MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster"

Transkript

1 MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011

2 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT 2/ Statistisk översikt juli december

3 Innehåll Inledning... 4 Dataöverföringstjänster... 5 Telefonitjänster... 8 MARKNADSÖVERSIKT 2/ Statistisk översikt juli december

4 Inledning För det fasta nätet kan andra hälften av år 2011 beskrivas som balanserad. För tjänster i mobilnätet skedde däremot avsevärda förändringar. Av alla mobilabonnemang ökade andelen dataöverföringsabonnemang mot månadsavgift till 40 procent, och lite överraskande var att användningen av SMS och multimediemeddelanden ökade klart. Antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet fortsatte att öka under juli december även om antalet dataöverföringsabonnemang mot månadsavgift i mobilnätet ökade med närmare under samma period. Ökningen berodde främst på att allt fler mobilabonnemang var försedda med en dataöverföringstjänst mot månadsavgift. Med andra ord minskade antalet sådana abonnemangsavtal som inte hade en dataöverföringstjänst till fast pris samtidigt betydligt. Nu förefaller det som om dataöverföringsabonnemang och - avtal i mobilnätet skulle användas i högre grad som ett komplement till ett bredbandsabonnemang i det fasta nätet. Antalet SMS- och multimediemeddelanden nådde rekordartade siffror. Efter en smärre nedgång i början av året uppvisade båda kategorierna en tillväxt på 10 procent i juli december. Att dataöverföringstjänsterna breder ut sig kraftigt verkar åtminstone inte hittills ha dämpat användningen av mer traditionella mobiltjänster. Kommunikationsverket förnyar innehållet i översikterna och kommer i fortsättningen att publicera mer aktuell marknadsinformation i ett mer kompakt format. Som ett led i denna förändring kommer verket att ge ut en marknadsöversikt över telefoni- och bredbandstjänster två gånger per år. I dessa ligger fokus på förändringarna i användningen av dessa tjänster under de senaste sex månaderna. Därtill kommer verket att publicera en mer omfattande årsöversikt samt flera olika tematiska översikter som även innehåller uppgifter om förändringar på tv-, radio- och postmarknaderna. SMS (milj.st.) MMS (milj.st.) 30 terabyte Bild 1. SMS och multimediemeddelanden som skickats i mobilnätet samt överförd datamängd MARKNADSÖVERSIKT 2/ Statistisk översikt juli december

5 Dataöverföringstjänster Under andra hälften av 2011 fortsatte både bredbandsabonnemang i det fasta nätet och dataöverföringsabonnemang i mobilnätet att öka. Vid årets slut hade närmare 3,6 miljoner abonnemang i mobilnätet en dataöverföringstjänst mot månadsavgift. På motsvarande sätt steg antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet till över 1,6 miljoner. Tillväxten inom bredbandsabonnemang i det fasta nätet, som tog ny fart i slutet av år 2010, fortsatte också under andra hälften av år Lika många fasta abonnemang beräknar man att det fanns år 2008, när det bara fanns under en halv miljon mobila dataöverföringsabonnemang utan begränsad användning. Ca 74 procent av bredbandsabonnemangen i det fasta nätet och ca 71 procent av dataöverföringabonnemangen i mobilnätet tillhörde hushåll. Vid årets slut hade en dataöverföringstjänst använts från över ca 4,7 miljoner abonnemang i mobilnätet. Dessa abonnemang kan indelas i tre kategorier utifrån abonnemangsavtalet. Vid slutet av 2011 fanns det närmare 2 miljoner abonnemang med obegränsad dataöverföringsmängd mot månadsavgift, medan antalet abonnemang och avtal med begränsad dataöverföring uppgick till ca 1,6 miljoner. Därtill fanns det ca 1,1 miljoner abonnemang i mobilnätet för vars användning innehavarna betalade på något annat sätt, t.ex. enligt användningsmängden. Dataöverföringsförbindelser med begränsad dataöverföring mot en månadsavgift ökade mest, men även antalet abonnemang utan begränsning ökade något och därmed hade största delen av de dataöverföringsabonnemang som tillhandahölls mot en månadsavgift alltjämt obegränsad användning Obegränsade dataöverföringsanslutningar i mobilnätet Användningsbegränsade dataöverföringsanslutningar i mobilnätet Dataöverföringsanslutningar i mobilnätet med användningsrelaterad fakturering Abonnemang utan dataöverföring Bild 2. Avtal och dataöverföringstjänster i mobilnätet MARKNADSÖVERSIKT 2/ Statistisk översikt juli december

6 År Tidpunkt Bredbandanslutningar DSL Fastighets- och bostadsbolagsanslutningar Kabelmodem Trådlöst bredband* FTTH Annan *mobila bredbandsanslutningar för fasta ställen (Flash-OFDM, WiMAX ja Wlan) Tabell 1. Utvecklingen av antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet per teknik DSL 70 % Kabelmodem 16 % Fastighets- och bostadsbolagsanslutningar 11 % FTTH 2 % Annan 1 % I de marknadsandelar som beräknades med hjälp av antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet skedde inga procentuellt betydande förändringar under årets andra hälft. Mot slutet av året blev TeliaSonera dock den största leverantören av bredbandstjänster i det fasta nätet med en andel på ca 31 procent. Elisa följde tätt efter med en marknadsandel på ca 30 procent. DNA:s marknadsandel var 19 och Finnet-gruppens 16 procent. De övriga teleföretagen delade på de återstående 4 procenten. Bild 3. Bredbandsabonnemang i det fasta nätet per teknik Av bredbandsabonnemangen i det fasta nätet tillhandahölls 70 procent med DSL-teknik. Av abonnemangen med DSL-teknik byggde ca stycken på VDSL-teknik. Den näst största abonnemangstypen var kabelmodem med en andel på ca 16 procent. Av kabelmodemabonnemangen tillhandahölls ca stycken med Docsis 3.0- teknik. Ca 11 procent av alla abonnemang var fastighets- eller husbolagsabonnemang. Största delen, dvs. ca abonnemang, tillhandahölls med Ethernet-teknik. Abonnemang med övriga tekniker uppgick sammanlagt till ca 3 procent. DNA 19 % Finnet 16 % Övriga 4 % Elisa 30 % TeliaSonera 31 % Bild 4. Andelar av marknaden för bredbandsförbindelser i det fasta nätet MARKNADSÖVERSIKT 2/ Statistisk översikt juli december

7 4 % 3 % Antalet snabbare bredbandsabonnemang i det fasta nätet ökade inte nämnvärt under årets senare hälft. Cirka 42 procent av bredbandsabonnemangen i det fasta nätet hade en överföringshastighet på minst 10 Mbit/s. Däremot sjönk antalet abonnemang med en överföringshastighet på mindre än 2 Mbit/s med 5 procentenheter till 12 procent. Största delen av de dataöverföringsabonnemang som tillhandahålls mot en månadsavgift i mobilnätet hade en nominell överföringshastighet på 4 Mbit/s eller mer. Av alla abonnemang med månadsavgift utgjorde dessa abonnemang 53 procent. På motsvarande sätt hade ca 44 procent av dataöverföringsabonnemangen och -avtalen en överföringshastighet på mindre än 2 Mbit/s. Under senare hälften av år 2011 ökade mängden data som överfördes i mobilnätet och nådde upp till ca 35 miljoner gigabyte. Det här var ca 29 procent mer än föregående halvårsperiod. Mobilabonnemang med dataöverföringstjänst mot månadsavgift 44 % 53 % Fasta bredbandsanslutningar 12 % 18 % 28 % 32 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Mindre än 2 Mbit/s 2 Mbit/s - mindre än 4 Mbit/s 4 Mbit/s - mindre än 10 Mbit/s 10 Mbit/s - mindre än 25 Mbit/s 25 Mbit/s - mindre än 100 Mbit/s 100 Mbit/s eller mer Bild 5. Fasta bredbandsabonnemang och mobila dataöverföringsabonnemang mot månadsavgift per hastighetskategori (hastighetskategori 4 Mbit/s - mindre än 10 Mbit/s för mobilabonnemang innehåller alla abonnemang med hastighet 4 Mbit/s eller mer). År Tidpunkt Mindre än 2Mbit/s 43 % 39 % 30 % 24 % 17 % 12 % 2Mbit/s - mindre än 4Mbit/s 47 % 26 % 22 % 17 % 17 % 18 % 4Mbit/s - mindre än 10Mbit/s 19 % 25 % 26 % 25 % 28 % 10Mbit/s eller mer, men mindre än 25Mbit/s 9 % 14 % 19 % 26 % 33 % 32 % 25Mbit/s - mindre än 100Mbit/s < 1 % 1 % 3 % 3 % 4 % 100Mbit/s eller mer 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Tabell 2. Bredbandsabonnemang i det fasta nätet per hastighetskategori MARKNADSÖVERSIKT 2/ Statistisk översikt juli december

8 Telefonitjänster Under andra hälften av 2011 ökade antalet mobilabonnemang med stycken till drygt 8,9 miljoner. Tillväxten verkar ha avtagit eftersom antalet abonnemang hade stigit med ca stycken under de första sex månaderna. På motsvarande sätt minskade antalet telefonabonnemang i det fasta nätet med ca stycken under juli december och stannade på ca 1,1 miljoner stycken. Ca 76 procent av mobilabonnemangen och 48 procent av abonnemangen i det fasta nätet användes av hushåll tusen anslutningar Mobiltelefonanslutningar Fasta nätet anslutningar Bild 6. Antalet abonnemang i det fasta nätet och mobilnätet I slutet av 2011 behöll Elisa sin ställning som ledande företag på marknaden för mobilabonnemang. Mätt i antalet abonnemang hade Elisa en marknadsandel på 39 procent. TeliaSonera var den näst största aktören med en marknadsandel på 35 procent, och DNA kom trea med 24 procent. De övriga företagen som tillhandahåller mobiltjänster hade en marknadsandel på 2 procent sammanlagt. Det skedde inga betydande förändringar i marknadsandelarna under årets senare hälft. Övriga 2 % DNA 24 % TeliaSonera 35 % Elisa 39 % Bild 7. Andelar av marknaden för mobilabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 2/ Statistisk översikt juli december

9 DNA 13 % Övriga 6 % Elisa 36 % Vid slutet av 2011 var Elisa trots en liten nedgång det klart största teleföretaget med en marknadsandel på 36 procent om man ser till antalet telefonabonnemang i det fasta nätet. TeliaSoneras marknadsandel var 23 procent, Finnet-gruppens 22 procent och DNA:s 13 procent. De övriga teleföretagen hade en marknadsandel på 6 procent sammanlagt. Finnet 22 % TeliaSonera 23 % Bild 8. Andelar av marknaden för telefonabonnemang i det fasta nätet Antalet samtalsminuter som ringdes från mobilnätet var nästintill oförändrat jämfört med årets första sex månader miljoner minuter. Däremot ökade antalet SMS något överraskande med 12 procent och multimediemeddelandena med 14 procent. Med undantag för år 2011 har antalet SMS och multimediemeddelanden ökat relativt långsamt på senare år. Antalet samtal och antalet samtalsminuter som ringdes från det fasta nätet minskade bägge med ca 9 procent. År Tidpunkt Mobilnätet (milj.st.) Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Samtal Samtalsminuter SMS-meddelanden MMS-meddelanden Fasta nätet (milj.st.) Samtal Samtalsminuter Tabell 3. Samtalsminuter och antal meddelanden MARKNADSÖVERSIKT 2/ Statistisk översikt juli december

10 Kontaktuppgifter PB 313 Östersjögatan 3A Helsingfors tfn fax

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

Telekommunikationer 2008

Telekommunikationer 2008 Telekommunikationer 2008 Uppgifterna är konfidentiella enligt statistiklagen (280/2004). Företagsstrukturer 00022 STATISTIKCENTRALEN ELEKTRONISK BLANKETTS WEBBADRESS : http://sol.itella.net/tele Företagets

Läs mer

3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET

3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET 3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET 2 (41) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRANSKNINGEN AV BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE...

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Marknadsöversikt 1/2011 Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi 2 Innehåll Inledning... 4 Teletjänster... 5 Ikraftträdande

Läs mer

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader Marknadsöversikt 3/2011 Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader 2011 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2011

Marknadsöversikt 2/2011 Marknadsöversikt 2/2011 Prisnivån på teletjänster i Finland 2010 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

Sammanfattning av Svensk telekommarknad 2017

Sammanfattning av Svensk telekommarknad 2017 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2018-05-25 17-11418 1(5) Avdelningen för samhällsfrågor Karin Fransén 08-678 5781, 073-644 57 81 karin.fransen@pts.se Sammanfattning av Svensk telekommarknad 2017 Ett

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Kundkontakter

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Kommunikationsmarkanad i Finland Marknadsöversikt 2011

Kommunikationsmarkanad i Finland Marknadsöversikt 2011 Kommunikationsmarknad i Finland Marknadöversikt 211 1 Innehållsförteckning Inledning Inledning 3 Marknaden för dataöverförings- och telefonitjänster 4 Dataöverföringsanslutningar 5 Telefonanslutningar

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt Marknadsöversikt 1/2010 Kommunikationsmarknaden i Finland2009 årsöversikt Innehållsförteckning INLEDNING 3 TELEMARKNAD OCH -TJÄNSTER 4 Bredbandstjänster... 5 Bredbandsanslutningar och -teknik... 5 Bredbandstjänster

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 2012 1 Innehåll Förord 3 Telefoni-, bredbands- och televisionsabonnemang 4 Marknadsandelar 7 Dataöverföringstjänster 9 Telefonitjänster 12 Att betala för tjänster 13

Läs mer

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet Begäran om uppgifter 1 (7) Dnr: 23.10.2015 1113/501/2015 Teleföretagen Begäran om uppgifter Kommunikationsverket begär att teleföretagen lämnar nedan specificerad geografisk information om tillgång till

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 828/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (33) Innehåll 1 Utgångspunkter för granskningen av betydande

Läs mer

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Fasta teletjänster... 1 3 Mobil Telefoni... 2 3.1 Mobil anknytning... 3 3.2 Mobila Tilläggstjänster... 5 3.3 Mobila

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2010. Prisnivån på teletjänster i Finland. Marknadsöversikt 2/2010

Marknadsöversikt 2/2010. Prisnivån på teletjänster i Finland. Marknadsöversikt 2/2010 Marknadsöversikt 2/2010 Prisnivån på teletjänster i Finland 2009 Marknadsöversikt 2/2010 Marknadsöversikt 2/2010 Prisnivån på teletjänster i Finland 2009 30.6.2010 Kommunikationsverket 2010 Förfrågningar:

Läs mer

PRISLISTA FÖR ABONNEMANG SOM INTE LÄNGRE ÄR I FÖRSÄLJNING

PRISLISTA FÖR ABONNEMANG SOM INTE LÄNGRE ÄR I FÖRSÄLJNING PRISLISTA FÖR ABONNEMANG SOM INTE LÄNGRE ÄR I FÖRSÄLJNING 01/2019 DNA Rajaton 3G och 4G DNA Rajaton 4G Super DNA Rajaton 4G s DNA Rajaton 4G Teho och DNA Rajaton 4G Teho Extra DNA Rajaton 3G Perus DNA

Läs mer

/9411/2011 MARKKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR NÄTINFRASTRUKTUR I GROSSISTLEDET

/9411/2011 MARKKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR NÄTINFRASTRUKTUR I GROSSISTLEDET 3.12.2012 349/9411/2011 MARKKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR NÄTINFRASTRUKTUR I GROSSISTLEDET 2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRANSKNINGEN AV BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE...

Läs mer

Svensk telekommarknad första halvåret 2018

Svensk telekommarknad första halvåret 2018 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2018-11-13 18-7901 1(13) Avdelningen för samhällsfrågor Karin Fransén 08-678 5781, 073-644 57 81 karin.fransen@pts.se Svensk telekommarknad första halvåret 2018 Ett urval

Läs mer

Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät

Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät 10.8.2015 Bilaga 1 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät 2 (35) Innehåll 1 Referat... 3 2 Utgångspunkter för analysen av betydande

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6)

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) Analys Korrigerad marknadsanalys som ersätter marknadsanalysen av den 26 november 2010 Dnr: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) 1 Projektområdets

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 20.10.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Undersökningen genomförs av Intermetra marknadsundersökningar på uppdrag av Postoch telestyrelsen (PTS).

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Undersökningen genomförs av Intermetra marknadsundersökningar på uppdrag av Postoch telestyrelsen (PTS). Idnr: 1000 HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Undersökningen genomförs av Intermetra marknadsundersökningar på uppdrag av Postoch telestyrelsen (PTS). Frågorna besvaras genom att du sätter ett

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn. Kommunikationsverkets publikationer 002/2016 J

Översikt över kommunikationssektorn. Kommunikationsverkets publikationer 002/2016 J Översikt över kommunikationssektorn 1/2016 Kommunikationsverkets publikationer 002/2016 J 1 Innehåll Inledning... 2 1 Data- och telefonabonnemang... 3 1.1 Antalet abonnemang i fasta nät utvecklades i jämn

Läs mer

Konkurrensen i Sverige Kapitel 6 Marknaden för mobiltelefoni RAPPORT 2018:1

Konkurrensen i Sverige Kapitel 6 Marknaden för mobiltelefoni RAPPORT 2018:1 Konkurrensen i Sverige 2018 Kapitel 6 Marknaden för mobiltelefoni RAPPORT 2018:1 Utdrag Det här dokumentet innehåller ett utdrag ur Konkurrensverkets rapport Konkurrensen i Sverige (rapportserie 2018:1).

Läs mer

TIKU-M. Definitionerna i statistik och uppgiftsbegäranden

TIKU-M. Definitionerna i statistik och uppgiftsbegäranden TIKU-M Definitionerna i statistik och uppgiftsbegäranden Innehåll 1 Inledning... 3 2 Allmänna definitioner... 4 3 Uppgifter om fasta telenät och tjänster som tillhandahålls i dem... 5 3.1 Klasserna för

Läs mer

TIKU Begäran om uppgifter. Svarsanvisning

TIKU Begäran om uppgifter. Svarsanvisning TIKU Begäran om uppgifter Svarsanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Området för tillgång till det fasta nätet som lämpar sig för tillhandahållande av telefoni-, bredbands- och tv-tjänster 2. Planerade ändringar

Läs mer

Föreskrift om telefonnummerportabilitet

Föreskrift om telefonnummerportabilitet 1 (5) Föreskrift om telefonnummerportabilitet Utfärdad i Helsingfors den 22. december 2016 Kommunikationsverket har med stöd av 103 i informationssamhällsbalken av den 7 november 2014 (917/2014) meddelat

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2013

Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Datum 2013-11-22 Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Diarienummer 13-7603 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Bianca Kojo Gustafsson,

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang

Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang 1 (11) Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang Utfärdad i Helsingfors den x månad 20xx Kommunikationsverket har med stöd av 135 i informationssamhällsbalken av den 7 november 2014 (917/2016) meddelat

Läs mer

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 1 (5) Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 Kommunikationsverket har med stöd av 51 och 52 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER Promemoria 1 (29) Dnr: 20.3.2015 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER 2 (29) Innehåll 1 Inledning... 3 2

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER PM Utkast 1 (28) Dnr: 16.12.2014 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER UTKAST 2 (28) Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Rapport: Svensk telekommarknad första halvåret En sammanställning av statistik, figurer och kommentarer

Rapport: Svensk telekommarknad första halvåret En sammanställning av statistik, figurer och kommentarer Rapportnummer PTS-ER-2017:19 Datum 2017-11-24 Rapport: Svensk telekommarknad första halvåret 2017 En sammanställning av statistik, figurer och kommentarer Svensk telekommarknad första halvåret 2017 En

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2014

Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Datum 2014-11-20 Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Diarienummer 14-6750 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och

Läs mer

Kommunikationsverkets ställningstagande om fördelningen av frekvensresurser för mobila bredbandsabonnemang inom ramen för nätneutralitetsregleringen

Kommunikationsverkets ställningstagande om fördelningen av frekvensresurser för mobila bredbandsabonnemang inom ramen för nätneutralitetsregleringen Ställningstagande 1 (5) Datum Dnr: 10.4.2018 1508/959/2017 Kommunikationsverkets ställningstagande om fördelningen av frekvensresurser för mobila bredbandsabonnemang inom ramen för nätneutralitetsregleringen

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 829/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (15) Innehåll 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

INFORMATION OM BREDBAND, TV OCH TELEFONI

INFORMATION OM BREDBAND, TV OCH TELEFONI INFORMATION OM BREDBAND, TV OCH TELEFONI Information om bredbandstjänster i BRF Etaget Vi på Ownit Broadband AB är glada att få bli din leverantör i din nya bostad. I detta informationsblad finner du kort

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? 1 HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det/de svars alternativ som passar bäst. Formuläret läses optiskt. Undvik därför att göra markeringar

Läs mer

Årsöversikt 2013 Årsöversikt 2013 1

Årsöversikt 2013 Årsöversikt 2013 1 1 2 Innehåll 1 INLEDNING... 4 4.3...Internationell frekvensplanering... 30 1.1...Förord... 4 4.4...Radiotillstånd och examina... 31 1.2...Centrala frågeställningar ur kundernas synvinkel... 5 5 KOMMUNIKATIONSNÄTENS

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Utveckling av bredbandstekniker Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Innehåll 1. Fast bredband Kopparkabeltekniker Kabelmodem Fiber till hemmet 2. Trådlöst bredband 3. Slutsatser Omnitele

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

Svensk Telemarknad första halvåret 2012

Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Datum 2012-11-15 Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Diarienummer 12-6518 ISSN 1650-9862 Författare Pamela Davidsson, Bianca Kojo Gustafsson,

Läs mer

Radioutrustning. Köpguide. Radioutrustning. Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille

Radioutrustning. Köpguide. Radioutrustning. Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille Radioutrustning Köpguide Radioutrustning Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille Innehållsförteckning Inledning...2 Vad innebär märkningen?...3 Använder du rätt frekvens?...4 Vem ansvarar för dina inköp

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2014

Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Datum 2014-12-03 Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Diarienummer 14-6750 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och

Läs mer

Svensk telemarknad 2012

Svensk telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Datum 2013-05-07 Svensk telemarknad 2012 Svensk Telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Diarienummer 12-11314 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo, Karin

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Den nationella bredbandsstrategin Slutrapport

Den nationella bredbandsstrategin Slutrapport KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 8/2007 Den nationella bredbandsstrategin Slutrapport Helsingfors, 2007 PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum 23.1.2007 Författare (uppgifter om organet: organets namn,

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Föreskrift om spärrkategorier inom teletrafiken

Föreskrift om spärrkategorier inom teletrafiken Kommunikationsverket 35 Q/2014 M 1 (5) Föreskrift om spärrkategorier inom teletrafiken Utfärdad i Helsingfors den 8 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 135 i informationssamhällsbalken av

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Vid årsskiftet kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet PRISER FÖR HUOLETON- OCH TARKKA-ABONNEMANG FR.O.M. 1.12.2017 I savgiften för -abonnemang ingår normalprissatta samtal, sms, mms och videosamtal i Finland och dataöverföring med vald hastighet utan övre

Läs mer

Sökande till utbildning 2009

Sökande till utbildning 2009 Utbildning 2010 Sökande till utbildning 2009 Direkt placering i fortsatta studier var år 2009 svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning 2017

Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning 2017 Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning 2017 Business & Market Research Group Projektnummer: 1819-1701 Projektledare: Johanna Höstner & Malin Celin Innehållsförteckning

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) 554/9520/2012 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) Marknadsanalysen gäller projektområdet Sottunga som Statens ämbetsverk på Åland har anmält. Kommunikationsministeriets

Läs mer

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet. 200 Mbit/s ingen övre gräns för data 50 Mbit/s ingen övre gräns för data

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet. 200 Mbit/s ingen övre gräns för data 50 Mbit/s ingen övre gräns för data PRISER FÖR HUOLETON- OCH TARKKA-ABONNEMANG FR.O.M. 1.6.2017 Huoleton I savgiften för Huoleton-abonnemang ingår normalprissatta samtal, sms, mms och videosamtal i Finland och dataöverföring med vald hastighet

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Engångsavgift Vid nytecknande 10 Basic Plus Multi Rörlig Månadsavgift 1 med bindningstid 24 mån 0 /12 /18 mån 189 kr 2 219 kr 439 kr 2 489

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Inom kort kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100 Mbit/s

Läs mer

TV, INTERNET OCH TELEFONI

TV, INTERNET OCH TELEFONI TV, INTERNET OCH TELEFONI Ett av marknadens bredaste utbud När du hyr en lägenhet av oss får du samtidigt tillgång till modern teknik för tv, internet och telefoni. Du väljer själv den leverantör och de

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet INDIVIDUNDERSÖKNING

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Svensk Telemarknad första halvåret 2011

Svensk Telemarknad första halvåret 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:21 Datum 2011-11-07 Svensk Telemarknad första halvåret 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:21 Diarienummer 11-7265 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo, Pamela Davidsson,

Läs mer

Roaming som hemma: Vanliga frågor

Roaming som hemma: Vanliga frågor Roaming som hemma: Vanliga frågor ROAMING Switch on! Fram tills nu har din operatör tagit ut ett annat, högre pris när du använt din mobiltelefon för samtal, sms och surf under resor i ett annat EU-land.

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

Rapport: Svensk telekommarknad 2016

Rapport: Svensk telekommarknad 2016 Rapportnummer PTS-ER-2017:10 Datum 2017-05-22 Rapport: Svensk telekommarknad 2016 Svensk telekommarknad 2016 Rapportnummer PTS-ER-2017:10 Diarienummer 16-11655 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och

Läs mer

Svensk telemarknad 2014

Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Datum 2015-06-18 Svensk telemarknad 2014 Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Diarienummer 15-97 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén, Andreas Wigren Post-

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

TELIA PRISLISTA FÖR SÄLJSTOPPADE ABONNEMANG

TELIA PRISLISTA FÖR SÄLJSTOPPADE ABONNEMANG Priser på tillvalstjänster och åtgärdsavgifter finns på adressen: telia.fi/hinnasto och den aktuella prislistan Mobiltelefon utomlands på adressen: telia.fi/matkalla. Priser på Soneras mobilabonnemang

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

Svensk telemarknad 2013

Svensk telemarknad 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:18 Datum 2014-05-27 Svensk telemarknad 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:18 Diarienummer 14-51 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och telestyrelsen Box

Läs mer