Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten Protokoll på Sidan 5 Meddelande AB Tillsättningar inom chefsnivåerna 2 och 3 samt administration snart klar. Nu kan vi snart se slutet av steg ett i omorganisationen av PostNord. De flesta enheterna inom den centrala administrationen har gjort klart sina organisationer och tillsättningar. Konsekvensen av denna förändring innebär att ett stort antal kompetenta medarbetare måste lämna sitt arbete i Post- Nord. Många av dem är trotjänare som varit i Posten i både 20 och 30 år och många medarbetare ännu längre. Forts på sida 2 Volymerna av hemleveranser ökar... Fortsatt höga kostnader För obeställbara försändelser... Logistik AB Bauhaus Långsiktigt avtal klart... Sidan 7 Lagändring From 1 maj Dags för lönerevision igen Sidan 8

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Anki Fällén Ordförande Ann-Katrin Broman vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Eklund-Andersson Studieorganisatör Mikael Andersson Ledamot Ledamot Peter Andersson Ledamot Patrik Lindbladh Ersättare Erland Holmbäck Ersättare Sektionsordförande Christina Bergström-Jonsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten K Stockholm E-post: Redaktion Redaktör Redaktionskommitté Anki Fällén Bo Fröström Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med ca 10 nummer per år. Normalt en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren. Insidan Forts från sida 1. Själva förändringen - att vi får ett PostNord - är helt rätt. Det blir ett tydligare företag mot kund och möjligheten till omplacering av medarbetare underlättas när vi inte längre lever med vattentäta skott mellan bolagen vilket ger större möjligheter till karriärutveckling eller omplaceringar vid förändringar inom vissa delar av företaget. Inte minst framöver när vi vet att det kommer vara stort behov av omställning om brevvolymerna sjunker och framtiden inom logistik och inte minst e- handeln utvecklas uppåt. Vi får nu en landorganisation som håller ihop helheten i varje land och affärsområden som helt fokuserar på utveckling av produkter och tjänster. Den sämsta sidan med denna omorganisation är att medarbetare måste lämna företaget. Antalet gäller för hela koncernen, Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det är aldrig ur en facklig synpunkt positivt att se hur arbetstillfällen försvinner. Att sedan återkopplingen till många medarbetare inte alls fungerat som det borde är också oerhört trist. Posten och nuvarande PostNord är ett företag som levt med omorganisation sedan 90- talet och borde ha ordentliga rutiner på hur man meddelar medarbetare som inte har en placering på ett professionellt sätt. Vi har fått kontakt från både medlemmar och icke-medlemmar som berättar hur illa det varit. Exempel på det kan vara att man inte avsätter tillräcklig tid för samtalet eller att man skyller på att man inte själv varit med i processen och inte haft någon påverkan på utfallet. Att man inte skött dessa samtal på rätt sätt har inneburit att vi som facklig organisation fått oerhört mycket mer att ta hand om. Ledsna och besvikna medlemmar men också frustrerade och arga medlemmar som tycker att hanteringen i denna omorganisation har varit rent bedrövlig. Informationen till medarbetarna har arbetsgivaren ansvar för och inte vi som facklig organisation. Vi kan bara hoppas att den fortsatta processen hanteras på ett bättre sätt när det gäller informationen och framförallt återkopplingen till medarbetarna. En viktig värdering för oss i det arbete som pågått under februari och mars är att precis som alltid följa de överenskommelser som vi har med övriga parter. Det kan vara allt från att inte sprida information som vi kommit överens om ska ske vid ett speciellt tillfälle eller att yppa offentligt vad som sägs eller inte sägs vid förhandlingarna. En absolut viktig värdering är att inte heller sprida en massa rykten som helt saknar relevans. I den process som vi snart avslutar har vi som organisation fått utså både det ena och det andra. Det vi kanske saknat mest i arbetet är den fackliga solidariteten. Min uppfattning är att oavsett vilka medlemsgrupper man företräder eller vilka värderingar man som facklig organisation har i grunden så måste ändå den fackliga solidariteten väga tyngst. När det gäller ett av mervärdena i medlemskapet i ST så kan det vara bra att känna till att det i medlemskapet ingår en inkomstförsäkring för inkomster upp till kr. En basförsäkring som gäller i 150 dagar. Man har också möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring för endast 30 kr/månad. Då har man ett extra ekonomiskt skydd i ytterligare 150 dagar. Läs mera på En av de bästa inkomstförsäkringarna på den svenska arbetsmarknaden. Ett villkor är att man inte känner till att man ska bli övertalig när man tecknar försäkringen. Man får inte heller ha fyllt 61 år vid försäkringens tecknande. Forts på sida 3. > 2 <

3 Insidan Forts från sida 2. Med den kompletteringen och Futurum så kan man ha ett bra ekonomiskt skydd i minst 2 år, ja ända upp till 2 ½ år om man tillhör de som kan få 18 månader i Futurum.. Det kan vara bra att känna till. ST som facklig organisation värnar det arbetsplatsnära kontakterna med medlemmarna och är den enda riktigt vertikala fackliga organisationen inom PostNord vilket innebär att vi välkomnar medlemmar från samtliga delar av Post- Nords svenska organisation inom Bransch Kommunikation. Att vara en vertikal organisation innebär att vi har en förståelse för, en kunskap om, och en insikt i samtliga delar av företaget. Vi företräder alla yrkesgrupper på en arbetsplats. Till det ska vi tillföra att vi också är en helt opolitisk organisation. Inte mindre viktigt i dessa tider. Nu återstår den viktigaste delen i processen - att se till att alla våra medlemmar som inte fått en plats i den nya organisationen tas om hand och får en lösning i någon av de möjligheter som omställningsavtalet innehåller. Det kan vara Futurum eller att man erbjuds en pensionslösning. Inför den processen så har vi utsett ett antal kontaktpersoner som ni kan finna nedan. Ha det bra Anki Kontaktpersoner för frågor om de Centrala förhandlingarna Meddelande HK exkl. Försäljning, Kundservice och Retail Mikael Andersson Region Göteborg, Malmö, Jönköping och Växjö Elisabeth Eklund Andersson Region Stockholm, Örebro och Uppsala Erland Holmbäck Region Sundsvall och Umeå Peter Andersson Logistik HK exkl. Försäljning samt Region Malmö, Jönköping, Göteborg, Örebro, Stockholm och Umeå Patrik Lindbladh Försäljning inkl. Kundservice och Retail Ann-Katrin Broman Kristofer Björklund Per-Åke Alenius Posten AB Christina Bergström-Jonsson Bosse Fröström Anki Fällén MaC, Logistics, E-Commerce Anki Fällén Ann-Katrin Broman Det går också bra att maila till vår gemensamma mail-låda Anki Fällén Avdelningsordförande > 3 <

4 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt Bevisa stress är avgörande Allt fler utmattade får rätt. Men för att utmattningssyndrom ska klassa som arbetsskada, krävs bevis att jobbet är orsaken. Bra dokumentation och tydliga läkarutlåtanden är nyckeln. Brutna ben och utslitna leder eller ryggvärk. Det är vad de flesta tänker på när man hör ordet arbetsskada. Men omkring 10 procent av de skador som prövas av Försäkringskassan gäller psykisk ohälsa. Det handlar i regel om två problem: mobbing och utmattning, säger Kerstin Burman, förbundsjurist på LO-TCO Rättskydd som hjälper fackmedlemmar att driva ärenden om arbetsskador. Nästan alla fall som LO-TCO Rättskydd får in från tjänstemannasektorn gäller psykisk ohälsa. Och Kerstin Burman tror också att mörkertalet är stort. Många orkar inte anmäla eftersom man tror att det inte går att få rätt. Det har dock blivit lättare att få ersättning för psykisk ohälsa. Enligt Kerstin B. beror det på en dom i Högsta förvaltningsdomstolen för tre år sedan, där det fastslogs att hög arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom. Tidigare krävdes bevis på extraordinär belastning. Den skadade måste fortfarande kunna bevisa: Vad den höga arbetsbelastningen bestod av. Domstolarna lägger särskild vikt vid vilken stress man har utsatts för och om man inte haft möjlighet att påverka sitt arbete, Ofta krävs uttalanden från kollegor eller chefer som bekräftar bilden. Hur många personer som tagit över den skadades arbetsuppgifter när han eller hon har varit sjukskriven är ett annat bevis. Steg två är att visa att det är just arbetsbelastningen som orsakat utmattningssyndromet. - För det krävs ett bra läkarutlåtande, säger Kerstin Burman. Den skadade kan också göra en utredning hos någon av de nio arbets- och arbetsmiljömedicinska kliniker som finns i Sverige. De undersöker kopplingen mellan skador och arbetsmiljö, och arbetar även med information och utbildning i ämnet. Klinikerna tycker i stort att det är svårare att visa sambanden mellan arbetsmiljö och psykiska skador än fysiska. Källa: Arbetarskydd nr:11/2013 Peter Andersson Arbetsmiljöfrågor ST Acceptera inte tidspressen Stressiga körningar är ett av de största arbetsmiljöproblemen i branschen. Som yrkeschaufför arbetar du ofta under stark tidspress. Men gå inte i fällan acceptera inte läget. Kom ihåg att det är arbetsgivarens ansvar att planera dina körningar så att du hinner utföra ditt jobb inom arbetstiden. Tänk på: Kör lagligt och kräv marginaler. För chaufförer är trafiksäkerhet en viktig arbetsmiljöfråga. Ofta gör stress och krav på tidspassning att det är svårt att jobba trafiksäkert. Men låt dig inte frestas att bryta mot några regler. - Kräv istället bättre tidsmarginaler av din arbetsgivare. - Du är proffs, försök att föregå med gott exempel i trafiken. - Kom ihåg, backning är inte ett körsätt. Vägra överskrida körtiden. Det finns alltid sätt att manipulera färdskrivare, och vi vet att många arbetsgivare pressar sin personal att överskrida körtiden. Men det är arbetsgivarens ansvar att du ska hinna med ditt jobb på laglig väg, och du ska aldrig köra mer än dina tillåtna 4,5 timmar. Om du känner pressen från arbetsgivaren prata ihop dig med dina kollegor och kräv en bättre planering av körningarna. Låt inte övertid bli något normalt. Självklart kan du ibland behöva arbeta övertid, men det ska inte bli en regel snarare än ett undantag. Och det ska alltid ske på direkt order från din chef. Vårt råd är därför: kör i normal takt och ta dina raster. Om du inte hinner med det du ska under arbetstiden ring din chef och låt honom eller henne besluta hur problemet ska lösas. På din lokala avdelning kan du få stöd i de här frågorna. Tveka inte att ringa för att få hjälp att förändra din arbetssituation. Viktiga rutiner för bättre arbetsmiljö. Säg till om något inte står rätt till. Det är viktigt att du påpekar brister och tillbud (något som hade kunnat sluta illa) både för arbetsgivaren och för skyddsombudet på arbetsplatsen. På så sätt hjälper du skyddsombudet att försöka förbättra din arbetsmiljö. Källa: Sv. Transportarbetarförbundet Jan Åström Sektion LOAB > 4 <

5 Slutförda årsmöten Digitala årsmöten Nu har årsmötena inom alla regioner genomförts och på hittar du fram till den 14 april protokollet från ditt årsmöte där du kan läsa hur resultatet av omröstning m.m. blev. Efter den 14 april så finns protokollet hos ditt regionombud. De 15 årsmöten som genomfördes resulterade i val av följande Regionombud och Vice regionombud. I vissa regioner kan uppdraget vara vakant. Inom Meddelande har även ansvariga för de 10 produktionsområdena utsetts lokalt, kontakta ditt Regionombud om du vill veta vem som är ansvarig inom ditt produktionsområde. RO = Regionombud vro = vice Regionombud Inom sektion Posten AB finns en region och där valdes: Region HK RO Christina Bergström-Jonsson vro Vakant Inom sektion Meddelande finns 7 regioner och där valdes: Region HK RO Per-Åke Alenius vro Kristofer Björklund Region Syd RO Jan Söderberg vro Magnus Rosén Region Väst RO Gunilla Larsson vro Elisabeth Eklund Andersson Region Öst RO Tony Åhman vro Gunilla Wahlgren Region Stockholm RO Elisabeth Edbom vro Mattias Harder Region Mitt RO Britt-Marie Forss vro Birgitta Eriksson Region Nord RO Agneta Sjölander vro Per-Åke Alenius Inom sektion Logistik finns 7 regioner och där valdes: Region HK RO Patrik Lindblad vro Ann-Katrin Broman Region Syd RO Mikael Olséen vro Ilona Kasa Tainio Region Väst RO Kristina Riisager vro Karl Founoukis Region Öst RO Patrik Lindblad vro Vakant Region Stockholm RO Hervé Louvet vro Region Mitt RO Elisabeth Krusberg vro Ann-Katrin Broman Region Nord RO Jan-Ivar Åström vro Ingvar Johansson Våra 7 regioner har samma gränser inom alla sektioner och följer länsgränser med indelning enligt nedan förutom region HK som omfattar Koncernkontoret i Solna. Region Syd Skåne, Blekinge Region Väst Halland, Västra Götaland Region Öst Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Södermanland Region Stockholm Stockholm, Gotland Region Mitt Värmland, Örebro, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Gävleborg Region Nord Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten Årsmötesgruppen > 5 <

6 Omvärld Telia och Postnord samarbetar om pratande bilar Det handlar om att få maskiner att tala med varandra. Postnord och Telia drar igång ett gemensamt projekt där Postnords bilar utrustas med teknik som gör att de kan kommunicera kring vägnät, trafikflöden, hur energisnålt chauffören kör och mycket mer. M2M, eller maskin-till-maskin, innebär att maskiner kopplas samman och kommunicerar över trådlösa eller fasta nätverk. Telia och Postnords samarbete inleds med ett pilotprojekt där man under våren kommer att installera M2Mteknik i ett tjugotal av PostNords postbilar i Stockholm. I projektet, som stöds av innovationsmyndigheten Vinnova, ingår även Kungliga Tekniska Högskolan och Springworks. Genom att utrusta bilarna med M2M-teknik kommer Postnord bland annat att kunna kartlägga vägnätet på företagets rutter, hur trafikflödet ser ut under olika tider på dygnet samt hur kvaliteten på vägunderlaget ser ut. Det öppnar också upp möjligheten att avgöra hur bra chaufförerna kör ur bränsleförbrukningssynpunkt, så kallad ecodrive. Tidigare har vi samlat in all data manuellt, nu kommer vi istället att få tillgång till den automatiskt via 3G-nätet. Att vi kan följa bilarna över tid och sammanställa all data gör att vi får bättre grundförutsättningar när vi planerar postens rutter. Det innebär att vi kan effektivisera vårt arbetssätt, något som både gynnar företaget och skapar kundnytta, säger Peter Brännström, produktionschef på Postnord. Peter Brännström ser många användningsområden för M2Mtekniken. I framtiden skulle till exempel de uppkopplade bilarna kunna kommunicera direkt till Postnords kunder, genom att bilen skickar ett automatiskt sms till mottagaren när leveransen är på väg eller meddelar avsändaren när paketet är levererat. Källa: Mentor Newsroom Jan Åström Sektion LOAB Prokrastinering allt större problem i samhället, så även i PostNord? Att skjuta upp saker trots att det kan få negativa konsekvenser är ett allt vanligare problem i samhället. Om man dessutom belönar sig själv innan arbetsuppgiften är slutförd så kallas det att man prokrastinerar. Psykologen och forskaren vid Stockholms universitet Alexander Rozental har i samarbete med journalisten Lina Wennersten skrivit boken Dansa på deadline som vänder sig till en allt större målgrupp som skjuter saker på framtiden. Samhällets ökande krav på tempo och leverans skapar såväl stress och distraktion menar författarna och råder läsarna att stänga av smarta mobiler och undvika att sitta i öppna kontorslandskap som sänker produktiviteten. Det finns givetvis en koppling till fenomenet prokrastinering även i PostNord. Vi har idag en organisation som är långt ifrån välmående och oavsett var i verksamheten man finns så finns även de kännetecken som nämns i boken. Under mars månad har en riktad stressenkät varit utsänd via skyddsorganisationen och i samband med arbetsmiljöveckan v15 kommer den förhoppningsvis att ge svar på hur tempen ligger i den svenska delen av koncernen. Företagen har blivit sämre på att kartlägga löneskillnader 2008 ändrades lagstiftningen så att företag med mer än 25 anställda var tredje år behöver göra en lönekartläggning vart tredje år för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Innan dess skedde kartläggningen varje år och med en undre gräns om 10 anställda. Nu visar en undersökning som fackförbundet Unionen låtit genomföra bland 1000 lokala klubbar att mer än en dryg fjärdedel av dessa överhuvudtaget inte genomfört någon kartläggning de senaste 3 åren. Sommaren 2013 röstade en majoritet av riksdagen för att återinföra de gamla reglerna, men ingenting har ännu kommit från regeringen i frågan rapporterar TCO-tidningen. Tilläggas kan är att senaste lönekartläggningen i PostNord skedde 2011 och att en ny sådan är planerad i höst. Per-Åke Alenius Sektions MEAB > 6 <

7 Meddelande AB Volymerna av vissa hemleveranser ökar I ST-Posten nr berättade vi om att antalet obeställbara försändelser ökat. Nyhetsbrev med attraktiva erbjudande Den ökade satsningen på hemleveranser som Posten gjort de senaste åren har kanske inte gett den önskade effekten full ut på alla områden. När det gäller alkohol är dock trenden positiv trots att uppdraget att sköta Systembolagets hemleveranser tappades till en konkurrent häromåret. Det är istället via olika nischade vinklubbar och utländska webbplatser som saluför alkohol som ökningen kommer. Att Posten fått uppdraget att sköta distributionen i Sverige är både en bekräftelse att det finns ett bra transportnät och ett passande upplägg för uppdraget. De ökande volymerna är givetvis ingenting som gläder Systembolaget som i sin tur polisanmält ett antal intressenter för brott mot den svenska alkohollagstiftningen, anmälningar som lagts ned på grund av att de strider mot EU s regelverk om fri rörlighet inom den inre marknaden. Ur ett fackligt perspektiv kan vi kanske ha vissa synpunkter mot det faktum att postanställda är med och levererar vin till personer som eventuellt har alkoholproblem. Dock är det den berömda sista raden som styr och givetvis även möjligheter till arbetsvariation för våra brevbärare och chaufförer. Fortsatt höga kostnader för hantering av obeställbara försändelser Rätt adress, men fel ändå... Tidspressen och ändrade upplägg i kamningsmomentet angavs då som de stora bovarna. Så här 2 år senare så kan vi konstatera att ingenting märkbart gjorts för att förändra detta faktum. Enligt PostNords årsredovisning gällande 2013 så rinner årligen 9 MSEK i över till PTS för den här hanteringen, en summa som varit konstant över åren. Troligtvis ligger även en stor del kundklagomål över förlorade brev även här, oftast på grund av att avsändaren vänt på siffror i postnumret eller använt en gammal adress. Från ST:s sida så anser vi att arbetsgivaren bör ta hårdare tag kring denna kostnadspost och styra mer på att vi tillämpar de riktlinjer som finns i verksamhetssystemet kring adressundersökning innan försändelserna skickas till PTS. Presstopp Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Vi kommer ut med ST-posten nästan varje månad. Vill du ha med en insändare är det bara att skicka in den till redaktören så kommer den med i nästa nummer. Redaktör, ST-posten K Stockholm > 7 <

8 Logistik AB Postnord bygger långsiktigt med Bauhaus Byggvarukedjan Bauhaus och Postnord Logistics TPL har tecknat ett nytt långsiktigt avtal om en centrallagerlösning och distribution. Avtalet är en förlängning av ett tidigare samarbete och omfattar distribution både till Bauhaus varuhus och till byggvaru aktörens e-handelskunder. Vi kan konstatera att samarbetet med Postnord har varit mycket utvecklande för båda parter och vår senaste satsning på e-handel har fungerat bra. När vi nu går vidare för att möta marknadens fortsatta tillväxt med bland annat en vidareutveckling av vårt e- handelskoncept är det därför naturligt att bibehålla vårt goda samarbete med Postnord, säger Bauhaus vd Kenneth Litland i en kommentar. Källa: Transportnet.se Nu kanske transporterna kan ske på samma villkor? Regeringen ändrar lagen för att komma åt internationella brottslingar som begår trafiksäkerhetsbrott. Lagändringen gör att EU:s medlemsstater kan utbyta information direkt i varandras fordons- och vägtrafikregister. Det innebär att polisen i det land brottet har begåtts kan följa upp brottet direkt, även om fordonet är registrerat i ett annat land. Den nya lagen träder i kraft den 1 maj Källa: Transportnet.se Jan Åström Sektionsstyrelsen Nu är det dags för lönerevision igen! Nu börjar det återigen bli aktuellt med lönerevision 2 av 3 för Avtal ST s ambition är att alla skall hinna få sin nya lön till juni lönen. Så vi kan slippa förra årets långdragna process med retroaktiva utbetalningar. Nu pågår ett stort arbete med den nya organisationen som skall träda i kraft den 1 april och tar både resurser och kraft både från arbetsgivaren och oss fackliga. Men som sagt vår ambition är att få ut de nya lönerna till juni lönen. Fördelningen för år 2 är 2.4% per medlem och som läggs i en gemensam pott för ST medlemmar. Lägsta lönerna höjs med 550 kr Från juni blir månadslönen > 17 år kr 17 år kr 18 år > kr Från juni blir timlönen > 17 år 91,52 17 år 101,03 18 år > 118,86 Även OB ersättningarna räknas upp. Enkel Kvalificerad Inom kort kommer löneöversynsenkäten skickas ut till er antingen via fysiska brev och till andra via webbenkät. Det vore jättebra om du som är medlem tog dig tid att svara på enkäten så våra företrädare som ska förhandla är uppdaterade på din arbetssituation och på eventuella förändringar som skett i ditt arbete, nya arbetsuppgifter, ökat ansvar m.m. Är det någon som saknar en löneenkät kan man ta kontakt med sitt regionombud eller mig antingen via telefon eller mail så ordnar jag det. Sektionsstyrelsen SUDOKU Lycka till! Redax > 8 <

9 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom Posten har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter Publikt och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning ST-posten ut med 10 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 336 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller 1/ Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 30 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 112 kr 90 kr 0 kr 30 kr 232 kr kr 128 kr 90 kr 0 kr 30 kr 248 kr kr 144 kr 90 kr 0 kr 30 kr 264 kr kr 160 kr 90 kr 0 kr 30 kr 280 kr kr 176 kr 90 kr 0 kr 30 kr 296 kr kr 192 kr 90 kr 0 kr 30 kr 312 kr kr 208 kr 90 kr 0 kr 30 kr 328 kr kr eller mer 216 kr 90 kr 0 kr 30 kr 336 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 216 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 90 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 300 kr Studerandemedlem betalar en månadsavgift på 100 kr Studerandemedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 50 kr i 6 månader Nya medlemmar betalar en månadsavgift på 50 kr det första halvåret Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 9 <

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009 Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer