MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster"

Transkript

1 MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012

2 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT 6/ Statistisk översikt januari juni

3 Innehåll Inledning... 4 Tjänsterna i mobilnätet... 5 Tjänsterna i det fasta telenätet... 7 MARKNADSÖVERSIKT 6/ Statistisk översikt januari juni

4 Inledning Dataöverföringstjänster i mobilnätet fortsatte bli allt vanligare under första halvåret 2012 samtidigt som taltelefoni- och meddelandetjänster bevarade sin popularitet. I det fasta nätet passerades ett antal milstolpar då kommunikationstjänsternas evolution tog stora steg framåt. Efterfrågan på dataöverföringstjänster fortsatte vara stabil under den första halvårsperioden I mobilnätet blev i synnerhet abonnemang med begränsad dataöverföring mot månadsavgift allt vanligare, även om också mobila bredbandsabonnemang med obegränsad dataöverföring bevarade sin popularitet. Samtidigt uppgick det totala antalet mobilabonnemang till över nio miljoner. Även om antalet dataöverföringsabonnemang i det fasta nätet har utvecklats måttligt under de senaste åren har förbindelsernas kvalitet åtminstone mätt med nominell dataöverföringshastighet ökat avsevärt. Där endast en tiondedel av abonnemangen hade en hastighet på minst 10 Mbit/s i mitten av år 2009, hade hälften av alla bredbandsabonnemang i det fasta nätet denna hastighet tre år senare. På basis av antalet minuter som finländarna har ringt kan man dra den slutsatsen att taltelefonitjänster används i ungefär samma mån som tidigare. Allt flera samtal bara rings från mobilnätet. Telefonitjänster i det fasta nätet håller på att minska, och ett bevis på det är att det totala antalet abonnemang sjönk till under en miljon. 6/ % 17 % 23 % 38 % 12/ % 18 % 28 % 32 % 6/ % 17 % 25 % 33 % 12/ % 17 % 26 % 26 % 6/ % 22 % 25 % 19 % 12/ % 26 % 19 % 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Mindre än 2 Mbit/s 2 Mbit/s - mindre än 4 Mbit/s 4 Mbit/s - mindre än 10 Mbit/s 10 Mbit/s - mindre än 25 Mbit/s 25 Mbit/s - mindre än 100 Mbit/s 100 Mbit/s eller mer Figur 1. Utvecklingen av bredbandsabonnemang i det fasta nätet per hastighetsklass. MARKNADSÖVERSIKT 6/ Statistisk översikt januari juni

5 Tjänsterna i mobilnätet Antalet abonnemang i mobilnätet ökade med cirka abonnemang under första hälften av Antalet överskred gränsen på nio miljoner och uppgick till närmare 9,2 miljoner. Cirka 76 procent av mobilabonnemangen användes av hushåll. I slutet av juni hade närmare 4,1 miljoner mobilabonnemang en dataöverföringstjänst mot månadsavgift. Tillväxt från januari till juni var 16 procent. En dataöverföringstjänst hade använts från över 5,1 miljoner mobilabonnemang. Dessa abonnemang indelas i tre klasser utifrån abonnemangsavtalet. Det fanns närmare 2,2 miljoner abonnemang med obegränsad dataöverföringsmängd mot månadsavgift, medan antalet abonnemang med begränsad dataöverföring uppgick till ca 1,9 miljoner. Från drygt en miljon mobilabonnemang användes dessutom en dataöverföringstjänst vars debitering baserar sig på andra grunder än på fast månadsavgift. Antalet abonnemang med obegränsad dataöverföring mot månadsavgift ökade med cirka 8 procent från slutet av år 2011, och antalet abonnemang med begränsad dataöverföring med cirka 25 procent. Användning av övriga dataöverföringstjänster minskade däremot med 8 procent. Redan 71 procent av de mobila dataöverföringsabonnemangen mot månadsavgift användes av hushåll. Även om över två tredjedelar av företagens dataöverföringsabonnemang hade begränsad mängd dataöverföring hade hushållen dock flera sådana abonnemang mätt i antal Obegränsade dataöverföringsanslutningar i mobilnätet Användningsbegränsade dataöverföringsanslutningar i mobilnätet Dataöverföringsanslutningar i mobilnätet med användningsrelaterad fakturering Abonnemang utan dataöverföring Figur 2. Abonnemang och dataöverföringstjänster i mobilnätet MARKNADSÖVERSIKT 6/ Statistisk översikt januari juni

6 Antalet samtalsminuter som ringdes från mobilnätet var nästintill oförändrat jämfört med de föregående sex månaderna drygt 8,1 miljarder minuter. Medellängden på ett mobilsamtal uppgick till tre minuter och 14 sekunder. Under första hälften av 2012 skickades i Finland totalt 2,8 miljarder textmeddelanden. Då man betraktar utvecklingen av antalet SMS är det skäl att beakta att de siffror som tidigare lämnats till Kommunikationsverket inte har omfattat användarnas textmeddelanden på ett lika omfattande sätt. Trots det kan man konstatera att användningen av textmeddelanden fortsatte att öka också i början av Antalet skickade multimediemeddelanden ökade med nio procent till cirka 30 miljoner stycken under halvårsperioden. Mängden data som överfördes i mobilnätet fortsatte att öka och nådde upp till drygt 43 miljoner gigabyte. Det är en ökning på cirka 24 procent jämfört med slutet av Det betydde att varje användare av dataöverföringstjänster i mobilnätet överförde knappt 8,5 gigabyte data. År Miljoner stycken Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Samtal Samtalsminuter SMS-meddelanden MMS-meddelanden Tusen gigabyte Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Dataöverföring Tusen stycken Mobilabonnemang Tabel 1. Utvecklingen av användnings- och abonnemangsvolymer i mobilnätet. Eftersom en avsevärd andel av dataöverföringsabonnemangen i mobilnätet också används för taltelefoni och meddelanden, har teleföretagens marknadsandelar i mobilnätet i detta sammanhang betraktats endast som en helhet oberoende av användning. Som ledande företag på marknaden för mobilabonnemang ökade Elisa sin marknadsandel med en procentenhet till 40 procent. TeliaSonera var på andra plats med 33 procent efter att företagets marknadsandel hade minskat med två procentenheter från slutet av år DNA:s marknadsandel ökade med en procentenhet till 25 procent och de övriga teleföretagens marknadsandelar förblev på två procent. Övriga 2 % DNA 25 % TeliaSonera 33 % Elisa 40 % Figur 3. Andelar av marknaden för mobilabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 6/ Statistisk översikt januari juni

7 Tjänsterna i det fasta telenätet Antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet fortsatte att öka långsamt i början av år 2012 och nådde nästan den högsta nivån någonsin. Hushållen använde cirka 74 procent av de dryga 1,6 miljoner abonnemang. Under första hälften av 2012 minskade antalet telefonabonnemang i det fasta nätet med knappt abonnemang, och det totala antalet föll under en miljon. Cirka hälften av de fasta telefonabonnemangen hörde till hushåll tusen abonnemang Bredbandsabonnemang i det fasta nätet Telefonabonnemang i det fasta nätet Figur 4. Utvecklingen av antalet bredbands- och telefonabonnemang i det fasta nätet. Antalet abonnemang som genomförts med VDSL-teknik ökade med närmare abonnemang till från slutet av år Det totala antalet DSL-abonnemang minskade dock med närmare DSL-teknik var dock den vanligaste tekniken för bredbandsabonnemang i det fasta nätet med en andel på 68 procent. Den näst största abonnemangstypen var kabelmodem med en andel på cirka 17 procent. Av kabelmodemabonnemangen tillhandahölls cirka stycken med Docsis 3.0-teknik. Cirka 12 procent av alla abonnemang var fastighets- eller husbolagsabonnemang. Största delen, dvs. cirka abonnemang, tillhandahölls med Ethernet-teknik. Abonnemang med övriga tekniker uppgick sammanlagt till cirka 3 procent. DSL 68 % Kabelmodem 17 % Fastighets- och bostadsbolagsabonnemang 12 % FTTH 2 % Annan 1 % Figur 5. Bredbandsabonnemang i det fasta nätet per teknik MARKNADSÖVERSIKT 6/ Statistisk översikt januari juni

8 År Tidpunkt Bredbandsabonnemang DSL Fastighets- och bostadsbolagsabonnemang Kabelmodem Trådlöst bredband* FTTH Annan *mobila bredbandsabonnamang för fasta ställen (Flash-OFDM, WiMAX och Wlan) Tabel 2. Utvecklingen av antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet per teknik. Hastigheten för bredbandsabonnemang i det fasta nätet nådde en ny milstolpe, då hälften av abonnemangen klarade en hastighet på minst 10 Mbit/s i slutet av juni. Andelen abonnemang med en överföringshastighet på 4 Mbit/s - mindre än 10 Mbit/s sjönk med 6 procentenheter samtidigt som andelen abonnemang med en överföringshastighet på 10 Mbit/s - mindre än 25 Mbit/s ökade med 6 procentenheter. Förändringar i de övriga förbindelsehastigheternas andelar var inom en procentenhet. År Tidpunkt Mindre än 2Mbit/s 39 % 30 % 24 % 17 % 12 % 11 % 2Mbit/s - mindre än 4Mbit/s 26 % 22 % 17 % 17 % 18 % 17 % 4Mbit/s - mindre än 10Mbit/s 19 % 25 % 26 % 25 % 28 % 22 % 10Mbit/s eller mer, men mindre än 25Mbit/s 14 % 19 % 26 % 33 % 32 % 38 % 25Mbit/s - mindre än 100Mbit/s < 1 % 1 % 3 % 3 % 4 % 5 % 100Mbit/s eller mer 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % Tabel 3. Utvecklingen av bredbandsabonnemang i det fasta nätet per hastighetsklass. Antalet samtalsminuter som ringts från det fasta nätet fortsatte att minska med cirka nio procent. Av det sammanlagda antalet samtalsminuter ringda från det fasta nätet och mobilnätet hade endast cirka åtta procent ringts från det fasta nätet. Då företagsabonnemangens andel i det fasta nätet har ökat har medellängden på ett samtal blivit kortare. Ett samtal från trådtelefon var i genomsnitt 3 minuter och 4 sekunder, vilket var 10 sekunder kortare än samtal från mobilnätet. År Tidpunkt Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Samtal Samtalsminuter Tabel 4. Utvecklingen av samtalsvolymer (minuter och stycken) som ringts från det fasta nätet. MARKNADSÖVERSIKT 6/ Statistisk översikt januari juni

9 03:02 03:00 03:05 03:05 03:04 03:08 03:07 03:09 03:08 03:08 03:11 03:11 03:10 03:10 03:13 03:14 03:16 03:17 03:19 min:s 03:14 03:10 03:06 03:01 02:57 02:53 02:48 Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Alla telefonabonnemang Mobilabonnemang Trådtelefonabonnemang Figur 6. Utvecklingen av medellängden på ett samtal i det fasta nätet och i mobilnätet. Bredbandsabonnemang 4 % Telefonabonnemang 6 % 16 % 31 % 13 % 36 % 19 % 22 % 30 % 23 % TeliaSonera Elisa DNA Finnet Övriga Figur 7. Andelar av marknaden i det fasta nätet Marknadsandelar som baserar sig på antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet förblev oförändrade. Telia- Soneras marknadsandel var 31 procent, Elisas 30 procent, DNA:s 19 procent och Finnet-gruppens 16 procent. Också de övriga teleföretagens marknadsandel förblev på cirka 4 procent. I slutet av juni 2012 var Elisa det största teleföretaget med en marknadsandel på 36 procent om man ser till antalet telefonabonnemang i det fasta nätet. Finnet-gruppen blev tvåa då den ökade sin marknadsandel med en procentenhet till 23 procent. TeliaSoneras marknadsandel minskade med en procentenhet till 22 procent och DNA behöll sin marknadsandel på 13 procent. De övriga teleföretagens marknadsandel var fortfarande 6 procent. MARKNADSÖVERSIKT 6/ Statistisk översikt januari juni

10 Kontaktuppgifter PB 313 Östersjögatan 3A Helsingfors tfn fax

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2014 Version 1.0 2014 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin. BloggSverige 2 En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare Augusti 2006 Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.net Hans Kullin, www.kullin.net, augusti 2006 - Some rights

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 RAPPORT 99 Levnadsförhållanden Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Levnadsförhållanden Rapport nr 99 Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Statistiska

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2013 11 Informations- och kommunikationsteknik Information

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Räkneexempel 2 1. Sammanfattning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer