deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid... Sidan 3 Meddelande AB Körkortsbidrag Tidsbegränsat till 31/ FC-coacher Avtackas efter 4 år Sidan 7 För låg ersättning A-kasseersättningen är för låg för de deltidsarbetslösa A-kassans utformning missgynnar deltidsarbetslösa i onödan. Samhället skulle tjäna på en mer generös ersättning för de deltidsarbetslösa än vad som är fallet idag. Det visar en forskningsrapport som nyligen publicerats av Långtidsutredningen. En mer generös ersättning till deltidsarbetslösa innebär starkare drivkrafter för arbetslösa att söka efter deltidsarbete menar forskarna. deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet ofta är ett steg till heltidssysselsättning. I rapporten görs också den första ordentliga analysen av välfärdskonsekvenserna av a- kassans utformning för deltidsarbetslösa. Analysen visar att ersättningen för de deltidsarbetslösa bör vara både längre och högre än för heltidsarbetslösa, men att den efter en period trappas ned till en lägre nivå. Avdelningsstyrelsen Logistik AB Terminalen i Ånge avvecklas Terminalen i Härryda Central förhandling Region Nord Bästa service och bästa kvalité Sidan 7-8 I rapporten presenteras en detaljerad beskrivning av den svenska

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen Kjell Strömbäck ordförande Anki Fällén vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Jonsson studieorganisatör Ledamot Deborah Pettersson Ledamot Ann-Katrin Broman Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Marlene Lifbom Ersättare Sektionsordförande Elisabteh Jonsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Bo Fröström Redaktör Redaktionskommitté Kjell Strömbäck Anette Ericsson Gudrun Glipe Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med minst 1 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Företagscenterorganisationens exodus Efter en lång process har nu Posten beslutat hur det framtida mötet med lokala företagskunder ska hanteras. Det ska ske genom 1.00 postombud, i huvudsak butiker i de stora livsmedelskedjorna, 300 s.k. servicepunkter i egen regi, innesäljare, kundtjänstorganisationen samt via Internetkanalen posten.se. Det här innebär att den nuvarande organisationen med Företagscenter ska avvecklas för att upphöra helt senast den 31 december Syftet med förändringen är att öka tillgängligheten och enkelheten för Postens kunder men ett tungt vägande skäl är också den kostnadsreduktion som Posten hävdar ligger i övergången från fasta till rörliga kostnader. Anställd personal med upp till 12 månaders uppsägningstid anses vara en fast kostnad, ett avtal med en leverantör som löper på flera år är en rörlig kostnad, mysko! Företagscentren har varit bemannade med särskilda butikssäljare vilka i mycket stor utsträckning kom från den tidigare postkontorsorganisationen som avvecklades i början av seklet. De nya servicepunkterna ska vara lokaliserade till i stort sett samma platser som de hittillsvarande företagscentren. Verksamheten koncentreras till in- och utlämning och medarbetarna ingår i Meddelande Produktions ordinarie bemanning. Vi har inte motsatt oss den nya organisationen eftersom kundernas beteende har förändrats under senare tid. Kunderna väljer i allt större utsträckning att utföra sin kommunikation och sina transaktioner med Posten via digitala kanaler. Förändringarna visar på mycket stora likheter med den utveckling som ledde fram till avvecklingen av postkontorsnätet och senare även Svensk Kassaservice. En prioriterad fråga blir därför att tillsammans med Posten komma fram till bra lösningar vad gäller omplacering, avtalspensionering, Futurum m.m. för den personal som under de två kommande åren kommer att få lämna sina nuvarande arbetsuppgifter. Några orosmoln, vilka vi pekat på tidigare, tycker vi finns kvar och som vi menar att Posten ska försöka komma tillrätta med så fort som möjligt. Att förenkla för kunderna är bra och det ligger ju i själva konceptet att det ska vara så. Det innebär att de tjänster och produkter som Posten erbjuder sina kunder i det nya nätet, kommer att vara hårt standardiserade och närmast perfekta att hantera i produktionsprocessen. Men hur ska man bemöta de kunder som har ett behov av lite udda och inte så vanligt förekommande tjänster? Dessa kundbehov hanteras idag vid företagscentren av kunnig personal, t.ex. postförskott till Kuala Lumpur. Ska utbudet standardiseras och rensas från liknande sällanköpstjänster så föreligger en risk att kunderna väljer andra leverantörer, även för resten av sitt kommunikations- och transportbehov. Alternativet är att det finns kompetens hos postombud och vid servicepunkter att hantera dessa tjänster och på så vis garantera att kundnöjdheten hålls på en hög nivå. Ett sådant scenario är dock svårt att föreställa sig i dagens Posten eftersom lönsamheten inte byggs på ökade intäkter utan på sänkta kostnader och att upprätthålla en sådan kompetens är inte gratis. Kjell Strömbäck Avdelningsordförande > 2 <

3 Personalområdet Rätt skall vara rätt Dagligen nås vi av information från våra medlemmar att företrädare för SACO-Posten, som ett led i sitt medlemsvärvningsarbete, påtalar för våra medlemmar att SACO-Posten har träffat ett avtal som är bättre och som inte de övriga facken i Posten är bärare av. Rätt skall vara rätt. Sanningen är den att det avtal som ST inom Posten och SEKO-Posten förhandlade fram är även SACO-Posten bärare av. Analogt med detta är ST inom Posten och SEKO-Posten bärare av de avtal som SACO Posten förhandlade fram. Schemaändringstillägg I samband med löne- och avtalsförhandlingarna infördes begreppet Schemaändringstillägg. Schemaändringstillägget ersatte Tidsförskjutningstillägget som funnits i drygt 30 år. Schemaändringstillägget gäller för: Medarbetare, vars arbetstid är planerad enligt schema eller motsvarande och stäms av mot en avstämningsperiod (produktionspersonal) b Omfattar medarbetare vars arbetstid regleras av Vägarbetstidslagen samt EG förordning nr 51/200, så kallade mobila arbetstagare d.v.s. chaufför som kör lastbil över 3,5 ton. Om planerat schema ändras mindre än 14 dagar före det att schemaperioden börjar utgår tillägget som är på 150. Gör man samtidigt flera ändringar utgår bara ett schemaändringstillägg. Från rätten till schemaändringstillägg finns två undantag: 1. Ändringen beror på händelse som inte kunnat förutses. Parterna är överens om att detta är ett undantag från huvudregeln och som kan bli aktuellt endast i undantagsfall. Det skall handla om händelse som normalt inte ska förekomma i verksamheten typ av Force Majuere karaktär. Sådan händelse ska inte ha kunnat förutses inom ramen för en tillfredsställande arbetsplanering Man kan säga att det normala är att schemaändringstillägg utgår om schemaändringen sker mindre än 14 dagar före schemaperiodens början. Begreppet. som inte kan förutses skall ges en mycket restriktiv tolkning och vara något som inte har kunnat förutses eller överhuvudtaget förekomma. Sjukdom, förseningar, ökad postvolym är alla orsaker som kan förutses i den bemärkelse parterna menar i denna fråga. 2. Om arbetstagaren själv begär det. Avtalsnytt Den som har förmånsbil och tillhör kategori a, b eller coach vars avtal löper ut under perioden kan växla bilen mot ett bilvärdestillägg på kr/månad. Detta är en tillfällig höjning under den angivna perioden från det normala bilvärdestillägget som är kr/mån. Bilvärdestillägget är pensionsgrundande. För den som har förmånsbil höjs medföljarersättningen från 3 kr/ mil och passagerare till 4 kr/mil och passagerare under perioden från 1 januari 2011 till och med den 31 maj Från och med den 1 januari 2011 är bilersättningen enligt Reseavtalet 33 kronor per mil om egen bil används som lämpligaste färdmedlet. För varje medpassagerare tillkommer ersättning med kronor per mil. Återföring av övertid En nyhet i det nyligen träffade Branschavtalet är möjligheterna till återföring av övertid. Om övertid ersätts med kompensationsledighet återförs motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet (allmän övertid) Exempel En medarbetare utför övertidsarbete om 4 timmar en helgfri måndag mellan kl Dessa 4 övertidstimmar räknas av från övertidsutrymmet på 200 timmar per kalenderår. Överenskommelse träffas med medarbetaren om att övertidsarbetet ska kompenseras med ledig tid under sex timmar ( 4 x 1,5 h). När kompensationsledigheten tagits ut återförs de fyra övertidstimmarna som har kompenserats genom ledigheten, till övertidsutrymmet (200 timmar/ kalenderår). Avdelningsstyrelsen > 3 <

4 Omvärld Postala Nyheter Bring Bring investerar i nya brevsorteringsmaskiner. Den nya "Vantage" hög hastighets brevsorteraren skall kunna sortera upp till postförsändelser och lägenheter per timme, är den senaste lösningen från Pitney Bowe. Vantage är utformad för att ge försändelseindustrin en modulär och skalbar lösning. Detta inkluderar möjligheten att utrusta systemet med en hög hastighet inline skala och en inline porto meter för att ytterligare effektivisera utskicksflödena rapporterar What They Think om Brings nya teknologiska satsning på jakten att erövra nya postmarknader. "Den här investeringen i ledande teknologi från Pitney Bowes öppnar upp en ny marknad för oss och ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder valfrihet och bästavärde runt behandling av osorterad post."kommenterar Brings ledning. Bring är en av de främsta utmanarna till Posten Norden. De levererar till cirka 2,5 miljoner hushåll i Sverige. Postoperatören är specialiserat på industriell post för företagskunder och privata personer. Med sin nya Vantage hög hastighet sorterare tänker postoperatör Bring skapa nya affärer genom bearbetning av osorterade brev och skaffa sig en konkurrenskraftig fördel genom att effektivisera servicen för sina kunder - "öppna upp en ny marknad och erbjuda kunderna valfrihet och bästa-värde runt behandlingen av osorterad post." Hittills har behandlingen av stora mängder osorterade brev och kontorspost varit utan egentlig konkurrens i Sverige konstaterar man hos Bring. Med den nya Vantage från Pitney Bowes kommer Bring att få stöd i sin inriktning mot denna nya marknad och hjälpa svenska kunder att spara pengar. Royal Mail Källa:What They Think Royal Mail kommer att debitera sina kunder 210 om året om de väljer att samla in brev och paket från ett sorteringskontor snarare än att vänta på brevbäraren. Det är ett antal företag och invånare som själva valt att plocka upp sin post snarare än att vänta på en daglig leverans, som kan vara så sent som 15:00 i vissa delar av landet. Fram tills nu har detta varit ett fritt alternativ att Mail Samla. Det är dock en avgift på 210 om året som nu kommer att införas från och med april och är en del av en rad inflations prishöjningar. Detta kunde man läsa på Om den nya 210 avgift, säger Colin Borland, av Federation of Small Businesses, "Royal Mail försöker ladda företagen för att göra sitt jobb för dem. I vissa delar av landet, kommer posten fram efter om inte förrän 14:30. Om ett företag har fått en order, och de vill vända på det på en dag. Det är omöjligt när posten är sen." Royal Mail har det inte lätt just nu. När den hårda vinterkyla slog till över hela Storbritannien i december och lamslog i praktiken hela den postala servicen under ett par veckor. Royal Mail är till salu påstods det och missnöjda postanställda strejkar. Finland Itella Hervé Louvet Källa: thisismoney.co.uk Itella genomför estniskt innovation i Finland. Under våren kommer det finska postföretag Itella Abp införa paketautomater, som kommer att göra att det blir lättare för kunderna att skicka och ta emot paket. Skriver Helsingin Sanomat. Itella förvärvade SmartPost OÜ i juli 2010 för att förstärka sin ställning i Baltikum. Något jag skrev om i höstas. SmartPost OÜ har etablerat det innovativa servicekonceptet i Estland, där paket att skicka och leverera bygger på självbetjäning. I det första skedet kommer totalt 15 automater placeras ut på olika platser i huvudstadsregionen. Platserna kommer att omfatta köpcentrum och stora nuvarande konsumtionsbutiker. Liknande paketleveransautomater används redan i Estland av mer än kunder i 45 orter, främst i köpcentrum och butiker skriver Baltic Business News. Källa:Baltic Business News > 4 <

5 Omvärld Japan Japan Post avbryter rekryteringen av nyutexaminerade under 2012 skriver Postal Technology international på sin webbplats. "Japan Post Service, en mailleveransenhet för Japan Postkoncernen, har meddelat att dem kommer avbryta rekryteringen av nya studenter för verksamhetsåret 2012 på grund av för dåligt resultat. Deras nettoförlust för 2010 uppgick till på 54 miljarder yen (US $ ) och beror på minskade postvolymer. Att införa rekryteringsstopp för alla yrkeskategorier kommer att påverka studenter som kommer att ta examen mellan april 2011 och mars Detta är det första rekryteringsstoppet sedan deras 10 åriga privatiseringsprocessen för det statligt ägda postsystemet inleddes Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 22 februari. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 18 februari. Bo Fröström Redaktör, ST-posten TO Stockholm Japan Post Service planerar ändå att nyrekrytera cirka 1250 personer för alla jobbkategorierna under Källa:Postal Technology International Korea Postanställda i Sydkorea, har att vänja sig vid sina nya uniformer - gjord av återvunna dryckesflaskor. Korea Post har bekräftat att dess brevbärare nu bär kläder tillverkade av PET-flaska returfiber. Petfiberna har genomgått en förädlingsprocess. Upp till 11 återvunna pet-flaskor används för att framställa en uniform och cirka 389,000 PET -flaskor krävs för att tillverka postuniformer. Med den nya uniformen slipper miljön att absorbera kilo till ett värde av koldioxid från övergivet material. Det är första gången på sex år som Koreas Post uniform har ändrats. Detta är ett steg i Korea Posts gröna post 2020 programs som syftar på att reducera koldioxidutsläppen från postkontor och fordon. Vd för Korea Post säger : "Det är ganska uppmuntrande att höra att brevbärare rikstäckande bär miljövänliga uniformer. Källa:postandparcel.info Hervé Louvet Sektion Logistik Kalendarium Sektion POAB vecka februari Samverkan BIS SUDOKU Lycka till! Redaktören Rättelse I årets första nummer var tryckfelsnisse framme och döpte om en person. Tredje person övre raden från vänster är inte Fredrik Bäckström utan Kristofer Björklund. Redaktören Kristofer Björklund > 5 <

6 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i distrikten, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom Posten har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter ST Press och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning STposten ut med 1 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 373 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller i Januari Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 23 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: id=5039. Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 104 kr 98 kr 45 kr 30 kr 277 kr kr 112 kr 98 kr 45 kr 30 kr 285 kr kr 120 kr 98 kr 45 kr 30 kr 293 kr kr 128 kr 98 kr 45 kr 30 kr 301 kr kr 13 kr 98 kr 45 kr 30 kr 309 kr kr 144 kr 98 kr 45 kr 30 kr 317 kr kr 152 kr 98 kr 45 kr 30 kr 325 kr kr 10 kr 98 kr 45 kr 30 kr 333 kr kr 18 kr 98 kr 45 kr 30 kr 341 kr kr 17 kr 98 kr 45 kr 30 kr 349 kr kr 184 kr 98 kr 45 kr 30 kr 357 kr kr 192 kr 98 kr 45 kr 30 kr 35 kr kr eller mer 200 kr 98 kr 45 kr 30 kr 373 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 200 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 98 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 45 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 250 kr Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > <

7 Meddelande AB Körkortsbidrag Inför framtiden har vi sett att organisationen i allt högre grad ställer krav på brevbäraren att denne ska ha B-körkort. Våra medlemmar har då ställt frågan om inte arbetsgivaren kan betala detta då många utan körkort anställdes innan det blev ett anställningskrav. Ett problem med att få arbetsgivaren att betala körkortet är att det skatterättsligt anses vara en löneförmån som ska beskattas. Saken har dock grundligt diskuterats i Produktionssamverkan med Peter Brännström och i onsdags tog man följande beslut. Körkortsbidrag kommer att betalas ut till brevbärare och lagledare. Bidraget är på kr (på denna summa dras sedan skatt). Bidraget betalas ut när körkortet är klart, vilket det ska vara senast 31/ Bidraget är alltså tidsbegränsat och tänktes först vara giltigt under 2011 men arbetsgivaren gick med på att förlänga ett kvartal in på 2012 då vi hunnit in en bit på året innan informationen kommer ut till alla. Mer och utförligare info om detta kommer i nästa nummer av Nyhetsposten. Lotta Engström Sektionsstyrelsen Lokala FC-coacherna avtackades efter 4 år Torsdag 20 januari var drygt 40 av de lokala säljcoacherna från Företagscenter samlade på Arken för en avslutande träff. Lokala coacher minglar efter mötet Coachrollen skapades när Försäljning hösten 200 ändrade sin organisation och plockade bort den gamla rollen lokal marknadsspecialist (Masp). De lokala coacherna har haft ansvar för uppföljning av försäljning, aktiviteter i samband med kampanjer, uppföljning av parametrarna NKI/NPI samt ansvar för att interiören (affischer, varumodul etc.) varit aktuell. Varje coach har haft i snitt 3 företagscenter på sitt ansvar. Mikael Andersson Det övergripande ansvaret för försäljning och kampanjer på företagscenter har skötts av Försäljning Direkt under ledning av Peter Weider. I samband med att kanalprogrammet nu går in i en ny fas (se annan artikel) så upphörde även den centrala uppföljningen av försäljningen på företagscenter den 1/1, och därmed kunde man även avveckla rollen som lokal coach. Till själva avslutningsträffen hade Försäljning Direkt bjudit in motivationsföreläsaren Michael Södermalm som höll en 90 minuter lång monolog med temat ge inte upp när det ser som mörkast ut, där Södermalm talade utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser. På eftermiddagen anslöt Peter Weider som summerade fjolårets försäljning samt premierade den FC-medarbetare som utsetts till årets butikssäljare under Avslutningsvis visades ett bildspel där man gjort en kavalkad av vad som åstadkommits under de här 4 åren med en avrundning med diplomering och mingel med cider i foajen. Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen Nedläggningen utav Ånge I en diskussion med Logistik har beslut om att lägga ner Ånge tagits. ST inom Posten har haft åsikter om att processen inte stämmer överens med Ånge kommuns önskemål om att få ytterligare tid för att kunna säkra upp nya arbetstillfällen till Ånge. Detta har vi påtalat för Logistik utan att röna framgång. Man kommer att flytta klumpen till Sundsvall under hösten och kommer att erbjuda personal att få följa med. Är det ingen som vill följa med så kommer ingen övertalighetsförhandling ske till hösten utan all personal kommer att ha möjlighet att jobba fram till 1 februari Ett antal personer kommer att få en förfrågan om pension. Det kommer att finnas ett antal platser som kommer erbjudas personalen både i Sundsvall och i Östersund. Patrik Lindblad Sektionsordförande > 7 <

8 Logistik AB Central beslutsförhandling angående Härryda terminalen De lokala parterna på Härryda terminalen förhandlade före jul om en ny organisation i samband med att bunt och klump skall flyttas över till terminalen i Göteborg. Organisationsförändringen blev minst sagt drastiskt när den nya organisationen hade endast 8 heltidsbefattningar och resten deltidsbefattningar. Detta trots att det fanns alternativ som hade avsevärt flera heltidsbefattningar. SEKO Posten och ST inom Posten påkallade central beslutförhandling enligt vår förhandlingsordning. Den centrala beslutsförhandlingen ägde rum i början av januari. Förhandlingsfrågorna var organisation och befattningsstruktur samt skäligheten i att gå från heltid till 80 procents anställning utan omställningstid. Något egentligt förhandlande förekom inte utan Logistiks förhandlingsledning med produktionschefen i spetsen visade en sällsynt oförmåga när det gäller att tänka sig andra lösningar än man redan hade beslutat om. Förhandlingen kan närmast betraktas som en parodi på förhandling. Det är alldeles uppenbart att något måste göras åt förhandlingsklimatet i Logistik. För Logistik är detta en fråga om ekonomi i ett mycket kortsiktigt perspektiv, medan det för personalorganisationerna i hög grad handlar om ekonomi i ett längre perspektiv och personalpolitik. Att i så hög grad bygga upp en deltidsstruktur måste vara dålig ekonomi i ett längre perspektiv. Vår utgångspunkt är att Logistik skall bygga en organisation som i så hög utsträckning som möjligt är heltid. Den som omplaceras från heltid till deltid skall erhålla en omställningstid som har motsvarande längd som uppsägningstid har enligt kollektivavtal. Underhandskontakter under denna vecka som gått har inte kommit fram till någon acceptabel lösning. Region Nord Avdelningsstyrelsen Logistik i Kalix bäst på Företagspaket I Kalix levererar Logistiks Filialkontor Företagspaket så träffsäkert att de tilldelats pris för Sveriges bästa service Med en träffsäkerhet på 99,99 procent har Logistiks depå i Kalix uppnått högst kvalitet för Företagspaket av alla filialer under Resultaten för leveranserna samlas in via de handdatorer som medarbetarna har och där allt registreras. Av drygt levererade paket hanterades endast nio stycken på ett felaktigt sätt. Ett fel kan exempelvis vara att en försändelse scannas in för sent eller av någon anledning missas helt och hållet. - Vi ser på vilken leveransprecision alla våra 84 depåer i landet har. Kalix resultat är det bästa någonsin, det är ett fantastiskt utfall, säger Johan Åhlander, produktionschef, Logistik. Filialchef Lars Öqvist var i Stockholm och mottog priset i helgen. - Alla som jobbar hos oss är delaktiga i det här priset. Processen att nå hit har varit lång och det har krävts att alla varit med i arbetet, säger han. Han påpekar vikten av att följa upp resultaten och se över det som gått fel. - Våra kunder betalar för kvalitet och vår motivation är att vi ska Kalendarium Sektion LOAB vecka januari Samverkan Region Stockholm 3 februari Samverkan Nordsam (Posten Norden) 4 februari Samverkan Paketterminal Örebro 14 februari Samverkan Kundtjänst Logistik Västerås 14 februari Samverkan Logsam 15 februari Styrelsemöte 25 februari Samverkan Paketterminal Örebro vara bäst. Jag kan dagligen följa upp detta på individnivå och blir något Patrik Lindbladh fel kontrollerar jag alltid varför, säger han. Utöver vandringspokalen fick kontoret och de tolv medarbetarna ett diplom samt kronor att använda till någon personalaktivitet. Det är tredje året priset delas ut och tidigare pristagare är Västervik och Nässjö, båda i Logistiks område Öst. Filialen i Kalix har Haparanda, Övertorneå och Kalix som verksamhetsområde. Bäst i Nord Trots våra låga siffror på registreringskvaliteten har filial Örnsköldsvik varit desto duktigare på leveranskvaliteten under 2010! Vid distriktsledningsmötet den 13 januari utdelades priser till de filialer som var bäst på t.ex. drivmedelsförbrukning, resultat och kvalitet. Och vinnare av den allra största bucklan för den bästa leveranskvaliteten blev filial Örnsköldsvik!!! Pokalen i guld är just nu hos gravören. Så snart den är färdiggraverad kommer den att finnas till beskådande hos filial Örnsköldsvik under ett år framåt. Det är en vandringspokal, så nu får vi andra att se till att nå bättre resultat så inte bucklan stannar Örnsköldsvik även år 2012! Detta firades med ett tårtkalas tisdagen den 25 januari. Jan-Ivar Åström Sektion Logistik > 8<

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer - 2014 Läs i detta nummer Insidan Ledighet, Omställningsarbete, delaktighet... Sidan 2 Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö,,, Negativa upplevelser. Missbruk

Läs mer

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Varför avveckla köttberget

Varför avveckla köttberget Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 01 Läs i detta nummer Omvärld Vem betämmer Hur länge vi får arbeta? Postala nyheter På gång i världen... Sociala meder Kollas av rekryterare Sidan Sidan

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 00 Läs i detta nummer Omvärld Kommunikationsförmåga ett måste för att fungera som chef idag Svenska chefer anser att deras viktigaste kommunikativa uppgift

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det.

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 18-2011 Läs i detta nummer Omvärld Balans mellan arbetstid och fritid Avtal 2012 Riktmärke satt... Vi stannar På jobb vi inte vill ha Postala nyheter På

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2010 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Ägarens agerande... Sidan 2 Portohöjning I Danmark... Sidan 3 Personalområdet Ökad köpkraft mm

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 7-2014 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Ny regionindelning. Arbetstidsbanken fryses

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Ny regionindelning. Arbetstidsbanken fryses Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 1-2016 Arbetstidsbanken fryses De fackliga organisationerna har tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om en frysning av arbetstidsbanken per den

Läs mer

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Lite smartare därför att FTF...är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Controller Aktuarie Kundservice Systemutvecklare Utredningsarbete

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 7-2012 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Behandlar Posten personalorganisationerna lika? Sidan 2 Kompistillsättningar Förekommer sådana

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2011 Läs i detta nummer Omvärld Deltidsproblematiken Heltidstjänster färre... Sidan 2 Jonas Milton, Almega Löneökning till alla en styggelse... Sidan

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (7) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Kollektivavtal om Arbetstidsbank. Arbetstidsförkortning i modernare form

Kollektivavtal om Arbetstidsbank. Arbetstidsförkortning i modernare form Kollektivavtal om Arbetstidsbank Arbetstidsförkortning i modernare form Bakgrund Utdrag ur förhandlingsprotokollet Arbetstidsbank Arbetstidsbank Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp för

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Frågesport Steg 6- Facit

Frågesport Steg 6- Facit Datum 16 november 2016 Frågesport Steg 6- Facit 1. Fråga: Vilka två lagar styr rätten till ledighet för facklig utbildning? Svar: Studieledighetslagen styr rätten till facklig utbildning för medlemmar,

Läs mer