Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz"

Transkript

1 Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Framtagen av civilingenjör Nima Sanandaji och civilekonom Tino Sanandaji på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund.

2 Inledning Den ursprungliga målsättningen med denna studie har varit att undersöka vilka överlåtelseskatter (eller motsvarande) och avgifter som måste betalas vid köp av bostad i EU- 15 länderna. Denna information har insamlats från skatteverk i respektive land samt mäklarfirmor som antingen är baserade i, eller verkar i, respektive land. Information har i regel bekräftats från 2-3 olika källor. Vid arbetet med denna studie har även ytterligare information hittats och inkluderats, såsom nivån och reglerna för kapitalvinstskatter. Även information rörande flyttskatter och avgifter i Australien, Norge, Schweiz, USA samt Kanada har inkluderats. Studien har skrivits utav Nima Sanandaji, medan Tino Sanandaji har hjälpt till med research. Nima Sanandaji - Civilingenjör i bioteknik från Chalmers Tekniska Högskola. VD för tankesmedjan Captus som arbetar med företagar- och skattefrågor. Har författat ett antal studier och skriver för närvarande på tre böcker. Nima har forskat vid Chalmers, University of Cambridge samt KTH i naturvetenskapliga ämnen. Tino Sanandaji - Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och forskare inom nationalekonomi med inriktning på skatter och företagande vid University of Chicago. Tino forskar även vid Institutet för Näringslivsforskning och har medförfattat boken Ägarbeskattningen och företagandet Om Skatteteorin och den svenska policy (SNS förlag 2004). Han har även skrivit om fördelarna med sänkt/avskaffat fastighetsskatt i tidskriften Ekonomisk Debatt. 2

3 Innehållsförteckning Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Detaljerad information EU-15 Belgien 5 Danmark 5 Finland 5 Frankrike 6 Grekland 6 Irland 7 Italien 7 Luxemburg 8 Nederländerna 8 Portugal 9 Spanien 10 Sverige 10 Storbritannien 10 Tyskland 11 Österrike 11 Detaljerad information övriga industriländer Australien 12 Kanada 12 Norge 13 Schweiz 13 USA 13 Bilaga Räkneexempel 3

4 Sammanfattning Land Överlåtelseskatter* (%) Övriga avgifter** ( ) Kapitalvinstskatt*** (nivå/undantag) EU-15 Belgien ,5/Ja Danmark 0,6 (+ 1,5 av lånesumman) /Ja Finland /Ja Frankrike 2-7, /Ja Grekland 0-13 (+ 0-9,5 procent moms) - 20/Minskas till 5 Irland Betalas ej Italien /Ja Luxemburg Max 38/Minskas till Avdrag Nederländerna Betalas ej Portugal 0-8 (möjlighet till avdrag) /Uppskov Spanien /Pensionärer undantas Sverige 0-1,5 (+ 2 procent pantbrev) 90 22/Nej Storbritannien /Undantag första 9600 Tyskland 3,5-4, /Ja Österrike 4, /Ja Övriga Australien 1,25-5,5 115 Betalas ej Kanada Betalas ej Norge 2, /Ja Schweiz 0-3,3 200 Beror på kanton USA /Avdrag $/ $ * Eller motsvarande, exempelvis stämpelskatt eller registreringsskatt. Se information om varje separat land för mer ingående beskrivning. ** I regel varierar dessa avgifter beroende på bostadsform, bostadens storlek samt region. Siffrorna är i dessa fall ungefärliga avgifter baserade på genomsnittligt boende. Bedömning har gjorts av mäklarföretag verksamma i respektive land. *** Vid försäljning av boende. 4

5 Belgien Överlåtelseskatt existerar i form av registreringsavgift. Skattesatsen är på 12,5 procent av köpeskillingen för tidigare ägda fastigheter. I regionen Flandern är denna skattesats endast 10 procent. Vid köp av nya fastigheter så ökar registreringsavgiften till 21 procent. Ingen distinktion görs mellan hus och lägenhet. I staden Bryssel betalas ingen registreringsavgift för de första av köpeskillingen. Övriga avgifter uppgår till ca 4000 vid köp av normalstort boende i staden Bryssel. Framförallt beror det höga värdet på höga avgifter till notarie. Fastighetsskatten varierar beroende på var man bor och hur fastigheten registrerats. Kapitalvinstskatten är på 16,5 procent. Ingen kapitalvinstskatt betalas ifall säljaren har ägt fastigheten under mer än fem år, alternativt haft fastigheten som sitt primära hem och bott där under mer än två år. Danmark Överlåtelseskatten uppgår till 0,6 procent och betalas både vid köp av hus och lägenhet. Ytterligare registreringsavgifter uppgår till ca 100 vid köp av normalstort boende. Fastighetsskatten är på ca 3 procent av taxeringsvärdet av marken. Skattelagarna är dock komplicerade och ofta används gamla bedömningar av taxeringsvärdet. Kapitalvinstskatten är 40 procent. För personer som inte sysslar med försäljning/köp av egendom professionellt betalas ingen kapitalvinstskatt om de har ägt egendomen under mer än tre år. I Danmark beskattas lån till bostad. En statlig skatt betalas på 1,5 procent av lånesumman. Finland Överlåtelseskatten baseras på köpeskillingen och betalas av köparen. Skattesatsen är 4 procent, men sänks till 1,6 procent om fastigheten är en lägenhet. De som köper sitt första hem behöver inte betala denna skatt ifall de äger minst 50 procent av den fastighet som de köper och om personen som köper boendet är över 18 och under 40 år när köpet inträffar. Registreringsavgifter på ca 150 tillkommer vid köp av normalstort boende. Kapitalvinstskatten är på 28 procent. Denna skatt betalas inte ifall säljaren har ägt fastigheten mer än tio år, alternativt haft fastigheten som sitt primära hem och ägt den under mer än två år. 5

6 Frankrike Överlåtelseskatten är på ca 7-7,5 procent. Beräkningen är komplicerad då denna skatt består av olika komponenter, såsom stämpelskatt, nationell skatt och registreringsavgifter. Ifall fastigheten är nybyggd blir överlåtelseskatten ca 2 procent. Om egendomen byggdes för mindre än fem år sedan och säljs av den ursprungliga ägaren så blir överlåtelseskatten ca 5 procent. Skatten betalas alltid av köparen på köpeskillingen och är samma för lägenhet och hus. Ifall banklån tas vid anslutning till köp tas registreringsavgifter ut på dessa lån, motsvarande ca I de fall där fastighetens värde minus bolånet är över måste ägaren betala årlig kapitalskatt. Denna skatt varierar mellan 0,55-1,8 procent beroende på värdet av ägarens totala förmögenhet. Kapitalvinstskatten är på 27 procent. Kapitalvinstskatt betalas inte om säljaren har ägt fastigheten under mer än femton år. Ifall säljaren har ägt bostaden mer än fem år kan denne börja göra avdrag på 10 procent av kapitalvinstskatten för varje år av ägande som överstiger fem år. Notera att det rör sig om procent och inte procentenheter: Ifall säljaren har ägt fastigheten under sex år minskas den skatt som betalas med en tiondel, om denne har ägt fastigheten under sju år med två tiondelar. Efter femton år blir skatten enligt denna modell noll. Grekland Beräkning av överlåtelseskattens nivå är komplicerad då skatten har flera komponenter. Skattesatsen beror på bland annat fastighetens läge. Överlåtelseskatten baseras på uppskattad taxeringsvärde som görs utav skattekontoret. I genomsnitt är skatten inklusive avgifter på ca 11 procent, men varierar mellan ca 9-13 procent. Skatten är samma för hur och lägenhet. Man betalar överlåtelseskatt för boende som existerar när man köper den, men inte när man köper framtida bygge. Momsen är på 9,5 procent och måste betalas vid köp av bostäder som har bygglov första januari 2006, men inte för bostäder som har bygglov innan dess. Den 1 januari 2008 infördes nya skattelagar i Grekland där kapitalvinstskatt infördes för bostad köpt efter första januari Procentsatsen varierar beroende på hur länge fastigheten har varit i säljarens ägo. För fastighet som har ägts 0-5 år är skattesatsen 20 procent, för fastighet som har ägts 5-15 år är skattesatsen 10 procent och för fastighet som har ägts i år är skattesatsen 5 procent. 6

7 Irland Överlåtelseskatt existerar i form av stämpelskatt. Denna skatt varierar mellan 0-9 procent enligt nedanstående tabell. Skatten är samma för hus och lägenheter. Skatt för köp av mark beräknas separat och varierar också mellan 0-9 procent, dock enligt annan skala. Stämpelskatten för mark visas i separat tabell nedan. Personer som köper sitt första hem betalar ingen stämpelskatt oavsett om de köper nya eller tidigare ägda fastigheter. Personer som tidigare har ägt bostäder och som köper nya bostäder (utan tidigare ägare) undantas från stämpelskatt ifall bostadens yta är mindre än 125 m 2. Personer som tidigare ägt bostäder betalar dock stämpelskatt för nya bostäder vars yta är över 125 m 2 samt för bostäder som haft tidigare ägare, oavsett storlek. Personer som köper fastigheter som investering betalar stämpelskatt oavsett bostadens yta och avsett om det handlar om nya eller tidigare ägda bostäder. Skattesatsen för bostäder varierar enligt följande tabell: Köpeskilling ( ) Stämpelskatt (procent) Up till Över Det finns en separat stämpelskatt vid köp av mark. Här görs ingen distinktion mellan personer som köper sitt första hem, personer som tidigare ägt hem och investerare. Skattesatsen för mark är enligt följande tabell: Köpeskilling ( ) Stämpelskatt (procent) Up till 10, ,001-20, ,001-30, ,001-40, ,001-70, ,001-80, , , , , , ,000 8 Över 150,000 9 Registreringsavgifter varierar i Irland, men ligger uppskattningsvis mellan vid köp av bostad. Kapitalvinstskatter för boende undantaget. Italien Överlåtelseskatten består av olika komponenter och betalas för både hus och lägenheter som köps av tidigare ägare. Skatten är på ca 3 procent av bostadens taxeringsvärde samt 15 procent av markens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet är ofta betydligt lägre än köpeskillingen i Italien. För bostaden gäller skattesatsen på 3 procent om denna är ens primära boende, om 7

8 man är italiensk medborgare och ifall bostaden inte är klassad som lantligt boende (klass C boende enligt italiensk definition). Om dessa villkor inte uppfylls ökar skatten till ca 10 procent. För nya fastigheter betalas istället för överlåtelseskatt moms motsvarande 4-19 procent av köpeskillingen. Nivån beror bland annat på om fastigheten räknas som lyxlägenhet eller inte. Ytterligare avgifter är ca för normalstort boende i Italiensk stad. Årlig fastighetsskatt varierar i olika kommuner och är på ca 0,5 procent av taxeringsvärdet. Kapitalvinstskatten är på 25 procent. Om man har ägt fastigheten mer än fem år betalas ingen kapitalvinstskatt. Inte heller betalas skatten ifall man säljer inom fem år och använder pengarna för att köpa nytt boende. Luxemburg Överlåtelseskatt existerar i form av registreringsavgifter som betalas vid köp av såväl hus som lägenhet. Skatten är på 6-10 procent av köpeskillingen och betalas av köparen. Stor variation beroende på var i Luxemburg man köper fastighet. Skattesatsen är högre i själva staden Luxemburg och lägre i andra delar av landet. Om återsäljning sker inom fyra år kan upp till 5 procentenheter av denna skatt i vissa fall återfås. Övriga avgifter uppgår till ca för normalstort boende. Kapitalvinstskatt vid försäljning av fastighet som har ägts mindre än två år betraktas som spekulativ inkomst och beskattas som vanlig inkomst. Nivån är maximalt 38 procent. Efter två års ägande minskas skattesatsen till maximalt procent. Varje enskild skattebetalare kan dessutom göra avdrag på på kapitalvinstskatten ( för gifta par som ansöker tillsammans). Kan göra ett sådant avdrag vart tionde år. Ifall fastigheten ärvdes ökas avdraget till Undantag från kapitalvinstbeskattning sker även om skattebetalaren investerar pengarna i ny egendom som hyrs ut. Nederländerna Överlåtelseskatten är på 6 procent av köpekillingen. Ingen skillnad tycks existera mellan hus och lägenhet. Ytterligare registreringsavgifter kan variera mellan ca Årlig markskatt på ca 1 procent av markens värde. Kapitalvinstskatter betalas ej i Nederländerna. 8

9 Portugal Överlåtelseskatten varierar mellan 0-8 procent. Skattesatsen är samma för hus och lägenhet men skiljer sig beroende på ifall fastigheten används som primärt eller sekundärt boende. Skatten beräknas antingen baserat på köpeskilling eller taxeringsvärde, där det högre värdet används vid beräkning av skatten. Skatten är samma för lägenheter och hus. Det finns även möjlighet att göra avdrag på skatten. I tabellerna nedan visas hur skattesatsen beräknas. Notera att det totala avdraget visas och att avdraget är platt inom de olika stegen. För primärt boende är exempelvis det totala avdraget 1710 för såväl en fastighet som kostar som för en fastighet som kostar Notera även att 6 procents skatt tillämpas på hela priset ifall priset ligger över viss nivå. När denna platta skatt betalas är inga avdrag tillåtna. Primärt boende Fastighetens värde ( ) Överlåtelseskatt (procent) Total tillåten avdrag på skatten ( ) Över platt skatt på hela priset 0 Sekundärt boende Fastighetens värde ( ) Överlåtelseskatt (procent) Total tillåten avdrag på skatten ( ) Över platt skatt på hela priset 0 Överlåtelseskatterna för jordbruksegendom samt kommersiell egendom är platta. Skattesatsen är 5 procent för jordbruksegendom och 6,5 procent för kommersiell egendom. Övriga avgifter ca Kapitalvinstskatten varierar mellan procent. Med inkomster på ca per år blir skatten 34 procent. Ifall bostaden är ens primära hem halveras denna skatt, exempelvis från 34 till 17 procent. Ifall hela vinsten vid försäljning investeras i nytt boende, ett annat boende man äger, eller byggandet av nytt boende, kan man göra uppskov från att betala skatten. Ifall vinsten investeras på annat sätt, exempelvis aktier, behöver endast 20 procent av kapitalvinsten betalas det året, medan resterande 80 procent betalas nästa år. 9

10 Spanien Överlåtelseskatten är på 6 procent av köpeskillingen. I regionen Andalucia är skatten 7 procent. Denna skatt betalas inte om fastigheten säljs för första gången. Överlåtelseskatten betalas av antingen säljare eller köpare. Skatten betalas vid köp av såväl hus som lägenhet. Registreringsavgifter ca 1200 för normalstort boende i spansk stad. Kapitalvinstskatt 18 procent. Undantag från kapitalvinstbeskattning gäller vid försäljning av primärt boende för dem som är 65 år eller äldre och har ägt fastigheten för mer än tre år (eller mindre än tre år och har sålt på grund av byte av jobb, äktenskap, separation eller att din partner har dött). De som är yngre än 65 år och säljer sitt primära boende där de har levt minst tre år kan få undantag om de investerar vinsten i ny bostad inom en period av två år efter försäljningen. Sverige Överlåtelseskatten är 1,5 procent av köpeskillingen plus 90. Betalas av köparen. Skatten är noll procent vid köp av bostadsrätt. Kapitalvinstskatten är på 22 procent. Möjlighet till uppskov med kapitalvinstskatt finns vid förvärvande av en ny bostadsfastighet. Detta belopp får maximalt uppgå till 1,6 miljoner kronor och begränsas ytterligare när den förvärvade bostaden är billigare än den avyttrade. När en bostad övergår genom arv, testamente, gåva eller bodelning återförs uppskovet, med vissa undantag, till beskattning. Uppskovsbelopp beskattas med 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Vid dödsfall där ett hus ärvs av efterlevande make behöver man inte betala stämpelskatt. Det utgår endast en expeditionsavgift på 90. Skatt på 2 procent kan tillkomma för pantbrev ifall sådant inte redan finns. Storbritannien Stämpelskatten är mellan 0-4 procent. Skatten är samma för hus och lägenhet och varierar enligt nedanstående tabell: Fastighetens värde ( ) Stämpelskatt (procent) Up till Över Ytterligare avgifter ca 650 för normalstort boende. Kapitalvinst beskattas platt vid 18 procent. Undantag på de första 9600 av kapitalvinst. I regel kan privatpersoner som säljer primärt boende undantas från kapitalvinstskatt. Lagstiftningen är dock komplex och beror bland annat på storleken av tomten, huruvida del av egendomen använts för affärsverksamhet och andra faktorer. 10

11 Tyskland Överlåtelseskatten är på 3,5 procent av köpekillingen och betalas av köparen. Har nyligen höjts till 4,5 procent i förbundslandet Berlin. Skatten är samma för hus och lägenhet. Registreringsavgifter är höga, uppemot ca för normalstor bostad i Berlin. I Tyskland existerar en landskatt som varierar kommunalt och betalas årligen, ca 1 procent av bostadens värde. Kapitalvinstskatt betalas inte om säljaren har ägt fastigheten mer än tio år, alternativt haft fastigheten som sitt primära hem och ägt den under mer än två år. Behöver vanligtvis inte heller betala denna skatt om vinsten återinvesteras i egendom. Om en person säljer mer än tre egendomar under fem års tid måste denne betala samma skatter som företag som är involverade i fastighetsförsäljning. Kapitalvinstskatten planeras att ändras till ca 25 procent. Österrike Överlåtelseskatt existerar i form av en skatt vid köp av egendom på 3,5 procent av köpeskillingen plus ytterligare skatt på 1 procent av köpeskillingen för registrering av egendom. Skatten är samma för hus och lägenhet. Ytterligare registreringsavgifter varierar relativt kraftigt, ca 300 för genomsnittligt boende. Kapitalvinstskatten är på samma nivå som inkomstskatten, alltså ca procent. Säljare betalar ingen kapitalvinstskatt ifall denne har ägt bostaden under mer än tio år, alternativt mer än två år och haft bostaden som sitt primära hem. 11

12 Australien Överlåtelseskatten varierar mellan 1,25-5,5 procent enligt nedanstående tabell. Skatten betalas för såväl hus som lägenhet. Köpeskilling (AUD) Överlåtelseskatt (procent) Under , , , , ,5 Över ,5 Ytterligare registreringsavgifter på ca 115 tillkommer för normalstort boende. Kapitalvinstskatter för boende undantaget. Kanada Överlåtelseskatten varierar mellan 0-2 procent. Ingen skatt betalas i Alberta, de icke-urbana delarna av Nova Scotia samt Saskatchewan. För övriga delar av Kanada, se tabellen nedan. Köpeskilling (Kanadensiska Dollar) Överföringsavgift (procent) British Columbia Upp till Över Manibota Upp till , Över Ontario Upp till , ,5 Över Quebec Upp till , Över ,5 Halifax Metro i Nova Scotia (i icke-urbana delar av Nova Scotia betalas inte denna skatt) Platt skattesats 1,5 Ytterligare avgifter uppgår till ca Kaptialvinstbeskattning sker vanligtvis inte vid försäljning av primärt boende. 12

13 Norge Överlåtelseskatten är på 2,5 procent. Skatten är densamma för hus och lägenhet och betalas av köparen. Egendom som ägs av aktieinnehavare omfattas inte av överlåtelseskatt. Vinst vid försäljning av fast egendom är skattepliktig i Norge och skattesatsen är 28 procent. Ifall fastigheten har varit ens primära hem i minst ett år under de två år som föregått försäljningen är vinst vid försäljning av egen bostad skattefri. Vinst från försäljning av fritidsfastighet är skattefri ifall fastigheten har varit ägd i mer än fem år och använts som fritidsfastighet i minst fem år under de sista åtta åren före försäljningen. Ytterligare avgifter ca 260. Kapitalvinstskatten vid försäljning av fastigheter är 28 procent. Behöver dock inte betala skatten ifall man har ägt boendet för mer än ett år och har använt det som sitt primära boende för minst ett år under de senaste två åren innan försäljningen. Schweiz Överlåtelseskatten varierar i olika kantoner i Schweiz, mellan 0-3,3 procent. Komplicerade lokala lagar, men skatten existerar i Schweiz både för hus och för lägenhet. Ytterligare avgifter uppgår grovt uppskattat till 200. Reglerna för kapitalvinstskatter varierar. För huvudstaden Berne återfinns de på tyska på hemsidan: USA Överlåtelseskatter existerar i olika namn i olika delstater och varierar mellan 0-2 procent. I Mississippi, Missouri, New Mexico, North Dakota och Wyoming finns ingen överlåtelseskatt och i Colorado är den 0,01 procent. I Delaware är skatten 2 procent. I Kalifornien baseras fastighetsskatter på objektets historiska marknadsvärde. Vid försäljning kommer det nya, generellt högre, värdet att användas som basen för beskattning. Detta leder till en höjning av skattebördan för köparen närhelst en fastighet byter hand till högre pris. Ytterligare avgifter varierar kraftigt över landet, grov uppskattning ca 50. Kapitalvinstskatten i USA beror på inkomstnivå och varierar mellan procent. En individ kan få kapitalvinst på upp till USD undantaget från kapitalvinstskatt ( USD för gifta par som ansöker tillsammans) vid försäljning av egendom ifall ägaren har haft egendomen som primärt boende under två av de fem senaste åren innan försäljningen. 13

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital Skatteundersökningen 2016 En internationell jämförelse i beskattning av kapital Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Internationell jämförelse av fastighetsskatter En jämförelse av fastighetsskatter och andra fastighetsrelaterade skattekostnader i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland WSP Analys och strategi

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder Skatt på företagande maj 2010 Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder 2 Skattejämförelse för företagare i Sverige & 20 andra länder Svenskt Näringsliv har låtit genomföra en undersökning

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 2011 1 Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, grundades 1966 i syfte att verka för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder

Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder Konjunkturläget juni 216 89 FÖRDJUPNING Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder Bostadsägare beskattas på flera olika sätt, vilket ger både staten och kommunerna stora intäkter. Samtidigt subventioneras

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

OM SERNEHOLT ESTATE SVENSKAR I SPANIEN

OM SERNEHOLT ESTATE SVENSKAR I SPANIEN KÖPGUIDE OM SERNEHOLT ESTATE Serneholt Estate har samlat över 30 års erfarenhet av bostadsaffärer och skapat en unik tjänst för dig som funderar på att köpa bostad i Spanien. Med Serneholt Estate kan du

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

I. Förklaring om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

I. Förklaring om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap PROTOKOLL FRÅN UNDERTECKNANDET AV KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Regeringen backade om entreprenörsskatten

Regeringen backade om entreprenörsskatten Regeringen backade om entreprenörsskatten 1 Skattesystemet måste Främja tillväxt ge incitament till arbete, företagande, sparande, investeringar Ge ökad konkurrenskaft nivåer och regler måste vara minst

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Kommentarer vårproposition 2013 Magdalena Andersson. 15 april 2013

Kommentarer vårproposition 2013 Magdalena Andersson. 15 april 2013 Kommentarer vårproposition 2013 Magdalena Andersson 15 april 2013 Sammanfattning Sverige har utvecklats sämre än jämförbara länder Arbetslösheten är högre Sysselsättningsutvecklingen jämförbar med övriga

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse RAPPORT........................................................... HUI Research på uppdrag av Villaägarna Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse Januari 2013 Nils Bohlin

Läs mer

Om du och din make eller sambo till-

Om du och din make eller sambo till- Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Nya 3:12-regler i nordiskt perspektiv

Nya 3:12-regler i nordiskt perspektiv 1 2005-09-14 Johan Fall, Svenskt Näringsliv Nya 3:12-regler i nordiskt perspektiv Sammanfattning e nya 3:12-regler som föreslås i Sverige innebär marginella sänkningar av skatten. En jämförelse av olika

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK KÖP AV FAST EGENDOM MARKOMRÅDEN MED ELLER UTAN TILLHÖRANDE BYGGNADER FÖRE KÖPET SÄLJARENS ANSVAR - UPPLYSNINGSPLIKT Säljaren har en upplysningsplikt och måste informera köparen

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport SNS 19 januari Finansminister Anders Borg Konjunkturrådets huvudslutsatser Sverige har hittills klarat krisen med bättre offentliga finanser än andra länder Handlingsutrymme

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER AA BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 18 maj 2009 i mål nr 295-08 och

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Kapitalskatterna och företagarverksamheten

Kapitalskatterna och företagarverksamheten Näringslivets forskningsinstitut Projektet Familjeföretagandet, ägarbeskattningen och den ekonomiska utvecklingen Kapitalskatterna och företagarverksamheten Av Gunnar Du Rietz, Dan Johansson och Nils Karlson

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och

En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och En EU-kartläggning av huvudsaklighets- och Datum 14 februari 2012 Till Anna Sandberg Nilsson Från Lena Westfahl och Stefan Anefur, Ernst & Young AB 1 Sammanfattning En av flera svårigheter som svenska

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer