Organisera mera en handbok för säljledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisera mera en handbok för säljledare"

Transkript

1 Organisera mera en handbok för säljledare

2

3 Storleken har betydelse Facket blir starkt genom sina medlemmar. Ett fack med få medlemmar kommer arbetsgivaren inte att lyssna på. Ett fack med många medlemmar har kraft bakom orden. Därför är en av de viktigaste uppgifterna för ett fackförbund att ständigt jobba med att rekrytera nya medlemmar och behålla dem som redan är med. Eftersom det är en så viktig uppgift är det du, i din egenskap av ordförande, som är ansvarig för att jobbet utförs på bästa sätt. Organisera mera en handbok för säljledare riktar sig till dig som är ordförande i en klubb eller en förening. Den ska inspirera och hjälpa dig att organisera det lokala arbetet med att sälja medlemskap. Lycka till! Hälsningar Organisera mera 3

4 Organisera arbetet Rekrytering och medlemsvård är inte uppgifter som sköter sig själv. Det krävs aktivt arbete, struktur och engagemang. Som med allt annat är styrelsen naturligtvis ytterst gemensamt ansvarig för all verksamhet, men du som är ordförande har ett särskilt organisationsansvar. Du är säljledare och ska se till att dina medlemsvärvare har bra förutsättningar när de ska ut och värva nya medlemmar. När du ska organisera värvning bör du göra det genom att gå igenom följande steg: D Kartlägg. D Sätt upp mål och fördela ansvar. D Samtal med tänkbara medlemmar. D Följ upp och utvärdera. I Organisera mera en handbok för säljledare utgör varje steg ett eget avsnitt. REKRYTERING I FYRA STEG REPETITION ftfs säljmodell för rekrytering består av fyra steg D Etablera kontakt D Ta reda på behov D Erbjuda en lösning D Komma till avslut Läs mer om stegen i Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare. Se till att dina rekryterare har den! Avslut Lösning Behov Kontakt 4 Organisera mera

5 Kartlägg Steg 1 För att kunna arbeta effektivt med rekrytering måste du veta vem som redan är med i FTF, vem som är oorganiserad och vem som är med i ett konkurrerande fackförbund på din arbetsplats. Gör så här: D Dra ut en förteckning över alla ftf-medlemmar på din arbetsplats. Som ordförande har du tillgång till medlemslistor via ftfs webbplats, Förtroendevald>Medlemslistor. D Ta fram en lista över alla som jobbar som på företaget. Denna lista kan du få via personalavdelningen eller helt enkelt via företagets telefonlista. D Sätt en stjärna bredvid namnen på dem som är medlem i ftf på den lista som täcker företagets hela personal. Namn utan stjärna kommer att vara de oorganiserade eller medlemmar i andra fack. Genom lokal kunskap kan du oftast markera vem av de organiserade som är med i något annat fackförbund. D Undersök på vilka avdelningar och inom vilka yrkesgrupper ftf har respektive saknar medlemmar. Det finns ofta tydliga mönster på arbetsplatsen. Ett av de absolut bästa rekryteringstillfällena är i samband med nyanställningar. Under kartläggningen av rekryteringspotentialen är det därför bra att ta reda på hur det ser ut med nyanställningar på företaget under den närmaste tiden. Bra kontakt med företagets hr-avdelning underlättar kartläggningen av planerade anställningar. De som är med i ett annat fack än FTF är felorganiserade. Arbetar man i försäkringsbranschen är det FTF man ska vara med i. Se till att de felorganiserade kollegorna får veta att de har bäst nytta av sitt fackliga medlemskap om de är med i rätt fack. Se också till att ni har rutiner så att ni kan hjälpa till med övergången till FTF. Sätt upp mål och fördela ansvar Steg 2 Nu vet du hur rekryteringspotentialen ser ut på företagets olika avdelningar. Då är det dags att sätta upp tydliga mål samt att göra en ansvarsfördelning. Börja med att besvara frågorna: D Hur många nya medlemmar är det möjligt att värva? D På vilka avdelningar tror du att det är lättast att rekrytera? D Hur många medlemsvärvare har du och var (vilka avdelningar och/eller kontor) kan de vara aktiva på? Medlemsvärvaren är ofta en styrelseledamot, men det kan också vara en medlem som visat intresse, har ett stort kontaktnät eller är en så kallad informell ledare. De som ska rekryteras kopplas till en värvare. Det här betyder att varje värvare har en lista med potentiella medlemmar som hon har personligt ansvar för att kontakta. Sätt även ut datum när kontakterna ska ha tagits. Använd dokumentet på nästa sida. Kopiera upp det till alla som deltar i rekryteringsarbetet. Gå igenom ansvarsfördelningen vid varje styrelsemöte. Organisera mera 5

6 Ansvarsfördelning Ansvarig förtroendevald Namn på potentiella medlemmar Datum då kontakt ska ha tagits Resultat Uppföljning

7 Samtal med tänkbara medlemmar Steg 3 Nu är ansvarsfördelningen för rekryteringsarbetet satt på pränt och det är dags för dina medlemsvärvare att göra jobbet! Att göra jobbet betyder i första hand att värvarna ska etablera kontakt med dem som är presumtiva medlemmar i ftf. Lyckas värvarna få bra kontakt med dem etableras ett förtroende som sedan, i ett nästa steg, innebär att det blir lättare att värva personerna som medlemmar till ftf. Dina medlemsvärvare måste alltså lära sig att det viktigaste inte är att rabbla alla säljargument för ett fackligt medlemskap, utan att det mer handlar om att närma sig den presumtiva medlemmen genom att visa intresse, ställa frågor och ge respons. Kontakten med en presumtiv medlem kan tas på olika sätt. Rekryterarna kan mejla, ringa, bjuda in till möte eller lägga en lapp på bordet. Alla sätt är bra men den absolut bästa kontaktvägen är ändå det personliga mötet. Ett av de bästa rekryteringstillfällena är i samband med nyanställningar på arbetsplatsen. Tänk om det allra första mejlet som kommer till din nya kollega är från ftf! Enklast är det att rekrytera om ni är aktiva redan i anställningsprocessen och medverkar vid anställningsintervjun. Läs mer om medlemsvärvning i samband med nyanställningar på sidan 11. Det brukar också vara ett bra tillfälle att ta upp frågan om medlemskap i samband med att en person får en förändrad livssituation, till exempel blir förälder r eller får en ny tjänst. Mer om hur och när man etablerar kontakt med presumtiva medlemmar finns i Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare. Följ upp och utvärdera Steg 4 Rekrytering ska vara en stående punkt på varje styrelsemöte. Du som är ordförande ska vara föredragande. Gå igenom ansvarsfördelningen och utvärdera hur arbetet har gått. Låt alla som har ansvar för att genomföra rekryteringssamtal med oorganiserade komma till tals. D Är det något som inte har funkat bra? D Är någon som har bra tips som kan underlätta för alla andra? D Vilka argument finns det emot ett medlemskap? Ofta är det samma argument som återkommer. Ställ samman en lokal argumentsamling med frågor och svar som rör er arbetsplats. Två gånger om året kan det vara bra att ha en större genomgång av värvningsarbetet. Då gäller det att analysera helheten. D Har ni nått målen? D Vad har gått bra och vad har gått mindre bra? D Behöver ansvarsfördelningen ändras? Har någon för mycket att göra? Organisera mera 7

8 Många medlemmar så här gör ni! COACHA OCH UT- BILDA MEDLEMSVÄRVARE Har värvarna rätt kunskaper och utbildning för att kunna göra jobbet? Steg 1 Steg 2 KARTLÄGG D Var finns er rekryteringspotential? D Hur ser det ut med nyanställningar på bolaget framöver? SÄTT UPP MÅL OCH FÖRDELA ANSVAR D Hur många nya kan ni värva? D Vilka rekryterare har du? Beställ hem Våga fråga Steg 3 PRATA! ETABLERA KONTAKT med potentiella medlemmar Ställ frågor visa dig intresserad! DELTA PÅ TRÄFFAR för nyanställda TA KONTAKT MED NYANSTÄLLDA när de arbetat någon vecka FRÅGA ÄVEN DINA KOLLEGOR som varit anställda ett tag om de vill vara med i FTF

9 MEDLEMS- VÅRDA! MEDLEMSMÖTE Mejl är bra! SKICKA EN JULHÄLSNING BJUD IN TILL ÅRSMÖTE BJUD PÅ SOMMARTÅRTA GÖR EN MEDLEMSENKÄT Kom ihåg att berätta om resultatet av enkäten! COACHA INFÖR LÖNESAMTAL SYNS! SÄTT UPP FTFs MÅNADSAFFISCHER Hämta på FTFs webb! DELTA I FÖRBUNDETS KAMPANJER DELA UT FRUKOSTPÅSE SÄTT UPP FTF-VEPA Alla klubbar och föreningar får varsin! BJUD IN ALLA ANSTÄLLDA PÅ FACKLIG FIKA FÖLJ UPP OCH UTVÄRDERA LÄGG FTF- BROSCHYRER I FIKARUMMET Steg 4

10 Ta hand om dem som redan är med Glöm inte bort de medlemmar som ni redan har! Visa intresse för dem genom att se till att skapa tillfälle för möten och dialog. Ibland kan det också vara bra att ordna aktiviteter och komma med erbjudanden som är enbart för dem som är medlemmar i FTF. Här är några exempel på vad ni kan göra exklusivt för dem som redan är med: D Ge alla en liten present inför semestern eller till jul. Det kan vara en blomma, en FTF-mugg eller en pocketbok. D Skicka ut information/erbjudanden märkta Endast till dig som är medlem. D Erbjud coachning inför lönesamtal och utvecklingssamtal D Ordna medlemsmöten. D Fråga medlemmarna vad de tycker till exempel inför en förhandling med arbetsgivaren. D Fixa medlemsrabatter på närliggande butiker, caféer och gym. Ett synligt FTF Om ftf är synligt på arbetsplatsen ser medlemmarna att de får valuta för medlemsavgiften. Och de presumtiva medlemmarna blir intresserade av att gå med. Här är några tips på vad ni kan göra för att synas: D Affischera när ni lyckats bra i en förhandling med arbetsgivaren. D Be att få ge kort facklig information exempelvis i samband med ett personalkonferenser, utbildningar eller avdelningsmöten. D Ställ en skål FTF-karameller i entrén. D Lägg ut broschyrer i fikarummet. D Sätt upp FTFs månadsaffischer. D Bjud in till Öppet hus med möjlighet att ställa frågor till facket. D Ordna möten på intressanta teman. Anpassa mötena efter olika målgrupper. Finns det något säljande tema som kan locka många icke-medlemmar? Vad vill unga veta om facket? Vad är era chefsmedlemmar intresserade av? D Fira fackliga framgångar med tårta. D Bjud på luciafika, Alla hjärtans dag-godis, morgonmacka eller eftermiddagsfrukt. D Sätt fram skylten I dag jobbar jag för dig på ditt skrivbord när du arbetar fackligt (styreslemöte, utbildning eller liknande). SKAFFA DIG KOLL Via FTFs webbplats kan du som är ordförande ha koll på att dina medlemmar. Under fliken Förtroendevald>Medlemslistor finns tre olika listor: en lista med klubbens/föreningens medlemmar, en lista med inträden respektive utträden i din klubb-/förening samt en lista med dem som inte betalt sin avgift och därmed riskerar att åka ur förbundet. Det är särskilt viktigt att du tittar på den sista listan en gång i månaden. Om du har någon medlem på listan ska du själv eller någon av dina rekryterare omedelbart kontakta personen. D Fråga om medlemmen är medveten om att avgiften inte är betald. D Berätta att hon eller han riskerar att åka ur förbundet. D Berätta också om karenstiden att medlemskapet fungerar som en försäkring: när olyckan väl är framme är det för sent att teckna den. För att få hjälp av FTF måste du ha varit medlem i sex månader. D Berätta om inkomstförsäkringen. D Om personen medvetet straffar sig ur förbundet fråga varför han eller hon väljer att lämna FTF. 10 Organisera mera

11 Att värva nyanställda Ett av de bästa tillfällena att värva nya medlemmar är i samband med nyanställningar på arbetsplatsen. Enklast är det att rekrytera om ni är aktiva tidigt i anställningsprocessen och om FTF medverkar vid anställningsintervjun. KOLL PÅ NYANSTÄLLDA STEG FÖR STEG 1. Håll koll på när och var nyanställningar planeras Som facklig representant är det viktigt att följa med i personalavdelningens planeringsarbete. I dag jobbar hr-avdelningarna ofta med flera års framförhållning. Därför kan ett gott samarbete med hr-avdelningen vara en bra hjälp i planeringen av värvningsarbetet. Var med vid utformandet av kravspecifikationer. Grattis Du har valts ut till intervju! Du är en av dem som valts ut till intervju för arbetet som x på x. Jag är facklig företrädare för FTF facket för försäkring och finans, inom x. Jag ställer gärna upp och svarar på de frågor som du kanske har inför intervjun. Det kan till exempel gälla frågor om löneläge, kompetensutveckling eller något annat som gäller anställningen. Jag hoppas på så sätt kunna bidra till att du känner dig bättre förberedd inför intervjun. Som sagt, hör gärna av dig till mig så svarar jag på dina frågor. Och lycka till på anställningsintervjun! Med vänlig hälsning, X X FTF på x Direkttelefon: x E-post: x P.S. Gå gärna in på om du vill veta mer om FTF facket för försäkring och finans. FTF facket för försäkring och finans Arbetar du i försäkringsbranschen, är det FTF du ska vara med i, oavsett yrke, befattning och utbildning. Vi organiserar hela arbetsplatser och har medlemmar inom många olika yrkeskategorier och på olika befattningar. Vi är starka på arbetsplatserna. Genom att alla anställda samlas i samma fack, är det möjligt att agera med ett samlat grepp. Vi kan branschens villkor och förutsättningar och det är FTF som sluter avtal med arbetsgivaren. 2. FTF ska synas i platsannonsen När företaget annonserar efter personal, externt såväl som internt, ska ftf vara med i annonsen. Ange ett telefonnummer till en kontaktperson från ftf, gärna någon som jobbar på avdelningen som ska nyanställa. Se till att kontaktpersonen är uppdaterad på löneläge för tjänsten samt övriga anställningsförmåner. 3. Delta i anställningsintervjuer Utse representanter för ftf som kan delta i anställningsintervjuerna. Om du har möjlighet kan du skicka ett brev till alla som blivit uttagna till intervju. Använd det brev som finns att ladda ner som på ftfs webbplats för förtroendevalda. Det är ett Word-dokument där du själv lätt fyller i dina uppgifter och sedan skriver ut. 4. Gratulera den som fick jobbet När du vet vem som fick jobbet är det kul om du skickar en välkomsthälsning från dig och ftf. Använd foldern Välkommen. Beställ den från kansliet. Lägg även med rekryteringsbroschyren Lite smartare. Den innehåller en inträdesanmälan. 5. Välkomna din nya kollega till jobbet Din nya kollega ska få ett personligt samtal med en ftf-representant inom en vecka. Vid det samtalet hälsar du din nya kollega välkommen och berättar lite om ftf. Kom ihåg att genomföra ett uppföljningssamtal om kollegan behöver tid att fundera. 6. Delta i introduktion för nyanställda Många arbetsplatser har introduktioner för nyanställda. Delta i dessa möten. Om arbetsgivaren inte har denna typ av möten, kan du alltid bjuda in till ett eget. FACKLIG REPRESENTANT VID EN ANSTÄLLNINGSINTERVJU Tänk på att vara tydlig med att presentera dig själv som representant för FTF det fack som man är med i när man arbetar i försäkringsbranschen. Din roll är att bidra till att anställningen blir så bra som möjligt, sett ur ett helhetsperspektiv. Du ska fokusera på om kandidaten är lämplig för tjänsten och om kandidaten kommer att passa in i arbetslaget och på företaget. Detta förhindrar inte att du berättar om FTF. Ta tillfället i akt och berätta kort om FTF och den lokala verksamhet som ni har på företaget. Ta gärna i och var stolt över allt det som du och dina fackliga kamrater i FTF har gjort för att just er arbetsplats ska bli riktigt bra! När intervjun är slut är det bra om du lämnar över ett visitkort med dina kontaktuppgifter. Var tydlig med att kandidaten gärna får ta kontakt med dig om hon eller han har frågor. Tacka för ett trevligt samtal och påminn än en gång om att det alltid går bra att kontakta dig i egenskap av fackombud för FTF! Organisera mera 11

12 Inträden och övergångar så funkar det Krångligt och besvärligt så tror många att det är att byta fack och a- kassa, och stannar därför kvar i sitt gamla förbund, trots att de jobbar inom försäkringsbranschen. Känner du som förtroendevald till inträdesprocessen, kan du förklara och hjälpa till. OBS! MEDLEMSKAP I FTF För att bli medlem i ftf fyller man i en inträdesanmälan. Den finns dels som pappersblankett, dels elektronisk på webben. Välj helst webben! Se till att alla uppgifter är ifyllda innan anmälan skickas iväg. När den kommer in till ftfs kansli, registreras personen som förbundsmedlem. Inträde sker alltid från den första i den månad som anmälan kommer in. Kommer anmälan in den 20 september, räknas medlemskapet från den 1 september. Vill man att medlemskapet ska börja gälla först kommande månad, anger man det. Det går däremot inte att få retroaktivt medlemskap. När man blivit registrerad som medlem skickas inbetalningskort, medlemsbevis och välkomstbrev ut. På medlemsbeviset finns också lösenordet för inloggning på ftf-webben. Den som redan är medlem i ett fack måste själv kontakta det förbundet och säga upp medlemskapet där. Det gör man förslagsvis samtidigt som inträdesanmälan skickas i väg till ftf. Att gå med i FTF är alltså inte krångligt alls, det är bara att: 1. Fylla i en inträdesanmälan på webben, 2. Och, om man är medlem i ett annat fackförbund, ringa/mejla dem och säga upp sitt medlemskap där. tco har tillsatt en arbetsgrupp, som arbetar med frågan om hur övergångar mellan olika förbund inom tco ska kunna underlättas. webbplats och anmälningsblankett. (ftf skickar inte längre ut a-kassans inträdesblanketter). Tillsammans med ansökan ska även ett anställningsbevis eller senaste lönespecifikation skickas. Den som redan är med i en a-kassa och som ska byta till ffa-kassan, får tillgodoräkna sig den tidigare medlemstiden. Personen behöver själv inte begära intyg om medlemskap (tidigare så kallat övergångsbevis), det kan ffa-kassan hämta på elektronisk väg om man gör medgivande till det i sin inträdesansökan. Annars måste man själv kontakta sin gamla a- kassa och begära ett intyg om medlemskap, som man så snabbt som möjligt skickar in till ffa-kassan. När man skickat in sin ansökan till ffa-kassan, begär man utträde ur sin gamla a-kassa. När medlemskapet i ffa-kassan är beviljat får medlemmen ett brev om detta. MEDLEMSKAP I A-KASSAN ftf och Finans- och försäkringsbranschens a-kassa, ffa-kassan, har numera helt separata medlemsregister och därmed också separata inträdesblanketter. Det är ett krav från a-kassans sida, som ju är en myndighet. Gamla inträdesblanketter, som gällde både till ftf och ffa-kassan, får inte längre användas. Inträdesansökan till a-kassan måste alltid skickas in i pappersform. För den som fyller i ftfs inträdesanmälan via webben, finns en länk till a-kassans Att gå med i FFA-kassan går alltså till på följande sätt: 1. Fyll i en inträdesanmälan (hämtas på FFA-kassans webbplats Ge a-kassan tillåtelse att hämta intyg om medlemskap på elektronisk väg. 2. Skicka inträdesanmälan och anställningsbevis/ lönespecifikation till FFA-kassan. 3. Begär utträde ur den gamla a-kassan. 12 Organisera mera

13 Pensionsskola 1 Trycksaker och material VÄRVA MEDLEMMAR Lite smartare Broschyren är grunden i ftfs värvningsmaterial. Den innehåller också en inträdesanmälan. Separat inträdesanmälan Till presumtiva medlemmar. NYANSTÄLLD Välkommen! Foldern hälsar nyanställda välkomna och ger kort information om ftf. Plats för egen kontaktinformation. FÖRDJUPNING Ett lite smartare fack Folder med hård fakta om ftf, vår verksamhet och organisation. För alla som vill veta mer om ftf. Faktafoldrar Lite smartare kompletteras av sex olika foldrar, som var och en behandlar ett ämne. På så sätt kan olika människor få olika information, utefter intressen och behov. Foldrarna kan användas i medlemsrekryterande syfte men också ges till medlemmar. DVärdet av DFöräldraskap DMedlemskollektivavtalet och yrkesliv erbjudanden Tänker du på din pension? Broschyr om ftp 08, försäkringsbranschens pensionsavtal. Den här broschyren skickas ut från kansliet till alla nya medlemmar som berörs av avtalet. Försäkring & finans pensionsskola Särtryck av pensionsskolan som publicerades i Försäkring & Finans under Beskriver hela pensionssystemet. FÖR FÖRTROENDEVALDA Löneladda en handbok i lokal lönebildning Det viktigaste verktyget inför de lokala lönesamtalen. Steg för steg-beskrivning över vad den lokala ftf-styrelsen ska göra. I dag jobbar jag för dig När du är på fackligt uppdrag ställer du den här skylten på ditt skrivbord. Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Handbok för dig som jobbar för att värva medlemmar. Används också som utbildningsmaterial. Tänker du på din pension? Pensionsskola ALLT DU BEHÖVER VETA OM DIN PENSION! Det här behöver du veta om den nya FTP-planen! Löneladda en handbok kil lokal llö lönebildning i FÖR ALLA FÖDD 1972 FÖDD FÖDD 1971 DChefs- DInkomst- DKarriär och medlemskap försäkringen utveckling Löneladda Folder som berättar om den antsälldes rättigheter inför lönesamtalet. Här ges även en del tips och råd. Foldern vänder sig till medlemmar. Frukostpåsar Papperspåsare med ftf-logga och texten Ett lite smartare fack. Kan användas vid till exempel smörgåsutdelning eller andra aktiviteter då ni ska dela ut något. Broschyrställ Exponera ftfs foldrar och broschyrer i snygga ställ. Finns i tre storlekar: den minsta passar de sex små faktafoldrarna, mellanstorleken passar till rekryteringsbroschyren Lite smartare och den största passar till Ett lite smartare fack samt Tänker du på din pension?. Organisera mera 13

14 Beställningslista Namn Förening/klubb Adress Postnummer och ort Telefonnummer Beställningsdatum 3 SÄTT ATT BESTÄLLA D Faxa till D Mejla beställningen till D Skicka beställningen till FTF, Stockholm. FRÅGOR? Vänd dig till Anna Forslin, telefon , eller till Lotta Jernström, telefon , Trycksak Antal Lite smartare. Rekryteringsbroschyr inklusive inträdesanmälan Separat inträdesanmälan Välkommen! Folder till nyanställda Ett lite smartare fack Faktafolder om ftf Vilda västern på jobbet? Folder om värdet av kollektivavtalet Mamma, pappa, jobb Folder om föräldraskap och yrkesliv Nytta och nöje Folder om ftfs medlemserbjudanden Mission impossible? Folder om chefsmedlemskap i ftf Trygga din inkomst Folder om ftfs inkomstförsäkring På väg mot något nytt? Folder om karriär och utveckling Löneladda Medlemsfolder om lönesamtalet Tänker du på din pension? Broschyr om ftp 08 Försäkring & finans pensionsskola Löneladda en handbok i lokal lönebildning I dag jobbar jag för dig Bordsskylt Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Frukostpåsar Broschyrställ 14 Organisera mera

15

16 PRODUCERAD av FTF 2009 TEXT Andreas Westerius TEXTBEARBETNING Lotta Jernström Linderson BILDER Maria Annas GRAFISK FORM Anna Forslin

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Lokalombud Lär känna dina medlemmar

Lokalombud Lär känna dina medlemmar Stockholm 6 oktober 2014 Lokalombud Lär känna dina medlemmar Bakgrund En mycket viktig uppgift för dig som lokalombud är att snabbt lära dig vem som är medlem i Lärarnas Riksförbund på din arbetsplats.

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR STEG FÖR STEG FÖRE AKTIVITETEN Boka lokal. Ta reda på vilka som inte är medlemmar i DIK, så att de också blir inbjudna. Kolla med din arbetsgivare att det är OK

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering 1 Framgångsrik_Rekrytering_inlaga_sept_2012.indd 1 11/20/2012 2:45:28 PM 2 Framgångsrik_Rekrytering_inlaga_sept_2012.indd 2 11/20/2012 2:45:28 PM Framgångsrik rekrytering Ju fler

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Hur fixar jag ett jobb?

Hur fixar jag ett jobb? Hur fixar jag ett jobb? 1 2 Hej då, gymnasium! Hej jobb! Nu börjar det Kommunal vill tipsa dig om hur du kan scanna arbetsmarknaden och hur du skriver bra ansökningar. Du får råd om hur du gör det bästa

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

5 ENKLA SÄTT ATT FÅ FLER MEDLEMMAR

5 ENKLA SÄTT ATT FÅ FLER MEDLEMMAR 5 ENKLA SÄTT ATT FÅ FLER MEDLEMMAR När ni rekryterar medlemmar till er förening ska ni tänka på att alla som tar del av eller stöttar föreningens arbete kan bli medlemmar en medlem behöver alltså inte

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Värva fler medlemmar. Medlemsrekrytering. Förslag och tips på hur ni kan planera er rekrytering

Värva fler medlemmar. Medlemsrekrytering. Förslag och tips på hur ni kan planera er rekrytering Värva fler medlemmar Medlemsrekrytering Förslag och tips på hur ni kan planera er rekrytering Steg 1 - Medlemsvärvning Sätt er ner och svara på de här frågorna: Varför vill ni få fler medlemmar? Vilka

Läs mer

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Lite smartare därför att FTF...är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Controller Aktuarie Kundservice Systemutvecklare Utredningsarbete

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola!

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola! Engagerad Skoldemokrati Med s amarbete kommer man längst Elevers rättigheter Elevinflytande Medlemskapsansökan Engagerad Skoldemokrati Elevers rättigheter Med samarbete kommer man längst Elevinflytande

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7 Lärarfackligt NR 6 för dig som är ombud i Lärarförbundet AUGUSTI 2013 tema sid 2-7 Värva nya medlemmar Ny termin. Nya kollegor. Passa på att presentera dig själv och Lärarförbundet redan första dagen.

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Nyhetsbrev från Reumatikerförbundet. Här kommer årets sista nyhetsbrev. Hela kansliet önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Nyhetsbrev från Reumatikerförbundet. Här kommer årets sista nyhetsbrev. Hela kansliet önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år! Nyhetsbrev från Reumatikerförbundet nr 7 2017 Välkommen! Här kommer årets sista nyhetsbrev. Hela kansliet önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år! Ny grafisk profil Styrelsen har fattat beslut

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Värvartips för förtroendevalda. samtalet med den blivande medlemmen

Värvartips för förtroendevalda. samtalet med den blivande medlemmen Värvartips för förtroendevalda samtalet med den blivande medlemmen Värvartips för förtroendevalda Ett diskussionsunderlag om medlemsvärvning Större Seko All facklig kraft bygger i grunden på att vi är

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer