Arbetsmiljö / Omvärld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljö / Omvärld"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut om klampning Semesterväxling Bring expanderar och Itella rationaliserar Sidan 3-4 Digital brevlåda Trög start när ingen vill betala Produktion 4 av 10 kommer e-handla julklappar På G nya blå brevbärarbilar Sidan 5 De krafter som verkar för att alla svenskar ska ansluta sig till digital brevlåda kämpar i motvind för närvarande. Först plånboken, nu kommer även post- och myndighetsförsändelser direkt in i mobilen. Det handlar om en miljardmarknad. Frågan är nu vem som ska betala för myndigheternas post. Den analoga brevlådan håller på att ersättas med en digitalt anpassad variant för smarta mobiler. De digitala brevlådetjänsterna fungerar både som brevbärare och brevlåda, där avsändaren står för kostnaden. Att den svenska digitalmarknaden för myndighetspost inte riktigt lossnar på samma sätt som den danska beror på att det inte är klarlagt vem som ska stå för kostnaderna när tjänsterna används i det nya infrastruktursystemet, anser Stefan Krook, grundare för det digitala brevlådeföretaget Kivra. Vi tycker att hela det statliga ramverket är väldigt bra, men det kommer inte att bli någon ordentlig fart om de som har nyttan av systemet inte betalar för det, säger han. Kivras vd anser därför att avsändarna, myndigheter och kommuner, som skickar posten också står för notan. Ett tungt vägande skäl enligt honom är att de sparar 80 procent i portokostnaderna. Källa: dn.se OBS! Vi har ny e-postadress till vår gemensamma postlåda.

2 ST inom PostNord Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Anki Fällén Ordförande Ann-Katrin Broman vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Eklund-Andersson Studieorganisatör Erland Holmbäck Anette Ericsson Peter Andersson Theresia Dissel Kristofer Björklund Per-Åke Alenius Ersättare Christina Bergström-Jonsson Ersättare Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten K Stockholm E-post: Redaktion Anette Ericsson Redaktör Redaktionskommitté Anki Fällén Bo Fröström Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med ca 10 nummer per år. Normalt en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren. Insidan Oktober Oktober och höst igen efter en alldeles fantastisk sommar som fortsatte långt in i september. De flesta av oss är tillbaka i verkligheten igen och sommarsemestern känns långt borta. I våras genomfördes som ni alla vet en omorganisation bland administrationen och en justering gjordes i chefsnivåerna inom distribution. Signaler vi fått under sommaren och början av hösten var att många känner sig stressade och har ingen klar bild av vad de ska göra efter den senaste omorganisationen. Överlämningen har varit obefintlig på flera håll. I början av denna månad skickade vi därför ut en arbetsmiljöenkät till våra medlemmar inom de berörda yrkesgrupperna för att se om de signaler vi fått verkligen stämmer. Hur det totala resultatet av mätningen ser ut är inte riktigt klart ännu men en första översyn bekräftar i mångt och mycket det vi befarade och fick signaler om. Ett kortare inlägg kring resultatet av enkäten finns på annan plats i detta nummer av ST-Posten. En mer detaljerad utvärdering kommer vi att presentera i nästa nummer av tidningen. Om man känner sig stressad på arbetet är det ett arbetsmiljöproblem som arbetsgivaren måste ta på allvar enligt lag. Denna månad inspekterar Arbetsmiljöverket 2000 arbetsplatser varav PostNord är en. Man försöker ta reda på hur arbetet med att förebygga stress ser ut. Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och det gäller även den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket kommer att berätta om resultatet av kampanjen, som kallas Friska arbetsplatser förebygger stress på Arbetsmiljöriksdagen den 24 oktober. Stress kan bero på en mängd saker. Hög arbetsbelastning, otydlig ansvarsfördelning, IT-strul eller brist på resurser är bara några exempel. Därför måste varje arbetsgivare undersöka vad som orsakar stress just på den egna arbetsplatsen. Och inte minst göra något åt det. Att inte ta frågan på allvar kan leda till konflikter, sjukskrivningar och att folk säger upp sig. Om du känner dig stressad men dina kollegor inte gör det? Det spelar ingen roll. Människor har olika behov och förutsättningar, och de kan dessutom variera under olika faser i livet. Det är viktigt att ta signaler om stress på allvar och i god tid. Att hamna i ett läge där man som det heter går in i väggen eller drabbas av utmattningssyndrom. Ja, då är situationen oerhört mer allvarlig. En bra början är att prata om stressen på arbetsplatsen. Att försöka vara duktig riskerar att ha motsatt effekt i slutändan, till exempel i form av ohälsa. Önskar er alla en fortsatt bra höst! Anki Fällén Avdelningsordförande > 2 <

3 Arbetsmiljö / Omvärld Enkät psykosocial arbetsmiljö. En första analys av den enkät som varit öppen för administrativ personal samt för chefer och ledare inom produktion under två veckor i oktober, har gjorts. Den visar på att den nya organisationen i PostNord Sverige som gjordes under våren 2014 har skapat en hel del oro bland medarbetarna. Man känner också att informationen från arbetsgivaren i samband med denna var mycket bristfällig. Många känner dessutom att den egna arbetsmiljön försämrats och att klimatet /högt i tak/ på arbetsplatsen blivit kärvare efter att den nya organisationen tagits i bruk. Enkäten visar vidare och det gäller både inom administrationen samt produktionen att den digitala arbetsmiljön (teknik/program etc.) som VI använder i PostNord, är under all kritik. Det är många medarbetare som känner en stor frustration, för att mycket tid rinner iväg och man känner att man inte hinner utföra sina arbetsuppgifter, vilket leder till att man mår dåligt. Det är några av de synpunkter som framkommit, VI kommer givetvis göra en mera grundlig utvärdering av enkätsvaren framledes. Jag vill också rikta ett stort tack till ER som svarat på enkäten (ca.60 % svarsfrekvens) då detta är en bra utgångspunkt i vårt arbetsmiljöarbete, att få veta hur medarbetarna i dessa båda grupper, upplever sin arbetssituation. Regeringsbeslut klampning om Näst sista vardagen före valet beslutade regeringen på torsdagen att överlämna ett förslag till riksdagen om att det ska bli möjligt att låsa fast ett fordon, så kallad klampning, vid överträdelse av till exempel kör- och vilotider eller cabotageregler. Förslaget är ytterligare ett steg i regeringens arbete med att förbättra regelefterlevnaden på väg. Det här är ett steg på vägen för att stoppa fusket på de svenska vägarna, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter- Svärd. Vi vill ha en sund konkurrens och stärka konkurrenskraften. I slutändan handlar det om att få justa jobb på våra vägar. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars Källa:Transportnet.se Hervé Louvet AO Veddesta Bli medlem Gratis medlemskap i tre månader om du blir medlem nu. Därefter betalar du 50 kronor i sex månader. Läs mer om vad ST inom Postnord gör och vilka förmåner du har i detta nummer av ST-posten. Välkommen som medlem! SEMESTERVÄXLING 2015 Semesterväxling till pension för anställda med 31 eller 34 dagars semester (2015) I år kommer Förmånspaketet att öppnas för anmälan om semesterväxling 2015 Från den 3 november kl till den 1 december kl Peter Andersson Arbetsmiljöfrågor ST > 3 <

4 Omvärld Postala Nyheter Finland Bring expanderar i Finland Bring investerar i en ny terminal i Vantaa utanför den finska huvudstaden Helsingfors och tar därmed nästa steg i sin offensiva utveckling i Norden. Öppnandet av den nya terminalen innebär att Brings logistikverksamhet samlas på en strategisk plats. Det är nästa steg i att stärka verksamheten i Finland och därmed det nordiska erbjudandet. Med den nya terminalen visar vi våra ambitioner om tillväxt i Finland, säger Dag Mejdell, CEO i Bring/Posten Norge. Tillsammans med verksamheterna i Norge, Sverige och Danmark ska vi växa och utveckla vårt erbjudande, med målet att vara kundens förstahandsval för logistik i Norden, kommenterar Dag Mejdell, CEO i Posten Norge. Jani Ståhlhammar, Landschef i Bring Finland, framhåller att bolaget redan har nya kunder på det nybyggda lagret. Med den nya terminalen bygger vi offensivt vidare och har nu ett attraktivt erbjudande för nordiska kunder i Finland, säger han. Källa:Transportnet.se En kommentar som vi kan ha till denna artikel är att Bring försöker sig på samma resa som vi inom Postnord redan gör/påbörjat. Allt för att kunna överleva i framtiden när väl Norge släpper sitt postmonopol. Itella rationaliserar och säljer ut en del av sin transportlogistik Transportnet kunde redan i januari i år avslöja att den finska statliga post- och logistikkoncernen Itella beslutade sig för att sälja ut stora delar av sin internationella verksamhet i Itella Logistics, inklusive verksamheten i Sverige. I januari gick Itella via en finsk företagsmäklare som arbetar med M&A-frågor (samgående och förvärv) gått ut med en så kallad teaser till större transport- och logistikkoncerner som är verksamma i Norden för att undersöka om det fanns intresse bland någon eller några av dessa aktörer att ta över stora delar av Itella Logistics verksamhet. Vid den tidpunkten valde Itella att lägga locket på när vi kontaktade dem för en kommentar. - Vi har inga kommentarer till marknadsspekulationer, sade Timo J. Anttila, Vice President, Stakeholder Relations i Itellakoncernen till Transport & Logistik Idag/Transportnet vid den tidpunkten. Och nu i oktober tillkännager Itella Logistics att man verkställer en ny strategi som innebär att man kraftsamlar på marknaden för gränsöverskridande lastbilstransporter på den nordiska marknaden. Vi har en stark position på marknaden för vägtransporter och har ambitionen att bli en ännu mer betydande spelare, vi kan erbjuda betydligt mer flexibla lösningar än många av våra konkurrenter, säger Kenneth Andersson, vd i Itella Logistics. Övriga verksamhetsområden planerar vi att överlåta eller avveckla på sikt för att koncentrera resurserna på att förverkliga den nya strategin. Itella Logistics konstaterar att utrikes lastbilstransporter är ett framgångsrikt verksamhetsområde och Itella Logistics ser här stora tillväxtmöjligheter. Övriga verksamhetsområden har däremot gått med underskott eller är för små för att utveckla. Överlåtelsen omfattar Itellas flygoch sjöverksamhet samt inrikes transportverksamhet där förhandlingar pågår med tilltänkta parter. Itellas kontraktslogistik planeras att överlåtas eller avvecklas efter att man fullföljt befintliga kunduppdrag. Itella logistics är en del av den finskägda koncernen Itella Corporation som bedriver post-, logistik- e-handelsverksamhet i 11 länder inklusive Sverige, Norge och Danmark. Strategin implementeras samtidigt i de tre skandinaviska länderna och en konsekvens blir att Itella Logistics AB framöver fokuserar på landtransporter mellan Sverige och övriga Norden, Baltikum samt utvalda delar av kontinenttrafikerna. - Hittills har Itella Logistics utfört transporter till hela världen, säger Kenneth Andersson. Nu går vi från att vara en generalist till en specialist på de närliggande och största marknaderna där vi redan idag är starka. Vi har en konkurrensfördel genom att vi erbjuder högre service och flexiblare lösningar än vad de stora, standardiserade transportaktörerna kan ge. Källa:Transportnyheter.se En kommentar som vi kan ha till denna artikel är att Itella försöker bli en ännu större konkurrent än de är idag till oss. Hervé Louvet AO Veddesta > 4 <

5 Produktion 4 av 10 handlar julklapparna på nätet även i år En undersökning från PostNord i samarbete med TNS/SIFO pekar på en uppgång av e-handeln inför jul med ungefär 6 procent jämfört med 2013, vilket i så fall skulle innebära att 4,3 miljarder kronor kommer att omsättas på näthandel. För att möta upp den volymökning och det ökade trycket på våra ombud kommer ett 50-tal extra servicepunkter att etableras på platser där behovet är som störst under julperioden. Nya blå brevbärarbilar snart på en gata nära dig En fråga som varit återkommande under året är hur snabbt varumärket postnord ska erövra marknaden. Blå bilar på väg att rulla ut i verkligheten Svaret är att det finns ett centralt rebrandingprojekt som har i uppdrag att säkerställa att nya varumärket introduceras i verksamheten. För många medarbetare har nya logotypen redan märkts i form av nya trycksaker. Inom kort är ytterligare nyheter på gång med bland annat nya/uppdaterade arbetskläder/uniformer, omskyltning vid arbetsplatser och hos ombud, samt inte minst blå brevbärarbilar. På logistiksidan har blå bilar funnits under några år, men nu blir Extrarum för aviserade försändelser hos ett postombud ifjol det även brevbärarnas tur att synas under nytt varumärke. Räkna dock med att det kommer att finnas gula bilar under ett antal år då det så vitt vi vet inte finns några planer på massiv omlackering av befintliga fordon. Presstopp Per-Åke Alenius Avdelningsstyrelsen Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom PostNord. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Vi kommer ut med ST-posten nästan varje månad. Vill du ha med en insändare är det bara att skicka in den till redaktören så kommer den med i nästa nummer. Anette Ericsson Redaktör, ST-posten K Stockholm SUDOKU Lätt Medel Lycka till! Redax > 5 <

6 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom PostNord har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter Publikt och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning ST-posten ut med 10 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 336 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller 1/ Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 30 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom PostNord Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 112 kr 90 kr 0 kr 30 kr 232 kr kr 128 kr 90 kr 0 kr 30 kr 248 kr kr 144 kr 90 kr 0 kr 30 kr 264 kr kr 160 kr 90 kr 0 kr 30 kr 280 kr kr 176 kr 90 kr 0 kr 30 kr 296 kr kr 192 kr 90 kr 0 kr 30 kr 312 kr kr 208 kr 90 kr 0 kr 30 kr 328 kr kr eller mer 216 kr 90 kr 0 kr 30 kr 336 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 216 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 90 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 300 kr Studerandemedlem betalar en månadsavgift på 100 kr Studerandemedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 50 kr i 6 månader Nya medlemmar betalar en månadsavgift på 50 kr det första halvåret Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 6 <

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009 Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer