Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare."

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Läs i detta nummer Insidan Ledighet, Omställningsarbete, delaktighet... Sidan 2 Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö,,, Negativa upplevelser. Missbruk av schemaändringstillägg Rätt till föräldraledighet Sidan 3-4 Psykosociala arbetsmiljön Produktion Omorganisation och centralisering av FFF arbetet Få har YKB-bevis Sidan LARM: Pressade chefer gör medarbetare sjuka PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ. Dagens chefer är så stressade att de anställda blir sjuka. Chefers arbetsuppgifter är för många och arbetsmängden är för stor. Det visar en undersökning av arbetsmiljön som Arbetsmiljöverket gjort inom några olika verksamhetsområden. På flera arbetsplatser leder det till att riskbedömningar och undersökningar av arbetsförhållanden inte genomförs, vilket drabbar personalen. Chefer som har för mycket att göra hinner inte med det systematiska arbetsmiljöarbetet. De har oftast allt större ansvarsområden, men förutsättningarna har inte ändrats. Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare. I vissa av de undersökta yrkena så är stora personalgrupper ett problem. I snitt hade man medarbetare under sig, men vissa chefer hade ändå upp til 0 medarbetare. - Det förstår ju alla att det är helt omöjligt att hinna med arbetsmiljöarbetet då. Hur ska man kunna ha utvecklingssamtal med alla? Det säger Mats Ryderheim som varit med i undersökningen från Arbetsmiljöverkets sida. Forts. på sida 3 Bli medlem Gratis medlemskap i tre månader om du blir medlem nu. Därefter betalar du 0 kronor i sex månader. Läs mer om vad ST inom Posten gör och vilka förmåner du har i detta nummer av ST-posten. Välkommen att som medlem!

2 ST inom PostNord Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Anki Fällén Ordförande Ann-Katrin Broman vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Eklund-Andersson Studieorganisatör Erland Holmbäck Anette Ericsson Peter Andersson Theresia Dissel Kristofer Björklund Per-Åke Alenius Ersättare Christina Bergström-Jonsson Ersättare Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten K Stockholm E-post: Redaktion Anette Ericsson Redaktör Redaktionskommitté Anki Fällén Bo Fröström Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med ca 10 nummer per år. Normalt en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren. Insidan September Nu är vi tillbaka igen efter en lång och härlig sommar. Jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar och en avkopplande semesterledighet. Att ni fått den vila, den omväxling och de upplevelser som ni alla förtjänar och som är viktig för att orka med vardagen. Än är den inte heller helt slut. I skrivande stund är det fortfarande sommarvärme ute. Innan vi gick på ledighet så avslutade vi det stora omställningsarbetet inom administrationen som präglat våren och försommaren. Förändringen av chefsnivåerna inom distributionsregionerna var det uppdrag som i juni avslutade hela den processen. När vi nu är tillbaka efter semesterledigheten så kommer det signaler om att det inte fungerar så bra på alla håll inom administrationen såsom som man kunde önska. Vi får signaler att det finns många oklarheter om vem som gör vad. Man påstår att de medarbetare som fick lämna företaget i våras också efterlämnade arbetsuppgifter som inte riktigt landat hos någon uttalad. Det gör att många medarbetare mår dåligt och inte riktigt trivs i den något röriga organisation som nu präglar arbetet i PostNord. Man känner en stress över att inte riktigt veta vem som gör vad samtidigt som kravet att nå sina mål finns. Duktiga personer har eller kommer att sluta inom en snar framtid och många funderar allvarligt på att lämna företaget då man inte längre känner igen sig. Man kan inte utöva sitt medarbetarskap såsom det är tänkt och mår dåligt över det. Stressen gör sig påtaglig och det sätter sig på humöret och troligen så småningom också på hälsan. Detta är signaler som vi måste ta på allvar. Jag är orolig att vi kommer att se en ökning av antal sjukdagar om det inte blir en förbättring. Ännu mer orolig då man också väljer att tiga om detta och jobbar på precis som om inget har hänt. Lojalitet eller rädsla?? Förändringar och omorganisationer är det som tär mest på medarbetare i ett företag. Täta sådana är bland det sämsta för arbetsmiljön. Och är inte riktningen tydlig så blir det än värre. Att vi nu påbörjat en stor omställning är inget okänt men hur vi tar oss framåt och vidare är kanske inte lika klart. Hopslagningen av de två bolagen Logistik AB och Meddelande AB är ett steg bland många förändringar som kommer. I nr av PostNord News så nämnde Håkan Ericsson att vårt företag håller på att ändras i grunden och att vi behöver se oss själva på ett nytt sätt. Vi ska gå från ett postföretag med lite logistik till ett logistikföretag som hanterar post. I den processen har ledningen i PostNord ett stort ansvar att kommunicera med medarbetarna på ett tydligt men också närvarande sätt. Dialogen är oerhört viktig. Ska den resan göras så smärtfri som möjligt så måste alla medarbetarna i PostNord känna delaktighet i omställningen, veta vart vi är på väg och förstå varför den behöver göras. Men också samtidigt känna en trygghet i att det finns bra omställnings och trygghetsavtal som underlättar vid en omställning. Många av medarbetarna och våra medlemmar är s k trotjänare och har varit i företaget hela sitt yrkesverksamma liv. Ha det bra! Anki Fällén Avdelningsordförande > 2 <

3 Arbetsmiljö Forts. från sida 1 Det finns idag inga gränser för hur många medarbetare en chef får ha ansvar för. Som chef ska du ha möjlighet att ha en relation till var och en av dina medarbetare, och då måste du ha en kontinuerlig kontakt med alla. Vilket måste vara väldigt svårt med så många medarbetare under sig. Det är framför allt den psykosociala arbetsmiljön som drabbas när cheferna inte hinner med arbetsmiljöarbetet, visar undersökningen. Det syns också i antalet anmälda arbetssjukdomar. Allt fler arbetssjukdomar orsakas av sociala och organisatoriska faktorer, som stress och problem mellan chefer och medarbetare. Den typen av anmälningar har ökat med 0 procent de senaste fyra åren, och bland kvinnor är det nu nästan lika vanligt som belastningssjukdomar. Ett närvarande ledarskap är en nyckelfaktor för att förebygga psykosociala sjukdomar. Men det är svårt att uppnå om man har väldigt höga krav på sig som chef och ska göra mycket administrativt arbete. Källa: Arbetarskydd nr /2014 Peter Andersson Arbetsmiljöfrågor ST Negativa upplevelser av organisationsförändringar är skadligt för det psykiska välbefinnandet Organisationsförändringar är en vanlig företeelse i dagens arbetsliv. Förändringsprocessen kan få negativa konsekvenser för de anställdas hälsa och välbefinnande både för dem som förlorar sitt arbete och för dem blir kvar inom organisationen. Speciellt de som upplever förändringen som någonting negativt kan få problem med sin psykiska hälsa, visar en undersökning från Arbetshälsoinstitutet. Undersökningen visar också att individuella resursfaktorer kan fungera som ett skydd för det psykiska välbefinnandet vid organisationsförändringar. I Arbetshälsoinstitutets undersökning följde man utvecklingen i en organisation som genomgick en organisationssammanslagning. Undersökningen var en kombinerad enkät- och registerstudie som omfattade mer än 00 anställda och omfattade en uppföljningstid på tio år. Negativa upplevelser av förändringsprocessen var en faktor som visade sig förutsäga uppkomsten av psykiska problem bland anställda som tidigare varit psykiskt friska. Risken att drabbas av psykiska problem någon gång under de fem åren efter organisationsfusionen var upp till 1, gånger högre bland dem som upplevde förändringen som negativ jämfört med dem som upplevde förändringen som neutral. Känslan av sammanhang är en viktig resursfaktor. De arbetstagare som upplevde en stark känsla av sammanhang och kontroll över sin livssituation var mer benägna att uppleva förändringen som någonting positivt. En stark känsla av sammanhang hade en skyddande effekt på individens psykiska hälsa, också i sådana fall där förändringen upplevdes som någonting negativt. I undersökningen utreddes de anställdas upplevelser av organisationsförändringen med avseende på hur den påverkade arbetsgemenskapen och deras egen ställning på arbetsplatsen. Syftet med undersökningen var att utreda vilka konsekvenser förändringen hade på de anställdas psykiska hälsa under åren efter organisationssammanslagningen. Uppgifter om förekomsten av psykiska problem hämtades ur de läkemedelsregister, vårdanmälningsregister och dödsorsaksregister som upprätthålls av Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd och Statistikcentralen. Forskningsprojektet har fått finansieringsbidrag från Arbetarskyddsfonden. Viktigt att stötta de anställda Vid organisationsförändringar är det viktigt att lyssna på de anställda, betonar forskningsledaren Ari Väänänen, teamchef vid Arbetshälsoinstitutet. De anställdas upplevelser av förändringsprocessen påverkar både deras välbefinnande och arbetsengagemang. - Ledningens uppgift är framför allt att sörja för kommunikationen, förändringsstödet och de anställdas möjligheter att påverka, visar resultaten av PSYRES-studien, en annan av våra organisationsstudier. Källa: Arbetshälsoinstitutet SUDOKU Lycka till! 1 3 Bo Fröström Avdelningsstyrelsen Redax > 3 <

4 Arbetsrätt Missbruk av schemaändring Det som kommer nedan har vad jag vet inte prövats men efter diskussion med andra är jag rätt säker på att tolkningen håller. Som förhoppningsvis alla vet ska man få sitt schema minst 14 dagar innan det börjar gälla. Rätten till detta finns i branschavtalets. Det finns dock undantag från detta. Man kan få meddelande om ändring av arbetstidens förläggning senare om verksamhetens art eller händelser som inte kunnat förutses ger anledning till det. Om en sådan ändring inträffar ska dock enligt det postlokala avtalet utbetalas ett schemaändringstillägg på 1, kronor. Det är nu vi kommer till pudelns kärna. Schemat kan inte ändras hur som helst bara för att någon känner för det. Motivet till att det finns en möjlighet att ändra schemat senare än 14 dagar innan är att trygga produktionen. Det vill säga att om man upptäcker att produktionen inte kommer att fungera med den planering som föreligger får schemat ändras. Om däremot schemaansvarig upptäcker att, företaget bjuder de anställda på undertid eller det kommer att resultera i onödig avstämningsövertid finns ingen möjlighet att ändra schemat. Följaktligen gäller för medlemmar ute i landet att de hör av sig till sitt fackliga ombud direkt om de upptäcker att antingen schemat inte är klart i tid eller att det ändras av icke produktionstekniska skäl. Rätt till partiell föräldraledighet och dess förläggning Med jämna mellanrum dyker det upp frågor om föräldraledighet. Framförallt partiell sådan. Enligt Föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre men ännu inte har avslutat sitt första skolår (Enligt det postcentrala avtalet gäller den rätten till barnet är 12 år). Den ledigheten får sedan enligt 12 antingen spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller till viss eller vissa dagar. Det som brukar kunna ställa till problem är när man ska ta ut sin ledighet. Det optimala är att chef och arbetstagare kommer överens om en lämplig lösning. Dock händer det ibland att man inte kommer överens och i sådana fall gäller enligt 14 tidigare nämnda lag att ledigheten ska förläggas i enlighet med arbetstagarens önskemål. Undantaget här är om det leder till påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Om arbetsgivaren trots allt kommer fram till att det skulle leda till en påtaglig störning att ge arbetstagaren ledig enligt dennes önskemål, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren samt dennes fackliga organisation om detta innan ledighetens början. I och med att det ankommer på arbetsgivaren att besluta om detta kan det bli föremål för prövning i domstol. En arbetsgivare är skyldig att följa föräldraledighetslagen då det annars kan resultera i skadestånd. Om du befinner dig i en situation där du och arbetsgivaren tolkar lagen olika ska du kontakta ditt fackliga ombud. Avslutningsvis vill jag gärna ha in funderingar rörande arbetsrätten för ytterligare artiklar. Skicka in dessa till: posten.se och skriv arbetsrätt i ämnesraden. Erland Holmbäck Arbetsrättsfrågor ST > 4 <

5 Produktion Omorganisation och centralisering av FFFarbetet Hög målsättning, men räcker det för att få framdrift? Så sent som i vårens stora omorganisation så skedde senaste förändringen kring FFF (Forum för Fastighetsboxar). Nu är det dags igen, från 1 november är det tänkt att FFF ska ligga i en egen enhet i distribution. Tills nu har man tillhört Verksamhetsoptimering såväl centralt som regionalt. För de medarbetare som jobbat med att sälja in konceptet under senaste åren så har det på många håll skett ett antal omorganisationer, men frågan är om inte detta är sista chansen att kunna driva arbetet i egen regi även fortsättningsvis. Nu höjer man ribban och det ordentligt, målsättningen är att % av landets flerfamiljshus i framtiden ska vara utrustade med fastighetsboxar. Dessutom kommer särskilda satsningar även att ske mot köpcentrum, gallerior samt arbetsmiljörelaterade mål. Den stora utmaningen ligger framförallt inom ramen för allmännyttans verksamhet och bara i spåren av miljonprogrammet så finns drygt bostäder som är i behov av upprustning, en faktor som på sikt kan ge viss skjuts även för FFF-säljarna. En annan direkt negativ effekt av den här förändringen är det kommer eventuellt att innebära påverkan på regional verksamhetsoptimering i 3 av de regioner som idag har tillsvidareanställda FFFsäljare, ett faktum där ST inte varit överens med arbetsgivaren och övriga fackliga organisationer hur frågan ska hanteras. Per-Åke Alenius Avdelningsstyrelsen Få lastbilsförare har yrkeskompetensbevis Nästan procent av de lastbilsförare som finns i Sverige saknar ett yrkeskompetensbevis trots att det är ett krav från och med september 201. Alla lastbilsförare i Sverige, uppskattningsvis stycken, måste ha ett yrkeskompetensbevis för att få fortsätta köra efter den 10 september 201 annars kan de dömas till böter. Endast 1 00 av dessa har dock skaffat sig beviset. För bussförare krävs ett yrkeskompetensbevis redan från september 201, och av de bussförare som finns i Sverige har bara genomgått den obligatoriska utbildningen. Kraven på yrkeskompetensbevis gäller för buss- och lastbilsförare med äldre körkort, då många av dem som tar sitt körkort för tung yrkestrafik idag ofta genomför yrkeskompetensutbildningen på samma gång. Fortbildningen är på minst 3 timmar och reglerna för yrkeskompetensbevis är samma inom hela EES-området. Hur många är det i Postnord Logistiks som inte har full YKB? Nu vet jag att YKB-utbildarna i Postnord jobbar för fullt med att utbilda våra chaufförer och förhoppningsvis är allt klart innan deadline. Källa: Transportnet.se Jan-Ivar Åström Sektionsstyrelsen Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom PostNord. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Vi kommer ut med ST-posten nästan varje månad. Vill du ha med en insändare är det bara att skicka in den till redaktören så kommer den med i nästa nummer. Anette Ericsson Redaktör, ST-posten K Stockholm > <

6 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav.00 medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom PostNord har också ett kansli i Stockholm och regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter Publikt och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning ST-posten ut med 10 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 33 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller 1/ Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 30 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 10. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom PostNord Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad 0-. kr 112 kr 0 kr 0 kr 30 kr 232 kr kr 12 kr 0 kr 0 kr 30 kr 24 kr kr 144 kr 0 kr 0 kr 30 kr 24 kr kr 10 kr 0 kr 0 kr 30 kr 20 kr kr 1 kr 0 kr 0 kr 30 kr 2 kr kr 12 kr 0 kr 0 kr 30 kr 312 kr kr 20 kr 0 kr 0 kr 30 kr 32 kr kr eller mer 21 kr 0 kr 0 kr 30 kr 33 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 21 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 0 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 300 kr Studerandemedlem betalar en månadsavgift på 100 kr Studerandemedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 0 kr i månader Nya medlemmar betalar en månadsavgift på 0 kr det första halvåret Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > <

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 7-2014 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2010 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet När krubban är tom... Sidan 2 Inflytande På kompetensutveckling... Sidan 4 Arbetsgivarens makt

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Tidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2 2008

Tidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2 2008 Tidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2 2008 I detta nummer Ledare Är högt förändringstempo bra eller dåligt kan man fråga sig. Idag förändras Posten i allt högre takt... Sidan 2 Danska HK-post

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009 Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten kjell.stromback@posten.se

Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten kjell.stromback@posten.se Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Lars G Nordström kvar som vd Sidan 2 På gång runtom Schenker stämmer norska Posten Sidan 3 Mycket

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer