Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006"

Transkript

1 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006

2 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 TRYGGHETSSITUATIONEN I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT... 4 ÖVERGRIPANDE BILD... 4 PROBLEM MED ORDNINGSSTÖRNINGAR... 4 UTSATTHET FÖR BROTT... 5 ORO ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT... 6 TRYGGHET UTE ENSAM SENT EN KVÄLL... 6 RÄDD FÖR SPECIELLA PERSONER... 7 AVSTÅTT FRÅN AKTIVITETER PÅ GRUND AV RÄDSLA... 7 POLISEN BRYR SIG OM LOKALA PROBLEM... 7 SYNLIGHET AV, KONTAKT MED OCH BEMÖTANDE AV POLISEN... 7 INSTÄLLNING TILL ÖVERVAKNINGSKAMEROR... 8 TRYGGHETSSITUATIONEN I RESPEKTIVE DELOMRÅDE... 9 NACKA KOMMUN... 9 VÄSTRA SICKLAÖN... 9 CENTRALA SICKLAÖN... 9 ÖSTRA SICKLAÖN SALTSJÖ - BOO SALTSJÖBADEN ÄLTA VÄRMDÖ KOMMUN GUSTAVSBERG INGARÖ VÄRMDÖ TYRESÖ KOMMUN KRUSBODA BOLLMORA TROLLBÄCKEN GAMLA TYRESÖ

3 Trygghetsundersökning i polismästardistrikt år 2006 Om trygghetsundersökningen I Polisens trygghetsundersökning får de boende frågan om hur de uppfattar ordningsstörningar, om de har blivit utsatta för brott eller oroat sig för att utsättas för brott, hur de upplever tryggheten, om otryggheten har lett till att de har avstått från någon aktivitet och om de tycker att polisen bryr sig om problem som finns där de bor. De flesta frågeställningarna utgår ifrån de boendes närområde, och är en uppfattning om nuläget. Vissa av frågorna omfattar dock händelser som inträffat under de senaste tolv månaderna och även händelser som inte har inträffat i direkt anslutning till det egna bostadsområdet. Frågeformuläret bygger på en teori om en sammankoppling av olika problem i ett område: områden som har stora problem med ordningsstörningar, både i den fysiska och i den sociala miljön, har ofta utbredd oro och otrygghet bland invånarna och även utsattheten för brott kan vara stor. Att tolka resultaten I varje delområde som omfattar polismästardistrikt har 300 personer fått enkäten. I området Saltsjöbaden har 1000 personer fått enkäten på grund av den utvärdering som ska ske kring poliskontor. För att avgöra om resultaten i en viss kommundel ligger högre eller lägre än i polismästardistriktet totalt görs signifikanstester. Testerna visar om skillnaderna är så stora att de inte kan förklaras av slumpen. I de fall ett problem i ett område beskrivs som högt/lågt, innebär det därmed att andelen är hög/låg i förhållande till polismästardistriktet. Fakta om trygghetsundersökningen Fältarbetstid: 31 oktober december 2006 Bruttourval: Svarsfrekvens: 69 % personer mellan år Undersökta kommuner/områden: kommun: Västra Sicklaön, Centrala Sickalön, Östra Sicklaön, Saltsjö Boo, Saltsjöbaden, Älta Värmdö kommun: Gustavsberg, Ingarö, Värmdö Tyresö kommun: Krusboda, Bollmora, Trollbäcken, Gamla Tyresö 3

4 Trygghetssituationen i polismästardistrikt Övergripande bild I polismästardistrikt uppgav totalt 75 procent av de boende att de upplever problem med minst en ordningsstörning i området där de bor. Trafikproblem, främst bilar som kör för fort, är den ordningsstörning som flest boende upplever är ett problem. Närmare hälften av de boende i tycker att det finns problem i trafikmiljön. Därefter kommer ordningsstörningar i den fysiska miljön, skadegörelse, nedskräpning och slutligen ordningsstörningar i den sociala miljön. polismästardistrikt Stockholms Län Ordningsstörningar 75 % 78 % Utsatthet för brott 24 % 25 % Oro för brott 72 % 75 % Trygghet 65 % 55 % Otrygghet 23 % 32 % Avstått från aktivitet 18 % 22 % Polisen bryr sig 34 % 38 % Ungefär var fjärde av de svarande angav att de blivit utsatta för brott de senaste tolv månaderna. Våld drabbade 2 procent, stöld drabbade 15 procent och skadegörelse drabbade 13 procent. Knappt tre av fyra hade oroat sig för att utsättas för brott i något avseende. Vanligast var att oroa sig för stöld/skadegörelse av fordon. På frågan om personen känner sig trygg ensam ute en sen kväll i området där de bor, svarade 65 procent att de känner sig trygga och 23 procent svarade att de känner sig otrygga. En del av de boende, 7 procent, uppger att de är rädda för en eller flera speciella personer i området där de bor. Otrygghet kan medföra flera konsekvenser, exempelvis att vissa avstår från att delta i aktiviteter för att man känt sig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld. I den här undersökningen uppgav 18 procent att de har avstått från att delta i någon aktivitet på grund av otrygghet eller rädsla under de senaste tolv månaderna. Av de boende svarar 34 procent att de instämmer i att polisen bryr sig om problemen som finns i deras bostadsområde, medan 13 procent inte instämmer. Resterande har svarat att de inte vet. Problem med ordningsstörningar De ordningsstörningar som tas upp i enkäten gäller den fysiska miljön, den sociala miljön och trafikmiljön. Som fysiska ordningsstörningar räknas nedskräpning och skadegörelse. Som sociala ordningsstörningar räknas bland annat missbrukare utomhus och folk som bråkar och slåss. Vad gäller trafikproblemen ingår både fortkörning, trafikregler som inte respekteras och andra störande förhållanden, som till exempel buller och gatuplanering. De boende får ta ställning till om ordningsstörningarna är ett stort eller litet problem, om det förekommer men inte är ett problem eller om det inte förekommer alls. I polismästardistrikt uppgav 75 procent av de svarande att de upplever problem med minst en ordningsstörning i området där de bor och 49 procent att det finns problem i trafikmiljön. Bilar som kör för fort och buskörning med mopeder och mc är de trafikproblem som flest boende upplever som ett problem. Därefter kommer ordningsstörningar i den fysiska miljön; 37 procent har svarat att nedskräpning är ett problem och 44 procent att skadegörelse är ett problem. Av de sociala ordningsstörningarna framträder ungdomsgäng 4

5 som bråkar och stör ordningen som särskilt problematiskt av 24 procent av de svarande och 18 procent tycker att det är ett problem med berusade personer utomhus. Andelen som upplever minst en ordningsstörning skiljer sig mellan områdena i undersökningen. I Saltsjö-Boo, 82 procent, och Saltsjöbaden, 80 procent, anger de boende att de upplever mer ordningsstörningar än jämfört med snittet för polismästardistrikt. Minst ordningsstörningar anges från Västra Sicklaön, 67 procent, Centrala Sicklaön, 68 procent, och Ingarö, 64 procent. Det finns skillnader mellan olika grupper av individer, dock inga större skillnader vad gäller män och kvinnor. Mellan olika åldrar finns skillnader: ungdomar upplever oftare problem med missbrukare utomhus, folk som bråkar och slåss, att kvinnor antastas, medan personer mellan år oftare upplever trafikproblem. Personer över 60 år eller pensionärer upplever i mindre utsträckning att det finns problem. Personer som har barn upplever mer sällan problem av olika slag, förutom trafikproblem som ligger högt i denna grupp, och då framför allt att bilar kör för fort. Utsatthet för brott I enkäten får de boende frågan om de har blivit utsatta för vissa mängdbrott. De brott som ingår är stöld, skadegörelse och fysiskt våld som gett smärta. Totalt uppger 24 procent av de boende i undersökningen i polismästardistrikt att de har blivit utsatta för minst ett av dessa brott under de senaste tolv månaderna. Det finns inga större skillnader mellan områdena i undersökningen. Ingarö och Krusboda har dock en lägre utsatthet för brott totalt, 18 procent. Våld Av de tillfrågade i undersökningen för polismästardistrikt totalt anger 2 procent att de utsatts för fysiskt våld under det senaste året. Personer i åldern år var mer utsatta för våld jämfört med de andra åldersgrupperna. I Saltsjöbaden anger fler, 3 procent, att de varit utsatta för våld, annars skiljer det sig inte statistiskt säkerställt åt mellan områdena i polismästardistriktet. I polismästardistriktet som helhet är det vanligast att de som blev utsatta för våld blev utsatta i sin bostad. Näst vanligast är att man blivit utsatt på gata, torg eller annan plats eller på restaurang/pub/dansställe/folkpark eller annat nöjesställe. Minst vanlig miljö att bli utsatt i har angivits för svarsalternativen i någon annans bostad, på tåg eller buss eller på en station eller någon annan plats. Stöld Totalt uppger 15 procent av de tillfrågade i att de har utsatts för stöld det senaste året. Utsatthet för stöld har varit lägre i Västra Sicklaön, 10 procent, och på Värmdö, 10 procent. Utsatthet för stöld skiljer sig inte i övrigt statistiskt säkerställt mellan de olika områdena. De vanligaste stöldbrotten om man ser till hela polisdistriktet, var annan stöld (på arbetet, under resa eller annat), stöld på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden, något ur bilen i bostadsområdet, stöld av cykel, moped/mc eller delar av dessa i det egna bostadsområdet. Därefter följer stöld av bil i det egna området och inbrott i den egna bostaden. Minst vanligt var stöld av fordon i ett annat område och stöld ur fritidshus. Personer mellan 16 och 29 år anger i något högre grad att de varit utsatta för stöld än de inom äldre åldersgrupper. 5

6 Skadegörelse Inom polismästardistrikt anger 13 procent av de svarande att de har varit utsatta för skadegörelse. Skillnaderna mellan områdena är små, bara de boende i Gustavsberg anger att de varit mer utsatta än i de andra områdena, 18 procent. Lägre utsatthet för skadegörelse finns i Centrala Sicklaön, 8 procent, och på Ingarö, 7 procent. Den vanligaste typen av skadegörelse är på bil i området där man bor och annan skadegörelse (på arbetet, under resa eller annat) och därefter på vinden, i källare garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden, bil som befunnit sig i annat område och cykel, moped, mc i bostadsområdet. De som utsatts för skadegörelse är i princip i alla i åldrar och av båda kön, här skiljer det sig inte åt. Oro att utsättas för brott I enkäten får också de boende frågan om det under de senaste tolv månaderna har hänt att de har oroat sig för att utsättas för vissa brott; inbrott i den egna bostaden, inbrott i förråd, källare, vind eller garage, stöld eller skadegörelse av fordon i bostadsområdet och att bli överfallen eller misshandlad i bostadsområdet. Frågan delas upp i om man oroar sig mycket ofta, ganska ofta eller sällan. Totalt för undersökningen i polismästardistrikt anger 72 procent att de har oroat sig i något av dessa avseenden. Oro för skadegörelse av fordon är det vanligaste, lite drygt hälften, 51 procent, av alla som svarat på enkäten i polismästardistriktet anger det. Därefter kommer oro att utsättas för inbrott i sin bostad, 49 procent, inbrott i förråd, källare, vind eller garage, 44 procent, och oro för överfall eller misshandel i bostadsområdet, 29 procent. Den högsta andelen som i något avseende hade oroat sig i polismästardistrikt bodde i Saltsjöbaden, 77 procent, och Älta, 78 procent. En lägre andel som i något avseende oroat sig fanns i Centrala Sicklaön, 63 procent, och i Gustavsberg, 60 procent. Kvinnor och personer mellan 30 och 44 år oroar sig mer i något avseende än män och övriga ålderskategorier. Minst oroliga är personer som är 60 år och äldre. Oron skiljer sig dock mellan olika befolkningsgrupper beroende på brottstyp. Både män och kvinnor har i samma utsträckning oroat sig för att bli utsatt för inbrott i bostaden eller i förråd, källare, vind, garage eller för att få sitt fordon stulet. Kvinnor, 40 procent, oroade sig mer för att bli överfallen eller misshandlad i bostadsområdet än män, 17 procent. Personer mellan 30 och 59 år är mer oroliga för inbrott i sin bostad och att utsättas för stöld eller skadegörelse av fordon. Ålderskategorin år är även mer orolig för inbrott i förråd, källare, vind eller garage. Mest oroliga för att utsättas för överfall och misshandel är personer mellan 16 och 29 år, 48 procent. Trygghet ute ensam sent en kväll I polismästardistrikt svarar 65 procent av de boende att de känner sig trygga om de går ute ensam en sen kväll i området där de bor, medan 23 procent känner sig otrygga. Resterande har svarat att de inte vet. Nivåmässigt finns det skillnader mellan områdena inom polismästardistrikt: 84 procent svarar att de är trygga på Ingarö, 79 procent på Värmdö, 76 procent på Östra Sicklaön, 73 procent på Centrala Sicklaön och 72 procent i Gustavsberg, men bara 47 procent anger att de är trygga i Bollmora, 52 procent på Västra Sicklaön och 57 6

7 procent i Saltsjöbaden. Mest otrygga är de svarande i Bollmora där 36 procent anger att de är direkt otrygga. Rädd för speciella personer En mindre del av de boende uppger att de är rädda för en eller flera speciella personer i området där de bor, 7 procent för hela undersökningen i polismästardistrikt. Det skiljer sig inte markant mellan områdena, något större är andelen i områdena Saltsjö-Boo och Saltsjöbaden, 11 procent respektive 10 procent. Minst rädda för speciella personer är boende på Ingarö. Avstått från aktiviteter på grund av rädsla Otrygghet kan medföra flera konsekvenser, exempelvis att vissa väljer att avstå från att delta i aktiviteter för att de känt sig otrygga eller rädda för att bli hotade, ofredade eller utsatta för våld. De personer som har avstått från en aktivitet av andra skäl, till exempel att de inte har något intresse, ingår inte i den här siffran. I polismästardistrikt uppgav 18 procent att de har avstått från att delta i någon aktivitet på grund av otrygghet eller rädsla under de senaste 12 månaderna. Vanligast är att avstå från att åka buss eller tåg, 14 procent. Andelen är förhållandevis jämn mellan områdena, men varierar efter bakgrundsvariabel. Kvinnor har oftast avstått från att åka buss eller tåg och de som avstår minst att åka kollektivt på grund av rädsla är män och personer i åldern 60 år och äldre. Polisen bryr sig om lokala problem Lite drygt hälften, 52 procent, av boende i polismästardistrikt svarar att de inte vet om polisen bryr sig om problem som finns i deras bostadsområde. En något lägre andel, 34 procent, instämmer i att polisen bryr sig, medan 10 procent inte instämmer. De som instämmer mest att polisen bryr sig finns i Saltsjöbaden och de som instämmer minst finns i Västra Sicklaön och Trollbäcken. I båda dessa områden har en hög andel svarat att man inte vet. Män och personer som är mellan 16 och 29 år har svarat i större utsträckning att de tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen. Kvinnor har i högre utsträckning svarat att man inte vet. Synlighet av, kontakt med och bemötande av polisen I polismästardistriktet har 21 procent sett en uniformerad polis i området där de bor den senaste månaden och 77 procent har inte sett en polis. I Saltsjöbaden har 33 procent sett en uniformerad polis. Fler män än kvinnor anger att de sett polisen. Av kvinnorna inom polismästardistriktet anger 80 procent att de inte sett någon uniformerad polis i området där de bor. En liten andel, 2 procent, anger inte något svar eller vet ej. En knapp tredjedel, 32 procent, har varit i kontakt med polisen och 67 procent har inte haft kontakt med polisen oavsett anledning. Det är flest män och personer i åldern och i ålder år som har haft kontakt. Kvinnor har mindre kontakt med polisen, 70 procent,, främst de som är över 60 år. I Gamla Tyresö anger 43 procent att de haft kontakt med polisen medan siffran i Bollmora och Krusboda är 23 procent, det finns alltså en variation mellan områdena inom distriktet. 7

8 I de fall de svarande haft kontakt med polisen ombads de att beskriva bemötandet utifrån hur de upplevde det. De fick ett antal positiva och negativa förtryckta påståenden om bemötandet. De positiva påståendena var korrekt, lyssnande, tillmötesgående, engagerat och personligt. De negativa påståendena var bryskt, nonchalant och stressat. Resultatet visade att alla de positiva påstående hamnade högst; 52 procent tyckte att bemötandet var korrekt, 43 procent tyckte det var tillmötesgående, 29 procent att det var lyssnande, 25 procent att det var engagerat, 16 procent att det var personligt, 12 procent att det var nonchalant, 8 procent att det var stressat och 4 procent att det var bryskt. I Krusboda var det dock betydligt fler än genomsnittet som uppgav att polisen var nonchalant, här var nivån 22 procent. Procentandelarna summerar till mer än 100 procent eftersom de svarande hade möjlighet att kryssa i flera alternativ. Fler män anser att polisens bemötande var korrekt jämfört med kvinnorna som svarat att polisens bemötande var i högre utsträckning lyssnande, tillmötesgående, engagerat och personligt. Inom distriktet angav 4 procent att polisens bemötande var bryskt, framför allt män och personer mellan 16 och 29 år. Ett nonchalant bemötande uppgav 12 procent att de hade fått av polisen, framför allt upplevde personer mellan 16 och 29 år detta.. På frågan i vilken utsträckning den svarande varit nöjd med polisens bemötande var 40 procent mycket nöjd, 40 procent ganska nöjd, 9 procent ganska missnöjd och fyra procent mycket missnöjd. I Saltsjöbaden har inte någon angivit mycket missnöjd. Det är inom ålderskategorin år som de flesta mycket nöjda finns, män och personer mellan 45 och 59 år har i större utsträckning svarat att man är ganska nöjd med bemötandet. Det är ingen större skillnad mellan könen. Mycket missnöjda är i större utsträckning de yngre mellan år, 8 procent. Inställning till övervakningskameror Majoriteten, 91 procent i polismästardistriktet, tycker att det är bra att polisen vill sätta upp övervakningskameror på vissa brottsutsatta platser, 2 procent angav att det är dåligt, 3 procent att man inte bryr sig och 4 procent att man inte vet. Fler kvinnor och personer mellan 30 och 59 år ansåg att det är bra medan personer mellan år i lägre utsträckning har svarat att det är bra. 8

9 Trygghetssituationen i respektive delområde kommun Västra Sicklaön Västra Sicklaön har en lägre nivå på ordningsstörningar totalt, framför allt med skadegörelse och trafikproblem. Utsatthet för brott totalt ligger på en genomsnittlig nivå för polismästardistriktet, men en lägre nivå för utsatthet av stöld. Oro att utsättas för inbrott i sin bostad är låg. Tryggheten är låg och otryggheten hög om man vistas ute sent en kväll i sitt bostadsområde. De boende har i mycket låg utsträckning svarat att de instämmer att polisen bryr sig om problemen i området där de bor. En mycket hög andel har svarat att de inte vet. Västra Sicklaön Nivå Hela Ordningsstörningar 67 % 75 % Utsatthet för brott 19 % 24 % Oro för brott 72 % 72 % Trygghet 52 % 65 % Otrygghet 30 % 23 % Avstått från aktivitet 18 % 18 % Polisen bryr sig 22 % 34 % Mindre ordningsstörningar för både den fysiska och den sociala miljön. Låg nivå för trafikproblem. Låg nivå för stöldbrott. Låg trygghet och hög otrygghet. Låg andel som uppfattar att polisen bryr sig om de lokala problemen. Hög andel som anger att de inte vet. Centrala Sicklaön Området har en lägre nivå på ordningsstörningar totalt, framför allt de sociala ordningstörningarna och trafikproblem. Utsatthet för brott totalt är som genomsnittet för polismästardistriktet, men utsatthet för skadegörelse är betydligt lägre. Området ligger också på en hög nivå vad gäller trygghet och låg nivå på att känna sig orolig för att utsättas för brott i något avseende. Vad gäller att avstå någon aktivitet eller att instämma i att polisen bryr sig om problemen i området där man bor ligger Centrala Sicklaön i nivå med de andra områdena inom distriktet. Centrala Sicklaön Nivå Hela Ordningsstörningar 68 % 75 % Utsatthet för brott 22 % 24 % Oro för brott 63 % 72 % Trygghet 73 % 65 % Otrygghet 20 % 23 % Avstått från aktivitet 21 % 18 % Polisen bryr sig 34 % 34 % Låg nivå på sociala ordningsstörningar. Mindre trafikproblem. Låg utsatthet för skadegörelse. Låg nivå för oro för att utsättas för brott. Hög nivå för upplevd trygghet. 9

10 Östra Sicklaön Området har en hög nivå på problem med skadegörelse. De sociala ordningsstörningarna ligger på en låg nivå jämfört med polisdistriktets övriga områden. Utsattheten för brott är som genomsnittet och även oro att utsättas för brott. Tryggheten är hög och otryggheten låg. De boende uppfattar i samma utsträckning som genomsnittet att polisen bryr sig om de lokala problemen. Problem med fysisk ordningsstörning som skadegörelse. Lägre nivå för sociala ordningsstörningar. Hög trygghet. Östra Sicklaön Nivå Hela Ordningsstörningar 72 % 75 % Utsatthet för brott 23 % 24 % Oro för brott 76 % 72 % Trygghet 76 % 65 % Otrygghet 16 % 23 % Avstått från aktivitet 18 % 18 % Polisen bryr sig 34 % 34 % Saltsjö - Boo Saltsjö-Boo har en hög problemnivå totalt. Ordningsstörningarna är framför allt buskörning med mopeder och mc och dåligt vägunderhåll/gatuplanering samt problem med missbrukare utomhus. Oro att utsättas för brott är på en genomsnittlig nivå totalt, men det finns en högre nivå för oro att utsättas för överfall och misshandel. Tryggheten är som genomsnittet i polismästardistriktet. De boende är dock i högre utsträckning rädda för speciella personer i bostadsområdet. Genomsnittliga nivåer för att ha avstått aktiviteter och att polisen bryr sig om de lokala problemen. Saltsjö - Boo Nivå Hela Ordningsstörningar 82 % 75 % Utsatthet för brott 28 % 24 % Oro för brott 72 % 72 % Trygghet 61 % 65 % Otrygghet 26 % 23 % Avstått från aktivitet 22 % 18 % Polisen bryr sig 35 % 34 % Problem med ordningsstörningar, främst missbrukare och trafikproblem. Hög nivå för att vara rädd för speciella personer. Hög oro för att bli överfallen eller misshandlad i sitt bostadsområde. Saltsjöbaden De största ordningstörningarna upplever de boende i Saltsjöbaden Nivå Hela Saltsjöbaden vara skadegörelse, nedskräpning, problem med missbrukare, kvinnor som antastas, folk som bråkar Ordningsstörningar 80 % 75 % och slåss och ungdomsgäng som bråkar och stör Utsatthet för brott 27 % 24 % ordningen. Trafikproblem ligger på en genomsnittlig nivå, Oro för brott 77 % 72 % med en lägre nivå för bilar som kör för fort. Utsatthet för Trygghet 57 % 65 % våld är högre än genomsnittet. Den totala utsattheten för Otrygghet 31 % 23 % brott är dock som genomsnittet. Oro för att utsättas för Avstått från aktivitet 20 % 18 % brott ligger också högre än för distriktets andra områden, framför allt när det gäller oro för inbrott i bostaden, i förråd, källare, vind eller garage och oro för överfall eller Polisen bryr sig 45 % 34 % misshandel. Tryggheten är lägre än genomsnittet och otryggheten högre. De boende i Saltsjöbaden uppger också i något högre grad, att det finns speciella personer i området som 10

11 de är rädda för. Trots det så avstår de boende i Saltsjöbaden inte från några aktiviteter i högre grad än boende i andra områden. I Saltsjöbaden instämmer de boende i hög grad att polisen bryr sig om de lokala problemen. Det är också en lägre andel som svarat att man inte vet. Hög nivå på fysiska och sociala ordningsstörningar. Högre nivå på utsatthet för fysiskt våld. Lägre nivå för trygghet. Polisen bryr sig om de lokala problemen. Älta Ordningsstörningar i Älta är i stor sett som genomsnittet i polismästardistriktet. De enskilda ordningsstörningar som sticker ut för området är dock uppfattningen att kvinnor antastas och att det finns folk som bråkar och slåss utomhus. Bland trafikproblemen har de boende i Älta i högre utsträckning än i andra områden uppgivit att de upplever problem med tung trafik och buller. Utsatthet för brott är på en genomsnittlig nivå. Oro att utsättas för brott totalt är hög och framför allt oro för stöld/skadegörelse på fordon. Tryggheten är som genomsnittet i polismästardistriktet. Uppfattningen att polisen bryr sig om problemen området ligger på en genomsnittlig nivå. Älta Nivå Hela Ordningsstörningar 74 % 75 % Utsatthet för brott 23 % 24 % Oro för brott 78 % 72 % Trygghet 67 % 65 % Otrygghet 22 % 23 % Avstått från aktivitet 19 % 18 % Polisen bryr sig 33 % 34 % Problem med kvinnor som antastas och folk som bråkar och slåss. Trafikproblem med tung trafik och buller. Hög oro att utsättas för stöld/skadegörelse av bil, cykel, moped eller mc i bostadsområdet samt hög oro i något avseende. Värmdö kommun Gustavsberg Nivån på ordningsstörningar i Gustavsberg liknar de andra områdenas inom polismästardistriktet. Det är dock en lägre Gustavsberg Nivå Hela nivå på problem med nedskräpning och skadegörelse. Den Ordningsstörningar 70 % 75 % ordningsstörning som på något sätt avviker negativt för Utsatthet för brott 29 % 24 % området är att fler upplever att det finns bostäder som är Oro för brott 60 % 72 % tillhåll för alkoholister. Utsatthet för brott totalt är på en Trygghet 72 % 65 % genomsnittlig nivå, men däremot är utsatthet för Otrygghet 19 % 23 % skadegörelse högre. Oro att utsättas för brott är lägre än Avstått från aktivitet 16 % 18 % genomsnittet i polismästardistriktet och nivån av trygghet är hög. De boende i Gustavsberg avstår inte från någon Polisen bryr sig 38 % 34 % aktivitet i varken högre eller lägre grad än i de andra områdena, förutom vad gäller att avstå från olika sportevenemang. Uppfattningen att polisen bryr sig om de lokala problemen är också på en genomsnittlig nivå. 11

12 Högre nivå för utsatthet för skadegörelse. Lägre nivå på oro för att utsättas för brott. Hög nivå på trygghet. Ingarö Ingarö har en lägre nivå för de fysiska och sociala ordningsstörningarna. Trafikproblemen är på en genomsnittlig nivå, men de boende anser att det saknas cykelbanor. Den totala utsattheten för brott är lägre på Ingarö än i de andra områdena inom polismästardistriktet. Ingarö har en hög nivå när det gäller oro för inbrott i bostaden, lägre för oro för stöld och skadegörelse av fordon och oro för överfall och misshandel i bostadsområdet. Trygghetsnivån för området är högt och de boende avstår i lägre utsträckning från olika aktiviteter. Ingarö Nivå Hela Ordningsstörningar 64 % 75 % Utsatthet för brott 18 % 24 % Oro för brott 67 % 72 % Trygghet 84 % 65 % Otrygghet 7 % 23 % Avstått från aktivitet 13 % 18 % Polisen bryr sig 30 % 34 % Positiv nivå för problem i fysisk och social miljö. Låg utsatthet för brott. Hög nivå för trygghet. Avstår aktiviteter i liten utsträckning. Värmdö Problemen i den fysiska och sociala miljön är lägre i jämförelse med de andra områdena inom polismästardistriktet. Trafikproblemen är på en genomsnittlig nivå. De boende upplever dock brist på cykelbanor. Utsatthet för brott ligger totalt sett på en genomsnittlig nivå, men man har en lägre utsatthet för stöld. Oro att utsättas för brott är som för genomsnittet för polismästardistrikt, men med en lägre nivå på oro för att utsättas för överfall eller misshandel. Tryggheten är hög. De boende avstår från aktiviteter i samma utsträckning som genomsnittet och uppfattningen om att polisen bryr sig om området liknar den i övriga områden. Värmdö Nivå Hela Ordningsstörningar 71 % 75 % Utsatthet för brott 20 % 24 % Oro för brott 69 % 72 % Trygghet 79 % 65 % Otrygghet 10 % 23 % Avstått från aktivitet 16 % 18 % Polisen bryr sig 34 % 34 % Mindre problem i fysisk och social miljö. Lägre utsatthet av stöld. Tryggheten är hög. 12

13 Tyresö kommun Krusboda De boende i Krusboda upplever problem med fysiska och sociala ordningsstörningar som genomsnittet för distriktet. Krusboda Nivå Hela Den enda ordningsstörning som avviker negativt jämfört Ordningsstörningar 76 % 75 % med de andra områdena nedskräpning. De flesta Utsatthet för brott 18 % 24 % trafikproblem är på en lägre nivå, men buskörning med Oro för brott 76 % 72 % mopeder och mc har en hög nivå. Den totala utsattheten för Trygghet 63 % 65 % brott är lägre än genomsnittet. Den totala nivån för oro att Otrygghet 27 % 23 % utsättas för brott liknar de andra områdena i distriktet, Avstått från aktivitet 13 % 18 % förutom för oro för stöld/skadegörelse av bil, cykel, moped Polisen bryr sig 33 % 34 % eller mc i området där man bor. Tryggheten ligger på en genomsnittlig nivå. En lägre andel avstår från olika aktiviteter för att de varit rädda att utsättas för brott. Uppfattningen om att polisen bryr sig om problemen i området där man bor är som genomsnittet i polismästardistriktet. Problem med nedskräpning. Lägre nivå för trafikproblem, men hög nivå för buskörning med mopeder och mc. Lägre utsatthet för brott. Oro för stöld/skadegörelse av fordon. Avstår aktivitet i mindre utsträckning. Bollmora Bollmora är ett område där det finns signifikant höga Bollmora Nivå Hela nivåer på upplevda ordningsstörningar, både sociala och fysiska. Framför allt gäller det nedskräpning, berusade och Ordningsstörningar 79 % 75 % narkotikapåverkade personer utomhus, kvinnor som Utsatthet för brott 23 % 24 % antastas, folk som bråkar och slåss och ungdomsgäng som Oro för brott 74 % 72 % bråkar och stör ordningen. Trafikproblemen är på en Trygghet 47 % 65 % genomsnittlig nivå, men de boende upplever problem med Otrygghet 36 % 23 % buskörning med moped och mc. Utsatthet för brott totalt Avstått från aktivitet 18 % 18 % sett skiljer sig inte från genomsnittet. Oro att utsättas för brott i något avseende ligger totalt sett på en likande nivå som för de andra områdena. Oro för att bli misshandlad Polisen bryr sig 34 % 34 % eller överfallen i området där man bor ligger på en högre nivå. Oro för inbrott i bostaden är lägre än för genomsnittet. Tryggheten är låg och otryggheten hög. De boende avstår i samma utsträckning som genomsnittet från olika aktiviteter, detsamma gäller uppfattningen om att polisen bryr sig om de lokala problemen. Problem med både fysiska och sociala ordningsstörningar. Problem med buskörning med mopeder och mc. Hög oro för överfall eller misshandel. Låg nivå för trygghet.

14 Trollbäcken De fysiska ordningsstörningarna i Trollbäcken ligger på en Trollbäcken Nivå Hela jämförbar nivå med de övriga områdena inom distriktet. De flesta sociala ordningsstörningarna ligger på något lägre Ordningsstörningar 74 % 75 % nivå än för distriktets övriga områden. Det finns Utsatthet för brott 28 % 24 % trafikproblem med bilar som kör för fort i bostadsområdet, Oro för brott 76 % 72 % buskörning med mopeder och mc, trafikregler som inte Trygghet 63 % 65 % respekteras och få cykelbanor. Utsatthet för brott totalt Otrygghet 24 % 23 % skiljer sig inte från genomsnittet. Oro att utsättas för brott Avstått från aktivitet 17 % 18 % totalt är som genomsnittet, men med högre oro för inbrott i Polisen bryr sig 27 % 34 % bostad och för stöld/skadegörelse av fordon i bostadsområdet. Trygghets- respektive otrygghetsnivån är jämförbar med övriga områden och inte heller avstår de boende i Trollbäcken från någon aktivitet i högre eller lägre grad än svarande i andra områden. De boende upplever i lägre utsträckning att polisen bryr sig om de lokala problemen. En hög andel har svarat att de inte vet om polisen bryr sig eller inte. Positiv nivå för ordningsstörningar. Negativ nivå för oro för inbrott i bostad och stöld/skadegörelse av fordon. Negativ nivå för att polisen bryr sig. Gamla Tyresö Ordningsstörningarna totalt inom området Gamla Tyresö ligger på en genomsnittlig nivå för distriktets övriga områden. Nedskräpning, problem med berusade personer utomhus och kvinnor som antastas har en lägre nivå en genomsnittet. Trafikproblemen ligger på en genomsnittlig nivå förutom bilar som kör för fort. Utsatthet för brott är på en genomsnittlig nivå för polismästardistriktet. Oro för inbrott i bostaden är högre än genomsnittet. Den totala oron skiljer sig dock inte i något avseende från de övriga områdena inom polismästardistrikt. Tryggheten är hög. De Gamla Tyresö Nivå Hela Ordningsstörningar 75 % 75 % Utsatthet för brott 26 % 24 % Oro för brott 75 % 72 % Trygghet 72 % 65 % Otrygghet 19 % 23 % Avstått från aktivitet 18 % 18 % Polisen bryr sig 38 % 34 % boende i Gamla Tyresö avstår i genomsnittlig utsträckning från aktiviteter. Uppfattningen om att polisen bryr sig om lokala problem liknar den i de övriga områdena. Mindre problem med nedskräpning, berusade utomhus och kvinnor som antastas. Trafikproblem med bilar som kör för fort. Hög oro för inbrott i bostaden. Hög trygghet. 14

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 Rikspolisstyrelsen, mars 2006 Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 EXTRAFRÅGOR... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 4 TRYGGHETSSITUATIONEN

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1.

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1. Problembild - Problemindex 2015 (1.78) Utemiljö 2015 201 (1.40) 201 2012 (1.1) 2012 2011 (1.56) 2011 2010 (1.59) 2010 2009 (1.4) 2009 Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 1 (2) 6 (2) 27 (1) 25 (1) Skadegörelse 28

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning

Polisens trygghetsundersökning Fältarbetstid Svarsfrekvenser -8-2--9-6 POMS TOTALT 69 % 64 % Centrum 63 % Norra Fäladen 9 % Linero 66 % Dalby % Övriga delar 6 % Problem med nedskräpning 6 48 4 36 32 3 33 38 4 3 34 32 32 33 28 36 31

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens Sid

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Malmö områdesundersökning 2015 Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Rapport från Institutionen för kriminologi, Malmö högskola Maj 2016 Malmö områdesundersökning 2015 Syftet med

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Sammanfattande rapport Utgivare: Polismyndigheten i Södermanlands län Trygghetsmätning 2011 gjord av Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Förord

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Diagram - Tranemo Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete

Läs mer

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun Trygghetsmätning Haninge kommun Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier Trygghetsmätning Haninge kommun 2014-11-19 Uppdrag Trygghetsmätning Haninge kommun Kartlägga och analysera tryggheten i Haninge kommun

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd Tid Tisdag den 12 februari 2013, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Trosas resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Jenny Theander Malmö stad Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert, Institutionen för kriminologi Malmö högskola Malmö områdesundersökning

Läs mer

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå. Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.se) Trygghetsmätning Trygghetsmätningen i Region Syd genomfördes i slutet

Läs mer

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 P O L I S M Y N D I G H E T E N I K R O N O B E R G S LÄN N O V E M B E R 2 0 1 4 Scandinfo Marketing Research AB 2014-11-05 Göran Erasmie Pnr.16366

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Huddinge kommun Befolkningsundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen 2 Bostadsområdet 4 Hushåll 19 Miljö 21 Ekonomisk och social trygghet 27

Läs mer

Förteckning över tabeller och diagram

Förteckning över tabeller och diagram Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002, rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika

Läs mer

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING 2012 Ett samarbete mellan: Malmö högskola, Malmö stad, Polisen och Räddningstjänsten syd Du har blivit slumpmässigt utvald att delta i denna undersökning. Just Dina åsikter och

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Trygghet i lokalområdet

Trygghet i lokalområdet Trygghet i lokalområdet Resultatet från en områdesundersökning i Tyresö 2016-09-27 Säkerhetsenheten Tyresö kommun / 2016-09-27 2 (35) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 6 2.1 Syfte...

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0.

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0. BAKGRUND OCH SYFTE Sedan sutet av 1990-taet genomför Poisen okaa trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig ti amänheten och fångar den okaa trygghetsbiden i form av uppevda probem, utsatthet

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 Admin Sidan 1 2011-11-24 Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 - Analys byggd på de boendes egna bedömningar Av: Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-10-08 Admin

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla

Trygghet och socialt liv i Akalla Trygghet och socialt liv i Akalla Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM AKALLA AKALLA BEFOLKNING

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby

Trygghet och socialt liv i Husby Trygghet och socialt liv i Husby Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- 2 Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM HUSBY HUSBY BEFOLKNING

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2006-06-30 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rinkeby

Trygghet och socialt liv i Rinkeby Trygghet och socialt liv i Rinkeby Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 0-0-30 2 Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM RINKEBY RINKEBY

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rågsved

Trygghet och socialt liv i Rågsved Trygghet och socialt liv i Rågsved Svenska Bostäder i samarbete med Familjebostäder och Stockholmshem Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH

Läs mer

Trygghet i Hässelby strand

Trygghet i Hässelby strand Trygghet i Hässelby strand Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY STRAND

Läs mer

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM STÖD TILL RESULTATST YRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 1.6-692-2012 2012-12-03 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Upplevd trygghet och anmälda brott

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Trygghet i centrala Landskrona

Trygghet i centrala Landskrona Trygghet i centrala Landskrona BoStaden och Landskrona kommun Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-06-20 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA

Läs mer

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum:

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 2016-10-01 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till ensamhet samt att se

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Svenska Bostäder/SDF Skarpnäck Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD

Läs mer

Trygghet i Hässelby gård

Trygghet i Hässelby gård Trygghet i Hässelby gård Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY GÅRD

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

Skånepolisens trygghetsmätning 2013

Skånepolisens trygghetsmätning 2013 RAPPORT 1 (5) Skånepolisens trygghetsmätning 2013 Årets trygghetsmätning är den tionde i en obruten serie som inleddes år 2004. Trenden för problemnivåerna under åren har varit sjunkande. I ett skåneperspektiv

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 2 STOCKHOLMS STAD Trygg i Stockholm? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning

Läs mer

Trygghet i Skärholmen

Trygghet i Skärholmen Trygghet i Skärholmen Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-11-27 2 Innehåll INLEDNING... 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET... 5 BAKGRUND... 5 SYFTE OCH METOD... 5 FAKTA OM SKÄRHOLMEN...

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-09-27 Sammanfattning: Denna trygghetsundersökning är den grundläggande evidensbaserade källan rörande trygghetssituationen

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2016-11-01 Sid 1/7 Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun Del 1- rapport Inledning Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL

Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL BUSSGARAGE BJÖRKNÄS NACKA BOO BOO NACKA BOO BOO NACKA

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rinkeby 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Rinkeby 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Rinkeby en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

LänsUndersökningen 2004

LänsUndersökningen 2004 LänsUndersökningen 2004 Svenskarnas oro och skadeförebyggande åtgärder Riksresultat Länsförsäkringar 2004 L ÄNSU NDERSÖKNINGEN 2004 RIKSRESULTAT SIDAN 2 Sammanfattning Nästan en fjärdedel av befolkningen

Läs mer

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Förtroendet för Polisen i Sveriges miljonprogram

Förtroendet för Polisen i Sveriges miljonprogram Förtroendet för Polisen i s miljonprogram Carlos Rojas och Marlena Batist, april 2013 Innehåll: 2. Sammanfattning 3. Förord av Camila Salazar Atías, kriminolog 4. Bakgrund 4. Förtroendet för Polisen är

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

Tierpspanelen. Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16

Tierpspanelen. Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16 Tierpspanelen Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16 Trygghet i vardagen I juni i år tecknade Tierps kommun och polisen ett avtal angående samverkan för trygghet. Tre huvudområden har definierats: -

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Husby en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD 5

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun 2016-2020 Bakgrund Denna samverkansöverenskommelse är avsedd att gemensamt för

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Enkäten kommer att läsas maskinellt i en s.k. Skanner. Det är därför viktigt att tänka på följande när Du besvarar frågorna! Bästa sätt att markera -

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Fittja Dialogforum om medborgarundersökningen 2014

Fittja Dialogforum om medborgarundersökningen 2014 MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Fittja Dialogforum om medborgarundersökningen 2014 Dag och tid kl. 18 Plats Turkiska föreningens lokal Närvarande Ledamöter i dialogforum Medborgare Pia

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Akalla 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Akalla en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD

Läs mer