En vanlig vecka i MalMö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En vanlig vecka i MalMö"

Transkript

1 En vanlig vecka i Malmö

2 Foto: Eva Klamméus

3 I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen och projektet som är ett initiativ från MINT-gruppen i Malmö stad (Marknadsföring, Information, Näringsliv, Turism. Fritid samt även Gatukontor och Stadsbyggnadskontor) är att visa på alla de arrangemang som utgör basen i Malmös utbud samt att komma i kontakt med arrangörer som står bakom alla de ständigt återkommande publikarrangemangen. Enkätsvaren pekar på tydliga behov inom ett par områden som kretsar kring förslag på samverkansformer, koordinering, marknadsföring/kommunikation samt övergripande arrangemangsfrågor. Projektgruppen har gjort en lista över tänkbara utvecklingsområden för samverkan mellan Malmö stad och arrangörer i Malmö. Ett konkret förslag är att anordna träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Omslagsbild: Eva Levau

4 Behov I enkäten frågade projektgruppen vilka behov man har som arrangör och frågor kring samarbeten med andra aktörer. Här är det samlade resultatet av behov utifrån svarsunderlaget som enkäterna gett och en sammanfattning över vad Malmö stad kan göra, utveckla och förbättra. Behov för fler OCH bättre arrangemang Arrangemangssidan som redan finns, bör utvecklas till ett forum för arrangörer (även mindre arrangörer): på sidan ska man kunna hitta lediga lokaler, se så att arrangemang inte krockar i tid, erbjuda samarbete redan på planeringsstadiet, visa på resurser som Malmö stad kan erbjuda, (till exempel läktare). Det behövs informationsinsatser om sidans existens. Fortsätt arbetet med att se över vilka lokaler som finns. Kanske behövs inte bara en förstärkning när det gäller stora lokaler såsom mässa och arena utan även mindre, billigare lokaler samt mötesplatser utanför city. Se över tillgängligheten för personer med funktionshinder. Behov av marknadsföring och kommunikation Intresset för bättre marknadsföringsmöjligheter är stort och förenar många arrangörer. Det tycks även finnas behov av kommunikation mellan arrangörerna samt mellan Malmö stad och arrangörerna. Detta behov finns både för planering, samordning av marknadsföring, lediga lokaler, tillstånd för utomhusarrangemang etc. Databasen för alla arrangemang i Malmö evenemang är en av de viktigaste gratis marknadsföringskanalerna som Malmö stad erbjuder. Följande insatser behövs: Informera mer och visa på att sidan finns internt såväl som

5 externt: marknadsför den till exempel genom de kostnadsfria kanaler som Malmö stad har. Fler arrangemang bör finnas med i databasen (vilket kan komma att kräva personella resurser). Både arrangörer och Malmö stads förvaltningar uppmanas att länka till sidan från sina egna hemsidor. Uppmuntra även fler att länka till andra hemsidor som är relevanta (och malmo.se). Fler marknadsföringsplatser behövs, till exempel affischeringsplatser som inte kostar så mycket. Myndighetsnätverket, som talar om vad man ska tänka på när man genomför arrangemang etcetera). Inbjuda arrangörer att komma med ytterligare idéer. Träffarna bör genomföras kontinuerligt, förslagsvis två gånger per år. Många bjuds in alla kan inte alltid komma. MINT bör besluta vem som driver projektet och nätverk vidare. Gör annonskampanjer för Malmö i nationell och internationell media. Hjälp arrangörerna att skapa möjligheter och bygga broar för gemensamma marknadsföringsinsatser. Behov av nätverk Inledningsvis inbjuda till workshop med begränsat antal arrangörer för att se över om det finns fler behov än de som framkommit samt att bilda ett nätverk. Möjliggöra årliga träffar där arrangörerna synliggörs för varandra och Malmö stad. Träffarna kan ha olika teman erfarenhetsutbyte (arrangörer berättar om lyckade samarrangemang), kunskapsförmedlande (till exempel handla om marknadsföring eller Foto: Paul Suchanek

6 Enkätresultat De som besvarade enkäten arrangerar många kulturarrangemang och även en hel del idrottsarrangemang genomförs regelbundet, liksom kurser och utbildning. Hälften av de som svarat har en egen lokal för sina arrangemang, en fjärdedel hyr en tillfällig lokal och några procent lånar en kostnadsfri lokal. Flera arrangerar även utomhus. Entréavgifter Av de som svarat på enkäten, tar cirka en tredjedel alltid entré, 17 % tar entré ibland och de som inte tar entré är många gånger idrottsföreningar, sociala mötesplatser, bibliotek och församlingar. Marknadsföring Hur marknadsför sig arrangörerna och hur informerar man om alla de arrangemang man genomför i Malmö? Undersökningen visar att de flesta anger sin egen hemsida som marknadsföringskanal. Många anger vänner/bekanta/familj och utskick via e-post eller brev. Affischering är också en viktig kanal för arrangörerna. Direkt marknadsföring som annonsering, kampanjer, foldrar med mera som man betalar för, förefaller vara begränsat. malmo.se/evenemang Cirka 70 % av de som besvarade enkäten angav att de känner till evenemangssidan, som är en databas och ett kostnadsfritt verktyg för arrangemang. 56 % brukar inte skicka in information till sidan.

7 Genom dagspressannonsering Genom kostnadsfria informationskanaler som t ex tidningskalendarier Genom egen hemsida Genom utskick per e-post eller brev Genom flyers/flygblad Genom egen affischering Genom vänner/bekanta/familj 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ofta Ibland Sällan Aldrig Diagrammet visar hur arrangörerna marknadsför sina arrangemang i i Malmö

8 Foto: Margareta Rillner

9 Varifrån kommer besökarna? Arrangörerna angav att besökare till arrangemang huvudsakligen kommer från Malmö (98 %). Från övriga Skåne och Danmark kommer också en del. Från övriga Sverige endast få. De verksamhetsområden som har högst andel besök från Danmark och internationella besökare är konst/design/hantverk samt mat/dryck. Idrottsoch kulturarrangemang har ofta eller ibland publik från Danmark. Medverkandes hemvist Enkäten visar att medverkande/artister i arrangemangen mestadels kommer från Malmö (75 %) men även från övriga Skåne (38 %). 28 % har svarat att de har medverkande från övriga Sverige. 14 % av arrangörerna har svarat att de ofta/ibland har medverkanden från Danmark. När på året arrangerar man? Hälften av de som svarat angav att de arrangerar året runt. Säsongerna fördelas i övrigt ganska jämnt på årets fyra säsonger. Frågor kring arrangemang vecka 17 Vecka 17 var slumpmässigt utvald som exempel på en vanlig vecka i Malmö och vad man kan göra och se eller delta i. Drygt hälften av de som svarat angav att de hade arrangemang under veckan. Antalet arrangemang var totalt 1004 stycken under denna vecka. De fördelades ganska jämnt på veckans alla dagar, med något fler arrangemang på torsdagen. Söndagen hade minst antal arrangemang. Kultur dominerar utbudet av de som svarat på enkäten (kultur, teater/ musik/dans samt konst/design/hantverk. Idrott och hälsa/friskvård 12 %. Antal besökare under veckan var personer. Minst antal besökare hade arrangemang under måndagen (cirka 4 000). Söndagen hade cirka besökare, men här hade en närradiokanal som sänder denna veckodag uppgett besökare, det vill säga presumtiva lyssnare, vilket räknats in i statistiken. 250 arrangörer hade inga besökare under måndagen och ungefär lika många arrangörer hade inga besökare under söndagen. Näst efter kulturarrangemang var det på måndagen flest arrangemang inom musik/dans/teater; tisdagen flest idrottsarrangemang; onsdagen och torsdagen mestadels konst/design/hantverk; fredagen dominerade musik/ dans/teater och under helgen var det flest idrottsarrangemang. Publik/besökare Det verksamhetsområde som lockade flest besökare till sina arrangemang under vecka 17 var musik/dans/teater (drygt besökare), konst/ design/hantverk (drygt besökare) och kultur i övrigt drygt besökare. Samtliga av dessa områden räknas delvis in i kulturområdet.

10 Idrott Hälsa/Friskvård Kultur Kurser/Utbildning Konst/Design/Hantverk Mat/Dryck Musik/Dans/Teater Mässa/Konferens Natur/Djur Nöje Övrigt Fördelning av arrangemang under vecka 17. Kultur dominerar utbudet under veckan (kultur, teater/musik/dans samt konst/design/hantverk).

11 Sammanfattning En vanlig vecka har satt fokus på de tusentals arrangemang som genomförs året runt i Malmö. Undersökningen visar på den stora potential som finns hos alla arrangörer. Arrangörerna har dock olika villkor och vill gärna samverka till det bättre. Projektet visar att man som malmöbo kan veta att det finns rika möjligheter till att göra, uppleva, se och förkovra sig i under alla årets dagar på många mötesplatser runt om i Malmö. Kommer man som enskild besökare till Malmö, ska man veta att det alltid finns något att göra här. Malmö stad kan medverka till att sprida information och kommunicera detta. Malmö är en rik stad där arrangemangen är en källa och grund som Malmö stad kan ta tillvara på. Malmö stad kan samverka med arrangörerna för att visa på den levande och kreativa stad som Malmö är, genom att ta vara på denna potential både lokalt, nationellt och internationellt. Kan man få till stånd fler nätverk och mer samarbete kommer arrangörerna att utvecklas och erbjuda fler och bättre arrangemang. Den 1 november 2006 Projektgruppen En vanlig vecka i Malmö, Malmö stad

12 medvind reklam & info 2006 Projektgrupp: Malmö Turism, Camilla Ekberg, tel Fritidsförvaltningen, Malin Midler-Norén, tel Kulturförvaltningen, Eva Klamméus, tel

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se Värnamo bibliotek Rapport januari 09 1 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 4 VAD KAN BIBLIOTEKET GÖRA FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE? 6 DE MEST FREKVENTA ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE FÖRDELAT

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) 2011-06-01 Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö 2010 2011-01-20 Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna 365 dagar, 365 deltagare, 27 demokratiworkshops

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET 2012-09-24 KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET Beställare: SUNET, gm. Hans Wallberg/Börje Josefsson Kommunikatör: Maria Vårenius Mottagare: SUNET:s styrelse Version nr: Prel. 4.0 Revisionshistorik Datum Version nr

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer