Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen."

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan 3 Omvärld - Tema E-commerce Del 1 Sidan 4 Dags att nominera till avdelningsstyrelsen Årsmöte Resultatet blev. Sidan 5 Produktion Efter 26 år Erika mot nya mål. Chaufför skickas hem. Sidan 6 Ombudsmöte 2015 Den maj 2015 samlas 45 ombud från våra sex sektioner för att bl.a. fastställa verksamheten för det kommande året och välja en ny avdelningsstyrelse. Då vi organiserat om har alla i avdelningsstyrelsen klivit av nuvarande mandatperiod och hela styrelsen ska väljas på nytt. Enligt stadgarna har du som medlem möjlighet att nominera personer som du tycker är lämpliga att företräda alla medlemmar i ST inom PostNord. Viktigt är dock att den du nominerar är medveten om vad uppdraget innebär och har tackat ja till att bli nominerad. Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Valberedningen behöver ha in din nominering senast den 6 april och den kan skickas till sammankallande i valberedningen via e- post eller till ST inom PostNord Valberedningen OM K Stockholm Elisabeth Edbom Valberedningen Bli medlem Gratis medlemskap i tre månader om du blir medlem nu. Därefter betalar du 50 kronor i sex månader. Läs mer om vad om medlemskap och avgifter samt förmåner på sista sidan i tidningen. Välkommen som medlem!

2 ST inom PostNord Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Anki Fällén Ordförande Ann-Katrin Broman vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Eklund-Andersson Studieorganisatör Erland Holmbäck Anette Ericsson Peter Andersson Theresia Dissel Kristofer Björklund Per-Åke Alenius Ersättare Christina Bergström-Jonsson Ersättare Övrigt ST-Direkt Internet Adress ST inom PostNord K Stockholm E-post: Redaktion Anette Ericsson Redaktör Redaktionskommitté Anki Fällén Bo Fröström Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med ca 10 nummer per år. Normalt en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren. Insidan Värdet av fackligt medlemskap. Alla avtal om löner och övriga anställningsvillkor gäller ju för alla anställda oavsett om jag är med i en fackförening eller inte. Varför ska jag betala en medlemsavgift för något som jag får i alla fall? Det är lätt att förstå resonemanget, i synnerhet om det är svårt att få lönen att räcka till alla andra nödvändigheter. I PostNord har vi ganska många kollektivavtal. Ett sådant är medinflytandeavtalet som reglerar hur personalen genom sina valda representanter ska involveras i planeringsprocessen, hur arbetsplatsträffar ska genomföras samt alla anställdas rätt till årliga planeringssamtal med sin chef. Ett antal avtal har till syfte att skydda de anställda i olika situationer t.ex. inkomsttrygghet, omställning, övertalighet o.s.v. Vi har avtal som reglerar vår arbetstid, vad som gäller vid övertid, ob-tid, jour m.m. Vi har ett löneavtal som ger kollektivet en löneökning varje år samt möjlighet till lönesamtal med lönesättande chef. Dessutom finns det ett antal övriga avtal inom olika områden vilka omfattar alla anställda i PostNord. Det har gjorts försök att värdera vad alla dessa kollektivavtal har för värde, mätt i kronor. Det är inte alldeles enkelt men de flesta beräkningar landar i spannet till kronor. Viktig är också den kollektivavtalade tjänstepensionen. Det ser man inte minst i dessa dagar när det orangea kuvertet dimper ner i postlådan. Varför har vi då fått dessa avtal? För PostNord som arbetsgivare skulle det ju innebära en enorm besparing om de inte fanns. Svaret är att det har skett genom ett systematiskt arbete från fackföreningarnas sida under en rad av år. Det har vi kunnat göra genom att vi haft en mycket hög organisationsgrad. Ju fler medlemmar som står bakom kraven desto mer benägna är PostNord att lyssna på förslag till förbättringsåtgärder för de anställda. Sjunker organisationsgraden för mycket kommer vi att få allt svårare att driva igenom förbättringar och kommande löneavtal men även att behålla de avtal vi redan har. Det är den höga organisationsgraden som skapar den fackliga styrkan vilket ger förutsättningar för att vi även i fortsättningen kan få bra avtal och att vi kan behålla de avtal vi har. Ju fler som väljer att stå utanför ju svårare kommer förhandlingsarbetet att bli. Den dagen organisationsgraden blir för låg kommer löner, anställningsvillkor o.s.v. att ensidigt beslutas av PostNord och då till lägsta möjliga kostnad för företaget. Några kommer att klara sig bra ändå, en tid, men de flesta (och så småningom alla) kommer att känna av försämringarna på ett eller annat sätt. Vi ser tendenser i övriga samhället att anställningsvillkoren kan försämras om vi inte protesterar. För någon tid sedan var piloterna i Norwegian ute i konflikt eftersom man ansåg att företaget ville försämra just anställningsvillkoren. Piloterna på Lufthansa strejkade också nyligen för att företaget ville försämra pensionsvillkoren. Utan den fackliga styrkan når man sällan resultat. Den är inte mindre viktig i det stora omställningsarbete som Post- Nord står inför. Att bl.a. bevaka och se till att alla medlemmar behandlas rättvist och får möjlighet till de lösningar vi har i våra omställningsavtal. Forts. på sida 3 > 2 <

3 Arbetsmiljö / Arbetsrätt Forts. från sida 2 Därför är det viktigt att så många som möjligt står bakom det vi gemensamt har uppnått och därför måste hjälpas åt att försvara. Det är bara tillsammans vi kan uppnå den styrkan. Tänk på att den gamla devisen: Enade vi stå, söndrade vi falla, alltjämt gäller. Ann-Christin Fällén Avdelningsordförande Störd sömn ökar cancerrisk Kvinnor som jobbar natt i över tjugo år löper en mycket tydlig ökad risk för att drabbas av bröstcancer. Det visar en forskningsstudie från Stressforskningsinstitutet. Kvinnor som jobbat natt i tjugo år eller mer utgör en högriskgrupp när det gäller bröstcancer. Risken att drabbas är två procent vid normala arbetstiden, men stiger till 3,5 procent vid nattarbete. Den troliga orsaken är att oregelbunden sömn stör kroppens produktion av melatonin, ett hormon som skyddar kroppen mot cancer. Det menar Torbjörn Åkerstedt som lett studien. I studien har man kollat i vilken utsträckning kvinnor i tvillingregistret jobbat natt. Resultaten fördes upp i cancerregistret. När man jämförde gruppen som var exponerad för andra cancerrelaterade variabler fanns det ingen tydlig skillnad. Men när man tittade på antalet år med nattarbete upptäcktes den markanta skillnaden i risk för bröstcancer. Bland de som jobbat kortare perioder av nattarbete kunde man inte hitta några tydliga samband med cancer. Definitionen av nattarbete är att jobba mellan midnatt och klockan 04. Både permanent nattarbete och växling mellan dag och natt ingår. I Danmark är bröstcancer klassat som arbetssjukdom, förutsatt att kvinnor jobbat under vissa omständigheter. I Sverige finns inga fall av bröstcancer prövade som arbetsskada, enligt Försäkringskassans statistik från Källa: ARBETARSKYDD NR:11/2014 Peter Andersson Arbetsmiljöfrågor ST Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet Kan du vägra arbetsuppgifter som du tycker inte stämmer med vad du anställts som. Det korta svaret är nej. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Just detta kan sägas ha fastlagts i ett ADutlåtande som kom redan 1929 så det är inget nytt påfund. Om du vägrar en arbetsuppgift kan det i slutändan ses som arbetsvägran och leda till uppsägning. Självfallet kan inte du tvingas till arbetsuppgifter som är lagbrott men som enskild medarbetare ska du ta det försiktigt med att på egen hand bestämma var gränsen går. Inom litteraturen brukar man skilja mellan åtgärder som ligger inom respektive utom ramen för anställningen. Det man ska göra om man beordras att göra något som man är tveksam till är att vända sig till närmaste fackliga ombud. Om det fackliga ombudet uttalar att det beordrade arbetet inte ligger inom ramen för anställningen så ses det inte som arbetsvägran om du låter bli att utföra det. Även om ombudet har fel kan inte du lastas för det utan detta faller enbart på fackföreningen. Konsekvensen kan i slutändan bli att din fackförening får betala skadestånd till Arbetsgivaren men du personligen drabbas inte. Källan till detta kan sägas vara MBL 34. Enligt denna framgår det även att även om facket sagt att arbetsskyldighet inte föreligger så kan arbetsgivaren, om det föreligger synnerliga skäl mot att det omtvistade arbetet uppskjutes, kräva att den ändå fullgörs. Som arbetstagare är man då tvungen att fullgöra arbetet. Detta gäller inte om arbetsgivaren borde insett att han var fel ute eller om det föreligger fara för liv eller hälsa. Inom Posten borde det dock vara ytterst sällan som arbetsgivaren skulle komma att använda sig av detta undantag. För att återknyta till början så måste man ha förståelse för att uppgifter behöver utföras. Den springande punkten är egentligen om ledningen beter sig rättvist. Får du uppgiften för att just nu bedömer arbetsgivaren att det passar med dig eller gör han det för att lära dig veta din plats. Det är denna bedömning som ditt ombud alltid ska hjälpa dig med. Avslutningsvis, om man inte hinner få tag på sitt fackliga ombud är det nästan alltid bättre att utföra det misshagliga arbetet och sedan tar facket upp med arbetsgivaren hur korrekt beteende ska vara. Erland Holmbäck Arbetsrättsfrågor ST > 3 <

4 Omvärld TEMA: E-commerse and the future of retail Den globala E-handeln utvecklas starkt och de senaste åren har köp över nätet ökat med ca 75 % i Sverige. Postnord är med sin marknadsposition en mycket viktig pusselbit på denna marknad som nu omsätter över 40 MDR SEK årligen. ST kommer därför under den här våren att spegla e- handeln. I detta nummer tittar vi på hur utvecklingen påverkar den traditionella detaljhandeln, och i kommande artiklar tittar vi in i en e-handlares vardag samt tittar in i framtiden och retailmarknaden där nya avtal mellan Postnord och våra ombud är under förhandling. Del 1: E-handelns explosion ger ändrade förutsättningar i övriga detaljhandeln e-barometern för 2014 som nu finns tillgänglig De senaste siffrorna från Handelns utredningsinstitut pekar på att e- handeln nu närmar sig 10 procent av den totala detaljhandeln och prognoserna för 2015 visar på fortsatt tillväxt. Även e- barometern (där PostNord är samarbetspartner) för 2014 visar på stigande siffror, en tillväxt på 16% och totalomsättning på 43 MDR SEK. Denna utveckling är givetvis ingenting som traditionella butikshandlare jublar över, och knappast heller fastighetsägare som ogärna ser att hyresgäster går i konkurs när kunderna uteblir. I en artikel i Dagens industri nyligen berättade Bojan Ticic på fastighetsrådgivaren CBRE om de problem branschen brottas med och de lösning- ar man ser. En åtgärd man jobbar hårt med är att gallerior och köpcentrum måste bli mer attraktiva, handelsplatserna måste investera hårdare i helhetsbilden i syfte att täcka kundernas helhetsbehov. Heron City och blivande Mall of Scandinavia är ett exempel på en handelsplats som CBRE ser fler av i framtiden, Butiker, biograf, restauranger, lekland och eventhall inom samma område. En annan trend som följer i den ökade e-handeln är även de alternativ som e-handlarna har för sin distribution, många butiker som först enbart funnits på nätet har nu även kompletterat med fysiska butiker och därmed även en click & collect lösning för konsumenter som finns i närområdet. Speciellt i storstadsregionerna kan detta påverka volymflöden som annars hade hamnat i händerna på distributionsföretag. Svante Tegnér, VD på modekedjan Bubbleroom berättar för DI att e-handeln i omkringliggande områden ökat markant sedan företaget öppnat butiker i Malmö, Göteborg, Skärholmen, Västermalmsgallerian och nu i höstas i Kista Galleria. I viss mån fungerar butikerna som showrooms och därmed kräver mindre yta, men kombinerat med C&C så blir det en helhetslösning för kunden. E-handelsjätten ASOS lockar engelsmännen med orden Free, men.. Prissättningsstrategin på nätet är också en högintressant faktor. När det gäller frakt och returer hittade vi nyligen ett intressant inlägg från Arne Andersson, vår egen e- handels expert. Arne beskrev häromveckan på ett bra sätt i sin blogg den problematik och de möjligheter som så kallad Omnichannelverksamhet ger. Det går i praktiken ut på att erbjuda samma valmöjlighet och erbjudande i alla säljkanaler. E-handelsjätten ASOS lockar med fria leveranser till över 240 nationer på sin webbplats men bakom fasaden döljer sig ett antal villkor som köparen måste acceptera, såväl när det gäller leveranstid som storleken på inköpen. För leveranser till Sverige ser vi bland annat att man måste handla för minst 235 SEK och en förväntad leveranstid på 5 arbetsdagar för att få varorna. Mot ett tillägg på 120 SEK kan det räcka med 3 arbetsdagar. Även kring returer finns ett liknande förfarande. Här finns givetvis en jätteutmaning och även om PostNord under de senaste åren i högsta grad har dragit nytta av den ökade e- handeln så är det en stentuff bransch där kraven från både avsändarna och mottagarna är hårda så det gäller att vi såväl agerar utifrån vårt Know-how och tar till oss de möjligheter som finns inom TPL och Facillty services. När det gäller den förstnämnda biten så är marknaden intressant i och med att många e-handlare har stora behov av lager och kombinerat med transporterna kan en helhetslösning åstadkommas som är efterfrågad av många. I nästa nummer av ST Posten del 2 skillnaden som gjorde skillnad Per-Åke Alenius Avdelningsstyrelsen > 4 <

5 Årsmöte 2015 Nya styrelser Nu är årsmötena avslutade och nya styrelser utsedda i våra sex geografiska områden. Den geografi våra sektioner följer harmoniserar med länsgränserna vilket ger följande indelning. Sektion Nord Sektion Nord består av länen Västernorrland, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Den nyvalda styrelsen som består av fem ordinarie ledamöter och två ersättare ser ut på följande vis. Per-Åke Alenius 2år Ordförande Agneta Sjölander 1år Vice ordf Peter Andersson 2år Jan-Ivar Åström 2år Ingvar Johansson 1år Kenneth Jansson 2år Ersättare Elisabet Stenlund 1år Ersättare Sektion Mitt Sektion Mitt består av länen Värmland, Örebro, Dalarna, Västmanland, Uppsala och Gävleborg och den nyvalda styrelsen som består av fem ordinarie ledamöter och två ersättare ser ut på följande vis. Lotta Engström 2år Ordförande Knut Nesset 1år Vice ordf Elisabeth Krusberg 2år Markus Lind 2år Lars Rehn 1år Ann-Katrin Broman 2år Ersättare Britt-Marie Forss 1år Ersättare Sektion Stockholm Sektion Stockholm består av länen Stockholm och Gotland och den nyvalda styrelsen som består av nio ordinarie ledamöter och två ersättare ser ut på följande vis. Elisabeth Edbom 2år Ordförande Hervé Louvet 1år Vice ordf Theresia Dissel 2år Anette Ericsson 2år Christina Bergström-Jonsson 2år Arne Andersson Dahlstedt 2år Annika Ahlgren 1år Carina Bygren 1år Vasilios Michailidis 1år Ann-Sofie Granell 2år Ersättare Erland Holmbäck 1år Ersättare Sektion Öst Sektion Mitt består av länen Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Södermanland och den nyvalda styrelsen som består av sju ordinarie ledamöter och två ersättare ser ut på följande vis. Tony Åhman 2år Ordförande Ewa Nilsson 1år Vice ordf Lena Klingstedt 2år Linda Gustavsson 2år Mahlin Laurin 2år Christer Cadbrand 1år Jacob Frisk 1år Angelika Bergelin 2år Ersättare Kerstin Gustavsson 1år Ersättare Sektion Väst Sektion Väst består av länen Halland och Västra Götaland och den nyvalda styrelsen som består av fem ordinarie ledamöter och två ersättare ser ut på följande vis. Elisabeth Eklund-Andersson 2år Ordförande Kristofer Björklund 1år Vice ordf Eva Holmstrand 2år Gunilla Larsson 2år Louise Fredman 1år Kristina Riisager 2år Ersättare Jerry Arvidsson 1år Ersättare Sektion Syd Sektion Syd består av länen Skåne och Blekinge och den nyvalda styrelsen som består av fem ordinarie ledamöter och två ersättare ser ut på följande vis. Mikael Olséen 2år Ordförande Magnus Rosén 1år Vice ordf Ilona Kasa-Tainio 2år Eila Nilsson 2år Bo Thysell 1år Mats Jönsson 2år Ersättare Peter Hultberg 1år Ersättare Då det enligt våra stadgar ska vara växlande val har några styrelseledamöter fått en mandatperiod på två år och några en mandatperiod på ett år. Vid nästa årsmöte är det endast de med mandatperioden ett år som ska väljas. Undantag blir om någon med en mandatperiod på två år kliver av sitt uppdrag då fyllnadsval blir aktuellt. Protokoll Från respektive årsmöte har det upprättats ett protokoll som finns att läsa på Du hittar protokollet under respektive sektion i navigeringsfältet till vänster och under rubrikerna Årsmöte och Du kan även vända dig till någon av sektionens ledamöter för att få tillgång till protokollet. Verksamhetsplanering De nya styrelserna kommer snarast enligt uppdrag från årsmötena att träffas för att planera aktiviteter som arbetsplatsbesök och medlemsmöten. Så snart de planerat klart kommer aktivitetsplan att presenteras på sektionens del av hemsidan. Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom PostNord. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Vi kommer ut med ST-posten nästan varje månad. Vill du ha med en insändare är det bara att skicka in den till redaktören så kommer den med i nästa nummer. Anette Ericsson Redaktör, ST-posten K Stockholm Bo Fröström Årsmötesgruppen ST-posten / Nr 3/ Mars 2015 > 5 <

6 Produktion Efter 26 år Erika går vidare mot nya mål en stor gratistidning från en konkurrent förra hösten. Den i förlängningen kanske största affären har ännu inte kommit i land tillägger hon och ser lite hemlighetsfull ut. Om den kommer att landa i hennes nya roll som säljare/ritare av kök eller om det är något som väntar Postnord framöver återstår att se. Från ST önskar vi i alla fall Erika lycka till i framtiden! Per-Åke Alenius Avdelningsstyrelsen Detta uppförande är helt oacceptabelt. Som en konsekvens har vi nu skickat hem chauffören. Detta har även fått konsekvenser för det berörda åkeriet. Inom LKW Walter råder nolltolerans mot regelbrott. Kvalitet och säkerhet är nämligen huvudelement i LKW Walters företagsfilosofi. Jan-Ivar Åström Sektion Nord Erika Gouffrich Nu i månadsskiftet tar en drygt 26 år lång postkarriär slut när Erika Gouffrich säljare i Sthlm M&C/ Fältsälj mitt byter arbetsgivare. Erika kom in hösten 1988 i dåvarande kassan och har sedan dess hunnit med att jobba även som ekonomiadministratör och säljassistent och sedan 2004 som säljare. Det är inte utan ett visst vemod som jag lämnar berättar Erika och nämner en lång rad roliga minnen från jobbet under de år som passerat. Den största delen av hennes arbete under det senaste decenniet har varit inriktat mot den offentliga sektorn. Kommuner, landstingen och statliga myndigheter har varit en del av hennes vardag. I och med att vi varit rätt specialiserade har vi som jobbat med denna målgrupp haft ganska breda ingångar även ur kundens helhetsperspektiv berättar Erika och nämner några exempel för oss hur kedjan ser ut och vilka roller som en säljare har kopplat till kund, säljassistent, kundlösningsspecialist och i slutändan även produktionen som ytterst tar hand om själva uppdragen. När vi frågar henne om vilken enskild affär som varit roligast respektive störst så nämner hon det enorma arbete som lades ned i samband med att Postnord återtog LKW Walter Skickar hem Chaufför Ett av Europas större speditionsbolag LKW Walter skickar nu hem den lastbilsförare som i början av mars vid två tillfällen stoppades i Sverige och Norge för brott mot lagstiftningen som reglerar yrkestrafik på väg Efter att den makedonska föraren i den Bulgarien-registrerade dragbilen med en tyskregistrerad semitrailer från LKW Walter i början av mars stoppades för lagöverträdelser i både Sverige och Norge, skickade norska Anlegg & Transport/at.no ett mejl till LKW Walter där de frågade om detta trailerekipage utförde transporter för dem. I ett svarsmejl bekräftar Bernhard Haidacher, Transportpartner Management Director i LKW Walter, att trailerekipaget utförde transporter för dem. Här nedan är svarsmejlet från Bernhard Haldacher: Denna semitrailer är en del av vår flotta. Vi har redan undersökt saken och gjort nödvändiga förändringar. Chaufförens uppförande är helt i strid mot våra regler och procedurer som det åkeri chauffören tillhöra hade samtyckt till och fått utbildning i. SUDOKU Lätt Medel Lycka till! Redax > 6 <

7 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom PostNord har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter Publikt och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning ST-posten ut med 10 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 352 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller 1/ Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 54 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom PostNord Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 112 kr 90 kr 0 kr 30 kr 232 kr kr 128 kr 90 kr 0 kr 30 kr 248 kr kr 144 kr 90 kr 0 kr 30 kr 264 kr kr 160 kr 90 kr 0 kr 30 kr 280 kr kr 176 kr 90 kr 0 kr 30 kr 296 kr kr 192 kr 90 kr 0 kr 30 kr 312 kr kr 208 kr 90 kr 0 kr 30 kr 328 kr kr 224 kr 90 kr 0 kr 30 kr 344 kr kr eller mer 232 kr 90 kr 0 kr 30 kr 352 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 232 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 90 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 300 kr Studerandemedlem betalar en månadsavgift på 100 kr Studerandemedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 50 kr i 6 månader Nya medlemmar betalar en månadsavgift på 0:- i tre månader därefter 50 kr i sex månader totalt 9 månaders reducerad avgift. Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 7 <

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer