MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland"

Transkript

1 MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012

2 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 2

3 Innehåll Inledning... 4 Att ta emot AV-innehåll... 5 Jämförelse av tittarvanor... 7 Upplevd betydelse av tittarvanor Att betala för innehåll MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 3

4 Inledning Det vanligaste sättet att se på AV-innehåll är att titta på tv i realtid. Man tittar på tv ungefär lika mycket i alla åldersklasser. Övriga vanliga sätt är att titta på innehåll via internet i olika former och att titta på inspelade tv-sändningar, också kallad tidsförskjutning. I denna marknadsöversikt betraktas konsumenternas sätt att titta på audiovisuellt innehåll (AV-innehåll), dvs. tvprogram, videor och motsvarande innehåll som består av rörlig bild och ljud. Det används många olika typer av terminalutrustning för att titta på AVinnehåll via internet, t.ex. datorer, datormobiler och surfplattor. Webbinnehållet tittas fortfarande oftast på datorn. Det vanligaste sättet är att titta på korta videoklipp, men över hälften av användarna ser också på tvprogramliknande innehåll via webben. Det är fortfarande ganska ovanligt att köpa AV-innehåll och titta på det via internet. De unga följer AV-innehåll på webben klart mer än de äldre. Ändå tittar två av tre webbanvändare över 65 år på något slags webbinnehåll. En bredbandsanslutning kan användas förutom för att titta på webbinnehåll också för att ta emot tv-sändningar med hjälp av IPTV-teknik. IPTV är för konsumenten ett sätt att ta emot tvsändningar och kan jämföras med antenn- och kabel-tv-mottagning. IPTV möjliggör också användningen av olika tilläggstjänster. Antalet IPTVabonnemang ökar raskt och överskred redan under första hälften av år Översikten baserar sig på de uppgifter som Kommunikationsverket har samlat in från teleföretag samt på konsumentundersökningen om audiovisuella innehållstjänster som TNS Gallup fick i uppdrag. Undersökningsrapporten har publicerats i samband med denna översikt. I översikten används också uppgifter från andra källor som har antecknats i de berörda punkterna. Konsumentundersökningen av AV-innehållstjänster genomfördes via en internetpanel för finländare mellan 15 och 74 år då populationen består av användare av internet. Resultaten kan därför inte till alla delar generaliseras att gälla alla finländare. Kommunikationsverket har sedan år 2009 rett ut användningen och utvecklingen av AVinnehållstjänster genom en årlig konsumentundersökning. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 4

5 Att ta emot AV-innehåll Sätten att ta emot och titta på AVinnehåll kan grovt indelas i tre klasser. Ett sätt är att ta emot direkta tvsändningar med olika tekniker, t.ex. mottagning av kabel-tv-sändningar, markbundna antennsändningar eller IPTV-sändningar. Det andra sättet är att titta på AV-innehåll via internet till exempel på tv-kanalernas webbplatser eller via videotjänster. Beroende på tjänsten tittar man på webbsändningarna antingen vid en sändningstid som bestämts på förhand eller vid en tidpunkt som tittaren själv väljer. Det tredje sättet är att titta på olika inspelningar som skaffats i syfte att titta på dem på olika plattformar och vid en tidpunkt som tittaren själv väljer. Att ta emot televisionssändningar Enligt uppgifterna från teleföretagen fanns i Finland lite över 1,4 miljoner kabel-tv-abonnemang i mitten av år Över 98 procent av abonnemangen hörde till hushållskunder. Antalet har ökat med en knapp procent under år Cirka 55 procent av hushållen har ett kabel-tv-abonnemang. Även om ett hushåll är för operatören en kabel-tvkund, är det möjligt att hushållet inte har en kabel-tv-mottagare. Därför beskriver procenttalet hushållens färdighet att ta emot kabel-tv-sändningar. Enligt Finnpanel Oy:s enkätundersökning togs kabel-tv-sändningar emot i lite över 1,1 miljoner hushåll, dvs. cirka 44 procent av hushållen i augusti Ett annat allmänt sätt att ta emot tvsändningar är antennmottagning. Antalet hushåll som tog emot antenn-tvsändningar i augusti 2012 var enligt Finnpanels undersökning cirka 1,2 miljoner, dvs. cirka 48 procent av hushållen Tusen abonnemang IPTV kabel-tv Figur 1. Antalet kabel-tv- och IPTV-abonnemang. Utöver kabel- och antennsändningar förmedlar teleföretagen tv-sändningar via internet med hjälp av IPTV. IPTVtekniken är en ganska ny teknik på konsumentmarknaden och antalet abonnemang har ökat snabbt. Enligt de uppgifter som Kommunikationsverket har samlat in från teleföretagen uppgick antalet IPTV-abonnemang i mitten av år 2012 till , varav så gott som MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 5

6 alla hörde till hushållskunder. Siffran täcker cirka 9 procent av hushållen. Under sex månader har antalet IPTVabonnemang ökat med över 18 procent. Användning av IPTV kräver ett snabbt fast bredbandsabonnemang som i praktiken klarar en hastighet på minst 10 Mbit/s. Det finns cirka sådana abonnemang i Finland, varav hushållskunderna har tre fjärdedelar. En grov uppskattning är att en tredjedel av de hushåll som har ett bredbandsabonnemang och tekniska färdigheter att ta emot IPTV-sändningar, har ett IPTVabonnemang. Att titta på AV-innehåll via internet Att utnyttja internet för att titta på AVinnehåll är möjligt med hjälp av IPTVteknik men det är betydligt vanligare att titta på tv-program, filmer eller annat likartat innehåll antingen på tjänsteleverantörens webbplats eller med ett program avsett för tittande. Flera tv-kanaler tillhandahåller en del av kanalernas programutbud för webbtittande antingen live (sk. streamingtjänst) eller senare (sk. catch-uptjänst). Till exempel tillhandahåller alla de största finländska tv-aktörerna YLE, MTV3 och Nelonen en sådan webbtjänst. Det är inte bara de traditionella tvaktörerna utan också andra aktörer som tillhandahåller webb-tv-tjänster: till exempel UrhoTV och VeikkausTV visar sport via internet, och filmer kan man titta via flera tjänsteleverantörer. Enligt konsumentundersökningen av AV-innehållstjänster som Kommunikationsverket låtit göra tittar över 55 procent av internetanvändarna på tvprogram och likartat innehåll via internet. Det vanligaste sättet är att titta på tv-programliknande innehåll via tvbolagens webbsidor eller -tjänster (över 95 procent av dem som tittat på tvprogramliknande innehåll via nätet). Det är också mycket vanligt att använda videotjänster (t.ex. YouTube, cirka 75 procent) och nyhetssidor (lite under 60 procent) för att titta på innehåll. Enligt de uppgifter som Kommunikationsverket samlat in från finska företag som erbjuder webb-tv-tjänster hade webb-tv-tjänsterna cirka 2 miljoner användare varje vecka i slutet av år Antalet påbörjade uppspelningar var i genomsnitt 22 miljoner per månad år Majoriteten av de påbörjade uppspelningarna är catch-up-tittande. Utöver tv-programliknande innehåll ser man också på kortare videoklipp, t.ex. sådana som andra användare har laddat upp på webben. Då sådant tittande beaktas, säger 79 procent av svarspersonerna att de använder någon plattform för att se på något slags AVinnehåll via internet. Inspelningar En central innehållskälla utöver tvsändningar och webbtittande är olika inspelningar, t.ex. själv inspelade tvsändningar, köpta eller hyrda DVDskivor samt innehåll som sparats på datorns hårddisk eller i mobiltelefonens eller surfplattans minne. Enligt konsumentundersökningen av AV-innehåll tittar cirka 77 procent av svarspersonerna på innehåll som spelats in på något sätt med någon utrustning. Man ska dock komma ihåg att inspelningar kan användas på många olika sätt beroende på fallet och att sätten också sinsemellan kan vara mycket olika. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 6

7 Jämförelse av tittarvanor Att titta på tv i realtid är fortfarande det populäraste sättet att titta på AVinnehåll. Cirka 80 procent av svarspersonerna i Kommunikationsverkets konsumentundersökning tittade på tv i realtid. Under de senaste åren har andelen av de svarspersoner som åtminstone någongång tittat på tv i realtid minskat långsamt, ett fåtal procentenheter under fyra år. Lite under 70 procent av svarspersonerna tittar på korta videoklipp via internet, och lite över 55 procent tittar på innehåll som liknar egentliga tvprogram. En del av svarspersonerna säger att de enbart tittar på antingen den ena eller den andra typen av innehåll på webben, och den totala andelen av konsumenter som tittar på någonting på webben är cirka 79 procent. Närmare 55 procent av svarspersonerna tittar på program i efterhand inspelat från tv, dvs. tidsförskjutning. Lite över 50 procent tittar på externa inspelningar som till exempel DVD-filmer. Sammanlagt 28 procent av svarspersonerna tittar på AV-innehåll från datorns hårddisk eller från mobiltelefonens eller surfplattans minne. Majoriteten av de sistnämnda (23 procent) uttryckligen tittar uttryckligen på innehåll från datorns hårddisk. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % TV Videoklipp via internet TV-program eller dylikt via internet TV, tidsförskjutning Externa inspelningar Från enhetens hårddisk eller minne Figur 2. Olika sätt att titta på AV-innehåll. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 7

8 Ålderns och könens inverkan på tittarvanor Bland de yngre åldersgrupperna tittar klart fler på innehåll via internet än bland de äldre. De äldre åldersgrupperna är dock också relativt aktiva när det gäller webbtittande: Totalt ungefär två tredjedelar av dem som är över 65 år tittar på något slags AV-innehåll på webben. Närmare 45 procent av dem tittar på tv-program, filmer eller motsvarande innehåll och närmare 50 procent ser på korta videoklipp via internet. Även om betydligt fler unga tittar på innehåll via webben, är tittande på tv i realtid inte beroende av åldern. Ålderns inverkan är liten också när det är fråga om inspelade tv-program. Jämfört med andra tittarvanor har åldern en annorlunda inverkan, de yngsta och de äldsta åldersklasserna tittar på inspelade tvprogram lika ofta och åldersklasserna däremellan lite oftare. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 25 år år år år år år % TV TV, TV-program tidsförskjutning eller dylikt via internet Videoklipp via internet Från enhetens hårddisk eller minne Externa inspelningar Figur 3. Olika sätt att titta på AV-innehåll, per åldersklass. Vid tv-tittande är ålderns inverkan beroende på kön: Lite fler unga kvinnor än unga män tittar på tv och färre kvinnor än män över 65 år tittar på tv. I alla åldersklasser tittar en större del av män än kvinnor på korta videoklipp via internet, och männens andel minskar klart långsammare än kvinnornas andel med åldern. Männens andel är betydligt större än kvinnornas också när de tittar på AV-innehåll från datorns hårddisk eller från mobiltelefonens eller surfplattans minne. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 8

9 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Under 25 år år år år år år 10 % 0 % TV, kvinnor TV, män Videoklipp via internet, kvinnor Videoklipp via Från enhetens Från enhetens internet, män minne, kvinnor minne, män Figur 4. Olika sätt att titta på AV-innehåll, per åldersklass och kön. Hur internetförbindelsehastigheten påverkar tittarvanor Hastigheten i konsumenternas huvudsakliga internetförbindelse påverkar tittarvanorna ganska direkt: de som har en långsammare förbindelse tittar på AV-innehåll mer sällan än de som har en snabbare förbindelse. Beaktansvärt är att resultatet inte bara stämmer med webbtittande utan också med TVtittande både i realtid och inspelat, även om hastighetens inverkan på tvtittande i realtid är mindre än på övriga tittarvanor. Förbindelsehastigheten tycks korrelera förutom med hur vanligt webbtittande är också med hur aktivt man tittar på AV-innehåll i allmänhet. Oberoende av sättet är det alltså vanligare att följa AV-innehåll i de hushåll som har en snabb internetförbindelse. 90% 80% Under 2 Mbit/s 70% 60% 2 - under 8 Mbit/s 50% 8 - under 24 Mbit/s 40% 30% 24 - under 100 Mbit/s 20% 100 Mbit/s eller mer 10% % TV TV, TV-program eller tidsförskjutning dylikt via internet (med dator) Videoklipp via internet (med dator) Datorns hårddisk Externa inspelningar Kan inte säga Figur 5. Olika sätt att titta på AV-innehåll, enligt den huvudsakliga internetförbindelsens hastighet. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 9

10 Via internet TV TV, tidsförskjutning Typer av program Det beror på plattformen vilka programtyper svarspersonerna tittar på och hur ofta. Andelen av dem som följer en viss programtyp varje vecka på webben är relativt liten i alla typer av program. Närmare 90 procent av tvtittarna ser på nyheter varje vecka och så gott som alla åtminstone någongång. Olika programtyper följs också i övrigt på tv i realtid oftare än på webben eller inspelat. Som inspelat ser man oftast på filmer och serier, och sällan på nyheter eller sport. Serier Filmer Sport Nyheter Serier Filmer Sport Nyheter Serier Filmer Sport Nyheter 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Varje vecka Mer sällan Figur 6. Plattformar för tittande av vissa typer av program. De procentuella andelarna beskriver hur stor andel av de personer som tittar på AV-innehåll högst varje vecka tittar på programtyperna i fråga. Att titta på webbinnehåll med olika utrustningar Största delen av dem som tittar på innehåll på webben använder dator: där 68 procent av konsumenterna tittar på korta videoklipp på internet använder 66 procent datorn. Motsvarande siffror för tv-program, filmer eller övrigt motsvarande innehåll är 56 och 54 procent. Med andra ord, endast 2 procent av svarspersonerna använder mobiltelefon eller surfplatta, men inte dator, för att titta på innehållet. Också tittande via mobiltelefon eller surfplatta vid sidan om datorn är betydligt sällsyntare än tittande med dator. En av fyra svarspersoner ser på något slags AV-innehåll med sin mobiltelefon. Det vanligaste sättet är att titta på korta videoklipp på internet via mobiltelefon, då en av fem svarspersoner gör så. En av tio svarspersoner tittar på AVinnehåll från mobiltelefonens minne. Det är fortfarande betydligt sällsyntare att titta på egentliga tv-program och motsvarande innehåll via mobiltelefon. För översikten undersöktes också orsaker till varför svarspersonerna inte använder mobiltelefon för att titta på tvprogram. Centrala orsaker var telefonens lilla skärm och/eller dåliga ljudkvalitet, telefonens olämplighet för tittande av AV-innehåll och bristen på intresse över huvud taget. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 10

11 TV-program eller dylikt via internet (med mobiltelefon) Från mobiltelefonens minne Videoklipp via internet (med mobiltelefon) % 5% 10% 15% 20% 25% Figur 7. Att titta på AV-innehåll med mobiltelefon. Tittande via mobiltelefonen är klart beroende av ålder och kön. Närmare 60 procent av de unga männen tittar på något slags AV-innehåll med mobiltelefonen, medan cirka 30 procent av de unga kvinnorna gör så. Tittandet minskar med ålder relativt stadigt både för män och för kvinnor. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % kvinnor män 20 % 10 % 0 % under 25 år år år år år år Figur 8. Att titta på AV-innehåll med mobiltelefon, per åldersklass och kön. Surfplattor är fortfarande ganska sällsynta apparater och endast knappt 10 procent av dem som svarade har en platta. Det vanligaste sättet att följa AV-innehåll med surfplattan är att titta på korta videoklipp via internet; så gör cirka 70 procent av de svarspersoner som använder en surfplatta. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 11

12 Upplevd betydelse av tittarvanor Majoriteten av svarspersonerna, över 85 procent, tittade på AV-innehåll på fler än ett sätt eller via fler än en plattform. Dessa svarspersoner bads att ge vanorna en viktighetsordning. De som hade anmält att de endast tittar på ett sätt tolkades detta sätt att vara det viktigaste sättet. Att titta på tv i realtid är fortfarande det absolut viktigaste sättet att följa AVinnehåll. Över 50 procent av alla svarspersoner och över 75 procent av dem som tittar på tv tycker att live-tittande är det viktigaste sättet. Det näst viktigaste sättet var att titta på inspelade tv-sändningar. Att titta på tv-programliknande innehåll på datorn via webben är viktigast för cirka 8 procent och videoklipp för cirka 5 procent. Även om de enstaka sätten för webbtittande inte är bland de mest betydelsefulla för många, anser knappt en femtedel av svarspersonerna att webbtittande i olika former på datorn eller via mobiltelefonen eller surfplattan är viktigast. Å andra sidan, om webbtittande inte särskilt ofta anses vara det viktigaste sättet, ligger det för en hel del svarspersoner på andra eller tredje plats. Det samma gäller att titta på externa inspelningar, såsom DVD-skivor. Även om närmare 25 procent av svarspersonerna ser på innehåll som spelats in på datorns hårddisk, är det bland de tre viktigaste sätten för endast 9 procent. Andelen av dem som tittar på tv i realtid samt tv-program, filmer eller motsvarande innehåll på internet uppgår till cirka 45 procent av alla svarspersoner. 65 procent av denna grupp tycker att tv är det viktigaste sättet och lite under 9 procent prioriterar webbtittande. För övrigt tycker största delen av resten av gruppen att inspelade tv-program är viktigast. 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % TV TV, tidsförskjutning TV-program eller dylikt via internet (med dator) Videoklipp via Externa inspelningar internet (med dator) Viktigaste eller ända sättet Näst viktigaste sättet Tredje till viktigaste sättet Från datorns hårddisk Figur 9. Upplevd betydelse av tittarvanor för AV-innehåll. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 12

13 I synnerhet korrelerar svarspersonens ålder korrelerar med tittarvanornas viktighet. Live-tittande är det viktigaste sättet för 75 procent av svarspersonerna i de äldsta åldersgrupperna, medan cirka 40 procent av personerna under 35 år tycker att det är viktigast. Å andra sidan tycker endast få personer över 35 år att webbtittande av tvprogram och motsvarande program är viktigast, medan över 20 procent av de unga mellan 20 och 24 år tycker så. Jämfört med andra åldersgrupper finns i åldersgruppen år fler sådana personer för vilka innehåll som spelats in på datorns hårddisk utgör det viktigaste sättet. Däremot finns det fler personer i åldersgruppen år för vilka inspelade tv-program är det viktigaste sättet. 80 % 70 % 60 % TV 50 % 40 % 30 % TV-program eller dylikt via internet TV, tidsförskjutning 20 % Datorns hårddisk 10 % 0 % under 20 år år år år år år år Figur 10. Upplevd betydelse av tittarvanor för AV-innehåll, per åldersgrupp. Det finns inte några stora skillnader mellan tittarvanornas upplevda betydelse då de betraktas i förhållande till webbförbindelsens hastighet. Den största skillnaden gäller tittande på tv i realtid: de som har de allra snabbaste förbindelserna, över 100 Mbit/s, tycker mer sällan än genomsnittet att tvtittande är det viktigaste sättet att se på innehåll, medan de vars hastighet är under 8 Mbit/s tycker oftare än genomsnittet att tv-tittande är det viktigaste sättet att se på innehåll. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 13

14 Att betala för innehåll Endast 14 procent av dem som tittar på AV-innehåll via internet har köpt och tittat på sådant innehåll på webben under det gångna året. Andelen av de som har köpt innehåll är något mindre än året innan. Män har köpt sådant innehåll mer än kvinnor och åringar har köpt lite mer än de yngre åldersgrupperna och klart mer än de äldre åldersgrupperna. Män mellan 25 och 44 år har köpt mest innehåll 26 procent av dem har köpt innehåll via webben. Närmare hälften av de som har köpt och tittat på AV-innehåll över internet hade köpt en enskild film under året. Var femte person hade köpt sport, antingen som ett individuellt evenemang eller som paket. Färre än en person av tio hade köpt övrigt innehåll, såsom tvserier eller filmpaket. Den faktiska betalningen kan avsevärt påverkas av tjänsternas tillgänglighet eller tekniska hinder. Därför reddes också ut om svarspersonerna är villiga att betala för både AV-innehållstjänster på internet och betal-tv-tjänster. Totalt 22 procent av de som ser på tvprogram eller motsvarande innehåll på webben betalar eller är beredda att betala för det AV-innehåll som erbjuds på webben. 18 procent betalar eller är beredda att betala för ett bredare utbud än vad gratis innehåll erbjuder och 9 procent för bättre bildkvalitet. 55 procent sade att de inte skulle betala för AV-innehållen på webben. 27 procent av tv-tittarna betalar eller är beredda att betala för betal-tv-tjänster och cirka 60 procent skulle inte betala för dem. 24 procent av svarspersonerna betalar eller är beredda att betala för ett bredare utbud än gratis innehåll, dvs. för nya kanaler, och 8 procent för bättre bildkvalitet. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 14

15 70% 60% 50% 40% AV-innehåll på webben 30% 20% Betal-tv 10% % Bredare utbud än vad Bredare bildkvalitet än gratis innehåll erbjuder vad gratis erbjuder Inte för någondera Kan inte säga Figur 11. Betalningsbenägenhet för webbinnehållet och betal-tv-tjänster Andelarna gäller personer som tittar på AV-innehåll på sättet i fråga. Andelen av de svarspersoner som betalar eller är beredda att betala antingen för AV-innehållet på webben eller för betal-tv är cirka 28 procent. Cirka 7 procent av alla svarspersoner betalar eller är beredda att betala för båda. Betalningsbenägenheten har alltså främst fördelats så att svarspersonen är beredd att endast betala för endera av källorna. När man frågar om betalningsbenägenheten av webbinnehållet, är andelen av de som inte kan ge sin uppfattning klart större än då man ställer samma fråga för betal-tv. En delförklaring till det är antagligen att kännedomen om tjänsterna som erbjuds på webben inte är lika bra som för betal-tv. MARKNADSÖVERSIKT 7/ AV-innehållstjänster i Finland 15

16 Kontaktuppgifter PB 313 Östersjögatan 3A Helsingfors tfn fax

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL4 Cross border access to content onlinefis D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99')

Läs mer

Marknadsöversikt 4b/2010. Översikt över marknaden för audiovisuella medier. Marknadsöversikt 4b/2010

Marknadsöversikt 4b/2010. Översikt över marknaden för audiovisuella medier. Marknadsöversikt 4b/2010 Marknadsöversikt 4b/2010 Översikt över marknaden för audiovisuella medier 2010 Marknadsöversikt 4b/2010 Marknadsöversikt 4b/2010 Översikt över marknaden för audiovisuella medier 2010 13.12.2010 Kommunikationsverket

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

UNG ONLINE En undersökning gjord på uppdrag av Cybercom juni 2018

UNG ONLINE En undersökning gjord på uppdrag av Cybercom juni 2018 UNG ONLINE En undersökning gjord på uppdrag av Cybercom juni 218 INNEHÅLL Om undersökningen 1 Beteende 2 Användning 4 Kunskap 6 Kostnader 7 Källkritik 8 Integritet 1 Nätmobbning 12 Intresse för IT 14 UNG

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar KORT OM UPPHOVSRÄTT Upphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2013 1 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 63 % av befolkningen och

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

Möjligheterna med fiber

Möjligheterna med fiber Möjligheterna med fiber MÖJLIGHETERNA MED FIBER I takt med att samhället digitaliseras så konsumeras också otroliga mängder data och en av de absolut största fördelarna med fiber är den höga kapaciteten

Läs mer

Svensk telekommarknad 2018

Svensk telekommarknad 2018 Svensk telekommarknad 2018 1 Svensk telekommarknad 2018 Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, att främja konkurrensen och

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV FTVS arbetar sedan 2006 för att få till stånd en fungerande digital marknad för film och tv på nätet. En viktig del i det arbetet består i att bidra med kunskap

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

Boxer tv-insikt 2015

Boxer tv-insikt 2015 Boxer tv-insikt 2015 Vi älskar tv! I över 15 år har vi på Boxer arbetat för att erbjuda svenskarna en enkel väg till en relevant och bra tv-upplevelse. Sedan vi startade vår verksamhet har utvecklingen

Läs mer

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favorit - program och specifika kanaler som de inte vill vara utan.

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Marknadsöversikt 1/2011 Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi 2 Innehåll Inledning... 4 Teletjänster... 5 Ikraftträdande

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2018:1 12.6.2018 Familjer och hushåll 31.12.2017 Statistiken för 2017 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,09 personer, vilket är

Läs mer

Vuxenutbildningsundersökningen 2006

Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Utbildning 2008 Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Deltagande i vuxenutbildning Nästan 1,7 miljoner deltog i vuxenutbildning År 2006 deltog varannan 18 64-åring, dvs. över 1,7 miljoner personer, i vuxenutbildning,

Läs mer

Pilottest av direktsänd TV i mobiltelefonen. MMS, Mediamätning i Skandinavien AB Pontus Bergdahl

Pilottest av direktsänd TV i mobiltelefonen. MMS, Mediamätning i Skandinavien AB Pontus Bergdahl Pilottest av direktsänd TV i mobiltelefonen MMS, Mediamätning i Skandinavien AB Pontus Bergdahl 2007-03-28 Agenda Bakgrund och förutsättningar Panel Täckning Hur gick det Vad efterfrågas Sammanfattning

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favoritprogram och specifika kanaler som de inte vill vara utan. Därför

Läs mer

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Inkomst och konsumtion 2012 Konsumentbarometern 2012, september Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Konsumenternas förtroendeindikator var i september, då den i augusti och juli låg

Läs mer

Bredbands tjänster via fiber

Bredbands tjänster via fiber Tjänster Privat 180906 Bredbands tjänster via fiber I ett nät för frihetsälskare ADRESS Fibra, Box 1019, 721 26 Västerås TEL 0771 375 375 MEJL info@fibra.se WEBB fibra.se Har du en anslutning till Fibra?

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2019:1 11.6.2019 Familjer och hushåll 31.12.2018 Statistiken för 2018 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,09 eller densamma som 2017.

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

För sjätte året i rad har Posten intervjuat

För sjätte året i rad har Posten intervjuat Brevvanor 2011 p r i v a t p e r s o n e r s v a n o r o c h a t t i t y d e r t i l l f y s i s k o c h e l e k t r o n i s k K o m m u n i k a t i o n Kommunikation måste ske på mottagarens villkor svenska

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Tjänsteutbud i Säffle fibernät

INFORMATIONSBLAD Tjänsteutbud i Säffle fibernät INFORMATIONSBLAD Tjänsteutbud i Säffle fibernät Vi levererar tjänster för internet, telefoni och TV för privathushåll och anpassade tjänster för företag. Ett informationsblad för dig som söker sammanfattad

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Förslag externt VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER. HEJ! VAD HÄNDER NU?

Förslag externt VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER. HEJ! VAD HÄNDER NU? VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER. HEJ! Som Hyresbostäder tidigare meddelat så är vi ny kommunikationsoperatör av bredbandstjänster för dig som hyresgäst. Vi har redan monterat boxen som levererar

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Com Hem kollen - Fakta om attityder till falska nyheter och källkritik

Com Hem kollen - Fakta om attityder till falska nyheter och källkritik Com Hem kollen - Fakta om attityder till falska nyheter och källkritik 017-05-05 Traditionell media i topp gällande kanaler för samhällsnyheter men unga får samtidigt en mer onyanserad bild Går in på traditionell

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Befibra din tillvaro. Bredbandstjänster via fiber

Befibra din tillvaro. Bredbandstjänster via fiber Befibra din tillvaro Bredbandstjänster via fiber 170607 1 Vi levererar tjänster i Fibras nät INTERNET bredband2.se 0770-811 000 telia.se 020-755 766 alltele.se 0910-79 80 00 bahnhof.se 08-555 771 50 boxer.se

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2014:2 8.12.2014 Familjer och hushåll 31.12.2013 Den genomsnittliga hushållsstorleken var 2,12 personer år 2013, vilket innebär att den sjönk något

Läs mer

Europeiska program och filmer står för tre fjärdedelar av TV-utbudet på bästa sändningstid

Europeiska program och filmer står för tre fjärdedelar av TV-utbudet på bästa sändningstid IP/09/840 Bryssel den 28 maj 2009 Europeiska program och filmer står för tre fjärdedelar av TV-utbudet på bästa sändningstid Filmer och TV-program "made in Europe" fortsätter att locka de europeiska TV-tittarna.

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INTERNETTILLGÅNG OCH -ANVÄNDNING BLAND UNGA OCH GAMLA

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INTERNETTILLGÅNG OCH -ANVÄNDNING BLAND UNGA OCH GAMLA INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 35 INTERNETTILLGÅNG OCH -ANVÄNDNING BLAND UNGA OCH GAMLA 1995-2001 Annika Bergström 2002 Internets

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

TJÄNSTER. Så beställer du tjänster i vårt öppna nät

TJÄNSTER. Så beställer du tjänster i vårt öppna nät TJÄNSTER Så beställer du tjänster i vårt öppna nät Tjänsteleverantörer Dessa bolag är de som för närvarande levererar tjänster i vårt öppna nät (2019). Utbudet kan ändras, och vi reserverar oss för eventuella

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Byter. Sydantenn. Den 4 december. Brf Berguven TV-leverantör till HSB BRF BERGUVEN. Informationsmöte

Byter. Sydantenn. Den 4 december. Brf Berguven TV-leverantör till HSB BRF BERGUVEN. Informationsmöte HSB BRF BERGUVEN Den 4 december Byter Brf Berguven TV-leverantör till Sydantenn Informationsmöte Tisdagen den 7 november kl 16.30-18.00 och 18.30-20.00 kommer vi genomföra informationsmöte, där ni har

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2017:1 12.6.2017 Familjer och hushåll 31.12.2016 Statistiken för 2016 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Rapport. Allmänhetens digitala nedladdning. Copyswede

Rapport. Allmänhetens digitala nedladdning. Copyswede Rapport Allmänhetens digitala nedladdning Copyswede 28-6-2 Om undersökningen Antal intervjuer 43 intervjuer Metod Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2013:2 9.12.2013 Familjer och hushåll 31.12.2012 Den genomsnittliga hushållsstorleken var 2,14 personer år 2012, vilket innebär att den var oförändrad

Läs mer

Standard Eurobarometer 88. Allmänna opinionen i europeiska Unionen

Standard Eurobarometer 88. Allmänna opinionen i europeiska Unionen Allmänna opinionen i europeiska Unionen Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten har beställts och koordinerats av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för kommunikation. Rapporten

Läs mer

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU) och Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) fusionerades i början

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 April 2016 Medieanvändning en vanlig dag 81 % använder internet 80 % tittar på tv på någon plattform 22 % tittar på webb-tv 65 % läser en

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Upphovsrätt och undervisning

Upphovsrätt och undervisning Upphovsrätt och undervisning En utredning över materialet som lärare använder sig av i sin undervisning samt om upphovsrättsliga problem de har upplevt Kopiosto ry 30.6.2015 sammandra g Kopiosto rf utförde

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2015:2 7.12.2015 Familjer och hushåll 31.12.2014 Statistiken för 2014 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,12 personer, vilket är

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige

MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige Stockholm 13 mars 2006 MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige Sammanfattning MMS bevakar PVR-fenomenet, men mäter idag enbart live-tittande Time-shiftat tittande kan innebära

Läs mer

Hushållens förmögenhet 2009

Hushållens förmögenhet 2009 Inkomst och konsumtion 2011 Hushållens förmögenhet 2009 Skuldsättning ökade förmögenhetsskillnaderna något År 2009 hade hushållen en genomsnittlig bruttoförmögenhet på 192 000 euro och en nettoförmögenhet

Läs mer

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6)

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) Analys Korrigerad marknadsanalys som ersätter marknadsanalysen av den 26 november 2010 Dnr: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) 1 Projektområdets

Läs mer

Mediedagen Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2016 (procent) %

Mediedagen Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2016 (procent) % Mediedagen 16 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 16 (procent) % 4 9 8 NORDICOM-Sveriges Mediebarometer 16 Digitala plattformar Alla plattformar 1 Bio 6 Cd och

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer