Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är det dags att rösta Den 5-12 mars är det dags att gå in på webben och delta i din sektions årsmöte. Du hittar det på där deltagandet kräver att du loggar in som medlem. Inloggningen sker i den ljusblå listen högst upp på sidan genom att klicka på rubriken Min sida längst till höger. När du loggat in så hittar du länken till ditt årsmöte i menyn till vänster. Hur du röstar framgår av sidan. Har du ingen möjlighet att rösta via webben så går det bra att skicka in det röstkort som du fått hemskickat tillsammans med ett svarskuvert. Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens ordförande. Vem det är framgår av kallelsen du fått till årsmötet. Senast den 12 mars måste du ha röstat via webben. Använder du röstkortet så bör du ha postat det senast den 11 mars. Kristofer Björklund Årsmötesgruppen Omvärld - AO-utbildning - Frankrike förbereder minimilöner.. - Framgångsrik cabotagejakt - BA välkomnar tuffare tag... - Nya broavgifter. Produktion Ökning av digitalpost. Postnord kör Spendrups... Bli medlem Sidan 4-5 Sidan 6 Gratis medlemskap i tre månader om du blir medlem nu. Därefter betalar du 50 kronor i sex månader. Läs mer om vad om medlemskap och avgifter samt förmåner på sista sidan i tidningen. Välkommen som medlem!

2 ST inom PostNord Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Anki Fällén Ordförande Ann-Katrin Broman vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Eklund-Andersson Studieorganisatör Erland Holmbäck Anette Ericsson Peter Andersson Theresia Dissel Kristofer Björklund Per-Åke Alenius Ersättare Christina Bergström-Jonsson Ersättare Övrigt ST-Direkt Internet Adress ST inom PostNord K Stockholm E-post: Redaktion Anette Ericsson Redaktör Redaktionskommitté Anki Fällén Bo Fröström Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med ca 10 nummer per år. Normalt en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren. Insidan Oroande... För tre år sedan skrev jag här i tidningen om den tuffa arbetsmiljön i produktionen och då gällde det brevbärarna. Ingenting har blivit bättre sedan dess. Vi har fortsatt effektiviseringen och ytterligare ett antal tusen medarbetare har lämnat företaget de senaste tre åren. Vid senaste månadsskiftet så avslutades supportfunktionsprogrammet inom administrationen som bara den processen gjorde att drygt 700 medarbetare inom koncernen fick lämna sitt arbete. Det finns en stor oro bland medarbetarna och många tappade sugar för tillfället. Det gäller att vända detta och få medarbetarna att känna trygghet och framförallt arbetsglädje igen. Som postarbetare har man ett uppdrag att ge service till medborgarna. Den viljan till service genomsyrar den vanliga postisen och har så gjort i årtionden, ja kanske t o m i århundraden. Många har nästan haft större lojalitet med företaget och kunderna än man haft med sin egen familj. Men idag känner alltför många sig otillräckliga. Man hinner inte med sina arbetsuppgifter på ordinarie tid och känner en frustration över det. Trots det så hör man bara att lönsamheten inte är tillräcklig och att risken för ytterligare besparingar är överhängande. Det finns inte tillräckligt med pengar till investeringar, det är inköpsstopp, det är anställningsstopp mm. Man kämpar ändå på och gör sitt allra yttersta med de förutsättningar man har för att kunderna ska få så bra service som möjligt. Lojaliteten mot kunder, kollegor och företaget finns fortfarande kvar men hur länge till? Förutom besparingar i produktionen så har vi nu också sparprogram inom administrationen som påverkar. Påverkar de som är direkt berörda av besparingarna men också de medarbetare som blir kvar. Nyligen kunde man i pressen läsa att Post- Nord inleder en stor upphandling för att ta in externa åkerier som ska leverera de ökade volymerna inom främst pall och styckegods men också paket som beror på tillväxten inom e-handeln. Det har tidigare varit självklart att leveranser och upphämtningar till kunderna ska skötas av och med egen personal. Inte minst ur kvalitetsoch säkerhetssynpunkt. Kunderna ska känna en trygghet när det kommer en chaufför eller brevbärare som bär PostNords uniform. Är vi på väg att rucka på den inställningen nu? Från fackligt håll är vi inte alls positiva till den utvecklingen utan tycker att arbetsuppgifterna ska skötas med egen anställd personal. Vi har den senaste tiden hört talas om ganska många avarter när det gäller villkoren för många chaufförer. Det är ett problem när man har branscher som använder sig av underentreprenörer för att pressa priserna. Vi vill absolut inte se detta i PostNord. När det gäller förändringar i postlagstiftningen har ST och PostNord samma uppfattning. Om PostNord ska klara omställningen enklare så måste vi kunna verka på marknaden med samma prisvillkor som våra konkurrenter. Som det är nu så har vi samhällsuppdraget och ansvaret för en rikstäckande postservice men kan inte prissätta våra produkter efter de kostnader vi har. Det innebär att anställda inom PostNord får betala priset med otrygga anställningar, ständigt återkommande omorganisationer, effektiviseringar och risk för outsourcing av delar i företaget då brevvolymerna faller, logistikmarknaden prispressas hårt och intäkterna minskar stort. Ann-Christin Fällén Avdelningsordförande > 2 <

3 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Kom ihåg att vara med och påverka din arbetsmiljö! Arbetsmiljöenkäten 2015 finns tillgänglig mellan den 23 mars- 30 april (svarslänk kommer att göras tillgänglig på intranätet.) Enkäten besvaras i första hand elektroniskt, genom en dator som är inloggad på PostNords nät. Man behöver inte vara personligt inloggad på datorn. dvs. man kan besvara enkäten från en dator en annan person är inloggad på eller via info.pc. Har man inte tillgång till dator kan man besvara enkäten i pappersformat. Prata med din chef i sådana fall. Enkäten kommer att hanteras i PostNords system C2. Peter Andersson Arbetsmiljöfrågor ST Vi håller på att jobba ihjäl oss Äntligen har vi börjat fatta att arbetslinjen, arbete som högsta och enda mål och absolut främsta sättet att skapa egenvärde, är en bluff. En rakt igenom skadlig bluff dessutom. Vår tids värsta folksjukdom är stress. Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken hos kvinnor mellan 20 och 40 år. Utmattningssyndrom ligger bakom merparten av dessa sjukskrivningar. Kvinnodominerade yrken, där den anställda ansvarar för och vårdar andra människor, är värst drabbade. Det beror troligtvis på de nedskärningar och effektiviseringar som genomförts under de senaste åren. Gps-sändare på hemtjänstpersonal, krav på att logga in och ut hos vårdtagare, att klämma in så många ärenden som möjligt, den totala bristen på personalinflytande, omänsklig arbetsbelastning. Ja, listan kan göras lång på vad vår vård- och omsorgspersonal får stå ut med. Efter att ha drabbats av utmattningssyndrom väntar nästan alltid en lång sjukskrivning. Det är oklart om man någonsin igen kommer att kunna återvända till det jobb man hade innan man kraschade. Långvarig stress leder utöver ett privat helvete till ökad risk för hjärtkärlsjukdomar, depression, ångest, självmord och cancer. Vi håller på att jobba ihjäl oss helt enkelt. Helt i onödan. Med den tekniska utveckling som skett under de senaste decennierna så borde vi enligt tidsexperten och fysikprofessorn Bodil Jönsson bara arbeta två timmar om dagen. I relation till hur produktiva vi har blivit sedan 1970-talet så är det ologiskt att vi fortsätter att arbeta våra åtta timmar om dagen, standard sedan Det är hög tid att vi gör en ordentlig etisk och moralisk inventering av varför vi värderar arbete högre än något annat. Det är arbetet som identifierar oss, som ger oss makt, som ger oss möjlighet till att uppleva egenvärde tror vi. Varför då? Varför är vi fortfarande så pumpade med lutherska ideal? Vem vinner egentligen på den här inställningen? Nu har i alla fall några börjat fatta att vi faktiskt har mer att vinna på låta de anställda arbeta kortare dagar. Som operationsavdelningen på Mölndals sjukhus. Ledningen insåg allvaret när sjuksköterskor flydde till andra jobb för att de inte pallade det vansinniga tempot. De anställda jublar över kortare arbetsdag. Och förhoppningsvis får sjukhuset behålla sina sjuksköterskor och slipper se dem insjukna i stressrelaterade sjukdomar som medför långa sjukskrivningar. Mölndal verkar överlag ha smartare arbetsgivare med sundare värderingar än resten av landet. Redan 2002 fattade Toyota center i Mölndal att sex timmars arbetsdag förmodligen skulle förbättra deras resultat. I stället för att bygga ut verkstaden gjordes schemat om till tvåskift. Resultatet blev färre sjukskrivningar och ökad vinst. En klassisk win-win helt enkelt. Hur långt ska det behöva gå innan resten av oss fattar? Källa: Krönika i Aftonbladet av Sanna Lundell SUDOKU Lätt Medel Lycka till! Ann-Christin Fällén Avdelningsordförande Redax > 3 <

4 Omvärld Frankrike förbereder minimilöner för chaufförer Enligt uppgifter som Transportindustriförbundet tagit del av planerar Frankrike att introducera lagkrav på att utländska arbetare som tillfälligt utför arbete i Frankrike skall omfattas av de franska minimilönerna. Foto: AO-utbildningen februari på Torpa. AO-Utbildning Mellan den februari hade ST inom Postnord ytterligare en utbildning för nya arbetsplatsombud. Denna gång var vi samlade på Torpa pensionat utanför Södertälje. Introduktionens syfte är att man som nytt arbetsplatsombud ska få en grund att stå på inför sina nya uppgifter. Målet med att arbeta som arbetsplatsombud är att vara den naturliga länken mellan medlemmarna och det lokala fackets styrelse samt till arbetsgivare på arbetsplatsnivå. Det handlar också om att stödja medlemmarna i deras individuella utveckling. Att vara arbetsplatsombud är ett förtroendeuppdrag, där du kan påverka beslutsprocessen, arbetsmiljön och bidra till att skapa en jämställd arbetsplats. Att träffas på det här sättet innebär också att man får ett nytt kontaktnät vilket är väldigt viktigt för nya arbetsplatsombud så att man känner att vi är en grupp som tillsammans arbetar för våra medlemmar. sig säkrare i sin roll på samverkan och få kunskap i hur ST jobbar som organisation. Ett annat uppskattat inslag från kursen var när Marita Larsson, ombudsman från ST:s förbund, kom på besök och engagerat talade om vilken resurs de nya arbetsplatsombuden kommer att vara för våra medlemmar. Med på utbildningen var från vänster. Niklas Widhagen Nynäshamn, François Kwabe Toftanäs, Anders Hellman Uppsala, Marita Larsson Ombudsman, Åsa Thoresson Domsjö, Marie Carlsson Värmdö, Erik Edin Örnsköldsvik, Tony Åhman Kursledare, Emil Wiklund Halmstad, Tomas Palm Tumba, Annika Andersson Södertälje, Natalia Kihlström Göteborg, Annika Ahlgren Väster Haninge. (Saknas på bild Kristofer Björklund Kursledare) Tony Åhman Kursledare Den franska minimilönen kommer att vara 9.61 euro per timme. Enligt förslaget skall det vara tilllämpligt även på cabotagetransporter och internationella transporter till/från Frankrike medan transit-trafik genom Frankrike skall vara undantagen lagens tilllämplighet. Förslaget förväntas tidigast kunna träda i kraft i mitten av Även när det gäller det tyska systemet som introducerades den 1 januari i år menar Transportindustriförbundet att lagen förmodligen kan äga tillämpning vad gäller cabotagetransporter som utförs i Frankrike, men att lagens tillämpning vad gäller internationella transporter till/från Frankrike nog skulle strida mot EU-rätten och den fria rörligheten och konkurrensen inom EU. Transportindustriförbundet har skrivit till EU-kommissionen för att få dem att exkludera även internationella transporter från den Tyska lagens tillämplighet och kontaktar även EU-kommissionen med samma begäran vad gäller det franska förslagets tillämpning på internationella transporter. Källa:Transportnyheter.se Hervé Louvet AO Veddesta Förväntningarna som också uppfylldes på kursen var enligt deltagarna bland annat att få mer kunskap i avtal/försäkringar, känna > 4 <

5 Omvärld Framgångsrik cabotagejakt för Skånepolisen I en pressrelease häromveckan så Trafikpolisen i nordvästra Skåne är för närvarande mycket aktiva för att stävja olaga cabotage ute på vägarna i regionen. Det handlar om att polisen, med ny lagstiftning från och med 1 januari i år, kan ta ut en sanktionsavgift på kronor för olagliga inrikes lastbilstransporter. Avgiften ska betalas på plats och direkt, alltså vid poliskontrollen. Bara under förra veckan drog vi in kronor i avgifter, säger trafikpolisen Sören Johansson. De åkerier som sköter sig, oavsett var de är i Europa, vinner på det här. En utländskregistrerad lastbil stoppades under förra veckan och bara det ekipaget fick betala kronor. Först ett förskott till Transportstyrelsen på kronor för olaga cabotagetrafik, säger Sören Johansson. Sedan kronor i avgift för överlast, kronor i avgift mot kör- och vilotiden samt kronor i böter för att ha haft för högt axeltryck, för hög bruttovikt samt att vägavgiften var obetald. De flesta ekipage som stoppas är utländska och språkförbistringen kan vara ett problem. Det löses genom att Sören Johansson med kollega Rickard Karlsson numera snabbt och effektivt kan ringa upp tolk på plats via mobilen. Det är avgörande för rättssäkerheten att vi ska förstå varandra, säger Sören Johansson. Det kan också nämnas att trafikpolisen i nordvästra Skåne bara under måndagen 26 januari drog in ytterligare kronor i olika avgifter under ett pass. transporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar. Transportföretaget kan utföra några av eller alla de cabotagetransporterna som tillåts i vilken medlemsstat som helst. Detta får ske under förutsättning att cabotagetransporterna begränsas till en per medlemsstat inom tre dagar efter att det olastade transportfordonet rest in i medlemsstatens territorium. Källa: Transportnet.se BA välkomnar tuffare tag mot cabotagebrott Biltrafikens Arbetsgivareförbund har besvarat en remiss från Näringsdepartementet för att öka efterlevnaden av regler hos yrkestrafiken på väg. Vi har länge efterfrågat tuffare regler och gläds åt att regeringen nu vill ta ett steg i rätt riktning, säger Peter Jeppsson, vd i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och TransportGruppen. Så länge de som struntar i reglerna inte riskerar sanktioner blir konkurrens på lika villkor omöjlig. Förslaget innehåller bland annat omhändertagande av egendom och klampning för att säkra verkställighet av sanktionsavgift för överträdelser av cabotagebestämmelserna. - Vi riskerar en utveckling där skötsamma företag slås ut genom osund konkurrens, säger Peter Jeppsson. Tuffare regler är ett viktigt verktyg. Men vi arbetar vidare med ytterligare förslag för att stärka svenska åkares konkurrenssituation. BA, som länge arbetat för strängare regler och tydligare sanktioner ställer sig positiva till förslaget som helhet och bedömer att de föreslagna lagändringarna kommer att ha en preventiv effekt. BA understryker i sitt svar att det inte bör finnas någon tidsgräns för Den nya definitionen av cabotage innebär i korthet att sådana transporter ska vara av tillfällig art. En utländsk transportör som utfört en internationell godstransport på väg får utföra högst tre inrikesklampning samt att förskott på sanktionsavgift är ett viktigt redskap för att få till stånd verkställighet utomlands. Källa: Transportnet.se Broavgifter i Sundsvall och Motala Nu införs broavgift för resor på den nya bron över Motalaviken i Motala och på den nya bron över Sundsvallsfjärden i Sundsvall. Den 1 februari började Transportstyrelsen ta ut avgift på dessa båda broar. Broarna i Motala och Sundsvall är ju redan öppna för trafik, men det är först nu vi börjar ta ut avgifterna, säger Anna Elvkull, skatte- och avgiftsdirektör på Transportstyrelsen. Till skillnad från trängselskatten i Stockholm och i Göteborg är det här systemet igång dygnet runt. Avgiften ska tas ut oavsett när på dygnet man passerar. Broavgifterna i Motala och Sundsvall är så kallade infrastrukturavgifter. Avgiften tas ut för att bekosta byggandet av infrastruktur, i det här fallet själva bron, och den tas ut tills bygget är betalt. Trafikverket uppskattar trafiken över Sundsvallsfjärden till cirka 6 miljoner passager om året och att bron i Sundsvall kan vara till fullo betald om cirka 35 år. Trafikverket uppskattar trafiken över Motalaviken till cirka 2 miljoner passager om året och att bron i Motala kan vara till fullo betald om cirka 40 år. Källa: Transportnet.se Jan-Ivar Åström AO Sundsvall > 5 <

6 Produktion Postnord transporterar Spendrups drycker PostNord har tecknat avtal med Spendrups om att sköta fjärrtrafiken av Spendrups Bryggeris drycker till hela Norrland. Leveranserna sker från bryggeriet i Grängesberg till Bryggeritransport i Bergslagens terminaler från Sundsvall och norrut. Bryggeritransport sköter närdistributionen för Spendrups räkning. Spendrups brygger varje år omkring 400 miljoner liter dryck i sina tre anläggningar och bryggeriet i Grängesberg, där också centrallagret finns, står för de största volymerna. Avtalet med PostNord löper över flera år och omfattar fjärrtrafik med dryckesleveranser till hela Norrlandsregionen och returhantering från terminalerna tillbaka till bryggeriet. Marknaden är efterfrågestyrd och kräver snabba och anpassade transporter. - Dryckesmarknaden varierar mycket med till exempel säsong och väder. PostNord har både kapacitet och flexibilitet att möta den utmaningen, och kan göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Post- Nords hållbarhetsarbete är också i linje med vårt, säger Björn Deborg, logistikchef på Spendrups. PostNord växer just nu kraftigt inom parti- och styckegods, en satsning mot att bli den kompletta logistikleverantören och ta tillvara synergier i det redan starka nätet för pall- och pakettransporter som bolaget har. Vi är stolta över att Spendrups och Bryggeritransport har valt oss som sin logistikpartner. PostNord har en stark närvaro i Norrland. och vi ser fram mot att få visa styrkan i vår partigodsverksamhet, säger Anders Holm, chef för PostNord Sverige. Källa: Internkommunikation Jan-Ivar Åström AO Sundsvall Ökning av digital post men de flesta föredrar fortfarande fysiska brev I en pressrelease häromveckan så stoltserar e-post distributören Kivra att personer nu registrerat sig som mottagare av digitalt förmedlade brevflöden samt att allt fler företag och myndigheter nu väljer att ansluta sig till deras tjänster. Den ökade digitaliseringen ger naturligtvis både fördelar och möjligheter för såväl avsändare som mottagare av post, men samtidigt bör även viss kompletterande fakta tilläggas; 1) Kivra är bara ett av de företag som slåss på den här relativt nya och outforskade marknaden, 2) Det finns ingen klar och tydlig lagstiftning kring hur digitala brevtjänster förmedlas idag vilket försämrar tillförlitlighet och trovärdighet på leverantörerna, 3) ca 2/3 av alla svenskar anser fortfarande att fysiska brev väger tyngre än elektronisk post, en siffra som dessutom varit stabil i Postnords årliga undersökningar av våra brevvanor. Så länge mottagarmakten styr så kommer aktörer som Kivra att få fortsätta med denna typ av lobbyverksamhet, men den dag våra makthavare kommer till tals i frågan så kan detta på kort tid leda till stora förändringar som får stora konsekvenser för oss som fortfarande arbetar i en verksamhet där den fysiska försändelsen är vårt grundläggande inkomstkälla. Presstopp Per-Åke Alenius Avdelningsstyrelsen Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom PostNord. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Vi kommer ut med ST-posten nästan varje månad. Vill du ha med en insändare är det bara att skicka in den till redaktören så kommer den med i nästa nummer. Anette Ericsson Redaktör, ST-posten K Stockholm > 6 <

7 ST Frågar Använder du tjänsten Riktiga vykort och vem skickar du helst ett sådant till? Svar: Ja, absolut. Jag har skickat många sådana och helst skickar jag till min gamla mor som verkligen uppskattar det. Birgitta Ellius Nybliven pensionär Svar: Ja, jag använder appen, mest på semestern och då för att skicka kort till vänner och bekanta. Holger Dissel Terminalarbetare Årsta BT Svar: Ja, jag har använt appen flitigt och skickar helst till min kompis Alexandra i Madrid. Helen Björklund Brevbärare, Varberg BBK Årsmöten 2015 Viktigt att vara delaktig Bör inte ha undgått någon att ST inom PostNord nu genoför årsmöten i den nya organisationen. Sex nya sektioner bildas och du som medlem har under några dagar (den 5-12 mars) möjlighet att göra din röst hörd digitalt. På ST inom PostNords del av förbundets hemsida postnord hittar du i vänsterspalten, förutsatt att du är inloggad som medlem, länken till ditt årsmöte och här finns de handlingar du ska ta ställning till samt valberedningens förslag på den nya styrelse som ska ansvara för verksamheten under kommande mandatperiod. Att vi genomför årsmötena digitalt och under en längre period ger en betydligt större möjlighet för alla att delta. Tidigare då vi kallade till ett möte på en plats och en ort under ett par timmar en dag gav inte samma möjlighet. Skulle du inte ha möjlighet att genomför röstningen på webben går det bra att skicka in det röstkort du fått hemskickat. Du stoppar det då i svarskuvertet som och poster det så att vi har det senast den 12 mars. Observera att röstkortet måste skickas i bifogar svarskuvert för att vara giltig. Då årsmötena slutförts kommer årmötesgruppen med hjälp av några revisorer att sammanställa röstresultat och upprätta protokoll från mötena. Dessa protokoll kommer att offentliggöras på sektionens sida på webben den 18 mars. Protokollet kommer även att finnas hos ordförande i den nya sektionen. Bo Fröström Årsmötesgruppen > 7 <

8 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom PostNord har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter Publikt och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning ST-posten ut med 10 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 352 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller 1/ Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 54 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom PostNord Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 112 kr 90 kr 0 kr 30 kr 232 kr kr 128 kr 90 kr 0 kr 30 kr 248 kr kr 144 kr 90 kr 0 kr 30 kr 264 kr kr 160 kr 90 kr 0 kr 30 kr 280 kr kr 176 kr 90 kr 0 kr 30 kr 296 kr kr 192 kr 90 kr 0 kr 30 kr 312 kr kr 208 kr 90 kr 0 kr 30 kr 328 kr kr 224 kr 90 kr 0 kr 30 kr 344 kr kr eller mer 232 kr 90 kr 0 kr 30 kr 352 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 232 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 90 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 300 kr Studerandemedlem betalar en månadsavgift på 100 kr Studerandemedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 50 kr i 6 månader Nya medlemmar betalar en månadsavgift på 0:- i tre månader därefter 50 kr i sex månader totalt 9 månaders reducerad avgift. Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 8 <

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: Det här är vad ni behöver Kampanjen Fair Transport redan en succé Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Nya medlemmar under perioden 2005-01-01 2005-06 30 01.02.2006 12:39:21 Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Hjälp oss att göra ST bättre 05.12.2005 31.01.2006 744 (42,2%) Nya medlemmar under perioden 2005-01-01

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer