Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten"

Transkript

1 Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0

2 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna I sammanfattningen nedan finns svaren på fyra av frågorna samt några citat. Undersökningen har genomförts i samarbete med Sveriges Läkarförbund, Tandläkarförbundet och Vårdförbundet. Föräldrajuryns allmänna oro är påtaglig Föräldrarnas allmänna oro för att barnen äter för mycket godis och rör på sig för lite i skolan är påtaglig. Nästan 9 av 10 anser att det finns betydande (58%) eller ganska betydande risker (27%) förknippat med brist på motion bland barn i skolåldern. För barn i förskoleåldern är oron något mindre, 47 procent ser betydande risker och 19 procent ganska betydande risker. Liten oro över det egna barnet När vi ställer en fråga om oron för det egna barnets matvanor och motion är Föräldrajuryns oro inte särskilt stor. Majoriteten är inte oroad alls, cirka fyra av tio är lite oroade och endast ett fåtal är mycket oroade. Skolan är aktiv tycker varannan Mindre än hälften (48%) av Föräldrajuryn upplever att skolan tar upp övervikt, motion, kostvanor och liknande. Resterande uppger antingen att skolan inte tar upp dessa frågor (33%) eller att de inte vet (19%). Skolans engagemang uppskattat De föräldrar som upplever att skolan tar upp övervikt, motion, kostvanor och liknande tycker att det är positivt att skolan gör det (99%). Flera föräldrar uttrycker dock en viss oro för att informationen kan gå till överdrift. Citat ur föräldrajuryn: I det stora hela är det väl positivt men det kan gå lite till överdrift ibland när man tar bort ketchup och sylt mm. Föräldrarna har stort ansvar för barnens matvanor Vi har inte ställt någon fråga kring föräldrarnas ansvar, men flera föräldrar har skrivit kommentarer om detta. Några exempel: Barnens matvanor etableras i hemmet. Föräldrar bör ta mer eget ansvar och lära barnen vad som är bra/dåligt att stoppa i sig. Jag tycker vi ska uppmana föräldrar att verka för ett hälsosammare liv för våra barn. Vi föräldrar är för slarviga. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor, tel , Anna Carlsson, informatör, tel , Webbsida: Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har startat en Föräldrajury som gör det möjligt för föräldrar att påverka i konsumentfrågor som rör barn. De som anmäler dig till Föräldrajuryn har möjlighet att delta i webbaserade undersökningar som skickas ut via e-post ungefär fyra gånger om året. Resultatet, som alltid publiceras på KfS hemsida, används när KfS diskuterar med näringslivet, myndigheter, organisationer och Coop. 1

3 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...3 Svarsfrekvens...3 Tidigare undersökningar i Föräldrajuryn...4 Föräldrajuryn om Barnen, maten och hälsan - redovisning av 4 av totalt 12 frågor...5 Föräldrarnas allmänna oro är påtaglig... 5 Liten oro över det egna barnet... 6 Skolan är aktiv tycker varannan... 7 Skolans engagemang uppskattat... 8 Redovisning av samtliga frågor och svar...9 2

4 Bakgrund och syfte Onyttig mat, godis, läsk och brist på motion har bidragit till att andelen överviktiga barn i Sverige har ökat. Siffror från bland andra Livsmedelsverket visar att vart femte barn i Sverige är överviktigt. Barn behöver ansvarsfull vägledning för att hitta en sund livsstil med bra mat och lust till rörelse och motion. Ansvaret vilar på föräldrar, skola och andra vuxna i barnens omgivning. Sveriges Läkarförbund, Tandläkarförbundet och Vårdförbundet har låtit skol- och distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare svara på frågor om sina möjligheter att arbeta förebyggande kring kost och hälsa mot barn och hur väl man tycker att folkhälsoarbetet fungerar i stort. Konsumentföreningen Stockholm har i samarbete med de tre organisationerna utformat en liknande enkät som riktar sig till den egna Föräldrajuryn, med cirka föräldrar. Konsumentföreningen Stockholms syfte med undersökningen är att få reda på hur föräldrar bland Konsumentföreningen Stockholms medlemmar ser på kost och hälsa i förhållande till sina barn. Är föräldrarna oroliga för sina barns kostvanor? Tycker föräldrarna att skolan tar upp kost och hälsa med barnen? Svarsfrekvens Undersökningen är baserad på en enkätundersökning som skickades ut via e-post till Föräldrajuryns medlemmar. Enkäten skickades ut den 17 november, 2008 och avslutades den 1 december. Föräldrajuryn består av föräldrar som är medlemmar i Konsumententföreningen Stockholm. De är inte slumpmässigt utvalda utan har rekryterats då Konsumentföreningen Stockholm deltagit på mässor och liknande. Man kan anta att en förälder i Föräldrajuryn är mer engagerad än genomsnittsföräldern. Man kan också anta att det påverkar resultatet. Svarsfrekvensen för undersökningen är 49 procent, vilket är lägre än vanligt. Det innebär att totalt 756 personer i Föräldrajuryn har besvarat enkäten. Antalet svarande på varje fråga kan dock variera då några av de svarande inte har besvarat samtliga frågor. Information om antal svarande finns vid varje fråga. 3

5 Tidigare undersökningar i Föräldrajuryn November 2007 Föräldrajuryn om Halloween Nästan sju av tio anser att Halloween är ett detaljhandelsjippo. 37 procent tycker att det livar upp i höstmörkret och 22 procent att det är en rolig aktivitet. Tre av fyra uppger att de inte känner någon press att handla speciella Halloween-prylar. Juli 2007 Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Cirka 60 procent av Föräldrajuryn tycker att det är okej att livsmedel marknadsförs med roliga förpackningar till barn så länge det är nyttiga livsmedel. Mer än hälften av föräldrarna uppger att deras barn ofta (6%) eller ibland (46%) tjatar om att få livsmedel med roliga förpackningar eller med leksak i. Mars 2006 Föräldrajuryn om barn och mobiltelefoner Sex av tio anser att åldern är en lämplig ålder att introducera mobiltelefon för barnen. Den vanligaste orsaken till att föräldrar inte vill att deras barn ska använda mobiltelefon är risken för strålning. Av de föräldrar vars barn använder mobiltelefon uppger hela 83 procent att deras barn aldrig använder handsfree som trots allt minskar mobilens strålning mot huvudet. Oktober 2005 Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Sex av tio i Föräldrajuryn (62 procent) ogillar att livsmedelsföretag vänder sig till barn genom barnklubbar på nätet. Sju av tio (71 procent) tycker att det är bra att företag sponsrar skolor med material och studiebesök, under förutsättning att det stämmer överens med läroplanen. Mars 2005 Föräldrajuryn om skolkafeterior Sex av tio i Föräldrajuryn (64 procent) tycker att det ska vara otillåtet att sälja godis och läsk i skolkafeterian, medan 11 procent tycker att det ska vara tillåtet. Oktober 2004 Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn 55 procent anser att det ska vara en reklamfri zon kring barn och 41 procent anser att det är okej med marknadsföring till barn om det gäller nyttiga och bra livsmedel, som till exempel mjölk. Augusti 2004 Föräldrajuryn om leksaker på köpet 80 procent tycker att det är riktigt uselt eller ganska dåligt att man får leksaker på köpet när man köper exempelvis flingor eller serietidningar. 4

6 Föräldrajuryn om Barnen, maten och hälsan - redovisning av 4 av totalt 12 frågor Föräldrarnas allmänna oro är påtaglig Föräldrarnas allmänna oro för att barnen äter för mycket godis och rör på sig för lite i skolan är påtaglig. Nästan 9 av 10 anser att det finns betydande (58%) eller ganska betydande (27%) risker förknippat med brist på motion bland barn i skolåldern. För barn i förskoleåldern är oron något lägre, 47 procent ser betydande risk och 19 procent ganska betydande risk. Diagram 1: Anser du att det idag finns hälsorisker för barn förknippade med följande: (726 svarande) Brist på rörelse/motion bland barn i skolåldern 1% 8% 27% 58% 7% Brist på rörelse/motion bland barn i förskoleåldern 2% 10% 17% 19% 47% 6% Konsumtion av godis, läsk, glass och andra godsaker bland barn i 0% 1% skolåldern 10% 31% 52% 5% Konsumtion av godis, läsk, glass och andra godsaker bland barn i 0% 4% förskoleåldern 15% 30% 46% 5% Hög konsumtion av onyttig kost, t ex snabbmat, bland barn i skolåldern 0% 1% 6% 32% 56% 5% Hög konsumtion av onyttig kost, t ex snabbmat, bland barn i förskoleåldern 1% 3% 12% 29% 50% 5% 1 - Jag ser inga risker 2 - Jag ser en mycket liten risk 3 - Jag ser en liten risk 4 - Jag ser ganska betydande risker 5 - Jag ser betydande risker Vet ej 5

7 Liten oro över det egna barnet När vi ställer en fråga om oron för det egna barnets matvanor och motion är Föräldrajuryns oro inte särskilt stor. Majoriteten är inte oroad alls, cirka fyra av tio är lite oroade och endast ett fåtal är mycket oroade. Diagram 2: Är du orolig över ditt/dina barns 1) Matvanor 2) Konsumtion av godis/sötsaker 3) Brist på rörelse och motion? (724 svarande) Nej, inte oroad alls 52% 58% 65% Matvanor Ja, lite oroad 45% 37% 30% Konsumtion av godis/sötsaker Brist på röresle/motion Ja, mycket oroad 4% 5% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kom ihåg! Vi vill påminna om att föräldrarna i Föräldrajuryn inte är slumpmässigt utvalda (läs mer på sid 3). Vart femte barn i Sverige är överviktigt, men det betyder inte att vart femte av Föräldrajuryns barn är överviktiga. Det kan vara förklaringen till att Föräldrajuryn inte upplever särskilt stor oro för det egna barnets matvanor och motion. 6

8 Skolan är aktiv tycker varannan Mindre än hälften (48%) av Föräldrajuryn upplever att skolan tar upp övervikt, motion, kostvanor och liknande. Resterande uppger antingen att skolan inte tar upp dessa frågor (33%) eller att de inte vet om skolan tar upp det (19%). Diagram 3: Upplever du att ditt/dina barns förskola/skola tar upp frågor om övervikt, barns kostvanor, konsumtion av godis/sötsaker eller brist på rörelse/motion? (723 svarande) 60% 50% 48% 40% 33% 30% 20% 19% 10% 0% Ja Nej Vet ej 7

9 Skolans engagemang uppskattat De föräldrar som upplever att skolan tar upp övervikt, motion, kostvanor och liknande tycker att det är positivt (99%). Flera föräldrar uttrycker dock en viss oro för att informationen går till överdrift (se kommentarer nedan). Diagram 4: Du svarade ja du tycker att skolan tar upp dessa frågor. Tycker du att det är positivt eller negativt. Här har du möjlighet att skriva egna kommentarer. (346 svarande) 120% 100% 99% 80% 60% 40% 20% 0% Positivt 1% Negativt Föräldrajuryns egna kommentarer: Jag tycker inte att man ska gå till överdrift och utesluta socker helt och hållet som vissa försöker göra. Tycker dock att problemet ibland förstoras upp, tror inte att en glass då och då skadar utan däremot skapar stor trevnad. I det stora hela är det väl positivt men det kan gå lite till överdrift ibland när man tar bort ketchup och sylt mm. Många föräldrar har själva problem med kosten och kan inte se problemen. Bra att få info. Barn bör göras medvetna om detta tidigt, både i hemmet och i skolan. Dessvärre inte tillräckligt. Vill gärna se mer nyttig mat (osockrad) regelbundet samt mer rörliga lekar. 8

10 Redovisning av samtliga frågor och svar Fråga svarande Ange kön. Kvinna 651 st 86% Man 105 st 14% Fråga svarande Ange din ålder år 27 st 4% år 309 st 41% år 322 st 43% år 86 st 11% år 9 st 1% Fråga svarande Antal hemmavarande barn i ditt hushåll? st 26% st 50% st 17% 4 24 st 3% 5 eller fler 8 st 1% Jag har inte längre hemmavarande barn 22 st 3% 9

11 Fråga svarande Anser du att det idag finns hälsorisker för barn förknippade med Jag ser inga risker (1) Jag ser betydande risker (5) Vet ej...hög konsumtion av onyttig kost, t ex snabbmat, bland barn i förskoleålder?...hög konsumtion av onyttig kost, t ex snabbmat, bland barn i skolålder?...konsumtion av godis, läsk, glass och andra godsaker bland barn i förskoleålder?...konsumtion av godis, läsk, glass och andra godsaker bland barn i skolålder? 1% 3,3% 12,3% 29,1% 50,4% 5,2% 0,3% 1,1% 5,8% 31,7% 55,9% 5,4% 0,6% 3,9% 15,3% 30% 46% 4,8% 0,4% 1,2% 9,5% 31,4% 52,3% 5,1%...brist på rörelse/motion bland barn i förskoleålder? 2,3% 10,2% 16,5% 18,9% 47% 5,9%...brist på rörelse/motion bland barn i skolålder? 0,6% 1% 7,9% 26,6% 57,6% 6,7% Fråga svarande Vad anser du om att läsk, godis och andra sötsaker finns i skolan? 1 (Inget problem) 7 st 1% 2 15 st 2% 3 65 st 9% st 25% 5 (Allvarligt problem) 457 st 63% Fråga svarande Vad anser du om att sötade mellanmål som kräm, saftsoppa och glass förekommer på vissa förskolor och fritidshem? 1 (Inget problem) 29 st 4% 2 72 st 10% st 22% st 30% 5 (Allvarligt problem) 247 st 34% 10

12 Fråga svarande Är du orolig över ditt/dina barns Ja, mycket oroad Ja, lite oroad Nej, inte oroad alls...matvanor? 3,7% 44,5% 51,9%...konsumtion av godis/sötsaker? 5,1% 36,7% 58,1%...brist på rörelse/motion? 6,4% 29,6% 64,5% Fråga svarande Upplever du att ditt/dina barns förskola/skola tar upp frågor om övervikt, barns kostvanor, konsumtion av godis/sötsaker eller brist på rörelse/motion? Ja 346 st 48% Nej 239 st 33% Vet ej 138 st 19% Fråga svarande Du svarade ja du tycker att skolan tar upp dessa frågor. Tycker du att det är positivt eller negativt. Här har du möjlighet att skriva egna kommentarer. Positivt 341 st 99% Negativt 5 st 1% Föräldrajuryns egna kommentarer: Men jag tycker det är inte att man ska gå till överdrift och utesluta socker helt och hållet som vissa försöker göra. Tycker dock att problemet ibland förstoras upp, tror inte att en glass då och då skadar utan däremot skapar stor trevnad. I det stora hela är det väl positivt men det kan gå lite till överdrift ibland när man tar bort ketchup och sylt mm. Många föräldrar har själva problem med kosten och kan inte se problemen. Bra att få info. Barn bör göras medvetna om detta tidigt, både i hemmet och i skolan. Dessvärre inte tillräckligt. Vill gärna se mer nyttig mat (osockrad) regelbundet samt mer rörliga lekar. Samtliga 142 kommentarer till fråga 9 finns på 11

13 Fråga svarande Tycker du att det finns tillräcklig kunskap om barns matvanor bland personalen på ditt/dina barns förskola/skola? Ja 294 st 40% Nej 164 st 23% Vet ej 265 st 37% Fråga svarande I den allmänna debatten dyker det ibland upp olika förslag på vad som borde göras för att främja en god hälsa och goda matvanor hos barn. Tala om huruvida du stödjer eller tar avstånd från vart och ett av följande förslag. Observera att ett kryss i sista kolumnen betyder "Vet ej". Håller inte med alls (1) Håller med helt (5) Vet ej Det behövs mer information i samhället om näringslära och hälsosam mat 1,5% 5,4% 17,9% 31,2% 41,1% 3,3% Läsk och godis i skolan borde förbjudas 2,6% 6,1% 10,4% 17,9% 58,3% 4,9% Obligatorisk daglig fysisk aktivitet i skolan för alla elever borde införas Det behövs ökad reglering av reklam för onyttig mat som riktar sig till barn Sötade drycker och mellanmål i förskolan borde förbjudas Försäljning av läsk och godis i kassalinjen i matvarubutiken borde upphöra Speciell skatt för godis och läsk borde införas 1% 2,5% 10,7% 25,4% 55,3% 5,5% 1,5% 2,9% 10,5% 23,3% 56% 6,1% 4,7% 10,1% 20,4% 25,4% 36,8% 3,5% 8% 9,3% 22,2% 18,2% 38,6% 4,3% 31,8% 12,8% 18% 11,2% 21,4% 6,1% 12

14 Fråga kommentarer Vad tyckte du om enkäten? Var det något du saknade? Här kan du också passa på att lämna tips på barnrelaterade konsumentfrågor som du tycker att vi ska ta upp i Föräldrajuryn. Tack på förhand! Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer: till fråga 12: Barnens matvanor etableras i hemmet. Diskussionen om socker och godis känns överspelad. Nu handlar det om vad det är för mat barnen får, är det riktig mat lagad av bra råvaror? Eller är det uppvärmda halvfabrikat, fyllda med tillsatsämnen och utan verklig näring? Föräldrar bör ta mer eget ansvar och lära barnen vad som är bra/dåligt att stoppa i sig. Lite väl onyanserade och ledande frågor. Definitivt inte än av era bättre enkäter. Jag tycker det mesta är föräldrarnas ansvar skolan kompletterar. Bra att frågan får ännu mer uppmärksamhet. Barn idag är orörliga och föräldrar har varken kunskap eller tid för att se till att barnen äter nyttigt och in en mängd som stämmer överens med hur mycket de rör sig. Jag saknade frågor om konstlade sötningsmedel och synen på dem, som jag ser som en större fara för barn än vanligt socker. Jag tror inte det här så kontroversiella frågor, enkäten kändes lite onödig. Jag tycker vi ska uppmana föräldrar att verka för ett hälsosammare liv för våra barn. Vi föräldrar är för slarviga. Samtliga 236 kommentarer till fråga 12 finns på 13

Föräldrajuryn - om badkläder till barn

Föräldrajuryn - om badkläder till barn Föräldrajuryn - om badkläder till barn Maj 2009 Konsumentföreningen Stockholm Bakgrund I maj 2009 uppmärksammade en medlem i Konsumentföreningen Stockholm oss på att en trekantsbikini i storlek 92 och

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn Juli 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om marknadsföring

Läs mer

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om skolkafeterior Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Varannan förälder i Föräldrajuryn tycker att elever på högstadiet och uppåt ska ha tillgång till skolkafeteria.

Läs mer

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 2009-01-07 Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 Sammanfattning Under hösten har 1533 skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare svarat

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i Föräldrajuryn om barn och mobiltelefoner.

Läs mer

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 2008-12-16 Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 Sammanfattning Under hösten har 1533 skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare svarat

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat.

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat. Bakgrund I dag följer det allt som oftast med en leksak av något slag när man köper flingor, serietidningar och andra varor riktade till barn. Vi ville därför ta reda på vad föräldrar tycker om så kallade

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst Barns och ungdomars fysiska aktivitet Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst 0 Bakgrund och syfte Idag är fler barn överviktiga än tidigare och

Läs mer

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 2010-05-24 Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 Sammanfattning Hälften, 49 procent, av de 1736 elever på högstadiets årskurs nio som svarat på Tandläkarförbundets enkät om läsk och godis

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Föräldrars attityder till barns kost och hälsa november 2006. Ipsos-Eureka

Föräldrars attityder till barns kost och hälsa november 2006. Ipsos-Eureka Föräldrars attityder till barns kost och hälsa november 06 Ipsos-Eureka Studiens genomförande Metod I denna studie har online intervjuer tillämpats som insamlingsmetod för data (CAWI). Datainsamling har

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Föräldrajuryn om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn om Skolan, barnen och maten Frågan 9: Du svarade ja på fråga 8 du tycker att skolan tar upp dessa frågor. Tycker du att det är positivt eller negativt? Här har du möjlighet att skriva egna

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning En stor del av Medlemspanelen (79 procent) anser att det är vilseledande

Läs mer

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se Thomas Svaton, vd Svensk

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Presentation av projekt

Presentation av projekt Presentation av projekt Munhälsa och övervikt hos barn i Piteå kommun Orsak till att vi startade projektet Trend mot en ökad kariesförekomst, framförallt hos vissa ungdomar Frätskador Övervikt Mål Skolan

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Häll inte ut maten. Hur mycket flytande föda häller vi ut i vasken? En stickprovsundersökning.

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Häll inte ut maten. Hur mycket flytande föda häller vi ut i vasken? En stickprovsundersökning. RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Häll inte ut maten Hur mycket flytande föda häller vi ut i vasken? En stickprovsundersökning Maj 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument &

Läs mer

Resultat Föräldrajury om marknadsföring av livsmedel till barn september/oktober 2004

Resultat Föräldrajury om marknadsföring av livsmedel till barn september/oktober 2004 Resultat Föräldrajury om marknadsföring av livsmedel till barn september/oktober 2004 Bakgrund Idag är fler barn överviktiga än tidigare och barns hälsa har kommit att diskuteras livligt. Orsakerna bakom

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Har du uppmärksammat debatten om det onödiga matavfallet? Uppföljande undersökning om matavfall Januari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument

Läs mer

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor RAPPORT 1(7) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Smarta skolkaféer i Halland

Smarta skolkaféer i Halland Smarta skolkaféer i Halland tips från vinnarna i tävlingen smartaste skolkaféet 1 Se möjligheterna i skolkaféet! Tänk vilka möjligheter det finns att erbjuda hälsosamma produkter i skolans kafeteria! Rätt

Läs mer

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län 1 Folkhälsoavdelningen Marit Eriksson Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län Fysisk aktivitet, goda matvanor och god ljudmiljö är av stor betydelse för vår hälsa

Läs mer

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2 2010-09-06 Resultat av enkät till 20 29-åringar våren 2010 Unga vuxna om sin munhälsa Sammanfattning Resultatet av enkäten indikerar att det finns unga vuxna som inte har tillräcklig kunskap om hur de

Läs mer

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN Bakgrund och genomförande Bakgrund Medivir / BioPhausia önskade genomföra en undersökning med 1 000 föräldrar med barn upp till 12 år om deras barns förkylning, hosta

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

EU-reglering av snusförsäljning

EU-reglering av snusförsäljning EU-reglering av snusförsäljning Kund: Svenska Snustillverkarföreningen Kontaktperson: Patrik Strömer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län

Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län 1 Grundskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län Fysisk aktivitet, goda matvanor och god ljudmiljö är av stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Levnadsvanor

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Salt III Konsumenten och saltet. Attitydundersökning KfS September 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Salt III Konsumenten och saltet. Attitydundersökning KfS September 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Salt III Konsumenten och saltet Attitydundersökning KfS September 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid.

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid. En enkät om naturkosmetik, hudvård och märkning. Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3 Bakgrund och syfte sid. 5 Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt

Läs mer

Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län

Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län 1 Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län Fysisk aktivitet och goda matvanor är av stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Levnadsvanor etableras i tidig ålder

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan.

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 2009 06 29 Hälsa, mat och rörelse för våra små Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 1 En hälsofrämjande förskola Det friska är i fokus. Arbetet utgår från att

Läs mer

Testa dina vanor Hälsotest

Testa dina vanor Hälsotest Testa dina vanor Hälsotest För barn och ungdomar Mat, Fysisk aktivitet och Sömn Testa dina vanor - Hälsotest Barn och ungdomar Här finner du tre olika hälsotester där du kan testa hälsosamma vanor - mat,

Läs mer

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016 Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg Reviderad Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-26, 117 Diarienummer: 2015/215 10 För revidering ansvarar: Skol- och barnomsorgschefen och vård-

Läs mer

Kostpolicy för skola och förskola

Kostpolicy för skola och förskola Kostpolicy för skola och förskola Vision Alla matgäster, äldre som yngre, får nylagad, varm, god och säker mat i en lugn och trevlig miljö. I förskolan och i skolan ingår måltiden som en naturlig del och

Läs mer

Att genomföra en sockerutställning Copyright Bergklint education 2016

Att genomföra en sockerutställning Copyright Bergklint education 2016 Kunskap ger hälsa Att genomföra en sockerutställning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vad är socker?... 3 Hur mycket socker kan man äta?... 3 Tillsatt socker i livsmedel... 3 Definition av tillsatt

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Beslutad i: Barn- och ungdomsnämnden Uppdaterad: 2014-10-22 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt.

Läs mer

Grunda Sunda Vanor. Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge

Grunda Sunda Vanor. Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge Grunda Sunda Vanor Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge Ett projekt med referensgrupp bestående av: BHV-samordnare BHV-överläkare Dietist Skolsköterska MHV-överläkare Distriktssköterska

Läs mer

Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet.

Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet. Y C I L O P T KOS N U M M O K A K R Y K T O FÖR B Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet.. 2 Vision Alla matgäster ska känna

Läs mer

världens friskaste barn

världens friskaste barn världens friskaste barn En frisk generation vill att Sverige ska ha världens friskaste barn. INSAMLINGSSTIFTELSEN EN FRISK GENERATION Insamlingsstiftelsen En frisk generation startade 2011. Syftet är att

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Referat 2005-04-13 Jordbruksdepartementet Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar såväl i Sverige som internationellt och med det risken

Läs mer

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Medlemspanelen - om marknadsföring av naturkosmetik Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om inställningen

Läs mer

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun 2015-04-13 Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Livsmedelsverkets undersökning

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar som används på föräldramöten från förskola till åk9 FÖRSKOLEKLASS - ÅK6

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar som används på föräldramöten från förskola till åk9 FÖRSKOLEKLASS - ÅK6 siffra som motsvarar ditt svar framför dig (siffran dold). När alla valt vänds korten upp. Var och en får sedan berätta varför de valt som Följa med okänd familj Ditt barn säger att hon/han vill följa

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Förskola och hem Deluppgift: Föräldraenkät Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform.

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform. BARNOMSORGEN I SÄFFLE FÅR GODA BETYG! Kvalitetsmätning i familjedaghem, förskola och fritidshem. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen, med hjälp av enkäter, tagit reda på vilka faktorer som

Läs mer

Konsumenterna och GMO

Konsumenterna och GMO Konsumenterna och GMO Alnarp 6 februari 8 Louise Ungerth chef för konsumentfrågor Konsumentföreningen Stockholm Lyssnar Informerar Påverkar Dokumentation: www.konsumentforeningenstockholm.se KfS Attitydundersökning

Läs mer

Arbetsverktyg för skolsköterskor i arbetet med prevention av överviktiga barn och ungdomar

Arbetsverktyg för skolsköterskor i arbetet med prevention av överviktiga barn och ungdomar Arbetsverktyg för skolsköterskor i arbetet med prevention av överviktiga barn och ungdomar 1. Hur ofta äter du frukost? 2. Hur ofta äter du mellanmål? Aldrig 1-2 ggr/dag 3-4 ggr/dag 3. Vilken typ av mellanmål

Läs mer

Motion angående sockerpolicy för elever inom förskolan och grundskolan i Sala kommun

Motion angående sockerpolicy för elever inom förskolan och grundskolan i Sala kommun 1 (1) 2012-01-16 YTTRANDE SKOLFÖRVALTNINGEN Benny Wetterberg Kommunstyrelsens förvaltning Sala kommun YTTRANDE Motion angående sockerpolicy för elever inom förskolan och grundskolan i Sala kommun Skolnämnden

Läs mer

Prevention före skolåldern riktad och generell

Prevention före skolåldern riktad och generell Prevention före skolåldern riktad och generell Viktoria Svensson Med dr, Leg dietist, Civ. ing Karolinska Institutet, Stockholm Prevention före skolåldern Behov? Mål? Ansvar? Målgrupp? Ålder? Hur? Exempel

Läs mer

Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter

Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter HSN 2008-10-21 p 15 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Carin Bokedal Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter Ärendet Landstingsstyrelsen har

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Enkätundersökning om mobilstrålning. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 13-16 december 2010

Enkätundersökning om mobilstrålning. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 13-16 december 2010 Enkätundersökning om mobilstrålning Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 13-16 december 010 Om undersökningen Strålsäkerhetsmyndigheten vill med undersökningen ta reda på allmänhetens

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Författningssamling i Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för mat i förskola och skola Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Råd om bra matvanor till barn och ungdomar

Råd om bra matvanor till barn och ungdomar Råd om bra matvanor till barn och ungdomar 1 Innehåll Råd om bra matvanor till barn och ungdomar... 1 Mat och måltider... 3 Kostråd och näringsrekommendationer... 5 Tips på länkar som rör mat och tänder...

Läs mer

Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013

Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens Södra Utbildningsområde Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013 Postadress 777 81 SMEDJEBACKEN Telefon

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten Det ofödda och det lilla barnet Salut för ett friskare Västerbotten Dagens program 08.45 Vad har hänt sedan sist? 10.00 Presentation av data från Hälsoformulär och Barnens hälsa i fokus Eva Eurenius, FoUU-staben

Läs mer

Hur livsstilen påverkar våra barn. Annelie Melander, Leg Läkare

Hur livsstilen påverkar våra barn. Annelie Melander, Leg Läkare Hur livsstilen påverkar våra barn Annelie Melander, Leg Läkare Statistik Under de senaste 25 åren har andelen barn med övervikt och fetma ökat 2-3 gånger i de flesta länder i Europa. Sverige följer trenden

Läs mer

Tandhälsa för små barn

Tandhälsa för små barn Tandhälsa för små barn Information från Folktandvården BVC När barnets tänder kikar fram kan variera nagot. i tidpunkt och ordning. Friska tänder är en viktig del av ditt barns hälsa. Om barnet ska få

Läs mer

Orkla Matbarometer Jeanette Bergquist

Orkla Matbarometer Jeanette Bergquist Orkla Matbarometer 2016 Jeanette Bergquist Hälften av befolkningen i de nordiska länderna är överviktiga Finländarna har den största andelen personer med högt BMI Det är män och personer i medelåldern

Läs mer

Bra mat för 4-åringen. Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09

Bra mat för 4-åringen. Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09 Bra mat för 4-åringen Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09 Brister: För stort intag av godis, läsk, glass, snacks och bakverk (ca 25% av energiintaget) För lågt intag av frukt-

Läs mer

Bra mat - lika viktigt för det väntade barnet som för tonåringen. Erfarenheter från Salut-satsningens hälsofrämjade arbete

Bra mat - lika viktigt för det väntade barnet som för tonåringen. Erfarenheter från Salut-satsningens hälsofrämjade arbete Bra mat - lika viktigt för det väntade barnet som för tonåringen Erfarenheter från Salut-satsningens hälsofrämjade arbete Eva Eurenius & Lina Tjärnström hälsoutvecklare, Folkhälsoenheten, Staben för verksamhetsutveckling

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Varför har vi en cafeteriapolicy?

Varför har vi en cafeteriapolicy? Varför har vi en cafeteriapolicy? Fakta om kroppen och hjärnan Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text

Läs mer

en undersökning maj/juni 2005

en undersökning maj/juni 2005 Marknadsföring av livsmedel till barn en undersökning maj/juni 2005 För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor, tel 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Carlsson, informatör, tel 08-714

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Sockerutställning. För skolor

Sockerutställning. För skolor Sockerutställning För skolor Innehåll Bakgrund till sockerutställning Sockerutställning Manual - sockerutställning utan inköpta livsmedel Manual - sockerutställning med inköpta livsmedel Livsmedelsinformation

Läs mer

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun 2012-01-20 Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun I västvärlden ökar medelvikten

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Varför har vi en cafeteriapolicy?

Varför har vi en cafeteriapolicy? Varför har vi en cafeteriapolicy? Godiset och mellanmålet på bilden innehåller lika mycket kalorier (cirka 280 kcal). Godiset ger kortvarig energi. Mellanmålets energi räcker längre och gör att du orkar

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Enkätundersökning. Juni 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Enkätundersökning. Juni 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Doggy bag - en god miljögärning eller bara pinsamt? Enkätundersökning Juni 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan.

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Linnéskolan, Alingsås Enkätfrågor 30 mars 2012 Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Välkommen att vara med och utforma de enkäter vi kommer att använda i vår. Lämna

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3

Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3 Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3 Syfte Att ange den nivå för måltidskvalitet som ska gälla för all verksamhet inom bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. Att

Läs mer

Definition. I bildspelet används begreppet frukt och grönsaker. I det inkluderas även bär och rotfrukter, men potatis är undantaget.

Definition. I bildspelet används begreppet frukt och grönsaker. I det inkluderas även bär och rotfrukter, men potatis är undantaget. Frukt gör dig glad Definition I bildspelet används begreppet frukt och grönsaker. I det inkluderas även bär och rotfrukter, men potatis är undantaget. Varför viktigt med frukt & grönsaker? Skyddande effekt

Läs mer

Enkätundersökning: Svenska utlandsföräldrar och deras barns skolgång Sammanfattning och analys

Enkätundersökning: Svenska utlandsföräldrar och deras barns skolgång Sammanfattning och analys Enkätundersökning: Svenska utlandsföräldrar och deras barns skolgång Sammanfattning och analys I november/december 2016 skickade Svenskar i Världen (SVIV) och Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF)

Läs mer

ICA-kundernas matinköp januari

ICA-kundernas matinköp januari ICA-kundernas matinköp januari Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen.

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Bättre fettbalans i skolmaten. Bra fettbalans i skolmaten. Klara och tydliga rekommendationer. Nordiska Näringsrekommendationer i korthet

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer