Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten Protokoll på Sidan 5 Meddelande AB Tillsättningar inom chefsnivåerna 2 och 3 samt administration snart klar. Nu kan vi snart se slutet av steg ett i omorganisationen av PostNord. De flesta enheterna inom den centrala administrationen har gjort klart sina organisationer och tillsättningar. Konsekvensen av denna förändring innebär att ett stort antal kompetenta medarbetare måste lämna sitt arbete i Post- Nord. Många av dem är trotjänare som varit i Posten i både 20 och 30 år och många medarbetare ännu längre. Forts på sida 2 Volymerna av hemleveranser ökar... Fortsatt höga kostnader För obeställbara försändelser... Logistik AB Bauhaus Långsiktigt avtal klart... Sidan 7 Lagändring From 1 maj Dags för lönerevision igen Sidan 8

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Anki Fällén Ordförande Ann-Katrin Broman vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Eklund-Andersson Studieorganisatör Mikael Andersson Ledamot Ledamot Peter Andersson Ledamot Patrik Lindbladh Ersättare Erland Holmbäck Ersättare Sektionsordförande Christina Bergström-Jonsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten K Stockholm E-post: Redaktion Redaktör Redaktionskommitté Anki Fällén Bo Fröström Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med ca 10 nummer per år. Normalt en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren. Insidan Forts från sida 1. Själva förändringen - att vi får ett PostNord - är helt rätt. Det blir ett tydligare företag mot kund och möjligheten till omplacering av medarbetare underlättas när vi inte längre lever med vattentäta skott mellan bolagen vilket ger större möjligheter till karriärutveckling eller omplaceringar vid förändringar inom vissa delar av företaget. Inte minst framöver när vi vet att det kommer vara stort behov av omställning om brevvolymerna sjunker och framtiden inom logistik och inte minst e- handeln utvecklas uppåt. Vi får nu en landorganisation som håller ihop helheten i varje land och affärsområden som helt fokuserar på utveckling av produkter och tjänster. Den sämsta sidan med denna omorganisation är att medarbetare måste lämna företaget. Antalet gäller för hela koncernen, Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det är aldrig ur en facklig synpunkt positivt att se hur arbetstillfällen försvinner. Att sedan återkopplingen till många medarbetare inte alls fungerat som det borde är också oerhört trist. Posten och nuvarande PostNord är ett företag som levt med omorganisation sedan 90- talet och borde ha ordentliga rutiner på hur man meddelar medarbetare som inte har en placering på ett professionellt sätt. Vi har fått kontakt från både medlemmar och icke-medlemmar som berättar hur illa det varit. Exempel på det kan vara att man inte avsätter tillräcklig tid för samtalet eller att man skyller på att man inte själv varit med i processen och inte haft någon påverkan på utfallet. Att man inte skött dessa samtal på rätt sätt har inneburit att vi som facklig organisation fått oerhört mycket mer att ta hand om. Ledsna och besvikna medlemmar men också frustrerade och arga medlemmar som tycker att hanteringen i denna omorganisation har varit rent bedrövlig. Informationen till medarbetarna har arbetsgivaren ansvar för och inte vi som facklig organisation. Vi kan bara hoppas att den fortsatta processen hanteras på ett bättre sätt när det gäller informationen och framförallt återkopplingen till medarbetarna. En viktig värdering för oss i det arbete som pågått under februari och mars är att precis som alltid följa de överenskommelser som vi har med övriga parter. Det kan vara allt från att inte sprida information som vi kommit överens om ska ske vid ett speciellt tillfälle eller att yppa offentligt vad som sägs eller inte sägs vid förhandlingarna. En absolut viktig värdering är att inte heller sprida en massa rykten som helt saknar relevans. I den process som vi snart avslutar har vi som organisation fått utså både det ena och det andra. Det vi kanske saknat mest i arbetet är den fackliga solidariteten. Min uppfattning är att oavsett vilka medlemsgrupper man företräder eller vilka värderingar man som facklig organisation har i grunden så måste ändå den fackliga solidariteten väga tyngst. När det gäller ett av mervärdena i medlemskapet i ST så kan det vara bra att känna till att det i medlemskapet ingår en inkomstförsäkring för inkomster upp till kr. En basförsäkring som gäller i 150 dagar. Man har också möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring för endast 30 kr/månad. Då har man ett extra ekonomiskt skydd i ytterligare 150 dagar. Läs mera på En av de bästa inkomstförsäkringarna på den svenska arbetsmarknaden. Ett villkor är att man inte känner till att man ska bli övertalig när man tecknar försäkringen. Man får inte heller ha fyllt 61 år vid försäkringens tecknande. Forts på sida 3. > 2 <

3 Insidan Forts från sida 2. Med den kompletteringen och Futurum så kan man ha ett bra ekonomiskt skydd i minst 2 år, ja ända upp till 2 ½ år om man tillhör de som kan få 18 månader i Futurum.. Det kan vara bra att känna till. ST som facklig organisation värnar det arbetsplatsnära kontakterna med medlemmarna och är den enda riktigt vertikala fackliga organisationen inom PostNord vilket innebär att vi välkomnar medlemmar från samtliga delar av Post- Nords svenska organisation inom Bransch Kommunikation. Att vara en vertikal organisation innebär att vi har en förståelse för, en kunskap om, och en insikt i samtliga delar av företaget. Vi företräder alla yrkesgrupper på en arbetsplats. Till det ska vi tillföra att vi också är en helt opolitisk organisation. Inte mindre viktigt i dessa tider. Nu återstår den viktigaste delen i processen - att se till att alla våra medlemmar som inte fått en plats i den nya organisationen tas om hand och får en lösning i någon av de möjligheter som omställningsavtalet innehåller. Det kan vara Futurum eller att man erbjuds en pensionslösning. Inför den processen så har vi utsett ett antal kontaktpersoner som ni kan finna nedan. Ha det bra Anki Kontaktpersoner för frågor om de Centrala förhandlingarna Meddelande HK exkl. Försäljning, Kundservice och Retail Mikael Andersson Region Göteborg, Malmö, Jönköping och Växjö Elisabeth Eklund Andersson Region Stockholm, Örebro och Uppsala Erland Holmbäck Region Sundsvall och Umeå Peter Andersson Logistik HK exkl. Försäljning samt Region Malmö, Jönköping, Göteborg, Örebro, Stockholm och Umeå Patrik Lindbladh Försäljning inkl. Kundservice och Retail Ann-Katrin Broman Kristofer Björklund Per-Åke Alenius Posten AB Christina Bergström-Jonsson Bosse Fröström Anki Fällén MaC, Logistics, E-Commerce Anki Fällén Ann-Katrin Broman Det går också bra att maila till vår gemensamma mail-låda Anki Fällén Avdelningsordförande > 3 <

4 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt Bevisa stress är avgörande Allt fler utmattade får rätt. Men för att utmattningssyndrom ska klassa som arbetsskada, krävs bevis att jobbet är orsaken. Bra dokumentation och tydliga läkarutlåtanden är nyckeln. Brutna ben och utslitna leder eller ryggvärk. Det är vad de flesta tänker på när man hör ordet arbetsskada. Men omkring 10 procent av de skador som prövas av Försäkringskassan gäller psykisk ohälsa. Det handlar i regel om två problem: mobbing och utmattning, säger Kerstin Burman, förbundsjurist på LO-TCO Rättskydd som hjälper fackmedlemmar att driva ärenden om arbetsskador. Nästan alla fall som LO-TCO Rättskydd får in från tjänstemannasektorn gäller psykisk ohälsa. Och Kerstin Burman tror också att mörkertalet är stort. Många orkar inte anmäla eftersom man tror att det inte går att få rätt. Det har dock blivit lättare att få ersättning för psykisk ohälsa. Enligt Kerstin B. beror det på en dom i Högsta förvaltningsdomstolen för tre år sedan, där det fastslogs att hög arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom. Tidigare krävdes bevis på extraordinär belastning. Den skadade måste fortfarande kunna bevisa: Vad den höga arbetsbelastningen bestod av. Domstolarna lägger särskild vikt vid vilken stress man har utsatts för och om man inte haft möjlighet att påverka sitt arbete, Ofta krävs uttalanden från kollegor eller chefer som bekräftar bilden. Hur många personer som tagit över den skadades arbetsuppgifter när han eller hon har varit sjukskriven är ett annat bevis. Steg två är att visa att det är just arbetsbelastningen som orsakat utmattningssyndromet. - För det krävs ett bra läkarutlåtande, säger Kerstin Burman. Den skadade kan också göra en utredning hos någon av de nio arbets- och arbetsmiljömedicinska kliniker som finns i Sverige. De undersöker kopplingen mellan skador och arbetsmiljö, och arbetar även med information och utbildning i ämnet. Klinikerna tycker i stort att det är svårare att visa sambanden mellan arbetsmiljö och psykiska skador än fysiska. Källa: Arbetarskydd nr:11/2013 Peter Andersson Arbetsmiljöfrågor ST Acceptera inte tidspressen Stressiga körningar är ett av de största arbetsmiljöproblemen i branschen. Som yrkeschaufför arbetar du ofta under stark tidspress. Men gå inte i fällan acceptera inte läget. Kom ihåg att det är arbetsgivarens ansvar att planera dina körningar så att du hinner utföra ditt jobb inom arbetstiden. Tänk på: Kör lagligt och kräv marginaler. För chaufförer är trafiksäkerhet en viktig arbetsmiljöfråga. Ofta gör stress och krav på tidspassning att det är svårt att jobba trafiksäkert. Men låt dig inte frestas att bryta mot några regler. - Kräv istället bättre tidsmarginaler av din arbetsgivare. - Du är proffs, försök att föregå med gott exempel i trafiken. - Kom ihåg, backning är inte ett körsätt. Vägra överskrida körtiden. Det finns alltid sätt att manipulera färdskrivare, och vi vet att många arbetsgivare pressar sin personal att överskrida körtiden. Men det är arbetsgivarens ansvar att du ska hinna med ditt jobb på laglig väg, och du ska aldrig köra mer än dina tillåtna 4,5 timmar. Om du känner pressen från arbetsgivaren prata ihop dig med dina kollegor och kräv en bättre planering av körningarna. Låt inte övertid bli något normalt. Självklart kan du ibland behöva arbeta övertid, men det ska inte bli en regel snarare än ett undantag. Och det ska alltid ske på direkt order från din chef. Vårt råd är därför: kör i normal takt och ta dina raster. Om du inte hinner med det du ska under arbetstiden ring din chef och låt honom eller henne besluta hur problemet ska lösas. På din lokala avdelning kan du få stöd i de här frågorna. Tveka inte att ringa för att få hjälp att förändra din arbetssituation. Viktiga rutiner för bättre arbetsmiljö. Säg till om något inte står rätt till. Det är viktigt att du påpekar brister och tillbud (något som hade kunnat sluta illa) både för arbetsgivaren och för skyddsombudet på arbetsplatsen. På så sätt hjälper du skyddsombudet att försöka förbättra din arbetsmiljö. Källa: Sv. Transportarbetarförbundet Jan Åström Sektion LOAB > 4 <

5 Slutförda årsmöten Digitala årsmöten Nu har årsmötena inom alla regioner genomförts och på hittar du fram till den 14 april protokollet från ditt årsmöte där du kan läsa hur resultatet av omröstning m.m. blev. Efter den 14 april så finns protokollet hos ditt regionombud. De 15 årsmöten som genomfördes resulterade i val av följande Regionombud och Vice regionombud. I vissa regioner kan uppdraget vara vakant. Inom Meddelande har även ansvariga för de 10 produktionsområdena utsetts lokalt, kontakta ditt Regionombud om du vill veta vem som är ansvarig inom ditt produktionsområde. RO = Regionombud vro = vice Regionombud Inom sektion Posten AB finns en region och där valdes: Region HK RO Christina Bergström-Jonsson vro Vakant Inom sektion Meddelande finns 7 regioner och där valdes: Region HK RO Per-Åke Alenius vro Kristofer Björklund Region Syd RO Jan Söderberg vro Magnus Rosén Region Väst RO Gunilla Larsson vro Elisabeth Eklund Andersson Region Öst RO Tony Åhman vro Gunilla Wahlgren Region Stockholm RO Elisabeth Edbom vro Mattias Harder Region Mitt RO Britt-Marie Forss vro Birgitta Eriksson Region Nord RO Agneta Sjölander vro Per-Åke Alenius Inom sektion Logistik finns 7 regioner och där valdes: Region HK RO Patrik Lindblad vro Ann-Katrin Broman Region Syd RO Mikael Olséen vro Ilona Kasa Tainio Region Väst RO Kristina Riisager vro Karl Founoukis Region Öst RO Patrik Lindblad vro Vakant Region Stockholm RO Hervé Louvet vro Region Mitt RO Elisabeth Krusberg vro Ann-Katrin Broman Region Nord RO Jan-Ivar Åström vro Ingvar Johansson Våra 7 regioner har samma gränser inom alla sektioner och följer länsgränser med indelning enligt nedan förutom region HK som omfattar Koncernkontoret i Solna. Region Syd Skåne, Blekinge Region Väst Halland, Västra Götaland Region Öst Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Södermanland Region Stockholm Stockholm, Gotland Region Mitt Värmland, Örebro, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Gävleborg Region Nord Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten Årsmötesgruppen > 5 <

6 Omvärld Telia och Postnord samarbetar om pratande bilar Det handlar om att få maskiner att tala med varandra. Postnord och Telia drar igång ett gemensamt projekt där Postnords bilar utrustas med teknik som gör att de kan kommunicera kring vägnät, trafikflöden, hur energisnålt chauffören kör och mycket mer. M2M, eller maskin-till-maskin, innebär att maskiner kopplas samman och kommunicerar över trådlösa eller fasta nätverk. Telia och Postnords samarbete inleds med ett pilotprojekt där man under våren kommer att installera M2Mteknik i ett tjugotal av PostNords postbilar i Stockholm. I projektet, som stöds av innovationsmyndigheten Vinnova, ingår även Kungliga Tekniska Högskolan och Springworks. Genom att utrusta bilarna med M2M-teknik kommer Postnord bland annat att kunna kartlägga vägnätet på företagets rutter, hur trafikflödet ser ut under olika tider på dygnet samt hur kvaliteten på vägunderlaget ser ut. Det öppnar också upp möjligheten att avgöra hur bra chaufförerna kör ur bränsleförbrukningssynpunkt, så kallad ecodrive. Tidigare har vi samlat in all data manuellt, nu kommer vi istället att få tillgång till den automatiskt via 3G-nätet. Att vi kan följa bilarna över tid och sammanställa all data gör att vi får bättre grundförutsättningar när vi planerar postens rutter. Det innebär att vi kan effektivisera vårt arbetssätt, något som både gynnar företaget och skapar kundnytta, säger Peter Brännström, produktionschef på Postnord. Peter Brännström ser många användningsområden för M2Mtekniken. I framtiden skulle till exempel de uppkopplade bilarna kunna kommunicera direkt till Postnords kunder, genom att bilen skickar ett automatiskt sms till mottagaren när leveransen är på väg eller meddelar avsändaren när paketet är levererat. Källa: Mentor Newsroom Jan Åström Sektion LOAB Prokrastinering allt större problem i samhället, så även i PostNord? Att skjuta upp saker trots att det kan få negativa konsekvenser är ett allt vanligare problem i samhället. Om man dessutom belönar sig själv innan arbetsuppgiften är slutförd så kallas det att man prokrastinerar. Psykologen och forskaren vid Stockholms universitet Alexander Rozental har i samarbete med journalisten Lina Wennersten skrivit boken Dansa på deadline som vänder sig till en allt större målgrupp som skjuter saker på framtiden. Samhällets ökande krav på tempo och leverans skapar såväl stress och distraktion menar författarna och råder läsarna att stänga av smarta mobiler och undvika att sitta i öppna kontorslandskap som sänker produktiviteten. Det finns givetvis en koppling till fenomenet prokrastinering även i PostNord. Vi har idag en organisation som är långt ifrån välmående och oavsett var i verksamheten man finns så finns även de kännetecken som nämns i boken. Under mars månad har en riktad stressenkät varit utsänd via skyddsorganisationen och i samband med arbetsmiljöveckan v15 kommer den förhoppningsvis att ge svar på hur tempen ligger i den svenska delen av koncernen. Företagen har blivit sämre på att kartlägga löneskillnader 2008 ändrades lagstiftningen så att företag med mer än 25 anställda var tredje år behöver göra en lönekartläggning vart tredje år för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Innan dess skedde kartläggningen varje år och med en undre gräns om 10 anställda. Nu visar en undersökning som fackförbundet Unionen låtit genomföra bland 1000 lokala klubbar att mer än en dryg fjärdedel av dessa överhuvudtaget inte genomfört någon kartläggning de senaste 3 åren. Sommaren 2013 röstade en majoritet av riksdagen för att återinföra de gamla reglerna, men ingenting har ännu kommit från regeringen i frågan rapporterar TCO-tidningen. Tilläggas kan är att senaste lönekartläggningen i PostNord skedde 2011 och att en ny sådan är planerad i höst. Per-Åke Alenius Sektions MEAB > 6 <

7 Meddelande AB Volymerna av vissa hemleveranser ökar I ST-Posten nr berättade vi om att antalet obeställbara försändelser ökat. Nyhetsbrev med attraktiva erbjudande Den ökade satsningen på hemleveranser som Posten gjort de senaste åren har kanske inte gett den önskade effekten full ut på alla områden. När det gäller alkohol är dock trenden positiv trots att uppdraget att sköta Systembolagets hemleveranser tappades till en konkurrent häromåret. Det är istället via olika nischade vinklubbar och utländska webbplatser som saluför alkohol som ökningen kommer. Att Posten fått uppdraget att sköta distributionen i Sverige är både en bekräftelse att det finns ett bra transportnät och ett passande upplägg för uppdraget. De ökande volymerna är givetvis ingenting som gläder Systembolaget som i sin tur polisanmält ett antal intressenter för brott mot den svenska alkohollagstiftningen, anmälningar som lagts ned på grund av att de strider mot EU s regelverk om fri rörlighet inom den inre marknaden. Ur ett fackligt perspektiv kan vi kanske ha vissa synpunkter mot det faktum att postanställda är med och levererar vin till personer som eventuellt har alkoholproblem. Dock är det den berömda sista raden som styr och givetvis även möjligheter till arbetsvariation för våra brevbärare och chaufförer. Fortsatt höga kostnader för hantering av obeställbara försändelser Rätt adress, men fel ändå... Tidspressen och ändrade upplägg i kamningsmomentet angavs då som de stora bovarna. Så här 2 år senare så kan vi konstatera att ingenting märkbart gjorts för att förändra detta faktum. Enligt PostNords årsredovisning gällande 2013 så rinner årligen 9 MSEK i över till PTS för den här hanteringen, en summa som varit konstant över åren. Troligtvis ligger även en stor del kundklagomål över förlorade brev även här, oftast på grund av att avsändaren vänt på siffror i postnumret eller använt en gammal adress. Från ST:s sida så anser vi att arbetsgivaren bör ta hårdare tag kring denna kostnadspost och styra mer på att vi tillämpar de riktlinjer som finns i verksamhetssystemet kring adressundersökning innan försändelserna skickas till PTS. Presstopp Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Vi kommer ut med ST-posten nästan varje månad. Vill du ha med en insändare är det bara att skicka in den till redaktören så kommer den med i nästa nummer. Redaktör, ST-posten K Stockholm > 7 <

8 Logistik AB Postnord bygger långsiktigt med Bauhaus Byggvarukedjan Bauhaus och Postnord Logistics TPL har tecknat ett nytt långsiktigt avtal om en centrallagerlösning och distribution. Avtalet är en förlängning av ett tidigare samarbete och omfattar distribution både till Bauhaus varuhus och till byggvaru aktörens e-handelskunder. Vi kan konstatera att samarbetet med Postnord har varit mycket utvecklande för båda parter och vår senaste satsning på e-handel har fungerat bra. När vi nu går vidare för att möta marknadens fortsatta tillväxt med bland annat en vidareutveckling av vårt e- handelskoncept är det därför naturligt att bibehålla vårt goda samarbete med Postnord, säger Bauhaus vd Kenneth Litland i en kommentar. Källa: Transportnet.se Nu kanske transporterna kan ske på samma villkor? Regeringen ändrar lagen för att komma åt internationella brottslingar som begår trafiksäkerhetsbrott. Lagändringen gör att EU:s medlemsstater kan utbyta information direkt i varandras fordons- och vägtrafikregister. Det innebär att polisen i det land brottet har begåtts kan följa upp brottet direkt, även om fordonet är registrerat i ett annat land. Den nya lagen träder i kraft den 1 maj Källa: Transportnet.se Jan Åström Sektionsstyrelsen Nu är det dags för lönerevision igen! Nu börjar det återigen bli aktuellt med lönerevision 2 av 3 för Avtal ST s ambition är att alla skall hinna få sin nya lön till juni lönen. Så vi kan slippa förra årets långdragna process med retroaktiva utbetalningar. Nu pågår ett stort arbete med den nya organisationen som skall träda i kraft den 1 april och tar både resurser och kraft både från arbetsgivaren och oss fackliga. Men som sagt vår ambition är att få ut de nya lönerna till juni lönen. Fördelningen för år 2 är 2.4% per medlem och som läggs i en gemensam pott för ST medlemmar. Lägsta lönerna höjs med 550 kr Från juni blir månadslönen > 17 år kr 17 år kr 18 år > kr Från juni blir timlönen > 17 år 91,52 17 år 101,03 18 år > 118,86 Även OB ersättningarna räknas upp. Enkel Kvalificerad Inom kort kommer löneöversynsenkäten skickas ut till er antingen via fysiska brev och till andra via webbenkät. Det vore jättebra om du som är medlem tog dig tid att svara på enkäten så våra företrädare som ska förhandla är uppdaterade på din arbetssituation och på eventuella förändringar som skett i ditt arbete, nya arbetsuppgifter, ökat ansvar m.m. Är det någon som saknar en löneenkät kan man ta kontakt med sitt regionombud eller mig antingen via telefon eller mail så ordnar jag det. Sektionsstyrelsen SUDOKU Lycka till! Redax > 8 <

9 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom Posten har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter Publikt och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning ST-posten ut med 10 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 336 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller 1/ Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 30 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 112 kr 90 kr 0 kr 30 kr 232 kr kr 128 kr 90 kr 0 kr 30 kr 248 kr kr 144 kr 90 kr 0 kr 30 kr 264 kr kr 160 kr 90 kr 0 kr 30 kr 280 kr kr 176 kr 90 kr 0 kr 30 kr 296 kr kr 192 kr 90 kr 0 kr 30 kr 312 kr kr 208 kr 90 kr 0 kr 30 kr 328 kr kr eller mer 216 kr 90 kr 0 kr 30 kr 336 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 216 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 90 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 300 kr Studerandemedlem betalar en månadsavgift på 100 kr Studerandemedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 50 kr i 6 månader Nya medlemmar betalar en månadsavgift på 50 kr det första halvåret Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 9 <

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer - 2014 Läs i detta nummer Insidan Ledighet, Omställningsarbete, delaktighet... Sidan 2 Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö,,, Negativa upplevelser. Missbruk

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Varför avveckla köttberget

Varför avveckla köttberget Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 01 Läs i detta nummer Omvärld Vem betämmer Hur länge vi får arbeta? Postala nyheter På gång i världen... Sociala meder Kollas av rekryterare Sidan Sidan

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 7-2014 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 7-2012 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det.

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 18-2011 Läs i detta nummer Omvärld Balans mellan arbetstid och fritid Avtal 2012 Riktmärke satt... Vi stannar På jobb vi inte vill ha Postala nyheter På

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 00 Läs i detta nummer Omvärld Kommunikationsförmåga ett måste för att fungera som chef idag Svenska chefer anser att deras viktigaste kommunikativa uppgift

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall Förtroendevalda under året: Thomas Öhlén Agneta Sjölander Åsa Johansson Charlotte Englund Ulf Bergman Anna Qvarngård Eva Corell Ulla Johansson

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2010 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Ägarens agerande... Sidan 2 Portohöjning I Danmark... Sidan 3 Personalområdet Ökad köpkraft mm

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2011 Läs i detta nummer Omvärld Deltidsproblematiken Heltidstjänster färre... Sidan 2 Jonas Milton, Almega Löneökning till alla en styggelse... Sidan

Läs mer

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1 Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om dagen i sin helhet, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna ska presentera sig för övriga

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför

Läs mer

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader.

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön 2011 y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. y Unionen ska verka för att förändra diskrimineringslagen så att lönekartläggningar

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer