Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter"

Transkript

1 /Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets information och kommunikation. ST:s information och kommunikation ska bidra till att nå de övergripande målen för det nya ST: Information och kommunikation ska vara ett strategiskt verktyg för att rekrytera nya medlemmar. Information och kommunikation ska vara ett strategiskt verktyg för att behålla medlemmar och få medlemmarna att vara nöjda. Information och kommunikation ska vara ett strategiskt verktyg för att engagera och stimulera företroendevalda och anställda. Utgångspunkter ST ska vara och förbli det ledande arbetsplatsfacket inom staten. För att uppnå detta måste en kraftfull rekrytering av nyanställda i de statliga verksamheterna äga rum. Rekryteringen ska särskilt inriktas på välutbildade och yngre. ST ska synas nära medlemmarna. ST:s politik, arbetssätt och arbetsformer ska utvecklas så att ST blir attraktivt både för medlemmar, förtroendevalda och anställda.

2 Kommunikationsplan 2(5) Målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter Framtida medlemmar Studerande Nyanställda och oorganiserade på arbetsplatser Medlemmar i enbart A-kassa Felorganiserade på arbetsplatserna Känna till att ST finns Vara positivt inställda till ST Uppleva ST som det bästa fackliga alternativet bli medlemmar Aktiv studerandeverksamhet Aktivt lokalt fack Utveckling av ST:s webbplats Nytt rekryteringsmaterial Nytt presentationsmaterial Strategisk opinions- och mediebearbetning ST Direkt, webbstatistik. Nyrekryterade medlemmar Ska känna sig välkomna i förbundet Ska känna att de gjorde rätt val när de valde ST Ska vara nöjda med den service ST ger Ny välkomstmapp med information om ST, service, tjänster, förmåner och kontaktpersoner Lokalt välkomstmöte Utveckla rutiner för välkomstbrev m.m. Rekryteringsstatistik, inträdesenkät. Nuvarande medlemmar Uppleva ST som det bästa fackliga alternativet Ska förstå vikten av att alla på samma arbetsplats tillhör samma fack Ska känna till och vara nöjda med den service, tjänster, förmåner och produkter som ST erbjuder medlemmarna Ska uppleva att ST är aktivt och driver viktiga frågor Ska känna till och använda medlemssidorna på ST:s webbplats stanna kvar som medlemmar fler ska kunna tänka sig att engagera sig i det lokala fackliga arbetet Aktiv och synlig lokal facklig verksamhet; utveckla arbetsformer och arbetssätt

3 Kommunikationsplan 3(5) Nytt informationsmaterial om ST; värderingar, service, tjänster, förmåner och produkter Utveckla medlemssidor på ST:s webbplats Erbjuda bra tjänster och förmåner Utveckla och lansera ST Direkt Utveckla verktyg för medlemmarna; utvecklingssamtal, lönesättningssamtal, karriärmaterial, nätverk Erbjuda medlemsutbildningar Information, seminarier för olika medlemsgrupper; chef, yrkesgrupper Informera om resultat av ST:s verksamhet; via medlemstidningar, medier Utveckla rutiner för utträden Medlemsstatistik, webbstatistik, ST Direkt, utnyttjande av tjänster och förmåner, medlemsundersökning, utträdesenkät. Arbetsplatsombud, klubbstyrelser, sektionsstyrelser, lokala avdelningsstyrelser Ska förstå vikten av att alla på arbetsplatsen tillhör samma fack och att det är i allas intresse att utveckla och anpassa den fackliga verksamheten till både nya och nuvarande medlemmar Ska förstå vikten av att rekrytera välutbildade och yngre och arbeta aktivt med detta Ska kunna förmedla ST:s budskap Ska känna till och använda förtroendemannasidorna på ST:s webbplats Ska vara nöjda med det stöd de får i sitt fackliga arbete av avdelningen och kansliet Ska uppleva att förbundet är aktivt, inflytelserikt och driver frågor som är relevanta för medlemmarna Utveckla AO-mappen till nya förtroendevalda Introduktionsutbildning för nya förtroendevalda Förnya utbildningsmaterialet i stegutbildningarna Rekryteringsutbildning Utveckla rekryteringsverktyg för rekrytering av nya medlemmar, nya förtroendevalda Utveckla förtroendemannasidorna på webben Informera om förändringar och nyheter löpande i ST Rapport Utveckla ST Direkt Utveckla nya mötesplatser Utveckla arbetsformer och arbetssätt Regelbunden återrapportering av medlemsstatistik Utveckla förtroendemannaregistret aktiva, kunniga och engagerade förtroendevalda nära medlemmarna Förtroendemannastatistik, besök på förtroendemannasidorna, deltagande i utbildningar, AOundersökning. Avdelningsstyrelser i rikstäckande avdelningar Ta del av insiktsmaterial, junidokumentet, statistik m.m. för att motiveras att ställa in organisationen på rekrytering av välutbildade och yngre Känna till och använda förtroendemannasidorna på ST:s webbplats Ska vara nöjda med det utvecklingsarbete som drivs av förbundet Ska uppleva att de har insikt i och är delaktiga i förbundets verksamhet

4 Kommunikationsplan 4(5) avdelningsstyrelserna blir drivande i förändringsarbetet, bärare av de nya tankarna och för ut dem i organisationen Återkommande avdelningsdialog Regelbundna statistikrapporter Utveckla förtroendemannasidorna på ST:s webbplats Informera om förändringar och nyheter löpande i ST Rapport Kongress Verksamhetsplan Utveckla mötesformer Driva utvecklingsarbete i linje med junidokumentets intentioner Löpande informera förtroendevalda inom avdelningen om förändringar och nyheter Utvärdering av avdelningsdialoger, redovisningar av verksamheten. Förbundsstyrelsen, anställda vid kansliet Kunskap om utvecklingen inom den statliga sektorn och på arbetsplatserna för att kunna ställa in verksamheten så att ST fortsätter att vara det ledande facket inom den statliga verksamheten Känna till förbundets totala verksamhet Vara drivande och delaktig i det förändringsarbete som pågår Vara källa och företrädare för förbundet i förhållande till medier, opinionsbildare och organisationer verksamheten prövas och inriktas mot vad som lagts fast i junidokumentet och förankras i hela organisationen Intranätet Kanslisten Medlemsstatistik ST Rapport Utveckla den interna informationen Omvärldsbevakning Webbstatistik, personalenkät, deltagande i utbildning och seminarier. Externa grupper; medier och allmänhet, arbetsgivare och beslutsfattare Se på ST med respekt och uppfatta ST som ett aktivt och framtidsinriktat fack som driver viktiga frågor Ta till sig ST-frågor och driva dem vidare Profilering och prioritering av strategiska frågor Proaktiv mediebearbetning Möten med riksdagsgrupper Dynamisk webbplats

5 Kommunikationsplan 5(5) Relationsbygge till strategiska grupper Seminarier Fackligt arbete på arbetsplatserna Pressbevakning, deltagande i ST:s externa aktiviteter, intressentundersökningar.

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera Medlemsmodellen Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera 1. Reflektera Varför medlemsrekrytera? Organisationens uppdrag? Vilka aktiviteter bidrar till uppdraget?

Läs mer

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten.

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten. Nr 1 mars 2015 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Resan fortsätter sidan 2 RALS sidan 3 Växthus sidan 4 Växthus i Växjö sidan 5 Eures-rådgivare sidan 6 Euresverksamheten sidan 7 Aktuellt Nordiska

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer