/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet"

Transkript

1 /9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet

2 2 (33) Innehåll 1 Utgångspunkter för granskningen av betydande marknadsinflytande Marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet Allmän utveckling av marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet Utvecklingen av antalet abonnemang i telefonnäten Telefonabonnemangens utbredning Utvecklingen av antalet samtalsminuter i telefonnäten Betydelsen av taltelefonitjänster som tillhandahålls separat från telefonabonnemanget Prissättningen av telefonitjänster Substituerbarhet på efterfrågesidan på marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet Substituerbarhet på utbudssidan på marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet Den geografiska marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet Sammanfattning av marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet Bedömning av behovet av förhandsreglering på marknaden för samtalsoriginering i det fasta nätet i grossistledet Konkurrensläget på marknaden i slutkundsledet och bedömning av behovet av förhandsreglering på marknaden i grossistledet Bedömning av behovet av förhandsreglering Resultatet av marknadsanalysen... 32

3 3 (33) 1 Utgångspunkter för granskningen av betydande marknadsinflytande Enligt 17 1 mom. i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) ska Kommunikationsverket i syfte att klarlägga konkurrensläget regelbundet göra en marknadsanalys av partioch detaljmarknader som definierats som relevanta. Vid definieringen av relevanta marknader ska Kommunikationsverket enligt 16 i nämnda lag beakta kommissionens rekommendation 1. I det här sammanhanget består den relevanta nyttighetsmarknaden av samtalsoriginering i det fasta telefonnätet. Det är fråga om en marknad i grossistledet enligt kommissionens rekommendation (marknad nr 2). Kommunikationsverket analyserade marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet förra gången år Då gav Kommunikationsverket 18 teleföretag ett beslut om betydande marknadsinflytande samt höll tidigare beslut om betydande marknadsinflytande i kraft för 16 företags del 2. De företagsspecifika besluten och marknadsanalysen kan läsas i sin helhet på Kommunikationsverkets webbplats 3. Samtidigt med analysen av marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet granskar Kommunikationsverket även marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet (marknad nr 3 i kommissionens rekommendation). 2 Marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet Efterfrågan på samtalsorientering i det fasta telefonnätet i grossistledet är efterfrågan som så att säga härletts från efterfrågan på taltelefonitjänster i slutkundsledet. Enligt kommissionens rekommendation syftar förhandsregleringen till att ingripa i konkurrensproblemen på slutkundsmarknaden. Därför är det viktigt att utreda konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden och bedöma behovet av förhandsreglering i den aktuella konkurrenssituationen. För utredningen av konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden bör man först granska den för taltelefonitjänster relevanta slutkundsmarknaden. Vid granskningen av denna marknad bedöms sådana alternativ till 1 Kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 2007/879/EG, EGT L 344, , s Som en följd av sammanslagningar och företagsförvärv berör SMP-status för tillfället 29 teleföretag. 3

4 4 (33) taltelefonitjänster i det fasta telefonnätet som slutanvändarna skulle kunna övergå till utan betydande kostnader. För att kunna använda taltelefonitjänster behövs ett abonnemang i telefonnätet. Som ett abonnemang i telefonnätet betraktas en allmänt tillgänglig tjänst som gör det möjligt att ringa och ta emot inrikes- och utlandssamtal samt använda nödtelefonitjänster med hjälp av ett eller flera nummer i den nationella och internationella numreringsplanen. Till abonnemang i telefonnätet räknas telefonabonnemang i det fasta nätet, telefonabonnemang i mobilnätet samt VoIPabonnemang i det fasta nätet. Med dessa abonnemang kan man använda taltelefonitjänster från en fast anslutningspunkt. Vid granskningen av slutkundsmarknaden undersöks huruvida de taltelefonitjänster som tillhandahålls via abonnemang i mobilnätet och VoIP-abonnemang är substituerbara i förhållande till taltelefonitjänster som tillhandahålls via abonnemang i det fasta nätet. Exempelvis kan ett telefonabonnemang i mobilnätet användas på andra ställen än vid den fasta anslutningspunkten, och via den kan man också använda andra tjänster än taltelefonitjänster, bland annat SMSoch MMS-meddelandetjänster. Av dessa orsaker är substituerbarheten inte nödvändigtvis symmetrisk; med andra ord kan ett abonnemang i mobilnätet inte automatiskt substitueras med ett abonnemang i det fasta nätet även om ett telefonabonnemang i det fasta nätet skulle kunna substitueras med ett telefonabonnemang i mobilnätet. Symmetrin i substituerbarheten är emellertid ingen väsentlig aspekt i denna granskning eftersom den syftar till att bedöma tjänster som ersätter telefonabonnemang i det fasta nätet. Nuförtiden är tillhandahållandet av taltelefonitjänster nära knutet till utbudet av telefonabonnemang. Exempelvis kan månadsavgiften för ett telefonabonnemang innehålla möjligheten att ringa ett i förväg fastställt antal samtalsminuter utan extra kostnader. I det fasta telefonnätet tillhandahålls taltelefonitjänster separat från telefonabonnemangen i det fasta nätet, men användningen av dessa tjänster är ringa om man ser till helheten av taltelefonitjänster i det fasta nätet. När det gäller mobilnätet och VoIP-abonnemang tillhandahålls i praktiken inga taltelefonitjänster separat från telefonabonnemanget. I den granskning av slutkundsmarknaden som följer granskas därför efterfrågan och utbudet på taltelefonitjänster tillsammans med efterfrågan och utbudet på telefonabonnemang. Föremålet för granskningen är den slutkundsmarknad som består av efterfrågan och utbud på telefonabonnemang samt taltelefonitjänster som används över

5 5 (33) dessa. Den marknad som dessa tjänster utgör benämns marknad för telefonitjänster i slutkundsledet i denna analys. 2.1 Allmän utveckling av marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet Utvecklingen av antalet abonnemang i telefonnäten Telefonabonnemang i det fasta nätet Det totala antalet telefonabonnemang 4 i det fasta nätet har minskat sedan år 2000, när det fanns närmare 2,9 miljoner av dem. Om man ser till utvecklingen av telefonabonnemang i det fasta nätet under de senaste 5 åren, hade antalet i mitten av år 2007 minskat till ca 1,82 miljoner och i mitten av år 2012 vidare till abonnemang. Det totala antalet abonnemang har alltså minskat med ca under de senaste 5 åren, vilket motsvarar ca 48 procent. Mellan åren 2007 och 2012 minskade antalet abonnemang med 12 procent i snitt per år. Antalet abonnemang som användes av hushåll uppgick i mitten av år 2007 till ca 1,22 miljoner och i mitten av år 2012 till ca Under denna tid minskade antalet således med ca stycken, vilket motsvarar ca 61 procent. Antalet abonnemang som används av hushållskunder har minskat med 17 procent i snitt per år. Antalet abonnemang som användes av företagskunder uppgick år 2007 till ca Fram till slutet av år 2008 ökade antalet till Därefter minskade antalet abonnemang åter fram till mitten av år 2012 till ca , vilket är en minskning på inalles ca 35 procent jämfört med antalet abonnemang år Efter år 2008 har antalet abonnemang som användes av företagskunder minskat med över 10 procent i snitt per år. 4 Det totala antalet abonnemang i det fasta telefonnätet omfattar PSTN-abonnemang och ISDNabonnemang som används av hushåll och företagskunder samt ISDN-primäranslutningar omräknade till antalet kanaler i bruk.

6 6 (33) Tusen abonnemang Telef onabonnemang i det f asta telefonnätet Telef onabonnemang i det f asta telefonnätet, hushållskunder Telef onabonnemang i det f asta telefonnätet, företagskunder Bild 1. Utvecklingen av det totala antalet telefonabonnemang i det fasta nätet och av antalet abonnemang som användes av företagskunder Minskningen i det totala antalet telefonabonnemang i det fasta nätet var nästintill linjärt mellan åren 2007 och Om utvecklingen fortsätter i samma bana kommer antalet abonnemang att ligga under år 2015.

7 7 (33) Tusen abonnemang y = x + 2E+06 R² = 0,9963 Telefonabonnemang i det fasta telefonnätet Telefonabonnemang i det fasta telefonnätet, prognos Bild 2. Utvecklingen av antalet telefonabonnemang i det fasta nätet och prognos för Telefonabonnemang i mobilnätet Samtidigt som antalet telefonabonnemang i det fasta nätet har minskat har antalet telefonabonnemang i mobilnätet ökat. I mitten av år 2007 uppgick det totala antalet telefonabonnemang i mobilnätet 5 till 5,81 miljoner och i mitten av år 2012 till 9,14 miljoner. Det totala antalet abonnemang har alltså ökat med ca 3,33 miljoner under de senaste 5 åren, vilket motsvarar ca 57 procent. Den årliga ökningen har varit drygt 9 procent i snitt. I mitten av år 2007 användes 4,49 miljoner abonnemang i mobilnätet av hushållskunder. I mitten av år 2012 hade antalet stigit till 6,97 miljoner. På fem år ökade således antalet abonnemang som användes av hushåll med 2,48 miljoner stycken, vilket motsvarar ca 55 procent. Den årliga ökningen har varit ca 9 procent i snitt. År 2007 användes 1,32 miljoner abonnemang i mobilnätet av företagskunder. År 2012 hade antalet stigit till 2,16 miljoner. Antalet företagsabonnemang har ökat med ca Till det totala antalet abonnemang i mobilnätet räknas abonnemang som används för taltelefoni- och meddelandetjänster, abonnemang som används för datatjänster samt abonnemang som används för såväl taltelefoni- och meddelandetjänster som datatjänster. Merparten av abonnemangen i mobilnätet kan användas för såväl taltelefoni- och meddelandetjänster som datatjänster.

8 8 (33) abonnemang, vilket motsvarar ca 64 procent. Den årliga ökningen har varit drygt 10 procent i snitt. Tusen abonnemang Abonnemang i mobilnätet Abonnemang i mobilnätet, hushållskunder Abonnemang i mobilnätet, f öretagskunder Bild 3. Utvecklingen av det totala antalet telefonabonnemang i mobilnätet och av antalet abonnemang som användes av företagskunder VoIP-abonnemang i det fasta nätet Telefonabonnemangens utbredning Antalet VoIP-abonnemang 6 i det fasta nätet är litet jämfört med antalet telefonabonnemang i det fasta nätet och antalet telefonabonnemang i mobilnätet. Mellan åren 2007 och 2012 ökade antalet VoIP-abonnemang från ca till ca abonnemang. Efter år 2010 började antalet minska och i mitten av år 2012 fanns det ca VoIP-abonnemang. Ungefär hälften av dessa användes av hushåll och ungefär hälften av företagskunder. Därtill hade företagskunderna ca telefonväxlar som baserade sig på VoIP-teknik. En del av teleföretagen har upphört med försäljningen av nya VoIPabonnemang. Antalet VoIP-abonnemang i det fasta nätet torde inte öka nämnvärt under den närmaste framtiden. Enligt en konsumentundersökning 7 som Kommunikationsverket låtit göra hade 14 procent av hushållskunderna ett telefonabonnemang i det fasta nätet år 2012 och över 98 procent hade ett telefonabonnemang i mobilnätet. Hos bara ca 6 Med ett VoIP-abonnemang avses ett telefonabonnemang som fungerar med en bredbandsförbindelse i det fasta nätet. Teleoperatören tillhandahåller abonnemanget för slutkunden. Med ett VoIP-abonnemang kan kunden ringa till PSTN- och mobilnät. Abonnemanget har ett telefonnummer i det fasta nätet. 7 Konsumentundersökning av kommunikationstjänster 2012, Kommunikationsverket

9 9 (33) 1 procent av hushållskunderna var telefonabonnemanget i det fasta nätet det enda abonnemanget. Däremot använde över 85 procent av hushållskunderna ett telefonabonnemang i mobilnätet som sitt enda abonnemang. Ungefär 13 procent av hushållskunderna använde både ett telefonabonnemang i det fasta nätet och ett telefonabonnemang i mobilnätet. 1,0 % 0,7 % Endast telefonabonnemang i mobilnätet 12,9 % 85,4 % Telefonabonnemang både i det fasta nätet och i mobilnätet Endast telefonabonnemang i det fasta nätet Inget telefonabonnemang Bild 4. Hushållskundernas telefonabonnemang år Enligt de konsumentundersökningar 8 som Kommunikationsverket har låtit göra årligen sedan år 2005 har andelen hushåll som använder ett telefonabonnemang i det fasta nätet minskat hela tiden. År 2005 hade mer än 50 procent av alla hushåll ett fast telefonabonnemang. Ända från översiktsperiodens början har över 95 procent av finländarna haft ett telefonabonnemang i mobilnätet. På senare år har andelen stannat på procent. 8 Konsumentundersökningar av kommunikationstjänster ; Undersökningar om användningen av teletjänster

10 10 (33) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Telefonabonnemang i det fasta telefonnätet i hushållet Abonnemang i mobilnätet f ör taltelefoni Bild 5. Hushållens användning av telefonabonnemang i det fasta nätet och i mobilnätet. En stickprovsundersökning som Kommunikationsverket lät göra år 2010 i syfte att kartlägga användningen av telefonitjänster i företagen visade att ca 56 procent av företagen hade telefonabonnemang i det fasta nätet och ca 97 av företagen hade telefonabonnemang i mobilnätet. Företag som endast hade telefonabonnemang i det fasta nätet utgjorde ca 2 procent. Utifrån utvecklingen av antalet abonnemang finns det ingen anledning att anta att andelen företag som använder telefonabonnemang i det fasta nätet skulle ha ökat eller att andelen företag som använder telefonabonnemang i mobilnätet skulle ha minskat efter år ,2 % 1,0 % 53,8 % 43,1 % Endast telefonabonnemang i mobilnätet Telefonabonnemang både i det fasta nätet och i mobilnätet Endast telefonabonnemang i det fasta nätet Inga telefonabonnemang Bild 6. Företagskundernas telefonabonnemang år 2010.

11 11 (33) Utvecklingen av antalet samtalsminuter i telefonnäten Antalet samtalsminuter ringda per år från telefonabonnemang i det fasta nätet 9 minskade från ca miljoner minuter år 2007 till ca miljoner minuter år På 5 år minskade antalet minuter med ca miljoner, vilket motsvarar ca 62 procent. Antalet minuter som ringdes från telefonabonnemang i mobilnätet ökade från ca miljoner år 2007 till ca miljoner år Detta var en ökning med ca minuter, vilket motsvarar ca 19 procent. Miljoner minuter Samtalsminuter ringda från telefonabonnemang i mobilnätet Samtalsminuter ringda från telefonabonnemang i det fasta nätet Bild 7. Utvecklingen av samtalsminuter ringda från telefonabonnemang i det fasta nätet och i mobilnätet År 2007 var de samtal som ringdes från telefonabonnemang i det fasta nätet nästan en minut längre i snitt jämfört med de samtal som ringdes från telefonabonnemang i mobilnätet. Efter år 2007 har den genomsnittliga varaktigheten för ett samtal som rings från ett telefonabonnemang i det fasta nätet blivit kortare och den genomsnittliga varaktigheten för ett samtal som ringts från ett telefonabonnemang i mobilnätet blivit längre. År 2011 varade ett samtal från ett telefonabonnemang i det fasta nätet 3 min 10 s i snitt, och ett samtal från ett telefonabonnemang i mobilnätet 3 min 9 s i snitt. Antalet minuter som ringdes till varje telefonabonnemang i det fasta nätet var år 2007 ca minuter i snitt och år 2011 ca 9 Samtalsminuterna ringda från ett fast telefonnät omfattade även samtalsminuter från VoIP-abonnemang. Antalet ringda minuter från VoIP-abonnemang har inte betraktats som en faktor som behöver specificeras separat. År 2011 utgjorde VoIP-abonnemangen inalles ca 2,5 procent av alla telefonabonnemang i det fasta nätet. Den största andelen VoIP-abonnemangen har utgjort av telefonabonnemangen i det fasta nätet var år 2010; ca 3,5 procent.

12 12 (33) minuter i snitt. Från det fasta nätet ringde man år 2011 nästan 40 procent färre samtalsminuter än år Betydelsen av taltelefonitjänster som tillhandahålls separat från telefonabonnemanget Med samtalsoriginering avses användning av ett teleföretags telefonnät för att upprätta en förbindelse från teleföretagets telefonnät till ett annat teleföretags telefonnät. Samtalsoriginering är trafiken från den anropande abonnentens abonnemang till sammankopplingspunkten. Grossisttjänster för samtalsoriginering i det fasta nätet gör det möjligt för teleföretaget att tillhandahålla taltelefonitjänster till telefonabonnemangskunder i ett annat teleföretags fasta nät. En kund som vill köpa taltelefonitjänsten i det fasta nätet av något annat företag än det företag som tillhandahåller kundens telefonabonnemang kan välja mellan följande alternativ: Välja tillhandahållare av taltelefonitjänsten samtalsvis genom att välja det operatörsprefixet före abonnentnumret Välja tillhandahållare av taltelefonitjänsten separat för varje trafikslag genom att ingå ett avtal om förhandsval (nedan ESV-avtal, från ensisijaisvalintasopimus på finska) med önskat teleföretag. När det gäller telefonabonnemang i mobilnätet och VoIPabonnemang tillhandahålls i praktiken inga taltelefonitjänster separat från telefonabonnemanget. År 2011 ringdes sammanlagt miljoner samtalsminuter från telefonabonnemang i det fasta nätet. Av dessa minuter ringdes ca 20 procent inom samma fasta telefonnät. Sammanlagt ca 80 procent (1 232 miljoner minuter) originerades i det fasta nätet antingen till något annat fast telefonnät eller mobilnät, utomlands eller andra nät. Från alla telefonabonnemang, inklusive telefonabonnemang i mobilnätet, ringdes sammanlagt miljoner samtalsminuter. Sammanlagt 68 miljoner minuter av samtalsorigineringen i det fasta nätet köptes som en grossisttjänst. Av den sammanlagda samtalsorigineringen i det fasta nätet var andelen grossisttjänster mindre än 6 procent. Av alla samtalsminuter som ringdes från telefonabonnemang i det fasta nätet, inklusive samtal som ringdes inom samma fasta nät, var motsvarande andel över 4 procent. Av alla samtalsminuter i slutkundsledet, inklusive minuter som ringdes från telefonabonnemang i mobilnätet, var motsvarande andel mindre än 1 procent.

13 13 (33) Prissättningen av telefonitjänster Samtalsoriginering i det fasta nätet som köpts i form av en grossisttjänst omfattar förutom minuter som ringts med operatörsval eller ESV-avtal även minuter som ringts till företagsnummer. Andelen minuter som ringts med operatörsval eller ESV-avtal är alltså mindre än ovan nämnda procentandelar. I slutet av år 2011 hade sammanlagt abonnemangskunder ingått ESV-avtal. Merparten av ESVavtalen, st. eller över 90 procent, hade ingåtts med teleföretagens egna kunder i det fasta telefonnätet. Tillhandahållandet av taltelefonitjänster till ESV-kunder i den här kategorin ingår inte i anlitandet av grossisttjänster för samtalsoriginering i det fasta nätet. Antalet ESV-avtal som hade ingåtts med abonnemangskunder i andra teleföretag uppgick till sammanlagt I slutet av år 2011 fanns det ca miljoner telefonabonnemang i det fasta nätet. Denna siffra omfattar ISDN-abonnemang och primäranslutningar omräknade till antalet kanaler i bruk. Antalet så kallade vanliga PSTN-abonnemang i det fasta telefonnätet uppgick till ca Andelen ESV-avtal som hade ingåtts med abonnemangskunder i ett annat teleföretag låg strax under 6 procent av PSTN-abonnemangen. Prissättningen av samtal i det fasta telefonnätet består vanligen av en öppningsavgift för samtalet och minutbestämda priser för olika samtalsslag. Enligt prislistorna kostade ett treminuterssamtal i lokalnätet i början av år 2012 ca 6 cent/minut i snitt. För ett lika långt samtal till mobilnätet var minutpriset ca 21 cent i snitt och för ett fjärrsamtal ca 13 cent i snitt. Jämfört med år 2007 har de genomsnittliga listpriserna, beräknade på det här sättet, utvecklats enligt följande: priset för lokalsamtal har stigit med mindre än en tredjedel, för fjärrsamtal med ungefär en fjärdedel och för samtal till mobilnätet har varit oförändrat. I mobilnätet brukar listpriserna per minut i regel inte bero på samtalsslaget. I början av år 2012 var det genomsnittliga listpriset per minut för ett treminuterssamtal som ringdes från ett basabonnemang i mobilnätet ca 7 cent. Under den granskade perioden har det inte skett några nämnvärda förändringar i listpriserna på samtalsminuter i mobilnätet. Enligt prislistorna har samtal från VoIP-abonnemang i det fasta nätet i snitt något lägre minut- och samtalspriser än priserna på samtal i det fasta telefonnätet.

14 14 (33) Öppnings- och månadsavgifterna för telefonabonnemang i det fasta nätet är mångfaldigt dyrare än öppnings- och månadsavgifterna för mobila abonnemang. I början av år 2012 kostade det ca 90 euro i snitt att öppna ett telefonabonnemang i det fasta nätet och månadsavgiften låg på ca 9 euro i snitt. Öppningsavgiften för ett basabonnemang i mobilnätet låg under 3 euro i snitt. Vissa operatörer erbjöd avgiftsfri öppning av ett abonnemang i mobilnätet. Månadsavgifterna för de flesta basabonnemangen i mobilnätet var under 2 euro. Öppningsavgifterna för VoIP-abonnemang i det fasta nätet är i snitt under en tredjedel av öppningsavgifterna för telefonabonnemang i det fasta nätet, och månadsavgifterna motsvarar i snitt drygt hälften av månadsavgifterna för telefonabonnemang i det fasta nätet. En jämförelse av listpriserna på telefonitjänster ger ingen komplett bild av prisutvecklingen eftersom månadsavgiften för ett telefonabonnemang ofta även inkluderar användningen av taltelefonitjänster och prissättningen av taltelefonitjänster även för övrigt är brokig på grund av paketering av tjänsterna. Därför har Kommunikationsverket sedan år 2007 följt upp genomsnittspriserna på samtalsminuter med utgångspunkt i intäkts- och volymuppgifter som samlats in av teleoperatörerna. I praktiken omfattar jämförelsen alla avgifter som slutkunderna betalar för telefonabonnemang och taltelefonitjänster månads-, öppningsavgifter och övriga avgifter samt minut- och samtalsbestämda avgifter beräknade per ringd samtalsminut. Det genomsnittliga minutpriset beräknat på det här sättet uppgick år 2007 till ca 11 cent i det fasta telefonnätet och till drygt 8 cent i mobilnätet. År 2011 var de motsvarande priserna över 17 cent i det fasta telefonnätet och under 7 cent i mobilnätet. Det genomsnittliga minutpriset på samtal i det fasta telefonnätet steg alltså mer än 1,5-faldigt. Ökningen i det genomsnittliga minutpriset förklaras inte av ändringar i listpriserna. Det genomsnittliga minutpriset på samtal i det fasta telefonnätet har stigit på grund av den betydande minskningen i antalet ringda minuter per abonnemang. Allteftersom antalet ringda minuter har minskat, har de övriga abonnemangsrelaterade avgifternas andel av genomsnittspriset per minut stigit. Nedan visas prisutvecklingen av telefonitjänster i det fasta telefonnätet och i mobilnätet med hjälp av ett prisindex. Kommunikationsverkets prisindex över telefonitjänster följer utvecklingen av ovan presenterade genomsnittliga minutpris med tilläggsvillkoret om att indexet när det gäller mobilnätet även beaktar utvecklingen av styckepriset på SMS- och MMSmeddelanden med viktning enligt intäkterna från dessa. Indexet är ett realindex, dvs. det beaktar den allmänna förändringen i

15 15 (33) konsumentpriserna. Fram till år 2011 steg den reella prisnivån/minut för taltelefonitjänster i det fasta nätet med ca 45 procent jämfört med år Under samma period sjönk den reella prisnivån på taltelefoni- och meddelandetjänster i mobilnätet med över 25 procent Taltelefonitjänster i det fasta nätet Taltelefoni- och meddelandetjänster i mobilnätet Bild 8. Prisindex för taltelefonitjänster. 2.2 Substituerbarhet på efterfrågesidan på marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet Nuförtiden är tillhandahållandet av taltelefonitjänster nära knutet till utbudet av telefonabonnemang. Det här märks bl.a. i prissättningen, eftersom månadsavgiften för ett telefonabonnemang ofta innehåller möjligheten att ringa ett i förväg fastställt antal samtalsminuter utan extra kostnader. I det fasta telefonnätet tillhandahålls taltelefonitjänster separat från telefonabonnemanget via ett operatörsval eller ett ESVavtal. För tillhandahållandet av dessa tjänster anlitas en grossisttjänst för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet. Samtalsminuter som tillhandahållits via en grossisttjänst utgör ca 4 procent av alla samtal som rings från telefonabonnemang i det fasta nätet och mindre än 1 procent av samtliga samtalsminuter som ringts från telefonabonnemang i det fasta nätet, telefonabonnemang i mobilnätet och VoIP-abonnemang i det fasta nätet. Under 6 procent av alla PSTNabonnemangskunder i det fasta nätet har ingått ESV-avtal. När det gäller mobilnätet och VoIP-abonnemang tillhandahålls i praktiken inga taltelefonitjänster separat från telefonabonnemanget.

16 16 (33) Kommunikationsverket anser att taltelefonitjänster bara i ringa omfattning anlitas separat från ett abonnemang i ett telefonnät om man ser till taltelefonitjänsterna som en helhet. Därför bör efterfrågan på taltelefonitjänster granskas parallellt med efterfrågan på telefonabonnemang. Granskningen inriktas på marknaden för taltelefonitjänster i slutkundsledet. När det gäller substituerbarheten på efterfrågesidan granskas tjänster i slutkundsledet som ersätter telefonabonnemang i det fasta nätet och därmed även samtal som rings från telefonabonnemang i det fasta nätet och som slutkunderna kan övergå till utan betydande kostnader. Substituerbarheten av fasta telefonabonnemang med mobila abonnemang Mot ljuset av ovan presenterade uppgifter om marknaden i slutkundsledet har över 98 procent av hushållen tillgång till ett telefonabonnemang i mobilnätet. Ungefär 14 procent av hushållen har ett fast telefonabonnemang. Största delen av finländarna en andel som ökat kontinuerligt på senare år använder enbart ett telefonabonnemang i mobilnätet. Av de finländare som har ett telefonabonnemang i det fasta nätet i sitt hushåll har över 90 procent därtill ett telefonabonnemang i mobilnätet. Inalles ca 1 procent av finländarna använder bara ett telefonabonnemang i det fasta nätet. Av företagen hade ca 56 procent telefonabonnemang i det fasta nätet år 2010, och ca 97 procent hade abonnemang i mobilnätet. Företag som endast hade telefonabonnemang i det fasta nätet utgjorde ca 2 procent. De största orsakerna till att särskilt större företag alltjämt även använde telefonabonnemang i det fasta nätet var att de behövde dem i kundservicen, att mobiltelefoner var inkompatibla med företagets övriga system samt att företagen var vana att använda fasta abonnemang. Efter år 2010 har antalet abonnemang som används av företagskunder minskat med över en fjärdedel. Det totala antalet telefonabonnemang i det fasta nätet minskade under översiktsperioden Antalet abonnemang i hushållen har minskat sedan år 2007, i företagen sedan år Under översiktsperioden ökade antalet abonnemang i mobilnätet kontinuerligt såväl bland hushållssom företagskunderna. Andelen fasta telefonabonnemang av samtliga telefonabonnemang i det fasta nätet och mobilnätet 10 minskade under hela översiktsperioden. Även andelen samtalsminuter 10 Antalet abonnemang i mobilnätet omfattar alla abonnemang, dvs. även dataöverföringsabonnemang.

17 17 (33) ringda från telefonabonnemang i det fasta nätet av alla telefonabonnemang i det fasta nätet och mobilnätet minskade under hela översiktsperioden. Andelen ringda minuter minskade till och med mer än andelen abonnemang. Andelen samtalsminuter ringda från telefonabonnemang i det fasta nätet av alla ringda minuter uppgick i mitten av år 2012 till ca 8 procent och andelen telefonabonnemang i det fasta nätet av alla abonnemang till ca 9 procent. Både när det gäller abonnemangen och samtalsminuterna har det skett en tydlig förskjutning från tjänster i det fasta nätet till tjänster i mobilnätet. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andelen telefonabonnemang i det fasta telefonnätet av alla telefonabonnemang Andelen samtalsminuter i det fasta telefonnätet av alla samtalsminuter Bild 9. Andelen telefonabonnemang i det fasta nätet av telefonabonnemangen i det fasta nätet och i mobilnätet samt andelen minuter ringda från telefonabonnemang i det fasta nätet av minuterna ringda från det fasta nätet och från mobilnätet. Det totala antalet samtalsminuter ringda från det fasta nätet och mobilnätet har sedan första hälften av år 2007 legat på knappt 9 miljarder minuter per halvår. Andelen minuter ringda från telefonabonnemang i det fasta nätet av det totala antalet minuter ringda från det fasta nätet och från mobilnätet minskade fram till mitten av år 2012 till ca 8 procent från ca 25 under första hälften av år Eftersom det totala antalet samtalsminuter i praktiken har varit på samma nivå, har de minuter som ringts från telefonabonnemang i det fasta nätet ersatts med minuter ringda från telefonabonnemang i mobilnätet i förhållandet ett till ett. Förskjutningen från taltelefonitjänster i det fasta nätet till taltelefonitjänster i mobilnätet har alltså inte haft någon

18 18 (33) effekt på den totala efterfrågan på taltelefonitjänster mätt enligt antalet samtalsminuter. Miljoner minuter Samtalsminuter ringda från telefonabonnemang i mobilnätet Samtalsminuter ringda från telefonabonnemang i det fasta telefonnätet Bild 10. Utvecklingen av samtalsminuter ringda från telefonabonnemang i det fasta nätet och i mobilnätet Antalet minuter ringda från ett genomsnittligt telefonabonnemang i det fasta nätet minskade kraftigt mellan åren 2007 och 2011 minskningen var nästintill 30 procent. Det finns färre telefonabonnemang i det fasta nätet än tidigare, och av de återstående abonnemangen ringer man mindre än tidigare. Med utgångspunkt i dessa siffror kan man inte anta att telefonabonnemangskunderna i det fasta nätet i regel har minskat det totala antalet ringda minuter. Eftersom merparten av telefonabonnemangskunderna i det fasta nätet även har tillgång till ett telefonabonnemang i mobilnätet kan man anta att även en del av de samtal som dessa slutkunder ringer har överförts till de minuter som ringts från telefonabonnemang i mobilnätet. Samtal som rings från telefonabonnemang i det fasta nätet respektive mobilnätet är i snitt lika långa. Mätt enligt samtalslängden visar användningen av taltelefonitjänsten ingen betydande skillnad beroende på om samtalet rings från ett abonnemang i det fasta nätet eller från ett abonnemang i mobilnätet. Den reella prisnivån för samtal som ringdes från det fasta telefonnätet ökade med ca 45 procent under åren Under samma period sjönk den reella prisnivån på taltelefonioch meddelandetjänster i mobilnätet med över 25 procent. Det genomsnittliga priset på en samtalsminut i det fasta nätet var mer än dubbelt så högt som det genomsnittliga priset på en

19 19 (33) samtalsminut i mobilnätet. Det genomsnittliga minutpriset på samtal i det fasta telefonnätet har stigit väsentligt på grund av den betydande nedgången i antalet ringda minuter per abonnemang. Allteftersom antalet ringda minuter har minskat, har de övriga abonnemangsrelaterade avgifternas andel av genomsnittspriset per minut stigit. Priserna på taltelefonitjänster i mobilnätet har sjunkit och priserna på taltelefonitjänster i det fasta telefonnätet har stigit samtidigt som samtalsminuterna i det mobila nätet har ersatt samtalsminuter i det fasta nätet. De teleföretag som tillhandahåller det fasta telefonnätet har därmed inte haft möjlighet att höja priserna på sina tjänster utan att beakta utbudet på tjänsterna i mobilnätet. Med utgångspunkt i det ovan presenterade anser Kommunikationsverket att ett telefonabonnemang i mobilnätet är ett substituerande alternativ till ett telefonabonnemang i det fasta nätet. Därmed kan samtal som ringts från ett telefonabonnemang i mobilnätet ersätta samtal som ringts från ett telefonabonnemang i det fasta nätet. Substituerbarheten av fasta VoIP-abonnemang Antalet VoIP-abonnemang som tillhandahålls hushålls- och företagskunder har varit ringa till omfattningen jämfört med antalet telefonabonnemang i det fasta nätet. Utifrån uppgifter som samlats in från teleföretagens webbplatser förutsätter öppning och användning av ett VoIPabonnemang alltid ett befintligt bredbandsabonnemang eller separat beställning av ett sådant. I regel tillhandahålls VoIPabonnemang inte i samma paket som bredbandsabonnemang, utan ett separat avtal ska ingås om VoIP-abonnemanget. Ungefär 70 procent av de finländska hushållen har ett bredbandsabonnemang i det fasta nätet. I regel har gör ett bredbandsabonnemang det möjligt att skaffa även ett VoIPabonnemang, och i dessa hushåll finns det i det hänseendet inget hinder för ett VoIP-abonnemang. Ca 60 procent av de hushåll som har ett telefonabonnemang i det fasta nätet har också ett bredbandsabonnemang. För dessa hushåll skulle byte av det fasta telefonabonnemanget till ett VoIP-abonnemang i regel inte medföra några stora kostnader. Kostnaderna uppkommer främst av terminalbytet. I de fall där hushållen inte har något bredbandsabonnemang i det fasta nätet förutsätter en övergång från telefonabonnemanget i det fasta nätet till ett VoIP-abonnemang att ett bredbandsabonnemang öppnas separat. I sådana fall stiger kostnaderna för ett byte från ett telefonabonnemang i det

20 20 (33) fasta nätet till ett VoIP-abonnemang betydligt jämfört med den nytta som bytet ger, om priset för telefonabonnemanget i det fasta nätet stiger 5 10 procent. Öppnings- och månadsavgifterna för telefonabonnemang i det fasta nätet är i regel dyrare än öppnings- och månadsavgifterna för VoIP-abonnemang. I vissa teleföretag är öppningsavgiften för ett telefonabonnemang i det fasta nätet fem gånger dyrare än öppningsavgiften för ett VoIP-abonnemang i samma teleföretag. Vissa teleföretag tillhandahåller VoIP-tjänsten utan öppningsavgift för sina egna bredbandskunder. Samtals- och minutpriserna för telefonabonnemang i det fasta nätet är i regel lika dyra eller dyrare än samtals- och minutpriserna för VoIPabonnemang. För de hushåll som redan har ett bredbandsabonnemang kan man säga att ett VoIP-abonnemang utgör åtminstone en indirekt prissättningsbegränsning för telefonabonnemang i det fasta nätet. Den insamlade marknadsinformationen visar dock inte entydigt att VoIP-abonnemangen i någon betydande omfattning skulle ha ersatt telefonabonnemang i det fasta nätet i hushållen. Att telefonabonnemang i mobilnätet har blivit vanligare har begränsat tillväxten för VoIP-abonnemang eftersom sådana kan betraktas som ett substituerande alternativ även till VoIP-abonnemang. Antalet VoIP-abonnemang som tillhandahålls företag i det fasta nätet har också varit relativt lågt i Finland. Att öppna och använda ett VoIP-abonnemang förutsätter i regel alltid en befintlig dataöverföringsförbindelse eller att en sådan beställs separat. Att övergå till VoIP-abonnemang eller till telefonväxlar med VoIP-teknik kan anses vara enklare för företagskunder än för hushållskunder. Företagen har i de flesta fall redan tillräckliga dataöverföringsförbindelser och därmed finns inga stora hinder för att skaffa VoIP-abonnemang. Anskaffningskostnaderna för dataöverföringsförbindelser är i regel inte heller så höga i förhållande till företagets totala kostnader för telefonitjänster att de skulle utgöra något hinder för en övergång till VoIP-abonnemang. När företag byter från telefonabonnemang i det fasta nätet till VoIP-abonnemang uppkommer de största kostnaderna i samband med bytet av apparaturen, dvs. terminalerna, samt eventuella centralanordningar. I mindre företag är det nästan bara de nya terminalerna som kostar, medan stora företag även behöver nya centralanordningar, t.ex. en ny telefonväxel. De teleföretag som tillhandahåller VoIP-abonnemangstjänster för företag kan emellertid erbjuda helhetslösningar som innehåller alla nödvändiga apparater, varvid slutkundsföretaget inte behöver investera separat i fysiska anordningar. Därmed

21 21 (33) kan man anse att byteskostnaderna i regel inte är så höga att de skulle utgöra något större hinder för en övergång till VoIPabonnemang. För ett företag som använder traditionella telefonabonnemang i det fasta nätet är kostnaderna för ett byte betydligt lägre än för ett företag som har en telefonväxel. Det är svårt att på ett entydigt sätt jämföra priserna på telefonabonnemang i det fasta nätet och på VoIP-abonnemang, eftersom resultaten av en jämförelse i hög utsträckning påverkas av företagets storlek och därigenom dess möjligheter att förhandla om priserna med teleföretaget. I regel kan man säga att öppnings- och månadsavgifterna för telefonabonnemang i det fasta nätet som tillhandahålls enskilt för företagskunder är dyrare än öppnings- och månadsavgifterna för VoIP-abonnemang. Samtals- och minutpriserna för telefonabonnemang i det fasta nätet är i regel ungefär lika dyra eller dyrare än samtals- och minutpriserna för VoIP-abonnemang. När det gäller telefonitjänster för företag har teleföretagen i regel koncentrerat sig på att erbjuda andra telefonabonnemang än telefonabonnemang i det fasta nätet. Detta märks bland annat i att varken telefonabonnemang i det fasta nätet eller telefonväxlar som tillhandahålls med PSTN-teknik marknadsförs i någon större omfattning på teleföretagens webbplatser. Reklamen och utbudet fokuserar på abonnemang och växlar i mobilnätet samt på abonnemang och växlar som tillhandahålls med VoIP-teknik. Teleföretagen strävar även genom prissättningen efter att dirigera slutkunderna att använda andra abonnemang än telefonabonnemang i det fasta nätet. Enligt uppgifter från teleföretagen förutspår de att telefonväxlar som tillhandahålls företags- och organisationskunder med PSTN-teknik i det fasta nätet i fortsättningen i allt högre grad kommer att bytas till växlar som bygger på mobil- eller VoIPteknik. Med utgångspunkt i det ovan presenterade anser Kommunikationsverket att ett VoIP-abonnemang är ett substituerande alternativ till ett telefonabonnemang i det fasta nätet. Därmed kan även samtal som ringts från ett VoIPabonnemang ersätta samtal som ringts från ett telefonabonnemang i det fasta nätet. På det hela taget kan man konstatera att efterfrågan på VoIPabonnemang har begränsats av möjligheten att använda telefonabonnemang i mobilnätet. Efterfrågan på VoIPabonnemang är därmed ringa. Den svaga efterfrågan har lett till ett begränsat utbud på VoIP-abonnemang och en del teleföretag har upphört att marknadsföra nya VoIPabonnemang. Detta kan i sin tur begränsa slutkundernas

22 22 (33) möjligheter att ersätta ett telefonabonnemang i det fasta nätet med ett VoIP-abonnemang. VoIP-abonnemangen som en helhet har emellertid så liten betydelse att Kommunikationsverket inte har ansett det nödvändigt att i denna marknadsanalys närmare utreda utbudets eventuella effekter på efterfrågan. Sammanfattning av substituerbarheten på efterfrågesidan Med utgångspunkt i det ovan presenterade anser Kommunikationsverket att ett telefonabonnemang i mobilnätet eller ett VoIP-abonnemang i det fasta nätet är ett substituerande alternativ till ett telefonabonnemang i det fasta nätet på marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet. Därmed kan även samtal som ringts från ett mobilabonnemang eller ett VoIP-abonnemang ersätta samtal som ringts från ett telefonabonnemang i det fasta nätet. Generellt sett kan man vidare påstå att efterfrågan på telefonabonnemang och telefonitjänster i det fasta nätet har minskat i den mån att detta även har betydande effekter för utbudet på telefonabonnemang och taltelefonitjänster i det fasta nätet. 2.3 Substituerbarhet på utbudssidan på marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet Tjänster för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet gör det möjligt för teleföretaget att tillhandahålla taltelefonitjänster till andra telefonabonnemangskunder än teleföretagets egna kunder. Utifrån ovan presenterade uppgifter tillhandahålls taltelefonitjänster av den här typen emellertid bara i ringa omfattning för slutkunderna. Ungefär 4 procent av de samtal som ringdes från det fasta telefonnätet tillhandahölls med hjälp av en tjänst för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet, vilket motsvarar ungefär en tredjedels procent av alla samtalsminuter som slutkunderna ringde i det fasta nätet och i mobilnätet. Ca 6 procent av PSTNabonnemangskunderna hade ingått ESV-avtal för någon av samtalskategorierna. Nuförtiden är tillhandahållandet av taltelefonitjänster nära knutet till utbudet av telefonabonnemang. Därför bör utbudet av taltelefonitjänster granskas parallellt med utbudet på telefonabonnemang. När det gäller substituerbarheten på utbudssidan granskas sådana substituerande grossistprodukter som gör det möjligt att tillhandahålla tjänster i slutkundsledet och till vilka ett teleföretag som konkurrerar i slutkundsledet kan övergå till utan betydande kostnader.

23 23 (33) Tillhandahållande av ett telefonabonnemang i det fasta nätet genom hyrning av abonnentförbindelse Kommunikationsverket har koncentrerat regleringen av betydande marknadsinflytande till marknaden för tillträde till det fasta nätet i grossistledet 11. Dessa företag med betydande marknadsinflytande är skyldiga att till ett kostnadsorienterat pris hyra ut abonnentförbindelser som tillhandahålls med ledare av metall. Därmed har konkurrerande teleföretag möjlighet att träda in på marknaden för att tillhandahålla hushålls- och företagskunder telefonabonnemang och taltelefonitjänster i det fasta nätet som substituerande tjänster till telefonabonnemang och taltelefonitjänster i det fasta nätet genom att hyra abonnentförbindelser av ett teleföretag som redan har verksamhet på marknaden. I slutet av år 2011 hade teleföretagen hyrt ca abonnentförbindelser av andra teleföretag. Samtidigt fanns det ca st. telefonabonnemang i det fasta nätet som tillhandahölls i tillägg till den hyrda abonnentförbindelsen. Av dessa var ca två tredjedelar PSTN-abonnemang och ca en tredjedel var ISDN-abonnemang och -primäranslutningar. I ca 6 procent av alla hyrda abonnentförbindelser tillhandahålls telefonabonnemang i det fasta nätet. Enligt uppgifter från teleföretagen har det inte på flera år varit affärsmässigt intressant att hyra abonnentförbindelser för tillhandahållandet av taltelefonitjänster. I vissa fall kan vissa tjänster för företagskunder komma i fråga, men i praktiken är det mer lönsamt att även tillhandahålla dessa med andra tekniker, uppger teleföretagen. Ovan presenterade siffror visar vidare att merparten av de befintliga hyrda abonnentförbindelserna i huvudsak inte används för att tillhandahålla telefonabonnemang. Med utgångspunkt i det ovan framförda kan man fastställa att konkurrerande teleföretag har möjlighet att tillhandahålla telefonabonnemang och taltelefonitjänster i det fasta nätet genom att hyra abonnentförbindelser av ett företag med betydande marknadsinflytande som ett substituerbart alternativ till tillhandahållandet av telefonitjänster för en slutkund i ett annat telefonnät än det egna nätet genom att köpa tjänsten för samtalsoriginering i grossistledet. I de flesta fall är konkurrerande teleföretag dock inte intresserade av att tillhandahålla telefonabonnemang och taltelefonitjänster i det fasta nätet för slutkunderna genom att hyra abonnentförbindelser eller att använda en tidigare hyrd 11 Den 3 december 2012 meddelade Kommunikationsverket 28 teleföretag beslut om betydande marknadsinflytande på marknaden för tillträde till det fasta nätet i grossistledet, se

24 24 (33) abonnentförbindelse. Den största orsaken till detta torde vara att det i slutkundsledet inte finns en tillräckligt stor efterfrågan på telefonabonnemang och telefonitjänster i det fasta nätet. Tillhandahållande av VoIP-abonnemang över en bredbandsförbindelse Konkurrerande teleföretag har också möjlighet att träda in på marknaden för att tillhandahålla hushålls- och företagskunder VoIP-abonnemang och -taltelefonitjänster som substituerande tjänster till telefonabonnemang och taltelefonitjänster i det fasta nätet. Ur teleföretagets synvinkel kan detta betraktas som kostnadseffektivt endast i de fall där slutkunden redan har tagit i bruk ett bredbandsabonnemang som har tillräcklig kapacitet 12 för VoIP-taltelefonitjänster. Ungefär 70 procent av hushållskunderna och nästan alla företagskunder har en bredbandsförbindelse över vilken det också är möjligt att tillhandahålla ett VoIP-abonnemang och taltelefonitjänster. För att kunna tillhandahålla VoIP-abonnemang ska teleföretaget ingå avtal med ett företag som har ett fast nät för routningen av samtalen till det allmänna telenätet. För närvarande tillhandahålls VoIP-abonnemang inte i någon större utsträckning till hushållskunderna. VoIP-abonnemang tillhandahålls främst av traditionella teleföretag som även tillhandahåller telefon- och bredbandsabonnemang i det fasta nätet. I egenskap av konkurrerande teleföretag tillhandahåller de traditionella teleföretagen VoIP-abonnemang även för andra traditionella teleföretag utanför sitt eget etablerade verksamhetsområde. VoIP-abonnemang tillhandahålls i huvudsak i det fasta nätet, men en del av teleföretagen tillhandahåller VoIP-telefonitjänster även i trådlösa nät, såsom i mobilnät och i WLAN-nät. En del av teleföretagen anser att tillhandahållandet av taltelefonitjänster över en dataförbindelse med VoIP-teknik i vissa fall är intressant ur affärssynvinkel, särskilt i kombination med ett annat datatjänstepaket. En del företag anser att teknikens betydelse kommer att öka i framtiden och ersätta PSTN-tekniken särskilt i tjänster som riktar sig till företagskunder. Med utgångspunkt i det ovan framförda kan man fastställa att konkurrerande teleföretag har möjlighet att träda in på marknaden i slutkundsledet för att tillhandahålla VoIPabonnemangstjänster och -taltelefonitjänster som ett substituerande alternativ till telefonabonnemang och taltelefonitjänster i det fasta nätet. 12 Vanligtvis minst 256 kbit/s (download).

25 25 (33) Tillhandahållande av telefonabonnemang i mobilnätet genom hyrning av kapacitet i mobilnätet Konkurrerande teleföretag har också möjlighet att träda in på marknaden för att i egenskap av mobiltjänsteoperatör eller virtuell mobilnätsoperatör tillhandahålla telefonabonnemang och -tjänster som substituerande tjänster till telefonabonnemang och taltelefonitjänster i det fasta nätet. Att inleda verksamhet som mobiltjänsteoperatör eller virtuell mobilnätsoperatör förutsätter emellertid avtal om tjänste- eller virtuell mobilnätsverksamhet med en mobilnätsoperatör. Marknaden för tillträde till mobilnäten och för samtalsoriginering i mobilnäten har inte reglerats, och därför måste tjänsteoperatörer eller virtuella mobilnätsoperatörer på marknadens villkor uppnå samförstånd med en mobilnätsoperatör om idkande av verksamheten i nätoperatörens nät. Marknaden för tillträde till mobilnäten och för samtalsoriginering i mobilnäten ingår inte heller i kommissionens rekommendation om marknader vilka kan komma i fråga för förhandsreglering 13. I Finland finns det tre riksomfattande mobilnätsföretag och utöver dessa flera självständiga mobiltjänsteoperatörer och virtuella mobilnätsoperatörer. Utifrån det ovan framförda kan konstateras att även om ingen reglering gäller för avtal om tjänsteoperatörsverksamhet eller virtuell mobilnätsverksamhet som ingås med en mobilnätsoperatör, har en del tjänsteoperatörer och virtuella nätoperatörer ingått avtal på marknadsvillkor med ett mobilnätsföretag om idkande av sin egen verksamhet. Därmed kan man säga att konkurrerande teleföretag åtminstone har potentiell möjlighet att träda in på marknaden för att tillhandahålla telefonabonnemang och taltelefonitjänster i mobilnätet som ett substituerande alternativ till telefonabonnemang och taltelefonitjänster i det fasta nätet. Det här förbättrar de konkurrerande teleföretagens möjlighet att träda in på marknaden. Sammanfattning av substituerbarheten på utbudssidan Med utgångspunkt i det ovan framförda anser Kommunikationsverket att konkurrerande teleföretag har tillräckligt goda möjligheter att genast eller på kort sikt övergå till att tillhandahålla produkter som ersätter telefonabonnemang i det fasta nätet. Konkurrerande teleföretag har möjlighet att 13 Kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 2007/879/EG, EGT L 344, , s. 65

26 26 (33) hyra abonnentförbindelser av teleföretag som har betydande marknadsinflytande och att tillhandahålla telefonabonnemang i det fasta nätet. Därtill har konkurrerande teleföretag möjlighet att tillhandahålla VoIP-abonnemang som ett alternativ till telefonabonnemang i det fasta nätet för de slutkunder som har tillgång till en bredbandsförbindelse med tillräckligt hög kapacitet eller en motsvarande dataöverföringsförbindelse. Möjligheten att erbjuda mobilabonnemang eller en telefonväxel som bygger på mobil teknik som ett substituerbart alternativ till ett telefonabonnemang i det fasta nätet förbättrar de konkurrerande teleföretagens möjligheter att träda in på marknaden. 2.4 Den geografiska marknaden för telefonitjänster i slutkundsledet Med hänsyn till substituerbarheten på utbuds- och efterfrågesidan ansåg Kommunikationsverket ovan att telefonabonnemang i mobilnätet liksom VoIP-abonnemang är ett substituerbart alternativ till telefonabonnemang i det fasta nätet. Därmed bör den geografiska marknaden definieras med beaktande av de telefonitjänster och VoIP-tjänster som tillhandahålls i det fasta nätet och av de telefonitjänster som tillhandahålls i mobilnätet. De geografiska områden som olika teleföretags fasta telefonnät täcker har i Finland fördelats regionalt och följer i huvudsak gränserna för de traditionella verksamhetsområdena hos de teleföretag som tillhandahåller lokala taltelefonitjänster och därigenom det område som täcks av det fasta telefonnätet. Även med hänsyn till VoIP-tjänsterna kan de geografiska områdena jämställas med de områden som täcks av teleföretagens fasta telefonnät. Med ett traditionellt verksamhetsområde avses ett område inom vilket ett teleföretag hade obegränsad rätt att bedriva lokal televerksamhet fram till den 31 december Följande företag driver verksamhet på ett traditionellt verksamhetsområde: AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta, Anvia Abp, Blue Lake Communications Oy, DNA Oy, Elisa Abp, Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, Eurajoen Puhelin Osk, Härkätien Puhelin Oy, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Jakobstadsnejdens Telefon Ab, Kaisanet Oy, Karis Telefon Ab, Keikyän Puhelin Osk, Kimito Telefonaktiebolag, KYMP Oy, Laitilan Puhelin Osk, LPOnet Oy Ab, Mariehamns Telefon Ab, Mikkelin Puhelin Oyj, Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, PPO-Yhtiöt Oy, SSP Yhtiöt Oy, Telekarelia Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Vakka- Suomen Puhelin Oy samt Ålands Telefonandelslag. I Fastlandsfinland har tre mobilnätsoperatörer verksamhet. De geografiska områden som mobilnäten täcker är nästintill

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 829/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (15) Innehåll 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät

Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät 10.8.2015 Bilaga 1 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät 2 (35) Innehåll 1 Referat... 3 2 Utgångspunkter för analysen av betydande

Läs mer

MARKNADSANALYS AV MARKNADEN TERMINERANDE AVSNITT AV HYRDA (FASTA) FÖRBINDELSER I GROSSISTLEDET

MARKNADSANALYS AV MARKNADEN TERMINERANDE AVSNITT AV HYRDA (FASTA) FÖRBINDELSER I GROSSISTLEDET Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 9.11.2009 142/9411/2009 1 (18) MARKNADSANALYS AV MARKNADEN TERMINERANDE AVSNITT AV HYRDA (FASTA) FÖRBINDELSER I GROSSISTLEDET 1. UTGÅNGSPUNKT FÖR GRANSKNINGEN AV

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE

MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE 739/937/2007 1 (16) Kommunikationsmarknad och -tjänster Marknadsanalys MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE 1 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

ANALYS AV MARKNADEN FÖR SAMTALSORIGINERING I DET FASTA TELEFONNÄTET

ANALYS AV MARKNADEN FÖR SAMTALSORIGINERING I DET FASTA TELEFONNÄTET Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 14.12.2007 412/934/2007 ANALYS AV MARKNADEN FÖR SAMTALSORIGINERING I DET FASTA TELEFONNÄTET 1 UTGÅNGSPUNKTEN FÖR MARKNADSANALYSEN Enligt 17 1 mom. i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Fax: telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för hushåll

Fax: telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för hushåll EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24/06/2005 SG-Greffe (2005) D/202801 Post & Telestyrelsen P.O. Box 5398 SE-102 49 STOCKHOLM ATT: Marianne Treschow Generaldirektör Fax: 0046-8-678 57 03 Angående: Ärende

Läs mer

3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET

3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET 3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET 2 (41) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRANSKNINGEN AV BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE...

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2011

Marknadsöversikt 2/2011 Marknadsöversikt 2/2011 Prisnivån på teletjänster i Finland 2010 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) 1230/9520/2011 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Kemiönsaari (Kimitoön) som Egentliga Finlands landskapsförbund

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) 554/9520/2012 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) Marknadsanalysen gäller projektområdet Sottunga som Statens ämbetsverk på Åland har anmält. Kommunikationsministeriets

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) 1224/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) Marknadsanalysen gäller projektområdet Raasepori IV (Raseborg IV) som Nylands landskapsförbund har

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) 1296/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) Marknadsanalysen gäller projektområdet Nykarleby 2 Markby som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 1 (5) Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 Kommunikationsverket har med stöd av 51 och 52 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6)

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) Analys Korrigerad marknadsanalys som ersätter marknadsanalysen av den 26 november 2010 Dnr: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) 1 Projektområdets

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster Promemoria Utkast 1 (12) Marknader, Bas Dnr: 01.12.2014 1338/921/2014 Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 2 (12) Innehåll

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Färdplan för reglering av betydande marknadsinflytande

Färdplan för reglering av betydande marknadsinflytande Plan 1 (25) Färdplan för reglering av betydande marknadsinflytande Plan 2 (25) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 2.1 Lagstiftning och anvisningar som påverkar regleringen av betydande marknadsinflytande...

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

Telekommunikationer 2008

Telekommunikationer 2008 Telekommunikationer 2008 Uppgifterna är konfidentiella enligt statistiklagen (280/2004). Företagsstrukturer 00022 STATISTIKCENTRALEN ELEKTRONISK BLANKETTS WEBBADRESS : http://sol.itella.net/tele Företagets

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

Beslut beträffande betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät

Beslut beträffande betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät Dnro: 10.8.2015 21/961/2015 1 (25) Beslut beträffande betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät 1 Teleföretaget, som beslutet gäller 2 Referat 3 Bakgrund

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) 1297/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Pedersöre 4 Överlappfors som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53

MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53 24.5.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53 Kommunikationsverket 53 1 (7) INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1 LAGSTIFTNING...

Läs mer

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande Beslutsutkast 1 (13) Dnr: 19.5.2015 184/921/2015 Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 1 Sammanfattning Kommunikationsverkets

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 20.10.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 55. Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet

Motivering till och tillämpning av föreskrift 55. Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet 1 (12) x.x.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 55 Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet MPS 55 MPS 55 2 (12) INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR

Läs mer

Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser

Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser Promemoria 1 (7) Dnr: 10.10.2013 548/962/2013 Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser Inledning Standardkomponentmodell Den 3 december 2012 meddelade Kommunikationsverket beslut

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 22 december 2004 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Kartläggning av

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang

Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang 1 (11) Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang Utfärdad i Helsingfors den x månad 20xx Kommunikationsverket har med stöd av 135 i informationssamhällsbalken av den 7 november 2014 (917/2016) meddelat

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER Promemoria 1 (29) Dnr: 20.3.2015 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER 2 (29) Innehåll 1 Inledning... 3 2

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER PM Utkast 1 (28) Dnr: 16.12.2014 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER UTKAST 2 (28) Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Färdplan för reglering av betydande marknadsinflytande

Färdplan för reglering av betydande marknadsinflytande Färdplan för reglering av betydande marknadsinflytande Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Lagstiftning och anvisningar som påverkar regleringen av betydande marknadsinflytande... 5 2.2 Sammanfattning

Läs mer

Utkast till beslut om betydande marknadsinflytande på abonnentförbindelsemarknaden

Utkast till beslut om betydande marknadsinflytande på abonnentförbindelsemarknaden Beslutsutkast 1 Dnr: 24.1.2017 21/961/2017 Utkast till beslut om betydande marknadsinflytande på abonnentförbindelsemarknaden och bitstreammarknaden Företaget, som beslutet gäller Ålands Telefonandelslag

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 344/65 REKOMMENDATIONER KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning L 344/65 REKOMMENDATIONER KOMMISSIONEN 28.12.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 344/65 REKOMMENDATIONER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk

Läs mer

Routning av nödtrafik från företagsnät. Kommunikationsverkets rekommendationer

Routning av nödtrafik från företagsnät. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (5) Routning av nödtrafik från företagsnät s rekommendationer Rekommendation 2 (5) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nödtrafik från företagsnät... 3 3 Positionering i företagsnät... 4 4 Val

Läs mer

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 1 (5) Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 Kommunikationsverket har, med stöd av 14 a och 14 b i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-11 Dnr: 17-5391 Nätsäkerhetsavdelningen Bo Martinsson 08-678 5653 bo.martinsson@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering SMP@pts.se Peter von Wovern Endat via e-post 2012-04-02 11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera utkast till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det till kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2010. Prisnivån på teletjänster i Finland. Marknadsöversikt 2/2010

Marknadsöversikt 2/2010. Prisnivån på teletjänster i Finland. Marknadsöversikt 2/2010 Marknadsöversikt 2/2010 Prisnivån på teletjänster i Finland 2009 Marknadsöversikt 2/2010 Marknadsöversikt 2/2010 Prisnivån på teletjänster i Finland 2009 30.6.2010 Kommunikationsverket 2010 Förfrågningar:

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

10 maj /23. Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB

10 maj /23. Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB BESLUTSUTKAST DATUM DIARIENR 10 maj 2004 04-6947/23 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 55 00 fredrik.blomstrom@pts.se TeliaSonera AB Saken Fastställande

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Post- och telestyrelsen Smp@pts.se, Peter von Wovern 2013-03-22 11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Tele2 Sverige AB (Tele2)

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster Utkast 1 (16) Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kommunikations Utkast 2 (16) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunikations som hör till samhällsomfattande...

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

TELIA PRISLISTA FÖR SÄLJSTOPPADE ABONNEMANG

TELIA PRISLISTA FÖR SÄLJSTOPPADE ABONNEMANG Priser på tillvalstjänster och åtgärdsavgifter finns på adressen: telia.fi/hinnasto och den aktuella prislistan Mobiltelefon utomlands på adressen: telia.fi/matkalla. Priser på Soneras mobilabonnemang

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet Begäran om uppgifter 1 (7) Dnr: 23.10.2015 1113/501/2015 Teleföretagen Begäran om uppgifter Kommunikationsverket begär att teleföretagen lämnar nedan specificerad geografisk information om tillgång till

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för Lycamobile på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5

Innehåll. Skyldigheter för Lycamobile på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5 Innehåll PTS avgörande 5 1 För en ökad konkurrens och harmonisering 10 1.1.1 Tidigare fattade beslut 10 1.2 Nuvarande reglering har ökat valmöjligheterna för slutanvändarna 11 1.3 Lycamobile omfattas av

Läs mer

Föreskrift om numrering i ett allmänt telefonnät

Föreskrift om numrering i ett allmänt telefonnät 1 (16) Föreskrift om numrering i ett allmänt telefonnät Utfärdad i Helsingfors den 8 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 98 99, 104 105, 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den 7

Läs mer

Specificerade telefonräkningar

Specificerade telefonräkningar Specificerade telefonräkningar Pamela Davidsson Nummerforum Specificerade telefonräkningar Bakgrund Föreskrift Diskussion - Vidarefakturerade samtal Temo 2002 - Sammanfattning Utlandssamtal, mobilsamtal

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 Om tekniska egenskaper hos accessnät med ledare av metall och nätverksutrustning som kopplats till dem MPS 38 MPS 38 1 (10) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet PRISER FÖR HUOLETON- OCH TARKKA-ABONNEMANG FR.O.M. 1.12.2017 I savgiften för -abonnemang ingår normalprissatta samtal, sms, mms och videosamtal i Finland och dataöverföring med vald hastighet utan övre

Läs mer

REKOMMENDATIONER. (Text av betydelse för EES) (2014/710/EU)

REKOMMENDATIONER. (Text av betydelse för EES) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 REKOMMENDATIONER KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 9 oktober 2014 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet. 200 Mbit/s ingen övre gräns för data 50 Mbit/s ingen övre gräns för data

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet. 200 Mbit/s ingen övre gräns för data 50 Mbit/s ingen övre gräns för data PRISER FÖR HUOLETON- OCH TARKKA-ABONNEMANG FR.O.M. 1.6.2017 Huoleton I savgiften för Huoleton-abonnemang ingår normalprissatta samtal, sms, mms och videosamtal i Finland och dataöverföring med vald hastighet

Läs mer

Föreskrift OM ROUTNING OCH SÄKERSTÄLLANDE AV NÖDTRAFIK. Meddelad i Helsingfors den 5 maj 2011

Föreskrift OM ROUTNING OCH SÄKERSTÄLLANDE AV NÖDTRAFIK. Meddelad i Helsingfors den 5 maj 2011 1 (5) Föreskrift OM ROUTNING OCH SÄKERSTÄLLANDE AV NÖDTRAFIK Meddelad i Helsingfors den 5 maj 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 55 och 129 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003)

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA)

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Cecilia Baksa cecilia.baksa@pts.se Dagordning Bakgrund Syfte med GTA GTA-skyldigheter för TeliaSonera Vad händer nu? Bakgrund Införande av EkomL PTS har analyserat

Läs mer

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader Marknadsöversikt 3/2011 Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader 2011 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket

Läs mer

Svensk Telemarknad 2005

Svensk Telemarknad 2005 Svensk Telemarknad 2005 P O ST- OCH TE LE ST YREL SE N FÖRFATTARE: Fredrik Öst, Jonas Larsson och Pamela Davidsson FOTO: Stefan Ideberg LAYOUT: Ordförrådet AB TRYCK OCH REPRO: Elanders Gotab 2006 FÖRORD

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 DATUM RAPPORTNUMMER 2004-10-13 PTS-ER-2004:35 ISSN PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig verksamhet...

Läs mer

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet.

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet. 1(5) Frågor och svar om spärrtjänster - information till teleoperatörer Sedan reglerna om nummerspärr och kreditspärr började gälla den 1 juli 2008 har PTS tagit emot ett antal frågor från operatörer om

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Fasta teletjänster... 1 3 Mobil Telefoni... 2 3.1 Mobil anknytning... 3 3.2 Mobila Tilläggstjänster... 5 3.3 Mobila

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket

Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket Promemoria TIKU-SL-A 1 (6) Dnr: 20.10.2015 93/501/2014 Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket 1 Utgångspunkter Denna promemoria har utarbetats som del av ett teleföretagssamarbete

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i telelagen (1993:597); SFS 2002:282 Utkom från trycket den 28 maj 2002 utfärdad den 16 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om telelagen

Läs mer

RP 238/2010 rd. Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande

RP 238/2010 rd. Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige DATUM RAPPORTNUMMER 14 december 2006 PTS-ER-2006:49 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-16626 Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige 2006, kvartal 3 FÖRFATTARE Hayato Fagerfjäll Förord PTS skall

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet

Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet Beslut 1 (8) Dnr: 1.7.2015 158/929/2015 [Teleföretag] Kommunikationsverkets begäran om utlåtande 4.6.2015 dnr 158/929/2015 Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet 1 Sammanfattning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C(2013) Post- och telestyrelsen (PTS) Box 5398-Valhallavägen 117 SE-102 49 Stockholm Sverige Att.: Göran Marby Generaldirektör Fax: +46 8 678 55 05 Ärende: Kommissionens

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer