brott mycket låg Oro för inbrott minskar Avstår ej från aktiviteter utanför hemmet Negativt Mycket påtaglig oro för fortkörning Alarmerande påtagligt problem med buskörning Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 7

15 Båstad - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 1,48 1,52 1,15 1,42 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 1,50 1,50 1,00 1,50 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 1,00 1,25 1,00 1,00 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 1,86 1,86 1,14 1,57 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 1,00 1,00 0,00 1,00 Problem/ordningsstörningar 1,50 1,57 1,00 1,36 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 0,75 1,00 0,50 1,00 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,67 2,00 2,33 2,33 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 1,00 1,00 1,00 1,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 2,00 1,00 2,00 2,00 Allmän oro att utsättas för brott 1,56 1,33 1,33 1,56 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 1,33 1,00 0,67 1,33 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 0,75 0,75 1,00 1,25 Konkret otrygghet 1,00 0,86 0,86 1,29 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 2,33 3,33 2,00 1,67 Båstad Positivt Allmänt låg otrygghet Utsatthet för brott låg Ökande tilltro till polisen Negativt Ganska påtaglig oro för fortkörning Påtaglig oro för inbrott Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 8

16 Helsingborg kommun - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,58 2,09 1,91 2,09 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 3,00 2,50 3,00 3,00 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 2,00 1,50 1,25 1,50 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 2,43 2,00 1,71 2,57 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 2,00 2,00 1,00 2,00 Problem/ordningsstörningar 2,36 1,93 1,71 2,29 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 2,50 1,75 1,50 1,25 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,67 2,00 2,00 2,00 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 3,00 3,00 2,00 2,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 3,00 2,00 2,00 2,00 Allmän oro att utsättas för brott 2,67 2,00 1,78 1,67 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 3,33 2,67 2,33 2,33 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 2,25 2,25 2,25 2,25 Konkret otrygghet 2,71 2,43 2,29 2,29 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 3,00 2,33 2,33 2,00 Helsingborg Positivt Minskande utsatthet för brott Relativt låg oro för inbrott Negativt Ganska påtaglig och ökande oro för ungdomsgäng och trafikstörningar Relativt låg tilltro till polisen Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 9

17 Helsingborg, Fredriksdal - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,67 2,73 2,00 2,33 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 4,00 3,00 2,50 3,00 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 1,75 2,00 2,00 2,25 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 2,71 3,00 1,71 2,29 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 2,00 2,00 1,00 1,00 Problem/ordningsstörningar 2,57 2,64 1,86 2,29 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 2,50 2,25 1,00 1,25 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,00 2,00 1,67 1,67 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 4,00 4,00 3,00 3,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 2,00 2,00 2,00 2,00 Allmän oro att utsättas för brott 2,44 2,33 1,56 1,67 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 4,00 4,33 4,00 4,33 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 2,75 2,75 2,00 3,25 Konkret otrygghet 3,29 3,43 2,86 3,71 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 2,33 2,67 2,00 1,33 Helsingborg - områden Fredriksdal Positivt Ökad tilltro till polisen Negativt Ökande oro för missbrukare Påtaglig oro för buskörning Ökad otrygghet utomhus Markant fler avstår från aktiviteter utanför hemmet Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 10

18 Helsingborg, Hasslarp - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,52 2,73 2,30 2,70 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 2,00 2,00 2,00 2,00 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 3,75 4,00 4,00 5,00 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 3,00 3,14 2,29 2,43 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 2,00 3,00 2,00 2,00 Problem/ordningsstörningar 3,00 3,21 2,71 3,07 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 1,00 1,00 0,75 0,75 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,67 2,67 2,33 3,33 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 1,00 2,00 2,00 2,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 1,00 2,00 1,00 2,00 Allmän oro att utsättas för brott 1,56 1,78 1,44 1,89 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 2,67 2,67 2,33 3,33 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 2,00 1,75 2,00 2,50 Konkret otrygghet 2,29 2,14 2,14 2,86 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 3,67 4,67 3,33 3,00 Helsingborg - områden Hasslarp Positivt Låg utsatthet för brott Något ökande tilltro till polisen Negativt Stor oro för missbruksproblem Ökad oro för trafikproblem Ökad oro för egendomsbrott Fler avstår från aktiviteter utanför hemmet Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 11

19 Helsingborg, Högaborg - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 3,39 3,12 2,79 3,24 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 5,00 4,50 3,50 4,50 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 4,00 3,50 3,50 4,50 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 3,43 3,43 3,00 3,43 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 4,00 4,00 3,00 3,00 Problem/ordningsstörningar 3,86 3,64 3,21 3,86 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 3,00 2,25 1,50 2,50 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,33 2,67 2,00 2,00 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 4,00 5,00 5,00 4,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 3,00 3,00 3,00 2,00 Allmän oro att utsättas för brott 2,89 2,78 2,22 2,44 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 4,00 3,67 3,67 4,33 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 3,00 2,75 2,50 3,00 Konkret otrygghet 3,43 3,14 3,00 3,57 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 2,67 1,67 2,00 2,00 Helsingborg - områden Högaborg Positivt Viss ökad tilltro till polisen Negativt Markant ökad oro för missbrukare Påtaglig oro för buskörning Hög oro för brott mot person Relativt hög otrygghet Alltfler avstår från aktiviteter Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 12

20 Helsingborg, Planteringen - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 3,82 3,03 3,30 3,48 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 6,00 4,00 5,00 5,00 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 5,00 4,00 4,75 5,00 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 3,57 3,00 3,14 3,29 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 5,00 3,00 3,00 3,00 Problem/ordningsstörningar 4,43 3,43 3,86 4,00 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 3,75 2,75 2,25 2,00 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,33 2,00 2,67 3,00 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 4,00 4,00 4,00 5,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 2,00 2,00 2,00 3,00 Allmän oro att utsättas för brott 3,11 2,56 2,56 2,78 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 5,00 4,00 4,67 5,00 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 2,75 2,75 3,00 3,25 Konkret otrygghet 3,71 3,29 3,71 4,00 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 3,33 2,00 2,00 2,00 Helsingborg - områden Planteringen Positivt Något minskande utsatthet Relativt hög tilltro till polisen Negativt Stor otrygghet för skadegörelse Stora och ökande problem med missbrukare Stor oro för buskörning Stor oro för brott mot person Hög grad av otrygghet Alltfler avstår från aktiviteter utanför hemmet Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 13

21 Helsingborg, Ödåkra - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,33 1,85 1,94 1,85 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 3,50 2,00 2,50 2,00 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 1,00 0,75 1,00 0,75 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 2,57 2,57 2,43 2,57 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 3,00 2,00 2,00 2,00 Problem/ordningsstörningar 2,29 1,93 2,00 1,93 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 1,75 1,25 0,75 1,00 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,33 2,33 2,33 2,67 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 3,00 1,00 2,00 1,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 2,00 1,00 2,00 2,00 Allmän oro att utsättas för brott 2,11 1,56 1,56 1,67 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 2,67 1,67 2,67 1,33 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 2,25 1,75 2,50 2,25 Konkret otrygghet 2,43 1,71 2,57 1,86 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 3,00 2,67 1,33 2,00 Helsingborg - områden Ödåkra Positivt Låg oro för missbrukare Låg utsatthet för brott Trygg ute Avstår ej från aktiviteter Negativt Relativt hög oro för inbrott Fortkörning Buskörning med mopeder Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 14

22 Helsingborg, Övriga delar - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,33 2,00 1,91 1,94 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 3,00 2,50 3,00 2,50 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 1,00 1,00 1,25 1,00 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 2,29 1,86 1,71 2,29 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 2,00 2,00 1,00 2,00 Problem/ordningsstörningar 2,00 1,71 1,71 1,93 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 2,25 1,75 1,50 1,25 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,67 2,33 2,00 2,00 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 3,00 3,00 2,00 2,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 3,00 2,00 2,00 1,00 Allmän oro att utsättas för brott 2,56 2,11 1,78 1,56 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 3,00 2,67 2,00 2,33 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 2,00 2,00 2,25 2,25 Konkret otrygghet 2,43 2,29 2,14 2,29 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 3,00 2,33 2,67 2,33 Helsingborg - områden Övriga Positivt Generellt hög trygghet i nästan alla avseenden Negativt Minskad tilltro till polisen Buskörning med mopeder Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 15

23 Höganäs - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 1,42 1,88 1,45 1,33 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 1,50 1,50 1,00 1,00 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 1,00 1,00 1,00 1,00 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 1,71 2,29 1,71 1,57 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 1,00 1,00 1,00 1,00 Problem/ordningsstörningar 1,43 1,71 1,36 1,29 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 1,00 1,50 1,00 0,75 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 1,67 2,33 1,67 2,00 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 1,00 1,00 1,00 1,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 1,00 1,00 1,00 1,00 Allmän oro att utsättas för brott 1,22 1,67 1,22 1,22 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 1,33 1,67 1,33 1,00 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 0,75 2,25 1,75 1,25 Konkret otrygghet 1,00 2,00 1,57 1,14 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 3,00 3,00 2,33 2,33 Höganäs Positivt Låg oro för missbrukare Låg oro för utomhusstörningar Låg utsatthet för brott Avstår ej från aktiviteter Negativt Viss oro för inbrott Låg tilltro till polisen Viss oro för fortkörning Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 16

24 Klippan kommun - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,03 1,94 1,67 1,64 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 2,00 1,50 1,50 2,00 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 2,25 2,00 1,50 1,75 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 2,43 2,14 2,00 2,00 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 2,00 1,00 1,00 1,00 Problem/ordningsstörningar 2,29 1,93 1,71 1,86 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 1,75 1,25 1,00 0,75 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,00 2,67 2,33 2,33 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 2,00 1,00 1,00 1,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 1,00 1,00 1,00 1,00 Allmän oro att utsättas för brott 1,78 1,67 1,44 1,33 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 2,00 2,00 1,67 1,33 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 1,25 1,50 1,50 1,25 Konkret otrygghet 1,57 1,71 1,57 1,29 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 2,67 3,33 2,33 2,33 Klippan Positivt Generellt hög trygghet i de flesta avseenden Negativt Påtaglig oro för fortkörning Viss oro för buskörning Viss oro för inbrott Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 17

25 Klippan, Ljungbyhed - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,15 2,03 1,88 1,97 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 2,50 1,50 1,50 2,00 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 3,00 3,50 2,50 2,75 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 2,29 2,14 1,86 2,00 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 2,00 1,00 1,00 1,00 Problem/ordningsstörningar 2,50 2,36 1,93 2,14 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 1,00 1,00 1,00 1,00 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 3,33 2,33 3,33 3,00 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 1,00 1,00 1,00 1,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 2,00 1,00 2,00 2,00 Allmän oro att utsättas för brott 1,89 1,44 1,89 1,78 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 2,00 2,00 2,00 1,67 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 1,25 1,25 1,00 1,00 Konkret otrygghet 1,57 1,57 1,43 1,29 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 2,67 3,33 2,67 3,33 Klippan - områden Ljungbyhed Positivt Låg utsatthet för brott Relativt trygg ute Avstår ej från aktiviteter Negativt Påtaglig oro för missbrukare Påtaglig oro för inbrott Påtaglig oro för fortkörning Viss oro för buskörning Relativt låg tilltro till polisen Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 18

26 Klippan, Östra-Ljungby - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,12 1,70 1,64 1,88 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 4,50 2,00 2,00 2,50 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 1,25 1,25 1,00 1,00 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 3,00 2,57 2,57 2,71 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 3,00 3,00 2,00 2,00 Problem/ordningsstörningar 2,71 2,14 2,00 2,14 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 1,25 0,50 0,75 0,75 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,33 1,67 1,67 2,67 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 1,00 1,00 1,00 1,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 1,00 1,00 1,00 1,00 Allmän oro att utsättas för brott 1,56 1,00 1,11 1,44 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 1,67 1,33 1,33 1,33 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 1,25 1,25 0,75 1,25 Konkret otrygghet 1,43 1,29 1,00 1,29 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 2,67 2,67 3,00 3,33 Klippan - områden Östra- Ljungby Positivt Låg oro för missbrukare Låg utsatthet för brott Hög känsla av trygghet Avstår ej från aktiviteter Negativt Mycket hög oro för buskörning Påtaglig oro för fortkörning Relativ låg tilltro till polisen Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 19

27 Klippan, Övriga - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 1,94 2,00 1,61 1,64 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 2,00 1,50 2,00 2,00 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 2,25 1,75 1,50 1,75 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 2,43 2,14 2,14 2,00 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 1,00 1,00 1,00 1,00 Problem/ordningsstörningar 2,21 1,86 1,86 1,86 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 1,75 1,25 0,50 0,75 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,00 2,67 1,67 2,33 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 2,00 1,00 1,00 1,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 1,00 2,00 1,00 1,00 Allmän oro att utsättas för brott 1,78 1,78 1,00 1,33 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 2,00 2,33 2,00 1,33 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 1,00 1,75 1,50 1,50 Konkret otrygghet 1,43 2,00 1,71 1,43 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 2,33 3,33 2,00 2,00 Klippan - områden Övriga Positivt Generellt hög trygghet i de flesta avseenden Negativt Viss oro för fortkörning Viss oro för inbrott Relativ låg tilltro till polisen Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 20

28 Landskrona kommun - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 2,73 2,30 1,88 2,06 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 2,00 2,50 1,50 2,50 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 2,00 1,50 1,50 2,00 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 3,14 2,29 2,14 2,29 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 2,00 1,00 1,00 1,00 Problem/ordningsstörningar 2,57 2,00 1,79 2,14 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 2,50 1,50 1,25 1,25 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,00 2,67 2,00 2,00 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 3,00 3,00 2,00 2,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 2,00 2,00 1,00 2,00 Allmän oro att utsättas för brott 2,33 2,11 1,56 1,67 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 3,33 2,67 2,33 2,00 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 2,75 3,25 2,50 2,50 Konkret otrygghet 3,00 3,00 2,43 2,29 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 4,00 2,67 2,00 2,33 Landskrona Positivt Relativt låg utsatthet för brott Relativt låg oro för inbrott Ökad känsla av trygghet ute Deltar i ökande utsträckning i aktiviteter utanför hemmet Negativt Bristande tilltro till polisen Viss oro för fortkörning Viss oro för buskörning Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 21

29 Landskrona, Tätort - Nivåvärdering av problem A vgränsning: Total Total problembild 3,03 2,36 2,12 2,12 Nedskräpning Skadegörelse Utemiljö 3,00 2,50 2,00 2,50 Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Missbruksproblem 2,25 1,75 2,00 2,25 Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Utomhusstörningar 3,57 2,29 2,14 2,43 Totalt problem i något avseende Totalt problem i något avseende 2,00 1,00 1,00 1,00 Problem/ordningsstörningar 3,00 2,07 2,00 2,29 Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld Utsatt för stöld Utsatts för skadegörelse Total utsatthet för brott Utsatthet för brott 2,75 1,75 1,50 1,50 Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden Att Du oroat Dig för inbrott i förråd Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel Abstrakt oro för egendomsbrott 2,00 2,33 2,00 1,67 Oro för överfallen/misshandlad i området Abstrakt oro för brott mot person 4,00 3,00 3,00 2,00 Total oro för att utsättas för brott Total oro för att utsättas för brott 2,00 2,00 1,00 2,00 Allmän oro att utsättas för brott 2,56 2,11 1,78 1,67 Trygg ute ensam sen kväll Otrygg ute ensam sen kväll Finns det personer i området som Du är rädd för Konkret känsla av otrygghet 4,33 3,33 3,33 2,33 Restaurang, bar eller disco Sportevenemang Åka buss eller tåg Totalt avstått från någon aktivitet Avstå aktiviteter 2,75 3,25 2,50 2,75 Konkret otrygghet 3,43 3,29 2,86 2,57 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen Relationskvot Polisens agerande mot problem 3,67 2,33 2,00 1,67 Landskrona - områden Tätort Positivt Relativt låg utsatthet för brott Relativt låg och minskande oro för inbrott Ökad känsla av trygghet ute Stadigt minskande oro för överfall eller misshandel Deltar i ökande utsträckning i aktiviteter utanför hemmet Klart ökande tilltro till polisen Negativt Viss oro för fortkörning Påtaglig oro för buskörning Åtgärder Polismyndigheten i Skåne 22

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1.

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1. Problembild - Problemindex 2015 (1.78) Utemiljö 2015 201 (1.40) 201 2012 (1.1) 2012 2011 (1.56) 2011 2010 (1.59) 2010 2009 (1.4) 2009 Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 1 (2) 6 (2) 27 (1) 25 (1) Skadegörelse 28

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning

Polisens trygghetsundersökning Fältarbetstid Svarsfrekvenser -8-2--9-6 POMS TOTALT 69 % 64 % Centrum 63 % Norra Fäladen 9 % Linero 66 % Dalby % Övriga delar 6 % Problem med nedskräpning 6 48 4 36 32 3 33 38 4 3 34 32 32 33 28 36 31

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens Sid

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 Rikspolisstyrelsen, mars 2006 Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 EXTRAFRÅGOR... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 4 TRYGGHETSSITUATIONEN

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Skånepolisens trygghetsmätning 2013

Skånepolisens trygghetsmätning 2013 RAPPORT 1 (5) Skånepolisens trygghetsmätning 2013 Årets trygghetsmätning är den tionde i en obruten serie som inleddes år 2004. Trenden för problemnivåerna under åren har varit sjunkande. I ett skåneperspektiv

Läs mer

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 P O L I S M Y N D I G H E T E N I K R O N O B E R G S LÄN N O V E M B E R 2 0 1 4 Scandinfo Marketing Research AB 2014-11-05 Göran Erasmie Pnr.16366

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun Trygghetsmätning Haninge kommun Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier Trygghetsmätning Haninge kommun 2014-11-19 Uppdrag Trygghetsmätning Haninge kommun Kartlägga och analysera tryggheten i Haninge kommun

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Sammanfattande rapport Utgivare: Polismyndigheten i Södermanlands län Trygghetsmätning 2011 gjord av Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Förord

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd Tid Tisdag den 12 februari 2013, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2

Läs mer

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå. Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.se) Trygghetsmätning Trygghetsmätningen i Region Syd genomfördes i slutet

Läs mer

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0.

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0. BAKGRUND OCH SYFTE Sedan sutet av 1990-taet genomför Poisen okaa trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig ti amänheten och fångar den okaa trygghetsbiden i form av uppevda probem, utsatthet

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-09-27 Sammanfattning: Denna trygghetsundersökning är den grundläggande evidensbaserade källan rörande trygghetssituationen

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Trosas resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Malmö områdesundersökning 2015 Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Rapport från Institutionen för kriminologi, Malmö högskola Maj 2016 Malmö områdesundersökning 2015 Syftet med

Läs mer

Utvärdering av samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Utvärdering av samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Utvärdering av samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. 2012 Sida 1 I samverkansplanen redovisar kommunen och polisen gemensamma åtgärder och åtaganden inom huvudområdena för samverkan. Alla

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

Trygghetsmätningar. Höst 2015 Teknisk rapport

Trygghetsmätningar. Höst 2015 Teknisk rapport Trygghetsmätningar Höst 2015 Teknisk rapport Inledning Om mätningen Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet sedan tidigt 1990-tal. Syftet är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av

Läs mer

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Diagram - Tranemo Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete

Läs mer

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Jenny Theander Malmö stad Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert, Institutionen för kriminologi Malmö högskola Malmö områdesundersökning

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 Admin Sidan 1 2011-11-24 Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 - Analys byggd på de boendes egna bedömningar Av: Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-10-08 Admin

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016

Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016 Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Eva Carlsson, 016-710 20 87 Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016 Deltagare: Cecilia Stenström, Morgan,

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 Tertial 1 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Diarienummer: AA-400-22532-12 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag

Läs mer

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Huddinge kommun Befolkningsundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen 2 Bostadsområdet 4 Hushåll 19 Miljö 21 Ekonomisk och social trygghet 27

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 Tertial 2 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Förteckning över tabeller och diagram

Förteckning över tabeller och diagram Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002, rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika

Läs mer

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING 2012 Ett samarbete mellan: Malmö högskola, Malmö stad, Polisen och Räddningstjänsten syd Du har blivit slumpmässigt utvald att delta i denna undersökning. Just Dina åsikter och

Läs mer

PURPLE FLAG FÖR EN TRYGG, SÄKER OCH LÖNSAM KVÄLLSEKONOMI

PURPLE FLAG FÖR EN TRYGG, SÄKER OCH LÖNSAM KVÄLLSEKONOMI FÖR EN TRYGG, SÄKER OCH LÖNSAM KVÄLLSEKONOMI Vi har ändrat vårt konsumtionsmönster Stadens kvällsutbud har större betydelse numera Vem tar ansvar för hur kvällsekonomin utvecklas i en stad? Engagera nya

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM STÖD TILL RESULTATST YRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 1.6-692-2012 2012-12-03 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Upplevd trygghet och anmälda brott

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 År 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod... 1 Rapportens

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,

Läs mer

Kvartalsrapport 2013:3

Kvartalsrapport 2013:3 Kvartalsrapport 213:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen 213-1-3 RAPPORT 2 (3) Kvartalsrapport 213:3 Uppdrag

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 2 STOCKHOLMS STAD Trygg i Stockholm? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Trygghet i lokalområdet

Trygghet i lokalområdet Trygghet i lokalområdet Resultatet från en områdesundersökning i Tyresö 2016-09-27 Säkerhetsenheten Tyresö kommun / 2016-09-27 2 (35) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 6 2.1 Syfte...

Läs mer

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 2012-01-23 PONV Kvartalsrapport 2011-4 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2016-11-01 Sid 1/7 Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun Del 1- rapport Inledning Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Brottsförebyggande arbete i Piteå Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett planerat

Läs mer

Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse

Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse Överenskommelse om samverkan 2013-2014 Närpolisområde Söderslätt och Trelleborgs kommun sedan 2009 en överenskommelse för samverkan. Överenskommelsen syftar till att utveckla och stärka samverkansformer

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som en statlig myndighet. BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsplan 2016/2017. Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Karlsborgs kommun

Handlingsplan 2016/2017. Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Karlsborgs kommun Handlingsplan 2016/2017 Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Karlsborgs kommun AVTAL Karlsborgs kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Tierpspanelen. Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16

Tierpspanelen. Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16 Tierpspanelen Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16 Trygghet i vardagen I juni i år tecknade Tierps kommun och polisen ett avtal angående samverkan för trygghet. Tre huvudområden har definierats: -

Läs mer

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun 2016-2020 Bakgrund Denna samverkansöverenskommelse är avsedd att gemensamt för

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla Bild 1 ot2 Människan är byggd för att röra på sig men samhället är planerad för att spara tid och pengar. Barn kan inte göra

Läs mer

Adolfberg - kvinnor. Folkhälsoenkät Skåne 2008. Dålig självskattad hälsa 300. Läkarbesök på grund av sjukdom. Dålig psykisk hälsa

Adolfberg - kvinnor. Folkhälsoenkät Skåne 2008. Dålig självskattad hälsa 300. Läkarbesök på grund av sjukdom. Dålig psykisk hälsa Adolfberg - kvinnor 3 25 2 15 1 5 Folkhälsoenkät Skåne 28 Adolfsberg - män 3 25 2 15 1 5 Folkhälsoenkät Skåne 28 Dalhem - kvinnor 3 25 2 15 1 5 Folkhälsoenkät Skåne 28 Dalhem - män 3 25 2 15 1 5 Folkhälsoenkät

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

Överenskommelse mellan Lunds kommun och närpolisområde Lund

Överenskommelse mellan Lunds kommun och närpolisområde Lund Överenskommelse mellan Lunds kommun och närpolisområde Lund 2014-17 Trygghetsskapande åtgärder Brott i nära relationer Brott mot äldre Satsning på ungdomar Alkohol och andra droger 1 Avgränsat område C-triangeln

Läs mer

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 212:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 212-1-5 PONV Kvartalsrapport 212-3 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoredovisning

Välfärds- och folkhälsoredovisning Välfärds- och folkhälsoredovisning Lunds kommun 2013 Resultatdel Välfärd Kommunkontoret 14 Innehåll Resultat... 16 Befolkning... 16 Hälsa... 18 Medellivslängd... 18 Ohälsotal... 19 Upplevd hälsa... 20

Läs mer

Gemensam lokal lägesbild

Gemensam lokal lägesbild 2016-12-20 Bilaga 3 Gemensam lokal lägesbild Gemensam lokal lägesbild Lokalpolisområde Farsta Farsta stadsdelsförvaltning Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Syfte och bakgrund... 2 1.2 Metod... 2 1.3 Disposition...

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 1 Några bakgrundsfakta Utvecklad av Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet på uppdrag av och i samarbete med Polismyndigheten

Läs mer

Platser som beslutats av Polismyndigheten efter särskild prövning enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV)

Platser som beslutats av Polismyndigheten efter särskild prövning enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) POLISREGION SYD 3 LOVförteckning 1 (9) Datum 20151202 Diarienr (åberopas) Polismyndigheten Rättsavdelningen Förvaltningsrätt 13 Syd FÖRORDNAD ORDNINGSVAKT MED TJÄNSTGÖRING I POLISREGION SYD Platser som

Läs mer

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning.

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning. POMS Anmälda brott 9144 8576 Minska 107% Bilinbrott inkl. försök 603 490 Minska 123% Bostadsinbrott inkl försök 381 308 Minska 124% Cykelstölder 744 724 Minska 103% Inbrott övriga 639 622 Minska 103% Misshandel

Läs mer

Trygghet i Skärholmen

Trygghet i Skärholmen Trygghet i Skärholmen Åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen 2009 Skärholmens brottsförebyggande råd Vad kan jag som boende i Skärholmen göra? Allra viktigast för att Skärholmen

Läs mer

Bilaga 2. Gemensam lokal lägesbild. Kungsholmens stadsdelförvaltning Lokalpolisområde Norrmalm

Bilaga 2. Gemensam lokal lägesbild. Kungsholmens stadsdelförvaltning Lokalpolisområde Norrmalm Bilaga Gemensam lokal lägesbild Kungsholmens stadsdelförvaltning Lokalpolisområde Norrmalm Lokalpolisområde Norrmalm: A7./ Bilaga Innehållsförteckning. Inledning.... Områdesfakta för Kungsholmens stadsdelsområde....

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010 Verksamhetsberättelse lokala BRå 21 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRå) som en statlig myndighet. BRå:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Tonåringar och vuxna om trygghet, trivsel och normbrytande beteende

Tonåringar och vuxna om trygghet, trivsel och normbrytande beteende Tonåringar och vuxna om trygghet, trivsel och normbrytande beteende stockholm.se Tonåringar och vuxna om trygghet, trivsel och normbrytande beteende December 1 Dnr: 8-1- Utgivare: Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Brott och otrygghet i Örebro

Brott och otrygghet i Örebro Brott och otrygghet i Örebro Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Innehåll Förord. 5 Inledning. 7 Örebro... 8 Beskrivning av kommunen..... 8 Brottsförebyggande arbete i kommunen..... 8 Kommundelar beskrivning

Läs mer

Trygghetskommission - Direktiv

Trygghetskommission - Direktiv Trygghetskommission - Direktiv Sammanfattning Såväl brottsutvecklingen som medborgarnas trygghet har försämrats påtagligt under senare tid. Detta framgår tydligt av statistik från Brå. Statistiken visar

Läs mer