Ny regionorganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny regionorganisation"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution år i Posten Roy Westman Nya styrelser Dags att nominera... Sidan Sidan 4 Sidan 5 Effektivisering inom administration Produktion Nytt pris postboxar Detaljhandelns logistikdag Riksdagsbeslut PostNord Logistics upphör Sidan 6-7 Till er som tillhör de berörda enheterna i supportfunktionsprogrammet. Nu har möjligheten att lämna intresse till de enheter som är berörda i supportfunktionsprogrammet öppnat. Intresseanmälan kan/ skall lämnas mellan 17 december och 10 januari. Vilka enheter och tillsättande chefer som är aktuella finns under resp. flik PostNord Sverige och Koncernfunktioner under rubriken Supportfunktionsprogrammet på intranätet liksom den intresseanmälan ni ska fylla i. Tänk på att det går bara att lämna ansökan digitalt en gång. När ansökningsprocessen är över startar tillsättningsprocessen. Ambitionen är att allt ska var klart till 1 februari. ST inom PostNord kommer att ordna medlemsmöten i januari på Arken. Den 15 och 21 januari kl i Storvreta och den 29 januari kl.17 i Bukris. Mer information kring hela processen finns under fliken Supportfunktionsprogrammet på Intranet. Anki Fällén Avdelningsordförande Bli medlem Gratis medlemskap i tre månader om du blir medlem nu. Därefter betalar du 50 kronor i sex månader. Läs mer om vad om medlemskap och avgifter samt förmåner på sista sidan i tidningen. Välkommen som medlem!

2 ST inom PostNord Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Anki Fällén Ordförande Ann-Katrin Broman vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Eklund-Andersson Studieorganisatör Erland Holmbäck Anette Ericsson Peter Andersson Theresia Dissel Kristofer Björklund Per-Åke Alenius Ersättare Christina Bergström-Jonsson Ersättare Övrigt ST-Direkt Internet Adress ST inom PostNord K Stockholm E-post: Redaktion Anette Ericsson Redaktör Redaktionskommitté Anki Fällén Bo Fröström Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med ca 10 nummer per år. Normalt en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren. Insidan December I de bestämmelser som reglerar den svenska postverksamheten är PostNord ålagd att ansvara för de samhällsomfattande posttjänsterna. Det samhällsuppdraget innebär bland annat utdelning fem dagar per vecka, att enstaka försändelser ska befordras till enhetliga priser och att prissättningen med tillhörande villkor ska vara öppen för insyn. I den förändring som PostNord nu befinner sig i och med den stora omställning som vi har framför oss så behövs engagemang och insatser från många håll för att det ska lyckas. Brevvolymerna minskar. Digitaliseringen medför minskade intäkter som i sin tur innebär ökade kostnadsanpassningar för att klara lönsamheten. I den nuvarande regeringsbudgeten för 2015 är pengar avsatta för att skynda på och utveckla digitaliseringen. Det är en utveckling vi knappast kan hindra hur mycket vi än skulle vilja och med det regelverk som idag finns missgynnar det Post- Nord som är ålagd att utföra samhällsuppdraget. När det gäller förändringar i postlagstiftningen har ST och PostNord samma uppfattning. Om PostNord ska klara omställningen enklare så måste vi kunna verka på marknaden med samma villkor som våra konkurrenter. Som det är nu så har vi samhällsuppdraget och ansvaret för en rikstäckande postservice men kan inte prissätta våra produkter efter de kostnader vi har. Det innebär att anställda inom PostNord får betala priset med otrygga anställningar, ständigt återkommande omorganisationer och effektiviseringar då brevvolymerna faller och intäkterna minskar stort. Som facklig organisation vill vi därför via våra kanaler försöka påverka politikerna som ansvarar för utformningen av lagarna och den tillsynsmyndighet -PTSsom ansvarar för att lagen efterföljs. Det är ett arbete som inte kommer att märkas på kort sikt men vi har vårt förbund med oss och har också goda möjligheter att via dem få kontakt med både ansvarig minister och övriga politiker i riksdagen. För tillfället har vi en knepig situation i Sveriges Riksdag. En minoritetsregering med S och MP som ska förvalta och verkställa Alliansen budget. Och med en avisering om nyval så är nog inte postfrågan för tillfället högst på agendan hos politikerna men det innebär inte att vi kan sitta och vänta. Vi måste ändå försöka påverka ansvariga politiker i riksdagen om att det behövs en förändring i lagstiftningen. Man kan välja att göra det genom upprop eller pressmeddelanden men man kan också välja att påverka genom personliga kontakter och möten. ST inom PostNord väljer den senare vägen. Det är inte alltid den som skriker högst som får sin vilja igenom utan den som sakligt och lugnt försöker övertyga vad som är bäst. När det gäller arbetsmiljön för våra medlemmar och förutsättningen för att få en god arbetstrivsel i nutid så ska vi som facklig organisation föra den dialogen direkt med arbetsgivaren. Det är vårt ansvar i uppdraget som förtroendevalda. Vill önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och hoppas att ni får några lediga dagar och då passar på att både koppla av och koppla ner! Anki Fällén Avdelningsordförande > 2 <

3 Ny regionorganisation Ny region indelning inom distribution Nu har den nya region indelningen samverkats. I november kom beslutet att region Växjö läggs ner och att region Stockholm slås samman till en region. Den nya strukturen ser ut enligt följande: Region Malmö samma som tidigare Region Göteborg får till sig postnummer 0-1 (Falkenberg, Halmstad och Laholm) Region Jönköping får till sig större delarna av gamla region Växjö, det vill säga postnummer -9 Region Örebro får till sig postnummer (exl. Avesta och Hedemora som fortsatt tillhör 0-1) Region Stockholm kommer innefatta postnummer 10-19, 74-76, 0-1 och 62. Region Norrland har samma indelning som tidigare. Det är naturligtvis tråkigt att väl fungerande regioner försvinner. Det är duktiga kollegor som får en oviss framtid. Förändringen är en del av översynen av administrationen i PostNord. Från ST inom PostNord:s sida gäller det att bevaka så att vi upprätthåller en god arbetsmiljö för all personal. Det finns en stor risk att arbetsbelastningen kan öka då antalet medarbetare inom administration minskat kraftigt dem sista åren. Vi står även inför stora förändringar ute i landet då vi skall gå in i den nya produktionsmodellen (IPM). På vissa håll i landet flyttar vi in i nya lokaler och på andra håll flyttar vi ihop personal till så kallade Hubbar. Historiskt vet vi att det krävs mycket arbete inför personalflyttar då nya kulturer möts. Vi får hoppas att det finns en bra plan för att lösa detta på bästa sätt. Kristofer Björklund Avdelningsstyrelsen De postala regionerna inom distribution indelas efter postnummerområden enligt gränsdragningarna på denna karta. > <

4 50-år i Posten Roy sätter punkt för en 50-årig postkarriär Roy lägger snart undan postuniformen för gott efter 50 år i verket. Om några veckor tar en lite drygt 50-årig karriär slut när ST :s lokale företrädare i Sollefteå Roy Westman går i pension. Det var den 1 december 1964 som en 17- årig ung man äntrade dörren till postexpeditionen i Umeå och inledde en karriär som skulle innefatta ett antal befattningar, sysslor och stationeringsorter samt även innehålla några hundra omorganisationer. Det senare är väl kanske mer ett antagande, men faktum är att det har hunnit hända väldigt mycket under Roys år, och dåvarande Postverket är idag en koncern vid namn PostNord och med verksamhet som sträcker sig långt utanför landets gränser. Från Umeå gick resan vidare till huvudstaden för arbete vid bland annat Stockholm Ban. Det blev en intensiv period för Roy och trots ett erbjudande om fortsatt arbete så valde han att återvända norrut och arbete som chaufför. När sedan värnplikten kallade så var ursprungstanken en placering vid I19 i Boden. För att komma närmare Sollefteå dit Roys vägar via kärleken hamnat så var alternativet att söka en tjänstgöring vid järnvägsposten med stationering Långsele som var en av de centrala järnvägsknutarna i dåtidens produktionsnät. Det kom att bli många och roliga år vid järnvägen med fasta turer mellan Ånge-Stockholm och norrut mot först Bastuträsk och senare Boden som slutstation. Åren vid järnvägen var lärorika och teamarbetet gav god kamratskap. Efter att järnvägsposten försvann 197 så fick Roy tjänst som lantbrevbärare i Sollefteå och fick således vara med och uppleva den förändring som skedde med kassatjänsterna under 1990-talet. I början var det i princip ren kontanthantering överallt och pensionsdagarna kom man sällan hem före 19 på kvällen. Sedan kom satsningen på att sälja konton igång och det blev färre transaktioner och högre avgifter vilket till slut ledde till att lantis-jobbet i princip blev detsamma som att gå brevbäring inne i stan. När sedan kassaverksamheten särskiljdes i början av 2000-talet tog Roys karriär en ny vändning, arbete i Företagscentret på Storgatan i Sollefteå följde och det kom att bli roliga år med kundmöten i ny tappning. I rollen som butikssäljare följde även uppdrag att identifiera och lösa lokala kundbehov kring postservicetjänster och kontakter med fältsäljarna som hade de större kunderna. Därför kom omorganisationen 2010 att bli något av en besvikelse när kanalstrategiprojektet fick många mindre Företagscenter att slå igen. För Roys del blev det dock lite nya utmaningar när han tog över som lokalt ST-ombud efter pensionerade Ove Engström. I likhet med många andra STmedlemmar är Roy aktiv i PIF/ Postfolket, här på Postskidan i Borlänge 200. Trots att Roy nu går i pension efter 50 år och 1 månad så blir det inte så mycket att trappa ned. Renoveringsprojekt på villan, passa barnbarnen i Stockholm samt naturligtvis få utrymmen för sin stora hobby, fiske ligger i planeringen. Givetvis även en del resor, Roy har hunnit besöka flera världsdelar vid det här laget och Niagarafallen var något av favorit, vilket även hans Facebooksida intygar. På frågan om han kan tänka sig hoppa in extra som pensionär så svarar han lite undvikande det beror på vad de erbjuder. Klart är dock att Roy har lite andra uppdrag kvar att fullfölja. Han blir kvar ett litet tag till som lokal ordförande i såväl Postfolket som Postens IF och närmast väntar deltagande på Postskidan i Luleå i februari. Vi från ST tackar Roy för hans insatser och önskar lycka till i framtiden. Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen > 4 <

5 Val av sektionsstyrelser Årsmöten 2015 Den 5-12 mars 2015 är det dags att genomföra årsmöten i våra sex sektioner. Årsmötena kommer att genomföras via webben eller genom att skicka in ett röstkort. Mer detaljer hur årsmötet går till kommer i januari och februarinumren av ST-posten. Valberedningar Just nu håller valberedningarna på att plocka fram förslag på kandidater till de nya styrelserna. Valberedningen ska också föreslå ombud till avdelningens ombudsmöte och revisorer. Du som medlem har givetvis möjlighet att föreslå vilka som ska väljas till de olika uppdragen. Viktigt innan du skickar in en nominering är att den du föreslår ska vara tillfrågad och villig att ställa upp. Uppdrag i respektive sektion som ska nomineras till är: Ordförande Vice ordförande /Ersättare Ordinarie revisor Revisorsersättare Ombud till Ombudsmöte Vi har samordnat adressen till valberedningarna och din nominering kan du skicka till: Valberedningen ST inom PostNord K Stockholm Din nominering måste vara valberedningen tillhanda senast den 12 januari I förra numret av ST-posten framgick de länsgränser som vår organisation delat in sektionerna i. Repeterar dessa och namn på den som ansvarar för interimsstyrelsen fram tills att årsmötena är genomförda. Sektion Syd Blekinge och Skåne län Mikael Olséen Sektion Väst Halland och Västra Götalands län Kristina Riisager Sektion Öst Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland och Östergötlands län Tony Åhman Sektion Stockholm Gotland och Stockholms län Elisabeth Edbom Sektion Mitt Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebros län Lotta Engström Sektion Nord Jämtland-Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Agneta Sjölander Motioner Till årsmötet går det också att skicka in motioner. Motioner är förslag på förändringar eller förbättringar som du vill att ST inom PostNord i din sektion genomför. Även motioner måste vara Interimsstyrelsen tillhanda innan den 12 januari En samordnad adress finns även för motioner: Motioner årsmöte 2015 ST inom PostNord K Stockholm Fundera på vem du vill se i din sektionsstyrelse och om du har ett förslag till styrelsen. Skicka dessa till och ange Valberedning eller Motion i ämnesfältet, alternativt som brev till ovan angivna adresser, så de är framme senast den 12 januari Bo Fröström Avdelningsstyrelsen SUDOKU Lätt Medel Lycka till! Presstopp Redax Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom PostNord. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Vi kommer ut med ST-posten nästan varje månad. Vill du ha med en insändare är det bara att skicka in den till redaktören så kommer den med i nästa nummer. Anette Ericsson Redaktör, ST-posten K Stockholm > 5 <

6 Produktion Åtskilliga intäktsmiljoner på spel när priset på postboxar chockhöjs PostNords julhälsning 2014 till boxkunder. I dagarna kommer landets knappa abonnenter av postboxar att få en mindre trevlig överraskning. Priset höjs nämligen mycket kraftigt från årsskiftet kronor plus moms blir det som gäller efter 1 januari 2015, en höjning med hela 44%. I brevet som går till kunderna så saknas dessutom en förklaring eller motivering till prishöjningen. Från fackligt håll brukar vi sällan eller aldrig lägga oss i prissättningen av Postnords produkter och tjänster eftersom dessa inte är föremål för samverkan, men i det här fallet så kan vi inte låta bli. Att priserna justeras är normalt inget man höjer på ögonbrynen för, sådant sker i de flesta branscher, men här handlar det om en så pass stor prisökning att den riskerar att stjälpa hela tjänsten. Ett tydligt exempel på detta är var när prisnivån på postboxar ensades till samma nivå i hela landet i och med att nya servicenätet lanserades Effekten då blev att drygt 1/ av alla boxkunder försvann rätt snabbt. Många abonnenter är nämligen småföretag och föreningar vars ekonomi är mycket känslig och för dessa är så kallade overhead kostnader alltid värda att ifrågasättas. En annan fråga som ST undrar över om man gjort någon analys över vad prisökningen kan innebära för effekter på de tjänster som postboxarna är kopplade till. Postservice såsom framförallt utkörning är direkt beroende av en box som grundplåt och många kunder som köper den tjänsten anlitar även Postnord för hämtning och frankeringsservice. Utifrån gällande marknadsläge så ser vi från ST stora farhågor att den här prisökningen kommer att leda till betydande kundtapp, framförallt i storstäderna där vi har konkurrenter som har allt att vinna på denna målgrupp. Från fackligt håll så är vi klart oroade över detta faktum eftersom effekterna i slutändan blir att organisationen måste anpassas med förnyade besparingar och ännu tuffare tempo för befintlig personal. Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen Detaljhandeln logistikdag En het debatt där fokus hamnade på regelefterlevnad och sund konkurrens, men med överraskande stor samsyn, blev grand final på Detaljhandelns logistikdag som ägde rum i Stockholm på torsdagen den 27/11. Det här med en vägslitageavgift är ingen ny tanke, den har funnits sedan 1990-talet. Det är viktigt i och med att vi har en oschysst konkurrens och saknar ordning och reda på vägarna, menade trafikutskottets nya ordförande Karin Svensson Smith(mp) i debatten. Skatt på avstånd känns som helt fel sätt, så jag tror inte att det är en slump att ett förslag från 90- talet inte har blivit av, replikerade trafikutskottsledamoten Anders Åkesson(c) snabbt. Jag skulle vilja se den distributör eller åkare som i onödan kör ett par kilometer extra för skojs skull. Jag håller med om att vi behöver ordning och reda, men jag är också en stor vän av ökad handel. En åkarrepresentant som fanns med i paneldebatten och som förespråkar en avståndsbaserad vägslitageavgift var Ulf Jönsson, vd för Börje Jönsson Åkeri i Helsingborg: Man är naiv om man tror att vi ska kunna fortsätta utan en sådan avgift när de inför det i övriga Europa. Vi behöver göra någonting åt den snedvridna konkurrensen, och det nu! menade han. Anders Åkesson konstaterade att Danmark gått ifrån en motsvarande lösning och Frankrike valt att inte införa densamma. Ett avstånd kan man inte påverka, det har man bara att förhålla sig till. För den som har avståndet emot sig kommer en avståndsbaserad avgift att leda till en permanent konkurrensnackdel. Sverige har stora avstånd, påpekade han. På samma linje var Svensk Handels näringspolitiska expert inom transport- och logistikfrågar, Joachim Glassell: Vi tror att det här skulle slå hårt mot framförallt handeln i glesbygdsområden. Tåget är många gånger inte ett alternativ för oss, och det måste finnas ett alternativ som fungerar vilket det inte gör idag, framhöll han och fick svar på tal från Green Cargos kommunikationsdirektör Mats Hollander som satt i publiken: Visst finns det problem, men det finns också lösningar om man är intresserad av att hitta dem, menade han och pekade på att exempelvis längre ledtider och ett annat förhållningssätt skulle öppna upp för helt andra trans- > 6 <

7 Produktion portmöjligheter. Samtliga deltagare i panel debatten var i varje fall helt på det klara med att det behövs krafttag för att bringa ordning och reda på svenska vägar. Kärnan i problematiken och det man ser störst problem med framstod tydligt vara den snedvridna konkurrensen, med otillåten cabotage och både svenska och utländska åkerier som tänjer på lagen och dåliga möjligheter till regelefterlevnad. I frågan om huruvida en kilometerskatt skulle lösa den frågan bäst gick dock åsikterna föga förvånande isär. Att ansvaret ligger på alla, och inte på någon annan framhölls. Transportköparna måste börja inse att om priset verkar vara för bra för att vara sant, så är det förmodligen det, konstaterade Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig i Sveriges Åkeriföretag. Och så vill jag verkligen uppmana er politiker att ta näringspolitisk hänsyn i era beslut. Osund konkurrens, oavsett varifrån den kommer, går inte att konkurrera med. Utdrag ur Transportnet Jan-Ivar Åström Sektionsstyrelsen Riksdagsbeslut kör- och vilotidsreglerna. I ett initialt skede finns möjlighet till klampning i upp till 24 timmar. Vi är så klart mycket nöjda att det nu finns riktiga verktyg att stoppa de som bryter mot lagar och regler. Våra seriösa åkeriföretagare kan nu se lite hoppfullare på framtiden, kommenterar Sveriges Åkeriföretags vd Rickard Gegö. Nu är det upp till bevis, och nu är det bråttom att regelverket införs, resurser fördelas samt att rättsväsendet utbildas. Inga fler ärenden ska hamna i papperskorgen. Inte minst med tanke på de senaste dagarnas protestaktioner. Från och med den 1 januari 2015 krävs det också att taxibolag kan meddela högsta pris för resan vid bokning av en taxiresa. Jag är glad att vi har kunnat samla trafikutskottet kring åtgärder som leder till en transportbransch med tydliga spelregler som skyddar seriösa åkeriföretag från osund konkurrens, säger Johan Andersson, riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet. Debatten i riksdagen visar ett enigt Trafikutskott som demonstrerar god insikt i branschens frågor. Både Sveriges Åkeriföretag och Trafikutskottet vill titta vidare på ytterligare skärpningar, med exempelvis höjning av sanktionsavgifter. Så helt framme är vi inte, säger Rickard Gegö. Utdrag ur Transportnet Jan-Ivar Åström Sektionsstyrelsen PostNord Logistics AB upphör PostNord Logistics AB övergår till PostNord Sverige AB De två bolagen PostNord Logistics och Posten Meddelande AB fusioneras. Det innebär att all verksamhet inom PostNord Logistics AB överförs till Posten Meddelande, som samtidigt byter namn till PostNord Sverige AB. Överföringen genomförs den 1 januari Övergången medför ingen förändring för dig som berörs av detta. Du behåller samma anställningsvillkor och omfattning som tidigare. De som omfattas av övergången har fått hem ett brev som beskriver formaliaprocessen gällande fusionen. Ann-Katrin Broman Avdelningsstyrelsen Beslut om möjlighet till klampning och en sanktionsavgift troligtvis i prisklassen kronor för otillåten cabotage har nu fattats i riksdagen. Polis och tull får i och med ett riksdagsbeslut från i onsdags den 26/11 låsa fast, så kallat klampa, fordon i yrkestrafik som bryter mot lagen, till exempel bryter mot > 7 <

8 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom PostNord har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter Publikt och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning ST-posten ut med 10 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 52 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller 1/ Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 54 kronor kan den höjas och gälla i 00 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom PostNord Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 112 kr 90 kr 0 kr 0 kr 22 kr kr 12 kr 90 kr 0 kr 0 kr 24 kr kr 144 kr 90 kr 0 kr 0 kr 264 kr kr 160 kr 90 kr 0 kr 0 kr 20 kr kr 176 kr 90 kr 0 kr 0 kr 296 kr kr 192 kr 90 kr 0 kr 0 kr 12 kr kr 20 kr 90 kr 0 kr 0 kr 2 kr kr 224 kr 90 kr 0 kr 0 kr 44 kr kr eller mer 22 kr 90 kr 0 kr 0 kr 52 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 22 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 90 kr för alla.. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 0 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 00 kr Studerandemedlem betalar en månadsavgift på 100 kr Studerandemedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 50 kr i 6 månader Nya medlemmar betalar en månadsavgift på 0:- i tre månader därefter 50 kr i sex månader totalt 9 månaders reducerad avgift. Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > <

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer - 2014 Läs i detta nummer Insidan Ledighet, Omställningsarbete, delaktighet... Sidan 2 Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö,,, Negativa upplevelser. Missbruk

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

Varför avveckla köttberget

Varför avveckla köttberget Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 01 Läs i detta nummer Omvärld Vem betämmer Hur länge vi får arbeta? Postala nyheter På gång i världen... Sociala meder Kollas av rekryterare Sidan Sidan

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 7-2014 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 7-2012 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 00 Läs i detta nummer Omvärld Kommunikationsförmåga ett måste för att fungera som chef idag Svenska chefer anser att deras viktigaste kommunikativa uppgift

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det.

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 18-2011 Läs i detta nummer Omvärld Balans mellan arbetstid och fritid Avtal 2012 Riktmärke satt... Vi stannar På jobb vi inte vill ha Postala nyheter På

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24)

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Ordinarie attestansvariga ska utföra attesten. Före attest ska sakgranskning ske. Sakgranskare och attestant får inte vara samma person. Endast vid

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2010 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Ägarens agerande... Sidan 2 Portohöjning I Danmark... Sidan 3 Personalområdet Ökad köpkraft mm

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall Förtroendevalda under året: Thomas Öhlén Agneta Sjölander Åsa Johansson Charlotte Englund Ulf Bergman Anna Qvarngård Eva Corell Ulla Johansson

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer