ST inom Sveriges Domstolar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Sveriges Domstolar"

Transkript

1 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad Reviderad

2 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin - ny medlem i ST s. 6 Argument för medlemskap i ST s. 7 Medlemsvård s. 10 Rutiner vid begäran om utträde s. 11 Förslag till välkomstbrev s. 12 ST inom Sveriges Domstolars organisation s. 13 Viktiga adresser och telefonnummer s. 14

3 3 Medlemsrekrytering - allmänt Detta informationsmateriel är avsett för Dig, som på uppdrag av ST inom Sveriges Domstolar är lokalt ansvarig för medlemsrekrytering och medlemskontakter. Som rekryteringsansvarig har Du ett förstahandsansvar för att rekrytera medlemmar till ST. Ansvaret avser även att behålla de medlemmar vi har. I texterna möter Du omväxlande ST (Fackförbundet ST) och ST inom Sveriges Domstolar. Detta beror på att varje medlem är medlem i ST. ST inom Sveriges Domstolar är en avdelning inom ST. ST är ett förbund som organiserar alla statligt anställda oberoende av vilken tjänst man har. Detta innebär att alla anställda är välkomna som medlemmar i vårt förbund. I detta dokument får du matnyttig information om rutiner, stöd för argument m.m.

4 4 Rutiner vid nyanställning När en anställning skall utlysas bör Du se till att Du får vara med i utformningen av platsannonsen. Du skall se till att Du anges som facklig företrädare i platsannonsen. Detta för att eventuella sökande skall kunna vända sig till Dig med frågor om vad anställningen innebär m.m. På det viset har Du etablerat en tidig kontakt. Då ansökningarna till den utannonserade anställningen inkommit skall Du se till att Du får vara med när urvalet görs om vilka som skall kallas till en eventuell anställningsintervju. Delta i anställningsintervjuer. Din medverkan är ett bidrag till att rätt person rekryteras. Din medverkan kan också vara avgörande för rekryteringen till ST. Du som deltar i intervjun är vid detta tillfälle den som ger ST ett ansikte. I samband med anställningsintervjun skall Du ta tillfället i akt och berätta om ST inom Sveriges Domstolar. Uppmuntra till att ta kontakt med Dig även efter intervjun om det dyker upp något som hon eller han undrar över. Arbetsgivaren underrättar Dig om vem hon/han tänker anställa. Har du någon annan uppfattning beträffande tillsättningen kan Du begära förhandling om vem som skall få anställningen (läs även i ST inom Sveriges Domstolars policydokument). Arbetsgivaren skall också informera om lönesättningen. Du har alltid möjlighet att förhandla även om det. Glöm inte att detta är två olika förhandlingar! När Du vet vem som anställts skicka hem ett välkomstbrev. Förslag till välkomstbrev finner du på sidan 11. Denna mall kan du hämta hem på vår hemsida: Tillsammans med välkomstbrevet, skickar du med vår egen gröna broschyr: ST inom Sveriges Domstolar.

5 5 På tillträdesdagen gör du så här: a) Du hälsar henne/honom välkommen till myndigheten. b) Du presenterar Dig och talar om vilket fackligt uppdrag du har för ST inom Sveriges Domstolar. c) Du överlämnar lämplig/a broschyr/er (den/de som passar tjänsten som är tillsatt). Tips på lämpliga broschyrer som är bra att ha tillgängliga. Dessa två finns att beställa och/eller ladda ner från vår hemsida:www.st.org/sverigesdomstolar Vår egen broschyr om ST inom Sveriges Domstolar Föredragande Och broschyrerna/faktablad nedan finns att beställa via ST s hemsida, kostnadsfritt: klicka på Infomaterial och sen ST Förlag. Ett fackförbund för alla ST Din vän på jobbet ST Mycket mer än A-kassa Vykort Testa oss! Ring ST Direkt Vi satsar på dig som är chef Medlemsansökningsblankett Medlemslån Nordea Medlemslån Swedbank Försäkringar Trygg Hansa Försäkringar Förenade Liv Du ber henne/honom i lugn och ro läsa igenom broschyren/-erna. Tala om att Du återkommer igen om 3-4 dagar för att då närmare presentera ST och ST inom Sveriges Domstolar. Fråga om det är något Du kan hjälpa till med. VAR INTE JÄKTAD! - Tänk på att det som är självklarheter för Dig, är nyheter för den nyanställde.

6 6 Om du inte lyckas värva den nyanställde Ge inte upp! Sök upp vederbörande vid tillfälle igen (några dagar därpå) och fråga bl.a. om hon/han läst broschyren/-erna. Rutin - ny medlem i ST Ansökan om medlemskap kan ske på två sätt, nämligen a) direkt via ST:s hemsida klicka på Bli medlem b) genom att fylla i en blankett Om den nyanställde vill bli medlem i facket gör du följande: Ny medlem, ej tidigare medlem i något fackförbund. Erhåller du en ifylld medlemsansökan, skickar du in den till den regionala enhet som medlemmen tillhör. Medlem som övergår från/till annan avdelning inom ST. Meddela regionala enheten, ring eller skicka e-post. Övergången träder i kraft från nästkommande månadsskifte. Man behöver inte begära utträde vid övergång mellan avdelningar inom förbundet. Medlem som övergår från förbund utanför ST:s organisationsområde (där ST inte kan organisera medlemmar). Uppmana den blivande medlemmen att snarast begära utträde från sitt gamla förbund samt begära ett intyg om medlemskap från den A-kassa som man ev. lämnar. Tidigare hette detta övergångsbevis och innehöll uppgifter om ersättning bl a. För att korta tiden för att erhålla detta intyg så har uppgifterna som hämtas ur ett annat datasystem överförts elektroniskts mellan kassorna och det enda medlemmen behöver är detta intyg om medlemskapet och dess från och med och till och med datum för medlemskapet. Det är viktigt att man söker inträde i den nya a-kassan och sänder inträdet omgående och kompletterar med intyget om medlemskap. Det är från den dag som inträdesblanketten anländer till den nya a-kassan som medlemskapet kan registreras där. Allt detta för att det inte ska bli glapp i medlemskapet. Medlem som övergår från förbund inom ST:s organisationsområde (på arbetsplatser där både SACO (ex. Jusek) och SEKO organiserar medlemmar. Den blivande medlemmen ska begär skriftligt utträde från sitt gamla förbund. Han/hon får en bekräftelse på från vilken månad hon/han är avregistrerad från sitt gamla förbund. Mellan förbunden tillämpas en karenstid om tre månader. Inträdeshandlingar skickar du in till regionala enheten. Medlemmen registreras då som så kallad förskottsmedlem i ST. Detta innebär att medlemmen avgiftsfritt under karenstiden tillhör ST, jämställs med övriga medlemmar och därmed företräds av ST på arbetsplatsen.

7 7 Har du lyckats värva en medlem underrättar du snarast rekryteringsansvarig i avdelningsstyrelsen!!! Argument för medlemskap i ST När du argumenterar för medlemskap i Fackförbundet ST är det viktigt att Du är saklig och Du talar lugnt och sansat. Vi bör inte värva medlemmar genom att tala illa om något annat fackförbund. Tänk på att variera argumenten. Troligen har Du vid samtal med den tilltänkte medlemmen fått reda på vad hon/han tycker är viktigt för en facklig organisation. Att rabbla alla argument i snabb takt efter varandra ger dåligt resultat. Välj några argument, prata lite runt dessa, använd broschyrer och Din egen kunskap och erfarenhet. KOM IHÅG! Var ärlig, det är bättre att säga Det vet jag inte säkert, jag skall ta reda på det och återkomma, än att gissa sig till ett svar som kan vara fel och med risk att ge medlemmen både ekonomiska och andra problem.

8 8 Övrig argumentsamling Som ny medlem i ST betalar du bara 50 kronor per månad under de sex första månaderna av ditt medlemskap. Erbjudandet gäller dig som inte har varit medlem i ST de senaste 18 månaderna. Vad kostar det sedan? Från och med den sjunde månaden av ditt medlemskap betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt. Tänk på att du kan "tjäna in" en del av avgiften genom att använda dig av de medlemsförmåner och rabatter som du får som ST-medlem. Läs mer om medlemsavgiften på STs hemsida: Utöver förbundsavgiften till ST tar de flesta av förbundets avdelningar ut en avdelningsavgift. ST inom Sveriges Domstolar tar ut en avgift 25 kr. Vill du veta exakt hur stor din månadsavgift blir efter introduktionserbjudandet? Skicka ett mejl till eller ring så får du svar. ST Direkt har öppet mellan 8 och 20 varje vardag. Medlemsavgift i ST för gamla Triamedlemmar Som ny medlem i ST, med ett tidigare medlemskap i Tria, betalar du endast 100 kr för det första medlemskapsåret (a-kasseavgiften tillkommer). Erbjudandet kan endast nyttjas en gång. Du som tidigare varit yrkesverksam medlem i ST och nu varit Triamedlem och tjänstledig för studier, ska som övergångsmedlem minst ha studerat i två terminer och återgå till ett arbete inom ST:s organisationsområde för att kunna nyttja övergångspremien. Du som kommer direkt från studierna från Triamedlemskap till STmedlemskap ska vara registrerad som medlem i Tria när ansökan om yrkesverksamt medlemskap i ST inkommer till fackförbundet. Studerar du fortfarande finns det alltså många fördelar med att bli medlem i Tria redan idag och få övergångspremien samt kunna nyttja alla medlemsförmåner under din slutliga studietid. Om du varit medlem i Tria och gått över till ST innan siste december 2007 betalar du 50 kr i månaden (a-kasseavgift tillkommer) under de första sex medlemsmånaderna, enligt de gamla övergångspremierna. STs A-kassa har sitt eget medlemskap och avgift. Läs mer på ST A-kassa: https://www.internetkassan.nu/65/. Känner Du dig osäker på att gå in i diskussion för och emot medlemskap i ST, föreslå att den nyanställde funderar lite. Kontakta den rekryteringsansvarige i avdelningsstyrelsen för att få hjälp!

9 9 Medlemsvård Vi utgår från att Du lyckats med rekryteringen. Du får härmed inte slå Dig till ro och tro att allt är frid och fröjd. För att behålla våra medlemmar är det viktigt: Att du går ut med den information Du får från Förbundet Avdelningen Arbetsgivaren inte minst. Gör det gärna genom att samla Dina medlemmar till regelbundna medlemsträffar. Kom ihåg att Du kan använda Dig av de 5 timmar per år som vi har rätt till för facklig information på betald arbetstid för större information. Kom ihåg att nya medlemmar behöver lite extra stöd och omtanke!

10 10 Rutiner vid begäran om utträde Tyvärr är verkligheten sådan att det inträffar att medlemmar i ST inom Sveriges Domstolar vill lämna oss och gå över till Jusek eller SEKO eller helt enkelt väljer att vara oorganiserade. Skälen är varierande och grundar sig ibland på missnöje. Detta missnöje kan bero på att man tycker att man haft dålig löneutveckling eller att man fått dålig bevakning vid annan förhandling. Skälen är som sagt varierande och ibland mer eller mindre tydliga. Man kan inte heller utesluta att annat fackförbund varit ute och försökt att värva våra medlemmar. Vad kan Du som rekryteringsansvarig göra då? När du får den första kontakten med en medlem som vill lämna oss tänk på följande: Ta seriöst på de synpunkter som medlemmen lämnar. Känner Du att Du har argument, synpunkter på vad medlemmen har sagt framför då lugnt och sakligt dessa. Hon/han har kanske sagt något som berör Din arbetsplats eller något som Du säkert känner till. Börja med att rätta till eventuella missförstånd och oklarheter. Använd Argument för ST medlemskap, se sidan 7. Vad som är minst lika viktigt är att Du använder Dig av Dina egna kunskaper om de fackliga förhållandena som finns på Din arbetsplats. Framhåll vad vi är bra på i ST inom Sveriges Domstolar. Vad skall medlemmen göra? - Begära utträde skriftligen och skicka direkt till avdelningens rekryteringsansvarige eller till något ST kontor.

11 11 Förslag till välkomstbrev Finns på hemsidan! ST inom Sveriges Domstolar Datum.. Till dig som skall börja arbeta vid.. Grattis till det nya jobbet! ST Fackförbundet ST är det största fackförbundet på det statliga området ST är förbundet som organiserar alla som arbetar inom civil statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. Med andra ord: där statlig verksamhet finns ST. ST är ett av de 19 medlemsförbunden i TCO, som representerar ca 1,2 miljoner tjänstemän. ST är också det fackförbund som de flesta statligt anställda valt att ansluta sig till, för närvarande ca medlemmar. Detta gör ST till den största fackliga organisationen på det statliga området. ST anser att den fackliga verksamheten ska bedrivas nära medlemmarna, där möjligheterna att påverka är störst. Inflytande ska ske där det praktiskt ska utövas. Detta gör man bland annat genom att låta ca en tredjedel av medlemsavgiften gå tillbaka till lokal facklig verksamhet. Vill du veta mer om ST? Jag bifogar lite informationsmateriel samt även en inträdesansökan. Vill du veta mera, är du välkommen att ringa mig. Hälsningar.. e-post Tfn/mobil..

12 12 ST inom Sveriges Domstolars organisation Medlemmar - finns vid ungefär 100 st myndigheter Arbetsplatsombud/Klubbstyrelse ST inom Sveriges Domstolar eftersträvar att vid varje myndighet bör det finnas minst 2 arbetsplatsombud eller en klubbstyrelse. Avdelningsstyrelsen Styrelsen består av 7 st. ordinarie ledamöter och 5 st. ersättare. Förbundsstyrelsen Och Förbundskansli/-er Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Förbundskansli finns för närvarande vid 7 st. orter.

13 13 Viktiga adresser och telefonnummer Rekryteringsansvarig avdelningsstyrelsen Vem det är finner ni på vår hemsida: klicka på Avdelningsstyrelsen STs kansli i Umeå, Box 299, Umeå, STs kansli i Sundsvall, Box 309, Sundsvall, STs kansli i Örebro, Box 10, Örebro, STs kansli i Göteborg, Box 2532, Göteborg, STs kansli i Malmö, Djäknegatan 16, Malmö, STs kansli i Norrköping, Box 2114, Norrköping, STs kansli i Stockholm, Bo 5308, Stockholm, ST Förlag (broschyrbeställning) eller via hemsidan. Webbplats: ST-Direkt: ST:s A-kassa:

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30

Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30 Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30 Published from 31.01.2007 to 05.03.2007 928 responses (928 unique) 2 Varför valde du att bli medlem i ST? 1 Mina arbetskamrater är med i ST.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer