Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning"

Transkript

1 Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1

2 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om inställningen till naturkosmetik, hudvård och märkning medlemmar deltog i undersökningen, av totalt 2 233, vilket ger 53 procents svarsfrekvens. 30 procent uppger att innehåll (varudeklaration) alltid påverkar valet av produkt. Ytterligare 50 procent uppger att det gör det ibland. Cirka 70 procent tycker att skonsamhet mot huden och pris är de viktigaste faktorerna när de väljer kosmetika och hudvårdsprodukter. Medlemspanelen är skeptisk till miljöpåståenden och märkning. Hälften (49 procent) svarar nej på frågan om de tror på märkning med bio eko eller natur. Osäkerheten är stor huruvida naturkosmetika är mer skonsam för huden än vanlig kosmetika. 8 procent tror att produkterna alltid är mer skonsamma och 42 procent svarar att de kan vara det ibland. Hälften svarar nej eller att de inte vet. 12 procent tror att naturkosmetik alltid är skonsammare för miljön än vanlig kosmetika och ytterligare 48 procent tror att den är det ibland. Över hälften tror att naturkosmetik har samma (34 procent) eller bättre (21 procent) effekt än konventionella produkter. Medlemspanelens kännedom om miljömärkningar på naturkosmetik är dålig. Cirka 70 procent av de svarande känner inte till någon av de fem miljömärkningar som enkäten visar. Några röster ur Medlemspanelen Jag hade ingen aning om att det fanns sådan märkning på hudvårdsprodukter Enkäten behandlade inte de toxikologiska aspekterna Det är viktigt med innehållsförteckning. Jag är allergisk mot många fruktessenser För ytterligare information: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, tel , Anna Carlsson, informatör, tel , Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har en Medlemspanel som gör det möjligt för de egna medlemmarna att påverka i konsumentfrågor som KfS driver. De som anmäler sig till KfS Medlemspanel har möjlighet att delta i webbaserade undersökningar som skickas ut via e-post ungefär två gånger om året. Resultatet, som alltid publiceras på KfS hemsida, fungerar som underlag för KfS ställningstaganden i olika frågor och används när KfS diskuterar med näringslivet, myndigheter, organisationer och Coop. Medlemspanelen består i dag av av KfS cirka medlemmar. 2

3 Innehållsförteckning Tidigare undersökningar i Medlemspanelen... 4 Bakgrund och syfte... 5 KfS Medlemspanel - sammansättning och svarsfrekvens... 5 Kön och ålder... 6 Medlemspanelen om naturkosmetik, hudvård och märkning - redovisning av 8 av totalt 15 frågor... 7 KfS Medlemspanel vill veta vad produkterna innehåller... 7 Priset är viktigt när Medlemspanelen väljer... 8 Medlemspanelen är skeptisk till miljöpåståenden och märkning... 9 Osäkerheten är stor huruvida naturkosmetika är mer skonsam Något större tilltro till positiva miljöeffekter än skonsamhet för huden Över hälften tror att naturkosmetik har samma eller bättre effekt än konventionella produkter Dålig kännedom om miljömärkning De flesta tyckte att ämnet för enkäten var bra och angeläget Redovisning av samtliga frågor och svar

4 Tidigare undersökningar i Medlemspanelen Medlemspanelen, som idag består av personer, har tidigare tagit ställning i följande frågor: Om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel (2008) Om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel (2007) Om barns och ungdomars fysiska aktivitet (2005) Om skatter på nyttiga och onyttiga livsmedel (2004) Om mat och hälsa (2004) Om genmodifierat foder till djur (2004) Om försäljning av alkohol och receptfria läkemedel i livsmedelsbutiker (2003) Om spårbarhet av livsmedel (2003) Om butikernas prismärkning (2002) Rapporterna hittar du på 4

5 Bakgrund och syfte På senare år har marknaden för hudvårdsprodukter med så kallade naturliga ingredienser vuxit. Det har blivit allt vanligare med produkter som har varumärken och namn som börjar på bio, eko eller natur. Det har även dykt upp allt fler symboler som innebär att produkten är certifierad av ett kontrollorgan. Konsumentföreningen Stockholm kommer att titta närmare på utbudet av naturkosmetik och liknande produkter under våren Vi ska granska vilka ingredienser som ingår, olika certifieringar, marknadsföring, regelverk etc. Leverantörsorganisationen Svensk Egenvård genomförde under hösten 2008 en undersökning bland sina kunder i hälsofackhandeln kring naturkosmetik. För att få ett bredare underlag för sin undersökning och för att kunna nå andra målgrupper frågade organisationen om vi hade intresse av att ställa liknande frågor till vår Medlemspanel. Mot bakgrund av vår planerade granskning passade det oss bra att undersöka våra medlemmars attityder och kunskap om naturkosmetik. Vår förhoppning är att resultatet av Medlemspanelen också ska vara av intresse för Coop som har breddat sitt sortiment av hud- och hårvårdsprodukter inom natursegmentet samt för Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet och dess medlemmar, som är branschorganisation för bland annat kosmetik och hudvårdsprodukter. KfS Medlemspanel - sammansättning och svarsfrekvens Medlemspanelen utgörs av medlemmar som själva anmält intresse för att vara med och svara på webbenkäter. Syftet med Medlemspanelen är att vi snabbt ska kunna ta del av våra medlemmars synpunkter och attityder i olika konsumentfrågor som vi engagerar oss i. Inte minst ger de öppna svaren oss värdefull insikt och nya vinklingar på frågeställningarna som är till stor nytta i vårt påverkansarbete. Enkäten skickades ut till Medlemspanelens medlemmar den 14 november Efter en vecka utgick en påminnelse. Enkäten avslutades den 28 november personer besvarade hela enkäten vilket ger en svarsfrekvens om 53 procent. 5

6 Kön och ålder 71 procent av de svarande var kvinnor och 29 procent var män, vilket avspeglar könsfördelning bland KfS cirka medlemmar. De som har svarat denna gång är betydligt äldre än KfS medlemmar i allmänhet. Över 70 procent av de svarande är mellan år. Åldersfördelning år 3,5 % år 13,8 % år 35,2 % år 39 % > 70 år 8,5 % 6

7 Medlemspanelen om naturkosmetik, hudvård och märkning - redovisning av 8 av totalt 15 frågor KfS Medlemspanel vill veta vad produkterna innehåller 30 procent av de svarande anger att produktens innehåll alltid påverkar deras val av kosmetika eller hudvård och ytterligare 50 procent uppger att de gör det ibland. Vilka ingredienser kosmetikan innehåller är således av intresse för en majoritet av de svarande. 17 procent är inte intresserade och tre procent uppger att de inte vet. Möjligen kan ordet varudeklaration uppfattas på olika sätt. Vi antar här att Medlemspanelen tolkar frågeställningen som om vi undrar om de är intresserade av ingredienserna i produkten och om de tittar på innehållsförteckningen eller ej. Innehållsdeklaration eller ingrediensförteckning torde ha varit ett mer lättförståliga begrepp. Diagram 1. Påverkar produktens innehåll (varudeklaration) ditt val av kosmetika eller hudvård? Ja,alltid 30% Ja, ibland 50% Nej 17% Vet ej 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 7

8 Priset är viktigt när Medlemspanelen väljer Priset, och att produkten är skonsam för huden, är de viktigaste faktorerna när Medlemspanelen väljer kosmetika eller hudvårdsprodukt. Cirka 70 procent anger detta. Att produkten ska ha effekt kommer på tredje plats (53%). Känslan preparatet ger samt miljöpåverkan eller att varan är ekologisk, är viktigt för drygt 40 procent. 26 procent tycker den vetenskapliga dokumentationen är viktig. Tillgänglighet, vilket märke produkten har, och förpackningen anses inte speciellt viktigt. Diagram 2. Vilka (övriga) faktorer är viktiga för dig när du väljer kosmetika/ hudvårdsprodukter? Skonsam mot huden Pris 71% 70% Ef f ekt 53% Miljöpåverkan/ekologisk Känslan 43% 42% Vetenskaplig dokumentation 26% Tillgänglighet Märke 19% 19% Förpackning 13% Ingen av faktorerna är viktiga 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 8

9 Medlemspanelen är skeptisk till miljöpåståenden och märkning Nästan hälften av Medlemspanelen (49%) är skeptisk till hudvårdsprodukter som heter något på bio eko eller natur - de tror inte på märkningen. 37 procent uppger att de tror på märkningen ibland. Endast någon procent har stor tilltro till märkningen. Diagram 3. Många hudvårdsprodukter heter numera något på bio- eko- eller natur. Tror du på den märkningen? Ja, alltid 1% Ja, ibland 37% Nej 49% Vet ej 10% Bryr mig inte 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 9

10 Osäkerheten är stor huruvida naturkosmetika är mer skonsam Det är få (8%) som är helt övertygade om att naturkosmetiska produkter är skonsammare än vanlig kosmetika. Drygt 40 procent tror att de är skonsammare ibland. Det kan tolkas som om att man tror att vissa varumärken är skonsammare, inte andra. Nästan en tredjedel svarar nej på frågan och en femtedel anger att de inte vet. Osäkerheten är således stor. Diagram 4. Tror du att naturkosmetiska produkter är skonsammare för dig än vanlig kosmetika? Ja,alltid 8% Ja,ibland 42% Nej 29% Vet ej 20% Bryr mig inte 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 10

11 Något större tilltro till positiva miljöeffekter än skonsamhet för huden Något mer säker är man på att naturkosmetik är skonsammare för miljön än vanlig kosmetika. Där är det 12 procent som svarar ja alltid och ytterligare 48 procent svarar ja, ibland. Cirka 20 procent tror inte att naturkosmetik är skonsammare mot miljön och 20 procent uppger att de inte vet. Diagram 5. Tror du att naturkosmetiska produkter är skonsammare för miljön än vanlig kosmetika? Ja alltid 12% Ja, ibland 48% Nej 19% Vet ej 20% Bryr mig inte 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 11

12 Över hälften tror att naturkosmetik har samma eller bättre effekt än konventionella produkter Förhållandevis många har tilltro till naturkosmetiska produkters effekt. Lite fler än hälften tror att naturkosmetiska produkter har samma (34%) eller bättre (21%) effekt än konventionella hudvårdsprodukter. Relativt många (37%) är osäkra och anger att de inte vet medan få (8 %) tror att effekten är sämre än konventionella hudvårdsprodukter. Svaren är ganska svårtolkade, vi vet ju inte hur stor tilltro Medlemspanelen har överlag till hudvårdsprodukters effekt. Diagram 6. Tror du att naturkosmetiska produkter har samma effekt som konventionella hudvårdsprodukter? Ja, samma 34% Jag tror att naturkosmetika är bättre 21% Jag tror att naturkosmetika är sämre 8% Vet ej 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 12

13 Dålig kännedom om miljömärkning Märkning med symboler eller olika certifieringsorgans märken är i stort sett okända. Nästan 70 procent av de svarande anger att de inte känner igen ett enda av de märken som visades. Över 90 procent visste inte vad märkningarna står för. Några få (8 %) kunde redogöra för vad Demeter står för och någon enstaka (1%) kunde redogöra för något av de övriga märkena. Diagram 7. Här är några olika märkningar som finns på naturkosmetiska produkter. Kryssa för dem du känner igen. 13 procent 1 procent 8 procent 4 procent 18 procent Några har kryssat för både att de känner igen och att de inte känner igen märkena. 13

14 De flesta tyckte att ämnet för enkäten var bra och angeläget Medlemspanelen hade möjlighet att lämna egna synpunkter och kommentarer. De flesta tyckte att ämnet var angeläget medan några tyckte att det finns viktigare saker att fråga Medlemspanelen om. Här är några medlemsröster: Allt som är bra för kroppen, naturen och plånboken är bra Enkäten behandlade inte de toxikologiska aspekterna Bra ämne- fick mig att börja fundera Använder knappt sådant, är ganska ointresserad. Tvål är bra. Finns mer angelägna ämnen Det är viktigt med innehållsförteckning. Är allergisk mot många fruktessenser Frågan om djurtestat eller inte kom inte upp vilket jag saknar (Flera medlemmar saknar frågor om djurtestat eller ej) Intressant, men smalt fokuserat på kvinnliga produkter. Logiken var haltande Jag använder absolut inte naturprodukter för huden. Jag är mycket allergisk och det är man vanligen mot naturämnen. Jag vill ha kemiskt rena och kontrollerade ämnen på huden Jag saknade inledningsvis ett klargörande information om vad naturkosmetik innebär- när det gäller innehåll och tillverkning. Jag hade ingen aning om att det fanns sådan märkning på hudvårdsprodukter- har aldrig hört talas om det Mineraloljor kontra naturoljor, allergitestat? Vilka organisationer ligger bakom märkningen? All information jag ser är helt förvirrande. Det är en innegrej med mineraler nu, Förr fick man lära sig att mineralerna täpper till huden. Nu är det tvärtom. Eller? Helt plötsligt blev jag väldigt vetgirig och vill nu veta allt om vad dessa olika märken står för. Tack alla ni som jobbar med medlemspanelen och en riktigt God Jul. 14

15 Redovisning av samtliga frågor och svar Fråga svarande Ange kön. Kvinna % Man % Fråga svarande Ange din ålder. < 20 år 1 0 % år 52 3 % år % år % år % >70 år 125 9% Fråga svarande Vilken typ av hudvårdsprodukter eller kosmetika köper du regelbundet? Fuktgivare 64,2% 945 Acnebekämpning 3,1% 46 Rengöring 41,8% 615 Antirynkmedel 11,4% 167 Smink 36,4% 536 Annat 12% 177 Ingen 19,2% 283 På finns de kommentarer som lämnades i anslutning till fråga 3. 15

16 Fråga svarande Påverkar produktens innehåll (varudeklaration) ditt val av kosmetika eller hudvård? Ja, alltid 30% 356 Ja, ibland 49,9% 592 Nej 17% 202 Vet ej 3% 36 Fråga svarande Är personlig rådgivning väsentlig när du köper din produkt? Ja, alltid 4,8% 57 Ja, ibland 49,2% 584 Nej 44,9% 532 Vet ej 1,1% 13 Fråga svarande Vilka övriga faktorer är viktiga när du väljer kosmetiska/hudvårdsprodukter? Känslan 42% 498 Pris 70,3% 833 Vetenskaplig dokumentation 25,8% 306 Miljöpåverkan/Ekologisk 42,5% 504 Effekt 52,8% 626 Skonsam mot huden 70,8% 839 Förpackning 12,9% 153 Tillgänglighet 19,2% 228 Märke 18,6% 220 Inga av dessa faktorer är viktiga 0,8% 9 16

17 Fråga svarande Var handlar du kosmetika/hudvårdsprodukter? Apotek 67,2% 796 Hälsofackbutik 13,2% 157 Varuhus eller kedjebutiker (ex på kedjebutiker: Kicks, Bodyshop) 63,5% 753 Internet 7% 83 Dagligvaruhandel (t ex Ica och Coop) 46,8% 554 Tax-Free 26,9% 319 Parfymeri 12,5% 148 Postorderkatalog 3,5% 42 Annan 6,7% 79 Fråga svarande Många hudvårdsprodukter heter numera något på bio-, eko eller natur. Tror du på den märkningen? Ja, alltid 0,8% 10 Ja, ibland 36,9% 437 Nej 48,7% 577 Vet ej 10,3% 122 Bryr mig inte 3,2% 38 Fråga svarande Tror du att naturkosmetiska produkter är skonsammare för dig än vanlig kosmetika? Ja, alltid 7,8% 92 Ja, ibland 42,1% 499 Nej 29,1% 344 Vet ej 19,9% 236 Bryr mig inte 1,1% 1 17

18 Fråga Tror du att naturkosmetiska produkter är skonsammare för miljön än vanlig kosmetika? Ja, alltid 12,2% 144 Ja, ibland 48,6% 575 Nej 18,8% 222 Vet ej 20,1% 238 Bryr mig inte 0,4% 5 Fråga svarande Har du medvetet någon gång valt naturkosmetiska produkter före mer traditionella varumärken? Ja, alltid 3,5% 42 Ja alltid när jag hittar sådana 12,4% 147 Ibland 45,5% 539 Nej, aldrig 38,5% 456 Fråga svarande Tror du att naturkosmetiska produkter har samma effekt som konventionella hudvårdsprodukter? Ja, samma 34% 402 Jag tror att naturkosmetika är bättre 20,9% 247 Jag tror att naturkosmetika är sämre 8,2% 97 Vet ej 37%

19 Fråga svarande Här är några olika märkningar som finns på naturkosmetiska produkter. Kryssa för dem du känner igen. Se sid 13 för de olika märkningarna. A 12,8% 151 B 1,6% 19 C 8,4% 99 D 4,4% 52 E 17,7% 209 Jag känner inte igen någon märkning. 69% 816 Fråga svarande Vet du vad märkningarna står för? Se sid 13 för de olika märkningarna. Ja, A står för... 2,7% 32 Ja, B står för... 0,8% 10 Ja, C står för... 1% 12 Ja, D står för... 2,3% 27 Ja, E står för... 8,2% 97 Nej, jag vet inte vad de står för. 90,6% 1069 På finns de kommentarer som lämnades i anslutning till fråga

20 Fråga 15 (öppen fråga) 461 personer har lämnat egna synpunkter Vad tyckte du om ämnet som enkäten tog upp? Var det något du saknade? Dela gärna med dig av dina synpunkter. Här är några av medlemmarnas synpunkter: Allt som är bra för kroppen, naturen och plånboken är bra Enkäten behandlade inte de toxikologiska aspekterna Bra ämne- fick mig att börja fundera Använder knappt sådant, är ganska ointresserad. Tvål är bra. Finns mer angelägna ämnen Det är viktigt med innehållsförteckning. Är allergisk mot många fruktessenser Frågan om djurtestat eller inte kom inte upp vilket jag saknar (Flera medlemmar saknar frågor om djurtestat eller ej) Intressant, men smalt fokuserat på kvinnliga produkter. Logiken var haltande Jag använder absolut inte naturprodukter för huden. Jag är mycket allergisk och det är man vanligen mot naturämnen. Jag vill ha kemiskt rena och kontrollerade ämnen på huden Jag saknade inledningsvis ett klargörande information om vad naturkosmetik innebär- när det gäller innehåll och tillverkning. Jag hade ingen aning om att det fanns sådan märkning på hudvårdsprodukter- har aldrig hört talas om det Mineraloljor kontra naturoljor, allergitestat? Vilka organisationer bakom märkningen? All information jag ser är helt förvirrande. Det är en innegrej med mineraler nu, Förr fick man lära sig att mineralerna täpper till huden. Nu är det tvärtom. Eller? Helt plötsligt blev jag väldigt vetgirig och vill nu veta allt om vad dessa olika märken står för. Tack alla ni som jobbar med medlemspanelen och en riktigt God Jul. På finns samtliga kommentarer som lämnades i anslutning till fråga

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid.

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid. En enkät om naturkosmetik, hudvård och märkning. Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3 Bakgrund och syfte sid. 5 Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt

Läs mer

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Medlemspanelen - om marknadsföring av naturkosmetik Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om inställningen

Läs mer

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning En stor del av Medlemspanelen (79 procent) anser att det är vilseledande

Läs mer

Naturligt värderingar eller vetande? En granskning av naturkosmetik i spåret av den gröna vågen

Naturligt värderingar eller vetande? En granskning av naturkosmetik i spåret av den gröna vågen Naturligt värderingar eller vetande? En granskning av naturkosmetik i spåret av den gröna vågen Syftet med rapporten studera marknadsföringen av naturkosmetik om marknadsföringen stämmer överens med lagar

Läs mer

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna

Läs mer

Konsumenterna och GMO

Konsumenterna och GMO Konsumenterna och GMO Alnarp 6 februari 8 Louise Ungerth chef för konsumentfrågor Konsumentföreningen Stockholm Lyssnar Informerar Påverkar Dokumentation: www.konsumentforeningenstockholm.se KfS Attitydundersökning

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om skolkafeterior Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Varannan förälder i Föräldrajuryn tycker att elever på högstadiet och uppåt ska ha tillgång till skolkafeteria.

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 Bakgrund Enkäten genomfördes mellan den 2 och 25 februari. Syftet var att ta reda på medlemmarnas inställning till genmodifierat foder och hur

Läs mer

Medlemspanelen om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen om naturkosmetik, hudvård och märkning Frågan 14: Vet du vad märkningarna står för? Se sid 13 i rapporten för de olika märkningarna. Ja, A står för... Ja, B står för... Ja, C står för...

Läs mer

RESULTAT Mer än var tredje tänker på vattenresurserna när de handlar.

RESULTAT Mer än var tredje tänker på vattenresurserna när de handlar. SAMMANFATTNING Konsumentföreningen Stockholm genomförde i månadsskiftet november december 2011 en webbaserad enkätundersökning bland sina medlemmar i Medlemspanelen på ämnet Handla vattenvänligt. Drygt

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Har du uppmärksammat debatten om det onödiga matavfallet? Uppföljande undersökning om matavfall Januari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn Juli 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om marknadsföring

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Medlemspanelen om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen om naturkosmetik, hudvård och märkning Frågan 15: Vad tyckte du om ämnet som enkäten tog upp? Var det något du saknade? Dela gärna med dig av dina synpunkter? allt som har någon påverkan

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Oktober 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning De kommande åren ska EU fatta beslut om vilka påståenden om hälsa kopplat

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Salt III Konsumenten och saltet. Attitydundersökning KfS September 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Salt III Konsumenten och saltet. Attitydundersökning KfS September 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Salt III Konsumenten och saltet Attitydundersökning KfS September 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Föräldrajuryn - om badkläder till barn

Föräldrajuryn - om badkläder till barn Föräldrajuryn - om badkläder till barn Maj 2009 Konsumentföreningen Stockholm Bakgrund I maj 2009 uppmärksammade en medlem i Konsumentföreningen Stockholm oss på att en trekantsbikini i storlek 92 och

Läs mer

PACK. En rapport om svinn och hygienförpackningar. December 2012. Laura Werup

PACK. En rapport om svinn och hygienförpackningar. December 2012. Laura Werup PACK En rapport om svinn och hygienförpackningar December 2012 Laura Werup För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Minna Hellman, informatör, 08-714

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Naturligt värderingar eller vetande? - en granskning av naturkosmetik i spåret av den gröna vågen

Naturligt värderingar eller vetande? - en granskning av naturkosmetik i spåret av den gröna vågen Naturligt värderingar eller vetande? - en granskning av naturkosmetik i spåret av den gröna vågen Oktober 2009 Ulrika Lamberth Informatör Konsumentföreningen Stockholm Innehåll Sammanfattning... 4 Resultat

Läs mer

NaTrue. Ny internationell märkning av naturkosmetik. Maria Bichel 081007

NaTrue. Ny internationell märkning av naturkosmetik. Maria Bichel 081007 NaTrue Ny internationell märkning av naturkosmetik Maria Bichel 081007 BAKGRUND Intresset för naturliga och säkra hudvårdsprodukter ökar runt omkring oss idag och vi ser en marknad där det hela tiden dyker

Läs mer

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se Thomas Svaton, vd Svensk

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Häll inte ut maten. Hur mycket flytande föda häller vi ut i vasken? En stickprovsundersökning.

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Häll inte ut maten. Hur mycket flytande föda häller vi ut i vasken? En stickprovsundersökning. RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Häll inte ut maten Hur mycket flytande föda häller vi ut i vasken? En stickprovsundersökning Maj 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument &

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i Föräldrajuryn om barn och mobiltelefoner.

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen!

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen! Du är nu medlem i en konsumentförening. Tillsammans med 3 miljoner andra medlemmar runt om i landet är du med och äger konsumentkooperationen.

Läs mer

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst Barns och ungdomars fysiska aktivitet Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst 0 Bakgrund och syfte Idag är fler barn överviktiga än tidigare och

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

Resultat från Apotekets kundpanel

Resultat från Apotekets kundpanel Resultat från Apotekets kundpanel värkundersökning oktober 2010 Apoteket AB Varför en undersökning om värk? Ta reda på svenska folkets preferenser och beteenden kring receptfria mediciner mot värk samt

Läs mer

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Karl Östvall Juni 2012 1 Sammanfattning Ett effektivt sätt att stödja miljöanpassade lösningar på är att välja produkter med miljömedveten inriktning

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat.

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat. Bakgrund I dag följer det allt som oftast med en leksak av något slag när man köper flingor, serietidningar och andra varor riktade till barn. Vi ville därför ta reda på vad föräldrar tycker om så kallade

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

Tjänster i julhandeln

Tjänster i julhandeln Tjänster i julhandeln Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Konsumenterna efterfrågar tjänster i årets julhandel och är redo att betala...4 3. Detaljhandeln tjänstefieras...6 4. Presentkortsförsäljningen

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

Snabbguide för leverantörer. Optimerad e-handel genom datakvalitet

Snabbguide för leverantörer. Optimerad e-handel genom datakvalitet Snabbguide för leverantörer Optimerad e-handel genom datakvalitet E-handel nu och i framtiden Den här guiden är sammanställd av Validoo AB. Den riktar sig till leverantörer inom svensk dagligvaruhandel

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

Globala målen Telefonundersökning

Globala målen Telefonundersökning Globala målen 2017 1. Telefonundersökning KÄNNEDOM OM DE GLOBALA MÅLEN 2015 antog världens länder 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För andra året i rad mäts

Läs mer

1(4) Miljöförvaltningen. Äggkampanj. Landskrona stad 2010. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6. Miljöförvaltningen.

1(4) Miljöförvaltningen. Äggkampanj. Landskrona stad 2010. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6. Miljöförvaltningen. 1(4) Äggkampanj Landskrona stad 2010 Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6 261 80 Landskrona 2(4) Äggkampanj vecka 13, år 2010 genomförde i samarbete med 11 av Landskronas livsmedelsbutiker

Läs mer

Kundpanelrapport. Hälsa & tillsatser

Kundpanelrapport. Hälsa & tillsatser Kundpanelrapport Hälsa & tillsatser Genomförd 26 mars-1 april Rapport 1 juni 2010 Bakgrund kring ICA Kundpanel och den aktuella undersökningen Under hösten 2009 rekryterades sammanlagt 3,379 ICA-kunder

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun

RAPPORT. Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun RAPPORT Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun Miljöförvaltningen 2017 Miljöförvaltningen RAPPORT 1 Linda Nilsson linda.nilsson@lund.se Praktikant 2017-05-23 Rapport- Undersökning

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

KONSUMENTPERSPEKTIV. Louise Ungerth

KONSUMENTPERSPEKTIV. Louise Ungerth LIVSMEDELSBRANSCHEN UR KONSUMENTPERSPEKTIV KSLA 2 november 2010 Louise Ungerth Konsumentföreningen Stockholm Lyssnar Informerar Påverkar Förtroendet för mat och dryck i Sverige Li, Livsmedelsföretagen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Besöksadress: Regeringsgatan 60 Postadress: 103 29 Stockholm, Sverige Tel: 08-762 78 05 Svensk Dagligvaruhandel

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

RAPPORT2011. Konsumentföreningen Stockholm. Extrapris, Multipris, Super Duperpris - en rapport om prisinformation i livsmedelsbutiker.

RAPPORT2011. Konsumentföreningen Stockholm. Extrapris, Multipris, Super Duperpris - en rapport om prisinformation i livsmedelsbutiker. RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Extrapris, Multipris, Super Duperpris - en rapport om prisinformation i livsmedelsbutiker Juli 2011 Louise Ungerth För mer information: Louise Ungerth, chef för

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017 Attitydmätning ursprung Malmö februari 2017 2 Om undersökningen Metod Bakgrund och syfte I april 2016 lanserades den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som är avsedd för livsmedel, råvaror

Läs mer

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist Om undersökningen Fältperiod: 10 augusti 16 september 2015 Omfattning och urval: Totalundersökning

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Enkätundersökning. Juni 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Enkätundersökning. Juni 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Doggy bag - en god miljögärning eller bara pinsamt? Enkätundersökning Juni 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 2013-04-18 Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 Birgitta Burvall Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 1 Resultat från svar från en webbenkät till politiker Trettiotre

Läs mer

Resultaten har testats på 95%-konfidensnivå

Resultaten har testats på 95%-konfidensnivå KICKS Beauty Report 2014 Bakgrund KICKS är den ledande skönhetskedjan i Norden och består av totalt 227 butiker i Sverige, Norge och Finland. Omfattande kunskap om de svenska skönhetskonsumenternas beteende

Läs mer

Barns inställning till reklam 2016

Barns inställning till reklam 2016 Barns inställning till reklam 2016 1 Barnen är mer positiva till reklam än allmänheten i stort FRÅGA: Vad tycker du om reklam? Vilken är din allmänna inställning till reklam? Mycket/Lite bra Barn 8-15

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Stor optimism för julhandeln på nätet

Stor optimism för julhandeln på nätet + 14 % e-barometern Q3 2010 Stor optimism för julhandeln på nätet Postens och HUIs e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 14,0 procent under årets tredje kvartal. E-handelns tillväxt har

Läs mer

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den.

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den. Rapport: Media, Julia Ceasar, Avpixlat och näthat Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket har för kännedom om Julia Ceasar, avpixlat, snaphanen, det generella t för

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när)

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) - i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. 20 mars 2014 Maja Berggren och Margareta Söderstedt Sammanfattning Under 2013 och början

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige AUGUSTI 27 En undersökning utförd av SIK för Konsumentföreningen Stockholm. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

FÅ KOLL PÅ KONSUMENTPOLITIKEN VAD TYCKER PARTIERNA OCH SVERIGES UNGA OM SVERIGES KONSUMENTERS KRAV FÖR EN STARKARE KONSUMENTPOLITIK?

FÅ KOLL PÅ KONSUMENTPOLITIKEN VAD TYCKER PARTIERNA OCH SVERIGES UNGA OM SVERIGES KONSUMENTERS KRAV FÖR EN STARKARE KONSUMENTPOLITIK? FÅ KOLL PÅ KONSUMENTPOLITIKEN VAD TYCKER PARTIERNA OCH SVERIGES UNGA OM SVERIGES KONSUMENTERS KRAV FÖR EN STARKARE KONSUMENTPOLITIK? Få koll på konsumentpolitiken vad tycker partierna och ungdomarna? Vilket

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer