Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Ny regionindelning. Arbetstidsbanken fryses

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Ny regionindelning. Arbetstidsbanken fryses"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Arbetstidsbanken fryses De fackliga organisationerna har tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om en frysning av arbetstidsbanken per den 31/ Det innebär att varje anställd har 7/12 av timmarna i arbetstidsbanken tillgängliga för uttag fram till och med 31/7. Vad som händer med arbetstidsbanken efter den 31/7 vet vi inte i nuläget. Avtalsförhandlingarna har inletts och målsättningen är att ha ett nytt avtal klart 1/ Skulle det vara så att avtalet om arbetstidsbank förlängs och finns kvar i nuvarande form så kommer de resterande timmarna att kunna läggas ut under resten av året. ST inom PostNord har valt att gå med på frysningen av arbetstidsbanken för att skydda våra medlemmar eftersom ett uttag på mer än 7/12 per den 31/7 skulle innebära återbetalningsskyldighet eftersom avtalet upphör att gälla den 31/7. Ny regionindelning Från och med den 1 februari har PostNord Sverige en ny regionindelning. Sex distributionsregioner har blivit fyra. Nord (postnummer 82-98), Öst (postnummer 10-19, 60-6 och 72-81), Väst (postnummer 0-59 och 65-71) och Syd (postnummer 20-39). De nya regioncheferna är i Nord: Kenneth Bergsten, i Öst: Fredrik Nilsson, i Väst: Mats Ståhlgren och i Syd: Anita Nilsson. Ny chef för distribution Sverige är Erika Ahlqvist. Konsekvensen av denna förändring blir att regionkontoren i Örebro och Jönköping läggs ner och de nya regionorterna är Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Från ST inom PostNord hoppas vi nu att denna struktur får tid att sätta sig så att alla kan fokusera på de utmaningarna som finns t.ex. implementering av IPM och koncept utdelning. Läs i detta nummer Insidan Anki Fällén om inledningen av 2016 Sidan 2 Aktuellt Avtal 2016 drar igång Påminnelser inför årsmötena Sidan 3 Arbetsmiljö En berättelse från verkligheten Omvärld Stort varsel i Finland Postala relationerna mellan USA och Kuba återupptas Sidan Sidan 5 Ur arkivet Vi tittar tillbaka och minns Klaraterminalen och Stockholm Ban Sidan 6 OM ST Information om ST inom Postnord samt hur du blir medlem Sidan 7 Nu finns ST inom PostNord på Twitter! Följ oss och kolla in våra inlägg i avtalsrörelsen på:

2 ST inom PostNord Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Anki Fällén Ordförande Vice ordförande Bo Fröström Kassör Tony Åhman Studieorganisatör Ann-Katrin Broman Ledamot Theresia Dissel Ledamot Ledamot Christina Bergström-Jonsson Ersättare Mikael Olséen Ersättare Sektionsstyrelser Nord Lotta Engström Mitt Elisabeth Edbom Stockholm Tony Åhman Öst Väst Mikael Olséen Syd Övrigt ST-Direkt Internet Adress ST inom PostNord A11Ö Stockholm E-post: Redaktion Redaktör Redaktionskommitté Anki Fällén Bo Fröström Christina Bergström-Jonsson Webbtidningen ST-posten utkommer med ca 8-10 nummer per år. Normalt en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren. Bild: Framsida Postnord Sverige, Bulls Sidan 5 Transportnet.se Insidan Nytt år och nya förväntningar! Året började precis som 2015 med omorganisationer på flera håll i företaget.. Denna gång gällde det bl a neddragning av antalet distributionsregioner - från sex regioner till fyra regioner. Syd (Malmö), Väst (Göteborg), Öst (Stockholm) och Nord (Umeå). F.d Jönköping och Örebro försvinner som regionorter. Detta påverkade även en del medlemmar inom VO- enheterna på de nedlagda regionorterna som antingen fick en omplacering eller måste lämna PostNord. En annan förändring som också ska genomföras under årets första halva är inom säljorganisationen. Man lägger ner säljadministrationen i Göteborg och ett flertal medarbetare och medlemmar i Göteborg blir även där utan arbete. Att ständigt leva i en organisation som bara håller på med effektiviseringar, neddragningar och omställning kostar på. För medarbetarna och medlemmarna, för cheferna men även för de förtroendevalda. Det finns en ständig oro i luften vilket gör att rörligheten inom vissa enheter i PostNord är lite för stor för att vara bra. Det blir ingen arbetsro och tryggheten i anställningen urholkas. Många tycker också att det är lika bra att söka sig någon annanstans medan tid är. När vi var som mest anställda i företaget så var vi inom den svenska delen ca medarbetare. Idag kan vi räkna till knappt svenska medarbetare. Nästan 75% färre nu jämfört med när vi var som mest anställda i företaget! 2016 är också ett år då många avtal löper ut på arbetsmarknaden. Det gäller också vårt avtalsområde Bransch Kommunikation inom Almega som gäller t o m 31 juli. Vi håller på med en insamling under januari och februari från medlemmarna om vilka frågor som är viktiga att fokusera på och prioritera denna gång. Inom några andra branscher har man redan aviserat var man vill att nivån och det s k märket ska ligga på i år. Mellan 2,8% och 3,2% - på 1 år - i de avtalsområden som redan aviserat sina krav. Något avtalsområde har också krontal i sitt krav. Nu är avtalsförhandlingar så mycket mer än procenten eller kronorna. Än viktigare för oss i PostNord är kanske arbetsvillkoren och de kollektivavtal vi har som omfattar omställning eller inte minst trygghet i anställningen. Oerhört viktigt med tanke på de stora omställningar som PostNord behöver göra de närmaste åren och som direkt berör medarbetarna. Många av de kollektivavtal vi har är också rent historiskt en konsekvens av att vi avstått lön. Den vetskapen är viktig att ta med sig i de kommande förhandlingarna. Vi bör naturligtvis också utveckla innehållet i våra avtal i takt med förändringen i samhället och i företaget men viktigt är att värdet i våra kollektivavtal bevaras. Inte minst när vi går mot en mer globaliserad arbetsmarknad. Arbetskraften kan vara stationerad i ett land men företaget finns i ett annat där andra kollektivavtal gäller. Viktigt är också att påpeka vikten av fackanslutningen. Ju fler som är med i facket på en arbetsplats desto tyngre väger kollektivavtalens legitimitet och berättigande. Vi ser gärna att du lämnar dina synpunkter inför årets avtalsförhandlingar och återkopplar till oss vad du tycker är viktigt att driva i detta års förhandlingar. Enklast gör du det till vår gemensamma maillåda - men du kan också skicka det till vår adress ST inom PostNord, A 11 Ö, STOCKHOLM. Märk i så fall kuvertet Avtal Anki Fällén > 2 <

3 Aktuellt Avtalsrörelsen 2016 är igång! Årsmöten närmar sig! ST har nyligen träffat arbetsgivaren på Postnord-nivå för inledande samtal. Dessa har mer varit av karaktären att vi känner varandra på pulsen inför våren och de förhandlingar som väntar. Som många kanske har läst i tidigare nummer av webbtidningen så har Fackförbundet ST en insamlingskampanj som pågår för fullt där man vill veta vad du som medlem har för tankar och åsikter kring ditt kollektivavtal. Du hittar enkäten på: ST inom Postnords laguppställning i vårens förhandlingar ser ut som följer; Förhandlingsdelegationen 2016 Kristoffer Björklund, förhandlingsansvarig Theresia Dissel Ann-Katrin Broman Bo Fröström Till sin hjälp har förhandlingsdelegationen en referensgrupp bestående av fackliga från olika delar av landet och verksamma i olika befattningar. Kicki Riisager -sektion Väst Knut Nesset -sektion Mitt Kenneth Jansson -sektion Nord Ewa Nilsson -sektion Öst Michael Godberg -sektion Stockholm Savvas Keisides -sektion Stockholm Magnus Rosén -sektion Syd Hervé Louvet -sektion Stockholm Vill du som medlem vara med och påverka? Vilken fråga är viktig för dig som medlem att ST inom Postnord? Maila oss : Senast den 10 februari ska du ha fått inbjudan att delta i din sektions årsmöte I de senaste numren av ST-posten har vi beskrivit hur du deltar via webben (digitalt) alternativt hur du använder det röstkort som medföljer inbjudan som kommer hem. Etapp 1 Som tidigare, för dig som deltar via webben, finns möjlighet att föra dialog kring sektionens verksamhetsberättelse och aktivitetsplan. På webben öppnar denna funktion den 16 februari och pågår till den 25:e. Här finns möjlighet att påverka vad dina förtroendevalda ska fokusera på under kommande år. För att kunna deltaga via webben måste du vara inloggad som medlem. Samtliga handlingar kommer också att finnas tillgängliga på webben där du också hittar sektionernas stadgar. Etapp 2 Då dialogen avslutats så kommer aktivitetsplan eventuellt att justeras och då detta är klart är det dags att genomföra själva årsmötet. Den 8 mars startar vi och då ändras upplägget på webben och du kommer att fylla i ett antal formulär kring val mm. Du har till den 15 mars på dig att rösta via webben och det går att rösta flera gånger om du känner att du gjort fel, det är dock bara den sista rösten som räknas. Vill du inte logga in på webben kan du använda dig av röstkortet och svarskuvertet som fanns med i brevet med inbjudan. Brevet måste dock postas så det är framme senast den 15 mars. Både röstkort och kuvert är kodat för att kunna säkerställa att ingen röstar fler än en gång. Protokoll från årsmötet kommer att presenteras på webben den 18 mars och även finnas tillgängligt via din sektionsordförande. Du hittar till årsmötet på webben genom att följa denna länk eller skriva in den i din webbläsares sökfönster Bo Fröström > 3 <

4 Arbetsmiljö Hårt samhällsklimat påverkar vår arbetsdag En av Postnords lastbilschaufförer blev i samband med leverans till ett postombud på Sevedsgatan i Malmö överraskad av ett gäng mindre trevliga ungdomar då han skulle överlämna postbehållare fyllda med paket. Chauffören som var i färd att rulla in paketbehållare till ombudet blev stoppad av en ung man som ställde sig i vägen för honom. Efter några meningsutbyten anslöt fler ungdomar kring chauffören och en hotfull stämning uppstod. Vår kollega kände sig trängd och hotad av ungdomsgänget som började plocka försändelser ur den ena postbehållaren. Under denna pressade situation lyckades han ändå få kontakt med personal hos ombudet som slöt upp vid chauffören och lugnade ungdomsgänget. Eftersom fokus nu hade flyttats från chauffören till butikspersonalen lyckades vår chockade chaufför ta sig till lastbilen, åka iväg en bit och därefter larma polisen. Arbetsmiljöombudet, Martin Zahariev, vid Malmö Lastbilar kontaktades och en tillbudsrapport upprättades i ärendet. Ett skyddsstopp enligt 6 kap 7 arbetsmiljölagen lämnades över till arbetsgivaren rörande utkörning av gods till det aktuella ombudet. Arbetsgivaren har som tillfällig lösning köpt in bevakning av vaktbolag som övervakar våra leveranser till detta ombud tills man hittar en långsiktig och hållbar lösning. Detta är endast en av många tråkiga händelser som utspelar sig i vårt arbete att serva våra kunder. Denna incident stannade dessbättre just vid en incident. Tyvärr är det ett stort antal av våra kollegor som dagligen drabbas av det hårda och råa klimat som härskar vårt samhälle idag när de utför sitt arbete. Många av dessa för inte vidare bristerna i sin arbetsmiljö till sitt arbetsmiljöombud för att detta tar tid i anspråk. Avsätt tid till att anmäla upp detta till arbetsgivaren eller skyddsombud för både er egen och era kollegors skull. Mikael Olséen SUDOKU Medel 1 7 Svårt Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom PostNord. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Vi kommer ut med ST-posten varannan månad. Vill du ha med en insändare är det bara att skicka in den till redaktören så kommer den med i nästa nummer. 1 Redaktör, ST-posten A11Ö Stockholm > <

5 Omvärld Stort varsel i Finland Postala relationerna återupptas mellan USA och Kuba Varslen berör primärt fast anställd personal inom produktion, administration, försäljning och kundtjänst. Post- och kommunikationsbranschen i Finland genomgår en mycket omvälvande strukturreform på grund av ökad digitalisering. Kommunikationen sker i allt större omfattning via nätet och samtidigt minskar volymerna inom utdelning av post i pappersformat kontinuerligt. I fjol utdelades 102 miljoner eller -8 procent färre antal brev och andra adresserade försändelser än året innan. År 2015 sänktes den finska post- och logistikkoncernens intäkter med cirka 700 miljoner kronor på grund av de minskade utdelningsvolymerna och i år uppskattar man att omsättningen minskar lika mycket. Utan effektivisering och andra så kallade korrigerande åtgärder skulle bolaget redovisa en betydande förlust. Digitaliseringen har minskat utdelningsvolymerna till samma nivå som på 1969-talet, säger Heikki Malinen, vd i Posti. Vi är alltså tvungna att anpassa oss och förnya vår egen verksamhet så att Posti ska kunna bibehålla sin ekonomiska kapacitet för att bygga upp en ny affärsverksamhet som kan ersätta den minskande postutdelningen. Eftersom ändringen är historiskt omvälvande är vi tyvärr tvungna att även göra besparingar som rör de anställda. Jag är övertygad om att vi i framtiden även kan skapa arbetsplatser, särskilt inom såväl våra pakettjänster som logistiktjänster. Det preliminära minskningsbehovet är högst 860 personer bland de fast anställda. Målsättningen är att så mycket som möjligt av nedskärningarna kan genomföras genom frivilliga arrangemang, pensioneringar, permitteringar och andra åtgärder. Dessutom planeras anställningar på deltid. Hervé Louvet Kuba och USA har kommit överens om att återuppta en direkt postservice efter 52 år frånvaro.ett pilotprojekt kring hanteringen av posttjänster skall lanseras inom kort men det är än så länge oklart när en full postservice kommer att genomföras. Postgången mellan USA och Kuba har varit i princip still från 1963 och trots förbudet har brev och paket mellan USA och Kuba kunna skickats till respektive länderna via ett tredje land oftast Mexico eller Kanada. Källa: Reuter.com Hervé Louvet Ny organisation Verksamhetsoptimering I samband med förändringarna inom Distribution så gör även produktionsutveckling vissa förändringar. För att fortsatt kunna ge sitt bästa stöd till regionerna organiseras Verksamhetsoptimering (VO) på samma sätt som de nya regionerna dvs. VO Nord (Umeå), VO Öst (Stockholm), VO Väst (Göteborg) och VO Syd (Malmö). Verksamhetsoptimering har även ansvar för utvecklingen av våra terminaler därför kommer även tre team placeras ute i landet Torsvik (VO Väst), Örebro (VO Väst) och Sundsvall (VO Nord). Ytterligare en förändring är att enheten Trafik & Fordon som tidigare tillhört regionen flyttas in i Verksamhetsoptimering med nuvarande VO-chefer som ansvariga och central tillhörighet. Chef för den centrala enheten VO blir även fortsättningsvis Mikael Eriksson. > 5 <

6 Ur arkivet Nostalgiblick från Sthlm Ban och Klara.. Klipp ur ST-posten nr 3, 1999 Det kan ju gå fort ibland brukar det heta. Omorganisationen inom Postnord Sverige Distribution som innebär att det från 1/ endast finns regioner kvar i landet väckte lite minen från svunna tider vid fikaborden om hur fort det kan gå när förändringens vindar blåser. Vi tittade lite i vårt arkiv och hittade en artikel från ST -Posten våren 1999 när beskedet om nedläggningen av Klara kom som en blixt från en klar himmel. Anläggningen som stod klar 1987 ersatte den klassiska och mytomspunna Stockholm Ban lades ned efter bara 12 års drift. De bakomliggande orsakerna var inte bara volymförändringar (som redan då var under debatt) utan transporter, yttre miljö och fasta kostnader. På frågan i tidningen om det 2010 finns kvar 2 terminaler i Stockholm svarade dåvarande terminalområdeschefen Alf Friman Så länge det finns mer än en terminal i Sverige kommer vi alltid att titta på möjligheten att rationalisera. Måhända känns de orden igen än idag. Åter till Klaras föregångare Stockholm Ban. Det var en arbetsplats som existerade i nästan 0 år och omfattade tusentals anställda, vissa för kortare och många för längre perioder. Kamratandan och arbetstiderna var de främsta skälen att många valde att stanna kvar på en arbetsplats som var fruktansvärt nedsliten och där narkomanerna i city kom och gick som barn i huset för att uträtta sina dagliga injiceringsbehov på toaletterna. Dåtidens brist på arbetskraft i huvudstaden renderade även att det fanns plats för en rad individer, original som idag när ledord som effektivitet, flexibilitet och ekonomi är A och O förmodligen skulle få svårt att platsa på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Har du som läsare egna minnen eller bilder från arbete på Stockholm Ban eller Klaraterminalen. Kontakta oss på Insända bidrag kommer att publiceras i framtida nummer. > 6 <

7 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter Publikt och kommer ut varje månad. I vår avdelning, ST inom PostNord, kommer vår webbtidning ST-posten ut med ca 6 nummer per år och våra sektioner/ regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 360 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller 1/ Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via Trygg Hansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Hos Bliwa kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på De extra 150 dagarna i tilläggsförsäkringen kostar 2 kr per månad. Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Medlemsavgiften i ST inom PostNord Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 128 kr 90 kr 0 kr 30 kr 28 kr kr 1 kr 90 kr 0 kr 30 kr 26 kr kr 160 kr 90 kr 0 kr 30 kr 280 kr kr 176 kr 90 kr 0 kr 30 kr 296 kr kr 192 kr 90 kr 0 kr 30 kr 312 kr kr 208 kr 90 kr 0 kr 30 kr 328 kr kr 22 kr 90 kr 0 kr 30 kr 3 kr kr eller mer 20 kr 90 kr 0 kr 30 kr 360 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom PostNord. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 20 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 90 kr för alla just nu. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr.. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 300 kr. Studerandemedlem betalar en engångsavgift på 100 kr för hela studietiden. Studerandemedlem som går till aktivt medlemskap betalar 100 kr första 12 mån. Nya medlemmar betalar en månadsavgift på 0 kr i 3 månader, därefter 50 kr i 6 månader, totalt 9 månaders reducerad avgift. Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 7 <

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer - 2014 Läs i detta nummer Insidan Ledighet, Omställningsarbete, delaktighet... Sidan 2 Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö,,, Negativa upplevelser. Missbruk

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

För dem är hela märket ett mått på lönelyft och att andra arbetsgivareförbund

För dem är hela märket ett mått på lönelyft och att andra arbetsgivareförbund Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2016 Läs i detta nummer Insidan Kristofer Björklunds första ledare Aktuellt Sidan 2 Rapport från ombudsmötet Rapport från kongressen Kristofer ny ordförande

Läs mer

ST har sagt ok till att genomföra testet i Göteborg och vi kommer noggrant följa upp hur testet förlöper.

ST har sagt ok till att genomföra testet i Göteborg och vi kommer noggrant följa upp hur testet förlöper. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer - 0 Teambaserad Frihet?! Med start i förra veckan kommer tre brevbärarkontor i Göteborg vara med i ett test där de anställda skall få en större frihet

Läs mer

Varför avveckla köttberget

Varför avveckla köttberget Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 01 Läs i detta nummer Omvärld Vem betämmer Hur länge vi får arbeta? Postala nyheter På gång i världen... Sociala meder Kollas av rekryterare Sidan Sidan

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

I den mån 4D-printrar inte kan trycka ut efterfrågade varor så sköter autonoma fordon och leveransrobotar

I den mån 4D-printrar inte kan trycka ut efterfrågade varor så sköter autonoma fordon och leveransrobotar Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 6-2016 Läs i detta nummer Insidan Kristofer Björklund summerar ett händelserikt år Aktuellt Sidan 2 När vargen kommer.. Vi börjar nu närma oss slutet

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Frågan om namnbytet blev återremitterad

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Frågan om namnbytet blev återremitterad Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2017 Läs i detta nummer Insidan Theresia Dissel skriver om förslaget till ny postlagstiftning och konstaterar att det inte täcker alla problem i Postnord.

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 7-2014 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det.

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 18-2011 Läs i detta nummer Omvärld Balans mellan arbetstid och fritid Avtal 2012 Riktmärke satt... Vi stannar På jobb vi inte vill ha Postala nyheter På

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Stora förluster i den Danska delen av verksamheten. Insidan.

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Stora förluster i den Danska delen av verksamheten. Insidan. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 1-2017 Stora förluster i den Danska delen av verksamheten PostNord presenterade resultatet för 2016 i fredags. Det var inga uppmuntrande siffror som

Läs mer

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Insidan. Aktuellt. Fortsatt hårdbevakning.

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Insidan. Aktuellt. Fortsatt hårdbevakning. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-016 Läs i detta nummer Insidan Kristofer Björklund sammanfattar lite kring senaste månadens stora mediedrev Sidan Fortsatt hårdbevakning I föregående

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 7-2012 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1 Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om dagen i sin helhet, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna ska presentera sig för övriga

Läs mer

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Lite smartare därför att FTF...är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Controller Aktuarie Kundservice Systemutvecklare Utredningsarbete

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 00 Läs i detta nummer Omvärld Kommunikationsförmåga ett måste för att fungera som chef idag Svenska chefer anser att deras viktigaste kommunikativa uppgift

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7:

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7: Demokratihandbok Augusti 2016 - Version 8 Skillnaden i förhållande till version 7: Förbundsstyrelsen har, efter beslut vid mötet 7-9 juni gjort en uppföljning av de lokala årsmötena och som en konsekvens

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer