inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det."

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Balans mellan arbetstid och fritid Avtal 2012 Riktmärke satt... Vi stannar På jobb vi inte vill ha Postala nyheter På gång i Europa... Meddelande AB Sidan 2 Sidan 3-4 För höga krav? Arbetstiderna ligger bakom sjukskrivningar i företagen Arbetstiden ligger bakom sjukskrivningar på nästan fyra av tio företag. Det visar Unionens arbetsmiljöbarometer. Den visar också att den arbetsrelaterade stressen ökar. På fem av sex arbetsplatser (83 procent) arbetar tjänstemännen övertid regelbundet trots att det är oförenligt med både lag och avtal, enligt Unionens barometer arbetsmiljöombud har besvarat enkäten, som genomförts för sjätte året, och som i år visar på negativa trendbrott. Drygt åtta av tio arbetsmiljöombud uppger att grupper eller individer på den egna arbetsplatsen inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det. Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg betonar att det är arbetsgivarnas ansvar att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med facket. Enligt svaren i undersökningen bryter en majoritet av företagen mot arbetsmiljölagens krav på detta. Hårt slimmade organisationer och ökande krav på effektivitet och tillgänglighet leder till att stressen och pressen tilltar. Resultatet visar att vi måste ta krafttag för att vända utvecklingen. Kjell Strömbäck Avdelnigsordförande Frimärksskojare Härjar fritt på nätet Regionala kartor Ingen omritning juni 2012 Sundsvall Fick besök av ST Logistik AB Strömlöst På Segeltorp Verksamhetsflytt Till Härryda På gång Vecka Sidan 7-8 Sidan önskas alla läsare

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Kjell Strömbäck ordförande vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Jonsson studieorganisatör Kjell Öström Ledamot Elisabeth Eklund-Andersson Ledamot Ann-Katrin Broman Ledamot Erland Holmbäck Ersättare Peter Andersson Ersättare Sektionsordförande Elisabteh Jonsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Bo Fröström Redaktör Redaktionskommitté Kjell Strömbäck Anette Ericsson Elisabeth Jonsson Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med minst 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Ledare Avtal klart för teknikföretagen snart är det uppstart även för oss! I veckan tecknade industrins företrädare i IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer ett avtal med arbetsgivarna inom industrin. Avtalet träder i kraft 1 februari 2012 och löper fram till den 31 mars Avtalet innebär en löneökning på 3 procent från första dagen. Räknat på årsbasis motsvarar det 2,6 procent. Ett ganska kort avtal. ST:s förhandlingschef Åsa Erba- Stenhammar kommenterar avtalet så här Man har landat på en bra och balanserad siffra. Parterna fortsätter att ta samhällsansvar samtidigt som arbetstagarna får en del. Under våren startar avtalsförhandlingarna upp inom Almega Bransch Kommunikation som är Fackförbundet ST:s motpart i förhandlingarna för att få till ett centralt branschavtal. Vi kommer under samma period att ha förhandlingar med Posten när det gäller de Postlokala avtalen. För att vår förhandlingsdelegation och företrädare för våra medlemmar ska ha ett så bra yrkande som möjlig så behöver vi din hjälp. Vilka frågor tycker du är viktiga att driva i en avtalsrörelse? Vilka villkor i anställningen är ett måste? Avtalsförhandlingar med arbetsgivaren är betydligt mer än lön. Vi har många avtal som reglerar anställningen. I allmänna anställningsvillkor regleras bl.a. semester, övertid och resor. Vi har också avtal om bl.a. lönesättning, omställning och medinflytande. Se alla avtal på Postens Idag under Koncern HR Avtal och Villkor. För att vi ska ha ett så bra underlag som möjligt till ett yrkande så är det betydelsefullt med dina åsikter. Lämna dina synpunkter till någon av oss i förhandlingsdelegationen namnen ser du nedan - och/eller gå in på ST:s hemsida och svara på de frågor som finns under uppslaget Brainstorming som pågår t.o.m. den 31 december Förhandlingsdelegationen i ST inom Posten inför Avtal 2012 Ann-Katrin Broman Bosse Fröström Theresia Dissel Mikael Andersson Enkät Inom kort kommer vi från förhandlingsdelegationen att gå ut med en webbaserad enkät som vi hoppas så många som möjligt svarar på. Vi utgår från de e- postadresser som finns i förbundets medlemsregister där ca 70 procent av medlemmarna finns. Har du nyligen skaffat en e- postadress och inte anmält den till förbundet kan du skicka ett mail till mig så fixar jag så du finns med på sändlistan. Har du fått denna tidning digitalt så finns du redan med. Avdelningsstyrelsen > 2 <

3 Personalområdet Många stannar på jobb de inte vill ha Att söka nytt jobb är krångligt, pirrigt och jobbigt. Det är därför drömmen om att byta jobb oftast förblir just en dröm visar en rapport kvinnor och män i åldern 20 till 65 har deltagit Jobbkollen som är en återkommande undersökning från Blocket Jobb i samarbete med YouGov. Enligt Blocket Jobbs rapport Jobbkollen är vi många, 75 procent, som går i tankarna att byta jobb men inte kommer till skott. För det är bara 10 procent som uppger att de faktiskt aktivt söker nytt arbete. Anledningarna till att vilja byta jobb är fler, listan toppas av att man vill testa något nytt eller så är lönen inte bra nog. Stress, dåliga utvecklingsmöjligheter och risig chef är andra skäl till att många kan tänka sig ett nytt jobb. Men att göra verklighet av sina tankar är en helt annan femma. De främsta orsakerna till att man inte byter jobb, fast tanken finns, är osäkerhet på vad som skulle locka i stället eller så tror man att det kan bli svårt att få en ny anställning. Enligt rapporten tycker många att jobbsökandet är svårt, jobbigt och inte speciellt spännande eller roligt. Anställningsintervjuer framkallar pirr i magen, mest nervösa är de yngre jobbsökanden. Därför väljer många att stanna kvar på sina jobb trots att det kan leda till missnöje. 80 procent av de tillfrågade har hört kollegorna eller andra i sin närhet klaga över sitt jobb minst en gång i månaden. Lika många har själva klagat på sitt eget jobb. Stress, lönen och chefen är vanliga källor till missnöje. Tillgänglighet på arbetet är en hälsofråga Tillgänglighet på arbetsplatser är en hälsofråga och bör integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det säger Barbro Lindgren, coach i Processtöd Tillgänglighet och nestor inom Handikapprörelsen. Tillgänglighet är en del av arbetsmiljön, det är vår absoluta övertygelse. Och att få upp detta på agendan som en arbetsmiljöfråga är vår drivkraft, sade Barbro Lindgren. För att kunna kommunicera ut värdet av tillgänglighet tror jag inte att vi ska använda oss av det begreppet, i stället bör vi prata om hälsa. Det finns en stor kunskapsbrist ute på arbetsplatserna, och det blir lätt ett vi-och-domperspektiv. I sitt arbete har hon ofta mött motstånd och okunskap. Många menar att det behövs inte hos oss, och vi har inga handikappade här. De flesta tänker inte på att det även finns osynliga funktionsnedsättningar, som allergier, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och Aspergers syndrom eller psykisk ohälsa. När detta nämns får de en helt annan bild och förstår att tillgänglighet berör många fler än bara personer Kjell Strömbäck med fysiska funktionsnedsättningar. Hon har besökt många arbetsplatser inom bland annat kyrka, kommun och landsting. På ett företag som de hjälpte har processen varit lång, men gett goda resultat. Arbetet började med utbildning för ledningen och arbetsledarna, sedan startade arbetsledarna grupper och frågade sig Vad innebär det att vara en attraktiv arbetsplats? Under utbildningen, som pågick under ett år, framkom många stereotypa föreställningar om vem som kan jobba eller inte. Det visade sig även att flera i gruppen hade funktionsnedsättningar, och i en enkät svarade 10 procent att de hade svårt att ta till sig skriftlig och muntlig information. Därefter bildades en lärverkstad vilken ledde till ökad delaktighet och ökad självkänsla. De skaffade sig kunskap om hur de skulle jobba med kommunikation och jobbade långsiktigt fram en generell tillgänglighet. Bland annat installerades hörslingor och ett datasystem anpassat för synskadade. På alla arbetsplatsträffar togs frågan om tillgänglighet upp och att man skulle ha ett öppet arbetsklimat. Förutom att jobba med arbetsplatserna tycker Barbro Lindgren att rekryteringsprocessen är viktig. Att man ser över innehållet i tjänsten och platsannonsens formuleringar. Vad för slags människor som efterfrågas, vilken bild man har av dem och vad som behövs för tjänsten. Det behövs ett mer finmaskigt nät och mera personligt stöd för att skapa tilltro till varandra och minska utanförskapet för den enskilde. Ett helhetsgrepp, med utbildning av chefer och medarbetare, och att hitta rutiner som sätts in i det befintliga systemet. Kjell Strömbäck Avdelnigsordförande > 3 <

4 Omvärld Postala nyheter Schweiz Postanställda i Schweiz kommer att få en löneökning på 1 procent nästa år. Efter två förhandlingsrundor är de schweiziska fackföreningarna Syndicom och Transfai redo att skriva på ett nytt kollektivavtal för postanställda- en preliminär överenskommelse som bygger på en måttlig lönehöjning skall undertecknas i dagarna av Swiss Post styrelse och de beslutande organen för de två respektive förbunden. Tillsammans med löneförhöjning kommer de anställda att få en engångssumma på 400 euro i bonus. Parterna är också överens att Swiss Post avsätter motsvarande 0,8 procent av personalens löner för en pay-for-performance incitamentprogram. Swiss Post förväntar sig att de flesta anställda kommer att dra nytta av detta, enligt utsago. Förhandlingarna för de post anställda inom enheterna Postbus Schweiz, PostLogistics och dotterbolaget SecurePost är vid skrivande ord inte ännu avslutade. Som näst största arbetsgivaren i Schweiz har Swiss Post cirka anställda. Källa:post and parcel. Itella Det billigaste alternativet för den som vill skicka julpaket är Posten, visar en jämförelse som FNB har gjort skriver Huvudstadsbladet. Prisskillnaderna mellan Matkahuolto, PostNord logistik finska fraktbolaget partner (mypack), Itella och R-kiosken Ärräpaket är ändå små. Det är nästan en euro billigare att skicka ett normalpaket på två kilo med Itellas Post än med Matkahuolto, och skillnaden till R-kiosken är nästan två euro. Om man är ute i sista stund kan Matkahuolto vara ett bra alternativ eftersom paketet, för att hinna fram till jul, kan sändas en dag senare än via Posten eller R- kiosken. Om man vill betala normalpris och vill att paketet anländer till jul ska det skickas senast i början av julveckan. Matkahuolto och Posten erbjuder även dyrare leveranser som hinner fram i tid också om de skickas några dagar senare. Källa: Storbritannien I Storbritannien har Royal Mail inlett en förstudie som mynnar ut i på att försöka lämna ut postpaketet/postförsändelser till grannar om mottagaren inte är hemma och kan ta emot leveransen. Studien "Leverans till grannar" täcker nästan adresser samt 1406 leveransrundor och pågår fram till 25 februari Om en postförsändelse inte får rum i brevlådan eller om mottagaren till ett paket inte är hemma så kan brevbäraren välja en granne i närheten och frågar denne om han/hon kan ta hand om paketet. Den avsedda mottagaren får då en avisering med information om var paketet befinner sig och kan hämtas. Tjänsten kommer inte gälla för särskild postleverans eller internationell post som kräver en signatur men kommer att omfatta Royal Mails leveransservice. För inrikes post som kräver en signatur kommer grannen att underteckna aviseringen och om ingen granne är tillgänglig kommer postförsändelsen att återvända till leveranskontoret som vanligt. Tjänsten skulle kunna innebära att färre obeställbara postförsändelser återlämnas och att kostsamma leveranser kan undvikas. Det skulle ersätta ett system där obeställbara försändelser Hervé Louvet tas tillbaka till leverans konto- ret- och med ett kort/avisering till mottagare visa hur de kan hämta sin postförsändelse från leveranskontor, ett postkontor eller arrangera leveransen för en annan dag. Royal Mail-uppdragsforskning från Tpoll föreslog att en majoritet av personer bosatta i Storbritannien skulle stödja en leverans till grannar systemet om de fick välja. Källa:Post and Parcel USA US Postal Service har lämnat ett förslag om hur man tänker spara 3 miljarder USD genom att stänga ungefär hälften av sina postanläggningar (252) och minska på servicenivå vilket kommer att innebära en långsammare förstklassig postutdelning. Nedskärningar av förstklassiga post nästa vår kommer att bromsa leverans och för första gången på 40 år kommer USPS inte längre kunna garantera någon nattbefordran. Förhandlingarna mellan US Postal Service och två postala fackförbund bland annat brevbärarfacket NALC med 15 tusen medlemmar har förlängts för andra gången. Parterna har sedan i höstas suttit vid bordet med är inte ännu överens. Förhandlingarna försätter den 16 december, samtalen kommer vid en tid då USPS försöker införliva ökad flexibilitet i sina anställningsavtal för att minska sina kostnader för arbetskraft samt försöker att använda mer deltid och inhyrda arbetskraft än det som är avtalats enligt tidigare kollektivavtal så att fler arbetstagare kan skickas hem när postvolymer är låga. Källor.Cato Institute-Post and Parcel- Wasingthon Post. > 4 <

5 Försäkringar ST:s inkomstförsäkring ST:s inkomstförsäkring Från och med den 1 januari 2010 ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet i ST. Inkomstförsäkringen ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Ett extraplus för dig som jobbar i bolag. Inkomsttrygghet också för dig som jobbar i projekt, har visstidsanställning eller korta jobb. Försäkringen ger dig en extra trygghet när du är arbetslös. Enbart arbetslöshetsförsäkringen ger inte ett tillräckligt skydd vid arbetslöshet eftersom de flesta har en inkomst över a-kassans ersättningstak, kr/månad. Anslutningsregler För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du vara aktiv medlem i ST. Vid inträdet i försäkringen får du inte ha fyllt 61 år. Försäkringen gäller längst till och med utgången av den månad då du fyller 63 år. Inkomst under kr Så länge din månadsinkomst är kr eller lägre kan du dock inte få någon ersättning från försäkringen, eftersom a-kassan då ersätter cirka 80 procent av lönebortfallet vid arbetslöshet komst, efter skatt. Det finns också möjlighet att utöver grundförsäkringen teckna en tilläggsförsäkring till en låg premie (f n 23 kr/mån) som ger ersättning i upp till 300 dagar. Om du blir arbetslös För att få ersättning vid arbetslöshet får du inte själv ha sagt upp dig utan godtagbart skäl eller blivit uppsagd på grund av otillbörligt uppförande. Du måste också ha varit med i inkomstförsäkringen under en sammanhängande period, kvalificeringstid, i direkt anslutning till arbetslösheten. Det är också ett krav att du får inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Bliwa Skadeförsäkring AB. Läs mer på eller ring Bliwa-Kundtjänst tel E-post - Ann-Christin Fällén Försäkringsansvarig Till dig som fortfarande har hemförsäkringen i Folksam. Du har förmodligen fått ett brev av Folksam den senaste veckan där man förändrat hemförsäkringen från en gruppförsäkring till en individuell hemförsäkring. Anledningen till detta är att vi som avdelning bytte från Folksam till Trygg-Hansa och Förenade Liv för våra medlemsförsäkringar för ett par år sedan. Trygg-Hansa för olycksfall och sakförsäkringen och Förenade Liv för liv och sjukförsäkringen. Hur stor blir ersättningen? Försäkringen betalas ut för maximalt 150 dagar med 22 ersättningsdagar per månad efter en karenstid på 7 dagar. De belopp som betalas ut från inkomstförsäkringen är, till skillnad från a- kassans ersättning, inte skattepliktiga. Med inkomstförsäkringen motsvarar din totala ersättning, inklusive ersättning från a-kassan, cirka 80 procent av din nettoin- Vi valde då att inte göra något åt hemförsäkringen p g a att förfallodagarna för den försäkringen varierade och det var svårt att bevaka förfallodag för varje enskild medlem. Hemförsäkringen har därför varit kvar i Folksam för våra medlemmar som hade den före januari 200. Alla nya medlemmar efter 1 januari 200 blir däremot erbjudna en hemförsäkring i Trygg-Hansa. Är du intresserad av vad Trygg- Hansa kan erbjuda dig som medlem i ST? Ett tips är att ta kontakt med ST:s egen kundtjänst hos Trygg-Hansa på tel: och be om en offert. Som medlem i ST så har vi rabatter på alla sakförsäkringar hos Trygg-Hansa. Passa även på att se över dina eventuella försäkringar för bilen, båten eller fritidshuset. Glöm inte bort dig själv har du en egen olycksfallsförsäkring? Har du barn, så har Trygg-Hansa en bra olycksfallsförsäkring där man betalar en premie oavsett antal barn. Den gäller över hela världen fram till dess att barnet/ barnen är 25 år. Du kan även läsa mer på Väljer du att behålla Folksam och har frågor om premie, villkor eller vill ha autogiro så tar du själv kontakt med Folksam på tel: Ann-Christin Fällén Försäkringsansvarig > 5 <

6 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav.500 medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom Posten har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter ST Press och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning STposten ut med 16 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 328 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller 1/ Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 23 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: id=503. Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad 0-8. kr 104 kr 8 kr 0 kr 30 kr 232 kr kr 112 kr 8 kr 0 kr 30 kr 240 kr kr 120 kr 8 kr 0 kr 30 kr 248 kr kr 128 kr 8 kr 0 kr 30 kr 256 kr kr 136 kr 8 kr 0 kr 30 kr 264 kr kr 144 kr 8 kr 0 kr 30 kr 272 kr kr 152 kr 8 kr 0 kr 30 kr 280 kr kr 160 kr 8 kr 0 kr 30 kr 288 kr kr 168 kr 8 kr 0 kr 30 kr 26 kr kr 176 kr 8 kr 0 kr 30 kr 304 kr kr 184 kr 8 kr 0 kr 30 kr 312 kr kr 12 kr 8 kr 0 kr 30 kr 320 kr kr eller mer 200 kr 8 kr 0 kr 30 kr 328 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 200 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 8 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 250 kr Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 6 <

7 Meddelande AB A-kassa eller jobb en ickefråga för ungdomar? legitimt att saluföra dessa på nätet. Vid ett besök på Tradera för en tid sedan så upptäckte vi inte mindre än 225 auktioner där man med fog kan misstänka att frimärkena som saluförs är tvättade för återanvändning - eller tom förfalskade i avancerade färgkopiatorer. Samtliga frimärken som bilden visar släpptes vid utgivningstillfället som självhäftande, och hur kvaliteten kan vara så dålig så att såväl UV-märkningen som klistret försvinner på tiotusentals frimärken är för oss en gåta. Ingen omritning av regionala kartor i juli 2012 Mikael Andersson Varför gå på jobbet när man kan vila sig istället? Från ST:s sida vill vi med denna artikel ge samtliga enheter inom Meddelandebolaget, framförallt produktion en uppmaning att satsa extra på att avslöja portoskojare under nästa år genom att uppmana medarbetarna att registrera ofrankerade/underfrankerade försändelser för åtgärd i KIPP, men givetvis även att vi anmäler upp misstänkta förfalskningar så att vi får stopp på bedrägerierna. I förlängningen är det intäkter till koncernen och därmed säkrade jobb som det handlar om utifall vi jobbar mer aktivt med Rätt betalt. I förra numret av ST-Posten fanns ett urklipp från TCO-tidningen där Harald Pettersson, ordförande i arbetslöshetskassornas samarbetsorgan (SO) uttalade sig om ersättningsnivån som nu är historisk låg och att 1,4 miljoner löntagare därför väljer att stå utanför. En grupp som inte verkar ser a- kasseersättningen som ett problem utan snarare en möjlighet är ungdomar som bor hemma hos föräldrarna. Under en vecka i slutet av november kom två fall inom loppet av några dagar till vår kännedom om arbetsplatser där det funnits akut vikariebehov men där de tänkta vikarierna hoppat av efter bara några veckor på jobbet. I ett av fallen sa personen ifråga till produktionschefen öppet att det var jobbigare än jag trodde på Posten så jag tar och stämplar istället.. Att göra sådana uttalande högt är naturligtvis grund för att tappa ersättningen, men huruvida fallet anmäldes till Arbetsförmedlingen är okänt. Frimärksskojarna fritt på nätet härjar De senaste åren har allt mer fall av förfalskade och återanvända frimärken upptäckts i produktionen och det är numer tydligen Bild på frimärken i en annons på auktionssajten Tradera från nov 2011 När det gäller Portofusk så är detta ett jätteproblem för Posten då det varje år rinner ut ca Mkr i förlorade intäkter på grund av ofrankerade/underfrankerade försändelser eller felaktiga följesedlar. Från fackligt håll tycker vi att det är allvarligt att det med det ökade utbudet av annonser liknade den ovan blivit legitimt bland allmänheten att blåsa Posten på portoinkomster. Under hösten har projekt kartan utrett flytt av uppsamlingsvolymer för postnummerområde 28-2 (norra/nordöstra Skåne) från Malmö till Alvesta samt både uppsamling och spridning för område 8 (norra Ångermanland) från Umeå till Sundvall. Häromveckan föredrogs detta för styrgruppen i produktionsstruktur Meddelande med rekommendationen att i nuläget inte genomföra någon förändring eftersom den ekonomiska effekten inte är tillräcklig för att motivera en flytt. Utredningen fastslår dock att bägge flyttarna ur ett produktionsperspektiv skulle vara fullt genomförbara och man kommer att bevaka frågan även i framtiden och i så fall ta upp den på nytt utifrån ändrade förutsättningar. Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen > 7 <

8 Meddelande AB ST besökte arbetsplatser i Sundsvall 28/11 till 30/11 så gjorde ST inom Posten besök på ett par arbetsplatser i Sundsvalls området. Detta för att synliggöra ST. Det var Johan Böckelman och Elisabeth Jonsson Johan Böckelman från förbundet och Elisabeth Jonsson från vår avdelningsstyrelse som kom på besök. Vi startade måndagen på Poståkeriets lokaler i Birsta, Jan- Ivar "Dajmen" Åström ställde upp bla med en guidad visning. Resan fortsatte sen till Terminalen i Sundsvall, jag guidade runt mina gäster innan vi gick runt och pratade med våra medarbetare. Tisdagen så blev det brevbärarkontoret Enhörningen som fick besök, åter sen till Terminalen på eftermiddagen. Onsdagen så fortsatte vi till brevbärarkontoret Nacksta. På alla ställen så bjöd vi på en liten fikapåse innehållande en smörgås o festis, vattenflaskor och karameller fanns även att få. Vi nådde ca 200 medarbetare under dessa 2 ½ dagar. Detta är ett bra sätt att visa upp att ST finns, samtidigt intressant att få träffa o höra lite funderingar om framtiden som våra medarbetare har. Tusen tack Johan, Elisabeth, Dajmen samt alla medarbetare som vi träffade dessa dagar. Thomas Öhlén Regionsamverkansansvarig SUDOKU Mikael Andersson Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 17 januari. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 10 januari. Julen står för dörren Sektionsstyrelsen för sektion Meddelande önskar alla läsare av våra sidor en God Jul och ett Gott nytt år Bo Fröström Redaktör, ST-posten TO Stockholm > 8 <

9 Logistik AB Strömlöst på Segeltorp Vid -tiden den 8 december gick strömmen på Segeltorpsterminalen. Innan man fick reda på vad felet berodde på och hur lång tid det skulle ta började man jobba på worst case scenario. Vad gör vi om Segeltorp står still ikväll också! Hur räddar vi kvällens paketvolymer? Det jobbades hårt och man hade en färdig backup plan. Genom att omdirigera flödena och transporterna från Segeltorp till Örebro och Örebros till Torsvik m.m. Det var några nervösa timmar innan strömmen kom tillbaka ca Felet berodde på att en transformatorstation hade slagits ut. Senare på eftermiddagen avblåstes backup planen eftersom maskinerna då gick för fullt på Segeltorp. nen hade fungerat fullt ut. Hade vi klarat alla omläggningar m.m. utan större störningar. Men tur i oturen så behövdes inte det. Infrastrukturförändringarna Norrland Maskinen i Sundsvall är helt klar. I Umeå jobbas det för fullt på att bli helt klara. I Luleå väntar man på att monteras ner maskinen efter jul ruschen. Annars skrider allt på enligt plan. Stockholm Norr Allt skrider på enligt plan. Anette Ericsson Sektion Logistik DPS i Väst Posten har fattat beslut om att flytta upp verksamhet Patrik Lindblad från Göteborg och Alingsås till Härryda paketterminal. Detta för att spara transport mil. Det kommer inte att bli någon övertalighet. Det är ca 50 man som kommer att flytta till Härryda. Förhandlingarna är klara och information har gått ut till medarbetarna. Patrik Lindblad Sektion Logistik Från ett fackligt håll kan jag bara berömma ledningen för deras handlande. Det var raska, raka besked. Sen kan även jag hålla med om att det skulle ha varit spännande att se om backup pla- Kalendarium Sektion LOAB vecka december Samverkan Logsam 15 december Styrelsemöte 16 december Samverkan Bis God Jul och Gott Nytt År önskar ST inom Posten > <

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer - 2014 Läs i detta nummer Insidan Ledighet, Omställningsarbete, delaktighet... Sidan 2 Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö,,, Negativa upplevelser. Missbruk

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 7-2014 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Varför avveckla köttberget

Varför avveckla köttberget Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 01 Läs i detta nummer Omvärld Vem betämmer Hur länge vi får arbeta? Postala nyheter På gång i världen... Sociala meder Kollas av rekryterare Sidan Sidan

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Välkommen till Kommunal

Välkommen till Kommunal Välkommen till Kommunal BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I KOMMUNAL OCH I KOMMUNALS A-KASSA Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig verktygen

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring Tanken med en inkomstförsäkring är att den ekonomiska förlusten ska bli mindre under en period av arbetslöshet. Med enbart a-kassa får den som

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 00 Läs i detta nummer Omvärld Kommunikationsförmåga ett måste för att fungera som chef idag Svenska chefer anser att deras viktigaste kommunikativa uppgift

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Ny regionindelning. Arbetstidsbanken fryses

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Ny regionindelning. Arbetstidsbanken fryses Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 1-2016 Arbetstidsbanken fryses De fackliga organisationerna har tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om en frysning av arbetstidsbanken per den

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 7-2012 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Lite smartare därför att FTF...är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Controller Aktuarie Kundservice Systemutvecklare Utredningsarbete

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

För säljare, av säljare, genom hela karriären.

För säljare, av säljare, genom hela karriären. För säljare, av säljare, genom hela karriären. Säljarnas är den unika medlemsorganisationen som är specialiserad på säljarens förutsättningar och utmaningar. Det har vi över 100 års erfarenhet av. Vi vet

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer