Framgångsrik rekrytering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsrik rekrytering"

Transkript

1 Framgångsrik rekrytering

2 ST, Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november Upplaga: ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: Tfn: Fax: Webbplats: Ange artikelnr 1129.

3 Framgångsrik rekrytering Ju fler vi är, desto starkare blir vi. Många medlemmar på en arbetsplats gör oss till en viktig part i det lokala fackliga arbetet. Våra synpunkter får en tyngd som inte kan ignoreras av arbetsgivaren. Ett starkt förbund attraherar nya medlemmar, och fler medlemmar gör oss till ett starkare förbund. Det har under en längre tid sagts att statliga verksamheter minskar. Det är dock inte hela sanningen. Tvärtom är det så att statliga verksamheter nyanställer mellan och personer varje år. Genom ett aktivt fackligt arbete kan ST attrahera dem som nyanställs. Det blir extra viktigt eftersom en stor andel av STs nuvarande medlemmar går i pension. Därför måste ST stärka rekryteringsarbetet så att vi behåller vår fackliga styrka och representativitet. För att behålla förbundets nuvarande storlek måste vi rekrytera omkring nya medlemmar varje år framöver. Det kan vi lyckas med om vi arbetar metodiskt, konsekvent och uthålligt, och om vi är många som deltar i rekryteringsarbetet. Till syvende och sist gäller det att vi tar kontakt med alla nyanställda, berättar om vår verksamhet och ställer frågan: Vill du bli medlem i ST? Vi måste samtidigt ta väl hand om de medlemmar som redan finns i vår organisation. STs bästa rekryterare är faktiskt nöjda medlemmar på arbetsplatsen. Medlemmar som berättar positivt om STs ideologi, aktiviteter och resultat för andra som av olika anledningar inte är medlemmar i vårt förbund. Det här materialet är tänkt som ett hjälpmedel i rekryteringsarbetet. Lycka till! Annette Carnhede Förbundsordförande 1

4 Innehåll Den fackliga idén 3 STs idé 3 Ansvar för rekryteringsarbetet 4 Ditt arbete som rekryteringsansvarig 4 Kartlägg och planera 6 Steg för steg Så här rekryterar du en nyanställd 9 Följ upp och utvärdera 19 Gör ST synligt på arbetsplatsen 21 Medlemsansökan Så här gör du 22 Förslag till brev Grattis Du har valts ut till intervju! 24 Förslag till brev Grattis till ditt nya jobb! 25 Formulär Information om nyanställd 26 Mer information 27 Så här kontaktar du oss 28 2

5 Den fackliga idén Grunden för fackligt arbete är att vinna människor för en idé inte vinna en argumentation. Den fackliga idén utgår från att vad en inte klarar ensam kan många klara tillsammans. Det är en idé om solidaritet och ömsesidighet, om gemensamt agerande, om samverkan genom att enskilda individer går samman. Allt med målet att förbättra varje enskild arbetstagares villkor och öka inflytandet över det egna arbetet och den egna arbetsplatsen. Att vara fackligt ansluten innebär att ansluta sig till värderingar som är grunden i allt fackligt arbete den fackliga gemenskapen och solidariteten. Det är detta fackliga kitt som är förutsättningen för allt fackligt arbete. Det finns grundläggande intressemotsättningar mellan arbetsgivare och anställda, som bara kan lösas genom ett kollektivt organiserat handlande från de anställdas sida. Enskilda lösningar utan fackliga aspekter löser i bästa fall problemen för enstaka personer eller flyttar i värsta fall över problemen på andra. Det finns också stor risk att den enskilde lämnas till arbetsgivarens godtycke. Med solidaritet menas att medlemmarna ställer upp och stöttar varandra för att bland annat förbättra arbetsvillkoren och påverka utvecklingen av verksamheten. Det gäller även om det fackliga arbetet vid en viss tidpunkt enbart rör en mindre del av medlemmarna eller ibland medlemmar i en annan facklig organisation. STs idé ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. STs motto är En arbetsplats en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. STs medlemmar representerar en mängd olika yrken och bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Det är viktigt att understryka att ST är det enda fackförbund inom de statliga verksamheterna som med sanning kan hävda att man företräder alla anställda. Det finns ingen facklig organisation på de statliga verksamheternas område som har samma bredd som ST. 3

6 Ansvar för rekryteringsarbetet En levande diskussion om de fackliga grundvärderingarna är alltid en viktig del av det fackliga arbetet. Det fackliga innehållet måste ständigt återvinnas och utvecklas. Men då måste vi stå på en stabil grund och den grunden utgörs av en bra och väl fungerande medlemsrekrytering. Hela styrelsens ansvar Rekrytering är hela styrelsens ansvar. Styrelsen ska inom sig utse en rekryteringsansvarig som har till uppgift att arbeta med det praktiska rekryteringsarbetet av nya medlemmar och att regelbundet följa medlemsutvecklingen. Styrelsen och den rekryteringsansvarige har ett gemensamt ansvar för dessa frågor. Rekrytering ska alltid vara en stående punkt på dagordningen vid styrelsesammanträdena. Styrelsen har även ett gemensamt ansvar för att utarbeta lämpliga rekryteringsrutiner. Tänk på att nya medlemmar kan ha olika intressen och att villkoren för det fackliga arbetet kontinuerligt förändras genom samhällsutvecklingen. Rekryteringsrutinerna måste analyseras och utvärderas regelbundet så att de känns aktuella och kan användas effektivt. Ditt arbete som rekryteringsansvarig Vem är du? För att kunna rekrytera medlemmar är det viktigt att du först gjort klart för dig varför du själv är med i facket, varför du är fackligt aktiv och varför du är organiserad i just ST. Det är bra om du har en klar bild över hur den lokala fackliga organisationen ser ut på din arbetsplats, vilka uppgifter den har och var ni står i viktiga frågor. Det underlättar om du har denna helhetssyn när du möter blivande medlemmar. Det är av stor vikt att du som är rekryteringsansvarig känner dig tillfreds med ditt uppdrag och har en vilja att förmedla fördelarna med att vara med i ST. Du bör ha ett stort intresse för andra människor och vara lyhörd för vad de tycker är viktigt i arbetslivet. Du har lätt för att skapa förtroende i dina möten med andra och är en god representant för förbundet. 4

7 Vem ska du rekrytera? Som rekryteringsansvarig har du många olika grupper att bevaka. Tänk därför på att anpassa din information till den person eller den grupp som du möter. Det är viktigt att du hela tiden har STs synsätt i tankarna. Alla är välkomna i ST oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Då kan vi nå fram till En arbetsplats en fackförening. I första hand ska du rekrytera dem som nyanställs på arbetsplatsen. Men det är även viktigt att tala med dem som är oorganiserade och dem som redan är medlemmar i andra fackförbund. Tänk på att även visstids-, projekt- och vikariatsanställda har rätt till medlemskap. Ta också kontakt med tillfälligt anställda, till exempel praktikanter, och berätta om ST. På sikt kanske de blir anställda på arbetsplatsen och kan då erbjudas medlemskap. Bjud in dessa till informationsmöten om ST och ge dem gärna kontinuerligt facklig information. Ta alltid personlig kontakt med den som begär utträde ur förbundet. Försök att ta reda på orsaken till att hon/han vill lämna förbundet och försök att få henne/honom att stanna kvar som ST-medlem. Lika rekryterar lika Tänk på att lika rekryterar lika och att du kan ta hjälp i rekryteringsarbetet av ST-medlemmar på arbetsplatsen. Det är större chans att lyckas med rekryteringen om till exempel en jurist pratar med en jurist, en assistent med en assistent och en handläggare med en handläggare. 5

8 Kartlägg och planera En viktig uppgift för dig som är rekryteringsansvarig är att kartlägga möjligheterna till rekrytering på arbetsplatsen och att planera rekryteringsarbetet. Använd gärna checklistan nedan i ditt planeringsarbete. På förtroendevaldasidan på STs webbplats finns tips, statistik med mera som gäller rekrytering. Gör en kartläggning Kartlägg följande för att ta reda på vilka möjligheter som finns till rekrytering på arbetsplatsen: Antal anställda? Organiserade i ST? Organiserade i konkurrerande fackförbund? Felorganiserade? (organiserade i fackförbund som inte har rätt att teckna kollektivavtal) Oorganiserade? Vilken organisationsgrad har ST? (det vill säga hur många procent av de anställda är med i ST) Vilken representativitet har ST? (det vill säga om, och i vilken omfattning, det finns ST-medlemmar inom alla yrkeskategorier på arbetsplatsen). Inom vilka yrkeskategorier finns STs medlemmar? Vilka yrkeskategorier saknas eller minskar? Medlemmar som lämnat ST? Varför? Vart tog de vägen? Nyanställningar på gång? Kommande pensionsavgångar? Finns det planer på organisationsförändringar, omstruktureringar eller omlokaliseringar? Hämta in uppgifter från arbetsgivaren eller från förhandlingsunderlag. Kontakta STs kansli som kan ta fram statistik för arbetsplatsen eller besök förtroendevaldasidan på STs webbplats. Rapportera resultaten från kartläggningen till styrelsen. 6

9 Analysera STs konkurrenter Vilka är STs konkurrenter på arbetsplatsen? Vad är konkurrenterna bra på? Vad är de mindre bra på? Vad är ST bra på? Vad är ST mindre bra på? Rapportera resultaten från konkurrentanalysen till styrelsen. Håll dig uppdaterad om hur konkurrenterna bedriver sitt fackliga arbete. Sätt upp konkreta mål och gör en handlingsplan Utgå från resultaten från kartläggningen och sätt mål för hur många och vilka ni ska rekrytera. Tidsätt målen. När ska ni ha uppnått resultat? Sätt upp delmål/etappmål på vägen. Målen ska vara realistiska, konkreta, mätbara och ska leda till handling. Diskutera och besluta i styrelsen. Utarbeta rekryteringsrutiner och gör en aktivitetsplan Hur ska ni arbeta för att rekrytera olika grupper? Vilken/vilka metoder ska användas? Ta gärna kontakt med rekryteringsansvariga i andra ST-avdelningar för att få idéer och lära av andras erfarenheter. Skapa ett nätverk. Besök rekryteringssidorna på förtroendevaldasidan på STs webbplats. Skriv ned rekryteringsrutiner. När det gäller nyanställningar kan ni till exempel besluta att följa de elva stegen som beskrivs längre fram i den här broschyren. Diskutera och besluta i styrelsen. Planera och skriv ned vad som ska göras, av vem och när. När ni fördelar arbetet, tänk då på att lika rekryterar lika. Om det behövs pengar för att genomföra aktiviteter bör detta diskuteras och beslutas i styrelsen. Kom ihåg att informera arbetsplatsombuden om nyanställningar och rekryteringsaktiviteter. 7

10 1. Bevaka nyanställningar 2. Gör ST synligt i platsannonsen 3. Delta i urvalsarbetet 4. Ta kontakt 5. Delta i anställningsintervjuer 6. Bevaka anställningsbeslut 7. Gratulera 8. Hälsa välkommen och erbjud medlemskap 9. Delta i arbetsplatsintroduktionen 10. Följ upp 11. Sammanfatta

11 Steg för steg Så här rekryterar du en nyanställd A och O i en framgångsrik medlemsrekrytering är att etablera tidiga och personliga kontakter och att följa upp dem. Det bästa och kanske enklaste sättet att rekrytera medlemmar är vid nyanställning. Här beskrivs en steg för steg-metod som du kan använda när du rekryterar nyanställda på din arbetsplats. Om du ser rekryteringsarbetet som en process med en början och ett slut och steg som du ska genomföra däremellan blir det lättare att arbeta. Om du arbetar metodiskt, konsekvent och uthålligt och följer alla steg så ökar chansen att du lyckas med rekryteringen. Självklart kan stegen behöva anpassas efter just din arbetsplats. Tänk på att det är styrelsen gemensamt som ansvarar för rekryteringen. Du som är rekryteringsansvarig kan ta hjälp i arbetet av övriga i styrelsen och av de arbetsplatsombud som finns på arbetsplatsen. Ta också vara på den kunskap som finns hos en redan anställd medlem med liknande arbetsuppgifter som den nyanställde. Du kan be honom eller henne att bli facklig fadder under introduktionstiden på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla steg genomförs, att det är tydligt vem som ska göra vad och att ni bestämmer inom vilken tid olika steg ska vara genomförda. Du som är rekryteringsansvarig är huvudansvarig för hela processen men kan utse delansvariga för olika steg. De delansvariga bör rapportera till dig efter utfört uppdrag så att du har överblick över vad som har gjorts och i vilket steg ni befinner er i rekryteringsprocessen. 1. Bevaka planerade nyanställningar 2. Se till att ST syns i platsannonsen 3. Delta i urvalsarbetet 4. Kontakta de som blir kallade till anställningsintervju 5. Delta i anställningsintervjuer 6. Bevaka anställningsbeslutet 7. Gratulera den som fick jobbet 8. Hälsa välkommen till arbetsplatsen och genomför ett rekryteringssamtal 9. Delta i arbetsplatsens introduktion för nyanställda 10. Genomför ett uppföljningssamtal 11. Sammanfatta genomförda åtgärder 9

12 Gör Tria-kollen. Kolla om den som söker ett jobb eller som just nyanställts är medlem i Tria (studerandesamarbetet som vi driver tillsammans med HTF och SKTF). Ring eller mejla till Ange personnummer, telefonnummer, mobilnummer, föroch efternamn eller e-postadress till den du vill kolla. 1. Bevaka planerade nyanställningar Samarbeta med personalavdelningen/arbetsgivaren och bevaka vilka nyanställningar som planeras. Delta i arbetsplatsens arbete med budget och bemanningsplan. Delta i utformningen av kraven på befattningen. Bevaka ST-medlemmars företrädesrätt till återanställning. Informera arbetsplatsombuden om nyanställningar. Ansvarig: Klart när: 2. Se till att ST syns i platsannonsen Se till att kontaktperson för ST finns med i platsannonsen. Kontaktpersonen bör läsa på om den utlysta tjänsten, kolla aktuellt löneläge och vara tillgänglig för att kunna besvara frågor under den tid som annonsen är aktuell. Kontaktpersonen kan gärna vara arbetsplatsombudet eller en blivande kollega som är ST-medlem. Det ger närhet och lokalkännedom. Ansvarig: Klart när: 3. Delta i urvalsarbetet Delta i arbetet med att välja ut vilka som ska kallas till anställningsintervju. Stäm av mot de krav som ställts i annonsen. Bevaka särskilt om det finns Triamedlemmar bland de sökande eller interna sökande som är ST-medlemmar. Ansvarig: Klart när: 10

13 Med vänlig hälsning Anna Andersson ST inom Vägverket Direkttelefon: Kort om ST 4. Kontakta de som blir kallade till anställningsintervju Skicka brev till, mejla eller ring upp de som har blivit kallade till anställningsintervju. Tala om att ST kan hjälpa till med att ge upplysningar om löneläge och anställningsvillkor vid arbetsplatsen och erbjuder stöd vid den första lönesättningen. Be att få återkomma om du får frågor som du inte kan svara på. Tydliggör att ST är facket på arbetsplatsen. Ett förslag till brev finns längre bak i den här broschyren. Du kan också ladda hem det från förtroendevaldasidan på STs webbplats. Brevet kan du sedan anpassa med egna uppgifter. Bifoga gärna STs broschyr Frågeguide till det attraktiva arbetet när du skickar brevet. I den finns tips inför anställningsintervjun. ST inom Vägverket Grattis Du har valts ut till intervju! Du är en av dem som valts ut till intervju för arbetet som projektledare vid Vägverket. Jag är facklig företrädare för ST inom Vägverket. Jag ställer gärna upp och svarar på de frågor som du kanske har inför intervjun. Det kan till exempel gälla frågor om anställningsvillkor, löneläge eller något annat som gäller anställningen. Jag hoppas på så sätt kunna bidra till att du känner dig bättre förberedd inför intervjun. Jag skickar med ett exemplar av vår broschyr Frågeguide till det attraktiva arbetet och hoppas att den kan vara till nytta. Som sagt, hör gärna av dig till mig så svarar jag på dina frågor! E-post: ST är fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. STs omkring medlemmar representerar en mängd olika yrken och bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på försäkringskassor, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Vår grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. Våra hjärtefrågor är: lön och andra anställningsvillkor, utveckling och inflytande i arbetet, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö, trygghet och internationell solidaritet. ST är partipolitiskt obundet. Läs mer om oss på Ansvarig: Klart när: 11

14 Beställ visitkort via förtroendevaldasidan på STs webbplats. 5. Delta i anställningsintervjuer Ta först ställning till om ST ska delta i arbetsgivarens intervju eller ordna en egen. När du deltar i anställningsintervjuer är din medverkan ett bidrag till att rätt person rekryteras. Din medverkan kan också vara avgörande för rekryteringen till ST. Den som deltar i intervjun är vid detta tillfälle den som ger ST ett ansikte. Presentera dig själv och ställ sedan relevanta frågor utifrån de krav som ställts i annonsen och vad befattningen innebär. Här nedan finns exempel på några generella frågor. Lämna ett visitkort och uppmuntra den intervjuade till att ta kontakt med ST efter intervjun om det dyker upp något som hon eller han vill fråga om. Information om dig och ST Presentera dig och ST. Informera om den lokala fackliga verksamheten. Informera om löneläget på arbetsplatsen och för den sökta befattningen men observera att det inte ska ske någon löneförhandling vid intervjun. Exempel på frågor till den som intervjuas Vad fick dig att söka just det här jobbet? Utbildning och erfarenhet? Intresse för utveckling? Starka och svaga sidor? Fritidsintressen? Föreningserfarenhet? Ansvarig: Klart när: 12

15 6. Bevaka anställningsbeslutet Håll kontakt med personalavdelningen/arbetsgivaren inför anställningsbeslutet. Bevaka att rätt person anställs i förhållande till kraven i annonsen. Ta kontakt med den person som erbjuds anställningen. Visa att ST bryr sig och erbjud stöd i samband med lönesättningen. Ta reda på personens löneanspråk. Arbeta för att ingångslönen sätts så högt som möjligt. Bevaka anställningsavtalet: anställningstyp, innehåll, varaktighet, precisering av anställningsförmåner etc. Se till att den nyanställda får en skriftlig anställningsbekräftelse. Enligt STs lönepolitiska mål ska alla nyanställda få stöd av ST (det lokala facket) vid den första lönesättningen. Ansvarig: Klart när: 7. Gratulera den som fick jobbet Skicka ett grattisbrev till den person som fick jobbet. Ett förslag till brev finns längre bak i den här broschyren. Du kan också ladda hem det från förtroendevaldasidan på STs webbplats. Brevet kan du sedan anpassa med egna uppgifter. Bifoga STs centrala rekryteringsbroschyr, som också innehåller en medlemsansökan, när du skickar brevet. ST inom Vägverket Grattis till ditt nya jobb! Till dig som ska börja jobba som projektledare vid Vägverket. Jag är facklig företrädare för ST inom Vägverket och vill på det här sättet gratulera dig till ditt nya jobb. Jag hoppas att du kommer att trivas hos oss! Samtidigt vill jag passa på att ge dig lite information om STs verksamhet. Jag bifogar vårt informationsmaterial, som också innehåller en medlemsansökan. Jag kommer att kontakta dig inom den närmaste tiden för att berätta mer om den verksamhet som vi bedriver, vad ett medlemskap i ST innebär och vilka förmåner som vi erbjuder. Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig. Med vänlig hälsning Anna Andersson ST inom Vägverket Direkttelefon: E-post: Kort om ST ST är fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. STs omkring medlemmar representerar en mängd olika yrken och bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på försäkringskassor, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Vår grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. Våra hjärtefrågor är: lön och andra anställningsvillkor, utveckling och inflytande i arbetet, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö, trygghet och internationell solidaritet. ST är partipolitiskt obundet. Läs mer om oss på Ansvarig: Klart när: 8. Hälsa välkommen till arbetsplatsen och genomför ett rekryteringssamtal Följ upp grattisbrevet med ett personligt besök då du erbjuder medlemskap. Kolla upp före besöket om den nyanställda är med i Tria (se tipset på sid 10). Om så är fallet har du en given ingång till det kommande samtalet. Välkomna den nyanställda till arbetsplatsen och till ST. Ät lunch eller fika tillsammans. Presentera dig själv och ST. På nästa sida finns förslag på information som du bör förmedla och frågor som du kan ställa. Kom ihåg att lyssna också. Försök ta reda på vad som är viktigt för den du talar med.» Enligt STs servicemål ska en nyanställd välkomnas av det lokala facket inom en vecka. Varje nyanställd ska erbjudas med - lemskap i ST genom personlig kontakt. 13

16 Gör en välkomstmapp. Den kan till exempel innehålla STs centrala rekryteringsbroschyr, kortet Därför väljer jag ST och lokalt material, till exempel vilka frågor ni driver på arbetsplatsen, hur ni jobbar lokalt, kontaktpersoner etc. Tryckta mappar och ST-prylar finns att beställa via ST Butiken. Om den nyanställda är Tria-medlem är hon/han redan att betrakta som medlem i ST, men det gäller att få studerandemedlemskapet i Tria att övergå till ett vanligt medlemskap i ST. Tänk på att även Tria-medlemmar måste fylla i en medlemsansökan. Tipsa om att det är enkelt att bli medlem via STs webbplats Informera om hur övergången går till om den nyanställda är med i ett annat fackförbund. Tala om att du gärna svarar på frågor och att det bara är att komma förbi eller ringa eller mejla i framtiden. Lämna över STs centrala rekryteringsbroschyr (även om du tidigare har skickat över den tillsammans med grattisbrevet ) och kanske ett visitkort och en ST-pryl. Om ni har gjort en egen välkomstmapp är det lämpligt att lämna över den i samband med rekryteringssamtalet. Sätt målet att den nyanställda ska bli medlem i ST. Information som du bör förmedla vid rekryteringssamtalet Informera om hur ST arbetar lokalt och vilka frågor ni driver. Ge exempel på fackliga insatser på den egna arbetsplatsen. Berätta om vad ST erbjuder (utgå ifrån den nyanställdas intressen): Information, förhandlingshjälp, juridisk service, råd och stöd från lokala facket och STs kansli. Rabatt på medlemsavgiften de första sex månaderna. A-kassa. Medlemstidningen ST Press. Medlemstjänsten ST Direkt. Webbplats med särskilda medlemssidor. Medlemsutbildningar. Tillgång till informationsmaterial och ST-produkter via ST Förlag och ST Butiken. Förmåner och rabatter, till exempel förmånliga medlemsförsäkringar och medlemslån, rabatt på bensin, semesterboende och böcker. Exempel på frågor Vad tycker du är viktigt i jobbet? Vad vill du påverka? Vilken facklig fråga tycker du är viktigast? Vad vill du ha ut av ditt fackliga medlemskap? Planera för ett uppföljningssamtal. Avsluta samtalet med att säga att du kommer att höra av dig igen inom en viss tid om den nyanställda vill tänka på saken. Ansvarig: Klart när: 14

17 9. Delta i arbetsplatsens introduktion för nyanställda Delta i den introduktionsutbildning som arbetsgivaren genomför för nyanställda. Om sådan inte finns, bjud in till eget introduktionsmöte. Presentera STs grundläggande idéer och värderingar. Berätta om hur ST jobbar lokalt och vilka frågor ni driver. Tala om hur man får kontakt med ST på arbetsplatsen. Förberedelser Tänk i förväg igenom vad du vill ha sagt och vilken struktur du vill ha på presentationen. Presentera sedan ST på ditt sätt, med dina egna ord. Fundera också på vilket material du ska använda. Inledning Presentera dig själv, vad du heter, vad du arbetar med och vilket ditt fackliga uppdrag är. Skriv upp ditt namn och det telefonnummer där du och styrelsen kan nås, liksom e-postadress, fax och webbadress. Du bör också nämna att ST har ett kansli och regionkontor med ombudsmän och allmän medlemsservice dit medlemmen kan vända sig, att medlemstjänsten ST Direkt finns och att ST har en egen a-kassa. Skriv upp telefonnummer och eventuella telefontider.» Under kongressperioden prioriterar ST följande frågor: Lönepolitik Ledarskap Jämställdhet Mångfald 15

18 Förslag till information att förmedla vid introduktionen Tydliga värderingar I ST är de grundläggande fackliga värderingarna viktiga. Vi arbetar aktivt för demokrati, rättvisa, humanism och solidaritet. ST arbetar också internationellt för att stärka fackligt arbete i länder där mänskliga och fackliga fri- och rättigheter inte är självklara. Därför väljer jag ST Dela ut kortet Därför väljer jag ST till potentiella medlemmar. Det beskriver kortfattat varför det är en bra idé att vara medlem i ST. Beställ kortet kostnadsfritt från ST Förlag. Viktiga frågor Bättre arbetsvillkor är vårt viktigaste mål. Det gäller främst lön och andra anställningsvillkor, rätten till utveckling och inflytande i arbetet, gott ledarskap och god arbetsmiljö. ST kämpar också för jämställdhet och ökad mångfald och motverkar alla former av diskriminering. En arbetsplats en fackförening STs motto är En arbetsplats en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. Helhetssyn på arbetet Goda arbetsvillkor förutsätter både individuell utveckling och utveckling av verksamheten. ST arbetar för att medlemmen dels ska få större inflytande över sitt eget arbete, dels kunna påverka det som händer på arbetsplatsen. Medlemmarna styr Medlemmarnas behov och önskemål styr det fackliga arbetet. Verksamheten formas och drivs av medlemmarna tillsammans. Alla uppmuntras att delta och påverka vilka frågor som ska prioriteras. På arbetsplatsen där möjligheterna att påverka är störst finns arbetsplatsombud som medlemmarna själva har valt. Samarbete ger styrka För ST är samarbete viktigt både inom den egna organisationen och med andra. Det ger kraft i förhandlingar, opinionsbildning och internationellt arbete. 16 Kompetens och erfarenhet ST vet hur det är att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vi har lång erfarenhet och expertkunskap om de frågor som är viktiga för medlemmen och verksamheten. Det gör att ST kan påverka arbetsgivaren och genomdriva förändringar.»

19 Partipolitiskt obundet ST är inte kopplat till något politiskt parti. När ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Arbetsplatsnivån är tyngdpunkten i det fackliga arbetet Visa hur STs organisation är uppbyggd, med avdelning, sektion, klubb och arbetsplatsombud. Det här gör det lokala facket i praktiken Det lokala facket leds av en styrelse som medlemmarna själva har valt. Det lokala facket gör bland annat följande: ordnar medlemsmöten och informella möten samt ger ut information. Kan även ha referensgrupper, nätverk och yrkesträffar. löneförhandlar (berätta om lönepolicyn, STs och arbetsgivarens. Berätta om hur ST förhandlar centralt, lokalt, förankring. Samtal om lön.) medverkar kring anställningsvillkor har inflytande i arbetet arbetar för kompetensutveckling bevakar medlemmarnas intressen satsar på arbetsmiljön samarbetar med arbetsgivaren och andra fackförbund på arbetsplatsen Exemplifiera med aktuella frågor som är viktiga för de anställda. Var finns styrelsen? Hur kommer man i kontakt med den? Lämna namn, telefonnummer, e-postadresser och webbadress. Det finns en utbildning för medlemmar som handlar om hur man genomför ett samtal om lön. Studier och studieansvarig på arbetsplatsen Det finns många bra studiecirklar och utbildningar för medlemmar och förtroendevalda. Medlemsavgiften Berätta om systemet med medlemsavgift, storleken (rabatt de första sex månaderna), avgift till a-kassan, att avgifterna är avdragsgilla i deklarationen och vad pengarna går till.» 17

20 Enligt STs servicemål ska en ny medlem välkomnas av det lokala facket inom 14 dagar. Förbundet STs omkring medlemmar representerar en mängd olika yrken och bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Det finns också ST-medlemmar som arbetar i privata företag. TCO ST är ett av medlemsförbunden i TCO, som representerar 1,2 miljoner tjänstemän. I TCOs medlemsförbund finns totalt fler akademiker än inom SACO-förbunden. TCO arbetar med övergripande samhällsfrågor och opinionsbildning. Några exempel är bildskärms- och mobiltelefonmärkning samt kampanjen Jobb Familj. Ansvarig: Klart när: 10. Genomför ett uppföljningssamtal Ta kontakt med den nyanställda vid ett personligt besök och följ upp för att se om hon/han har blivit medlem i ST. Försök att ta reda på skälen till varför/ varför inte som den nyanställda har blivit/inte har blivit medlem. Observera att detta steg ibland kan komma innan steg 9 eftersom en del arbetsplatser bara genomför introduktionsutbildning några gånger per år. Välkomna den som har blivit ST-medlem! Hjälp vid behov den som vill bli medlem men som ännu inte har fyllt i medlemsansökan. Ansvarig: Klart när: 18

21 11. Sammanfatta genomförda åtgärder Sammanfatta genomförda åtgärder genom att fylla i formuläret Information om nyanställd. På så sätt vet alla vad som har gjorts. Formuläret finns längre bak i den här broschyren. Du kan också ladda hem det från förtroendevaldasidan på STs webbplats. Ansvarig: Klart när: Följ upp och utvärdera Följ upp och utvärdera rekryteringsarbetet och rekryteringsrutinerna regelbundet. Hur många nya medlemmar har ni rekryterat? Nådde ni era mål? Varför? Varför inte? Vad fungerade och vad fungerade inte? Varför? Vilka argument använde de som blev medlemmar/inte blev medlemmar och hur bemötte ni argumenten? Skapa en argumentsamling och använd den i det fortsatta arbetet. Är det något ni behöver ändra för att lyckas bättre i framtiden? Dra slutsatser och rapportera till styrelsen. Besluta i styrelsen om eventuella ändringar i rekryteringsrutinerna. Dela med er av era erfarenheter till andra inom ST. Använd rekryteringssidan på STs webbplats eller kontakta STs tidning för förtroendevalda ST Rapport om ni har ett bra rekryteringstips. 19

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering 1 Framgångsrik_Rekrytering_inlaga_sept_2012.indd 1 11/20/2012 2:45:28 PM 2 Framgångsrik_Rekrytering_inlaga_sept_2012.indd 2 11/20/2012 2:45:28 PM Framgångsrik rekrytering Ju fler

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Gör ST synligt på arbetsplatsen

Gör ST synligt på arbetsplatsen Gör ST synligt på arbetsplatsen 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tredje upplagan. Tryck: Alfa Print, november 2006. Upplaga: 4 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Organisera mera en handbok för säljledare

Organisera mera en handbok för säljledare Organisera mera en handbok för säljledare Storleken har betydelse Facket blir starkt genom sina medlemmar. Ett fack med få medlemmar kommer arbetsgivaren inte att lyssna på. Ett fack med många medlemmar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Välkommen till Kommunal

Välkommen till Kommunal Välkommen till Kommunal BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I KOMMUNAL OCH I KOMMUNALS A-KASSA Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig verktygen

Läs mer

Tipsa oss om karteller

Tipsa oss om karteller Tipsa oss om karteller Konkurrensverket arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar TILLSAMMANS VÄXER VI 6 steg till fler medlemmar Vad är det här för papper? Det tar ungefär en timme att gå igenom det här pappret på ett styrelsemöte. När ni är klara kommer ni ha en enkel och tydlig handlingsplan

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Hur fixar jag ett jobb?

Hur fixar jag ett jobb? Hur fixar jag ett jobb? 1 2 Hej då, gymnasium! Hej jobb! Nu börjar det Kommunal vill tipsa dig om hur du kan scanna arbetsmarknaden och hur du skriver bra ansökningar. Du får råd om hur du gör det bästa

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer