BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008"

Transkript

1 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008

2 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat, som det sätt näringslivsklimatet har utvecklats under det senast året. Med avseende på vad som är avgörande för tillväxt betonar respondenterna framförallt vikten av goda finansieringsmöjligheter, tillgång på rätt arbetskraft samt konjunkturläget. Det skall också i detta sammanhang tilläggas att drygt en femtedel av respondenterna svarar att man inte vill växa, utan är nöjd med nuvarande omfattning av sina respektive verksamheter. De hinder för tillväxt man framförallt ser för sin verksamhet är bristen på rätt arbetskraft, samt en vikande konjunktur. Med avseende på de kontaktytor som finns för näringslivet, visar denna undersökning att en relativt stor del av respondenterna har en god uppfattning om vem man skall vända sig till rörande företagsrelaterade frågor. Undantaget är emellertid arbetsförmedlingen där merparten av respondenterna inte vet, alternativt är osäkra på vem man skall kontakta. När det gäller kommunens roll och de olika steg/åtgärder som Svenskt näringsliv presenterar för ett bättre näringslivsklimat, betonar respondenterna främst vikten av att handläggningstiden för kommunala tillstånd förkortas. Man anser även att det är viktigt att samverkan mellan näringslivet och utbildningsväsendet ökar samt att personliga möten mellan företagare och kommunpolitiker/tjänstemän blir mer frekventa. Kommunens näringslivsservice får ett relativt gott betyg och når en snittpoäng på 3,86 på en femgradig skala. Respondenternas betyg på arbetsförmedlingens service får emellertid ett lågt betyg där man når,5 på en femgradig skala. Andelen vet ej svar uppgick här till 40 % vilket innebär att det är rimligt att anta att de respondenter som varit i kontakt med arbetsförmedlingen överlag är negativa. Avslutningsvis ställdes det ett antal frågor kring föreningen Gränslösa företagares roll. Här menar respondenterna att föreningen främst bör fokusera på aktiviteter som främjar arbetskraftsförsörjning, nätverksbyggande samt aktiviteter med inriktning mot skol- och ungdomsfrågor.

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning. Teknisk rapport 5 3. Redovisning av resultat 5

4 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Gren Leverantör: Qmind Marknadskommunikation & Statistik Tegelgårdsgatan MALMÖ Undersökningsledare: Thomas Rebenstam

5 Teknisk rapport Undersökningen genomfördes via e-postenkäter mot en fast panel om 75 företag (respondenter). Respondenterna härrör i huvudsak från ett slumpmässigt urval vilket konkret innebär att sannolikheten för att ett givet företag skall bli erbjuden en plats i panelen är känd och större än noll. Konsekvensen av detta slumpmässiga förfarande är framförallt att undersökningens resultat kan anses vara representativt för samtliga företag i kommunen. Undersökningen genomfördes under tidsperioden t.o.m Svarsfrekvensen för undersökningen uppgick till 63 %. Näringslivsklimatet Fråga 1. Vad anser du om näringslivsklimatet i Bromölla? Snittbetyg 3,61 Procentuell fördelning/svarsalt (Mycket dåligt) (Mycket bra) Vet ej 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fråga. Hur anser du att detta klimat har utvecklats det senaste året? Snittbetyg 3,63 Procentuell fördelning/svarsalt (Mycket sämre) (Mycket bättre) Vet ej 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6 Fråga 3. Vad krävs för att det ska bli lättare att starta och driva företag i kommunen? Nedan redovisas respektive svar i oredigerad form: 1. Att fler ska få möjlighet att få starta-eget-bidrag. Att man drar hit fler familjer som stannar i byn, och handlar i Byn - kanske bidrag till dem som startar eget så man kan komma igång med en gång 3. Bättre anställningsregler, större skillnader mellan de som jobbar och de som inte jobbar / söker alla möjliga medel för att vara hemma 4. Enkla vägar till beslutsfattare bra fritid bra skola och barnomsorg mm 5. Eventuellt dela upp små och stora företag när behovsundersökningar ska utföras...kanske ha möten med dessa grupper uppdelade ex gräns på max 5-10 anställda 6. För höga kostnader när det gäller skatter och miljökostnader m.m. bankkostnader och kortavgifter 7. Förenklad hantering av tillstånd och o.d 8. Inte så många och krångliga tillstånd 9. Intresse för de "nya" små företagen i kommunen, etableringsrådgivning och engagemang 10. Jag själv hade tyckt det varit bra med mer konkret hjälp med hur man sköter bokföringen Många startar nog eget vid sidan av en anställning och då har man inledningsvis inte så mycket papper att hålla reda på. Kan man då få hjälp att sköta detta själv på ett enkelt sätt gör det lättare när sedan affärerna drar igång mer fram över 11. Mentorskap - finns säkert många fler saker men kommer inte på något just nu 1. Mjukare bankpolicy, ~fri konsultverksamhet inom marknadsföring samt pristak på första verksamhetsårets lokalhyror för nyföretagare (beroende på verksamhetstyp) 13. Nära lättillgängliga kontakter med "regelverket". För övrigt är det inte så svårt att starta ett företag (juridiskt)! 14. Vet inte flyttade till bromölla efter jag startade företag 15. Visa att man värnar om företaget efter start, värna om befintliga företag

7 Tillväxt Fråga 4. Vad är avgörande för ditt företags tillväxt? Goda möjligheter till finansiering Tillgång på rätt arbetskraft Väl utbyggd infrastruktur 4 Konjunkturläget 33 Jag/vi vill ej växa 1 Övrigt 1 Vet ej Procentuell fördelning per svarsalternativ De svar som motiveras under övrigt, redovisas i oredigerad form nedan: 1. Lokaler med låg hyra. Att få synas på ett kostnadseffektivt sätt i kommunen och grannkommunerna 3. Jag har först nu i år satsat större på min verksamhet 4. Marknadsföring, fler besökare och kunder, uppdatera min hemsida för att kunna börja sälja mer utanför vår region 5. Att kommunen själv stöder företagen i kommunen

8 Fråga 5. Vilka hinder ser du för företagets tillväxt? Brist på finansieringsmöjligheter 4 Brist på rätt arbetskraft 40 Bristfällig infrastruktur 1 Vikande konjunktur 36 Jag/vi vill ej växa 19 Övrigt 1 Vet ej Procentuell fördelning per svarsalternativ De svar som motiveras under övrigt, redovisas i oredigerad form nedan: 1. Anställningsvillkor som sjuklöner, föräldraledigheter, arbetstidskonto etc.. Skatter och avgifter 3. Det är nog konjunkturen som gör att man ser oändliga möjligheter men viker den så gäller det att inte ha alla ägg i samma korg!

9 Kontaktytor Fråga 6. Vet du, rent generellt, vem du skall vända dig till när du har behov att diskutera företagsrelaterade frågor med: 6a. Bromölla kommun Ja, helt säkert 6b. Arbetsförmedlingen Eventuellt, jag är osäker Nej Vet ej 6c. Föreningen gränslösa företagare % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Procentuell fördelning per svarsalternativ

10 Kommunens roll Frågor 7a -7e. Organisationen Svenskt Näringsliv lyfter fram ett antal steg till ett bättre näringslivsklimat. Hur viktiga tycker du att följande fem steg/åtgärder är? Procentuell fördelning per svarsalternativ: 7a. Att kommunpolitiker och tjänstemän ofta träffar företagare i deras vardagsmiljö b. En kontaktpunkt för företagens kontakter med kommunen, en så kallad Företagslots c. Att handläggningstiderna för kommunala tillstånd förkortas d. Att mer kommunal verksamhet konkurrensutsätts e. Att samverkan mellan utbildningsväsende och företag förbättras % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 (Inte alls viktigt) (Mycket viktigt) Vet ej Genomsnittliga svarspoäng för respektive åtgärd: 7a 4,0 7b 3,79 7c 4,6 7d 3,45 7e 4,03

11 Fråga 8. Hur uppfattar du kommunens näringslivsservice? Snittbetyg 3,86 Procentuell fördelning/svarsalt (Mycket dålig) (Mycket bra) Vet ej 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fråga 9. Vad är viktigast vad gäller kommunens agerande? Svaren redovisas i oredigerad form nedan: 1. Att det mesta ska finnas inom en och samma kommun. Som jag ser det tittar bara kommunen på "stora " företag och de som de anser vara växande, helt förklarligt - men det orsakar då mindre engagemang från små kanske "stillastående" företag. Jag anser att även de små kan bära på en utvecklingspotential 3. En rejält duktig och engagerad person 4. Just nu, skattepolitik - man vill ju kunna stoppa undan lite pengar till sig själv också när man sliter 6-0 varje dag 5. T. ex. att anordna turism-kickoff som nu skedde för några veckor sen, finansiering kommer inte på mer just nu 6. Vad blir följderna? 7. En klar och tydlig kommunikation 8. Utveckla och förenkla för befintliga företag i första hand 9. Att man vet vad man talar om, rätt kompetens på rätt plats. Ta tillvara kompetensen inom kommunens företag 10. Att man bemöts med intresse och engagemang

12 Arbetsförmedlingens roll Fråga 10. Hur uppfattar du Arbetsförmedlingens service? Snittbetyg,5 Procentuell fördelning/svarsalt (Mycket dålig) (Mycket bra) Vet ej 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fråga 11. Vad är viktigast för dig när det gäller arbetsförmedlingens service? Svaren redovisas i oredigerad form nedan: 1. Dåliga öppettider, kan vara snäsiga, otrevliga. Känns som de är med än vad en annan är!. Har inte behövt deras tjänster så därför kan jag ej uttala mig 3. Servicen i Bromölla är totalt kass, men den centrala kundtjänsten är kanon att ha att göra med och mycket hjälpsam 4. De måste vara förstående och insatta i en småföretagares situation. Helst ska de själva ha drivit eller varit insatta i en liten verksamhet 5. Det lilla jag har varit i kontakt med dem och vad jag har hört så borde det finnas mycket att göra 6. har inte med Arbetsförmedlingen att göra eftersom jag inte har några anställda 7. Lägg ner den verksamheten (föråldrad) 8. Att personalen är lyhörd för vad jag faktiskt vill ha för kompetens! 9. Hjälp till möjligheter för företaget 10. bemötande - ingenting är omöjligt, attityd- allt är möjligt 11. Att de inte ska hindra en från att jobba 1. Att få en bra handläggare som stöttar en när det gäller arbete och utbildning

13 Föreningen Gränslösa Företagares roll Frågor 1a -1f. Vilka frågor anser du föreningen ska arbeta med? Procentuell fördelning per svarsalternativ: 1a. Arbetskraftförsörjning b. Nätverksbyggande c. Kompetensutveckling (data mm) d. Företagshälsovård för mindre företag e. Aktiv fritid t.ex. evenemang, Valborg etc f. Inriktning skolaungdomar % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 (Bör inte alls arbeta med) (Bör definitivt arbeta med) Vet ej Genomsnittliga svarspoäng för respektive arbetsområde: 1a 4,08 1b 4,0 1c 3,6 1d 3,65 1e 3,4 1f 4,1

14 Fråga 13. Några andra frågor som du anser är viktiga? Svaren redovisas i oredigerad form nedan: 1. Ungdomen är absolut viktigast. Det är de som tar över efter oss!. Stöd för företaget, rådgivning i företagsärende, företagsledning, personalfrågor Köpmannaförening för gemensamma frågor mellan företag. T.ex. långlördag, andra aktiviteter för att främja näringslivet och handeln 3. Få med många av företagen 4. Att det drivs seriöst, och inte favoriserar vissa som i dagsläget 5. Skaffa kompetens för ev. EU-ansökningar

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Förstudie FöretagsArena Sotenäs Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Författare: Martina Johansson, augusti 2012 Sammanfattning Den här rapporten avser lägga en första kunskapsgrund vid

Läs mer

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014 Fakta om undersökningen Metod:

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer