Ny regionorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny regionorganisation"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution år i Posten Roy Westman Nya styrelser Dags att nominera... Sidan Sidan 4 Sidan 5 Effektivisering inom administration Produktion Nytt pris postboxar Detaljhandelns logistikdag Riksdagsbeslut PostNord Logistics upphör Sidan 6-7 Till er som tillhör de berörda enheterna i supportfunktionsprogrammet. Nu har möjligheten att lämna intresse till de enheter som är berörda i supportfunktionsprogrammet öppnat. Intresseanmälan kan/ skall lämnas mellan 17 december och 10 januari. Vilka enheter och tillsättande chefer som är aktuella finns under resp. flik PostNord Sverige och Koncernfunktioner under rubriken Supportfunktionsprogrammet på intranätet liksom den intresseanmälan ni ska fylla i. Tänk på att det går bara att lämna ansökan digitalt en gång. När ansökningsprocessen är över startar tillsättningsprocessen. Ambitionen är att allt ska var klart till 1 februari. ST inom PostNord kommer att ordna medlemsmöten i januari på Arken. Den 15 och 21 januari kl i Storvreta och den 29 januari kl.17 i Bukris. Mer information kring hela processen finns under fliken Supportfunktionsprogrammet på Intranet. Anki Fällén Avdelningsordförande Bli medlem Gratis medlemskap i tre månader om du blir medlem nu. Därefter betalar du 50 kronor i sex månader. Läs mer om vad om medlemskap och avgifter samt förmåner på sista sidan i tidningen. Välkommen som medlem!

2 ST inom PostNord Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Anki Fällén Ordförande Ann-Katrin Broman vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Eklund-Andersson Studieorganisatör Erland Holmbäck Anette Ericsson Peter Andersson Theresia Dissel Kristofer Björklund Per-Åke Alenius Ersättare Christina Bergström-Jonsson Ersättare Övrigt ST-Direkt Internet Adress ST inom PostNord K Stockholm E-post: Redaktion Anette Ericsson Redaktör Redaktionskommitté Anki Fällén Bo Fröström Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med ca 10 nummer per år. Normalt en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren. Insidan December I de bestämmelser som reglerar den svenska postverksamheten är PostNord ålagd att ansvara för de samhällsomfattande posttjänsterna. Det samhällsuppdraget innebär bland annat utdelning fem dagar per vecka, att enstaka försändelser ska befordras till enhetliga priser och att prissättningen med tillhörande villkor ska vara öppen för insyn. I den förändring som PostNord nu befinner sig i och med den stora omställning som vi har framför oss så behövs engagemang och insatser från många håll för att det ska lyckas. Brevvolymerna minskar. Digitaliseringen medför minskade intäkter som i sin tur innebär ökade kostnadsanpassningar för att klara lönsamheten. I den nuvarande regeringsbudgeten för 2015 är pengar avsatta för att skynda på och utveckla digitaliseringen. Det är en utveckling vi knappast kan hindra hur mycket vi än skulle vilja och med det regelverk som idag finns missgynnar det Post- Nord som är ålagd att utföra samhällsuppdraget. När det gäller förändringar i postlagstiftningen har ST och PostNord samma uppfattning. Om PostNord ska klara omställningen enklare så måste vi kunna verka på marknaden med samma villkor som våra konkurrenter. Som det är nu så har vi samhällsuppdraget och ansvaret för en rikstäckande postservice men kan inte prissätta våra produkter efter de kostnader vi har. Det innebär att anställda inom PostNord får betala priset med otrygga anställningar, ständigt återkommande omorganisationer och effektiviseringar då brevvolymerna faller och intäkterna minskar stort. Som facklig organisation vill vi därför via våra kanaler försöka påverka politikerna som ansvarar för utformningen av lagarna och den tillsynsmyndighet -PTSsom ansvarar för att lagen efterföljs. Det är ett arbete som inte kommer att märkas på kort sikt men vi har vårt förbund med oss och har också goda möjligheter att via dem få kontakt med både ansvarig minister och övriga politiker i riksdagen. För tillfället har vi en knepig situation i Sveriges Riksdag. En minoritetsregering med S och MP som ska förvalta och verkställa Alliansen budget. Och med en avisering om nyval så är nog inte postfrågan för tillfället högst på agendan hos politikerna men det innebär inte att vi kan sitta och vänta. Vi måste ändå försöka påverka ansvariga politiker i riksdagen om att det behövs en förändring i lagstiftningen. Man kan välja att göra det genom upprop eller pressmeddelanden men man kan också välja att påverka genom personliga kontakter och möten. ST inom PostNord väljer den senare vägen. Det är inte alltid den som skriker högst som får sin vilja igenom utan den som sakligt och lugnt försöker övertyga vad som är bäst. När det gäller arbetsmiljön för våra medlemmar och förutsättningen för att få en god arbetstrivsel i nutid så ska vi som facklig organisation föra den dialogen direkt med arbetsgivaren. Det är vårt ansvar i uppdraget som förtroendevalda. Vill önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och hoppas att ni får några lediga dagar och då passar på att både koppla av och koppla ner! Anki Fällén Avdelningsordförande > 2 <

3 Ny regionorganisation Ny region indelning inom distribution Nu har den nya region indelningen samverkats. I november kom beslutet att region Växjö läggs ner och att region Stockholm slås samman till en region. Den nya strukturen ser ut enligt följande: Region Malmö samma som tidigare Region Göteborg får till sig postnummer 0-1 (Falkenberg, Halmstad och Laholm) Region Jönköping får till sig större delarna av gamla region Växjö, det vill säga postnummer -9 Region Örebro får till sig postnummer (exl. Avesta och Hedemora som fortsatt tillhör 0-1) Region Stockholm kommer innefatta postnummer 10-19, 74-76, 0-1 och 62. Region Norrland har samma indelning som tidigare. Det är naturligtvis tråkigt att väl fungerande regioner försvinner. Det är duktiga kollegor som får en oviss framtid. Förändringen är en del av översynen av administrationen i PostNord. Från ST inom PostNord:s sida gäller det att bevaka så att vi upprätthåller en god arbetsmiljö för all personal. Det finns en stor risk att arbetsbelastningen kan öka då antalet medarbetare inom administration minskat kraftigt dem sista åren. Vi står även inför stora förändringar ute i landet då vi skall gå in i den nya produktionsmodellen (IPM). På vissa håll i landet flyttar vi in i nya lokaler och på andra håll flyttar vi ihop personal till så kallade Hubbar. Historiskt vet vi att det krävs mycket arbete inför personalflyttar då nya kulturer möts. Vi får hoppas att det finns en bra plan för att lösa detta på bästa sätt. Kristofer Björklund Avdelningsstyrelsen De postala regionerna inom distribution indelas efter postnummerområden enligt gränsdragningarna på denna karta. > <

4 50-år i Posten Roy sätter punkt för en 50-årig postkarriär Roy lägger snart undan postuniformen för gott efter 50 år i verket. Om några veckor tar en lite drygt 50-årig karriär slut när ST :s lokale företrädare i Sollefteå Roy Westman går i pension. Det var den 1 december 1964 som en 17- årig ung man äntrade dörren till postexpeditionen i Umeå och inledde en karriär som skulle innefatta ett antal befattningar, sysslor och stationeringsorter samt även innehålla några hundra omorganisationer. Det senare är väl kanske mer ett antagande, men faktum är att det har hunnit hända väldigt mycket under Roys år, och dåvarande Postverket är idag en koncern vid namn PostNord och med verksamhet som sträcker sig långt utanför landets gränser. Från Umeå gick resan vidare till huvudstaden för arbete vid bland annat Stockholm Ban. Det blev en intensiv period för Roy och trots ett erbjudande om fortsatt arbete så valde han att återvända norrut och arbete som chaufför. När sedan värnplikten kallade så var ursprungstanken en placering vid I19 i Boden. För att komma närmare Sollefteå dit Roys vägar via kärleken hamnat så var alternativet att söka en tjänstgöring vid järnvägsposten med stationering Långsele som var en av de centrala järnvägsknutarna i dåtidens produktionsnät. Det kom att bli många och roliga år vid järnvägen med fasta turer mellan Ånge-Stockholm och norrut mot först Bastuträsk och senare Boden som slutstation. Åren vid järnvägen var lärorika och teamarbetet gav god kamratskap. Efter att järnvägsposten försvann 197 så fick Roy tjänst som lantbrevbärare i Sollefteå och fick således vara med och uppleva den förändring som skedde med kassatjänsterna under 1990-talet. I början var det i princip ren kontanthantering överallt och pensionsdagarna kom man sällan hem före 19 på kvällen. Sedan kom satsningen på att sälja konton igång och det blev färre transaktioner och högre avgifter vilket till slut ledde till att lantis-jobbet i princip blev detsamma som att gå brevbäring inne i stan. När sedan kassaverksamheten särskiljdes i början av 2000-talet tog Roys karriär en ny vändning, arbete i Företagscentret på Storgatan i Sollefteå följde och det kom att bli roliga år med kundmöten i ny tappning. I rollen som butikssäljare följde även uppdrag att identifiera och lösa lokala kundbehov kring postservicetjänster och kontakter med fältsäljarna som hade de större kunderna. Därför kom omorganisationen 2010 att bli något av en besvikelse när kanalstrategiprojektet fick många mindre Företagscenter att slå igen. För Roys del blev det dock lite nya utmaningar när han tog över som lokalt ST-ombud efter pensionerade Ove Engström. I likhet med många andra STmedlemmar är Roy aktiv i PIF/ Postfolket, här på Postskidan i Borlänge 200. Trots att Roy nu går i pension efter 50 år och 1 månad så blir det inte så mycket att trappa ned. Renoveringsprojekt på villan, passa barnbarnen i Stockholm samt naturligtvis få utrymmen för sin stora hobby, fiske ligger i planeringen. Givetvis även en del resor, Roy har hunnit besöka flera världsdelar vid det här laget och Niagarafallen var något av favorit, vilket även hans Facebooksida intygar. På frågan om han kan tänka sig hoppa in extra som pensionär så svarar han lite undvikande det beror på vad de erbjuder. Klart är dock att Roy har lite andra uppdrag kvar att fullfölja. Han blir kvar ett litet tag till som lokal ordförande i såväl Postfolket som Postens IF och närmast väntar deltagande på Postskidan i Luleå i februari. Vi från ST tackar Roy för hans insatser och önskar lycka till i framtiden. Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen > 4 <

5 Val av sektionsstyrelser Årsmöten 2015 Den 5-12 mars 2015 är det dags att genomföra årsmöten i våra sex sektioner. Årsmötena kommer att genomföras via webben eller genom att skicka in ett röstkort. Mer detaljer hur årsmötet går till kommer i januari och februarinumren av ST-posten. Valberedningar Just nu håller valberedningarna på att plocka fram förslag på kandidater till de nya styrelserna. Valberedningen ska också föreslå ombud till avdelningens ombudsmöte och revisorer. Du som medlem har givetvis möjlighet att föreslå vilka som ska väljas till de olika uppdragen. Viktigt innan du skickar in en nominering är att den du föreslår ska vara tillfrågad och villig att ställa upp. Uppdrag i respektive sektion som ska nomineras till är: Ordförande Vice ordförande /Ersättare Ordinarie revisor Revisorsersättare Ombud till Ombudsmöte Vi har samordnat adressen till valberedningarna och din nominering kan du skicka till: Valberedningen ST inom PostNord K Stockholm Din nominering måste vara valberedningen tillhanda senast den 12 januari I förra numret av ST-posten framgick de länsgränser som vår organisation delat in sektionerna i. Repeterar dessa och namn på den som ansvarar för interimsstyrelsen fram tills att årsmötena är genomförda. Sektion Syd Blekinge och Skåne län Mikael Olséen Sektion Väst Halland och Västra Götalands län Kristina Riisager Sektion Öst Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland och Östergötlands län Tony Åhman Sektion Stockholm Gotland och Stockholms län Elisabeth Edbom Sektion Mitt Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebros län Lotta Engström Sektion Nord Jämtland-Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Agneta Sjölander Motioner Till årsmötet går det också att skicka in motioner. Motioner är förslag på förändringar eller förbättringar som du vill att ST inom PostNord i din sektion genomför. Även motioner måste vara Interimsstyrelsen tillhanda innan den 12 januari En samordnad adress finns även för motioner: Motioner årsmöte 2015 ST inom PostNord K Stockholm Fundera på vem du vill se i din sektionsstyrelse och om du har ett förslag till styrelsen. Skicka dessa till och ange Valberedning eller Motion i ämnesfältet, alternativt som brev till ovan angivna adresser, så de är framme senast den 12 januari Bo Fröström Avdelningsstyrelsen SUDOKU Lätt Medel Lycka till! Presstopp Redax Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom PostNord. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Vi kommer ut med ST-posten nästan varje månad. Vill du ha med en insändare är det bara att skicka in den till redaktören så kommer den med i nästa nummer. Anette Ericsson Redaktör, ST-posten K Stockholm > 5 <

6 Produktion Åtskilliga intäktsmiljoner på spel när priset på postboxar chockhöjs PostNords julhälsning 2014 till boxkunder. I dagarna kommer landets knappa abonnenter av postboxar att få en mindre trevlig överraskning. Priset höjs nämligen mycket kraftigt från årsskiftet kronor plus moms blir det som gäller efter 1 januari 2015, en höjning med hela 44%. I brevet som går till kunderna så saknas dessutom en förklaring eller motivering till prishöjningen. Från fackligt håll brukar vi sällan eller aldrig lägga oss i prissättningen av Postnords produkter och tjänster eftersom dessa inte är föremål för samverkan, men i det här fallet så kan vi inte låta bli. Att priserna justeras är normalt inget man höjer på ögonbrynen för, sådant sker i de flesta branscher, men här handlar det om en så pass stor prisökning att den riskerar att stjälpa hela tjänsten. Ett tydligt exempel på detta är var när prisnivån på postboxar ensades till samma nivå i hela landet i och med att nya servicenätet lanserades Effekten då blev att drygt 1/ av alla boxkunder försvann rätt snabbt. Många abonnenter är nämligen småföretag och föreningar vars ekonomi är mycket känslig och för dessa är så kallade overhead kostnader alltid värda att ifrågasättas. En annan fråga som ST undrar över om man gjort någon analys över vad prisökningen kan innebära för effekter på de tjänster som postboxarna är kopplade till. Postservice såsom framförallt utkörning är direkt beroende av en box som grundplåt och många kunder som köper den tjänsten anlitar även Postnord för hämtning och frankeringsservice. Utifrån gällande marknadsläge så ser vi från ST stora farhågor att den här prisökningen kommer att leda till betydande kundtapp, framförallt i storstäderna där vi har konkurrenter som har allt att vinna på denna målgrupp. Från fackligt håll så är vi klart oroade över detta faktum eftersom effekterna i slutändan blir att organisationen måste anpassas med förnyade besparingar och ännu tuffare tempo för befintlig personal. Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen Detaljhandeln logistikdag En het debatt där fokus hamnade på regelefterlevnad och sund konkurrens, men med överraskande stor samsyn, blev grand final på Detaljhandelns logistikdag som ägde rum i Stockholm på torsdagen den 27/11. Det här med en vägslitageavgift är ingen ny tanke, den har funnits sedan 1990-talet. Det är viktigt i och med att vi har en oschysst konkurrens och saknar ordning och reda på vägarna, menade trafikutskottets nya ordförande Karin Svensson Smith(mp) i debatten. Skatt på avstånd känns som helt fel sätt, så jag tror inte att det är en slump att ett förslag från 90- talet inte har blivit av, replikerade trafikutskottsledamoten Anders Åkesson(c) snabbt. Jag skulle vilja se den distributör eller åkare som i onödan kör ett par kilometer extra för skojs skull. Jag håller med om att vi behöver ordning och reda, men jag är också en stor vän av ökad handel. En åkarrepresentant som fanns med i paneldebatten och som förespråkar en avståndsbaserad vägslitageavgift var Ulf Jönsson, vd för Börje Jönsson Åkeri i Helsingborg: Man är naiv om man tror att vi ska kunna fortsätta utan en sådan avgift när de inför det i övriga Europa. Vi behöver göra någonting åt den snedvridna konkurrensen, och det nu! menade han. Anders Åkesson konstaterade att Danmark gått ifrån en motsvarande lösning och Frankrike valt att inte införa densamma. Ett avstånd kan man inte påverka, det har man bara att förhålla sig till. För den som har avståndet emot sig kommer en avståndsbaserad avgift att leda till en permanent konkurrensnackdel. Sverige har stora avstånd, påpekade han. På samma linje var Svensk Handels näringspolitiska expert inom transport- och logistikfrågar, Joachim Glassell: Vi tror att det här skulle slå hårt mot framförallt handeln i glesbygdsområden. Tåget är många gånger inte ett alternativ för oss, och det måste finnas ett alternativ som fungerar vilket det inte gör idag, framhöll han och fick svar på tal från Green Cargos kommunikationsdirektör Mats Hollander som satt i publiken: Visst finns det problem, men det finns också lösningar om man är intresserad av att hitta dem, menade han och pekade på att exempelvis längre ledtider och ett annat förhållningssätt skulle öppna upp för helt andra trans- > 6 <

7 Produktion portmöjligheter. Samtliga deltagare i panel debatten var i varje fall helt på det klara med att det behövs krafttag för att bringa ordning och reda på svenska vägar. Kärnan i problematiken och det man ser störst problem med framstod tydligt vara den snedvridna konkurrensen, med otillåten cabotage och både svenska och utländska åkerier som tänjer på lagen och dåliga möjligheter till regelefterlevnad. I frågan om huruvida en kilometerskatt skulle lösa den frågan bäst gick dock åsikterna föga förvånande isär. Att ansvaret ligger på alla, och inte på någon annan framhölls. Transportköparna måste börja inse att om priset verkar vara för bra för att vara sant, så är det förmodligen det, konstaterade Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig i Sveriges Åkeriföretag. Och så vill jag verkligen uppmana er politiker att ta näringspolitisk hänsyn i era beslut. Osund konkurrens, oavsett varifrån den kommer, går inte att konkurrera med. Utdrag ur Transportnet Jan-Ivar Åström Sektionsstyrelsen Riksdagsbeslut kör- och vilotidsreglerna. I ett initialt skede finns möjlighet till klampning i upp till 24 timmar. Vi är så klart mycket nöjda att det nu finns riktiga verktyg att stoppa de som bryter mot lagar och regler. Våra seriösa åkeriföretagare kan nu se lite hoppfullare på framtiden, kommenterar Sveriges Åkeriföretags vd Rickard Gegö. Nu är det upp till bevis, och nu är det bråttom att regelverket införs, resurser fördelas samt att rättsväsendet utbildas. Inga fler ärenden ska hamna i papperskorgen. Inte minst med tanke på de senaste dagarnas protestaktioner. Från och med den 1 januari 2015 krävs det också att taxibolag kan meddela högsta pris för resan vid bokning av en taxiresa. Jag är glad att vi har kunnat samla trafikutskottet kring åtgärder som leder till en transportbransch med tydliga spelregler som skyddar seriösa åkeriföretag från osund konkurrens, säger Johan Andersson, riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet. Debatten i riksdagen visar ett enigt Trafikutskott som demonstrerar god insikt i branschens frågor. Både Sveriges Åkeriföretag och Trafikutskottet vill titta vidare på ytterligare skärpningar, med exempelvis höjning av sanktionsavgifter. Så helt framme är vi inte, säger Rickard Gegö. Utdrag ur Transportnet Jan-Ivar Åström Sektionsstyrelsen PostNord Logistics AB upphör PostNord Logistics AB övergår till PostNord Sverige AB De två bolagen PostNord Logistics och Posten Meddelande AB fusioneras. Det innebär att all verksamhet inom PostNord Logistics AB överförs till Posten Meddelande, som samtidigt byter namn till PostNord Sverige AB. Överföringen genomförs den 1 januari Övergången medför ingen förändring för dig som berörs av detta. Du behåller samma anställningsvillkor och omfattning som tidigare. De som omfattas av övergången har fått hem ett brev som beskriver formaliaprocessen gällande fusionen. Ann-Katrin Broman Avdelningsstyrelsen Beslut om möjlighet till klampning och en sanktionsavgift troligtvis i prisklassen kronor för otillåten cabotage har nu fattats i riksdagen. Polis och tull får i och med ett riksdagsbeslut från i onsdags den 26/11 låsa fast, så kallat klampa, fordon i yrkestrafik som bryter mot lagen, till exempel bryter mot > 7 <

8 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom PostNord har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter Publikt och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning ST-posten ut med 10 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 52 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller 1/ Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 54 kronor kan den höjas och gälla i 00 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom PostNord Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 112 kr 90 kr 0 kr 0 kr 22 kr kr 12 kr 90 kr 0 kr 0 kr 24 kr kr 144 kr 90 kr 0 kr 0 kr 264 kr kr 160 kr 90 kr 0 kr 0 kr 20 kr kr 176 kr 90 kr 0 kr 0 kr 296 kr kr 192 kr 90 kr 0 kr 0 kr 12 kr kr 20 kr 90 kr 0 kr 0 kr 2 kr kr 224 kr 90 kr 0 kr 0 kr 44 kr kr eller mer 22 kr 90 kr 0 kr 0 kr 52 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 22 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 90 kr för alla.. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 0 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 00 kr Studerandemedlem betalar en månadsavgift på 100 kr Studerandemedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 50 kr i 6 månader Nya medlemmar betalar en månadsavgift på 0:- i tre månader därefter 50 kr i sex månader totalt 9 månaders reducerad avgift. Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > <

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer - 2014 Läs i detta nummer Insidan Ledighet, Omställningsarbete, delaktighet... Sidan 2 Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö,,, Negativa upplevelser. Missbruk

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Ny regionindelning. Arbetstidsbanken fryses

Läs i detta nummer. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Ny regionindelning. Arbetstidsbanken fryses Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 1-2016 Arbetstidsbanken fryses De fackliga organisationerna har tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om en frysning av arbetstidsbanken per den

Läs mer

Varför avveckla köttberget

Varför avveckla köttberget Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 01 Läs i detta nummer Omvärld Vem betämmer Hur länge vi får arbeta? Postala nyheter På gång i världen... Sociala meder Kollas av rekryterare Sidan Sidan

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 7-2014 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015)

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) Stadgar gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) ST, 2004. Produktion: STs kommunikationsenheten. 6:e upplagan. Tryck: Vitt Grafiska 2015. Upplaga: 1000 ex.

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Rapport Undersökning om postgången

Rapport Undersökning om postgången Rapport Undersökning om postgången 2017-12-01 Om undersökningen Syfte Metod Undersökningen syftade till att undersöka postgången i Sverige. Steg 1) Rekrytering av 1 500 mottagare i Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

För dem är hela märket ett mått på lönelyft och att andra arbetsgivareförbund

För dem är hela märket ett mått på lönelyft och att andra arbetsgivareförbund Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2016 Läs i detta nummer Insidan Kristofer Björklunds första ledare Aktuellt Sidan 2 Rapport från ombudsmötet Rapport från kongressen Kristofer ny ordförande

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24)

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Ordinarie attestansvariga ska utföra attesten. Före attest ska sakgranskning ske. Sakgranskare och attestant får inte vara samma person. Endast vid

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 1) Grundläggande a. Namn Föreningens namn är Kraftkällan. b. Säte Kraftkällans säte är den ort där förvaltningen förs. c. Organisationsform Kraftkällan

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer