Handbok för rekrytering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för rekrytering"

Transkript

1 Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)... 4 Fackförbundet ST... 4 ST inom Arbetsförmedlingen... 4 Ansiktet utåt... 5 Etik och förhållningssätt... 5 Rekrytering steg för steg... 5 Material för dig som rekryterar... 6 Profilprodukter till medlemmar... 6 Metoden -3S... 6 A-kassa... 6 Trygghetsstiftelsen... 7 Vad erbjuds ST-medlemmen?... 7 ST-direkt... 7 Kariärutveckling... 7 STs viktiga frågor... 8 Tidningen Publikt... 8 Medlemstidningen STyrkan... 8 Medlemslån... 8 Sensus/Nätverken... 9 Semesterboende, el, böcker mm... 9 Aktiviteter... 9 Försäkringar Inkomstförsäkring Basförsäkring Tilläggsförsäkring Internationellt arbete Fairtrade/Rättvisemärkt LO-TCO biståndsfond Amnastys fackliga grupp Övriga anställningsvillkor Att bli medlem Övergångsbevis/förskottsmedlem ST-student Argumentsamling Därför väljer jag ST

3 Förord Avdelningsstyrelsen har tagit fram handboken för dig som är förtroendevald. I ditt uppdrag ingår bland annat att rekrytera medlemmar. Förhoppningen är att handboken ska fungera som en uppslagsbok för dig när du får frågor om vad ST kan erbjuda eller inför att du planerar att informera presumtiva medlemmar. Dessutom finns det en argumentsamling som du kan få tips ifrån när du rekryterar. Handboken beskriver rekrytering, tipsar om material, STs värderingsfrågor, vad ST kan erbjuda, överskådliga beskrivningar över försäkringar, a-kassan med mera. Information om rekrytering finns också på hemsidan, st.org. Det är också viktigt att sektionsstyrelsen är behjälplig med rekryteringsarbetet för dig som förtroendevald. Lycka till med ditt viktiga uppdrag! Avdelningsstyrelsen 3

4 Organisation TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) En paraplyorganisation där ST ingår som femte största förbund. De fyra största är Unionen, Lärarförbundet, Vision och Vårdförbundet. TCO representerar 1,2 miljoner tjänstemän. I TCO:s medlemsförbund finns totalt fler akademiker än inom SACO-förbunden. TCO arbetar med övergripande samhällsfrågor och opinionsbildning. Ordförande är Eva Nordmark. Fackförbundet ST Organiserar medlemmar inom statliga myndigheter, stiftelser, universitet och högskolar samt statliga bolag. Ordförande för Fackförbundet ST är Britta Lejon. Till förbundsstyrelsen väljs 12 ledamöter vid varje kongress som är var fjärde år. Förbundet har cirka 90 avdelningar varav en av de största är ST inom Arbetsförmedlingen. ST inom Arbetsförmedlingen Är det största facket inom Arbetsförmedlingen. Ordförande är Lars-Erik Backström. I styrelsen för avdelningen är det nio ledamöter som väljs på ombudsmötet som är vartannat år. Många väljer ST för att det är det största facket inom Arbetsförmedlingen och har en lång erfarenhet om verksamheten. Alla är välkomna och det finns en förtroendevald att vända sig till på varje arbetsplats. Viktiga frågor i vår fackförening är demokrati, solidaritet och att alla är välkomna oavsett bakgrund och att medlemmar får rätt information vid rätt tid. Utifrån medlemmarnas intressen driver vi frågor som arbetsmiljö, anställningsvillkor, inflytande och kompetensutveckling. Vår idé är att med en arbetsplats vara en fackförening. Det är enkelt att vända sig till arbetsplatsombudet, ST-Direkt eller företrädare på central nivån. Tillsammans är vi starkare och i gemenskapen är vi aldrig ensamma. Vision för ST inom Arbetsförmedlingen ST är det självklara facket för dem som arbetar på Arbetsförmedlingen och Alfa-kassan STs förtroendevalda är goda företrädare Medlemmarna är aktiva och engagerade i facket och tar ansvar för såväl lön som villkor och arbetsmiljö Medlemmarna är välinformerade och engagerade i det internationella fackliga solidaritetsarbetet ST har tydliga och avgränsade roller som ändå är nära sammanlänkade. 4

5 Ansiktet utåt Du är förtroendevald inom fackförbundet ST. Du har ett uppdrag som i väldigt hög grad påverkar vilken syn anställda har av facket. Hur du kommunicerar med de nyanställda måste dels präglas av en respekt för STs fackliga värderingar och alltid utgå från den nyanställdes intresse. Ärlighet vid första mötet ger nöjda medlemmar längre fram. Vi ska givetvis dela de grundläggande värderingar som finns inom tjänstemannarörelsen och agera på ett sådant sätt att vi framstår som föredömen både internt i det fackliga arbetet och i förhållande till arbetsgivaren. Människosyn, värderingar och etik är viktigt för förtroendet. Etik är normer och värderingar, en ansvarsfull hållning och aktning för alla människor. I varje situation finns ett val, och valet mellan gott och ont beror på den etiska grundhållningen. Det som inte uttryckligen är förbjudet är inte alltid lämpligt. STs grundtankar och värderingar kan du läsa mer om på sidan 17 i handboken. Etik och förhållningssätt Avdelningsstyrelsen har tagit fram ett dokument (2006) om Riktlinjer om etiskt förhållningssätt för STs förtroendevalda inom Arbetsförmedlingen. Du hittar det på hemsidan st.org/arbetsförmedlingen. Logga in dig på sidan för medlemmar och klicka vidare på studiematerial. Fackförbundet STs värdegrund och förhållningssätt ifråga om medlemskap och förtroendeuppdrag beslutades den 1 november 2010 av förbundsstyrelsen. Den bygger på respekt för varje människa. Människovärdet är okränkbart och bygger på alla människors lika värde. Värdegrunden säger att det är oförenligt att ha ett fackligt uppdrag i ST samtidigt som man är medlem i organisationer som kränker mänskliga fri- och rättigheter. Den säger också att ST förbehåller sig rätten att stå upp för vår värdegrund och avgöra vem eller vilka som kan vara medlemmar om kränkande handling utövas. Vill du ta del av hela skrivningen om värdegrunden vad gäller kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter kontakta avdelningsstyrelsen. Informationsstrategi ST inom Arbetsförmedlingen ger rätt information via rätt kanal vid rätt tid ST inom Arbetsförmedlingen utvecklar och förbättrar kontinuerligt informationen och informationskanalerna ST inom Arbetsförmedlingen ska fortsätta vara facket inom Arbetsförmedlingen som är bäst på information Rekrytering steg för steg På hemsidan kan du beställa eller ladda ner broschyren Framgångsrik rekrytering samt en förenklad webbversion på En handlingsplan ska finnas för din sektion som varje sektionsstyrelse har fattat beslut om och ska fungera som ett stöd i rekryteringsarbetet. Handlingsplanen ska beskriva steg för steg hur rekryteringsarbetet ska gå till i din sektion För hela avdelningen har beslut tagits om en programförklaring gällande rekrytering som sektionerna ska följa. Den finns att hämta på st.org på sidan för förtroendevalda inom Arbetsförmedlingen. 5

6 Material för dig som rekryterar En översikt av material som rör rekrytering finns på ST:s hemsida Efter att du sonderat bland materialet i ST-butiken och ST-förlag på skickar du en beställning till där du anger namn samt artikelnummer på de produkter du vill beställa. Observera att du alltid måste kontakta sektionsstyrelsen om du ska beställa sådant som kostar pengar. Profilprodukter till medlemmar STs profilprodukter till medlemmar som exempelvis pennor, nyckelband eller reflex, är en bra present i samband med rekryteringen. Det kan också vara så att det finns särskilda rutiner i din sektion för hur ni gör när saker ska beställas. Kolla detta med den som är rekryteringsansvarig i din sektionsstyrelse. Om du ska ha en större aktivitet/träff med många kan du handla själv i butiken på st.org och beställa direkt därifrån (ett bra alternativ om du vill ha sakerna skickade till en specifik arbetsplats där aktiviteten ska genomföras) bara följ instruktionerna och glöm inte att meddela ditt namn och ändamål i meddelanderutan. Observera att du alltid måste ha kontakt med din sektionsstyrelse för att få godkänt att beställa material eftersom många av sakerna kostar pengar Metoden 3 S Med hjälp av metoden kan du/ni på ett bra sätt strukturera upp arbetet för rekryteringen. Struktur: Kartlägg och analysera, Vem gör vad? När ska ni göra det? Förbered brev och gör en handlingsplan(läge, mål, metoder, resurser, uppföljning) Spegling: Spegla den du möter, variera argumenten. Vem som är mest lämplig att möta den nye kan variera. Sälj (dig själv): Var personlig och berätta varför du valde ST. Ställ frågan: Vill du bli medlem? A-kassa STs a-kassa är frånkopplad själva medlemskapet i fackförbundet ST och marknadsförs inte på samma sätt ute på arbetsplatserna. En allmän hållning bör vara att man ska ta steget idag när det kommer till medlemskapet men att man själv kan fundera ett tag på vilken a-kassa man vill gå med i. Det är alltså inte en och samma produkt vilket många tror, separationen skedde Det finns således inga hinder att gå med i Fackförbundet ST och samtidigt vara med i en annan a-kassa. STs a-kasseavgift är 96 kronor per månad för en heltidsarbetande. Läs mer på Andra a-kassors avgift (september 2012) Akademikernas a-kassa: 90 kronor (här ingår merparten av SACO-förbunden) A-kassan för SEKO: 208 kronor. (Reservation för förändringar uppgifterna är från januari 2013) 6

7 Trygghetsstiftelsen en anledning att vara med i a-kassan Trygghetsstiftelsen bildades av parterna på den statliga arbetsmarknaden 1990 i samband med att de enades om Trygghetsavtalet för statligt anställda. Stiftelsens uppgift är att administrera och genomföra de aktiviteter som uttrycks i Trygghetsavtalet. När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist är det Trygghetsstiftelsens uppgift att så långt som möjligt förhindra att han eller hon blir arbetslös. Detsamma gäller när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten. Stödet till de uppsagda är individinriktat och utgår ifrån arbetslinjen. Trygghetsstiftelsens kunder har, utöver individuellt stöd till ny sysselsättning, även rätt till ekonomiskt stöd. Den som är anmäld till Trygghetsstiftelsen och får ersättning från a-kassa har rätt till avgångsersättning (AGE) från Trygghetsstiftelsen. AGE kan beviljas till personer som är arbetslösa och har a-kassa. AGE ger en utfyllnad ovanpå a-kassan som gör att man totalt kommer upp i en ersättning som motsvarar 80 respektive 70 procent av den arbetsinkomst som är fastställd av a-kassan. Vad erbjuds ST-medlemmen? Nedan följer en sammanställning av vad man erbjuds som ST-medlem och vad ST har för hjärtefrågor. ST-Direkt ST Direkt ger medlemmar och förtroendevalda svar på möjliga och omöjliga frågor, via telefon eller mail, mellan alla vardagar. Telefon E-post: Inte bara ett bra argument för medlemskap utan även en oumbärlig tjänst för dig som facklig företrädare. Du förväntas varken ha kunskaper eller mandat som en ombudsman men att leverera svar efter att ha konsulterat ST Direkt kan vara mycket uppskattat. STs idé En arbetsplats en fackförening! Alla är välkomna oavsett utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. Karriärutveckling Ett av de mest värdefulla koncepten inom ST är karriär & utveckling. I detta inryms tjänster för medlemmar såsom CV-granskning och personlig karriärcoachning (oftast per telefon). Annat material om karriärutveckling hittar du på 7

8 STs viktiga frågor som ligger närmast hjärtat Lön och andra anställningsvillkor Utveckling och inflytande i arbetet Jämställdhet och mångfald Arbetsmiljö Trygghet Klimatsmarta arbetsplatser Internationellt arbete Partipolitiskt obundet Mer finns att läsa om respektive fråga på st.org under fliken Om ST. Tidningen Publikt Tidningen för alla ST-medlemmar inom förbundet som skickas hem till medlemmarna. Medlemstidningen STyrkan En medlemstidning till medlemmar som tillhör ST inom Arbetsförmedlingen. Avdelningsstyrelsen utser en chefredaktör. Den kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via arbetsplatsombuden till alla medlemmar. Den finns också att hämta hem från hemsidan. Medlemslån ST erbjuder medlemslån med fördelaktig ränta och rak amortering i samarbete med Nordea och Swedbank. Lånebeloppet är lägst kronor. Beställ en broschyr om Nordeas eller Swedbanks medlemslån av ST Förlag. Man kan också kontakta Nordeas eller Swedbanks närmaste kontor för mer information, aktuella räntor och låneansökan eller göra ett besök på deras respektive webbplats. Grupplivförsäkring och återbetalningsskydd ingår utan kostnad. Dessa försäkringar skyddar banken om en låntagare drabbas av dödsfall eller om du som låntagare drabbas av arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom. För dig som är förtroendevald har Nordea tagit fram en speciell sida. Tanken är att den ska förenkla din information till medlemmen. Du kan också prenumerera på Nordeas nyhetsbrev för fackförbund, följa nyheter och räntor. Länken hittar du via st.org/medlemslån. Hänvisa alltid medlemmen till st.org/medlemslån eller bankernas sidor för aktuell information om vad som gäller. 8

9 Förmånliga villkor på bolån och medlemslån Bolåneräntan blir SEBs upplåningsränta plus marginal på 0,9 procentenheter. Lånebeloppet är högst 85 procent av bostadens marknadsvärde och maximalt 5 gånger hushållets årsbruttoinkomst. Erbjudandet gäller medlem och eventuell medlåntagare som har eller väljer SEB som huvudbank. Medlemslån (lån utan säkerhet) erbjuder SEB till extra förmånliga villkor och man kan som medlem låna kronor utan uppläggningsavgift. Mer finns att läsa under medlemsförmåner på st.org (Reservation för förändringar uppgifterna är från januari 2013) Sensus/Nätverken Fackförbundet ST har ett samarbete med studieförbundet Sensus. För medlemmar i ST innebär det att man har 25 procent rabatt på Sensus cirklar, kurser och föreläsningar. För de som exempelvis intresserade av ett nytt språk eller gå en kurs som skapar mer balans i livet är det lämpligt att kolla Sensus utbud. I samarbete med Sensus och övriga ST-förbund så ordnar ST-regionerna föreläsningar med kända föreläsare genom nätverken i varje län. Har du som förtroendevald idéer om aktiviteter eller bra föreläsare så kan du tipsa din kontaktperson i respektive nätverk (oftast någon i sektionsstyrelsen). Semesterboende, el, böcker. En mängd möjligheter till rabatterade priser kan du få som ST-medlem. Det gäller bland annat semesterboende i Italien, böcker och el. Vad som gäller kan du läsa på faktabladet om STs medlemsförmåner som du kan beställa hem från förlaget och dela ut till blivande medlemmar. Aktiviteter ST ska vara ett aktivt och synligt fack. Förutom de aktiviteter som ordnas centralt och genom nätverken så är lokala aktiviteter en framgångsfaktor när vi rekryterar nya medlemmar. Ordna medlemsträffar/fika/frukost och lunch. Använd dig av affischer som finns att beställa på st.org för att marknadsföra aktiviteterna. Ett fack som syns väcker nyfikenhet! Utöver olika medlemsmöten kan vi ge tips om att bjuda in någon lokal föreläsare. Det kan vara t ex kommunalrådet, näringslivschefen en företagare eller någon annan lokal kändis. Väldigt många personer kommer gärna och berättar om sin verksamhet utan att ta något betalt. Aktiviteter gör att ST syns och att felorganiserade ser att ett medlemskap i ST ger mervärde. Bra aktiviteter brukar vara väldigt uppskattat bland våra medlemmar. Tänk på att sådana aktiviteter ska ligga utanför arbetstid, exempelvis som lunchmöte eller kvällstid. 9

10 Kom ihåg att du som förtroendevald alltid kontaktar chefen när du planerar olika medlemsmöten. Ett lokalt avtal finns som måste följas, se i Vis under Min anställning/lokala avtal/ Facklig information. Om aktiviteten kostar pengar ska du alltid kontakta sektionsstyrelsen som beslutar om pengar om ingen annan rutin finns i din sektion. Försäkringar Medlemmen är försäkrad från första dagen som ny medlem. ST har som mål att hela tiden öka mervärdet och tryggheten för medlemmarna. Försäkringar är en självklar del av tryggheten och är en viktig förmån som ST kan erbjuda. Medlemmen kan teckna försäkringar till en låg premie tack vare att ST slutit avtal direkt med olika försäkringsbolag. Medlemmar som är under 36 år erbjuds extra förmånliga premier och i STs olycksfallsförsäkring ingår ett extra försäkringsskydd som innefattar hela familjen. ST samarbetar med försäkringsbolagen Förenade Liv, Trygg-Hansa och Accept när det gäller försäkringar. ST erbjuder livförsäkring, sjukförsäkring för vuxen och barn, familjeskydd, olycksfall för vuxen och barn, seniorförsäkring sakförsäkringar samt inkomstförsäkring. Som ny medlem i ST får man automatiskt en livförsäkring och olycksfallsförsäkring kostnadsfritt under tre månader och under den tiden kan medlemmen också teckna ytterligare försäkringar premiefritt för sin eventuella partner och för eventuella barn. Om medlemmen är under 55 år finns också en sjukförsäkring premiefritt under tre månader. Försäkringsbolagen kontaktar medlemmen under kostnadsfria månaderna då man som medlem får bestämma sig om man vill behålla försäkringarna. Att ST valt att försäkra alla nya medlemmar automatiskt innebär att bolagen då inte kräver hälsoprövning vilket ger möjlighet till medlemmar med hälsoproblem också kan få ett bra försäkringsskydd. En automatisk anslutning innebär också att ST kan erbjuda låga premier och bra villkor. (Med reservation för förändringar se aktuell information på internet för respektive försäkring) Inkomstförsäkring Som medlem i Fackförbundet ST omfattas du av en inkomstförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa. Basförsäkring Enbart arbetslöshetsförsäkringen ger inte tillräckligt skydd vid arbetslöshet eftersom de flesta har en inkomst över a-kassans ersättningstak, kr/månad. Från och med den 1 januari 2010 är basförsäkringen obligatorisk för alla medlemmar som uppfyller anslutningsreglerna. En obligatorisk basförsäkring, som försäkrar månadslöner upp till kronor per månad. Ersättning lämnas som längst i 150 ersättningsdagar. Basförsäkringen ingår i medlemskapet i ST. (Med reservation för förändringar se aktuell information på st.org) 10

11 Tilläggsförsäkring En frivillig tilläggsförsäkring som förlänger inkomstförsäkringens ersättningsperiod med upp till 150 ersättningsdagar. Som medlem i ST och som är ansluten till basförsäkringen har rätt att ansöka om tilläggsförsäkringen. Medlemmen betalar själv premien. Försäkringen kan ge ersättning i totalt 300 dagar med bas- och tilläggsförsäkringen. Tillsammans med ersättning från a-kassan och eventuella övriga ersättningar kan försäkringen ge cirka 80 procent av a-kassans fastställda normalinkomst (upp till kr/månad) efter ett schablonavdrag de första 200 dagarna i a-kassans ersättningsperiod. Från dag 201 i a-kassans ersättningsperiod får medlemmen, tillsammans med ersättning från a-kassan och eventuella övriga ersättningar, cirka 70 procent av sin a-kassan fastsällda normalinkomst (upp till kr/mån) efter ett schablonavdrag. Både när det gäller bas- och tilläggsförsäkringen krävs att man omfattats av respektive försäkring i 12 månader före första arbetslösa dag för att kunna få ersättning. (Med reservation för ändringar se aktuell information på st.org) Internationellt arbete STs visioner om fred, frihet, demokrati, social utveckling och global rättvisa står alltid i förgrunden i STs arbete. Rätten att organisera sig är ingen självklarhet i alla länder. En stor del av världens arbetstagare avskedas, förföljs, arresteras, torteras och till och med mördas fortfarande på grund av sitt fackliga engagemang. ST arbetar bland annat för: att uppnå förenings- och förhandlingsrätt i alla länder att fackliga företrädare får verka utan risk för förföljelse öppenhet och yttrandefrihet att värna asylrätt och en human invandrings- och flyktingpolitik Läs mer i STs internationella program som kan beställas eller laddas ner från ST Förlag på hemsidan. Fairtrade/Rättvisemärkt ST är medlem i Fairtrade/Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning. När man köper Rättvisemärkta varor bidrar man till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Varje år genomförs Fairtrade challenge över hela Sverige då man försöket att få så många som möjligt att fika Fairtrademärkta produkter. Det är ett bra tillfälle att göra en enkel aktivitet på kontoren genom att t ex bjuda på choklad. På många ställen finns det även lokala Fairtradegrupper som kan hjälpa till med aktiviteter. 11

12 LO-TCO: biståndsfond LO-TCO Biståndsnämnd är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete och har två huvudmän: Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Tillsammans representerar LO och TCO 2,7 miljoner fackliga medlemmar i Sverige. På kan du hitta och beställa material om internationellt fackligt arbete. Du kan även söka pengar till olika projekt. Ansökan bör göras i samråd med ST:s internationella enhet på förbundet. Amnestys Fackliga grupp ST bryr sig om sin omvärld. Fackförbundet ST ingår i en facklig grupp tillsammans med andra fackförbund som rör fackliga kränkningar i världen. Fackliga gruppens arbete: Ansvar för två E-postlistor (fackliga kränkningar samt kränkningar av mediearbetares rättigheter). Samarbete med de fackliga organisationerna i Sverige. Informera fackliga organisationer och allmänheten om fackliga rättigheter samt kränkningar mot dessa rättigheter. Man kan bli medlem i Amnesty Internationals mailnätverk som den fackliga specialgruppen ansvarar för. Det är kostnadsfritt och som medlem skickas ett mail ca två gånger per månad med vädjandefall som rör fackliga kränkningar i världen. Om man vill bli medlem registrerar man sig på eller skickar ett mail till Målet är att få stopp på fackliga kränkningar i världen! Övriga anställningsvillkor På Min sida i Vis finns information om avtal som du som förtroendevald kan läsa mer om aktuella avtal eller hänvisa medlemmen till aktuella sidor. När ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån de anställdas perspektiv utan partipolitiska kopplingar! Att bli medlem Medlemsavgift (heltidsarbetande) - som ny medlem i ST kostar det endast 50 kronor per månad de första sex månaderna. Därefter utgår avgift enligt tabell: 216 kronor över kronor i månadslön - är den högsta avgiften och troligen även den vanligaste. (Reservation för förändringar uppgifterna ovan är från januari 2013) 12

13 Övergångsbevis/förskottsmedlem För den som har varit medlem i ett SACO-förbund eller i Ledarna tar det några månader innan man beviljas utträde. Under den tiden registreras personen som så kallad förskottsmedlem i ST. En förskottsmedlem betalar inte medlemsavgift till ST men har rätt till samma service, information med mera som den som är betalande medlem och ST ska förhandla för henne/honom gentemot arbetsgivaren. Först när förskottsmedlemmen fått utträde ur sitt tidigare förbund börjar hon/han betala medlemsavgift till ST. ST-Student ST Student är en studerandeförening för studenter som gillar staten och som ser sitt framtida drömjobb inom den statliga sektorn. Förtroendevalda kan ta reda på om någon är studentmedlem genom att ringa ST-Direkt eller medlemsregistret. Du behöver veta antingen; personnummer namn telefonnummer mobilnummer eller e-postadress Visar det sig att den nyanställde redan är ST-studentmedlem är han eller hon redan medlem i ST. Det är då endast frågan om en ändring av medlemsformen - från studentmedlem till STmedlem - inte om en nyrekrytering. Det är denna inställning vi ska ha gentemot studentmedlemmen, även om en ansökan måste fyllas i som vanligt. 50 kr de första sex månaderna gäller för tidigare studentmedlem när man gör en uppgradering till yrkesverksam. Argumentsamling Många tycker att det kan vara svårt att hitta rätt argument när man rekryterar nya medlemmar. Här har vi satt samman en argumentsamling att hämta tips ifrån. Läs igenom argumenten och kryssa för de som känns bra för just dig. Det bästa argumentet är alltid att bli personlig. Varför gick du själv med i ST? Elva snabba argument för ST Lång erfarenhet av staten som arbetsgivare Du hittar inget annat fackförbund som har mer kunskap och samlad erfarenhet av staten som arbetsgivare. ST bildades 1904 och har sedan dess aktivt arbetat för ständigt förbättrade anställningsvillkor för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. En arbetsplats en fackförening ST välkomnar alla, oberoende av befattning, utbildning eller arbetsuppgifter. Vi vet att det ger både styrka och gemenskap när alla på en arbetsplats går samman istället för att dela upp sig i olika yrkesförbund. Partipolitiskt obundet När ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. ST är inte kopplat till något politiskt parti. 13

14 Din utveckling din karriär Din karriärutveckling är viktig för oss. Vi har karriärcoacher som ger dig hjälp och stöd i karriären oavsett på vilken position du arbetar. ST Karriär & Utveckling på Vi hjälper och stöttar dig om du vill byta arbete inom arbetsförmedlingen. Utbildningar, kurser och studiecirklar Som medlem har du tillgång till olika fackliga utbildningar, både i STs regi och TCOs akademi, där kurserna i de flesta fall ger högskolepoäng. Du har också 25 % rabatt, dock max 300 kr, på kurser och föreläsningar hos Sensus. Inkomstförsäkring STs inkomstförsäkring ger ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften. Du måste vara med i en a-kassa för att omfattas av försäkringen. Läs mer om villkoren på Förmånliga försäkringar Du och hela din familj är trygga i ST-medlemskapet. I foldern Trygg med ST, som du kan ladda ner eller beställa på får du utförlig information om försäkringar och premier som ST förhandlat fram för dig. Juriststöd, rättshjälp, råd och svar Skulle du befinna dig i en situation där du behöver juridiskt stöd kan du känna dig trygg i vetskapen att STs jurister, som är specialiserade på arbetsrätt och avtalstolkning, bistår dig. Våra tio tusen förtroendevalda som finns på över fem tusen arbetsplatser kan ge dig svar och råd om rätt lön, semester, anställningstrygghet, arbetstid m.m. Du kan också ringa ST Direkt alla vardagar mellan 8-20 så får du svar inom några minuter. Telefonnumret till ST Direkt är: Medlemstidningen Publikt För att du lätt ska hålla dig uppdaterad om det som sker inom det statliga området får du STs medlemstidning Publikt hemskickad till dig 16 ggr per år. Lån med förmånlig ränta Medlemslån i Swedbank eller Nordea har förmånlig ränta och ett kostnadsfritt betalningsskydd, ingen säkerhet behövs för medlemmar. Semesterboende, böcker, båtresor, el och telefoni Som medlem finns det många förmåner där vi förhandlat fram bra priser och rabatter på olika varor och tjänster. 14

15 Några argument från förtroendevalda för medlemskap i ST inom Arbetsförmedlingen För andras skull. Även om man har en stark ställning själv (det vill säga har ett högt värde för arbetsgivaren, och därmed blir lyssnad på, har en bra löneutveckling och stimuleras med arbetsuppgifter och kompetensutveckling) så måste man vara med och se till att alla når det goda arbetet, oavsett hur värdefulla de är i chefens ögon. Ensam är inte alltid stark, som medlem i ST får du stöd och hjälp när du behöver eftersom det alltid finns ett arbetsplatsombud man kan vända sig till. Det spelar ingen roll vilken utbildning, befattning eller arbetsuppgifter man har så är alla välkomna till ST. Det ger styrka och leder dessutom till gemenskap och ökad sammanhållning. Ju fler medlemmar, desto lättare att göra sin röst hörd facket gör de anställdas åsikter starka. Att veta att ST arbetar för medlemmarna och att man blir en stor grupp som strävar efter samma mål, mot bra arbetsmiljö, rättvisa löner, att ingen behandlas fel. En facklig tillhörighet gör oss starka som enskilda individer i en diskussion med arbetsgivaren ST representerar ett flertal olika yrkesgrupper på en och samma arbetsplats, vilket gör det mycket lättare att hitta lösningar om någon till exempel skulle vilja byta tjänst. Tack vare det har ST den kompetens om arbetsplatsen i sin helhet som krävs för att kunna representera sina medlemmar på det bästa sättet. Solidaritet och respekt för olika arbetsgrupper bildar grunden för en konstruktiv helhet och möjlighet att utföra ett bra arbete och få trivsel på arbetsplatsen Arbetstagaren är den svagare parten på arbetsmarknaden. För att matcha arbetsgivaren behöver arbetstagarna organisera sig för att kunna få kraft bakom sina synpunkter. Facket arbetar mycket med frågor som gynnar alla anställda som exempelvis lönevillkor, anställningstrygghet, arbetsmiljö, även de som inte är fackligt knutna. Men vi måste vara medlemmar om inte kommer vi inte kunna behålla det vi har fått hittills! ST arbetar för att arbetstagaren ska få större inflytande över sina egna arbetsuppgifter och påverka förändringar på sin arbetsplats. Lokala frågor kan snabbt lyftas fram via arbetsplatsombuden.. Våra lokala avtal (som man inte ska ta för givna) till exempel ersättning för läkarbesök, många semesterdagar och flextid. 15

16 . Facket ställer upp om det skulle uppstå en konflikt mellan dig som anställd och din arbetsgivare. Så länge den anställde är mer beroende av sitt arbete än arbetsgivaren är av den anställde så är varje individ ensam för svag att bevaka sina egna intressen. Vi måste ha en fackförening, till exempel för att få upp lönerna. Att få hjälp och stöd vid löneförhandlingar samt andra frågor. Om jag inte är medlem har jag ingen rätt att förhandla min lön som många tror! Det ger en trygghet som inte enbart medlemskap i A-kassa ger. Man kan kontakta ST och få hjälp med sina frågor, till exempel vid lönesamtal, vad som gäller vid till exempel föräldraledighet samt andra frågor som påverkar vårt arbete. Den närhet till facket som ST kan ge i och med att vi finns här på just den här arbetsplatsen och värnar om allas intressen och stöttar just dig. Du kan komma med frågor till mig som AO och kan inte jag svara direkt så hjälper jag dig att ta reda på svaret. Facket ser till att arbetsgivaren följer gällande lagar och avtal Du har en organisation som kan föra din talan, du behöver inte stå ensam och driva dina krav hos chefen. Du har möjlighet att få juridisk hjälp kostnadsfritt om du råkar i konflikt med din arbetsgivare. Att ta del av ST:s förmåner och studieverksamhet. Att det är öppet för alla och att man känner sig välkommen som ny medlem. ST är partipolitiskt obundet. Det är medlemmarnas åsikter som styr. Och det är medlemmarna som väljer vilka som ska företräda. Tillgång till olika utbildningar via Sensus till reducerade pris för medlemmar.. Du har möjlighet att ställa frågor till ST Direkt och på så vis få råd och stöd. Till dig som rekryterar! För att värva medlemmar är det viktigt att vi som förtroendevalda informerar våra medlemmar vilka möjligheter som faktiskt finns, de ska känna sig trygga att vända sig till oss och ingen fråga ska kännas mindre viktig! Lycka till med att värva medlemmar! 16

17 Därför väljer jag ST Tydliga värderingar ST är de grundläggande fackliga värderingarna viktiga. Vi arbetar aktivt för demokrati, rättvisa, humanism och solidaritet. ST arbetar också internationellt för att stärka fackligt arbete i länder där mänskliga och fackliga fri- och rättigheter inte är självklara. Viktiga frågor Bättre arbetsvillkor är vårt viktigaste mål. Det gäller främst lön och andra anställningsvillkor, rätten till utveckling och inflytande i arbetet, gott ledarskap och god arbetsmiljö. ST kämpar också för jämställdhet och ökad mångfald och motverkar alla former av diskriminering. En arbetsplats en fackförening STs motto är En arbetsplats en fackförening. Alla är väl-komna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. Helhetssyn på arbetet Goda arbetsvillkor förutsätter både individuell utveckling och utveckling av verksamheten. ST arbetar för att medlemmen dels ska få större inflytande över sitt eget arbete, dels kunna påverka det som händer på arbetsplatsen. Medlemmarna styr Medlemmarnas behov och önskemål styr det fackliga arbetet. Verksamheten formas och drivs av medlemmarna tillsammans. Alla uppmuntras att delta och påverka vilka frågor som ska prioriteras. På arbetsplatsen där möjligheterna att påverka är störst finns arbetsplatsombud som medlemmarna själva har valt. Samarbete ger styrka För ST är samarbete viktigt både inom den egna organisationen och med andra. Det ger kraft i förhandlingar, opinions -bildning och internationellt arbete. Kompetens och erfarenhet ST vet hur det är att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vi har lång erfarenhet och expertkunskap om de frågor som är viktiga för medlemmen och verksamheten. Det gör att ST kan påverka arbetsgivaren och genomdriva förändringar. Partipolitiskt obundet ST är inte kopplat till något politiskt parti. När ST tar ställning politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. 17

18 18

19 19

20 20

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1 Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om dagen i sin helhet, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna ska presentera sig för övriga

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Allt detta får du som medlem

Allt detta får du som medlem Allt detta får du som medlem Fackligt stöd på din arbetsplats Om du får problem på arbetsplatsen kan du få stöd och råd av ditt lokala ombud. Det kan gälla allt från hjälp med löneförhandling till frågor

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

För säljare, av säljare, genom hela karriären.

För säljare, av säljare, genom hela karriären. För säljare, av säljare, genom hela karriären. Säljarnas är den unika medlemsorganisationen som är specialiserad på säljarens förutsättningar och utmaningar. Det har vi över 100 års erfarenhet av. Vi vet

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering 1 Framgångsrik_Rekrytering_inlaga_sept_2012.indd 1 11/20/2012 2:45:28 PM 2 Framgångsrik_Rekrytering_inlaga_sept_2012.indd 2 11/20/2012 2:45:28 PM Framgångsrik rekrytering Ju fler

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Lite smartare därför att FTF...är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Controller Aktuarie Kundservice Systemutvecklare Utredningsarbete

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501 Gladare måndagar Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Välkommen till Kommunal

Välkommen till Kommunal Välkommen till Kommunal BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I KOMMUNAL OCH I KOMMUNALS A-KASSA Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig verktygen

Läs mer