Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera Sidan 3 Meddelande Nu har etapp startat Den 6 februari skickades en fysisk kallelse ut till alla medlemmar. Kallelsen inehöll: Verksamhetsberättelse 0 Förvaltningsberättelse 0 Aktivitetsplan 03 Valberedningens förslag Röstkort Svarskuvert Samtidigt öppnades årsmötessidoorna upp på Den första etappen innebär nu att du har möjlighet, fram till den februari, att inkomma med synpunkter på den verksamhet som bedrivits under 0 samt den verksamhet som ska genomföras 03. För att kunna bearbeta eventuella synpunkter görs ett uppehåll från den 3/ till den 7/3 därefter läggs handlingarna ut igen på och själva årsmötet med röstningsförfarande startar. Du kan då avge din röst på webben eller skicka in det röst- kort du erhållit i bifogat svarskuvert. Rösta kan du göra fram till den 5/3 sen avslutas årsmötet. Har du skickat in ett röstkort kan du rösta igen på webben, det är den senast ankomna rösten som räknas. Dagarna efter avslutat årsmöte kommer röster att sammanställas, i samband med detta öppnas också de svarskuvert som inkommit med röster och samordnas med de som avgetts på webben. Efter rösträkningen upprättas ett protokoll för regionen och detta kommer att läggas ut på webben ca vecka efter att årsmötet avslutats. Dina synpunkter är viktiga för oss så passa på att tycka till om verksamheten samt rösta på den som ska ansvara för verksamheten hos dig. Anette Ericsson Årsmötesgruppen Elfordon vintertestade NOVA Pilot i Malmö Logistik Sidan 4 Flytt av enheter Rikstransporter och Bokningen Region Väst Tankstation i Härryda mm Region Nord Fler paket PostNord Sidan 5 Ny ledning Vd och styrelseordförande avgår Ekonomitjänst Problemfylld hantering Sidan 5

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Avdelningsstyrelsen Anki Fällén Ordförande Ann-Katrin Broman vice ordförande Kassör Elisabeth Jonsson studieorganisatör Elisabeth Eklund-Andersson Ledamot Mikael Andersson Ledamot Patrik Lindbladh Ledamot Erland Holmbäck Ersättare Peter Andersson Ersättare Sektionsordförande Elisabteh Jonsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Redaktör Redaktionskommitté Anki Fällén Anette Ericsson Elisabeth Jonsson Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med ca 0 nummer per år. Normalt en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren. Insidan Utarbetad och/ eller utbytbar De osäkra anställningarna blir allt flera på arbetsplatserna och ger också en tuffare arbetssituation och mera stress för de fast anställda. Det här är ett problem som sprider sig i alla branscher på arbetsmarknaden. Oron över att inte kunna leva på sin lön, konkurrens om extra timmar, inte våga säga nej samtidigt som pressen ökar på de fast anställda när nya ständigt ska läras upp och inte kan ta alla arbetsuppgifter. Användandet av bemanningsföretag/konsulter ökar lavinartat även hos oss på Posten och främst inom Meddelandebolaget. Det innebär att den fast anställda personalen får ta ett större ansvar för den dagliga verksamheten. Det i sin tur gör att många alltid eller ofta kommer hem utmattade från jobbet. Det finns en undersökning som gjorts bland medlemmarna inom Handeln som visar att sex av tio med mycket tillfällig bemanning kommer alltid eller ofta hem utmattade från jobbet. 37 procent på arbetsplatser med mycket tillfällig bemanning upplever stress jämfört med procent på arbetsplatser med få tillfälligt anställda. Det här är ett problem som också finns i Posten. Vi har arbetsplatser där man konstant använder sig av bemanningsföretag. Man t.o.m. planerar in bemanningsföretag/ konsulter i stället för att ha egen anställd personal. Problemet blir att den egna personalen får ta ett större ansvar för helheten då personalen från bemanningsföretagen inte har samma kompetens och kanske inte heller samma känsla för företaget eftersom man egentligen är anställd någon annanstans. Arbetsrotationen blir inte heller komplett då den tillfälliga personalen ofta får göra de enkla, lättare arbetsuppgifterna och den egna personalen får ta de tunga och mer arbetskrävande och detta hela tiden, varje dag! Det ger en tuff arbetsbelastning som i sin tur påverkar arbetsmiljön och i en förlängning kan var en risk för en ökning av antalet sjukskrivningar. Värt att notera är att Försäkringskassan skriver upp sin prognos för 03 när det gäller kostnaden för sjukpenningen där man anger fler men också längre sjukskrivningar. Kan orsaken vara en tuffare arbetsmarknad med mer press och stress = sämre arbetsmiljö? Ett annat växande problem är ökningen av deltidstjänsterna. Man säger upp alla fast anställda på en arbetsplats som har en tillsvidareanställning på heltid och erbjuder återanställning på deltid. I Posten är detta ett problem främst inom Logistik. I färskt minne har vi omorganisationen i samband med flytten av verksamhet till den nya terminalen i Veddesta som sker i höst. Ett flertal medarbetare som berörs av flytten liksom medarbetare som blir kvar i Segeltorp drabbas av detta. Man har minskat heltidstjänsterna från drygt 00 till ca 35 stycken. Detta innebär att man som anställd knappast kan leva på sin lön. Ett problem som även det påverkar hälsan. Man måste kanske ha två eller flera anställningar för att få en skälig inkomst. Sist men inte minst så har vi den s.k. dolda övertiden. Den drabbar i stor utsträckning chefer och administration. Man förväntas sköta sitt arbete utan att ta till övertid och absolut inte få betalt för den övertid man gör samtidigt som man förväntas leverera i tid som det så vackert heter. Vi behöver alla fundera på varför arbetslivet tagit sådana inriktningar och varför alla oavsett bransch verkar tycka att det är helt OK trots att det för de flesta innebär en sämre och otryggare arbetsmiljö som påverkar den totala livskvalitén. Det kanske är dags att protestera? Anki Fällén Avdelningsordförande ST-posten / Nr / februari 03 > <

3 Omvärld Postala Nyheter SUDOKU Turkiet Det turkiska Postverket PTT kommer att samarbeta med den muslimska världen skriver the world bulletin. Det turkiska postverket har för avsikt att börja inledda ett samarbete med 57 medlemsstater från Organisationen för Islamiska konferensen (OIC) och på sikt bilda en egen "postal union". Källa: World Bulletin Tyskland Fackbförbundet Ver.Di kräver en löneökning på 6,5% i de kommande kollektiva förhandlingar med postoperatörer, speditionsföretag och logistikföretag i Tyskland. Bra att veta det är snart vår tur. Källa: Postcom.com Hervé Louvet Sektion LOAB Nytt Avtal juni 03 Vill tacka alla medlemmar som svarat på vår enkät som skickats ut till alla som omfattats av lönesättande samtal. Vi håller nu på att analysera svaren. Vi tar också med oss slutsatserna till kommande förhandlingar både med Almega och Posten. Nuvarande avtal löper som bekant ut den 3/5 03. Vad som gäller därefter är än så länge oklart. Just nu håller vi från förhandlingsdelegationen gemensamt med övriga inom bransch kommunikation på att ta fram ett yrkande till Almega. Planen är att överlämna yrkandet i slutet av april för att vara klara med ett nytt avtal innan den /6. Förhandlingsdelegationen Lycka till! Presstopp Redax Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 4 mars. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 7 mars. Redaktör, ST-posten TO Stockholm ST-posten / Nr / februari 03 > 3 <

4 Meddelande AB Elfordon testas under vinterförhållanden Tillbaka i garaget efter en drygt 3 timmar lång tur där batterierna höll bra Vi har tidigare skrivit om utvecklingen av elfordon i Meddelande. Under hösten har ett antal nya elfordon testats i såväl postservice som brevbäring. En avgörande fråga för att de ska kunna användas i hela landet är hur de fungerar under vinterförhållanden. Nu i början av februari har försök med elfordon i brevbäringen skett i Norrland och resultatet visar på att batterikapaciteten håller väl, trots att det vid tillfället i fråga var ca 0 minusgrader i luften. I jämförelse med exempelvis clubcar så står sig också den poska Melexbilen som visas på bilden bra enligt de brevbärare som testkört. Ur ett fackligt perspektiv så ser vi gärna att man ersätter framförallt mopeder med elbilar eftersom många mopeder nu börjar bli föremål för utbyte. Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen NOVA Pilot pågår i Malmö region Under intensiva dagar har sektionsstyrelsen för sektion MEAB besökt Malmö Region där man nu är mitt uppe i pilotarbetet i program NOVA. Vi har varit på av de 3 arbetsplatser där man startat upp, Brevterminalen samt utdelningskontoret i Lomma. Vi har pratat med både chefer och medarbetare samt stödpersoner som deltar i projektet. De intryck vi fått hittills visar på både positiva och negativa aspekter kring dels NOVA som begrepp, men även de arbetssätt och värderingar som följer med. Lean Production där NOVA har sin grund är ett väldigt komplext instrument för förbättringsarbete och hur ett företag hanterar resurser och NOVA är enkelt uttryckt Posten Meddelandes sätt att arbeta utifrån Lean. Det kan även sägas att för många av ST:s medlemmar inom produktion så är ingredienser som tavelmöten, 5S, ständiga förbättringar m.m. något som förekommit sedan länge och på så sätt intet nytt, men det som skiljer nu är hur man arbetar utifrån olika modeller, sk visuell styrning. Delar av sektionsstyrelsen utanför Lomma BBK där NOVA-piloten nu är i rullning Som facklig organisation är det naturligtvis vårt uppdrag att granska och analyser hur NOVA påverkar vardagen för våra medlemmar och hur arbetssätt m.m. ställer sig i förhållande till våra kollektivavtal. Vi kommer därför säkra att våra förtroendevalda får den kunskap kring NOVA som krävs för att kunna utföra sina respektive uppdrag inom ramen för samverkan. Hur NOVA kommer påverkar just dig som läser detta kan skilja eftersom projektet är långsiktigt och kommer sjösättas ute i regionerna under olika former. Från fackligt håll lär vi dock få anledning att återkomma i ämnet. Mikael Andersson Avslutningsvis så kan det ju även tilläggas att vitsen med en Pilot som den man kör nu är att identifiera vad som kan vara bra respektive dåligt, och de negativa upptäckterna kommer förhoppningsvis att bli omhändertagna eller bortplockade från projektet i framtiden. Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen ST-posten / Nr / februari 03 > 4 <

5 Logistik AB Flytt av enheter Logistik har beslutat sig för att flytta två enheter inom Sverige. Det är rikstransporter som idag finns i Tomteboda som skall flyttas till Örebro och bokningen i Umeå som skall flyttas till Västerås. Idag finns samma verksamhet på alla orterna och man vill samlokalisera enheterna. Detta får givetvis negativa effekter på våra medlemmar som finns på enheterna i Umeå och i Tomteboda. I Västerås kommer verksamheten att flytta in i befintlig organisation. Det vill säga ingen utökning av verksamheten kommer bli aktuell. Region Väst Patrik Lindblad Sektionsordförande Projekt Uddevalla som är en sametablering av Meddelande och Logistik i Pininfarinas lokaler. Nya fräscha lokaler samt de ligger helt rätt geografiskt i Uddevalla. Inflyttning kommer att ske i september 03. Det blir en tankstation i Härryda som Statoil ska bygga nu så fort allt är klart med markproverna, beräknas vara klart under våren. 5S kommer att införas i alla fordon på Göteborg lastbil. Det skall vara fullt utrullat innan sommaren. Region Nord Kicki Riisager Regionombud Väst SOTen i Luleå Näthandeln ger Posten mer jobb. Färre brev men fler paket - så har Internet påverkat Posten. Den nya sorteringsanläggningen i Luleå sorterar paket per dygn och för att klara av detta har man nyanställt och investerat i ny utrustning. I Norrbotten har e-handeln ökat med 6 procent på ett år och i Patrik Lindblad hela landet med mellan 4-0 procent. Kunderna vill ha sina varor snabbt. Posten har lagt ner sin SOT i Ånge och istället förstärkt sina anläggningar i Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund. Detta har sparat massor av mil på vägarna. Idag jobbar det ca 70 anställda på SOT i Luleå och det mesta av arbetet sker efter klockan 7, detta innebär att kunderna får sina paket ett dygn snabbare än tidigare. Ingvar Johansson Sektion Logistik Posten AB / PostNord Byte av ledning Både Postnords vd Lars Idermark och styrelseordförande Fritz Schur har aviserat att de lämnar Postnord. Något olyckligt kan man tycka att båda lämnar företaget samtidigt. Just nu pågår sökandet efter ny ledning. Cognizant Posten har bytt leverantör av ekonomiska tjänster och mycket av fakturahanteringen sker nu i Indien via företaget Cognizant. Om det fortfarande är en inkörningsperiod eller om det är andra kommunikationssvårigheter kan vi ju alltid fundera över men det fungerar definitivt inte felfritt. Skanningen i Fagersta är också ny och fungerar inte heller så bra. Det skannas in i fel bolag, fakturor går in i fel flöden och det tar tid innan fakturorna skannas in. Cognizant ligger efter i hanteringen av leverantörsfakturor vilket gör att det blir sena betalningar och räntefakturor som följd. Massa extrajobb för alla som måste söka fakturor och eventuellt kontakta leverantörer för att få fakturakopior. Fakturor åker också kors och tvärs genom landet och landar inte alls där den ska attesteras. Ofta saknas fakta på fakturorna så det är svårt att avgöra var de ska levereras. En utvärdering av hur samarbetet fungerar måste till omgående. Både då det gäller rutinerna med skanning i Fagersta och rutinerna i kommunikationen med Cognizant. Elisabeth Jonsson Risken är annars att våra anställda får sådan press på sig att de är risk för sjukskrivningar. Något som vi alla vinner på om vi kan undvika. Elisabeth Jonsson Sektionsordförande ST-posten / Nr / februari 03 > 5 <

6 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav.500 medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom Posten har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter Publikt och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning ST-posten ut med 6 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 34 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller / 03. Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 3 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 50. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad 0-. kr kr 6 kr 0 kr 30 kr 3 kr kr kr 6 kr 0 kr 30 kr 54 kr kr 44 kr 6 kr 0 kr 30 kr 70 kr kr 60 kr 6 kr 0 kr 30 kr 6 kr kr 76 kr 6 kr 0 kr 30 kr 30 kr kr kr 6 kr 0 kr 30 kr 3 kr kr 0 kr 6 kr 0 kr 30 kr 334 kr.000 kr eller mer 6 kr 6 kr 0 kr 30 kr 34 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar:. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 6 kr.. Grundavgift för a-kassan som är 6 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 0 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 300 kr Studerandemedlem betalar en månadsavgift på 00 kr Studerandemedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 50 kr i 6 månader Nya medlemmar betalar en månadsavgift på 50 kr det första halvåret Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till ST-posten / Nr / februari 03 > 6 <

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade

Läs mer

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009 Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent

Läs mer

Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten kjell.stromback@posten.se

Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten kjell.stromback@posten.se Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Lars G Nordström kvar som vd Sidan 2 På gång runtom Schenker stämmer norska Posten Sidan 3 Mycket

Läs mer

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll Nummer 1-2013 Årgång 3 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA DET Undersökning visar att det ofta krävs övertid Ur innehållet Framtidens arbetsplats Den

Läs mer

och vedertagna teorier kring försäljning.

och vedertagna teorier kring försäljning. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 8-2009 Läs i detta nummer Omvärld Utveckla säljet! Status för säljare Svenska företag måste utveckla sin försäljning. Det är nödvändigt att försäljningsfrågorna

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer