Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz"

Transkript

1 Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Framtagen av civilingenjör Nima Sanandaji och civilekonom Tino Sanandaji på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund.

2 Inledning Den ursprungliga målsättningen med denna studie har varit att undersöka vilka överlåtelseskatter (eller motsvarande) och avgifter som måste betalas vid köp av bostad i EU- 15 länderna. Denna information har insamlats från skatteverk i respektive land samt mäklarfirmor som antingen är baserade i, eller verkar i, respektive land. Information har i regel bekräftats från 2-3 olika källor. Vid arbetet med denna studie har även ytterligare information hittats och inkluderats, såsom nivån och reglerna för kapitalvinstskatter. Även information rörande flyttskatter och avgifter i Australien, Norge, Schweiz, USA samt Kanada har inkluderats. Studien har skrivits utav Nima Sanandaji, medan Tino Sanandaji har hjälpt till med research. Nima Sanandaji - Civilingenjör i bioteknik från Chalmers Tekniska Högskola. VD för tankesmedjan Captus som arbetar med företagar- och skattefrågor. Har författat ett antal studier och skriver för närvarande på tre böcker. Nima har forskat vid Chalmers, University of Cambridge samt KTH i naturvetenskapliga ämnen. Tino Sanandaji - Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och forskare inom nationalekonomi med inriktning på skatter och företagande vid University of Chicago. Tino forskar även vid Institutet för Näringslivsforskning och har medförfattat boken Ägarbeskattningen och företagandet Om Skatteteorin och den svenska policy (SNS förlag 2004). Han har även skrivit om fördelarna med sänkt/avskaffat fastighetsskatt i tidskriften Ekonomisk Debatt. 2

3 Innehållsförteckning Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Detaljerad information EU-15 Belgien 5 Danmark 5 Finland 5 Frankrike 6 Grekland 6 Irland 7 Italien 7 Luxemburg 8 Nederländerna 8 Portugal 9 Spanien 10 Sverige 10 Storbritannien 10 Tyskland 11 Österrike 11 Detaljerad information övriga industriländer Australien 12 Kanada 12 Norge 13 Schweiz 13 USA 13 Bilaga Räkneexempel 3

4 Sammanfattning Land Överlåtelseskatter* (%) Övriga avgifter** ( ) Kapitalvinstskatt*** (nivå/undantag) EU-15 Belgien ,5/Ja Danmark 0,6 (+ 1,5 av lånesumman) /Ja Finland /Ja Frankrike 2-7, /Ja Grekland 0-13 (+ 0-9,5 procent moms) - 20/Minskas till 5 Irland Betalas ej Italien /Ja Luxemburg Max 38/Minskas till Avdrag Nederländerna Betalas ej Portugal 0-8 (möjlighet till avdrag) /Uppskov Spanien /Pensionärer undantas Sverige 0-1,5 (+ 2 procent pantbrev) 90 22/Nej Storbritannien /Undantag första 9600 Tyskland 3,5-4, /Ja Österrike 4, /Ja Övriga Australien 1,25-5,5 115 Betalas ej Kanada Betalas ej Norge 2, /Ja Schweiz 0-3,3 200 Beror på kanton USA /Avdrag $/ $ * Eller motsvarande, exempelvis stämpelskatt eller registreringsskatt. Se information om varje separat land för mer ingående beskrivning. ** I regel varierar dessa avgifter beroende på bostadsform, bostadens storlek samt region. Siffrorna är i dessa fall ungefärliga avgifter baserade på genomsnittligt boende. Bedömning har gjorts av mäklarföretag verksamma i respektive land. *** Vid försäljning av boende. 4

5 Belgien Överlåtelseskatt existerar i form av registreringsavgift. Skattesatsen är på 12,5 procent av köpeskillingen för tidigare ägda fastigheter. I regionen Flandern är denna skattesats endast 10 procent. Vid köp av nya fastigheter så ökar registreringsavgiften till 21 procent. Ingen distinktion görs mellan hus och lägenhet. I staden Bryssel betalas ingen registreringsavgift för de första av köpeskillingen. Övriga avgifter uppgår till ca 4000 vid köp av normalstort boende i staden Bryssel. Framförallt beror det höga värdet på höga avgifter till notarie. Fastighetsskatten varierar beroende på var man bor och hur fastigheten registrerats. Kapitalvinstskatten är på 16,5 procent. Ingen kapitalvinstskatt betalas ifall säljaren har ägt fastigheten under mer än fem år, alternativt haft fastigheten som sitt primära hem och bott där under mer än två år. Danmark Överlåtelseskatten uppgår till 0,6 procent och betalas både vid köp av hus och lägenhet. Ytterligare registreringsavgifter uppgår till ca 100 vid köp av normalstort boende. Fastighetsskatten är på ca 3 procent av taxeringsvärdet av marken. Skattelagarna är dock komplicerade och ofta används gamla bedömningar av taxeringsvärdet. Kapitalvinstskatten är 40 procent. För personer som inte sysslar med försäljning/köp av egendom professionellt betalas ingen kapitalvinstskatt om de har ägt egendomen under mer än tre år. I Danmark beskattas lån till bostad. En statlig skatt betalas på 1,5 procent av lånesumman. Finland Överlåtelseskatten baseras på köpeskillingen och betalas av köparen. Skattesatsen är 4 procent, men sänks till 1,6 procent om fastigheten är en lägenhet. De som köper sitt första hem behöver inte betala denna skatt ifall de äger minst 50 procent av den fastighet som de köper och om personen som köper boendet är över 18 och under 40 år när köpet inträffar. Registreringsavgifter på ca 150 tillkommer vid köp av normalstort boende. Kapitalvinstskatten är på 28 procent. Denna skatt betalas inte ifall säljaren har ägt fastigheten mer än tio år, alternativt haft fastigheten som sitt primära hem och ägt den under mer än två år. 5

6 Frankrike Överlåtelseskatten är på ca 7-7,5 procent. Beräkningen är komplicerad då denna skatt består av olika komponenter, såsom stämpelskatt, nationell skatt och registreringsavgifter. Ifall fastigheten är nybyggd blir överlåtelseskatten ca 2 procent. Om egendomen byggdes för mindre än fem år sedan och säljs av den ursprungliga ägaren så blir överlåtelseskatten ca 5 procent. Skatten betalas alltid av köparen på köpeskillingen och är samma för lägenhet och hus. Ifall banklån tas vid anslutning till köp tas registreringsavgifter ut på dessa lån, motsvarande ca I de fall där fastighetens värde minus bolånet är över måste ägaren betala årlig kapitalskatt. Denna skatt varierar mellan 0,55-1,8 procent beroende på värdet av ägarens totala förmögenhet. Kapitalvinstskatten är på 27 procent. Kapitalvinstskatt betalas inte om säljaren har ägt fastigheten under mer än femton år. Ifall säljaren har ägt bostaden mer än fem år kan denne börja göra avdrag på 10 procent av kapitalvinstskatten för varje år av ägande som överstiger fem år. Notera att det rör sig om procent och inte procentenheter: Ifall säljaren har ägt fastigheten under sex år minskas den skatt som betalas med en tiondel, om denne har ägt fastigheten under sju år med två tiondelar. Efter femton år blir skatten enligt denna modell noll. Grekland Beräkning av överlåtelseskattens nivå är komplicerad då skatten har flera komponenter. Skattesatsen beror på bland annat fastighetens läge. Överlåtelseskatten baseras på uppskattad taxeringsvärde som görs utav skattekontoret. I genomsnitt är skatten inklusive avgifter på ca 11 procent, men varierar mellan ca 9-13 procent. Skatten är samma för hur och lägenhet. Man betalar överlåtelseskatt för boende som existerar när man köper den, men inte när man köper framtida bygge. Momsen är på 9,5 procent och måste betalas vid köp av bostäder som har bygglov första januari 2006, men inte för bostäder som har bygglov innan dess. Den 1 januari 2008 infördes nya skattelagar i Grekland där kapitalvinstskatt infördes för bostad köpt efter första januari Procentsatsen varierar beroende på hur länge fastigheten har varit i säljarens ägo. För fastighet som har ägts 0-5 år är skattesatsen 20 procent, för fastighet som har ägts 5-15 år är skattesatsen 10 procent och för fastighet som har ägts i år är skattesatsen 5 procent. 6

7 Irland Överlåtelseskatt existerar i form av stämpelskatt. Denna skatt varierar mellan 0-9 procent enligt nedanstående tabell. Skatten är samma för hus och lägenheter. Skatt för köp av mark beräknas separat och varierar också mellan 0-9 procent, dock enligt annan skala. Stämpelskatten för mark visas i separat tabell nedan. Personer som köper sitt första hem betalar ingen stämpelskatt oavsett om de köper nya eller tidigare ägda fastigheter. Personer som tidigare har ägt bostäder och som köper nya bostäder (utan tidigare ägare) undantas från stämpelskatt ifall bostadens yta är mindre än 125 m 2. Personer som tidigare ägt bostäder betalar dock stämpelskatt för nya bostäder vars yta är över 125 m 2 samt för bostäder som haft tidigare ägare, oavsett storlek. Personer som köper fastigheter som investering betalar stämpelskatt oavsett bostadens yta och avsett om det handlar om nya eller tidigare ägda bostäder. Skattesatsen för bostäder varierar enligt följande tabell: Köpeskilling ( ) Stämpelskatt (procent) Up till Över Det finns en separat stämpelskatt vid köp av mark. Här görs ingen distinktion mellan personer som köper sitt första hem, personer som tidigare ägt hem och investerare. Skattesatsen för mark är enligt följande tabell: Köpeskilling ( ) Stämpelskatt (procent) Up till 10, ,001-20, ,001-30, ,001-40, ,001-70, ,001-80, , , , , , ,000 8 Över 150,000 9 Registreringsavgifter varierar i Irland, men ligger uppskattningsvis mellan vid köp av bostad. Kapitalvinstskatter för boende undantaget. Italien Överlåtelseskatten består av olika komponenter och betalas för både hus och lägenheter som köps av tidigare ägare. Skatten är på ca 3 procent av bostadens taxeringsvärde samt 15 procent av markens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet är ofta betydligt lägre än köpeskillingen i Italien. För bostaden gäller skattesatsen på 3 procent om denna är ens primära boende, om 7

8 man är italiensk medborgare och ifall bostaden inte är klassad som lantligt boende (klass C boende enligt italiensk definition). Om dessa villkor inte uppfylls ökar skatten till ca 10 procent. För nya fastigheter betalas istället för överlåtelseskatt moms motsvarande 4-19 procent av köpeskillingen. Nivån beror bland annat på om fastigheten räknas som lyxlägenhet eller inte. Ytterligare avgifter är ca för normalstort boende i Italiensk stad. Årlig fastighetsskatt varierar i olika kommuner och är på ca 0,5 procent av taxeringsvärdet. Kapitalvinstskatten är på 25 procent. Om man har ägt fastigheten mer än fem år betalas ingen kapitalvinstskatt. Inte heller betalas skatten ifall man säljer inom fem år och använder pengarna för att köpa nytt boende. Luxemburg Överlåtelseskatt existerar i form av registreringsavgifter som betalas vid köp av såväl hus som lägenhet. Skatten är på 6-10 procent av köpeskillingen och betalas av köparen. Stor variation beroende på var i Luxemburg man köper fastighet. Skattesatsen är högre i själva staden Luxemburg och lägre i andra delar av landet. Om återsäljning sker inom fyra år kan upp till 5 procentenheter av denna skatt i vissa fall återfås. Övriga avgifter uppgår till ca för normalstort boende. Kapitalvinstskatt vid försäljning av fastighet som har ägts mindre än två år betraktas som spekulativ inkomst och beskattas som vanlig inkomst. Nivån är maximalt 38 procent. Efter två års ägande minskas skattesatsen till maximalt procent. Varje enskild skattebetalare kan dessutom göra avdrag på på kapitalvinstskatten ( för gifta par som ansöker tillsammans). Kan göra ett sådant avdrag vart tionde år. Ifall fastigheten ärvdes ökas avdraget till Undantag från kapitalvinstbeskattning sker även om skattebetalaren investerar pengarna i ny egendom som hyrs ut. Nederländerna Överlåtelseskatten är på 6 procent av köpekillingen. Ingen skillnad tycks existera mellan hus och lägenhet. Ytterligare registreringsavgifter kan variera mellan ca Årlig markskatt på ca 1 procent av markens värde. Kapitalvinstskatter betalas ej i Nederländerna. 8

9 Portugal Överlåtelseskatten varierar mellan 0-8 procent. Skattesatsen är samma för hus och lägenhet men skiljer sig beroende på ifall fastigheten används som primärt eller sekundärt boende. Skatten beräknas antingen baserat på köpeskilling eller taxeringsvärde, där det högre värdet används vid beräkning av skatten. Skatten är samma för lägenheter och hus. Det finns även möjlighet att göra avdrag på skatten. I tabellerna nedan visas hur skattesatsen beräknas. Notera att det totala avdraget visas och att avdraget är platt inom de olika stegen. För primärt boende är exempelvis det totala avdraget 1710 för såväl en fastighet som kostar som för en fastighet som kostar Notera även att 6 procents skatt tillämpas på hela priset ifall priset ligger över viss nivå. När denna platta skatt betalas är inga avdrag tillåtna. Primärt boende Fastighetens värde ( ) Överlåtelseskatt (procent) Total tillåten avdrag på skatten ( ) Över platt skatt på hela priset 0 Sekundärt boende Fastighetens värde ( ) Överlåtelseskatt (procent) Total tillåten avdrag på skatten ( ) Över platt skatt på hela priset 0 Överlåtelseskatterna för jordbruksegendom samt kommersiell egendom är platta. Skattesatsen är 5 procent för jordbruksegendom och 6,5 procent för kommersiell egendom. Övriga avgifter ca Kapitalvinstskatten varierar mellan procent. Med inkomster på ca per år blir skatten 34 procent. Ifall bostaden är ens primära hem halveras denna skatt, exempelvis från 34 till 17 procent. Ifall hela vinsten vid försäljning investeras i nytt boende, ett annat boende man äger, eller byggandet av nytt boende, kan man göra uppskov från att betala skatten. Ifall vinsten investeras på annat sätt, exempelvis aktier, behöver endast 20 procent av kapitalvinsten betalas det året, medan resterande 80 procent betalas nästa år. 9

10 Spanien Överlåtelseskatten är på 6 procent av köpeskillingen. I regionen Andalucia är skatten 7 procent. Denna skatt betalas inte om fastigheten säljs för första gången. Överlåtelseskatten betalas av antingen säljare eller köpare. Skatten betalas vid köp av såväl hus som lägenhet. Registreringsavgifter ca 1200 för normalstort boende i spansk stad. Kapitalvinstskatt 18 procent. Undantag från kapitalvinstbeskattning gäller vid försäljning av primärt boende för dem som är 65 år eller äldre och har ägt fastigheten för mer än tre år (eller mindre än tre år och har sålt på grund av byte av jobb, äktenskap, separation eller att din partner har dött). De som är yngre än 65 år och säljer sitt primära boende där de har levt minst tre år kan få undantag om de investerar vinsten i ny bostad inom en period av två år efter försäljningen. Sverige Överlåtelseskatten är 1,5 procent av köpeskillingen plus 90. Betalas av köparen. Skatten är noll procent vid köp av bostadsrätt. Kapitalvinstskatten är på 22 procent. Möjlighet till uppskov med kapitalvinstskatt finns vid förvärvande av en ny bostadsfastighet. Detta belopp får maximalt uppgå till 1,6 miljoner kronor och begränsas ytterligare när den förvärvade bostaden är billigare än den avyttrade. När en bostad övergår genom arv, testamente, gåva eller bodelning återförs uppskovet, med vissa undantag, till beskattning. Uppskovsbelopp beskattas med 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Vid dödsfall där ett hus ärvs av efterlevande make behöver man inte betala stämpelskatt. Det utgår endast en expeditionsavgift på 90. Skatt på 2 procent kan tillkomma för pantbrev ifall sådant inte redan finns. Storbritannien Stämpelskatten är mellan 0-4 procent. Skatten är samma för hus och lägenhet och varierar enligt nedanstående tabell: Fastighetens värde ( ) Stämpelskatt (procent) Up till Över Ytterligare avgifter ca 650 för normalstort boende. Kapitalvinst beskattas platt vid 18 procent. Undantag på de första 9600 av kapitalvinst. I regel kan privatpersoner som säljer primärt boende undantas från kapitalvinstskatt. Lagstiftningen är dock komplex och beror bland annat på storleken av tomten, huruvida del av egendomen använts för affärsverksamhet och andra faktorer. 10

11 Tyskland Överlåtelseskatten är på 3,5 procent av köpekillingen och betalas av köparen. Har nyligen höjts till 4,5 procent i förbundslandet Berlin. Skatten är samma för hus och lägenhet. Registreringsavgifter är höga, uppemot ca för normalstor bostad i Berlin. I Tyskland existerar en landskatt som varierar kommunalt och betalas årligen, ca 1 procent av bostadens värde. Kapitalvinstskatt betalas inte om säljaren har ägt fastigheten mer än tio år, alternativt haft fastigheten som sitt primära hem och ägt den under mer än två år. Behöver vanligtvis inte heller betala denna skatt om vinsten återinvesteras i egendom. Om en person säljer mer än tre egendomar under fem års tid måste denne betala samma skatter som företag som är involverade i fastighetsförsäljning. Kapitalvinstskatten planeras att ändras till ca 25 procent. Österrike Överlåtelseskatt existerar i form av en skatt vid köp av egendom på 3,5 procent av köpeskillingen plus ytterligare skatt på 1 procent av köpeskillingen för registrering av egendom. Skatten är samma för hus och lägenhet. Ytterligare registreringsavgifter varierar relativt kraftigt, ca 300 för genomsnittligt boende. Kapitalvinstskatten är på samma nivå som inkomstskatten, alltså ca procent. Säljare betalar ingen kapitalvinstskatt ifall denne har ägt bostaden under mer än tio år, alternativt mer än två år och haft bostaden som sitt primära hem. 11

12 Australien Överlåtelseskatten varierar mellan 1,25-5,5 procent enligt nedanstående tabell. Skatten betalas för såväl hus som lägenhet. Köpeskilling (AUD) Överlåtelseskatt (procent) Under , , , , ,5 Över ,5 Ytterligare registreringsavgifter på ca 115 tillkommer för normalstort boende. Kapitalvinstskatter för boende undantaget. Kanada Överlåtelseskatten varierar mellan 0-2 procent. Ingen skatt betalas i Alberta, de icke-urbana delarna av Nova Scotia samt Saskatchewan. För övriga delar av Kanada, se tabellen nedan. Köpeskilling (Kanadensiska Dollar) Överföringsavgift (procent) British Columbia Upp till Över Manibota Upp till , Över Ontario Upp till , ,5 Över Quebec Upp till , Över ,5 Halifax Metro i Nova Scotia (i icke-urbana delar av Nova Scotia betalas inte denna skatt) Platt skattesats 1,5 Ytterligare avgifter uppgår till ca Kaptialvinstbeskattning sker vanligtvis inte vid försäljning av primärt boende. 12

13 Norge Överlåtelseskatten är på 2,5 procent. Skatten är densamma för hus och lägenhet och betalas av köparen. Egendom som ägs av aktieinnehavare omfattas inte av överlåtelseskatt. Vinst vid försäljning av fast egendom är skattepliktig i Norge och skattesatsen är 28 procent. Ifall fastigheten har varit ens primära hem i minst ett år under de två år som föregått försäljningen är vinst vid försäljning av egen bostad skattefri. Vinst från försäljning av fritidsfastighet är skattefri ifall fastigheten har varit ägd i mer än fem år och använts som fritidsfastighet i minst fem år under de sista åtta åren före försäljningen. Ytterligare avgifter ca 260. Kapitalvinstskatten vid försäljning av fastigheter är 28 procent. Behöver dock inte betala skatten ifall man har ägt boendet för mer än ett år och har använt det som sitt primära boende för minst ett år under de senaste två åren innan försäljningen. Schweiz Överlåtelseskatten varierar i olika kantoner i Schweiz, mellan 0-3,3 procent. Komplicerade lokala lagar, men skatten existerar i Schweiz både för hus och för lägenhet. Ytterligare avgifter uppgår grovt uppskattat till 200. Reglerna för kapitalvinstskatter varierar. För huvudstaden Berne återfinns de på tyska på hemsidan: USA Överlåtelseskatter existerar i olika namn i olika delstater och varierar mellan 0-2 procent. I Mississippi, Missouri, New Mexico, North Dakota och Wyoming finns ingen överlåtelseskatt och i Colorado är den 0,01 procent. I Delaware är skatten 2 procent. I Kalifornien baseras fastighetsskatter på objektets historiska marknadsvärde. Vid försäljning kommer det nya, generellt högre, värdet att användas som basen för beskattning. Detta leder till en höjning av skattebördan för köparen närhelst en fastighet byter hand till högre pris. Ytterligare avgifter varierar kraftigt över landet, grov uppskattning ca 50. Kapitalvinstskatten i USA beror på inkomstnivå och varierar mellan procent. En individ kan få kapitalvinst på upp till USD undantaget från kapitalvinstskatt ( USD för gifta par som ansöker tillsammans) vid försäljning av egendom ifall ägaren har haft egendomen som primärt boende under två av de fem senaste åren innan försäljningen. 13

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Internationell jämförelse av fastighetsskatter En jämförelse av fastighetsskatter och andra fastighetsrelaterade skattekostnader i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland WSP Analys och strategi

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 2011 1 Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, grundades 1966 i syfte att verka för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Om du och din make eller sambo till-

Om du och din make eller sambo till- Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse RAPPORT........................................................... HUI Research på uppdrag av Villaägarna Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse Januari 2013 Nils Bohlin

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

T NNA NNA SKA SKA TEN ur finskt perspektiv

T NNA NNA SKA SKA TEN ur finskt perspektiv TONNAGESKATTEN ur finskt perspektiv Innehåll 1. EU- riktlinjerna för statligt stöd 2. Allmänt om tonnageskatt tt 3. Läget i Finland idag EU - Riktlinjer för statligt stöd (1) - EU-kommissionens riktlinjer

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Kapitalskatterna och företagarverksamheten

Kapitalskatterna och företagarverksamheten Näringslivets forskningsinstitut Projektet Familjeföretagandet, ägarbeskattningen och den ekonomiska utvecklingen Kapitalskatterna och företagarverksamheten Av Gunnar Du Rietz, Dan Johansson och Nils Karlson

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv Innehåll Sammanfattning 6 Lönespridning för lärare 8 Lönespridning efter

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1 Egendom i äktenskap Enskild egendom genom äktenskapsförord gåva testamente Giftorättsgods gemensamt varje makes OH kap 4:1 Äktenskapsförord OH kap 4:2 Bodelning äktenskap Exempel 1: Makarna Ola och Petra

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad 2011 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - svensk Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Skrevet av: Per Åsberg Uppsala Universitet Institutet för Bostadsforskning

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer