Handbok för rekrytering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för rekrytering"

Transkript

1 Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)... 4 Fackförbundet ST... 4 ST inom Arbetsförmedlingen... 4 Ansiktet utåt... 5 Etik och förhållningssätt... 5 Rekrytering steg för steg... 5 Material för dig som rekryterar... 6 Profilprodukter till medlemmar... 6 Metoden -3S... 6 A-kassa... 6 Trygghetsstiftelsen... 7 Vad erbjuds ST-medlemmen?... 7 ST-direkt... 7 Kariärutveckling... 7 STs viktiga frågor... 8 Tidningen Publikt... 8 Medlemstidningen STyrkan... 8 Medlemslån... 8 Sensus/Nätverken... 9 Semesterboende, el, böcker mm... 9 Aktiviteter... 9 Försäkringar Inkomstförsäkring Basförsäkring Tilläggsförsäkring Internationellt arbete Fairtrade/Rättvisemärkt LO-TCO biståndsfond Amnastys fackliga grupp Övriga anställningsvillkor Att bli medlem Övergångsbevis/förskottsmedlem ST-student Argumentsamling Därför väljer jag ST

3 Förord Avdelningsstyrelsen har tagit fram handboken för dig som är förtroendevald. I ditt uppdrag ingår bland annat att rekrytera medlemmar. Förhoppningen är att handboken ska fungera som en uppslagsbok för dig när du får frågor om vad ST kan erbjuda eller inför att du planerar att informera presumtiva medlemmar. Dessutom finns det en argumentsamling som du kan få tips ifrån när du rekryterar. Handboken beskriver rekrytering, tipsar om material, STs värderingsfrågor, vad ST kan erbjuda, överskådliga beskrivningar över försäkringar, a-kassan med mera. Information om rekrytering finns också på hemsidan, st.org. Det är också viktigt att sektionsstyrelsen är behjälplig med rekryteringsarbetet för dig som förtroendevald. Lycka till med ditt viktiga uppdrag! Avdelningsstyrelsen 3

4 Organisation TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) En paraplyorganisation där ST ingår som femte största förbund. De fyra största är Unionen, Lärarförbundet, Vision och Vårdförbundet. TCO representerar 1,2 miljoner tjänstemän. I TCO:s medlemsförbund finns totalt fler akademiker än inom SACO-förbunden. TCO arbetar med övergripande samhällsfrågor och opinionsbildning. Ordförande är Eva Nordmark. Fackförbundet ST Organiserar medlemmar inom statliga myndigheter, stiftelser, universitet och högskolar samt statliga bolag. Ordförande för Fackförbundet ST är Britta Lejon. Till förbundsstyrelsen väljs 12 ledamöter vid varje kongress som är var fjärde år. Förbundet har cirka 90 avdelningar varav en av de största är ST inom Arbetsförmedlingen. ST inom Arbetsförmedlingen Är det största facket inom Arbetsförmedlingen. Ordförande är Lars-Erik Backström. I styrelsen för avdelningen är det nio ledamöter som väljs på ombudsmötet som är vartannat år. Många väljer ST för att det är det största facket inom Arbetsförmedlingen och har en lång erfarenhet om verksamheten. Alla är välkomna och det finns en förtroendevald att vända sig till på varje arbetsplats. Viktiga frågor i vår fackförening är demokrati, solidaritet och att alla är välkomna oavsett bakgrund och att medlemmar får rätt information vid rätt tid. Utifrån medlemmarnas intressen driver vi frågor som arbetsmiljö, anställningsvillkor, inflytande och kompetensutveckling. Vår idé är att med en arbetsplats vara en fackförening. Det är enkelt att vända sig till arbetsplatsombudet, ST-Direkt eller företrädare på central nivån. Tillsammans är vi starkare och i gemenskapen är vi aldrig ensamma. Vision för ST inom Arbetsförmedlingen ST är det självklara facket för dem som arbetar på Arbetsförmedlingen och Alfa-kassan STs förtroendevalda är goda företrädare Medlemmarna är aktiva och engagerade i facket och tar ansvar för såväl lön som villkor och arbetsmiljö Medlemmarna är välinformerade och engagerade i det internationella fackliga solidaritetsarbetet ST har tydliga och avgränsade roller som ändå är nära sammanlänkade. 4

5 Ansiktet utåt Du är förtroendevald inom fackförbundet ST. Du har ett uppdrag som i väldigt hög grad påverkar vilken syn anställda har av facket. Hur du kommunicerar med de nyanställda måste dels präglas av en respekt för STs fackliga värderingar och alltid utgå från den nyanställdes intresse. Ärlighet vid första mötet ger nöjda medlemmar längre fram. Vi ska givetvis dela de grundläggande värderingar som finns inom tjänstemannarörelsen och agera på ett sådant sätt att vi framstår som föredömen både internt i det fackliga arbetet och i förhållande till arbetsgivaren. Människosyn, värderingar och etik är viktigt för förtroendet. Etik är normer och värderingar, en ansvarsfull hållning och aktning för alla människor. I varje situation finns ett val, och valet mellan gott och ont beror på den etiska grundhållningen. Det som inte uttryckligen är förbjudet är inte alltid lämpligt. STs grundtankar och värderingar kan du läsa mer om på sidan 17 i handboken. Etik och förhållningssätt Avdelningsstyrelsen har tagit fram ett dokument (2006) om Riktlinjer om etiskt förhållningssätt för STs förtroendevalda inom Arbetsförmedlingen. Du hittar det på hemsidan st.org/arbetsförmedlingen. Logga in dig på sidan för medlemmar och klicka vidare på studiematerial. Fackförbundet STs värdegrund och förhållningssätt ifråga om medlemskap och förtroendeuppdrag beslutades den 1 november 2010 av förbundsstyrelsen. Den bygger på respekt för varje människa. Människovärdet är okränkbart och bygger på alla människors lika värde. Värdegrunden säger att det är oförenligt att ha ett fackligt uppdrag i ST samtidigt som man är medlem i organisationer som kränker mänskliga fri- och rättigheter. Den säger också att ST förbehåller sig rätten att stå upp för vår värdegrund och avgöra vem eller vilka som kan vara medlemmar om kränkande handling utövas. Vill du ta del av hela skrivningen om värdegrunden vad gäller kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter kontakta avdelningsstyrelsen. Informationsstrategi ST inom Arbetsförmedlingen ger rätt information via rätt kanal vid rätt tid ST inom Arbetsförmedlingen utvecklar och förbättrar kontinuerligt informationen och informationskanalerna ST inom Arbetsförmedlingen ska fortsätta vara facket inom Arbetsförmedlingen som är bäst på information Rekrytering steg för steg På hemsidan kan du beställa eller ladda ner broschyren Framgångsrik rekrytering samt en förenklad webbversion på En handlingsplan ska finnas för din sektion som varje sektionsstyrelse har fattat beslut om och ska fungera som ett stöd i rekryteringsarbetet. Handlingsplanen ska beskriva steg för steg hur rekryteringsarbetet ska gå till i din sektion För hela avdelningen har beslut tagits om en programförklaring gällande rekrytering som sektionerna ska följa. Den finns att hämta på st.org på sidan för förtroendevalda inom Arbetsförmedlingen. 5

6 Material för dig som rekryterar En översikt av material som rör rekrytering finns på ST:s hemsida Efter att du sonderat bland materialet i ST-butiken och ST-förlag på skickar du en beställning till där du anger namn samt artikelnummer på de produkter du vill beställa. Observera att du alltid måste kontakta sektionsstyrelsen om du ska beställa sådant som kostar pengar. Profilprodukter till medlemmar STs profilprodukter till medlemmar som exempelvis pennor, nyckelband eller reflex, är en bra present i samband med rekryteringen. Det kan också vara så att det finns särskilda rutiner i din sektion för hur ni gör när saker ska beställas. Kolla detta med den som är rekryteringsansvarig i din sektionsstyrelse. Om du ska ha en större aktivitet/träff med många kan du handla själv i butiken på st.org och beställa direkt därifrån (ett bra alternativ om du vill ha sakerna skickade till en specifik arbetsplats där aktiviteten ska genomföras) bara följ instruktionerna och glöm inte att meddela ditt namn och ändamål i meddelanderutan. Observera att du alltid måste ha kontakt med din sektionsstyrelse för att få godkänt att beställa material eftersom många av sakerna kostar pengar Metoden 3 S Med hjälp av metoden kan du/ni på ett bra sätt strukturera upp arbetet för rekryteringen. Struktur: Kartlägg och analysera, Vem gör vad? När ska ni göra det? Förbered brev och gör en handlingsplan(läge, mål, metoder, resurser, uppföljning) Spegling: Spegla den du möter, variera argumenten. Vem som är mest lämplig att möta den nye kan variera. Sälj (dig själv): Var personlig och berätta varför du valde ST. Ställ frågan: Vill du bli medlem? A-kassa STs a-kassa är frånkopplad själva medlemskapet i fackförbundet ST och marknadsförs inte på samma sätt ute på arbetsplatserna. En allmän hållning bör vara att man ska ta steget idag när det kommer till medlemskapet men att man själv kan fundera ett tag på vilken a-kassa man vill gå med i. Det är alltså inte en och samma produkt vilket många tror, separationen skedde Det finns således inga hinder att gå med i Fackförbundet ST och samtidigt vara med i en annan a-kassa. STs a-kasseavgift är 96 kronor per månad för en heltidsarbetande. Läs mer på Andra a-kassors avgift (september 2012) Akademikernas a-kassa: 90 kronor (här ingår merparten av SACO-förbunden) A-kassan för SEKO: 208 kronor. (Reservation för förändringar uppgifterna är från januari 2013) 6

7 Trygghetsstiftelsen en anledning att vara med i a-kassan Trygghetsstiftelsen bildades av parterna på den statliga arbetsmarknaden 1990 i samband med att de enades om Trygghetsavtalet för statligt anställda. Stiftelsens uppgift är att administrera och genomföra de aktiviteter som uttrycks i Trygghetsavtalet. När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist är det Trygghetsstiftelsens uppgift att så långt som möjligt förhindra att han eller hon blir arbetslös. Detsamma gäller när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten. Stödet till de uppsagda är individinriktat och utgår ifrån arbetslinjen. Trygghetsstiftelsens kunder har, utöver individuellt stöd till ny sysselsättning, även rätt till ekonomiskt stöd. Den som är anmäld till Trygghetsstiftelsen och får ersättning från a-kassa har rätt till avgångsersättning (AGE) från Trygghetsstiftelsen. AGE kan beviljas till personer som är arbetslösa och har a-kassa. AGE ger en utfyllnad ovanpå a-kassan som gör att man totalt kommer upp i en ersättning som motsvarar 80 respektive 70 procent av den arbetsinkomst som är fastställd av a-kassan. Vad erbjuds ST-medlemmen? Nedan följer en sammanställning av vad man erbjuds som ST-medlem och vad ST har för hjärtefrågor. ST-Direkt ST Direkt ger medlemmar och förtroendevalda svar på möjliga och omöjliga frågor, via telefon eller mail, mellan alla vardagar. Telefon E-post: Inte bara ett bra argument för medlemskap utan även en oumbärlig tjänst för dig som facklig företrädare. Du förväntas varken ha kunskaper eller mandat som en ombudsman men att leverera svar efter att ha konsulterat ST Direkt kan vara mycket uppskattat. STs idé En arbetsplats en fackförening! Alla är välkomna oavsett utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. Karriärutveckling Ett av de mest värdefulla koncepten inom ST är karriär & utveckling. I detta inryms tjänster för medlemmar såsom CV-granskning och personlig karriärcoachning (oftast per telefon). Annat material om karriärutveckling hittar du på 7

8 STs viktiga frågor som ligger närmast hjärtat Lön och andra anställningsvillkor Utveckling och inflytande i arbetet Jämställdhet och mångfald Arbetsmiljö Trygghet Klimatsmarta arbetsplatser Internationellt arbete Partipolitiskt obundet Mer finns att läsa om respektive fråga på st.org under fliken Om ST. Tidningen Publikt Tidningen för alla ST-medlemmar inom förbundet som skickas hem till medlemmarna. Medlemstidningen STyrkan En medlemstidning till medlemmar som tillhör ST inom Arbetsförmedlingen. Avdelningsstyrelsen utser en chefredaktör. Den kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via arbetsplatsombuden till alla medlemmar. Den finns också att hämta hem från hemsidan. Medlemslån ST erbjuder medlemslån med fördelaktig ränta och rak amortering i samarbete med Nordea och Swedbank. Lånebeloppet är lägst kronor. Beställ en broschyr om Nordeas eller Swedbanks medlemslån av ST Förlag. Man kan också kontakta Nordeas eller Swedbanks närmaste kontor för mer information, aktuella räntor och låneansökan eller göra ett besök på deras respektive webbplats. Grupplivförsäkring och återbetalningsskydd ingår utan kostnad. Dessa försäkringar skyddar banken om en låntagare drabbas av dödsfall eller om du som låntagare drabbas av arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom. För dig som är förtroendevald har Nordea tagit fram en speciell sida. Tanken är att den ska förenkla din information till medlemmen. Du kan också prenumerera på Nordeas nyhetsbrev för fackförbund, följa nyheter och räntor. Länken hittar du via st.org/medlemslån. Hänvisa alltid medlemmen till st.org/medlemslån eller bankernas sidor för aktuell information om vad som gäller. 8

9 Förmånliga villkor på bolån och medlemslån Bolåneräntan blir SEBs upplåningsränta plus marginal på 0,9 procentenheter. Lånebeloppet är högst 85 procent av bostadens marknadsvärde och maximalt 5 gånger hushållets årsbruttoinkomst. Erbjudandet gäller medlem och eventuell medlåntagare som har eller väljer SEB som huvudbank. Medlemslån (lån utan säkerhet) erbjuder SEB till extra förmånliga villkor och man kan som medlem låna kronor utan uppläggningsavgift. Mer finns att läsa under medlemsförmåner på st.org (Reservation för förändringar uppgifterna är från januari 2013) Sensus/Nätverken Fackförbundet ST har ett samarbete med studieförbundet Sensus. För medlemmar i ST innebär det att man har 25 procent rabatt på Sensus cirklar, kurser och föreläsningar. För de som exempelvis intresserade av ett nytt språk eller gå en kurs som skapar mer balans i livet är det lämpligt att kolla Sensus utbud. I samarbete med Sensus och övriga ST-förbund så ordnar ST-regionerna föreläsningar med kända föreläsare genom nätverken i varje län. Har du som förtroendevald idéer om aktiviteter eller bra föreläsare så kan du tipsa din kontaktperson i respektive nätverk (oftast någon i sektionsstyrelsen). Semesterboende, el, böcker. En mängd möjligheter till rabatterade priser kan du få som ST-medlem. Det gäller bland annat semesterboende i Italien, böcker och el. Vad som gäller kan du läsa på faktabladet om STs medlemsförmåner som du kan beställa hem från förlaget och dela ut till blivande medlemmar. Aktiviteter ST ska vara ett aktivt och synligt fack. Förutom de aktiviteter som ordnas centralt och genom nätverken så är lokala aktiviteter en framgångsfaktor när vi rekryterar nya medlemmar. Ordna medlemsträffar/fika/frukost och lunch. Använd dig av affischer som finns att beställa på st.org för att marknadsföra aktiviteterna. Ett fack som syns väcker nyfikenhet! Utöver olika medlemsmöten kan vi ge tips om att bjuda in någon lokal föreläsare. Det kan vara t ex kommunalrådet, näringslivschefen en företagare eller någon annan lokal kändis. Väldigt många personer kommer gärna och berättar om sin verksamhet utan att ta något betalt. Aktiviteter gör att ST syns och att felorganiserade ser att ett medlemskap i ST ger mervärde. Bra aktiviteter brukar vara väldigt uppskattat bland våra medlemmar. Tänk på att sådana aktiviteter ska ligga utanför arbetstid, exempelvis som lunchmöte eller kvällstid. 9

10 Kom ihåg att du som förtroendevald alltid kontaktar chefen när du planerar olika medlemsmöten. Ett lokalt avtal finns som måste följas, se i Vis under Min anställning/lokala avtal/ Facklig information. Om aktiviteten kostar pengar ska du alltid kontakta sektionsstyrelsen som beslutar om pengar om ingen annan rutin finns i din sektion. Försäkringar Medlemmen är försäkrad från första dagen som ny medlem. ST har som mål att hela tiden öka mervärdet och tryggheten för medlemmarna. Försäkringar är en självklar del av tryggheten och är en viktig förmån som ST kan erbjuda. Medlemmen kan teckna försäkringar till en låg premie tack vare att ST slutit avtal direkt med olika försäkringsbolag. Medlemmar som är under 36 år erbjuds extra förmånliga premier och i STs olycksfallsförsäkring ingår ett extra försäkringsskydd som innefattar hela familjen. ST samarbetar med försäkringsbolagen Förenade Liv, Trygg-Hansa och Accept när det gäller försäkringar. ST erbjuder livförsäkring, sjukförsäkring för vuxen och barn, familjeskydd, olycksfall för vuxen och barn, seniorförsäkring sakförsäkringar samt inkomstförsäkring. Som ny medlem i ST får man automatiskt en livförsäkring och olycksfallsförsäkring kostnadsfritt under tre månader och under den tiden kan medlemmen också teckna ytterligare försäkringar premiefritt för sin eventuella partner och för eventuella barn. Om medlemmen är under 55 år finns också en sjukförsäkring premiefritt under tre månader. Försäkringsbolagen kontaktar medlemmen under kostnadsfria månaderna då man som medlem får bestämma sig om man vill behålla försäkringarna. Att ST valt att försäkra alla nya medlemmar automatiskt innebär att bolagen då inte kräver hälsoprövning vilket ger möjlighet till medlemmar med hälsoproblem också kan få ett bra försäkringsskydd. En automatisk anslutning innebär också att ST kan erbjuda låga premier och bra villkor. (Med reservation för förändringar se aktuell information på internet för respektive försäkring) Inkomstförsäkring Som medlem i Fackförbundet ST omfattas du av en inkomstförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa. Basförsäkring Enbart arbetslöshetsförsäkringen ger inte tillräckligt skydd vid arbetslöshet eftersom de flesta har en inkomst över a-kassans ersättningstak, kr/månad. Från och med den 1 januari 2010 är basförsäkringen obligatorisk för alla medlemmar som uppfyller anslutningsreglerna. En obligatorisk basförsäkring, som försäkrar månadslöner upp till kronor per månad. Ersättning lämnas som längst i 150 ersättningsdagar. Basförsäkringen ingår i medlemskapet i ST. (Med reservation för förändringar se aktuell information på st.org) 10

11 Tilläggsförsäkring En frivillig tilläggsförsäkring som förlänger inkomstförsäkringens ersättningsperiod med upp till 150 ersättningsdagar. Som medlem i ST och som är ansluten till basförsäkringen har rätt att ansöka om tilläggsförsäkringen. Medlemmen betalar själv premien. Försäkringen kan ge ersättning i totalt 300 dagar med bas- och tilläggsförsäkringen. Tillsammans med ersättning från a-kassan och eventuella övriga ersättningar kan försäkringen ge cirka 80 procent av a-kassans fastställda normalinkomst (upp till kr/månad) efter ett schablonavdrag de första 200 dagarna i a-kassans ersättningsperiod. Från dag 201 i a-kassans ersättningsperiod får medlemmen, tillsammans med ersättning från a-kassan och eventuella övriga ersättningar, cirka 70 procent av sin a-kassan fastsällda normalinkomst (upp till kr/mån) efter ett schablonavdrag. Både när det gäller bas- och tilläggsförsäkringen krävs att man omfattats av respektive försäkring i 12 månader före första arbetslösa dag för att kunna få ersättning. (Med reservation för ändringar se aktuell information på st.org) Internationellt arbete STs visioner om fred, frihet, demokrati, social utveckling och global rättvisa står alltid i förgrunden i STs arbete. Rätten att organisera sig är ingen självklarhet i alla länder. En stor del av världens arbetstagare avskedas, förföljs, arresteras, torteras och till och med mördas fortfarande på grund av sitt fackliga engagemang. ST arbetar bland annat för: att uppnå förenings- och förhandlingsrätt i alla länder att fackliga företrädare får verka utan risk för förföljelse öppenhet och yttrandefrihet att värna asylrätt och en human invandrings- och flyktingpolitik Läs mer i STs internationella program som kan beställas eller laddas ner från ST Förlag på hemsidan. Fairtrade/Rättvisemärkt ST är medlem i Fairtrade/Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning. När man köper Rättvisemärkta varor bidrar man till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Varje år genomförs Fairtrade challenge över hela Sverige då man försöket att få så många som möjligt att fika Fairtrademärkta produkter. Det är ett bra tillfälle att göra en enkel aktivitet på kontoren genom att t ex bjuda på choklad. På många ställen finns det även lokala Fairtradegrupper som kan hjälpa till med aktiviteter. 11

12 LO-TCO: biståndsfond LO-TCO Biståndsnämnd är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete och har två huvudmän: Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Tillsammans representerar LO och TCO 2,7 miljoner fackliga medlemmar i Sverige. På kan du hitta och beställa material om internationellt fackligt arbete. Du kan även söka pengar till olika projekt. Ansökan bör göras i samråd med ST:s internationella enhet på förbundet. Amnestys Fackliga grupp ST bryr sig om sin omvärld. Fackförbundet ST ingår i en facklig grupp tillsammans med andra fackförbund som rör fackliga kränkningar i världen. Fackliga gruppens arbete: Ansvar för två E-postlistor (fackliga kränkningar samt kränkningar av mediearbetares rättigheter). Samarbete med de fackliga organisationerna i Sverige. Informera fackliga organisationer och allmänheten om fackliga rättigheter samt kränkningar mot dessa rättigheter. Man kan bli medlem i Amnesty Internationals mailnätverk som den fackliga specialgruppen ansvarar för. Det är kostnadsfritt och som medlem skickas ett mail ca två gånger per månad med vädjandefall som rör fackliga kränkningar i världen. Om man vill bli medlem registrerar man sig på eller skickar ett mail till Målet är att få stopp på fackliga kränkningar i världen! Övriga anställningsvillkor På Min sida i Vis finns information om avtal som du som förtroendevald kan läsa mer om aktuella avtal eller hänvisa medlemmen till aktuella sidor. När ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån de anställdas perspektiv utan partipolitiska kopplingar! Att bli medlem Medlemsavgift (heltidsarbetande) - som ny medlem i ST kostar det endast 50 kronor per månad de första sex månaderna. Därefter utgår avgift enligt tabell: 216 kronor över kronor i månadslön - är den högsta avgiften och troligen även den vanligaste. (Reservation för förändringar uppgifterna ovan är från januari 2013) 12

13 Övergångsbevis/förskottsmedlem För den som har varit medlem i ett SACO-förbund eller i Ledarna tar det några månader innan man beviljas utträde. Under den tiden registreras personen som så kallad förskottsmedlem i ST. En förskottsmedlem betalar inte medlemsavgift till ST men har rätt till samma service, information med mera som den som är betalande medlem och ST ska förhandla för henne/honom gentemot arbetsgivaren. Först när förskottsmedlemmen fått utträde ur sitt tidigare förbund börjar hon/han betala medlemsavgift till ST. ST-Student ST Student är en studerandeförening för studenter som gillar staten och som ser sitt framtida drömjobb inom den statliga sektorn. Förtroendevalda kan ta reda på om någon är studentmedlem genom att ringa ST-Direkt eller medlemsregistret. Du behöver veta antingen; personnummer namn telefonnummer mobilnummer eller e-postadress Visar det sig att den nyanställde redan är ST-studentmedlem är han eller hon redan medlem i ST. Det är då endast frågan om en ändring av medlemsformen - från studentmedlem till STmedlem - inte om en nyrekrytering. Det är denna inställning vi ska ha gentemot studentmedlemmen, även om en ansökan måste fyllas i som vanligt. 50 kr de första sex månaderna gäller för tidigare studentmedlem när man gör en uppgradering till yrkesverksam. Argumentsamling Många tycker att det kan vara svårt att hitta rätt argument när man rekryterar nya medlemmar. Här har vi satt samman en argumentsamling att hämta tips ifrån. Läs igenom argumenten och kryssa för de som känns bra för just dig. Det bästa argumentet är alltid att bli personlig. Varför gick du själv med i ST? Elva snabba argument för ST Lång erfarenhet av staten som arbetsgivare Du hittar inget annat fackförbund som har mer kunskap och samlad erfarenhet av staten som arbetsgivare. ST bildades 1904 och har sedan dess aktivt arbetat för ständigt förbättrade anställningsvillkor för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. En arbetsplats en fackförening ST välkomnar alla, oberoende av befattning, utbildning eller arbetsuppgifter. Vi vet att det ger både styrka och gemenskap när alla på en arbetsplats går samman istället för att dela upp sig i olika yrkesförbund. Partipolitiskt obundet När ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. ST är inte kopplat till något politiskt parti. 13

14 Din utveckling din karriär Din karriärutveckling är viktig för oss. Vi har karriärcoacher som ger dig hjälp och stöd i karriären oavsett på vilken position du arbetar. ST Karriär & Utveckling på Vi hjälper och stöttar dig om du vill byta arbete inom arbetsförmedlingen. Utbildningar, kurser och studiecirklar Som medlem har du tillgång till olika fackliga utbildningar, både i STs regi och TCOs akademi, där kurserna i de flesta fall ger högskolepoäng. Du har också 25 % rabatt, dock max 300 kr, på kurser och föreläsningar hos Sensus. Inkomstförsäkring STs inkomstförsäkring ger ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften. Du måste vara med i en a-kassa för att omfattas av försäkringen. Läs mer om villkoren på Förmånliga försäkringar Du och hela din familj är trygga i ST-medlemskapet. I foldern Trygg med ST, som du kan ladda ner eller beställa på får du utförlig information om försäkringar och premier som ST förhandlat fram för dig. Juriststöd, rättshjälp, råd och svar Skulle du befinna dig i en situation där du behöver juridiskt stöd kan du känna dig trygg i vetskapen att STs jurister, som är specialiserade på arbetsrätt och avtalstolkning, bistår dig. Våra tio tusen förtroendevalda som finns på över fem tusen arbetsplatser kan ge dig svar och råd om rätt lön, semester, anställningstrygghet, arbetstid m.m. Du kan också ringa ST Direkt alla vardagar mellan 8-20 så får du svar inom några minuter. Telefonnumret till ST Direkt är: Medlemstidningen Publikt För att du lätt ska hålla dig uppdaterad om det som sker inom det statliga området får du STs medlemstidning Publikt hemskickad till dig 16 ggr per år. Lån med förmånlig ränta Medlemslån i Swedbank eller Nordea har förmånlig ränta och ett kostnadsfritt betalningsskydd, ingen säkerhet behövs för medlemmar. Semesterboende, böcker, båtresor, el och telefoni Som medlem finns det många förmåner där vi förhandlat fram bra priser och rabatter på olika varor och tjänster. 14

15 Några argument från förtroendevalda för medlemskap i ST inom Arbetsförmedlingen För andras skull. Även om man har en stark ställning själv (det vill säga har ett högt värde för arbetsgivaren, och därmed blir lyssnad på, har en bra löneutveckling och stimuleras med arbetsuppgifter och kompetensutveckling) så måste man vara med och se till att alla når det goda arbetet, oavsett hur värdefulla de är i chefens ögon. Ensam är inte alltid stark, som medlem i ST får du stöd och hjälp när du behöver eftersom det alltid finns ett arbetsplatsombud man kan vända sig till. Det spelar ingen roll vilken utbildning, befattning eller arbetsuppgifter man har så är alla välkomna till ST. Det ger styrka och leder dessutom till gemenskap och ökad sammanhållning. Ju fler medlemmar, desto lättare att göra sin röst hörd facket gör de anställdas åsikter starka. Att veta att ST arbetar för medlemmarna och att man blir en stor grupp som strävar efter samma mål, mot bra arbetsmiljö, rättvisa löner, att ingen behandlas fel. En facklig tillhörighet gör oss starka som enskilda individer i en diskussion med arbetsgivaren ST representerar ett flertal olika yrkesgrupper på en och samma arbetsplats, vilket gör det mycket lättare att hitta lösningar om någon till exempel skulle vilja byta tjänst. Tack vare det har ST den kompetens om arbetsplatsen i sin helhet som krävs för att kunna representera sina medlemmar på det bästa sättet. Solidaritet och respekt för olika arbetsgrupper bildar grunden för en konstruktiv helhet och möjlighet att utföra ett bra arbete och få trivsel på arbetsplatsen Arbetstagaren är den svagare parten på arbetsmarknaden. För att matcha arbetsgivaren behöver arbetstagarna organisera sig för att kunna få kraft bakom sina synpunkter. Facket arbetar mycket med frågor som gynnar alla anställda som exempelvis lönevillkor, anställningstrygghet, arbetsmiljö, även de som inte är fackligt knutna. Men vi måste vara medlemmar om inte kommer vi inte kunna behålla det vi har fått hittills! ST arbetar för att arbetstagaren ska få större inflytande över sina egna arbetsuppgifter och påverka förändringar på sin arbetsplats. Lokala frågor kan snabbt lyftas fram via arbetsplatsombuden.. Våra lokala avtal (som man inte ska ta för givna) till exempel ersättning för läkarbesök, många semesterdagar och flextid. 15

16 . Facket ställer upp om det skulle uppstå en konflikt mellan dig som anställd och din arbetsgivare. Så länge den anställde är mer beroende av sitt arbete än arbetsgivaren är av den anställde så är varje individ ensam för svag att bevaka sina egna intressen. Vi måste ha en fackförening, till exempel för att få upp lönerna. Att få hjälp och stöd vid löneförhandlingar samt andra frågor. Om jag inte är medlem har jag ingen rätt att förhandla min lön som många tror! Det ger en trygghet som inte enbart medlemskap i A-kassa ger. Man kan kontakta ST och få hjälp med sina frågor, till exempel vid lönesamtal, vad som gäller vid till exempel föräldraledighet samt andra frågor som påverkar vårt arbete. Den närhet till facket som ST kan ge i och med att vi finns här på just den här arbetsplatsen och värnar om allas intressen och stöttar just dig. Du kan komma med frågor till mig som AO och kan inte jag svara direkt så hjälper jag dig att ta reda på svaret. Facket ser till att arbetsgivaren följer gällande lagar och avtal Du har en organisation som kan föra din talan, du behöver inte stå ensam och driva dina krav hos chefen. Du har möjlighet att få juridisk hjälp kostnadsfritt om du råkar i konflikt med din arbetsgivare. Att ta del av ST:s förmåner och studieverksamhet. Att det är öppet för alla och att man känner sig välkommen som ny medlem. ST är partipolitiskt obundet. Det är medlemmarnas åsikter som styr. Och det är medlemmarna som väljer vilka som ska företräda. Tillgång till olika utbildningar via Sensus till reducerade pris för medlemmar.. Du har möjlighet att ställa frågor till ST Direkt och på så vis få råd och stöd. Till dig som rekryterar! För att värva medlemmar är det viktigt att vi som förtroendevalda informerar våra medlemmar vilka möjligheter som faktiskt finns, de ska känna sig trygga att vända sig till oss och ingen fråga ska kännas mindre viktig! Lycka till med att värva medlemmar! 16

17 Därför väljer jag ST Tydliga värderingar ST är de grundläggande fackliga värderingarna viktiga. Vi arbetar aktivt för demokrati, rättvisa, humanism och solidaritet. ST arbetar också internationellt för att stärka fackligt arbete i länder där mänskliga och fackliga fri- och rättigheter inte är självklara. Viktiga frågor Bättre arbetsvillkor är vårt viktigaste mål. Det gäller främst lön och andra anställningsvillkor, rätten till utveckling och inflytande i arbetet, gott ledarskap och god arbetsmiljö. ST kämpar också för jämställdhet och ökad mångfald och motverkar alla former av diskriminering. En arbetsplats en fackförening STs motto är En arbetsplats en fackförening. Alla är väl-komna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. Helhetssyn på arbetet Goda arbetsvillkor förutsätter både individuell utveckling och utveckling av verksamheten. ST arbetar för att medlemmen dels ska få större inflytande över sitt eget arbete, dels kunna påverka det som händer på arbetsplatsen. Medlemmarna styr Medlemmarnas behov och önskemål styr det fackliga arbetet. Verksamheten formas och drivs av medlemmarna tillsammans. Alla uppmuntras att delta och påverka vilka frågor som ska prioriteras. På arbetsplatsen där möjligheterna att påverka är störst finns arbetsplatsombud som medlemmarna själva har valt. Samarbete ger styrka För ST är samarbete viktigt både inom den egna organisationen och med andra. Det ger kraft i förhandlingar, opinions -bildning och internationellt arbete. Kompetens och erfarenhet ST vet hur det är att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vi har lång erfarenhet och expertkunskap om de frågor som är viktiga för medlemmen och verksamheten. Det gör att ST kan påverka arbetsgivaren och genomdriva förändringar. Partipolitiskt obundet ST är inte kopplat till något politiskt parti. När ST tar ställning politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. 17

18 18

19 19

20 20

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer