Ny regionorganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny regionorganisation"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution år i Posten Roy Westman Nya styrelser Dags att nominera... Sidan Sidan 4 Sidan 5 Effektivisering inom administration Produktion Nytt pris postboxar Detaljhandelns logistikdag Riksdagsbeslut PostNord Logistics upphör Sidan 6-7 Till er som tillhör de berörda enheterna i supportfunktionsprogrammet. Nu har möjligheten att lämna intresse till de enheter som är berörda i supportfunktionsprogrammet öppnat. Intresseanmälan kan/ skall lämnas mellan 17 december och 10 januari. Vilka enheter och tillsättande chefer som är aktuella finns under resp. flik PostNord Sverige och Koncernfunktioner under rubriken Supportfunktionsprogrammet på intranätet liksom den intresseanmälan ni ska fylla i. Tänk på att det går bara att lämna ansökan digitalt en gång. När ansökningsprocessen är över startar tillsättningsprocessen. Ambitionen är att allt ska var klart till 1 februari. ST inom PostNord kommer att ordna medlemsmöten i januari på Arken. Den 15 och 21 januari kl i Storvreta och den 29 januari kl.17 i Bukris. Mer information kring hela processen finns under fliken Supportfunktionsprogrammet på Intranet. Anki Fällén Avdelningsordförande Bli medlem Gratis medlemskap i tre månader om du blir medlem nu. Därefter betalar du 50 kronor i sex månader. Läs mer om vad om medlemskap och avgifter samt förmåner på sista sidan i tidningen. Välkommen som medlem!

2 ST inom PostNord Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Anki Fällén Ordförande Ann-Katrin Broman vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Eklund-Andersson Studieorganisatör Erland Holmbäck Anette Ericsson Peter Andersson Theresia Dissel Kristofer Björklund Per-Åke Alenius Ersättare Christina Bergström-Jonsson Ersättare Övrigt ST-Direkt Internet Adress ST inom PostNord K Stockholm E-post: Redaktion Anette Ericsson Redaktör Redaktionskommitté Anki Fällén Bo Fröström Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med ca 10 nummer per år. Normalt en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren. Insidan December I de bestämmelser som reglerar den svenska postverksamheten är PostNord ålagd att ansvara för de samhällsomfattande posttjänsterna. Det samhällsuppdraget innebär bland annat utdelning fem dagar per vecka, att enstaka försändelser ska befordras till enhetliga priser och att prissättningen med tillhörande villkor ska vara öppen för insyn. I den förändring som PostNord nu befinner sig i och med den stora omställning som vi har framför oss så behövs engagemang och insatser från många håll för att det ska lyckas. Brevvolymerna minskar. Digitaliseringen medför minskade intäkter som i sin tur innebär ökade kostnadsanpassningar för att klara lönsamheten. I den nuvarande regeringsbudgeten för 2015 är pengar avsatta för att skynda på och utveckla digitaliseringen. Det är en utveckling vi knappast kan hindra hur mycket vi än skulle vilja och med det regelverk som idag finns missgynnar det Post- Nord som är ålagd att utföra samhällsuppdraget. När det gäller förändringar i postlagstiftningen har ST och PostNord samma uppfattning. Om PostNord ska klara omställningen enklare så måste vi kunna verka på marknaden med samma villkor som våra konkurrenter. Som det är nu så har vi samhällsuppdraget och ansvaret för en rikstäckande postservice men kan inte prissätta våra produkter efter de kostnader vi har. Det innebär att anställda inom PostNord får betala priset med otrygga anställningar, ständigt återkommande omorganisationer och effektiviseringar då brevvolymerna faller och intäkterna minskar stort. Som facklig organisation vill vi därför via våra kanaler försöka påverka politikerna som ansvarar för utformningen av lagarna och den tillsynsmyndighet -PTSsom ansvarar för att lagen efterföljs. Det är ett arbete som inte kommer att märkas på kort sikt men vi har vårt förbund med oss och har också goda möjligheter att via dem få kontakt med både ansvarig minister och övriga politiker i riksdagen. För tillfället har vi en knepig situation i Sveriges Riksdag. En minoritetsregering med S och MP som ska förvalta och verkställa Alliansen budget. Och med en avisering om nyval så är nog inte postfrågan för tillfället högst på agendan hos politikerna men det innebär inte att vi kan sitta och vänta. Vi måste ändå försöka påverka ansvariga politiker i riksdagen om att det behövs en förändring i lagstiftningen. Man kan välja att göra det genom upprop eller pressmeddelanden men man kan också välja att påverka genom personliga kontakter och möten. ST inom PostNord väljer den senare vägen. Det är inte alltid den som skriker högst som får sin vilja igenom utan den som sakligt och lugnt försöker övertyga vad som är bäst. När det gäller arbetsmiljön för våra medlemmar och förutsättningen för att få en god arbetstrivsel i nutid så ska vi som facklig organisation föra den dialogen direkt med arbetsgivaren. Det är vårt ansvar i uppdraget som förtroendevalda. Vill önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och hoppas att ni får några lediga dagar och då passar på att både koppla av och koppla ner! Anki Fällén Avdelningsordförande > 2 <

3 Ny regionorganisation Ny region indelning inom distribution Nu har den nya region indelningen samverkats. I november kom beslutet att region Växjö läggs ner och att region Stockholm slås samman till en region. Den nya strukturen ser ut enligt följande: Region Malmö samma som tidigare Region Göteborg får till sig postnummer 0-1 (Falkenberg, Halmstad och Laholm) Region Jönköping får till sig större delarna av gamla region Växjö, det vill säga postnummer -9 Region Örebro får till sig postnummer (exl. Avesta och Hedemora som fortsatt tillhör 0-1) Region Stockholm kommer innefatta postnummer 10-19, 74-76, 0-1 och 62. Region Norrland har samma indelning som tidigare. Det är naturligtvis tråkigt att väl fungerande regioner försvinner. Det är duktiga kollegor som får en oviss framtid. Förändringen är en del av översynen av administrationen i PostNord. Från ST inom PostNord:s sida gäller det att bevaka så att vi upprätthåller en god arbetsmiljö för all personal. Det finns en stor risk att arbetsbelastningen kan öka då antalet medarbetare inom administration minskat kraftigt dem sista åren. Vi står även inför stora förändringar ute i landet då vi skall gå in i den nya produktionsmodellen (IPM). På vissa håll i landet flyttar vi in i nya lokaler och på andra håll flyttar vi ihop personal till så kallade Hubbar. Historiskt vet vi att det krävs mycket arbete inför personalflyttar då nya kulturer möts. Vi får hoppas att det finns en bra plan för att lösa detta på bästa sätt. Kristofer Björklund Avdelningsstyrelsen De postala regionerna inom distribution indelas efter postnummerområden enligt gränsdragningarna på denna karta. > <

4 50-år i Posten Roy sätter punkt för en 50-årig postkarriär Roy lägger snart undan postuniformen för gott efter 50 år i verket. Om några veckor tar en lite drygt 50-årig karriär slut när ST :s lokale företrädare i Sollefteå Roy Westman går i pension. Det var den 1 december 1964 som en 17- årig ung man äntrade dörren till postexpeditionen i Umeå och inledde en karriär som skulle innefatta ett antal befattningar, sysslor och stationeringsorter samt även innehålla några hundra omorganisationer. Det senare är väl kanske mer ett antagande, men faktum är att det har hunnit hända väldigt mycket under Roys år, och dåvarande Postverket är idag en koncern vid namn PostNord och med verksamhet som sträcker sig långt utanför landets gränser. Från Umeå gick resan vidare till huvudstaden för arbete vid bland annat Stockholm Ban. Det blev en intensiv period för Roy och trots ett erbjudande om fortsatt arbete så valde han att återvända norrut och arbete som chaufför. När sedan värnplikten kallade så var ursprungstanken en placering vid I19 i Boden. För att komma närmare Sollefteå dit Roys vägar via kärleken hamnat så var alternativet att söka en tjänstgöring vid järnvägsposten med stationering Långsele som var en av de centrala järnvägsknutarna i dåtidens produktionsnät. Det kom att bli många och roliga år vid järnvägen med fasta turer mellan Ånge-Stockholm och norrut mot först Bastuträsk och senare Boden som slutstation. Åren vid järnvägen var lärorika och teamarbetet gav god kamratskap. Efter att järnvägsposten försvann 197 så fick Roy tjänst som lantbrevbärare i Sollefteå och fick således vara med och uppleva den förändring som skedde med kassatjänsterna under 1990-talet. I början var det i princip ren kontanthantering överallt och pensionsdagarna kom man sällan hem före 19 på kvällen. Sedan kom satsningen på att sälja konton igång och det blev färre transaktioner och högre avgifter vilket till slut ledde till att lantis-jobbet i princip blev detsamma som att gå brevbäring inne i stan. När sedan kassaverksamheten särskiljdes i början av 2000-talet tog Roys karriär en ny vändning, arbete i Företagscentret på Storgatan i Sollefteå följde och det kom att bli roliga år med kundmöten i ny tappning. I rollen som butikssäljare följde även uppdrag att identifiera och lösa lokala kundbehov kring postservicetjänster och kontakter med fältsäljarna som hade de större kunderna. Därför kom omorganisationen 2010 att bli något av en besvikelse när kanalstrategiprojektet fick många mindre Företagscenter att slå igen. För Roys del blev det dock lite nya utmaningar när han tog över som lokalt ST-ombud efter pensionerade Ove Engström. I likhet med många andra STmedlemmar är Roy aktiv i PIF/ Postfolket, här på Postskidan i Borlänge 200. Trots att Roy nu går i pension efter 50 år och 1 månad så blir det inte så mycket att trappa ned. Renoveringsprojekt på villan, passa barnbarnen i Stockholm samt naturligtvis få utrymmen för sin stora hobby, fiske ligger i planeringen. Givetvis även en del resor, Roy har hunnit besöka flera världsdelar vid det här laget och Niagarafallen var något av favorit, vilket även hans Facebooksida intygar. På frågan om han kan tänka sig hoppa in extra som pensionär så svarar han lite undvikande det beror på vad de erbjuder. Klart är dock att Roy har lite andra uppdrag kvar att fullfölja. Han blir kvar ett litet tag till som lokal ordförande i såväl Postfolket som Postens IF och närmast väntar deltagande på Postskidan i Luleå i februari. Vi från ST tackar Roy för hans insatser och önskar lycka till i framtiden. Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen > 4 <

5 Val av sektionsstyrelser Årsmöten 2015 Den 5-12 mars 2015 är det dags att genomföra årsmöten i våra sex sektioner. Årsmötena kommer att genomföras via webben eller genom att skicka in ett röstkort. Mer detaljer hur årsmötet går till kommer i januari och februarinumren av ST-posten. Valberedningar Just nu håller valberedningarna på att plocka fram förslag på kandidater till de nya styrelserna. Valberedningen ska också föreslå ombud till avdelningens ombudsmöte och revisorer. Du som medlem har givetvis möjlighet att föreslå vilka som ska väljas till de olika uppdragen. Viktigt innan du skickar in en nominering är att den du föreslår ska vara tillfrågad och villig att ställa upp. Uppdrag i respektive sektion som ska nomineras till är: Ordförande Vice ordförande /Ersättare Ordinarie revisor Revisorsersättare Ombud till Ombudsmöte Vi har samordnat adressen till valberedningarna och din nominering kan du skicka till: Valberedningen ST inom PostNord K Stockholm Din nominering måste vara valberedningen tillhanda senast den 12 januari I förra numret av ST-posten framgick de länsgränser som vår organisation delat in sektionerna i. Repeterar dessa och namn på den som ansvarar för interimsstyrelsen fram tills att årsmötena är genomförda. Sektion Syd Blekinge och Skåne län Mikael Olséen Sektion Väst Halland och Västra Götalands län Kristina Riisager Sektion Öst Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland och Östergötlands län Tony Åhman Sektion Stockholm Gotland och Stockholms län Elisabeth Edbom Sektion Mitt Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebros län Lotta Engström Sektion Nord Jämtland-Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Agneta Sjölander Motioner Till årsmötet går det också att skicka in motioner. Motioner är förslag på förändringar eller förbättringar som du vill att ST inom PostNord i din sektion genomför. Även motioner måste vara Interimsstyrelsen tillhanda innan den 12 januari En samordnad adress finns även för motioner: Motioner årsmöte 2015 ST inom PostNord K Stockholm Fundera på vem du vill se i din sektionsstyrelse och om du har ett förslag till styrelsen. Skicka dessa till och ange Valberedning eller Motion i ämnesfältet, alternativt som brev till ovan angivna adresser, så de är framme senast den 12 januari Bo Fröström Avdelningsstyrelsen SUDOKU Lätt Medel Lycka till! Presstopp Redax Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom PostNord. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Vi kommer ut med ST-posten nästan varje månad. Vill du ha med en insändare är det bara att skicka in den till redaktören så kommer den med i nästa nummer. Anette Ericsson Redaktör, ST-posten K Stockholm > 5 <

6 Produktion Åtskilliga intäktsmiljoner på spel när priset på postboxar chockhöjs PostNords julhälsning 2014 till boxkunder. I dagarna kommer landets knappa abonnenter av postboxar att få en mindre trevlig överraskning. Priset höjs nämligen mycket kraftigt från årsskiftet kronor plus moms blir det som gäller efter 1 januari 2015, en höjning med hela 44%. I brevet som går till kunderna så saknas dessutom en förklaring eller motivering till prishöjningen. Från fackligt håll brukar vi sällan eller aldrig lägga oss i prissättningen av Postnords produkter och tjänster eftersom dessa inte är föremål för samverkan, men i det här fallet så kan vi inte låta bli. Att priserna justeras är normalt inget man höjer på ögonbrynen för, sådant sker i de flesta branscher, men här handlar det om en så pass stor prisökning att den riskerar att stjälpa hela tjänsten. Ett tydligt exempel på detta är var när prisnivån på postboxar ensades till samma nivå i hela landet i och med att nya servicenätet lanserades Effekten då blev att drygt 1/ av alla boxkunder försvann rätt snabbt. Många abonnenter är nämligen småföretag och föreningar vars ekonomi är mycket känslig och för dessa är så kallade overhead kostnader alltid värda att ifrågasättas. En annan fråga som ST undrar över om man gjort någon analys över vad prisökningen kan innebära för effekter på de tjänster som postboxarna är kopplade till. Postservice såsom framförallt utkörning är direkt beroende av en box som grundplåt och många kunder som köper den tjänsten anlitar även Postnord för hämtning och frankeringsservice. Utifrån gällande marknadsläge så ser vi från ST stora farhågor att den här prisökningen kommer att leda till betydande kundtapp, framförallt i storstäderna där vi har konkurrenter som har allt att vinna på denna målgrupp. Från fackligt håll så är vi klart oroade över detta faktum eftersom effekterna i slutändan blir att organisationen måste anpassas med förnyade besparingar och ännu tuffare tempo för befintlig personal. Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen Detaljhandeln logistikdag En het debatt där fokus hamnade på regelefterlevnad och sund konkurrens, men med överraskande stor samsyn, blev grand final på Detaljhandelns logistikdag som ägde rum i Stockholm på torsdagen den 27/11. Det här med en vägslitageavgift är ingen ny tanke, den har funnits sedan 1990-talet. Det är viktigt i och med att vi har en oschysst konkurrens och saknar ordning och reda på vägarna, menade trafikutskottets nya ordförande Karin Svensson Smith(mp) i debatten. Skatt på avstånd känns som helt fel sätt, så jag tror inte att det är en slump att ett förslag från 90- talet inte har blivit av, replikerade trafikutskottsledamoten Anders Åkesson(c) snabbt. Jag skulle vilja se den distributör eller åkare som i onödan kör ett par kilometer extra för skojs skull. Jag håller med om att vi behöver ordning och reda, men jag är också en stor vän av ökad handel. En åkarrepresentant som fanns med i paneldebatten och som förespråkar en avståndsbaserad vägslitageavgift var Ulf Jönsson, vd för Börje Jönsson Åkeri i Helsingborg: Man är naiv om man tror att vi ska kunna fortsätta utan en sådan avgift när de inför det i övriga Europa. Vi behöver göra någonting åt den snedvridna konkurrensen, och det nu! menade han. Anders Åkesson konstaterade att Danmark gått ifrån en motsvarande lösning och Frankrike valt att inte införa densamma. Ett avstånd kan man inte påverka, det har man bara att förhålla sig till. För den som har avståndet emot sig kommer en avståndsbaserad avgift att leda till en permanent konkurrensnackdel. Sverige har stora avstånd, påpekade han. På samma linje var Svensk Handels näringspolitiska expert inom transport- och logistikfrågar, Joachim Glassell: Vi tror att det här skulle slå hårt mot framförallt handeln i glesbygdsområden. Tåget är många gånger inte ett alternativ för oss, och det måste finnas ett alternativ som fungerar vilket det inte gör idag, framhöll han och fick svar på tal från Green Cargos kommunikationsdirektör Mats Hollander som satt i publiken: Visst finns det problem, men det finns också lösningar om man är intresserad av att hitta dem, menade han och pekade på att exempelvis längre ledtider och ett annat förhållningssätt skulle öppna upp för helt andra trans- > 6 <

7 Produktion portmöjligheter. Samtliga deltagare i panel debatten var i varje fall helt på det klara med att det behövs krafttag för att bringa ordning och reda på svenska vägar. Kärnan i problematiken och det man ser störst problem med framstod tydligt vara den snedvridna konkurrensen, med otillåten cabotage och både svenska och utländska åkerier som tänjer på lagen och dåliga möjligheter till regelefterlevnad. I frågan om huruvida en kilometerskatt skulle lösa den frågan bäst gick dock åsikterna föga förvånande isär. Att ansvaret ligger på alla, och inte på någon annan framhölls. Transportköparna måste börja inse att om priset verkar vara för bra för att vara sant, så är det förmodligen det, konstaterade Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig i Sveriges Åkeriföretag. Och så vill jag verkligen uppmana er politiker att ta näringspolitisk hänsyn i era beslut. Osund konkurrens, oavsett varifrån den kommer, går inte att konkurrera med. Utdrag ur Transportnet Jan-Ivar Åström Sektionsstyrelsen Riksdagsbeslut kör- och vilotidsreglerna. I ett initialt skede finns möjlighet till klampning i upp till 24 timmar. Vi är så klart mycket nöjda att det nu finns riktiga verktyg att stoppa de som bryter mot lagar och regler. Våra seriösa åkeriföretagare kan nu se lite hoppfullare på framtiden, kommenterar Sveriges Åkeriföretags vd Rickard Gegö. Nu är det upp till bevis, och nu är det bråttom att regelverket införs, resurser fördelas samt att rättsväsendet utbildas. Inga fler ärenden ska hamna i papperskorgen. Inte minst med tanke på de senaste dagarnas protestaktioner. Från och med den 1 januari 2015 krävs det också att taxibolag kan meddela högsta pris för resan vid bokning av en taxiresa. Jag är glad att vi har kunnat samla trafikutskottet kring åtgärder som leder till en transportbransch med tydliga spelregler som skyddar seriösa åkeriföretag från osund konkurrens, säger Johan Andersson, riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet. Debatten i riksdagen visar ett enigt Trafikutskott som demonstrerar god insikt i branschens frågor. Både Sveriges Åkeriföretag och Trafikutskottet vill titta vidare på ytterligare skärpningar, med exempelvis höjning av sanktionsavgifter. Så helt framme är vi inte, säger Rickard Gegö. Utdrag ur Transportnet Jan-Ivar Åström Sektionsstyrelsen PostNord Logistics AB upphör PostNord Logistics AB övergår till PostNord Sverige AB De två bolagen PostNord Logistics och Posten Meddelande AB fusioneras. Det innebär att all verksamhet inom PostNord Logistics AB överförs till Posten Meddelande, som samtidigt byter namn till PostNord Sverige AB. Överföringen genomförs den 1 januari Övergången medför ingen förändring för dig som berörs av detta. Du behåller samma anställningsvillkor och omfattning som tidigare. De som omfattas av övergången har fått hem ett brev som beskriver formaliaprocessen gällande fusionen. Ann-Katrin Broman Avdelningsstyrelsen Beslut om möjlighet till klampning och en sanktionsavgift troligtvis i prisklassen kronor för otillåten cabotage har nu fattats i riksdagen. Polis och tull får i och med ett riksdagsbeslut från i onsdags den 26/11 låsa fast, så kallat klampa, fordon i yrkestrafik som bryter mot lagen, till exempel bryter mot > 7 <

8 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom PostNord har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter Publikt och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning ST-posten ut med 10 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 52 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller 1/ Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 54 kronor kan den höjas och gälla i 00 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom PostNord Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 112 kr 90 kr 0 kr 0 kr 22 kr kr 12 kr 90 kr 0 kr 0 kr 24 kr kr 144 kr 90 kr 0 kr 0 kr 264 kr kr 160 kr 90 kr 0 kr 0 kr 20 kr kr 176 kr 90 kr 0 kr 0 kr 296 kr kr 192 kr 90 kr 0 kr 0 kr 12 kr kr 20 kr 90 kr 0 kr 0 kr 2 kr kr 224 kr 90 kr 0 kr 0 kr 44 kr kr eller mer 22 kr 90 kr 0 kr 0 kr 52 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 22 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 90 kr för alla.. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 0 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 00 kr Studerandemedlem betalar en månadsavgift på 100 kr Studerandemedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 50 kr i 6 månader Nya medlemmar betalar en månadsavgift på 0:- i tre månader därefter 50 kr i sex månader totalt 9 månaders reducerad avgift. Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > <

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 1 2013»Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.«valberedningen framgångsfaktor för föreningen Gyllenhaal om talande siffror

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook Nummer 3 2012 Årgång 2 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Försäkringspengar överraskade Flera medlemmar som har råkat ut för ett olycksfall, max

Läs mer